ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

جلسه مشترك مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی به همراه رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی با عضو هیات رئیسه و نایب رئیس كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به منظور تقویت مبناهای قانونی و حمایتی برای حوزه تشكلها و نظام صنفی كشاورزی در پیش بینی های بودجه سال 1394 كل كشور، روز اول بهمن ماه جاری در دفتر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، محمد دهقان نایب رئیس كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای بهبود شاخصهای اجتماعی كشاورزان و روستاییان گفت: توسعه روستایی و كشاورزی كار مشترك همه نهادها و از جمله مجلس است و وضع قوانین، اصلاحات یا تغییر در آن می باید منجر به ارتقای این شاخصهای توسعه ای گردد و امید است كه با تعاملات پیوسته موجود، پیش نویس مفیدی برای قانون نظام صنفی كشاورزی آماده شود.

عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این نشست بر مواردی همچون بررسی راهكارهای اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی برای تبدیل آن به یك قانون مستقل بعنوان یكی از اولویت های اجرایی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در بحث نظام صنفی كشاورزی و همچنین اتخاذ راهكارهای ارتقای ظرفیتها و توانمندی نظام صنفی و شبكه تشكلهای كشاورزی در انجام تعهداتی كه برای توسعه بخش كشاورزی و همسو با سیاست های كلان وزارت جهاد كشاورزی برای آنها در نظر گرفته شده است، تاكید نمود. 

سید حسین موسوی نژاد دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن تشریح توانمندیها و ظرفیتهای نظام صنفی در بخش كشاورزی، خواستار تلاش و پیگیریهای مجلس محترم در تحقق كامل اجرایی شدن بیمه تامین اجتماعی کشاورزان و پیش بینی های ضابطه مدار در بودجه 94 كشور به منظور اعتبار افزایی پروانه فعالیت صادره نظام صنفی و نیز تقویت بحث آموزش و تجهیز نظامهای صنفی گردید.

 

با توجه به تجارب موفق نظامهای صنفی كشاورزی در تعامل با نمایندگان مجلس، این بار نیز در بحث بودجه 94 كل كشور انتظار می رود كه از طریق ایجاد تعامل و رایزنی مدیران نظامهای صنفی با نمایندگان كمیسیون تلفیق مجلس جهت برخورداری پشتوانه های قانونی (تبدیل آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی به قانون مستقل، اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی كارهای كشاورزی برای وثیقه قرار گرفتن در امور بانكی) و اعتباری (تخصیص اعتبار برای بستر سازی عضویت بهره برداران، ساماندهی، آموزش و تجهیز نظامها) برای نظام صنفی شاهد ارتقای فعالیت ها و ظرفیت های آن در جهت دفاع از حقوق كشاورزان و بهره برداران و مطالبات بخش كشاورزی باشیم.  ارسال در تاریخ یکشنبه 12 بهمن 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی مجله كشاورزی شبكه بازار در عصر روز پنجم بهمن ماه جاری، به تبیین و تشریح برنامه ها و جایگاه فعالیت های نظام صنفی كشاورزی در ارتباط با بخش كشاورزی و سیاست های كلان اقتصادی كشور پرداخت.

سطح اساسی نظام صنفی كشاورزی مبتنی بر نظام صنفی شهرستان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دكتر عبدالرضا مسلمی در ابتدا و در تشریح وظایف نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها گفت: با توجه به آیین نامه نظام صنفی كشاورزی، اولین سطح و سطح اساسی نظام صنفی كشاورزی مبتنی بر نظام صنفی شهرستان است؛ یعنی كلیه كشاورزانی كه برای عضویت در نظام صنفی كشاورزی واجد شرایط هستند نظام صنفی كشاورزی شهرستان را تاسیس می كنند.اداره نظام صنفی شهرستان بر اساس هیات مدیره ای از خود كشاورزان انجام می شود. هیات مدیره های نظام صنفی شهرستان، مجمع نظام صنفی استان را تشكیل می دهد و بر اساس آن هیات مدیره نظام استان انتخاب می شود. نظام صنفی شهرستان بیشترین تماس را با بهره برداران دارد، عضوگیری را انجام می دهد و پروانه فعالیت صادر می كند و بسیاری از مسائل و مشكلات كشاورزان را شناسایی و طبقه بندی كرده و به نظام صنفی استان ارجاع می دهد.

نظام های صنفی استان و افزایش دامنه تعاملات

وی در ادامه افزود: از آن جایی كه به لحاظ تشكیلات سیاسی و ساختار خدمات رسانی به جامعه نیز علاوه بر ادارات شهرستان، ‌ادارات كل یا سازمان های استان ها را داریم، نظام های صنفی استان محل خوبی برای افزایش هماهنگی ها جهت تامین خدمات مورد نیاز كشاورزان و حضور آنها در سطح استان است. بویژه دامنه همكاریهایی كه این نظام ها می توانند با بخش كشاورزی، سازمان جهاد كشاورزی و سازمان تعاون روستایی و سایر ادارات داشته باشند.

حضور مستقیم كشاورزان در ساختار نظام صنفی

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره ویژگی های ساختار نظام صنفی كشاورزی اظهار داشت: مدیریت نظام های صنفی توسط خود كشاورزان انجام می شود. نظام صنفی كشاورزی یك نظام كاملا دموكراتیك است كه هیچ فردی به جز دبیر اجرایی كه بعضا می تواند فرد بیرونی باشد، سایر اعضایی كه در مدیریت این سازه اجتماعی فعالیت دارند از خود كشاورزان هستند و به صورت داوطلبانه می آیند و انتخابات برگزار می كنند و در این ساختار جای می گیرند.از سال 1387 كار تشكیل نظام های شهرستان ها و استان ها انجام گرفت. این پروسه سه سال به طول انجامید؛ یعنی شتابزده عمل نكردیم و كاملا با تعقل، با برنامه و سعی كردیم كه به كشاورزان آگاهی ببخشیم كه آنها انتخاب درستی بكنند.از آنجایی كه تشكیل نظام صنفی با هدف خدمات رسانی و هویت بخشی و دفاع از حقوق كشاورزان نوعی مطالبه قدیمی كشاورزان تلقی می شد خوشبختانه گام ها به خوبی برداشته شد و با گذشت حدود سه سال از تكمیل شدن ساختار، هم اكنون حدود 620 هزار نفر از چهار میلیون بهره بردار كشور به عضویت نظام صنفی كشاورزی درآمده اند و حدود 480 هزار نفر ،‌ پروانه فعالیت از نظام صنفی كشاورزی دریافت كرده اند.

نظام صنفی كشاورزی و اصناف شهری

مسلمی گفت: وقتی صنف كشاورزی با سایر اصناف مقایسه می شود عمدتا این مقایسه با اصناف شهری است. پنج دهه از عمر اصناف شهری می گذرد و دولت در همه ادوار حامی آنها بوده است و به آنها كمك كرده است. منظور از دولت نه تنها وزارت بازرگانی و وزارت صنعت معدن و تجارت كه مركز نظارت بر اصناف در آن دستگاه مستقر است بلكه همه دستگاه هایی است كه در شهر ارائه خدمت می كرده اند، خدمات دهنده را موظف كردند كه به عضویت نظام صنفی در آید. اما این مساله در بخش كشاورزی كاملا اختیاری است.

نیاز به تجربه و حمایت

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در ادامه افزود: در سال سومی هستیم كه نظام صنفی در بخش كشاورزی مستقر شده است و این نظام دوره نونهالی خود را می گذراند. پس نیاز به تجربه و حمایت بیشتری دارد. امیدواری های زیادی وجود دارد و با ظرفیت های موجود در بدنه بخش كشاورزی بخصوص شاغلین، دانش آموختگان شاغل در بخش كشاورزی امیدواریم كه نظام صنفی كشاورزی بتواند تكامل خود را انجام دهد.

تاكید بر اعتبار پروانه فعالیت  با ابلاغ وزیر جهاد كشاورزی

مسلمی در باره پروانه فعالیت صادره توسط نظام صنفی كشاورزی اظهار داشت: در یك مقطعی وزیر وقت جهاد كشاورزی به همه دستگاه ها اعم از دستگاه هایی كه هم اكنون به روستاها و بخش كشاورزی بطور مستقیم خدمات دهی دارند و یا دستگاه هایی كه پشتیبان هستند و یا مراكز علمی و غیره این اشاره را داشتند كه وزارت جهاد كشاورزی ،‌نظام صنفی را برابر آیین نامه ای كه دولت تصویب كرده و این امر در قانون به دولت تكلیف شده بود استقرار می دهد و صحت و سقم و اعتبار پروانه فعالیت را تایید كردند. در سخنرانی های مختلفی هم این حرف را تایید كردند. مهندس حجتی وزیر محترم جهاد كشاورزی  نیز در مقاطعی در نشست شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی حضور داشته اند و همیشه رسالت و وظایف نظام های صنفی را مورد تاكید قرار داده اند.

برای اولین بار در تاریخ بخش كشاورزی

وی افزود: در كنار اعتبار بخشی پروانه فعالیت به دنبال این هستم كه مشاغل كشاورزی را نیز استاندارد كنیم.برای اولین بار در تاریخ بخش كشاورزی، بیش از 230 شغل كشاورزی شناسایی و بر اساس استانداردهای بین المللی كدگذاری شده است و در همین چهارچوب، استانداردهای آموزشی و مهارتی همین مشاغل با كمك زیر بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی در حال طراحی و برنامه ریزی است.

اعتبار پروانه فعالیت، دستوری نیست

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی تصریح كرد: به نظر می رسد آن چیزی كه منجر به افزایش اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی می شود خیلی دستوری نیست.یعنی اگر ما به تاریخچه سایر اصناف رجوع كنیم می بینیم كه كسب اعتبار پروانه عموم اصنافی كه هم اكنون در كشور فعال هستند، به عملكرد و كاركرد خود نظام ها مربوط می شود. یعنی آنها سعی كردند با ارائه خدمات بیشتر، با افزایش ارتباطات و تعامل با دستگاه های دولتی و با صدور قانونی پروانه های شغلی، اعتبار پروانه را افزایش بدهند.

انتظارات از جهاد كشاورزی و نظام های صنفی كشاورزی

مسلمی در خصوص انتظارات از مجموعه وزارت جهاد كشاورزی و نظام های صنفی كشاورزی گفت: تمام تلاش ما این است كه اولین سطح اعتبارسنجی پروانه های فعالیت در وزارت جهاد كشاورزی اتفاق بیفتد. بنابر این از همه همكاران در زیربخش های مختلف انتظار داریم كه نظام صنفی این سازه ای كه كاملا می تواند ارائه دهنده خدمات به بخش كشاورزی و موثر در جامعه باشد را معتبر بشمارند. چرا كه طبق قانون این نظام در حال فعالیت است.از نظام های صنفی كشاورزی نیز این درخواست را داریم كه با رعایت همه اصول و مقرراتی كه مترتب بر نظام صنفی كشاورزی است، پروانه فعالیت صادر كنند تا خدشه ای در پروانه های صادره بوجود نیاید.

باید افق دورتری را در كنار كشاورز ببینیم

وی با تاكید بر این كه در بخش دولتی و بویژه در بخش كشاورزی اعتقاد داریم كه نظام صنفی می تواند بعنوان یك بازوی توانا و قدرتمند برای بخش كشاورزی و بدنه دولت عمل كند، اضافه نمود: وزارت جهاد كشاورزی مسئول تعیین راهبردها و سیاست های كلان بخش كشاورزی است و باید برنامه ریزی لازم را در جهت تحقق اهداف كلان و انتظارات حاكمیت از بخش، عملیاتی نماید. اما آن چیزی كه در مزرعه اتفاق می افتد در حوزه دولت نیست. این را بپذیریم كه ما باید ارائه خدمت كنیم و افق دورتری را نسبت به كشاورز ببینیم ولی با كشاورز در حركت باشیم.

عضویت همه كشاورزان در نظام صنفی در برنامه ششم توسعه كشور

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره افق جایگاه نظام صنفی كشاورزی در برنامه ششم توسعه كشور گفت: 95 درصد مالكیت ها و امور مربوط به دارایی های بخش كشاورزی متعلق به مردم است. حال اینها می توانند در كنار دولت در تصمیم گیری ها هم همان نقشی كه در تولید دارند را ایفا كنند. در پروژه های مختلفی كه در كار با مردم داشته ایم به این نتیجه رسیده ایم كه مردم می توانند بهترین، دقیق ترین و به روز ترین اطلاعات را در اختیار بخش كشاورزی قرار دهند. اگر این اتفاق بیفتد كه ما در پایان برنامه ششم توسعه كشور بتوانیم كلیه كشاورزان را بر طبق تعریفی كه از فعالیت های كشاورزی داریم به عضویت نظام صنفی كشاورزی درآوریم، بانك اطلاعات جامعی برای بخش كشاورزی محقق می شود كه بر مبنای آن تمامی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با دقت بسیار بالایی انجام خواهد گرفت. می دانیم كه در فصول كشت اغلب با مشكلاتی در خصوص تامین نهاده ها مواجه هستیم. همه اینها علاوه بر مساله پراكندگی و سختی تامین، به موضوع عدم دراختیار داشتن اطلاعات دقیق از پراكندگی واحدهای كشاورزی ما مربوط می شود. ما نظام صنفی كشاورزی را در گستره كشور تعمیم و پوشش می دهیم و اگر همه كشاورزان به عضویت نظام صنفی درآیند، اطلاعات آنها اعم از اطلاعات فردی و اراضی در قالب نقشه های مساحی اراضی فراهم می آید و می تواند به بخش كشاورزی ارائه خدمات دهد.

نظام صنفی و كشاورز را باور داشته باشید

مسلمی در پایان تاكید كرد: در درجه اول انتظار ما این است كه همه دستگاه هایی كه با بخش كشاورزی ارتباط دارند نظام صنفی كشاورزی را باور داشته باشند؛ كشاورز را باور داشته باشند و پروانه های فعالیت را معتبر بشمارند. امید است در آینده نزدیك با تغییراتی كه در مقررات نظام صنفی كشاورزی به وجود می آید، پاسخگویی نظام صنفی به مشكلات و مطالبات دولت و مردم بسیار افزایش می یابد.ارسال در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان لرستان در روز دوشنبه 29دی ماه 93 با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها، آقایان سلیمانی مدیر تعاون روستایی استان لرستان، حجت الاسلام موسوی نماینده ولی فقیه، ایمانی مسئول حراست تعاون روستایی استان، کرمی مقدم نماینده دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشعل روز کارشناس امورتشکلهای کشاورزی تعاون روستایی استان لرستان در خرم آباد برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، ابتدای جلسه با اعلام برنامه و تلاوت قرآن مجید و سخنرانی نماینده ولی فقیه تعاون روستایی استان شروع گردید. حجت الاسلام موسوی با قرائت روایتی از امام صادق (ع) به اهمیت خدمت گذاری و خدمت رسانی به افراد جامعه بویژه جامعه روستایی و کشاورزی و نقشی که انجام امور و رفع نیاز مردم در آمرزش گناهان دارد، اشاره کرد و افزود: همه مسئولین دولتی و اجرایی در مقابل نهادها و تشکلهای مردمی خدمت گذار، دارای مسئولیت هستند.

 

در ادامه آقای سلیمانی مدیر تعاون روستایی استان لرستان ضمن خیر مقدم به حاضرین و ارائه اطلاعاتی در خصوص امکانات و توانمندی های استان در تولید محصولات کشاورزی، به وجود نهادها و ساختارهای مختلف از جمله نظام صنفی کشاورزی جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، شاغلین و بهره برداران بخش کشاورزی اشاره کرده و اظهار داشت: تعاون روستایی استان در قبال نظام صنفی و تشکلهای کشاورزی در چهارچوب وظایف حمایت، هدایت و نظارت تعهدات سالانه ای دارد که آنرا دنبال می کند و انتظار می رود نظامهای صنفی کشاورزی با دقت بیشتری پروانه فعالیت برای شاغلین کشاورزی صادر نمایند تا با توجه به تسهیلاتی که برای اعضای فراهم می شود در بخش کشاورزی استفاده گردد.

 

 با توجه به حضور 28 نفر از اعضا و رسمیت جلسه مجمع عمومی، هیأت رئیسه توسط حاضرین انتخاب و مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. ابتدا آقای کریمی رئیس هیأت مدیره گزارشی از اقدامات انجام شده نظام صنفی استان ارائه نمود. سپس آقای دیانت، نتایج گزارش حسابرسی انجام شده را به مجمع عمومی ارائه کرد.

 

در ادامه هیأت رئیسه از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان به معرفی خود بپردازند.

سپس طبق لیست ثبت نام اعضای مجمع و کنترل کارت ملی آنها، برگه های رأی توسط مسئول حراست تعاون روستایی استان و ناظرین هیأت رئیسه به اعضای تحویل گردید. با جمع آوری و تطبیق برگه های رای با تعداد حاضران، شمارش آرا انجام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:

آقایان قباد بور 24 رای، اکبر کریمی 22 رای، علی طاهر پور 21 رای، وحید احمدی 18 رای و کامران ساروقی با 16 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان علی کردی 11 رای  و علی خسروی با کسب 8 رای  به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و همچنین خانم زهرا سلک  با 13 رای و سید علی عباس موسوی صدر با 10 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

 

 

گفتنی است در روز سه شنبه 30 دی ماه از دفتر کار نظام صنفی کشاورزی شهرستانهای نورآباد (دلفان) و الشتر (سلسله) بازدید به عمل آمد که ضمن بررسی روند انجام امور و وظایف، مواردی برای اصلاح انجام امور بویژه دقت در عضو گیری و صدور پروانه، پیگیری تعیین ابعاد اقتصادی مشاغل کشاورزی از طریق جهاد کشاورزی در سطح شهرستان و استان تذکر داده شد.ارسال در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

برنامه تلویزیونی "مجله كشاورزی" شبكه بازار در برنامه امروز یكشنبه پنجم بهمن ماه، موضوع "نظام صنفی كشاورزی" را در گفت و گو با دكتر عبدالرضا مسلمی مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی مطرح می كند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این برنامه همچنین مهندس محمدشفیع ملك زاده عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان فارس نیز بعنوان میهمان تلفنی در برنامه حضور خواهد داشت.

ارائه گزارش از نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی از دیگر بخش های برنامه امروز خواهد بود.

برنامه تلویزیونی مجله كشاورزی از ساعت 19 تا 15/20 از شبكه تلویزیونی بازار پخش می شود.ارسال در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

از پرسش های كاربران: كدام بخشنامه مدیران عامل و رئیس هیات مدیره شركتهای خدمات مشاوره ای را از كاندیداتوری نظام صنفی منع كرده و اگر مدیری بدون عضویت شركتش و به صورت حقیقی عضو نظام شده باشد نیز مشمول این بخشنامه است؟( در صورت وجود)

پاسخ: بر اساس ابلاغیه دفتر امور تشكل های كشاورزی و آیین نامه چگونگی تشخیص صلاحیت نامزدها برای عضویت در هیات مدیره، بازرس و مدیر عامل تعاونی های روستایی و كشاورزی، مدیران عامل و روسای هیات مدیره سایر تشكل ها( تعاونی ها، شركت ها، خبرگان و ...) به عنوان فرد حقیقی می توانند كاندیدای هیات مدیره شوند اما چون در تشكل دیگری مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره اند همزمان در نظام صنفی نمی توانند رئیس هیات مدیره یا دبیر اجرایی باشند.

توضیح این كه بدیهی است فردی كه در دو جا سِمت مدیریتی داشته باشد قطعا نمی تواند برای آنها وقت كافی بگذارد و بهتر است تمام انرژی و توان خود را در همان تشكل اول صرف نماید.ارسال در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

اواسط آذرماه امسال بود كه پیش نویس لایحه بودجه سال 1394 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

سپس كار بررسی بندهای لایحه بودجه 94 در كمیسیون های تخصصی مجلس از جمله كمیسیون كشاورزی به منظور ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای مربوط آغاز گردید.

هفته قبل بود كه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، هر کدام سه عضو خود را برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 94 کل کشور انتخاب کردند. پس از جمع بندی پیشنهادها در کمیسیون‌های تخصصی، از روز دوشنبه 29 دی ماه جلسات "کمیسیون تلفیق" برای بررسی لایحه بودجه سال 94 آغاز به كار می كند.

هم اكنون فرصت بسیار مغتنمی برای تعامل و رایزنی مسئولین نظام های صنفی كشاورزی با نمایندگان مجلس در  كمیسیون تلفیق بودجه 94جهت لحاظ نظرات و پیشنهادهای آنان در موضوع های مرتبط با تقویت حمایتهای قانونی از نظام صنفی كشاورزی در قانون بودجه سال 94 ایجاد شده است از جمله؛

-          اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی كارهای كشاورزی برای وثیقه قرار گرفتن در امور بانكی

-          موضوع تخصیص مبلغ 200 میلیارد ریال اعبتار هرینه ای مورد نیاز برای بستر سازی عضویت بهره برداران در نظام صنفی و همچنین سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی و حمایت و تجهیز نظام های صنفی بر اساس وظایف حاكمیتی بخش كشاورزی و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی

اسامی نمایندگان كمیسیون های تخصصی مجلس در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

 کمیسیون کشاورزی: عباس پاپی زاده ، شمس الله شریعت نژاد و محمدتقی توکلی نمایندگان دزفول، تنکابن و الیگودرز.

کمیسیون اقتصادی:محمد حسن‌نژاد نماینده مرندوجلفا، حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و ایرج ندیمی نماینده لاهیجان.

کمیسیون برنامه و بودجه: غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران، اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان، قاسم عزیزی نماینده شازند، عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده آمل، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، احمد امیرآبادی نماینده قم، سیدسعید زمانیان دهکردی نماینده شهرکرد، سیدعبدالکریم هاشمی نماینده میناب و رودان، رجب رحمانی نماینده تاکستان.

کمیسیون اجتماعی: عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب و ضرغام صادقی نماینده شیراز.

 

لینك های مرتبط/ از پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی:

لایحه بودجه 94 و یك فرصت ویژه برای نظامهای صنفی كشاورزی

تعامل نظامهای صنفی با نمایندگان مجلس در بحث حمایتهای قانونی از نظام صنفی در بودجه سال 94

مسئولان نظامهای صنفی كشاورزی و یك فرصت چند روزهارسال در تاریخ یکشنبه 28 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

پنجمین و آخرین گردهمایی منطقه ای كارگزاران امور تشكل ها و نظامهای صنفی كشاورزی استان ها در سال جاری، طی روزهای 16 و 17 دی ماه جاری با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با حضور استان های خوزستان، ایلام، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مركزی و كرمانشاه در استان كرمانشاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، درجلسه روز نخست كه به موضوع تبیین اهداف و برنامه های دفتر امور تشكل های كشاورزی در حوزه تشكل ها و نظام های صنفی و تشریح شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی و دستورالعمل اجرایی آن اختصاص داشت، دارابی معاون تعاون روستایی استان كرمانشاه به بیان اهمیت كاركرد نظام  صنفی و تشكل های كشاورزی در حمایت از حقوق كشاورزان پرداخت.

توجه به بهره مندی از مزیت های جضور نظام صنفی در مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز

سپس مرتضی ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در تبیین سیاست های و برنامه های دفتر امور تشكل های كشاورزی بر مواردی همچون افزایش روند عضوگیری در نظام صنفی، لزوم پیگیری موضوع تعامل با دستگاه های درون و برون سازمانی در سطوح استانی و شهرستان ها، اهمیت توانمندسازی كارگزاران، افزایش اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی كشاورزی، نظارت و ارزیابی و مرزبندی بین نظارت و دخالت، استفاده از مزیت های جضور نظام های صنفی در مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز تاكید كرد.

لزوم فراگیری و پایبندی مسئولان امور تشكل های استان ها به مطالب آموزشی،قوانین و مقررات

در ادامه مسعود عدل طلب مسئول گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی بر لزوم پایبندی مسئولان امور تشكل های استان ها به مطالب آموزشی ارائه شده در این جلسات و قوانین و مقررات مربوط تاكید داشته و افزود: در تشكل ها و به خصوص نظام صنفی با كشاورز سر و كار داریم و برای آموزش و توانمندسازی و احقاق حقوق او تلاش می كنیم به طور كلی می خواهیم خود كشاورز وارد صحنه تصمیم گیری و تصمیم سازی شود و از هویت شغلی خود دفاع نماید.

تشریح شیوه نامه نظارت و ارزیابی

سپس صادق توكلی كارشناس مسئول دفتر امور تشكل های كشاورزی به تشریح دستورالعمل تدوین شده برای شیوه نامه نظارت و ارزیابی شامل دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع و انتخابات، دستورالعمل صدور، تمدید و ابطال پروانه های فعالیت و فرم های گزارش عملكرد پرداخته و در مورد آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در روز دوم این گردهمایی آموزشی كه به موضوع ارزیابی مشاركتی راههای ارتقای عضویت در نظام صنفی كشاورزی اختصاص داشت، بهزاد كمری مسئول امور تشكل های استان كرمانشاه در باره موضوع جلسه مطالبی را ارائه نمود.

آموزش، پشتوانه اجرای صحیح فعالیتها

فلاحیان مدیر تعاون روستایی استان كرمانشاه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های تعاون روستایی استان در حوزه تشكلها و تعاونی ها بیان كرد: این گردهمایی با پتانسیل آموزشی خوبی كه دارد می تواند پشتوانه خوبی برای اجرای بهتر كارها باشد بنابراین باید نهایت استفاده را از آن ببریم.

لزوم تقویت تعاملات تعاون روستایی، جهاد كشاورزی و نظام های صنفی

وی همچنین بر لزوم تقویت و بهبود ارتباط و تعامل سازمان تعاون روستایی با ادارات جهاد كشاورزی در حوزه نظام صنفی تاكید كرد و افزود:حضور اركان نظام صنفی كشاورزی در جلسات مهم استان و شهرستان بسیار حائز اهمیت است.

سپس معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن بیان مبانی كار گروهی و تشكل ها اظهار داشت: اولین كاركرد نظام صنفی كشاورزی دفاع از حقوق كشاورزان است. لذا باید اركان نظام صنفی بتوانند در مراكز تصمیم گیری در سطح كشور حضور فعال داشته باشند.

ادیب تصریح كرد: نظام صنفی موفق نظامی خواهد بود كه بتواند تعامل خوبی با سازمان تعاون روستایی و جهاد كشاورزی و همچنین سایر دستگاهها برقرار نماید.

در انتها نیز حاضرین جلسه گروه بندی شده و موانع پیشبرد امور اجرایی نظام صنفی كشاورزی مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

دفتر امور تشكل های كشاورزی از 4 آبان ماه 93 تاكنون نسبت به برنامه ریزی به منظور برگزاری پنج گردهمایی منطقه ای  در استان های كشور اقدام داشته است.ارسال در تاریخ چهارشنبه 24 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان همدان درنوبت اول در روز پنج شنبه مورخ 18/10/1393 با حضور40 نفر از مجموع 45 نفر از اعضای هیأت های مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان ها، نمایندگان دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهاد کشاورزی استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، مسئولین و کارشناسان امورتشکلها تعاون روستایی استان در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا مهندس مسعودی رئیس هیات رئیسه جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه گزارشی از حضور حاضرین در جلسه ارائه نمود. در ادامه مهندس دالوند به نمایندگی از دفتر امور تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تشریح دستاورد های و موانع و چالش های پیش روی نظام صنفی در طول شش ساله تشکیل نظام صنفی در بخش کشاورزی و همچنین تذکراتی پیرامون نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی استان پرداخت.

پس از آن با اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی با حضور 40نفر از واجدین شرایط اعضای هیأت مدیره شهرستانهای استان، هیات رئیسه سنی مجمع تشکیل و جلسه بر اساس دستورات مندرج در دعوتنامه ادامه یافت. سپس رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان همدان گزارش فعالیت های انجام شده در طول سال جاری و همچنین کار نامه مالی نظام را به مجمع عمومی ارائه نمود.   

در ادامه با درخواست رئیس سنی مجمع داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان به مدت دو دقیقه به معرفی خود پرداختند. سپس برگه های رأی که توسط ناظرین دولتی و امضای یکی از اعضای هیأت رئیسه امضا و ممهور به مهر نظام صنفی شده بود بر اساس لیست اعضای حاضر در جلسه با تطبیق کارت شناسایی و اسامی ثبت شده، به اعضای مجمع تحویل شد. با جمع آوری و شمارش برگه های رای و تطبیق آن با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده بدین شرح است:

آقایان هوشنگ احمدی پور و عبدالحسین احمد وند مشترکا با کسب 21 رای نفرات اول، فرشید خزلی با کسب 19 رای نفر دوم، خسرو طالبی با کسب 18 رای نفر سوم، حسین سلطانی با کسب 17 رای نفر چهارم به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان همدان به مدت 3 سال انتخاب شدند. همچنین خانم ثریا شعبانی با کسب 15 رای به عنوان علی البدل اول و علیرضا مرادی که با یوسف نصیری مشترکا 13 رای داشتند پس از قرعه کشی علیرضا مرادی بعنوان علی البدل دوم انتخاب شد.

گفتنی است افراد منتخب اصلی هیات مدیره به ترتیب از شهرستان های اسد آباد، تویسرکان، نهاوند، بهار و فامنین و علی البدل از شهرستان های همدان و رزن بودند كه از نظر پراکنندگی ترکیب بسیار مناسبی است به طوری كه بیش از 80 درصد از شهرستان های استان همدان در نظام صنفی کشاورزی استان حضور دارند.ارسال در تاریخ سه شنبه 23 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

با سلام. سوالی داشتم. رانندگان تراكتور و كمباین از افرادی هستند كه علیرغم تلاش سخت و اهمیت كار آنان در بخش كشاورزی، از هیچ حمایت بیمه و تامین اجتماعی برخوردار نیستند. راهی برای بیمه این نوع مشاغل وجود دارد؟

پاسخ: با سلام. برای بیمه این افراد چند راه حل به نظر می رسد:

1- راننده تراكتور و كمباین به عنوان یك كارگر واحد كشاورزی (عضو كارگاه كشاورزی مشمول نظام صنفی كشاورزی) بنا به تعریف سازمان تامین اجتماعی شناخته شود و از مزایای بیمه ای ذیل "قانون معافیت بیمه كارفرمایی" برخوردار و مشمول قانون معافیت 5 کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی شود.

2- چندین نفر از این رانندگان(مثلا شش نفر)تجمیع نموده، سپس فضا و محوطه ای كوچك و ثابت را برای نگهداری تراكتور و كمباین در نظر بگیرند و یكی از رانندگان به عنوان مسئول یا كارفرما تعیین و پنج تراكتور دار دیگر به عنوان كارگران مشخص شوند. بدیهی است شخص كارفرما مشمول بیمه كارگری نشده ولی از مزایای بیمه اجباری و بیمه بخشودگی كارفرمایی برخوردار می شود.

3- این رانندگان نسبت به مقدمات ایجاد و راه اندازی یك تشكل اقدام داشته و سپس با تامین اجتماعی قرارداد منعقد كرده و تحت شمول"بیمه توافقی" قرار گیرند. جهت اطلاع، زنبورداران كشور مشكل بیمه ای خود را در قالب ایجاد چنین تشكلی حل كرده اند.این نوع بیمه مزایای بیمه اجباری را دارد و نرخ بیمه آن حداكثر 26 درصد خواهد بود.

4- استفاده از بیمه حرف و مشاغل آزاد كه "بیمه اختیاری" است با 18 تا 21 درصد سهم پرداخت. البته مشكل این نوع بیمه در ضعیف بودن "خدمات درمانی" آن است. همچنین به تعداد هر نفری كه به بیمه شده اضافه می شود(از همسر و فرزندان) نرخ بیمه افزایش می یابد.

5- مشابه وضعیت بیمه رانندگان حمل بار و مسافر كه سازمان پایانه ها و حمل و نقل كشور، به طور مستقیم و بر طبق یك ضابطه مدون از محل ناشی از درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها نسبت به بیمه این افراد اقدام شده است، رانندگان تراكتور و رانندگان كمباین نیز نمایندگانی را انتخاب نموده و با حمایت مراكزی همچون مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی  و همچنین رئیس نظام صنفی كشاورزی كشورجهت طرح موضوع و پیگیری از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها، تعامل و ارتباط برقرار نمایند.ارسال در تاریخ یکشنبه 21 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

اولین جلسه شورای هم اندیشی ساخت نرم افزار جامع مدیریتی نظام صنفی كشاورزی كشور در روز هشتم دی ماه جاری در سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی و به میزبانی نظام صنفی كشاورزی استان با حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، هرمزگان و خراسان رضوی،مهندس طباطبایی نماینده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مهندس اسپلانیان نماینده دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

 در این جلسه مهندس سید حسین موسوی نژاد، دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی خراسان رضوی درمورد اقدامات انجام گرفته در خصوص ساخت نرم افزار جامع مدیریتی طی سال های گذشته و بسترسازی های  قبل از برگزاری این جلسه توضیحاتی را ارائه داد.

در ادامه جلسه مهندس ناصری مقدم معاون تشكلهای سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی بر لزوم حفظ انسجام و كارهای زیربنایی در راستای ساخت نرم افزار اشاره كرد.

سپس مهندس حمید رضا اسپلانیان نماینده دفتر امور تشكل های سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بر لزوم گردآوری اطلاعات و آمار دقیق از بخش كشاورزی و مدیریت علمی بر پایه اطلاعات و آمار دقیق اشاره و تاكید نمود.

در ادامه كارشناسان سازنده نرم افزارهای موجود در نظام صنفی كشاورزی استانهای كشور هر كدام به مدت 30 دقیقه نرم افزارهای ساخته شده را ارائه دادند.

بعد از انجام جمع بندی لازم توسط كارشناسان،نقاط قوت و ضعف نرم افزارها مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات زیر به تصویب جمع حاضر رسید:

1-  مقرر گردید نظام صنفی كشاورزی كشور با سایر استانها كه به هر دلیل در جلسه مذكور شركت نداشته اند مكاتبه نموده كه در صورت ساخت نرم افزار ، گزارش تفصیلی اقدامات صورت گرفته را در قالب طرح پاورپوینت به نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی كه مسئول پیگیری كشوری ساخت نرم افزار است حداكثر تا تاریخ 93/10/20 ارائه دهد.

2-  مقرر گردید استانهای حاضر در جلسه، در صورت نیاز به ارائه گزارشات تكمیلی حداكثر تا تاریخ 20/10/1393 مطالب خود را به نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی ارائه دهند.

3-  مقرر گردید نظام صنفی كشاورزی كشور جهت یكپارچه سازی روند تشكیل پرونده برای اعضای نظام صنفی و استفاده كاربردی از آن در نرم افزار، نسبت به مكاتبه با استان ها جهت ارائه جمع بندی فرم های استفاده شده  اقدام نموده و نسبت به جمع بندی فرمها و ارائه آن به شركت مطالعه كننده حداكثر تا تاریخ 93/10/25 اقدام نماید.

4-  مقرر گردید جهت كارشناسان حاضر در جلسه توسط نظام كشور ابلاغ عضویت در شورای انفورماتیك  وشورای هم اندیشی ساخت نرم افزار جامع مدیریتی صادر شود.

5-  مقرر گردید دفتر امور تشكل های سازمان مركزی تعاون روستایی ایران نسبت به ارائه اقدامات انجام شده در خصوص ساخت نرم افزار حداكثر تا تاریخ 20/10/1393 به نظام استان خراسان رضوی اقدام نماید.

6-  مقرر گردید زیرساخت های مدنظر نظام صنفی كشاورزی كشور به شركت مطالعه كننده به صورت مكتوب ارائه گردد.

7-  مقرر گردید نظام صنفی كشاورزی كشور از حسابداران و حسابرسان صاحب نظر به جهت ساخت نرم افزار حسابداری دعوت به عمل آورده و جلسه مشابه این جلسه را حداكثر تا تاریخ 20/10/93 برگزار نماید.

8-  مقرر گردید در صورت تحویل اسناد و مدارك اشاره شده در بندهای فوق، شركت مطالعه كننده (شركت پرنیان پارت) پس از دریافت موارد خواسته شده حداكثر ظرف مدت 25 روز نسبت به ارائه گزارش تفصیلی از نرم افزارهای موجود و ارائه راهكار و برنامه های خود به رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور اقدام نماید.

منبع: ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی

دانلود مكاتبه رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به دبیران اجرایی نظامهای استان در باره ساخت نرم افزار جامع مدیریتی نظام صنفی/ نامه 1/ نامه 2ارسال در تاریخ شنبه 20 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان در نوبت اول با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها در زنجان برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دراین مجمع علاوه بر اعضای هیأت مدیره شهرستانها، آقایان علیمردانی مدیر و جعفری معاون مدیر تعاون روستایی استان، کرمی و مرادی نمایندگان دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نمایندگان استانداری، سازمان جهاد کشاورزی( بازرسی و حراست)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و کارشناس امورتشکلهای کشاورزی تعاون روستایی استان حاضر و ناظر بر برگزاری مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی استان زنجان بودند.

 

در روز چهارشنبه مورخ 10/10/1393 جلسه مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان راس ساعت 10 با اعلام برنامه و تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز شد. ابتدا آقای مهندس علیمردانی مدیر تعاون روستایی استان زنجان به حاضرین در جلسه خیر مقدم گفت و در باره جایگاه و اهمیت نظام صنفی در بخش كشاورزی به ارائه سخن پرداخت.

 

با توجه به حضور 22 نفر از اعضا و رسمیت جلسه مجمع عمومی، هیأت رئیسه توسط حاضرین انتخاب و مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. ابتدا آقای آذرنژاد رئیس هیأت مدیره ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده نظام صنفی استان، از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان درخواست نمود برای انجام امور نظام صنفی استان کسانی که وقت بیشتری دارند در هیأت مدیره حضور پیدا کنند.

 

سپس برگه های رأی توسط ناظرین طبق لیست ثبت نام به اعضای مجمع تحویل گردید. با جمع آوری و شمارش برگه ها برای تطبیق با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:

آقایان علی خانمحمدی 17 رای، عوضعلی عزیزی 12 رای، مصطفی فرهاد نظری 11 رای، علی اکبر بهرامی 10 رای و شهریار داودی با 8 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان علی اصغر نجفیان مرتضی داودی 7 رای  و حمیدرضا گیلک با کسب 7 رای  به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره  و آقایان وحید قاسمی با 10 رای و جعفر بهروزی با 8 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.ارسال در تاریخ سه شنبه 16 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

اخبار مجلس شورای اسلامی حاكی است كه آخرین مهلت دریافت پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه 94 از سوی نهادها ، مدیران و مردم، روز گذشته سیزدهم دی ماه به پایان رسید.

با پایان یافتن این مهلت،كار بررسی پیشنهادهای جمع آوری شده در کمیسیون های تخصصی آغاز شده و تا پایان هفته جاری برقرار است.

در نتیجه هنوز فرصت باقی است كه مسئولان و مدیران نظام های صنفی كشاورزی پیشنهادهای خود را در موضوع های مرتبط با تقویت حمایتهای قانونی از نظام صنفی كشاورزی در قانون بودجه سال 94 از طریق تعامل با نمایندگان محترم مجلس در حوزه های انتخابی شهرستان خود پیگیری كنند.

این پیشنهادها در هفته آینده پس از جمع‌بندی در کمیسیون‌های تخصصی از جمله كمیسیون كشاورزی مجلس به  "کمیسیون تلفیق" رفته تا نهایی گردد.ارسال در تاریخ یکشنبه 14 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

 

 

 مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان البرز در نوبت اول با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها، روز یکشنبه مورخ 7/10/1393 درکرج برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دراین مجمع علاوه بر اعضای هیأت مدیره شهرستانها، مهندس شمس سرپرست تعاون روستایی استان، کرمی نماینده دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و کارشناس امورتشکلهای کشاورزی تعاون روستایی استان حاضر و ناظر بر برگزاری مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی استان البرز حاضر بودند.

 

در ابتدا سرپرست تعاون روستایی استان ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور حاضرین در جلسه به اقدامات انجام شده جهاد کشاورزی استان در استقرار ساختار نظام صنفی کشاورزی به انتقال و واگذاری  وظایف، پیگیری و نظارت بر روند امور مریوطه توسط تعاون روستایی اشاره کرد.

 

نقش موثر نظام صنفی در مدیریت بخش کشاورزی

 

آقای مهندس شمس تصریح كرد: مسئولین نظام صنفی در سطح شهرستان و استان تلاش و زحمات زیادی در چارچوب قوانین و مقررات موجود، برای خدمت رسانی بهتر به اعضا متحمل شده اند. از طرفی تاثیری که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ایفا می کند ولی با بی مهری و ضعف مدیریت مواجه است. لذا نظام صنفی می تواند نقش موثری در مدیریت بخش کشاورزی ایفا نماید.

 

وی در ادامه افزود: از طرف دیگر با توجه به تعهدات استان در عضویت شاغلین در نظام صنفی، باید زمینه مناسب برای پوشش عضویت در نظام صنفی فراهم گردد. از جمله تمهیدات مورد مظر الزامی شدن عضویت تشکلها و تعاونیهای زیر مجموعه تعاون روستایی در نظام صنفی  کشاورزی است که می توانند در اطلاع رسانی به اعضای حقیقی خود جهت عضویت در نظام صنفی موثر باشند.

 

نیاز شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام صنفی

 

در ادامه آقای مهندس رحمانی کارشناس امور تشکلهای کشاورزی استان ضمن ارائه گزارش اجمالی از وضعیت عضویت شاغلین بخش کشاورزی در نظام صنفی شهرستانها، مباحثی در خصوص شناسایی نقاط قوت، ضعف و فرصتها و تهدیدهای نظام صنفی و تلاشی که باید در جهت پر رنگتر شدن نقاط قوت و بالفعل تبدیل شدن فرصتها و رفع موانع و مشکلات و نقاط ضعف به حاضران مطرح نمود.

 

با توجه به حضور 17 نفر از اعضا و رسمیت جلسه مجمع عمومی، هیأت رئیسه توسط حاضرین انتخاب و مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. ابتدا آقای ترابی رئیس هیأت مدیره گزارش از اقدامات انجام شده نظام صنفی استان ارائه نمود. در ادامه آقای الیاری حسابرس تعاون روستایی استان گزارش مالی نظام را در سالهای 90 ، 91 و 92 ارائه نمود.

 

سپس با برگه های رأی توسط ناظرین به اعضای مجمع تحویل گردید. با جمع آوری و شمارش برگه ها برای تطبیق با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:

آقایان فرشید ترابی 15 رای، فرزاد صادقیان 14 رای و حسین تک دهقان با 14 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان علی اصغر نجفیان 4 رای  و فرامرز عباسیان با کسب 1 رای  به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و آقایان حسین امیر نژاد با 10 رای و ابوالفضل رنجبران با 7 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

 

  

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان كرمان درنوبت اول با حضور اکثریت اعضای هیأت های مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها، نماینده دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهاد کشاورزی استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و کارشناسان  امورتشکلها تعاون روستایی استان به منظور انتخابات هیأت مدیره وبازرس نظام صنفی کشاورزی استان در روز یکشنبه مورخ 7/10/1393 در سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان کرمان برگزارشد.  

لزوم جدیت بیشتر اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی در پیگیری مشكلات

در ابتدای جلسه آقای مهندس سالاری معاون امور تشكلها و نظام بهره برداری استان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه گزارشی از روند هماهنگی های انجام شده برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ارائه نمود و متذکر شد در جهت كاهش مسائل و مشکلات موجود در بخش کشاورزی، اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی شهرستانها باید با جدیت بیشتری پیگیر این مسائل و مشکلات باشند.

دستاورد های نظام صنفی كشاورزی

در ادامه آقای مهندس دالوند نماینده دفتر امور تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن خیر مقدم به حاضرین، دستاورد های نظام صنفی در طول شش ساله تشکیل در بخش کشاورزی را تشریح و تذکراتی پیرامون نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی استان ارائه داد.

سپس با اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی که با حضور 40نفر از واجدین شرایط اعضای هیأت مدیره شهرستانهای استان (از 65نفر عضو) ، هیات رئیسه سنی مجمع تشکیل و جلسه بر اساس دستورات مندرج در دعوتنامه ادامه یافت . سپس خزانه دار نظام صنفی کشاورزی استان گزارش ترازنامه یکساله مالی را به مجمع عمومی ارائه نمودند و در ادامه خواهان تصویب بودجه سال آتی نظام استان شد که اعضاء مجمع موافقت نمودند در سقف 240 میلیون ریال نهایی گردد.  

در ادامه با درخواست رئیس سنی مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان به معرفی خود پرداختند. سپس برگه های رأی که توسط ناظرین دولتی و امضای یکی از اعضای هیأت رئیسه امضا و ممهور به مهر نظام صنفی شده بود بر اساس لیست اعضای حاضر در جلسه با تطبیق کارت شناسایی و اسامی ثبت شده، به اعضای مجمع تحویل گردید. با جمع آوری و شمارش برگه های رای و تطبیق آن با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:

آقای حسین ابراهیمی با کسب 24 رای نفر اول ، خانم سیمین مجیدیان با کسب 23 رای نفر دوم ، و آقایان محمد نیکفر ، سید مصطفی مرتضوی و علی افضلی مشترکا با کسب 18 رای به عنوان نفرات سوم تا پنجم انتخاب شدند. همچنین آقای سبحان شهسواری با کسب 15 رای بعنوان عضو علی البدل اول و آقای امیر بهزاد بهزاد پور بعنوان عضو علی البدل دوم و  آقایان اصغر شجاعی با 17 رای و علی جعفری با 14 رای به ترتیب بعنوان  بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

لینك مرتبط: گزارش مجمع عمومی و انتخابات نظام صنفی كشاورزی استان البرز/ وب سایت تعاون روستایی البرزارسال در تاریخ شنبه 13 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

پس از ارائه پیش نویس لایحه بودجه سال 1394 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در اواسط آذر ماه، هم اكنون در زمانی قرار داریم كه از هفته جاری، كار بررسی بندهای لایحه بودجه در كمیسونهای مرتبط مجلس آغاز شده است.

از این رو فرصت بسیار مغتنمی برای تعامل و رایزنی مسئولین نظام های صنفی كشاورزی با نمایندگان شهرستان های حوزه فعالیت خود در مجلس جهت لحاظ نظرات و پیشنهادهای آنان در موضوع های مرتبط با تقویت حمایتهای قانونی از نظام صنفی كشاورزی در قانون بودجه سال 94 ایجاد شده است كه نباید از آن غافل شد.

از جمله موارد مهم قابل طرح و ارائه از سوی نظام های صنفی در تعامل با نمایندگان مجلس   می توان به لزوم اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی كارهای كشاورزی برای وثیقه قرار گرفتن در امور بانكی و بویژه موضوع تخصیص مبلغ 200 میلیارد ریال اعبتار هرینه ای مورد نیاز برای بستر سازی عضویت بهره برداران در نظام صنفی و همچنین سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی و حمایت و تجهیز نظام های صنفی بر اساس وظایف حاكمیتی بخش كشاورزی و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی اشاره كرد. ارسال در تاریخ سه شنبه 9 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

اركان تشكلها، نظامهای صنفی و تعاونیها، بیمه مسئولیت مدنی شدند

با اقدام دفتر امور تشكلهای كشاورزی و در جهت حمایتهای اجتماعی بخش كشاورزی، اركان تشكلهای كشاورزی تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزی از مزایای بیمه مسئولیت مدنی در مقابل حوادث وارده بهره مند شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر طبق قرارداد منعقد شده میان دفتر امور تشكلهای كشاورزی و بیمه پاسارگاد، اركان تشكلهای كشاورزی، تشكلهای خبرگان و هماهنگی و حمایتی، نظامهای صنفی كشاورزی،‌ تعاونیهای كشاورزی، روستایی، تولید ، تعاونیهای زنان و شركتهای سهامی زراعی در صورت بروز حوادث و خطرات در حین انجام كار، ماموریت، شركت در دوره های آموزشی و جلسات توجیهی و بازدید از سایر تشكلها از حمایتهای لازم بیمه ای برخوردار می شوند.

دفتر امور تشكلهای كشاورزی طی ده سال گذشته در راستای وظایف حمایتی وزارت جهاد كشاورزی كه برای اركان تشكلهای كشاورزی داشته است به عنوان یك اقدام حمایتی ضروری، بیمه مسئولیت مدنی آنها را مورد توجه قرار داده و نسبت به این امر اقدام نموده است.

مدت اعتبار بیمه نامه یاد شده از تاریخ 7/8/1393 تا 7/8/1394 است.

آپلود متن قرارداد بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اركان تشكلهای بخش كشاورزی

 

لینك خبر: خبرگزاری كشاورزی ایران/ خبرگزاری موج / وب سایت سازمان مركزی تعاون روستایی ایرانارسال در تاریخ شنبه 6 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در جلسه شورای هماهنگی اتحادیه های تعاونی های روستایی و كشاورزی استان فارس گفت: گسترش كمی و كیفی نظام صنفی كشاورزی و حمایت های قانونی در جهت تقویت آنها در حوزه قیمت گذاری و نظارت، بعنوان یكی از اولویت های سازمان در سال 93 مطرح است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، محمد وحید قلفی ضمن تشریح چشم اندازهای میان مدت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح كرد: توسعه نظام صنفی و تشكل های كشاورزی از جمله اولویت های میان مدت سازمان مركزی به شمار می آید.

مسئول امور استان های سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، اولویت های اجرایی سازمان مرکزی تعاونی روستایی در حوزه های وظیفه ای در بخش نظام صنفی كشاورزی را لزوم آسیب شناسی و واکاوی نظام صنفی کشاورزی از منظر عضویت و اطلاع رسانی و ابهام زدایی در سطح مناطق، لزوم بازنگری آیین نامه اجرایی نظام صنفی در کوتاه مدت منطبق با قانون جدید نظام صنفی کشور، ورود موثر نظام صنفی کشاورزی در حوزه تنظیم بازار محصولات كشاورزی، لزوم توجه جدی به بحث بیمه تامین اجتماعی شاغلین نظام صنفی عنوان كرد.

قلفی همچنین اظهار داشت: نظام صنفی خدمات و بازرگانی كشور نزدیك به پنجاه سال قدمت دارد و اخیرا توانسته است كه در بحث نظارت قیمت گذاری و بازار ورود یابد در حالی كه نظام صنفی كشاورزی پس از سه سال از تشكیل، توانسته در بحث تنظیم بازار ورود داشته و همراه بخش دولتی باشد و این امر نشان دهنده توفیقات نظام صنفی در همین مدت كوتاه از زمان تشكیل است.

در ادامه جلسه شورای هماهنگی اتحادیه های استان فارس، محمد شفیع ملك زاده دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان فارس در بیان مشكلات و راهبردها در ارتباط با نظام صنفی كشاورزی به مواردی اشاره نمود كه عبارت بودند از:

- ضرورت تبدیل آیین نامه نظام صنفی كشاورزی به قانون

- انجام ارائه خدمات كشاورزی به بهره برداران از طریق نظام صنفی كشاورزی، منوط به داشتن پروانه فعالیت

- مشكل عدم اجرای قوانین در بخش كشاورزی

- مشكل عدم بیمه شدن كارفرمایان كارگاه های كشاورزی مشمول نظام صنفی و مشكلاتی كه رانندگان تراكتور و كمباین در بحث بیمه ای دارند.

- تقویت همكاری بانك ها بخصوص بانك كشاورزی با اعضای نظام صنفی در ارائه تسهیلات بانكی از طریق اعتبار بخشیدن به پروانه های فعالیت

- اتخاذ برنامه برای ارتقای عضویت پذیری بهره برداران در نظام صنفیارسال در تاریخ چهارشنبه 3 دی 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

با حضور عضو هیات مدیره، معاون بازرگانی و مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، روسای هیات مدیره و نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی ده استان كشور: آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، هرمزگان، همدان، اصفهان، فارس، اردبیل، خراسان شمالی و تهران در روز نوزدهم آذر ماه جاری بنا به دعوتنامه ارسالی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با موضوع ذخیره سازی میوه شب عید، در سازمان مركزی تعاون روستایی ایران گرد هم آمدند.

ضرورت تنظیم تفاهمنامه بین نظام صنفی و سازمان مركزی تعاون روستایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: نظام صنفی كشاورزی به موجب آیین نامه اجرایی قانون تمركز، قدرت تقیینی پیدا می كند یعنی قواعد بازی را تعیین می نماید. قوانین و مقررات مثل تعیین قواعد بازی است و اگر قوانین به درستی طراحی شود می توان بازی را مدیریت كرد

مهدی كلاته رحمانی افزود: رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور عضو ستاد تنظیم بازار كشور است. نظام صنفی كشاورزی جایگاه ویژه ای در بحث تنظیم بازار دارد و بر طبق ماده دوم و سوم قانون تمركز برای این امر در كنار وزارت جهاد كشاورزی مشورت دهی می كند.

وی افزود: سازمان مركزی تعاون روستایی با بانك توسعه تعاون تفاهمنامه ای منعقد نموده است كه به موجب آن در قبال ارائه محصول كشاورزان به سردخانه و دریافت قبض انبار صادر شده ویژه ذخیره سازی محصول شب عید، قبض مربوط در حكم اوراق بهادار بوده و می توان معادل آن از بانك توسعه تعاون،‌تسهیلات دریافت نمود؛ در واقع برای كسانی كه در امر ذخیره سازی میوه شب عید هستند، ارائه دهنده تسهیلات یا مبلغ یارانه هستیم.

رحمانی تاكید كرد: اگر نظام صنفی طی سال جاری یا سال آتی برای محصولات تولیدی بهره برداران بتواند شرایط لازم را برای رویت یا حضور در سامانه بورس كالای ایران مهیا ساخته و قیمت روی تابلوی تقاضا مشخص كند، در چهار نقطه از تهران سالن حراج محصول در اختیار آنان قرار خواهیم داد. غرفه های سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران خرید های خود را می تواند از این محل داشته باشد. نظام صنفی بدینگونه با جمع آوری اطلاعات تولید كشاورزان و وارد نمودن آن در سامانه می تواند سهم قابل توجهی در مدیریت بازار داشته باشد.

لزوم حضور تشكل ها و اتحادیه ها در مدیریت بازار محصولات كشاورزی

معاون برنامه ریزی و بازرگانی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران نیز در این جلسه گفت: نظام صنفی تاكنون در زمینه دفاع از حقوق قانونی كشاورزان،كمتر فرصتی برای حضور در عملیات اجرایی بخش كشاورزی داشته است. اما از طریق قانون تمركز و در حوزه بازرگانی می توان به كمك نظام صنفی در حیطه قیمت گذاری و تعیین قیمت بر اساس نرم هزینه ها  فعالیت داشت و نظام صنفی صلاحیت این كار را دارد.

حسین مهدی دوست افزود: از سال آینده حضور تشكل ها و اتحادیه ها در مدیریت بازار محصولات كشاورزی بسیار پررنگ تر خواهد بود.

نیاز به تقویت كمیته های تخصصی و موضوعی نظام صنفی

مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی همچنین در این نشست گفت: دفاع از هویت و منافع كشاورزان و بهره برداران وظیفه نظام صنفی بعنوان یك سازه عظیم اجتماعی است. برای حضور موثر نظام صنفی در ذیل قانون تمركز نیاز به تقویت كمیته های تخصصی و موضوعی نظام صنفی است كه در جلسات پیشین شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی تعیین گردیده است.

عبدالرضا مسلمی افزود: تفاهمنامه نظام صنفی كشاورزی و سازمان مركزی برای حمایت از اعضای نظام صنفی و برای ذخیره سازی اولویت با نظام صنفی و كشاورزان عضو است.

در اختیار داشتن اطلاعات تولید توسط نظام های صنفی

رئیس نظام صنفی كشاورزی استان تهران و نایب رئیس اتحادیه باغداران در این جلسه اظهار داشت: در بحث تنظیم بازار، در اختیار داشتن اطلاعات تولید یكی از مباحث اصلی است كه نظام صنفی و اتحادیه ها می توانند در تدوین برنامه صحیح بازار نقش مهمی داشته باشند.

مجتبی شادلو افزود: در سال جاری به میزان 5/3 میلیون تن تولید سیب داشته ایم كه نسبت به سال گذشته از رشد 23 درصدی برخوردار است. 

مصوبه و پیشنهادها

در مصوبه جلسه مقرر گردید نظام صنفی كشاورزی تفاهمنامه ای با معاونت بازرگانی سازمان مركزی تعاون روستایی به منظور ذخیره سازی میوه های شب عید به امضاء برساند و طی آن شرایطی مهیا گردد تا با نظارت نظام صنفی، انبارهای ذخیره سازی متعلق به سازمان مركزی بدون اخذ اجاره در اختیار بهره برداران قرار گیرد. ارسال در تاریخ چهارشنبه 26 آذر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

سومین جلسه از گردهمایی منطقه ای كارگزاران امور تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی 8 استان كشور در تاریخ 18 و 19 آذر 93 در سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی و با حضور استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، كرمان، یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، جیرفت و خراسان رضوی برگزار شد.

 

تاثیر تعامل نظام صنفی با جهاد كشاورزی

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، معاون تعاون روستایی استان خراسان رضوی در افتتاحیه گردهمایی ضمن خوشامدگویی از حضور میهمانان حاضر در جلسه تشكر كرده و گزارشی از فعالیت استان در حوزه نظام صنفی ارائه كرد.

مهندس ایرج ناصری مقدم گفت:استان خراسان رضوی با  29 شهرستان، بیش از 650 تشكل، تعاونی و اتحادیه دارد و مجموعه نظام صنفی این استان از نظام های موفق كشور محسوب شده و توانسته منشاء خدمات و اقدامات اررزشمندی باشد. وی با اشاره به مشكلات فراروی نظامهای صنفی و تشكلها، نبود اعتبار در این حوزه را به عنوان یكی از مسائل مهم برای توانمندسازی هر چه بیشتر این نهادهای اجتماعی عنوان داشت.

معاون تعاون روستایی استان خراسان رضوی اظهار امیدواری كرد نظام صنفی با تعامل بسیار خوبی كه با جهاد كشاورزی و سایر ارگان های مرتبط در بخش كشاورزی برقرار می كند می تواند به نحو مؤثرتری به اهداف خود برسد.

 

موضوع مهم نظارت و ارزیابی فعالیت های نظام صنفی

 

در ادامه معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در سخنان مبسوطی به تبیین سیاست های و برنامه های دفتر در حوزه نظامهای صنفی و تشكلها پرداخت.

مهندس مرتضی ادیب به پیشگامی دفتر امور تشكلهای كشاورزی در تبیین و نهادینه سازی تدوین سیاستهای اجرایی و برنامه ریزی در سازمان مركزی اشاره نمود و افزود:نظام های صنفی كشاورزی توانایی و پتانسیل ورود به مباحث تصمیم گیری و تصمیم سازی را دارد كه باید این پتانسیل تقویت شود.

وی گفت: دفتر امور تشكل های كشاورزی با مجموعه وزارت جهاد كشاورزی تعامل خوبی دارد و در استانداردسازی مشاغل همكاری خوبی با آنها داریم.

ادیب با عنایت به موضوع مهم نظارت و ارزیابی فعالیت های نظام صنفی بر تبیین و تمیز مرز نظارت و دخالت تأكید نموده و در پایان به موضوع اصلاح  آیین نامه نظام صنفی كشاورزی كه هم اكنون در هیئت دولت در دست بررسی است اشاره و اظهار امیدواری كرد با تصویب و ابلاغ این آیین نامه بخش زیادی از مشكلات موجود در نظام های صنفی مرتفع خواهد شد.

 

پاسخگویی تشكلها و نظام صنفی به ذینفعان و دولت

 

در ادامه گردهمایی مسئول گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی موضوع  راهكارهای انتقال دانش وتوانمندسازی كارگزاران و اعضای هیئت مدیره تشكلها و نظام صنفی كشاورزی را با مشاركت نمایندگان استانها بیان داشت.

مهندس علی شفیعی با اشاره به دیدگاههای كلی و رسمی دفتر امور تشكلهای كشاورزی گفت: دو جایگاه برای تشكلها و نظام صنفی در برنامه ها و سیاستهای دفتر مورد نظر است؛ اول پاسخگویی و تعامل تشكلها و نظام صنفی با ذینفعان و اعضا و پیگیری مطالبات آنها و دوم پاسخگویی و تعامل تشكلها و نظام صنفی با دولت است. برای تحقق این امر آنها باید توانمندشوند، این توانمندی در دو بعد خواهد بود: اول توانمندی در پاسخگویی و تعامل با ذینفعان و دوم توانمندی در تعامل با دولت. برای این توانمندی دو محور مهم مورد توجه است:اول انتقال دانش بینش و مهارت در حد لازم و متناسب با وظایف و دوم قدرتمند شدن و داشتن اختیارات لازم و كافی برای برای انجام كارها در حد لازم و متناسب با وظایف.

وی با اشاره به اینكه تحقق هر دو مورد فوق وظیفه دولت در قالب وظایف حمایتی مندرج در شرح وظایف سازمانی می باشد اظهار داشت: ما به عنوان كارگزاران دولتی وظیفه مندیم در توانمندسازی های مورد اشاره اقدام نماییم لذا باید بدانیم؛چه نوع اطلاعات،دانشها، مهارتها و بینش هایی باید انتقال داده شود و همچنین چه اختیاراتی برای قدرتمند نظامهای صنفی و تشكلها باید به آنها منتقل شود.

مسئول گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی با اشاره به حساسیت موضوعات مورد اشاره بویژه در موضوع واگذاری اختیارات به كارگزاران دولتی امور تشكلها توصیه كرد نسبت به این موضوعات با دقت كافی عمل نمایند.

 

بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود

 

در ادامه مسئول امور تشكلهای كشاورزی استان خراسان رضوی در خصوص آموزش و توانمندسازی نظام های صنفی اظهار داشت: مهم ترین عامل در اقدام به این منظور، بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود است و نیاز به تلاش،‌دقت نظر و همچنین پیگیری ما در تشكلهای استان دارد.

مهندس حمیدرضا اسپلانیان تاكید كرد: بهره گیری از فضای مجازی، ظرفیتهای استانداری ها، پتانسیل دهیاری ها،‌ظرفیت مالی خود نظامها و ... لازم است مورد توجه قرار گیرد.

 

سپس هر یك از استانهای شركت كننده در گردهمایی گزارشی از فعالیتهای آموزش و توانمند سازی را در استان خود ارائه دادند.

 

بررسی فرم های تنظیم شده برای نظارت و ارزیابی

 

سپس كارشناس مسئول دفتر امور تشكل های كشاورزی با تشریح دلایل و ضرورتهای انجام نظارت و ارزیابی فعالیتهای امور تشكلها و نظامهای صنفی بحث مربوط به بررسی فرم های تنظیم شده برای نظارت و ارزیابی را ارائه نمود.

مهندس صادق توكلی ضمن تاكید بر ضرورت تسلط كارگزاران دولتی نسبت به این مقررات اظهار داشت: مبنای نظارت و ارزیابی آیین نامه، اساسنامه،دستورالعملهای اجرایی و نظام نامه های مالی و اداری و سایر ابلاغیه ها می باشند.

 

 

جلسه روز دوم گردهمایی كه با حضور كارگزاران امور تشكلها و نظامهای صنفی 8 استان كشور و همچنین حضور روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان های استان خراسان رضوی با خیر مقدم حمیدرضا اسپلانیان مسئول امور تشكل های استان خراسان رضوی برگزار شد.

 

در افتتاحیه این جلسه حجه الاسلام براتی نماینده ولی فقیه در تعاون روستایی استان خراسان رضوی كه از حامیان امور تشكلها و نظامهای صنفی در این استان پهناور می باشد ویژگی یك مدیر خوب بر اساس روایات اسلامی را تبیین نمود.

 

جلسات متعدد با مسوولان استانی برای معرفی و تبیین نظام صنفی كشاورزی

 

در ادامه مدیر تعاون روستایی استان خراسان رضوی با تشكر از میهمانان، گزارشی از فعالیت ها و اقدامات تعاون روستایی را در استان خراسان ضوی بیان داشت.

 

 

مهندس رضا نامنی با اشاره به توانمندی ها و اقدامات نظام صنفی كشاورزی در استان خراسان رضوی اعلام داشت: با پیگیری نظام صنفی و سازمان تعاون روستایی جلسات متعددی با مسوولان استانی برای معرفی و تبیین نظام صنفی انجام شده است و این امر منجر به اقدامات و تصمیمات تأثیرگذاری نیز شده است.

وی اظهار امیدواری كرد كلیه مشاغل بخش كشاورزی پروانه فعالیت از نظام صنفی دریافت دارند و بدین ترتیب بخش كشاورزی به سوی نظام مند شدن پیش برود.

مدیر تعاون روستایی استان خراسان رضوی در جمع روسای ادارات 29 شهرستان استان با اشاره به تغییر و تحولات پیش آمده بخصوص ابلاغ قانون تمركز گفت: انتظار وزارت جهادكشاورزی از سازمان تعاون روستایی به شدت افزایش یافته است و این هم تلاش مضاعف و مشاركت همه جانبه سازمان با تشكلها و تعاونی های تحت نظارت را بیش از پیش می طلبد.

نامنی با اشاره به تغییر رویكردی كه در سازمان تعاون روستایی وجود دارد اظهار داشت: با پیگیری های بعمل آمده در اكثریت جلسات استان، هم اكنون تشكلهای مختلف كشاورزی و از جمله نظام صنفی عضویت دارند و می توانند در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به نفع بخش تآثیرگذار باشند و در این خصوص خواستار كسب توانمندی لازم برای حضور مؤثر در این جلسات توسط تشكلهای عضو این جلسات شدند.

 

نظام صنفی باید بتواند با بهره برداران تعامل خوبی داشته باشد

 

معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز در ادامه با توصیف ویژگی های جغرافیایی كشور، اهمیت و ویژگی كار كردن با مردم را بیان داشت.

ادیب با اشاره به سابقه شكل گیری نظام صنفی كشاورزی اظهار داشت: از سال 1380 اقدامات و پیگیری ها برای تشكیل نظام صنفی آغاز و نهایتاً در سال 86 آیین نامه اجرایی آن تصویب شد. با پیگیری های به عمل آمده در حال حاضر تمام شهرستان های كشور دارای نظام صنفی بوده و بیش از 575 هزار نفر از بهره برداران به عضویت آن درآمده اند.

وی تاكید كرد: نظام صنفی باید بتواند با بهره برداران تعامل خوبی داشته باشد تا هویت كشاورز و شغل كشاورزی در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

 

 

تحلیل و ارزیابی

 

در ادامه جلسه مهندس توكلی توضیحاتی را  در خصوص تكنیك های مشاركتی ارائه داده و در ادامه حاضرین جلسه گروه بندی شده و در  چهار گروه با بهره گیری از تكنیك ارزیابی مشاركتی سوات، دلایل نظام صنفی كشاورزی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با عنایت به تجربه های میدانی كه داشتند مجموعه ای از نقاط قوت، ضعف ، فرصتها و تهیدیدهای پیش روی نظام های صنفی كشاوزری را ارائه دادند.

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی در صدد است جمع بندی این موضوع را بعد از برگزاری پنج گردهمایی منطقه ای كارگزاران از دفتر امور تتشكلهای كشاورزی دریافت و منتشر نماید.ارسال در تاریخ سه شنبه 25 آذر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که کارفرمایان کارگاه‌های کشاورزی، مشمول قانون معافیت 5 کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی هستند. 

 

نمایندگان در نشست علنی روز نوزدهم آذرماه 93 ، در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی 29 طرح مذکور را با 136 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

 

براساس بند مذکور کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان، با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن می باشند.

 

اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل 20 درصد ردیف درآمدی  مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت  

لینك مرتبط: رئیس نظام صنفی کشاورزی اردبیل اعلام كرد:معافیت سهم پرداختی بیمه کارفرمایان عضو نظام صنفی کشاورزی/ خبرگزاری ایرناارسال در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

وزیر جهاد كشاورزی در جریان سفر رئیس جمهوری و هیات دولت به استان گلستان در جلسه با مدیران تشکل های کشاورزی استان گلستان گفت: برای حل مشکلات بخش کشاورزی نیاز به راه حل های راهبردی داریم که ممکن است سه تا پنج سال بعد جواب دهد.

مهندس محمود حجتی ضمن اشاره به اهمیت نقش نظام صنفی کشاورزی گفت: نظام صنفی کشاورزی، صدای کشاورز در مزرعه است. نظام صنفی ایجاد شده است تا این صدا به گوش مسئولان و کسی که باید این صدا را بشنود، برسد و حقوق قانونی کشاورز را مطالبه و از آن دفاع نماید.

وی ضمن تاكید بر این كه موضوع سوخت بخش کشاورزی را باید صنف کشاورزی پیگیری كند، افزود: پیگیری حقوق اعضاء از وظایف نظام صنفی است و باید از امکانات موجود مجلس و دولت برای احقاق حقوق کشاورزان استفاده كند.

در این جلسه همچنین رئیس هیئت مدیره  نظام صنفی کشاورزی استان گلستان مواردی را به عنوان پیشنهاد در جهت كاهش مشكلات بخش كشاورزی مطرح داشت كه از آن جمله می توان به بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان بخش کشاورزی (شخص کشاورز ) و رفع مشکلات موجود در مسیر بیمه کارگران بخش، تخصیص اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی کشاورزان در نظام های صنفی و آموزش و توانمند سازی بهره برداران عضو نظام صنفی کشاورزی، افزایش اعتبار دهی و اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان یک سند معتبر در تأمین وثیقه بانکی اشاره كرد.

تنظیم از منبع: گزارش ارسالی دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان گلستانارسال در تاریخ سه شنبه 18 آذر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نشست معاون استاندار كردستان با مدیر كل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

معاون استاندار كردستان با تاكید بر برنامه ریزی اصولی جهت سازماندهی امكانات مادی و معنوی مردمی توسط تشكلهای بخش كشاورزی گفت:با تعامل موثر ومنطقی بین نظام صنفی كارهای كشاورزی و دیگر تشكلهای این حوزه و دستگاه های مرتبط بدون تردید تحول مناسبی در بخش كشاورزی فراهم خواهد شد.

علی اكبر ورمقانی در نشست با مدیر كل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی با عنوان اینكه شبكه تعاون روستایی یكی از گسترده ترین شبكه های خدمات رسانی در روستاها است خواستار تقویت بخش ارتباطات مردمی و به ویژه حوزه روابط عمومی تعاون روستایی ها شد و  تصریح نمود:داشتن روابط عمومی كارآمد وفعال در تعاون روستایی، موثرترین نفوذ و تاثیر واقعی بر جامعه هدف دارد به طوری كه حیات شبكه تعاون روستایی مستلزم فعالیت مداوم در امر اطلاع رسانی به منظور شناساندن بهتر توانمندی های آن به جامه ومسئولان است.

مدیر كل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی در این نشست اظهار داشت:بایستی با سیاست گذاری وبرنامه ریزی اصولی از پتانسیل های شبكه تعاون روستایی در توسعه روستاها استفاده  كرد.

دكتر عبدالرضا مسلمی با بیان این مطلب، خواستار حمایت سیستم دولتی وسایر تشكلهای كشاورزی و روستایی در جهت كارآیی هر چه بهتر نظام صنفی كارهای كشاورزی شد و اضافه نمود:این نظام در راستای تقویت وتكمیل زنجیره تولید و به منظور حمایت از منافع اشخاص حقوقی وحقیقی شاغلین بخش كشاورزی مشغول فعالیت می باشد و نیازمند توجه بیشتر است.

مبنع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان سقز، استان كردستان

خبر مرتبط: نبود بازار مناسب برای عرضه محصولات مهمترین مشکل بخش کشاورزی است/ ایرنا

* شناخت و توجه مدیران و مسئولان اجرایی كشور از نظام صنفی كشاورزی و ظرفیت های آن فرصت مغتنمی را برای توانا سازی و تسریع در حل مسائل و مشكلات صنفی و قانونی بهره برداران و كشاورزان در اختیار مجموعه نظام صنفی قرار می دهد و از مهندس ورمقانی فرماندار محترم شهرستان سقز برای توجه ویژه نسبت به نظام صنفی كشاورزی تشكر و قدردانی می شود.ارسال در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

داوطلب شدن كارمندان شاغل دولت جهت عضویت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی شهرستان و استان بر طبق مفاد قانون اساسی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری، ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل و مصوبه هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی ممنوعیت دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و نظام صنفی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: دو شغله بودن كارمندان دولت و پذیرش ریاست و مدیریت عامل، عضویت در هیات مدیره و یا بازرس انواع مختلف شركت های خصوصی به جز شركت های تعاونی ادارات محل اشتغال كارمند طبق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ممنوع است.

كرمی مقدم در ادامه افزود: علاوه بر مفاد اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بندهای مختلف قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله بندهای الف و ب ماده 1، بند ج ماده 2 ، ماده 5 و بندهای 3 و 6 این ماده، مصوب مجلس شورای اسلامی، كارمندان دولت در عضویت هیات مدیره و بازرسی هر نوع موسسه و عضویت در اركان مدیریتی و نظارتی در تشكل های حرفه ای، صنفی و شوراها منع شده اند. همچنین در تبصره 4 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب 11/10/73 مجلس شورای اسلامی تاكید شده است و طبق تبصره های 5 و 6 همین ماده، افراد متخلف و آمر و صادر كننده مجازات خواهند شد.

وی تصریح كرد: یكی از مصوبات جلسه دوم هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی مورخ 25/7/91 چنین است كه كارمندان شاغل دولت حق عضویت در هیات مدیره شهرستان ها و استان ها ندارند و این پیشنهاد شامل هیات مدیره های فعلی هم می شود و از تاریخ تصویب این پیشنهاد اعضای علی البدل و اصلی، جایگزین كارمندان عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی های شهرستان ها و استان ها می شوند.ارسال در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی
(تعداد کل صفحات:29) 1 2 3 4 5 6 7 ...