تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  امضای تفاهم نامه همکاری نظام صنفی کشاورزی استان ایلام و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

در راستای اجرای حقوق و وظایف مندرج در اساسنامه نظام صنفی کشاورزی، تفاهم نامه مشترک همکاری میان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام و نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان با هدف تعاملات آموزشی و توانمندسازی شغلی در حوزه کشاورزی، صدور پروانه فعالیت برای مهارت آموختگان آموزش فنی و حرفه ای در مشاغل کشاورزی معرفی شده توسط اداره آموزش فنی و حرفه ای و برگزاری کلاس های آموزشی تخصصی برای متقاضیان مهارت آموزی در زمینه های شغلی کشاورزان از سوی آقایان رشیدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام و جعفری نسب دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان ایلام در دفتر مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان به امضا رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی در این تفاهمنامه متعهد شده است تا دوره های آموزشی مورد نیاز موضوع توانمندسازی شغلی در حوزه کشاورزی را با هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای برگزار نماید. همچنین نسبت به صدور پروانه فعالیت جهت بهره برداران معرفی شده از سوی اداره آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. همچنین شناسایی و معرفی آموزش دیدگان بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی به نظام صنفی جهت صدور پروانه فعالیت و شرکت در دوره های آموزشی نظام صنفی نیز از جمله تعهدات آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد.

در این جلسه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای ایلام ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت آموزشهای بخش کشاورزی باتوجه به ظرفیت ویژه استان در بخشهای مختلف از جمله زیستگاه عظیم کشت گیاهان دارویی، دام و طیور، کشت محصولات و کشاورزی نوین، آمادگی خود را برای همکاری و استفاده حداکثری از پتانسیل این اداره کل برای تعامل با نظام صنفی کشاورزی به عنوان نماینده کشاورزان و بهره برداران در جهت تقویت توسعه کشاورزی اعلام داشت.

رشیدی با اشاره به اینکه توانمندسازی شغلی در حوزه کشاورزی در سایه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای میسر خواهد شد، افزود: در سایه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای می توان از پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب استان در بخش های مختلف کشاورزی در همکاری با نظام صنفی کشاورزی استفاده بهینه نمود.

در ادامه این جلسه جعفری نسب ضمن استقبال از ظرفیت ها و بستر مناسب آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای ابراز امیدواری کرد تا با انعقاد این تفاهم نامه گامهای بلندی در جهت توسعه آموزشهای مهارتی به علاقمندان در بخشهای مختلف پرورش گیاهان دارویی، محصولات گلخانه ای، دام و طیور ، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی برداشته شود.


  اعضای هیات موسس انجمن تخصصی استارتاپ های بخش کشاورزی انتخاب شدند

پیرو تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت از کسب وکار های نوپا و اسـتارت آپ های بخش کشاورزی و به دنبال تقاضای اعضای انجمن در شرف تاسیس استارتاپ های کشاورزی، جلسه تعیین هیات موسس انجمن مذکور با حضور مشاور وزیر و مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی،مدیرکل، معاونین و رئیس گروه سازماندهی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، مدیران عامل ۱۹ شرکت کشاورزی استارتاپی به صورت حضوری و ویدئوکنفرانس در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹ در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای جلسه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص وظیفه مندی دفتر در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان، بهره برداران و فعالین بخش کشاورزی در قالب تشکلها، صنوف و انجمن های تخصصی برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق مشروع و قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود توضیحاتی ارائه کرد.

مسعود عدل طلب به نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صدور مجوز و تشکیل انجمن ها و تشکل های تخصصی مرتبط بخش کشاورزی اشاره داشت و افزود: وظیفه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران علاوه بر صدور مجوز، هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت تشکل های تحت پوشش می باشد.

سپس مشاور وزیر و مجری پروژه کسب و کارهای نوپا در وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به ضرورتهای بخش کشاورزی در ایجاد کسب و کارهای جدید و نیز دیدگاه مثبت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تشکیل انجمن تخصصی در حوزه استارت آپ های کشاورزی تاکید کرد: لازم است تا پس از تشکیل انجمن پیگیری لازم برای حضور در مراجع تصمیم گیر به عمل آید و در انتخاب نام انجمن مباحث جامع و کامل پیش بینی شود.

در ادامه جواد دادجو رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها به تشریح فرآیندهای اجرایی و شرایط قانونی لازم برای تشکیل انجمن های تخصصی و تعاملات معاونت های تخصصی با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این خصوص اشاره و نحوه انتخاب هیات موسس، ارائه اساسنامه الگویی، نحوه عضوگیری اعضاء، صدور اگهی برگزاری اولین مجمع عمومی موسس و ... را تشریح نمودند.

پس از ارائه نظرات و پرسش های اعضای حاضر و مجازی جلسه و ارائه پاسخ ها روند نام نویسی از داوطلبین عضویت در هیات موسس انجمن صورت پذیرفت. پس از رای گیری و شمارش آرا، اعضای هیات موسس این انجمن انتخاب شدند و در پایان مقرر گردید نماینده هیات موسس نسبت به ارائه اساسنامه پیشنهادی، افتتاح حساب، عضو گیری و انتشار آگهی برگزاری مجمع عمومی موسس ظرف مدت حداکثر یک ماه اقدامات لازم را به عمل آورد.

گفتنی است موضوع سازماندهی تشکل‌های صنفی و انجمن های تخصصی بخش کشاورزی، با توجه به مبانی قانونی و حقوقی موجود از جمله ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ماده ۵ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، بند (خ) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد زمینه های سازماندهی و حمایت از فعالان حوزه کسب و کار کشاورزی با درخواست متقاضیان در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد پیگیری می شود.


  با حكم وزیر جهاد كشاورزی دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سمت " دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" منصوب شد.

 در حکم دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی آمده است: به استناد تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تصویب نامه شماره 130740/ت 49235 ه تاریخ 4/1/1397 هیات محترم وزیران، در راستای انجام وظایف و ماموریت های دبیرخانه هیات عالی نظارت و پیگیری امور جاری هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان، اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و تطبیق مصوبات آنها با قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی، با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" منصوب می شوید.


  نخستین نشست هیات نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شد


نخستین نشست هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دادگستری، روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و نظام صنفی کشاورزی کشور، مدیرعامل و معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیرکل و معاونین دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی ایران، نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 22 مهرماه 1399 در سالن جلسات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

استفاده از نظام صنفی کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها

در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال 87 ، آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در دولت وقت مصوب و ابلاغ شد و در سال 97 هم با اصلاحاتی این آیین نامه در دولت تصویب شد و برای فعالیت‌های نظام صنفی کشاورزی یک هیئت عالی نظارت در مصوبه در نظر گرفته شد که امروز اولین جلسه هیات عالی نظارت برگزار می‌شود.

کاظم خاوازی افزود: امیدواریم بتوانیم از نظام صنفی کشاورزی در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم بازار استفاده کنیم تا بتوانند کشاورزان را در امورات مربوط به بخش یاری کنند.

تعامل میان بخشی برای تقویت اصناف

در ادامه این نشست، وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت نظام صنفی در تعدیل و تسریع امور بخش کشاورزی اظهار کرد: با تشکیل نظام صنفی کشاورزی، هویت گذاری جدیدی در بخش کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.

سید علیرضا آوایی افزود: هرچه اصناف تقویت شوند، بخش کشاورزی ارتقا خواهد یافت.

وی تأکید کرد: باید مبنای کار بر تعامل و همکاری اعضا و بخش‌ها با هم باشد و همه ارگان‌ها به بخش کشاورزی کمک کنیم تا کشاورزی کشور بتواند به اهداف خود برسد.

توجه به توسعه روستا در جهت ارتقای کشاورزی

در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم توجه به توسعه روستاها خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته، برنامه‌های توسعه‌ای از روستا آغاز می‌شود اما در ایران تمام توجه به توسعه شهرها بوده و از روستا غافل شده‌ایم.

غلامرضا شافعی افزود: کشاورزی از بخش‌های استراتژیک کشور محسوب می‌شود اما در برنامه‌های توسعه‌ای از آن غفلت شده است.

نظام صنفی بعنوان بازوی توانمند بخش دولتی

در ادامه این نشست، رئیس نظام صنفی کشاورزی عنوان کرد: در سال 80، سیاست دولت بر این شد که برای بخش کشاورزی هم مانند سایر صنوف، باید نظام صنفی تشکیل شود و با نگاه جدی که به بخش کشاورزی شد موفق به تشکیل این صنف شدیم.

محمد شفیع ملک زاده افزود: نظام صنفی به عنوان یک بازوی توانمند در کنار بخش دولتی و مخصوصا در کنار وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات بهره‌برداران بخش کشاورزی تلاش می‌کند.

وی تصریح کرد: از موارد مورد نیاز می‌توان به استقرار تشکیلات استانی در قالب اتاق اصناف کشاورزی استان به منظور ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط بین اتاق‌های شهرستانی، ضرورت تصمیم‌گیری‌های استانی و منطقه‌ای در زمینه اجرای الگوی کشت، تخصیص نهاده‌های دامی و کشاورزی، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار اشاره کرد.

گفتنی است در پایان این جلسه، از سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی کشور(سامانه سَبک) رونمایی شد.


  پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی برای دارندگان پروانه‌ فعالیت نظام صنفی کشاورزی
.

پروانه‌های فعالیت نظام صنفی کشاورزی به عنوان یک نظام تاثیرگذار در بخش کشاورزی، مورد قبول همچنین محل استناد و رجوع بانک کشاورزی است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این مطلب در جلسه مشترک تشکل‌ها، فعالان و نخبگان کشاورزی استان خراسان جنوبی با وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ارائه تسهیلات به واحدهای کشاورزی منوط به دارا بودن پروانه فعالیت معتبر نظام صنفی کشاورزی می باشد.

 روح‌الله خدارحمی در ادامه افزود: در این شرایط اما اینکه درخواست شود تا پروانه فعالیت مذکور را به عنوان وثیقه بانکی بپذیریم، مقدور نمی باشد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)


  دوازدهمین جلسه کمیسیون دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برگزار شد

دوازدهمین جلسه کمیسیون دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت از وزارتخانه های کشور، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران نظام صنفی کشاورزی کشور، مدیرکل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی در تاریخ یکم مهرماه 1399 در محل دبیرخانه این هیات تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این جلسه و در اجرای دستور جلسه مبنی بر بررسی دستورالعمل های ارسال شده به اعضای آن هیات با موضوع های حد نصاب و نحوه تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان، نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان و نحوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مطرح و هر یک از نمایندگان موارد پیشنهادی و اصلاحی خود را ارائه دادند.

در ادامه همچنین اعضای حاضر در خصوص یکی دیگر از بندهای دستور جلسه مبنی بر هماهنگی اولین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران که در مهر ماه جاری با حضور اعضا جهت تصویب و ابلاغ اساسـنامه ها و دستورالعمل های اجرایی ساختار نظام صنفی کشاورزی برگزار می شود به تضارب آرا و نظرات خود پرداختند.

گفتنی است یکی از اقدامات مهم در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی تشکیل " هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" می باشد که در سطوح شهرستان تحت عنوان "کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان" شکل می گیرد. به استناد ماده۱۱ اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاروزی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در وزارت جهادکشاورزی، دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در سازمان جهادکشاورزی استان و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی سایر شهرستانهای استان در مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان مربوطه مستقر خواهند شد.


  معرفی سامانه جامع نظام صنفی کشاورزی کشور در جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد و دفتر آموزش بهره برداران وزارت جهاد کشاورزی

با هماهنگی های به عمل آمده دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، جلسه معرفی سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی کشور(سامانه سَبک) با حضور نمایندگان دفاتر مذکور و نظام صنفی کشاورزی کشور در تاریخ 1 مهر ماه 1399 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه مدیران کل دفاتر مذکور در خصوص سابقه تعاملات فی مابین از بدو تاسیس ساختار نظام صنفی کشاورزی در موضوع مشاغل بخش کشاورزی، اهداف مشترک و احصاء نیازهای مشترک در توانمندسازی و آموزش بهره برداران و اهمیت برنامه های مشترک در جهت هویت بخشی به کشاورزان و نظم بخشی به مشاغل بخش کشاورزی و دفاع از حقوق و منافع صنفی آنان پرداختند.

در بخش اصلی این جلسه، نماینده نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن تشریح اهداف طراحی سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی(سامانه سبک)، نحوه ثبت نام و شناسایی شاغلین بخش کشاورزی در سامانه، نحوه بارگذاری اسناد و مدارک مورد نیاز، راستی آزمایی واحدهای صنفی معرفی شده، نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت شغلی برای اعضا در سامانه را تشریح نمودند.

وی همچنین در ادامه تشریح امکانات این سامانه، به مواردی همچون امکان ایجاد دسترسی موقعیت مکانی و جغرافیایی هر بهره بردار از طریق نقشه های توپوگرافی، تسهیل در امور تنظیم بازار و ارائه خدمات و تسهیلات به کشاورزان بر اساس راستی آزمایی، موضوع بیمه تامین اجتماعی بهره برداران از طریق ملاک قرار گرفتن پروانه های فعالیت صنفی صادره از طریق این سامانه و صدور پروانه فعالیت برای کشاورزان با تاییدیه جهاد کشاورزی و بر اساس راستی آزمایی نظام صنفی کشاورزی از طریق بازرسان نظام صنفی اشاره کرد.

اعضای حاضر در این جلسه را مدیرکل، معاونین و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، دکتر مریم طهماسبی مدیرکل دفتر آموزش بهره‌برداران وزارت جهاد کشاورزی، دكتر حسین پاشازانوسی و دکتر رحیمی پترودی از دفتر مذکور تشکیل می دادند.


  جلسه وب کنفرانس معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی ویژه مدیران تعاون روستایی استانها با حضور رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد

وب کنفرانس معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی ویژه مدیران سـتادی و استانی تعاون روستایی با حضور مهندس طهماسبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در روز دوم مهر ماه 1399 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این نشست، سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها با اشاره به اینکه نظام صنفی کشاورزی، قواعد و مقررات و تشکل های حرفه ای در جهت سازماندهی و شکل دهی سازه ای اجتماعی برای حمایت از حقوق کشاورزان است، افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی از موضوعات مهمی است که در دستور کار برنامه های معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها قرار دارد تا از ظرفیت هایی که در نظام صنفی کشاورزی وجود دارد در جهت پیشبرد سیاست های وزارت جهاد کشاورزی استفاده شود.

محمدرضا شاه پسند با تاکید بر اینکه هویت اجتماعی باعث تحرک اجتماعی می شود، اظهار داشت: ایجاد نظام صنفی کشاورزی و ورود کشاورزان به حوزه اصناف و دریافت پروانه فعالیت شغلی آنان باعث هویت بخشی جدید به کشاورزان می شود و این موضوع باعث ایجاد فعالیت اجتماعی کشاورزان برای دفاع از حقوق قانونی آنان می شود.

وی همچنین بر لزوم اتخاذ رویکرد بازار محور در حوزه صنوف کشاورزی تاکید کرد.   

سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها گفت: نظام صنفی کشاورزی باید به یک گفتمان عمومی بخش کشاورزی و دغدغه سازمانی در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تبدیل گردد و سازمان های استانی به روشهای مختلف از جمله شبکه های تلویزیونی در دسترس به هر چه بیشتر رسانه ای کردن موضوع نظام صنفی کشاورزی اهتمام داشته باشند.

شاه پسند ضمن بیان ضرورت های اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی و اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی و تخصصی شدن سازمان کار آن برای بهبود کارایی و عملکرد نظام صنفی گفت: برای تحقق این امر سازماندهی ساختار اداری و پرسنلی در استان ها و پیگیری منابع اعتباری برای نظام صنفی در اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی باید مورد تاکید جدی قرار بگیرد.

در ادامه این نشست، مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با تاکید بر اینکه نظام صنفی کشاورزی یکی از حوزه های محوری سازمان تعاون روستایی است که سطح تعاملات آن فراسازمانی می باشد، به ارائه موضوع وب کنفرانس تحت عنوان" مروری بر روند اصلاح آیین نامه اجرایی  نظام صنفی کارهای كشاورزی و منابع طبیعی" پرداخت. عمده موارد تشریح شده در این بخش شامل: اقدامات بعمل آمده در شکل گیری نظام صنفی در بخش كشاورزی، تشریح ساختار موجود نظام صنفی كشاورزی، دستاورد های نظام صنفی صنفی کشاورزی در دهه اول فعالیت آن، الزام وزارت جهادكشاورزی به اجرا و اصلاح آیین نامه، اقدامات و پیگیریهای سازمان مرکزی تعاون روستایی در بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، مراحل طی شده در تدوین، تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، عمده تغییرات و اصلاحات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی کشور و ضرورتهای اصلاح آیین نامه اجرایی بود.

وی تصریح کرد: تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا خواهد بود.

در بخش پایانی و پرسش و پاسخ، مدیران تعاون روستایی استانهای کشور نظرات و دیدگاهها و پرسش های خود را در زمینه اجرای ساختار جدید در نظام صنفی کشاورزی ارائه دادند. در پایان مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن جمع بندی موضوع های مطرح شده در مورد موارد  مطرح شده از سوی مدیران تعاون روستایی استان ها  نکاتی را بیان داشتند.

وب کنفرانس معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی ویژه مدیران سـتادی و استانی تعاون روستایی به اهتمام دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل ها برگزار شد.


  شورای قیمت گذاری متشکل از رئیس سازمان برنامه، وزیر جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی، محصولات اساسی را قیمت گذاری خواهند کرد

طی پیگیری ها و تعاملات نظام صنفی کشاورزی با مجلس شورای اسلامی و همکاری های وزارت جهاد کشاورزی، طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی با ۲۰۷ رای موافق از مجموع ۲۳2 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به زودی اجرایی خواهد شد و مقرر گردیده است که شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل شود و این شورا، قیمت را تعیین کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی با تاکید بر اینکه نظام صنفی کشاورزی به عنوان نماینده بخش کشاورزی در این شورا حضور دارد، گفت: با تشکیل این شورا از این به بعد قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی‌شود و شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی، مسئول قیمت‌گذاری واقعی محصولات کشاورزی خواهد بود. در این شورا وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس( به عنوان ناظر) حضور خواهند داشت.

محمد شفیع ملک زاده با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورزان در تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی افزود: در این طرح، شورایی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و نمایندگان مجلس تشکیل می شود تا آنها قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی را مشخص کنند. چرا که اگر قیمت واقعی باشد کشاورز رغبت برای تولید خواهد داشت.


  معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در گفتگوی مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با برنامه تلویزیونی رویش

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگوی برنامه تلویزیونی رویش از شبکه آموزش سیما در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۹۹ گفت: موضوع اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی، پروژه ای فراوزارتی بوده و ۷ وزارتخانه شامل جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، نیرو، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در تصویب اساسنامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای این ساختار جدید دخیل هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، مسعود عدل طلب با اشاره به اینکه مدت ۵۰ سال از تاریخ شکل گیری اصناف در کشور می گذرد و نظام صنفی کشاورزی دارای تاخیر تاریخی در شکل گیری ساختاری است، گفت: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در سال ۱۳۸۷ برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و نظام صنفی کشاورزی در کشور از این سال تشکیل گردید.

وی با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی، فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی در کشور محسوب می شود گفت: طی گذشت ۳ سال که از فعالیت نظام صنفی کشاورزی در شهرستان ها و استان ها گذشت با توجه به الزام آیین نامه برای تهیه اصلاحیه های آن، نقاط قوت و ضعف ها شناسایی شد و بر مبنای آن آیین نامه جدید تهیه و به دفتر هیئت دولت ارائه شد. طی برگزاری ۸۰ جلسه در کمیسیون های مختلف هیئت دولت در نهایت در تاریخ ۲۵/۹/۹۷ اصلاحیه آیین نامه به تصویب هیئت دولت رسید و به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اشاره به اینکه ساختار جدید و آتی نظام صنفی کشاورزی متناظر با قانون نظام صنفی کشور اجرا می شود، اظهار داشت: در ساختار جدید افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی و در هفت زمینه موضوعی بخش کشاورزی سازماندهی می شوند. اعضای هیئت مدیره این اتحادیه ها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و نمایندگان منتخب هیئت رئیسه اتاق شهرستان ها، اتاق اصناف کشاورزی ایران را تشکیل خواهند داد.

عدل طلب گفت: یکی از نکات قابل توجه در ساختار اصلاحی، ایجاد ساختاری تحت عنوان کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران است و در حال حاضر دبیرخانه این هیات عالی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ویژگی هر تشکل موفق در مطالبه گری آن می باشد.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص نیازها و انتظارات برای اجرای آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در ساختار اصلاحی افزود: در بخش دولتی انتظار است که هم در وزارت جهاد کشاورزی و هم سایر دستگاهها و وزارتخانه ها، نظام صنفی کشاورزی را به رسمیت بشناسند و حمایت های جدی و موثرتری از آن بعمل آورند. در موضوع کشاورزان و بهره برداران نیز نیاز است تا شاهد ارتقای عضویت آنان در نظام های صنفی کشاورزی باشیم. چرا که عضویت حداکثری و افزایش تعداد اعضا در هر نهاد و تشکل باعث تقویت و اثر بخشی آن در پیگیری مطالبات حقوقی، شغلی و اجتماعی و تقویت انگیزه های کاری بالاترین مقام اجرایی آن تشکل خواهد گردید.

در ادامه برنامه تلویزیونی رویش، رئیس نظام صنفی کشاورزی که بعنوان میهمان تلفنی برنامه در این برنامه در خصوص دستاوردهای نظام صنفی کشاورزی در مواردی همچون موضوع هویت بخشی به بهره برداران و کشاورزان، شناسایی مشاغل بخش کشاورزی، معافیت های بیمه ای اعضای نظام های صنفی، معافیت های مربوط به تعرفه برق کشاورزی، وانت بارهای فعال کشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی در شوراهای اداری و مراکز تصمیم ساز بخش کشاورزی و غیره، توضیحاتی ارائه کرد.

محمد شفیع ملک زاده افزود: ایجاد خودباوری به عنوان یک نیاز مهم شخصی و اجتماعی که نتیجه و حاصل افزایش آگاهی نسبت به حقوق قانونی افراد جامعه است، آن چیزی است که از طریق ایجاد نظام صنفی کشاورزی برای کشاورزان ما حاصل آمده است.

گفتنی است دیگر بخش این برنامه تلویزیونی را آشنایی با نظام صنفی کشاورزی شهرستان ری استان تهران و ارائه گزارش اقدامات و تجارب و عملکرد این نظام صنفی در صدور پروانه فعالیت و پاسخگویی به مسائل کشاورزان منطقه تشکیل می داد.


  روند استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی بررسی شد

جلسه مشترک معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و نظام صنفی کشاورزی کشور با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور بررسی روند استقرار ساختار نظام صنفی کشاورزی در ساختار اصلاحی و آتی بر اساس به مصوبه هیئت وزیران، در عصر روز هجدهم شهریور ماه ۹۹ برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر نقش و جایگاه ویژه نظام صنفی کشاورزی در بخش کشاورزی گفت: نظام صنفی کشاورزی از زمان تشکیل، عملکردهای مثبتی در جهت حل مسائل بخش کشاورزی داشته و در راستای وظایف سازمانی و کاری وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، کمک حال و بازوی قوی بخش دولتی بوده است.

محمدعلی طهماسبی افزود: بررسی شود اگر در بحث قوانین و مقررات، مواردی موجود است که مانع اجرای برنامه ها و تحقق کارکردهای نظام صنفی کشاورزی در بخش های مختلف می شوند، راهکارهایی برای رفع این موانع صورت گیرد.

وی اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی علاوه بر وظایف جاری خود می تواند در حوزه های مجازی بازار کشاورزی همچون موضوع استارتاپ ها ورود داشته باشد و وظایف و حقوق صنفی خود را در این فضاها نیز تعمیم ببخشد.

در ادامه جلسه محمدشفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن ارائه گزارش اقدامات و تشکیل جلسات و پیگیری های اخیر نظام صنفی کشاورزی کشور، اظهار امیدواری کرد با اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی کشاورزی و تخصصی شدن سازمان کار آن در قالب اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف و ارتقای گستره تعاملات با بخش دولتی و سایر نهادها و مراکز تصمیم ساز و قانونگذار، شاهد ارتقای اثربخشی فعالیت های نظام صنفی کشاورزی باشیم.

سپس محمدرضا شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها در این جلسه از اعلام آمادگی معاونت مذکور جهت انجام پشتیبانی ها و حمایت های لازم برای اجرای ساختار اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی خبر داد.

در ادامه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد گزارش روند اقدامات و فعالیتهای انجام شده در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی از زمان تصویب تاکنون را ارائه نمود و تشکیل اتحادیه های صنفی، اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، هیات عالی نظارت و کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان در ساختار پیش بینی شده در آیین نامه را در تطابق با قانون نظام صنفی کشور مورد اشاره قرار داد.

مسعود عدل طلب افزود: برای تحقق اجرای ساختار اصلاحی، نسبت به تهیه اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در کارگروه های تخصصی مربوطه طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و چالشی و تعامل با نظام صنفی کشاورزی و امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی اقدام شده است و هم اکنون نیز اساسنامه ها و تعدادی از دستورالعمل های اجرایی مصرح در اصلاحیه آیین نامه اجرایی مراحل نهایی شدن امضای اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران را طی می کند.

وی همچنین در این جلسه ضرورت پیش بینی های مالی و اعتباری جهت اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و فازبندی های اجرایی آن در مراحل مختلف به عنوان یکی از پروژه های ساختارسازی نهادی در بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داد.

حاضرین در این جلسه را آقایان طهماسبی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ملک زاده و خاکزاد رستمی رئیس و مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور، شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها، عدل طلب و ادیب مدیر کل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشکیل می دادند.


  هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا انتخاب شدند

در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی، جلسه تعیین هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا با حضور آقایان ادیب و کرمی مقدم معاونین دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،  زینعلی، مداح علی از دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، ، حیدر پور مدیر عامل شرکت پاسارگاد تجارت باستان، علی اکبر معروف خانی مدیر عامل شرکت گل آذین شهریار، عباس زاده نماینده شرکت آلوئه پردیس، بابا رحمتی مدیر عامل هلدینگ وانا هستی البرز، محمدی مدیر عامل شرکت توسعه کشاورزی سالم پاکدشت، یزدیان مدیر عامل شرکت پارسیان تهران، خاکشور از شرکت اکسیر شرق خراسان رضوی و فتحی تولید کننده در روز 23 شهریور ماه 1398 در محل معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه که به بررسی در خصوص تشکیل انجمن الوئوورا و انتخاب هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا اختصاص داشت، آقای مداح علی از معاونت باغبانی در خصوص پیشینه تشکیل انجمن و نیازهای تولیدکنندگان در انطباق با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای این حوزه توضیحاتی  ارائه نمود.

سپس آقای حیدر پور نماینده تولید کنندگان آلوئه ورا، ضمن بیان اهمیت گیاه آلوئه ورا و مشتقات و فرآوری آن، توضیحاتی در خصوص ضرورت های سازماندهی و ساماندهی انجمن مربوطه ارائه کرد و اظهار داشت: هم اکنون 870هکتار کشت در فضای باز و گلخانه در کشور اقدام به کشت الوئوورا و تعداد 250نفر تولید کننده فعال در بخش تولید و فروش گیاه الوئوورا مشغول  فعالیت هستند که برای پیگیری امورشان نیاز به سازماندهی و ساماندهی دارند.

سپس آقایان ادیب و کرمی مقدم از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، در خصوص وظیفه مندی دفتر مربوطه در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در قالب تشکلها و صنوف برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و همچنین نحوه و فرآیند تشکیل انجمن های تخصصی محصولی بخش کشاورزی، توضیحاتی بیان داشتند.

در این جلسه، پنج نفر از اعضای حاضر بعنوان هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا انتخاب شدند تا نسبت به پیگیری امور سازماندهی این انجمن با هماهنگی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد پیگیری لازم را بعمل آورند. 


  جلسه دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی تخصصی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان با حضور آقایان حافظ رئیس انجمن، محمدخانی نایب رئیس، فتاحی مدیر عامل، طالبی منشی، ملک زاده بازرس و قاسمی مشاور حقوقی انجمن مذکور و عدل طلب مدیرکل، کرمی مقدم معاون و دادجو مسئول انجمن های تخصصی و محصولی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تاریخ 16 شهریور ماه 1399 در محل دفتر انجمن برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه مدیر عامل و رئیس انجمن به ارائه گزارش عملکرد این تشکل طی یکسال گذشته از زمان تاسیس انجمن پرداختند.

پیگیری حقوقی برای کاهش 3 درصدی مالیات شرکت های عضو انجمن، تعامل با جهادکشاورزی برای تسریع در ترخیص و تحویل نهاده های وارداتی از گمرکات کشور، اصلاح اساسنامه و تبدیل انجمن از استانی به ملی و ثبت آن، معرفی انجمن به دستگاهها و نهاد های دولتی و غیر دولتی، هماهنگی و پیگیری ثبت اطلاعات توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و ابزیان در سامانه توزیع نهاده های وزارت جهادکشاورزی( سامانه بازارگاه) از جمله برخی از عناوین اقدامات ارائه شده انجمن صنفی مذکور در این جلسه بود. در ادامه گزارش اقدامات انجمن، موضوعات انجام حسابرسی یک ساله انجمن، پیگیری خرید ملک برای دفتر انجمن، بررسی حقوقی مشکلات موجود در اساسنامه و ارائه مواردی برای اصلاح اساسنامه نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

سپس نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تقدیر و از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی به منظور فعالیت های انجام گرفته با توجه به مشکلات موجود در کشور به سوالات مطرح شده در خصوص موضوعات اساسنامه انجمن پاسخ دادند و بر مواردی در خصوص تنظیم بودجه سالیانه انجمن و برنامه ریزی برای هزینه کرد آن در سال آینده، تشکیل کارگروه های مالی، اداری، آموزشی، حقوقی و ... در انجمن، برگزاری مجمع عمومی در فضای باز با رعایت پروتکل های بهداشتی و در نظر گرفتن محدودیت زمانی در تفویض اختیار  وظایف مجمع عمومی عادی به هیات مدیره تاکید کردند.

تشکیل انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و پس از بررسی ها و کسب موافقت های لازم در اوایل سال گذشته، در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۵ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بند (خ) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و مصوبات جلسات هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی و درخواست از سوی هیات موسس انجمن صنفی مذکور انجام پذیرفته است. 


  افزایش حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در ارتباط با موضوع افزایش حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت در برخی از نظام های صنفی کشاورزی ابلاغیه ای را خطاب به رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور جهت اعلان به نظام های صنفی سراسر کشور صادر نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این ابلاغیه آمده است: با توجه به گزارش های ارسالی از برخی استان ها مبنی بر افزایش میزان حق عضویت و هزینه های صدور وتمدید پروانه فعالیت بدون تصویب مجمع عمومی نظام صـنفی کشاورزی و از طرف دیگر تاکید سـتادهای ملی و اسـتانی مبارزه با بیماری کرونا بر عدم برگزاری مجامع عمومی، موضوع مذکور به نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانها و استانها ابلاغ گردد تا از افزایش بدون مصوبه حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت جلو گیری به عمل آید.

در استناد به مفاد قانونی موضوع مذکور، همچنین در این ابلاغیه آمده است: طبق مفاد مندرج در بندهای (د و هـ) ماده (9) آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی و بنـدهای (د و هـ) ماده (17) اساسـنامه نظام صنفی شهرستان و بندهای (3 و4) ماده (12) اساسنامه نظام صنفی استان، بالاترین مرجع تعیین حق عضویت و سـایر منـابع درآمـدی و بررسـی و تصویب ترازنامه، صورتهای مالی و بودجه سـال آتی مجمع عمومی عـادی سالیـانه نظام صـنفی مربوطه می باشـد. لـذا هرگونه افزایش میزان حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت منوط به تصویب مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان خواهد بود. تنها در صورت تفویض اختیار این وظایف به نظام صـنفی کشاورزی اسـتان یا هیات مدیره نظام صـنفی کشاورزی شهرسـتان در مجامع عمومی قبلی، افزایش موارد فوق الذکر قانونی خواهد بود.


  جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با سرپرست معاونت توسعه تعاونیها و تشکلها

نخستین جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با دکتر شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها با هدف معرفی و تبیین برنامه ها و هماهنگی های امور با حضور مدیرکل، معاونین، روسای گروهها و کارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در روز شنبه اول شهریور ماه 1399 برگزار شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای این جلسه عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به تشریح فعالیت ها و برنامه های جاری و متمرکز این دفتر در هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه ها و پروژه های تحت پوشش همچون نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون های کشاورزی پرداخت و گزارشی از روند پیگیری های مربوط به اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیئت دولت ارائه کرد.

در ادامه معاونین، روسای گروه های سازماندهی و ساماندهی، برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی، استانداردسازی مشاغل، حمایت و توانمندسازی به همراه کارشناسان فعال در هر گروه، ضمن معرفی حوزه فعالیتشان به تبیین الزامات قانونی فعالیت های دفتر در حوزه تشکل های بخش کشاورزی، برنامه های عملیاتی و تعهدات استانی، شناسایی و طبقه بندی مشاغل بخش کشاورزی، تولید محتوای اطلاعاتی و آموزشی کارگزاران استانی و همچنین تحلیل مسائل موجود و معرفی فعالیت های در حال انجام در گروه های مذکور پرداختند.

سپس سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها در جمع بندی موارد مطروحه در این جلسه این نکته مهم را یادآور شد که: تشکیل نظام صنفی کشاورزی به عنوان یک اتفاق مهم و تاریخی بخش کشاورزی مطرح است و پیگیری های مربوط به آن دارای آثار ماندگار برای بخش کشاورزی، کشاورزان و آحاد جامعه می باشد.

دکتر محمدرضا شاه پسند تصریح کرد: هویت بخشی به موضوع نظام صنفی کشاورزی، معرفی آن در رسانه ها در قالب های متعدد همچون مصاحبه ها، شناساندن متولی این پروژه مهم بخش کشاورزی و بویژه تبدیل موضوع نظام صنفی کشاورزی به یک گفتمان عمومی بحث مهمی است که می بایست مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد.

وی افزود: موضوع تشکل ها از مباحثی است که به طور خیلی وسیع در کشور می تواند اهمیت یابد. مجمع ملی خبرگان، انجمن های تخصص محصولی و فدراسیون ها دارای ظرفیت هایی در کشور هستند که باید به درستی مدیریت شوند. اگر با کمک و پشتوانه قوانین، رویه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها بتوانیم اینها را متمرکز کنیم تا بصورت هدفمند حرکت داشته باشند قطعاً اثرات خوبی برای کشور خواهند داشت.

سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاکید کرد: وظیفه حاکمیتی مجموعه دولتی صرفاً بر هدایت، نظارت و حمایت تشکل های کشاورزی استوار بوده و مسئولیت برنامه ریزی و اجرای امور هر تشکل بر عهده خود آنهاست.


  به مناسبت 22 مرداد: روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی

نامگذاری یک روز خاص برای تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در تقویم ملی، بی‌تردید نشان از اهمیت غیرقابل انکار کارکرد نهادهای مدنی به‌طور عام و تشکل ها و نظام‌های مشارکت مدار به‌ طور خاص در حل مشکلات جامعه دارد. این روز فرصتی برای پیگیری دولت در تحقق مطالبه سازمان های مردم نهاد، به اشتراک‌گذاشتن تاثیرات مثبت فعالیت این تشکل ها بر جامعه و تاکیدی بر اهمیت ایجاد زمینه های گسترش و تعمیق مشارکت فعالانه تشکل ها در فرآیندهای توسعه اجتماعی کشور می باشد.

توسعه و مشارکت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که دستیابی به آن نیازمند پی ریزی زیرساخت ها، تدوین و استمرار قواعد موثر و کاربردی و حفظ ارزش های اصیل جامعه است که این موضوع به مدد مشارکت و همراهی اجتماعی میسر می گردد.

شکل گیری تشکل های توانمند می تواند به عنوان ابزاری در جهت سپردن مردم به خود آنها عمل نموده و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاههای دولتی به وظایف اساسی و رسالت های خود فراهم آورد. فرآیند توسعه پایدار روستایی به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عوامل آن، توسعه و تقویت تشکل ها می باشد. بنابه پژوهش صاحبنظران، توسعه پایدار در بخش کشاورزی بدون حضور فعال تشکل ها، دور از دسترس می‌نماید.

مشارکت در انجام امور در همه جوامع و در هر زمینه، یک نوع سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. بسیاری از کشورها برای اینکه سرمایه اجتماعی را حفظ و توسعه بدهند و از فضای مشارکت در اداره جامعه نیز استفاده کنند فعالیت‌های متنوعی را از طریق رسانه‌ها و مراکز مرتبط با توسعه فرهنگی که کارهای جمعی و تیمی را تبلیغ و نهادسازی می‌کند، استفاده کرده‌اند. در کشور ما میزان مشارکت، گرایش به مشارکت و کنشگرانی که در این زمینه کار می‌کرده‌اند، همیشه به عنوان سرمایه‌های محلی، منطقه‌ای و ملی محسوب می‌شده‌اند و اکنون نیز چنین است.

انعطاف‌پذیری، مردم مداری، استقلال رای و خوداتکایی از ویژگی‌های نهادهای مدنی به شمار می‌رود. در واقع این تشکل‌ها، حلقه پیوند مردم و دستگاههای دولتی محسوب شده و این مهم زمینه توسعه پایدار و مبتنی بر ظرفیتهای اجتماعات محلی را هموار می سازد. همچنین در کار شبکه‌ تعاونی ها و تشکل ها، دو عنصر اساسی وجود دارد که شامل انگیزه و اعتماد است و می‌تواند به افزایش نرخ مشارکت های اجتماعی و شفافیت فعالیت‌های این شبکه ها کمک کند.

مشاركت در بخش كشاورزی تنها به تولید محدود نمی شود بلكه تامین را نیز مورد نظر دارد، هماهنگی و ساماندهی كه برای تعاونی ها، تشكل های كشاورزی و صنوف این مجموعه انجام می شود تاثیر بسزایی در پیشبرد امور و رفاه حال كشاورزان دارد.(در بخش كشاورزی اغلب امور به وسیله مردم انجام می شود و از حدود 16 میلیون هكتار زمین در كشور بیش از 95 درصد مالكیت آن متعلق به مردم است كه در قالب نظام های مختلف بهره برداری در حال تولید محصول هستند.)

اما در این میان دولت باید به موضوع نظارت خود بر شبکه‌ها و تشکل‌ها در چارچوب قانون نیز اهتمام جدی داشته باشد. موضوع نظارت تا به آن حد اهمیت دارد که ضعف در آن در نهایت به ضعیف شدن تشکل‌ها خواهد انجامید.اما این امر به هیچ وجه نبابد به منزله مداخله‌گری تلقی شده و به گونه‌ای شود که تشکل ها، رهرو بخش دولتی شوند. اینجا مرز حساسی بین مداخله و نظارت پیش می آید که مقوله مهمی است و می باید مورد توجه جدی کارگزاران دولتی قرار گیرد. ضمن آنکه با توجه به فضای قانونی، حقوقی و انتظاری که حاکمیت از مشارکت مردم در اداره امور جامعه دارد، به عملکرد و کارکرد بهتر و بیشتری از طرف تشکل‌ها نیاز است.

 *تهیه شده: دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد

لینک مرتبط: وبسایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشریح کرد: سازماندهی انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون های کشاورزی

سازماندهی انجمن های تخصصی محصولی بخش کشاورزی در راستای سیاست‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و در انطباق با شرح وظایف قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی برای ایجاد زمینه های حمایت از فعالان حوزه کسب و کار کشاورزی با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی و مقررات بالادستی در دستور کار دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد قرار دارد.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با بیان این مطلب افزود: این اقدامات با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و مقررات بالا دستی و به استناد بند (خ) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده 5 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و در راستای تاسیس موسسات، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد با حوزه فعالیت ملی در بخش کشاورزی انجام می پذیرد

مسعود عدل طلب اظهار داشت: از نهادهای تخصصی محصولی سازماندهی و ساماندهی شده می توان به انجمن ملی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان، انجمن گلخانه سازان و تجهیزات گلخانه ای کشور، انجمن گل رز ایران، انجمن کاکتوس و ساکیولنت ایران، انجمن گل نرگس اشاره کرد که مراحل ساماندهی، صدور مجوز و ثبت آنها به اتمام رسیده است. ضمن آنکه نظر به سازماندهی فعالان حوزه تولید، تامین و توزیع بذر، ساماندهی فدراسیون بذر کشور نیز در دستور کار است که تا مرحله تشکیل هیئت موسس پیش رفته است.

وی در ادامه اضافه نمود: هم اکنون تعدادی از این انجمن ها در شرف تاسیس و در مرحله سازماندهی می باشند که انجمن استارتاپ های بخش کشاورزی و انجمن حبوبات کشور از آن جمله هستند. همچنین به تازگی نیز درخواستی مبنی بر تشکیل انجمن راهبردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان گل و گیاه استان تهران از سوی اعضای هیئت موسس پیشنهادی مربوطه در دست اقدام است.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد گفت: موضوع تشکیل فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران به عنوان نخستین فدراسیون تخصصی بخش کشاورزی از طریق هماهنگی با معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و اداره ثبت شرکت ها از سوی این دفتر در سال های پیشین، اقدام گردید که در این ارتباط طی این مدت شاهد اثرگذاری ها و حضور فعال این نهاد در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر در پیگیری مسائل تشکل های حوزه صنعت غذایی کشور بوده ایم.

عدل طلب تصریح کرد: تنها واحد مرتبط با موضوع سازماندهی و حمایت از تشكلهای بخش كشاورزی در کشور و نیز امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعم از شبکه تعاونی ها تا نظام های صنفی کشاورزی وانجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون های بخش کشاورزی در معاونت توسعه تعاونی و تشکل ها و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برنامه ریزی و اقدام می شود.

لینک خبر/ وبسایت روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  با حضور وزیر جهاد کشاورزی؛ مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد

مراسم معارفه مهندس محمدعلی طهماسبی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در روز سه شنبه هفتم مرداد ماه 1399 با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه مهندس طهماسبی ضمن اشاره به آشنایی با نقش موثر و مهم سازمان مرکزی تعاون روستایی و تشکر از زحمات مدیران عامل پیشین سازمان گفت: هرسازمانی نیاز به توانمندی ها و نگرش های جدید دارد و تحول خواهی و نوآوری لازمه فعالیت موثر هر سازمان پویایی است .

وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مسائل حوزه کشاورزی تبیین و تعیین الگوی کشت است که در این راستا تعاونی های تولید و تشکلهای زیر مجموعه سازمان با توجه به اراضی که در اختیار دارند میتوانند نقش موثری ایفا کنند.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با کمک تعامل مناسب با سایر بخش های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی حرکت سازنده ای در راه پیشبرد امور داشته و گامهای مثبتی برای تحقق توسعه کشور برداریم.

منبع: روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  تشکیل 14کمیته تخصصی در کمیسیون کشاورزی مجلس

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، موضوع تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی به منظور بررسی تخصصی مسائل و موضوعات این بخش را در دستور کار خود قرار داد و بر این اساس، مقرر شد 14 کمیته تشکیل داده شود.

اسامی این کمیته ها بدین شرح است: کمیته‌ تولیدات گیاهی، منابع طبیعی و امور اراضی، توسعه بازار، شفافیت و نظارت، توسعه روستایی و عشایری، محیط زیست، آب، دامپروری، شیلات و آبزیان، ایمنی و سلامت غذا، هواشناسی و حوادث، تحقیقات و آموزش طبیعی، صنایع وابسته به بخش کشاورزی و بودجه و برنامه ریزی.

گفتنی است هر کمیته تخصصی سه نفر عضو و یک کارشناس دارد و کمیته‌های تخصصی مشکلات حوزه بخش کشاورزی را بررسی و گزارش خود را در جلسات کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه می‌کنند.

با توجه به آنکه تشکلهای کشاورزی و بویژه نظام صنفی کشاورزی مسئوولیت دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش كشاورزی از طریق حضور در مجامع سیاست­گذاری و برنامه ریزی بخش كشاورزی­ را بر عهده دارند، برای پیگیری امور بخش از طریق این کمیته ها می توانند تا حدی در انجام وظایف خود اقدام کنند.  


  لزوم تعامل مستمر معاونتهای وزارت جهاد کشاورزی با تشکلهای کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای عالی مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای معاونت‌های وزارتخانه ضروری است با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل مستمر داشته باشند و بخشی از فعالیت‌ها را به این بخش‌ها واگذار کنند.

دکتر کاظم خاوازی افزود: برای معرفی بخش کشاورزی در نظام تصمیم‌گیری کشور، همه مسئول هستیم که پیام دقیق تولید کنیم تا ابعاد و ظرفیت‌های بخش شناخته شده و به کشاورزی کشور و کشاورزان یاری رسانده شود. همچنین در تهیه گزارش‌ها باید نگاه تحلیلی و عمیق داشته و برای پردازش گزارش‌ها احساس مسئولیت وجود داشته باشد تا سیاست گذاری‌ها دقیق و بر اساس داده‌های صحیح صورت پذیرد.

وی تأکید کرد: رسانه ملی آمادگی کامل دارد تا از بخش کشاورزی کشور حمایت کند، بنابراین باید معاونت‌های مختلف در بخش‌های برنامه‌سازی و خبری حضور کارشناسی بیابند و اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان خدمات دولت قرار گیرند.

تنظیم از منبع: روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی


  ارسال کتابهای جدید منتشرشده دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد برای تعاون روستایی استانها

مجموعه کتاب ها و محتویات اطلاع رسانی و آموزشی جدید منتشرشده دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با ساختار جدید و آتی نظام صنفی کشاورزی، مشاغل بخش کشاورزی و آشنایی با حوزه وظایف دفتر مذکور، در تیرماه 1399 به سازمان های تعاون روستایی استانها ارسال گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، سازمان تعاون روستایی استانها پس از دریافت این مجموعه، اقدام مقتضی جهت توزیع آنها به میزان مشخص شده به سازمان جهادکشاورزی و نظام صنفی کشاورزی استان، اداره تعاون روستایی، مدیریت جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی شهرستان را معمول خواهند داشت.

این مجموعه شامل آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی(اصلاحیه مصوب1397هیات وزیران)، کتاب مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی(جلد اول)، بروشور آشنایی با دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و بروشور آشنایی با نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی(بر اساس اصلاحات مصوب1397 هیات وزیران) می باشد.


  تمامی وظایف تصدیگری در وزارت جهاد کشاورزی به تشکلهای متناظر واگذار خواهد شد

وزارت جهاد کشاورزی به دنبال شفافیت و مشارکت تشکل های غیردولتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری هاست و مقرر شده است که تمامی وظایف تصدیگری در درون وزارت جهاد کشاورزی به تشکل های متناظر واگذار شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این مطلب در جلسه با رئیس اتاق تعاون ایران و اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی این اتاق و نمایندگان تشکل ها و تولیدکنندگان این حوزه افزود: کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور پس از حضور دکتر خاوازی در سمت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد که یکی از وظایف آن عملیاتی سازی ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار است تا تمام تصدی گری ها به سرعت واگذار شود.

دکتر علی صفر ماکنعلی ابراز امیدواری کرد که بخش دولتی در مسیر سیاست‌گذاری و نظارت و بخش خصوصی هم در مسیر تصدیگری قرار گیرد.

گفتنی است بنابه ماده3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکلهای ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

تنظیم از مبنع: ایانا، اتاق تعاون


  جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با حضور عدل طلب مدیرکل، کرمی مقدم معاون و باقی کارشناس دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، سنجابی، خان محمدی و مرادعلیوند از اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی با هدف بررسی روند فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی و تعیین تکلیف زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات مجمع ملی خبرگان کشاورزی در روز یازدهم تیرماه 1399 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای جلسه عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، هدف از برگزاری جلسه را ساماندهی خبرگان کشاورزی به منظور حضور فعال تر این تشکل در کارگروه ها و مراجع تصمیم ساز مرتبط با بخش کشاورزی و ایفای وظایف مقرر در اساسنامه این تشکل بیان نمود. وی ضمن تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی، افزود: انتظار است هیات مدیره اقدامات موثرتری در برگزاری مجمع عمومی و انتخابات به عمل آورند.

سپس سنجابی عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی به لزوم پویایی عملکرد هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی اشاره کرد و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره را ضروری دانست. در ادامه خانمحمدی از اعضای هیات مدیره تشکل مذکور، گزارشی از پیگیری ثبت تغییرات مجمع در وزارت کشور طی سالهای گذشته ارائه کرد.

با توجه به حضور سه نفر از اعضا و ارائه وکالتنامه از طرف آقایان هاشمی رئیس و کاکاوند نایب رئیس مجمع، جلسه هیات مدیره مجمع نیز رسمیت یافت با نظر اعضا مصوب شد اقدام لازم برای برگزاری انتخابات هیات مدیره طبق فرم های مندرج در سامانه وزارت کشور بعمل آید. همچنین نسبت به تکمیل فرمهای ارزیابی گزارش عملکرد اجرایی و مالی مجمع مندرج در سامانه مذکور، با هماهنگی فی مابین معاونت مشارکت های اجتماعی وزارت کشور و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد توسط مجمع اقدام شود.


  جلسه هماهنگی اقدامات و برنامه های معاونت توسعه تعاونی ها و تشکلها با دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد

جلسه هماهنگی معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها با دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با هدف تبیین و تطبیق اقدامات و برنامه های اجرایی و عملیاتی سال جاری برای شبکه های تحت پوشش در شرایط کرونایی، روز چهاردهم تیرماه 1399 در دفتر معاونت مذکور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این جلسات که با حضور معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها، مدیرکل، معاونین و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد تشکیل شد، ضمن تاکید بر به کارگیری روش های نو برای ادامه فعالیت ها و امور در برنامه های جاری و متمرکز سال جاری دفاتر، با تمرکز و تاکید بر لزوم کاهش آسیب های اداری و عملکردی شبکه تشکل های تحت پوشش، مسائل موجود در تطبیق با شرایط کرونایی موجود، بررسی و به منظور تسهیل در تقویت و پیشبرد برنامه ها، هماهنگی های لازم ارائه گردید.

مباحث عمده مطرح و تحلیل شده در طی این جلسات، عبارت بودند از: ارائه گزارش اقدامات و فعالیتها در حوزه فعالیتهای دفتر ساماندهی صنوف و تشکلها، برنامه اقدامات و فعالیتهای آتی و پیش رو، آخرین وضعیت تدوین مقررات اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی، ارزیابی وضعیت فعلی نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستانها و استانها، وضعیت تعاملات با تشکلها و صنوف، توسعه و تقویت طرح های حمایتی و پشتیبانی از تشکل ها و صنوف، لزوم اجرای طرح حسابرسی و اجرای نظام جامع نظارت بر تشکل ها در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و وزارت جهادکشاورزی، لزوم تغییر در برنامه ریزی اجرای فعالیتها و الویت بندی اقدامات و فعالیتها بر اساس شرایط بهداشتی حاکم و استفاده از ظرفیتهای موجود در این خصوص.


  کتاب مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شد

کتاب مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، فصل های یک تا هفتم این کتاب عناوین پیشه یا شغل های کشاورزی و منابع طبیعی مصوب و کدگذاری شده در زیربخش های امور دام(34 شغل)، شیلات و آبزیان(24 شغل)، منابع طبیعی(28شغل)، باغبانی(37شغل)، زراعت(16 شغل)، صنایع تبدیلی(52 شغل)، مکانیزاسیون و خدمات فنی و حرفه ای(49 شغل) را معرفی و ارائه می کند.

شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور بر مبنای ضوابط و مقررات طبقه بندی های بین المللی مشاغل از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با هماهنگی مرکز آمار ایران در راستای تشکیل نظام صنفی کشاورزی و صدور پروانه فعالیت برای شاغلین این بخش در تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی به انجام رسیده است. پیگیری این موضوع در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد بیش از ده سال قدمت دارد.

گفتنی است شناسایی، احصا، استانداردسازی و کدگذاری مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی حوزه های مرتبط با آن به عنوان یک وظیفه حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی می باشد که دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد عهده دار  انجام آن می باشد.

تهیه و تدوین این کتاب توسط آقایان سیدناصرالدین حسینی و جواد دادجو به انجام رسیده و به اهتمام روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اردیبهشت ماه 1399 چاپ و منتشر گردیده است.

لینک دانلود متن کتاب مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی


  اساسنامه و دستورالعمل سازماندهی و تشکیل انجمنهای محصولی تخصصی بخش کشاورزی ابلاغ شد

اساسنامه و دستورالعمل سازماندهی و تشکیل انجمنهای محصولی تخصصی بخش کشاورزی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، پیرو برنامه عملیاتی ابلاغی سال 1399 دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در انطباق با شرح وظایف قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی به مدیریت های تعاون روستایی استانها در خصوص سازماندهی تشکل های کشاورزی در قالب انجمن های تخصصی و محصولی، دفتر مذکور اساسنامه الگوی انجمن تخصصی محصولی و دستورالعمل اجرایی سازماندهی و تشکیل انجمن به انضمام فرم های مربوطه را ابلاغ نمود.

گفتنی است تشکیل و ساماندهی نهادها و انجمن‌های تخصصی و محصولی با توجه به مبانی حقوقی موجود از قبیل ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ماده ۵ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، بند (خ) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام و هماهنگ می شود. این انجمن ها بـا معرفی معاونت هـا و مـدیریت های سازمـان جهاد کشاورزی با رعایت مقررات، مفاد اساسـنامه الگو و دسـتورالعمل اجرایی پس از اخذ موافقت و مجوز تاسـیس از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل و سپس به اداره ثبت شرکت ها معرفی می گردند.

لینک دانلود اساسنامه و دستورالعمل سازماندهی و تشکیل انجمنهای محصولی تخصصی بخش کشاورزی


  برگزاری دوره آموزشی معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی برای مسئولین امور تشکلها و صنوف کشاورزی استانهای کشور

به اهتمام دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل ها و از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، دوره آموزشی معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی به شیوه وب کنفرانس با حضور مسئولین امور تشکل ها تعاون روستایی استان های کشور و مدیران و کارشناسان دفتر ساماندهی صنوف در تاریخ دوم تیرماه 1398 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای برگزاری این دوره آموزشی، مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تشکر و قدردانی از حاضرین شرکت کننده در دوره آموزشی، ضمن اشاره به تغییرات ساختاری نظام صنفی کشاورزی که بنابر اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیئت وزیران بوجود خواهد آمد، پیش بینی های اقدامات آتی جهت ابلاغ اجرای اصلاحیه آیین نامه را بیان داشت.

در ادامه مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به ارائه پاورپوینت تحت عنوان"مروری بر روند اصلاح آیین نامه اجرایی  نظام صنفی کارهای كشاورزی و منابع طبیعی" پرداخت. عمده موارد تشریح شده در این بخش شامل: الزام وزارت جهادكشاورزی به اجرا و اصلاح آیین نامه، اقدامات و پیگیریهای سازمان مرکزی تعاون روستایی در بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، مراحل طی شده در تدوین، تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، عمده تغییرات و اصلاحات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی کشور و ضرورتهای اصلاح آیین نامه اجرایی بود.

سپس سیدناصرالدین حسینی رئیس گروه استاندارد سازی مشاغل کشاورزی، ضمن ارائه توضیح در خصوص پیگیری موضوع شناسایی، کدگذاری و طبقه بندی فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی بر مبنای آخرین ورژن های طبقه بندی بین المللی مشاغل در باره ویژگی های پروانه کسب کشاورزی در طراحی ساختار جدید و موضوع جایگزینی پروانه کسب بجای پروانه فعالیت، به تشریح ساختار جدید نظام صنفی و معرفی و نحوه تشکیل کمیسیون های نظارت در شهرستان ها پرداخت.

در ادامه برگزاری این وب کنفرانس، نصرتعلی کرمی مقدم معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص انتظارت و اقدامات پیش رو برای اجرای اصلاحیه آیین نامه در سطح استانها توضیحاتی را ارائه نمود.  

معرفی ترکیب هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و وظایف و اختیارات رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، آشنایی با وظایف‌ و اختیارات‌ هیئت عالی نظارت بر اصناف كشاورزی ایران به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی با عضویت هفت تَن از وزیران و هیئت رئیسه اتاق اصناف كشاورزی ایران و روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی از دیگر موارد توضیح داده در این برنامه آموزشی بود.

در بخش پایانی و پرسش و پاسخ، مهندس ادیب به جمع بندی موضوع های مطرح شده پرداخته و به پرسش های مطرح شده اعضای حاضر در این کارگاه آموزشی، پاسخ های لازم را ارائه نمود.


  گفتگوی رادیو اقتصاد با مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به مناسبت روز ملی اصناف

برنامه "مدیریت نوین" رادیو اقتصاد که به مسایل و مشکلات حوزه کشاورزی می پردازد، برنامه عصر روز یکشنبه یکم تیرماه 1398 را به موضوع اصناف کشاورزی و جایگاه آن در مدیریت نوین کشاورزی در گفتگو با مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد اختصاص داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در این برنامه رادیویی به تشریح اجمالی روند تشکیل ساختار نظام صنفی کشاورزی در استان و شهرستان ها و دستاوردهای تشکیل این نظام صنفی برای جامعه کشاورزی پرداخت.

مسعود عدل طلب گفت: تشکیل نظام صنفی کشاورزی با هدف و ماموریت هویت یابی به شاغلین بخش کشاورزی و شناخته شدن مشاغل بخش کشاورزی به عنوان فعالیت های اقتصادی رسمی در کشور و همچنین حضور در مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر برای دفاع از منافع قانونی و صنفی بهره برداران با یک تاخیر تاریخی پنجاه ساله نسبت به تشکیل اصناف بخش خدمات و بازرگانی در کشور توام بوده است. چرا که اولین قانون نظام صنفی در کشور در سال پنجاه مصوب گردید و اگرچه اغلب مشاغل خدماتی شهری را شامل می شد اما کشاورزان کشور را مشمول خود قرار نداد و آنها را از داشتن صنف محروم ساخته بود.

وی با تصریح بر اینکه نظام صنفی کشاورزی، فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی می باشد و تنها تشکل بخش کشاورزی است که ساختار آن با حضور مستقیم کشاورزان و بهره برداران ساماندهی شده است، افزود: هم اکنون یک دهه از فعالیت نظام صنفی کشاورزی می گذرد، این نظام در 413 شهرستان و 32 استان فعال بوده و حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از کشاورزان کشور در این ساختار عضویت داشته و پروانه فعالیت شغلی دریافت داشته اند.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: هم اکنون کلیه نظام های صنفی کشاورزی و اعضای هیئت مدیره آنها به عنوان نماینده کشاورزان و بهره برداران، عضو کارگروه های اداری در مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری در شهرستان ها می باشند.

وی در خصوص الزام قانونی مقرر داشتن اصلاحیه در آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی ابلاغ شده در سال 1387 اظهار داشت: دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی از طرف وزارت جهادکشاورزی با مشارکت فعالان و صاحب‌نظران از شش سال قبل، اصلاحیه پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نمود که در نهایت پس از برگزاری حدود 80 جلسه در کمیسیونهای لوایح و اجتماعی دولت در جلسه مورخ ۲۵ آذرماه سال 1397 هیئت دولت به تصویب رسید. 

عدل طلب در ادامه افزود: ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی متناظر با قانون نظام صنفی کشور تدوین و از سوی هیئت وزیران، مصوب گردیده است. بر اساس اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و در ساختار جدید، افراد و واحدهای صنفی مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر شهرستان در هفت رشته در حوزه های زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی، خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی، اتحادیه های صنفی کشاورزی را تشکیل خواهند داد. ضمن اینکه مقرر شده است که هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیئت مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان می باشد. برای اداره امور کلان نظام صنفی کشاورزی نیز اتاق اصناف کشاورزی ایران تشکیل خواهد شد که بالاترین مرجع برنامه ریزی و تصمیم گیری این ساختار صنفی خواهد بود.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در پایان تاکید کرد: توسعه بخش کشاورزی منوط به توسعه تشکل ها خواهد بود و وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع اعتقاد دارد.

برنامه رادیویی مدیریت نوین، از خردادماه سال جاری فعالیت خود را با هدف تبیین مسایل و مشکلات حوزه کشاورزی در سطح کلان کشور در رادیو اقتصاد آغاز نموده و روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 عصر با اجرای مهندس فرشید فهیم از این شبکه پخش می شود.


  نشست هماهنگی نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاههای عضو هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برگزار شد

یازدهمین جلسه نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های عضو هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و نخستین جلسه در سال جاری، عصر روز 26 خرداد ماه 1399 با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت از وزارتخانه های دادگستری؛ نیرو؛ کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ جهادکشاورزی؛ اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی؛ اتاق اصناف ایران؛ نظام صنفی کشاورزی کشور در محل دبیرخانه این هیات واقع در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای این جلسه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت فعالانه اعضا جهت تدوین، بررسی و تأیید اسناد قانونی مصرح در آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی، گزارش مختصری از اقدامات به عمل آمده، بویژه برنامه ریزی ها و  هماهنگی های انجام یافته طی یک ماهه اخیر با مشارکت فعال اعضا به منظور امضای اسناد قانونی مصوب شده ارائه دادند.

در ادامه نمایندگان حاضر در این جلسه به طرح نکات و مواردی در خصوص مفاد تصریح شده در اساسنامه های اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و دستورالعمل های تشکیلات اداری مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان و شهرستان مرکز استان پرداخته و در این ارتباط و در جهت شفاف سازی و تسهیل امور اجرایی پیش رو در ساختار آتی نظام صنفی کشاورزی پیشنهادهایی را مطرح نمودند.

در این نشست تاکید شد گزارش اقدامات انجام شده در طی 10جلسه برگزار شده در دبیرخانه مستند شده و به اعضای هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی اطلاع رسانی شود.


عکسها از امیر امین محمدی


  بررسی دستورالعمل حد نصاب و نحوه تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی در جلسات کارگروه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و نظام صنفی کشاورزی کشور

اولین نشست کارگروه تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در سال 1399 با حضور نمایندگان بخش دولتی و نظام صنفی کشاورزی کشور طی روزهای نوزدهم و بیستم خرداد ماه در محل دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل حد نصاب و نحوه تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی بنابر ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیأت وزیران محور موضوعی این سلسله جلسات کارشناسی و چالشی را تشکیل می داد.

در این جلسات، پس از ارائه نکته نظرهای اصلاحی و ویرایش مقدماتی پیش نویس مربوطه، دستورالعمل تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی نهایی شده و جهت طی مراحل تصویب آماده ارسال به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گردید.

گفتنی است کارگروه تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی طی جلسات متعدد پیشین نسبت به بررسی و ارسال اساسنامه های الگوی اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و همچنین دستورالعمل های تشکیلات اداری مالی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان و تشکیلات اداری مالی آن جهت طرح و نهایی سازی به دبیرخانه هیدت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اقدام داشته است که هم اکنون در مرحله تایید و امضای وزیران مربوطه جهت ابلاغ آتی از سوی وزیر جهاد کشاورزی می باشد.

اعضای حاضر در این جلسات را آقایان عدل طلب مدیرکل، ادیب و کرمی مقدم معاونین، حسینی رئیس گروه استانداردسازی مشاغل بخش کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اسپلانیان رئیس اداره آموزش تعاونی و تشکل ها سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی، مقدم، حسینی و خاکزاد رستمی مشاورین نظام صنفی کشاورزی کشور تشکیل می دادند.


کل صفحات : 36    1    2    3    4    5    6    7    ...