تبلیغات

ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

اسلایدر

رویكردهای مشاركتی بخش كشاورزی با قالب های سنتی در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی كشور درطی چند دهه اخیر متحول شده اند و بتدریج  شاهد ظهور انواع تشكل های مردمی رسمی در قالب شركت های تعاونی، انجمن ها، صنف ها و... در بخش كشاورزی هستیم .
گستردگی و تنوع زیادی در تشكلهای بخش كشاورزی وجود دارد كه هركدام دارای ماهیت، كاركرد، ویژگی حقوقی، مأخذ قانونی، مرجع صدور مجوز، محل ثبت تشكل و... متفاوت می باشند.
ازجمله تشكلهای موجود و فعال بخش كشاورزی و روستایی كشور در حال حاضر می توان به تعاونی های تولید كشاورزی، تعاونی های روستایی، تعاونی های كشاورزی، تشكلهای هماهنگی و حمایتی بخش كشاورزی ، تشكلهای خبرگان كشاورزی و اتحادیه های تعاونی ها در  سطوح ملی، استانی و شهرستانی، تشكلهای صنفی، شركتهای سهامی زراعی، خانه كشاورز، شركتهای خدمات فنی و مهندسی كشاورزی و  نظام صنفی كارهای كشاورزی اشاره داشت كه هركدام دارای اهداف و وظایف مخصوص به خود می باشند.

شركتهای تعاونی(تحت پوشش قانون تعاون)

شركت تعاونی شركتی است كه از اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به منظور رفع نیازمندیهای مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاءاز طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان موافق اصولی كه در قانون مصرح است، تشكیل می شود.
شركت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند :
الف- شركت تعاونی تولید    ب- شركت تعاونی توزیع
 در شركت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است.
 شركت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم عام و خاص تقسیم می شوند.

 تشكل خبرگان كشاورزی

تشكل خبرگان كشاورزی  یك سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است . این تشكل در سطح ملی تحت عنوان  مجمع، در استان‌ها تحت نام كانون استانی و در شهرستان‌ها به عنوان انجمن سازماندهی شده است. مهمترین اهداف خبرگان كشاورزی  عبارتند از:
ـ سازماندهی برگزیدگان و افراد مرجع محلی در كشاورزی كشور به منظور ایجاد تعامل و ارتباط مداوم (در سطوح شهرستان، استان و كشور) در راستای توسعه ظرفیت‌های اجتماعی، فنی، اقتصادی و تكنولوژیك در بخش كشاروزی
ـ فراهم آوردن بستر مناسب برای ارتقای سطح دانش تولیدكنندگان، از طریق انتقال روش‌ها و شیوه‌های جدید و كارآمد و تجارب ملی و بین‌المللی
ـ توسعه توانایی‌ها و بهبود مدیریت بخش كشاورزی، از طریق گسترش تشكل‌های تولیدی، خدماتی، آموزشی
ـ ایجاد شرایط مساعد برای حمایت‌از تولیدكنندگان و بهره‌برداران بخش كشاورزی

   تشكل هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی

 تشكل هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش كشاورزی یك تشكل غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و همانند تشكل خبرگان كشاورزی در مرکز تحت عنوان مجمع و در استانها و شهرستانها به ترتیب تحت عنوان كانون و انجمن سازماندهی گردیده است. از اهم وظایف این تشكل می توان به مواد زیر اشاره داشت:
- حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های مناسب جهت توسعه و ارتقا‌‌ء کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
- تدوین ضوابط و شرایط و معیارهای لازم به منظور حمایت‌های قانونی از تشکل‌های بخش کشاورزی و تلاش در رفع موانع موجود و تجهیز و راه‌ اندازی و فعال نمودن آنها
- نهادینه کردن جایگاه تشکل های بخش کشاورزی و تاکید بر نقش این تشکل‌ها در رشد کشاورزی
- فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی به موقع و کافی در بین اعضا تشکل‌ها و اعتقادی نمودن تشکل‌ها برای اعضا به منظور پیشبرد اهداف حمایتی
- تلاش در جهت ایجاد استقلال در تشکل‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت

نظام صنفی كارهای كشاورزی

با تصویب قانون «تاسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» در تیرماه سال 1380، زمینه لازم برای تدوین نظام صنفی كارهای كشاورزی فراهم شد در 17 مردادماه سال 1386 آیین‌نامه نظام صنفی كارهای كشاورزی تصویب و در 20 خرداد ماه سال 1387 برای اجرا به وزارتخانه های  جهاد كشاورزی، بازرگانی، دادگستری و كار ابلاغ شد.
اهم كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی به شرح زیر می باشند:
- هویت یافتن مشاغل بخش کشاورزی.
- ایجاد امكان در دفاع از حقوق و منافع صنفی كشاورزان.
- نظارت برفعالیتها و شناسایی ورسیدگی به تخلفات اعضاءصنف.
- ایجاد امكان در هماهنگی و ارتباط با سایر نهادهای مؤثر در فرآیند تولید تا فروش و بازار رسانی محصولات كشاورزی از جمله اتاقهای بازرگانی.
- دخالت درزمینه قیمت گذاری و تعیین نرخ های مصوب محصولات بخش كشاورزی.
- دفاع از حقوق و منافع صنفی اعضاء

شركت های تعاونی تولید روستایی

 تعاونی تولید نوعی نظام بهره برداری كشاورزی است. این نظام در شكل حقوقی یك تشكل اقتصادی تولیدی غیردولتی كه از مدیریتی نسبتاً علمی وتخصصی برخوردار است می باشد. در این تشكل با اتكا به نیروی مردمی (اعضاء) و با تصمیمات مشاركت جویانه از طریق مجامع عمومی و هیئت مدیره، ضمن حفظ اصل مالكیت فردی با انگیزه های فردی  وخانوادگی تأسیس و فعالیت می نماید.
بعد از اصلاحات ارضی سال 1341 برای رفع مشكل خردی و پراكندگی قطعات اراضی مزروعی و مسئله اعمال مدیریت صحیح و بكارگیری روشهای پیشرفته در آن زمان اقدام به تشكیل شركتهای تعاونی تولید روستایی شد. تا پایان سال 1391 تعداد تعاونیهای تولید روستایی به 1339 شركت رسیده است. در شركتهای تعاونی تولید كشاورزی سعی شده است با یكپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی حد و مرز زمین هر خانوار به عنوان جزئی از یك قطعه زمین بزرگ حفظ گردد. این امر امكان كاربرد روشها، فنون و ابزار و ماشین آلات نوین، كاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با حفظ استقلال و انگیزه های فردی را فراهم می سازد.

تعاونی های روستایی

 شبكه گسترده تعاونیهای روستایی دارای 2795 شركت تعاونی روستایی با تعداد اعضای 4394514 نفر عضو می باشند كه به نوبه خود در تعداد 303اتحادیه شهرستانی سازماندهی شده اند.
 اتحادیه های تعاونی های روستایی شهرستانی در سطح هر استان تشكیل اتحادیه استانی را داده اند، تعداد این اتحادیه ها در حال حاضر 30 اتحادیه استانی می باشد. تعاونیهای روستایی چند منظوره بوده و به فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند.. توزیع وامهای معیشتی به اعضاء ، توزیع سوخت، توزیع كود شیمیایی و سایر نهاده های كشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین آلات كشاورزی و قطعات یدكی آنها،  توزیع كلیه كالاهای كوپنی روستاییان نظیر برنج،  روغن نباتی،  قندوشكر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات كشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونیها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارك كالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان در بیش از یازده هزار فروشگاه تعاونی این شركتها صورت می گیرد.

                      
      
 تعاونیهای كشاورزی

به منظور پاسخگویی به نیازهای تخصصی كشاورزان ، سازمان مركزی تعاون روستایی ایران از سال 1364 اقدام به تأسیس و توسعه تشكلهای تخصصی تحت عنوان شركتهای تعاونی كشاورزی نمود و تا کنون تعداد این تعاونیها به  2051 شركت رسیده است كه با تعداد 1134128 نفر عضو در زمینه توسعه كشاورزی فعالیت دارند. برای هماهنگی بیشتر بین شركتهای تعاونی كشاورزی وتأمین نیازمندیهای مشترك آنها تعداد 104 اتحادیه تعاونی كشاورزی نیز تأسیس گردیده است . تعاونیهای كشاورزی در زمینه های مختلف تولیدی، فرآوری و خدماتی فعالیت می نمایند.
این تعاونیها شامل تعاونی مرغداران ، دامداران ، گندم كاران ، باغداران ، زیتون كاران ، بادام كاران ، زنبورداران، مرتعداران ، كمباین داران ، مكانیزاسیون ، گل و گیاه ، زعفران كاران ، سیب زمینی كاران ، پسته كاران ، چای كاران، نوغان داران و سایر تعاونیها می باشد كه فعالیتهای مختلفی را حسب ضرورت و نیاز جوامع روستایی بعهده گرفته اند.     

  خانه کشاورز

هدف خانه كشاورز سازماندهی و هماهنگ نمودن كشاورزان سراسر كشور به منظور حمایت و احقاق حقوق حقه انسانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی كشاورزان ایران می‌باشد.
اركان خانه عبارتند از :
1ـ كنگره 2ـ شورا 3ـ دبیركل 4ـ دفتر سیاسی 5 ـ بازرسان 6 ـ هیأت‌های اجرایی استان ، شهرستان و دهستان.
 برخی اهداف ذكر شده خانه كشاورز در مرامنامه این خانه عبارنتد از:
- تلاش خانه كشاورز در راستای توسعه سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران به ویژه بخش كشاورزی در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه
- تاكید بر ضرورت قانون گذاری و قانونمندی در جهت جلوگیری از تجاوز به اراضی كشاورزی و ممانعت از استفاده های نادرست از منابع طبیعی در راستای تامین عدالت اجتماعی
- تبدیل كشاورزی سنتی به كشاورزی پیشرفته و پایدار با استفاده از فن آوری نوین مناسب و كاربرد منطقی نهاده های كشاورزی و افزایش بهره وری آنها با توجه با جایگاه محوری بخش كشاورزی در برنامه های توسعه همه جانبه كشور
- تلاش در جهت كمك به تدوین قوانین كارآمد در بخش كشاورزی و همچنین تدوین سیاستهای كشت   منطقه ای و برنامه ریزی كشت ملی با توجه به بازارهای ملی و بین المللی و ظرفیتهای فرآوری، نگهداری و تجاری 
- تلاش در جهت گسترش فرهنگ و ساز و كارهای كاهش ضایعات محصولات كشاورزی در تمام مراحل فرآیند تولید تا مصرف

شركت های سهامی زراعی

در اجرای قانون شركتهای سهامی زراعی و با توجه به اساسنامه مربوط طی سالهای 1347 تا 1356 ، 93 شركت سهامی زراعی تشكیل گردید كه در جریان انقلاب اكثر آنها كه هنوز نهادینه نشده بودند منحل و تعدادی نیز در سالهای بعد به شركتهای منحل شده پیوستند، بطوریكه بعد از انقلاب تنها 4 شركت باقی ماندند. در حال حاضر 30شركت سهامی زراعی در كشور فعالیت دارند. اهم اهداف تشكیل شركتهای سهامی زراعی را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
- توسعه مكانیزاسیون كشاورزی
- جلوگیری ازخرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات كوچك غیراقتصادی
- افزایش راندمان آبیاری با استفاده از كشت های یكپارچه
- ممانعت از تبدیل اراضی كشاورزی برای فعالیت های غیرتولیدی
- استفاده از امكانات بالقوه موجود در توسعه اقتصادی حوزه عمل این شركت ها
- افزایش سطح زیركشت و افزایش تولید در واحد سطح ، نگهداری و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی ، آب وخاك
- جذب نیروی انسانی فعال منطقه از طریق ایجاد و توسعه فعالیت های جانبی
- توسعه آموزش و بهبود مهارت ها و ارتقاء فرهنگ كار جمعی

انجمن صنفی (سندیكای)كارفرمایی

در اجرای مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و كانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی وبهبود وضع اقتصادی کارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ انجمن های صنفی تشكیل می‌گردد .بخشی از اهداف این انجمنها عبارتند از:
• كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا
• همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی مربوط به وظایف انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
• حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی.
• خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
• شركت در مذاكرات حرفه ای با سایر سازمانهای كارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای كارفرمایی .
• پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

شرکتهای مشاوره و توسعه کارآفرینی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

موضوع كلی فعالیت این شرکتها عبارت است از توسعه کارآفرینی و ارائه خدمات آموزشی، ترویجی، فنی و مهندسی، سرمایه گذاری و اطلاع رسانی، بررسی، ارائه طریق، راهنمایی و پیگیری مشاوره ای شغلی بخش کشاورزی و رشته های مرتبط و صاحبان حرف.
هدف از تشکیل و فعالیت این شرکتها ایجاد اشتغال مولد، ارتقای سطح دانش کارآفرینان، گسترش فنّاوریهای نوین و ارائه خدمات تخصصی در بخش کشاورزی از طریق حمایت از کارآفرینان می باشد. حداقل60 درصد اعضاء هیأت مدیره این شرکتها باید از اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشند.ارسال در تاریخ دوشنبه 6 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تاكنون در سه جلسه ستاد تنظیم بازار كشور شركت نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی،سید موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در آخرین جلسه برگزار شده این ستاد در هفته جاری ضمن بیان فعالیتها و توانمندی های نظام صنفی كشاورزی در بحث بازار محصولات كشاورزی، بر آمادگی این نظام به منظور ارائه آمار و اطلاعات به روز از تولیدات كشاورزی كشور از طریق اطلاعات پروانه های فعالیت كشاورزان عضو نظام كه بصورت یك ساله صادر می شود تاكید نمود.

گفتنی است حضور موثر نظام صنفی كشاورزی در جلسات ستاد تنظیم بازار منوط به برنامه ریزی پوشش حداكثری اعضا، در نظامها و همچنین راه اندازی بانك اطلاعات بهره برداران عضو نظام صنفی كشاورزی در سطح كشور می باشد.  ارسال در تاریخ چهارشنبه 1 مرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

اخیراً در خبرها اعلام شد كه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برای روشن شدن وضعیت مالیاتی اعضاء ‌و فعالان حوزه دامپزشكی در قبال تكمیل اظهارنامه مالیاتی و بهره مندی از معافیتهای مربوطه اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه مالیاتی با سازمان امور مالیاتی کشور نمود.

بنا بر این خبر، تفاهم‌نامه مذكور که وضعیت مالیاتی اعضای سازمان نظام دامپزشکی را در سال ۱۳۹۲ تعیین می‌کند، در هفته گذشته به امضای رئیس سازمان نظام دامپزشکی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسید.

این اقدام در وضعیتی مشابه، میان نظام صنفی كشاورزی كشور و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اجرای قانون معافیت مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی مطابق بند " ی " ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، یكسان سازی عمل به قانون در سراسر كشور و رفع مشكلات مربوط به آن می تواند برقرار گردد.

در این ارتباط البته تاكنون با اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی كشور و دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی مكاتباتی به منظور حصول این امر در توافق با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته كه تاكنون به نتیجه شفاف و  متقن مشابه آنچه میان نظام دامپزشكی و سازمان امور مالیاتی شفافی روی داده، منجر نشده است و همچنان امیدواریم كه با برنامه ریزی ها و پیگیری های موضوع شاهد رفع مشكلات نظامهای صنفی كشاورزی در قبال موضوع مالیاتی آنها باشیم. ارسال در تاریخ دوشنبه 30 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

1-      سی شب سی مسجد در ماه مبارك رمضان

با مساعدت اعضای هیئت مدیره، آقای اسماعیل زاده دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان سیمرغ جهت آشنایی مردم با نظام صنفی کشاورزی و افزایش عضویت آنها، هر شب طی هماهنگی قبلی با امام جماعت مسجد،هیئت امنا، شورای اسلامی، دهیاری وپایگاه بسیج بعد از نماز مغرب وعشاء به مدت 30 دقیقه سخنرانی در خصوص تشریح اهداف وخدمات نظام صنفی کشاورزی با کشاورزان مناطق داشته اند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی سیمرغ در این ارتباط می گوید: سخنرانی های در جمع کشاورزان در سه بخش موضوعی ارائه می شود:1- مقدمه بحث و تشكیل نظام صنفی كشاورزی 2- اهداف نظام صنفی كشاورزی 3- عملکرد ودستاوردهای نظام صنفی و برنامه های دردست اجرا برای حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش كشاورزی. همچنین در پایان سخنرانی، کشاورزان سئوالهای  خود را می پرسند و پاسخ های لازم برای تك تك آنان ارائه می شود. گفتنی آنكه فردای سخنرانی ها مشاهده می کنیم کشاورزانی که در مسجد حاضر بودند برای عضویت در نظام صنفی به همراه مدارک ثبت نام حضور یافته اند.

2-      پیگیری برای اجرای ابلاغیه وزیر نیرو : معافیت هزینه مصرفی برق کشاورزان

براساس بخشنامه شماره 100/30/10890/ 93 مورخ 19/1/93 كه توسط وزیر نیرو به مدیران برق استانها ابلاغ شده است اما متاسفانه مدیران برق استان مازندران هیچ اقدامی برای اجرا سازی این بخشنامه انجام ندادند!

اسماعیل زاده دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان سیمرغ در تشریح پیگیری موضوع چنین گفت: طی وبگردی از سایت ها بویژه وزارت نیرو وبرق نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص معافیت برق کشاورزی مطلع شدیم که وزیر نیرو طی بخشامه ای وتفاهم نامه تنظیمی در فروردین 93 با مشترکین برق کشاورزی اعلام نموده  کلیه کشاورزانی که از ساعت 7 شب الی 11 شب در اوج مصرفی برق استفاده ننمایند از معافیت هزینه مصرفی برق برخوردار می شوند.

 

وقتی این بخشنامه را پیدا کردم از سایت دانلود و چاپ نموده و طی نامه ای به مدیر عامل برق استان و رونوشت آن به امور برق شهرستان و فرمانداری، بخشداری،جهاد کشاورزی،تعاون روستایی وشورای اسلامی شهر وشهرستان ارسال نموده ایم و طی هماهنگی با معاونت مشترکین برق استان، مهندس محمودی طی دستور مدیرعامل به امور شهرستان سیمرغ این بخشنامه اجرایی شد و از امروز کشاورزانی که داری برق کشاورزی هستند را به اداره امور برق کشاورزی با نامه نظام صنفی کشاورزی معرفی نموده ایم و اداره برق نیز برای تفاهمنامه بر اساس ضوابط ومقررات با کشاورزان اقدام نمود.

از نگاه مثبت مدیر عامل برق استان و معاونت مشترکین توزیع برق و رییس اداره امور برق شهرستان از اینکه به نامه نظام صنفی و در واقع به كشاورزان احترام گذاشتند تشکر می نمایم. اما انتظار داشتیم مدیران استانی در اجرای بخشنامه وزارتی جدیت داشته باشند؛ بویزه در امور کشاورزان هر خدمتی برای کشاورزان زحمتکش داشته باشیم جزء باقیات وصالحات است همانگونه كه امام صادق علیه السلام می فرمایند: "کشاورزان گنج های روی زمین هستند" و برای ما بسی افتخار است که برای کشاورزان خدمت کنیم.

دانلود مكاتبه نظام صنفی شهرستان با برق استان

+

ابلاغیه وزارت نیرو در باره معافیت هزینه برق مصرفی كشاورزان ارسال در تاریخ یکشنبه 29 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

طی اقدام دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با هماهنگی ستاد انتخاب نمونه های کشاورزی کشور، برای اولین بار در سال 93 در سطح استان نظام صنفی کشاورزی شهرستان انتخاب و در مراسم تقدیر از نمونه های استانی معرفی شدند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دفتر امور تشکلهای کشاورزی به عنوان دبیرخانه نظام صنفی کارهای کشاورزی با همکاری شورای مرکزی نظام صنفی کشور با هدف ارج نهادن به زحمات و تلاش های اعضای هیأت مدیره و مسئولین نظام صنفی کشاورزی شهرستان ها و همچنین معرفی و ترغیب ارتقاء جایگاه آنان در بین مسئولین دولتی و شاغلین بخش کشاورزی، اقدام به انتخاب و معرفی نظام صنفی کشاورزی شهرستان در سطوح استانی و ملی نموده اند.

 

در فرآیند انتخاب نظام صنفی کشاورزی برتر شهرستان، ابتدا دفتر تشکلهای کشاورزی نسبت به تهیه پیش نویس فرم های ارزیابی که حاوی جمع آوری اطلاعاتی از قبیل : ملاک ها و معیارهای عمومی و تخصصی مرتبط با نظام صنفی کشاورزی است، اقدام و پس از اعمال نظرات اصلاحی کمیته مشورتی مرکب از استانها و نظام صنفی کشاورزی کشور، برای طرح در جلسات ستاد ملی انتخاب نمونه های کشاورزی کشور ارسال و پس از تایید، برای جه تکمیل به استان ها ابلاغ گردید.

 

تعاون روستایی استانها با هماهنگی و همکاری ستاد انتخاب نمونه  های استان و نظام صنفی استان نسبت به تکمیل فرم ارزیابی اطلاعات مرتبط با نظام صنفی کشاورزی شهرستان های برتر استان اقدام و پس از بررسی نهایی فرمها، نظام صنفی کشاورزی نمونه شهرستانی خود را علاوه بر معرفی به ستاد انتخابات نمونه های استان، مستندات مربوطه را به دبیرخانه مرکزی نظام صنفی ارسال نمودند.

 

*با تشكر از مهندس مهرداد دالوند كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی تشكلهای كشاورزیارسال در تاریخ چهارشنبه 25 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد بر ضرورت هماهنگی و تعامل سازنده نظامهای صنفی كشاورزی استانی و شهرستانی با نهادهای دولتی و بویژه جهاد كشاورزی تاكید كرد و عملكرد نظامهای صنفی برای برقراری چنین سطحی از تعامل و ارتباطات را ضروری دانست.

مهندس علی جهازی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی گفت: هماهنگی و تعامل سازنده و غیر تقابلی نظامهای صنفی با مجموعه وزارت جهاد كشاورزی از ضرورت های مهم برای پیشبرد و توسعه اهداف نظامهای صنفی است و یكی از مسائل پیش روی نظامها، عدم توجه به امر می باشد.

وی افزود: برای استمرار عضویت كشاورزان در نظام صنفی لازم است كه دستاوردهای عینی نظامها برای كشاورزان به طور شفاف و گونه ای ملموس تر مشخص باشد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد با بیان این كه نظامهای صنفی برای ترغیب در عضویت نباید تمركز خود را بر روی خدمات بیمه ای متمركز نمایند، تصریح كرد:  خدمات نظام صنفی كشاورزی صرفا در ارائه  بیمه تامین اجتماعی برای اعضاء‌ خلاصه نمی شود و این كه نظامهای صنفی مشكلات بیمه ای را به طور كامل حل نمایند نیز دور از انتظار است.

جهازی همچنین توجه و التزام نظامهای صنفی كشاورزی به رعایت قوانین و مقررات مالی را در جلوگیری از انحرافات مالی و ایجاد سلامت كاری نظامها ضروری دانست.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد، بر ضرورت حضور افرادی در هیات مدیره نظامهای صنفی كه بتوانند زمان و انرژی لازم را برای خدمت در نظام بگذارند و نیز ضرورت توانمندسازی نظامهای صنفی و تشكلها در انجام وظایف تاكید نمود.ارسال در تاریخ سه شنبه 24 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: فعالان عرصه کشاورزی می‌توانند با عضویت در این نظام جایگاه فعالیت‌های خود را در این بخش به صورت قانونمند پیدا کنند.

ناطق معین‌الدین با بیان اینکه تعاریف نظام‌های صنفی بخش کشاورزی بسیار گسترده است اظهارکرد: این نظام‌ها با هدف حمایت از اقشار کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تأسیس و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: اصلی‌ترین سیاست کاری نظام صنفی کشاورزی برطرف کردن مشکلات کشاورزان و بهره‌برداران این بخش است.

معین‌الدین اعلام‌کرد: در حال حاضر 7569 نفر از بهره‌برداران بخش کشاورزی و کشاورزان عضو نظام‌های صنفی در استان هستند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین از صادرشدن پروانه فعالیت 7694 نفر در بخش کشاورزی خبر داد و اضافه کرد: صدور پروانه فعالیت برای کشاورزان کلان در راستای هویت بخشی به بهره‌برداران، اجرایی کردن بیمه کشاورزان، هماهنگی بخش کشاورزی در خصوص فعالیت‌های کاشت، داشت و برداشت و پیگیری موضوعات قیمت‌گذاری و بازاریابی اقلام کشاورزی از جمله اهداف نظام‌های صنفی کشاورزی است.

معین‌الدین درباره زیر پوشش بودن بیمه این اعضا، ادامه داد: تاکنون2150 نفر از این اعضا از خدمات بیمه‌ای تأمین اجتماعی و خدمات درمانی بهره‌مند شده‌اند.

تنظیم از منبع: ایسناارسال در تاریخ یکشنبه 22 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

فرماندار شهرستان مرودشت استان فارس بر نقش تأثیرگذار نظام صنفی کشاورزی در اصلاح الگوی کشت از سنتی به دانش‌بنیان و مکانیزه تاكید كرد.

سید یداله حسینی گفت: برای خروج از کشاورزی نافرجام و کم‌بهره، نگاه ما به کشاورزی باید تغییر کند چرا که ادامه کار کشاورزی به روش سنتی علاوه بر ضرر و زیان، موجب هدر دادن سرمایه‌های اقتصادی کشور به ویژه منابع آبی می‌شود که در این مسیر تشکل‌ها و نظام صنفی می‌توانند تأثیرات مثبت خود را داشته باشند.

وی افزود: وظیفه اصلی نظام صنفی کشاورزی، هویت‌دهی به روستاییان و کشاورزان برای دفاع از حقوق خود و مطرح شدن کشاورزی به‌عنوان یک ظرفیت مهم اقتصادی است.

رئیس کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی مرودشت از تشکل نظام صنفی کشاورزی به عنوان حلقه واسط بین کشاورزان و دولت یاد کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌ها و حلقه‌های روابط بین نظام و سطوح، نظام صنفی کشاورزی است که با تصمیمات عالمانه و منطقی می‌تواند به عنوان یک عقبه مهم در توسعه و رونق و بازدهی بهتر محصولات کشاورزی تأثیرگذار و به فرآیندبخشی و افزایش بهره‌وری کمک کند.

حسینی اظهار داشت: بازدهی مطلوب و افزایش سطح بهره‌وری محصولات کشاورزی مستلزم آگاهی‌بخشی و گذراندن دوره‌های آموزشی ویژه کشاورزان بوده که در همین رابطه نقش مسئولان و کار‌شناسان حوزه نظام صنفی کشاورزی تأثیرگذار و حیاتی است.

فرماندار مرودشت از تشکل نظام صنفی کشاورزی شهرستان مرودشت به عنوان یک تشکل پیشرو و موفق در سطح استان فارس یاد کرد و گفت: مسئولان و کار‌شناسان حوزه نظام صنفی مرودشت که متشکل از افراد اهل فن و کارآمد هستند در طول دوره مسئولیتی و خدمتی خود توانسته‌اند با کارکرد مثبت و معقولانه و در عین حال دوطرفه هم از حقوق صنفی کشاورزان دفاع کنند و هم از ظرفیت و تجربه مسئولان و دولتمردان به عنوان یک حامی قوی در توسعه و رونق این بخش بهره گیرند.

تنظیم از منبع: خبرگزاری فارسارسال در تاریخ شنبه 21 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نایب رییس نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل از اقدام در زمینه امضای توافقنامه مشترك همکاری با بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع)، شرکت نگار نصر و سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خبر داد.

حسین ملک زاده در گفت و گو با ایرنا افزود: کمک به راه اندازی کارگاه های تولید مرغ ، طیور و محصولات کشاورزی ، ایجاد گلخانه ، توسعه صنایع تبدیلی و توسعه واحدهای تولید دام سبک و سنگین از محورهای همکاری طرفین توافقنامه است.

وی گفت: نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل برای اجرای دوره های آموزشی لازم با همکاری آموزشکده فنی و حرفه ای و صدور پروانه فعالیت به اعضاء متعهد شده است.

نایب رییس نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: شرکت نگار نصر و بسیج سازندگی استان نیز به فرهنگ سازی ، ترویج و توسعه کشاورزی ، استفاده از ظرفیت بسیج ، تشکیل شرکت های تعاونی و رفع موانع مشارکت علاقمندان در توسعه کشاورزی متعهد شده اند.

ملک زاده همچنین اولویت قرار دادن طرح های کشاورزی اعضای نظام صنفی و صدور گواهی نامه مهارت به بهره برداران قبول شده در دوره های آموزشی را از تعهدات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در راستای توافق مذکور ذکر کرد.

برای دانلود متن تفاهمنامه كلیك كنید

نشانی وبلاگ خبری نظام صنفی كشاورزی استان اردبیل

 

خبر مرتبط 1 :

امضای تفاهم نامه مشترك  نظام صنفی کشاورزی شهرستان سیمرغ استان مازندران  با ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان با محوریت اشتغال کشاورزی

اسماعیل زاده دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیمرغ

دانلود متن تفاهمنامه از این لینك

 

خبر مرتبط 2 :

هاشمی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی

امضای توافقنامه همكاری سه جانبه نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی،بسیج سازندگی و جهاد كشاورزی استانارسال در تاریخ چهارشنبه 18 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

در پی اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی، مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در دیدار با هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان پیشنهاد نمود کارگروه ویژه برای بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای کارگران کارگاههای کشاورزی مشمول معافیت کارفرمایی تشکیل شود.

 به گزارش دبیرخانه نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، رحیم اردلان مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در دیدار با هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان که در محل اداره کل تامین اجتماعی استان انجام گرفت ضمن اشاره به این مطلب گفت :اداره کل تامین اجتماعی استان علاقمند به شفافیت قانون معافیت کارفرمایی کارگران شاغل در کارگاههای کشاورزی زیر 5 نفر شاغل است وما از افزایش تامین ورفاه اجتماعی کشاورزان استقبال می کنیم اما متاسفانه قانون مذکور علی رغم تصویب در سال 1361  ایرادات واشکالات آن رفع نشده وابهامات زیادی دارد وبه مکاتبات تامین اجتماعی در مورد اشکالات و عدم شفافیت پاسخ داده نشده است.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به برخی اشکالات قانون مذکور گفت : مطابق مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه می بایست تکالیفی که برعهده دولت گذاشته می شود محل تامین اعتبار آن مشخص شود و یا در تعریف کارگاه کشاورزی حدواندازه کارگاه و نوع آن در قانون مشخص وتعریف شود.

وی یکی دیگر از اشکالات قانون مذکور را خلاء قانونی درمورد ماده 37 قانون بیمه که هنگام نقل وانتقال کارگاه از فردی به فرد دیگر دفتر خانه ها را موظف به استعلام بدهی بیمه ای کارفرما می نماید، اعلام نموده و افزود: متاسفانه این امر در موقع نقل وانتقال ملکی کارگاههای کشاورزی رعایت نمی شود و حقوق کارگران کشاورزی ضایع می شود. وی افزود: یکی دیگر از مشکلات تامین اجتماعی سوء استفاده عده ای از قانون است وافرادی که به شغل های دیگر مشغولند به ناحق از معافیت ها استفاده می کنند واین ظلمی است در حق مشمولان واقعی قانون تامین اجتماعی.

 

 

رحیم اردلان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما آماده هستیم در مورد مشکلات بیمه ای کارگران کشاورزی وکشاورزان که اشاره کردید درحد و توان اختیار استان حل وفصل نماییم و مواردی را که خارج از توان استان است به سازمان بیمه تامین اجتماعی مرکز ارجاع دهیم ونظام صنفی کشاورزی کشور می تواند با بررسی مشکلات و نارسایی های موجود، راهکارهایی را به شرطی که بصورت کامل وجامع تهیه شده باشد به سازمان تامین اجتماعی ارائه کند و با پیگیری لازم به نتیجه برساند. البته نظام صنفی باید راهکارهایی که بتواند جلوی سوء استفاده دیگران را بگیرد و صرفاً کشاورزان واقعی مشمول بیمه شوند را پیشنهادنماید.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان درپایان پیشنهادکرد جلسه ویژه ای متشکل از مسولین نظام صنفی کشاورزی و اداره کل تامین اجتماعی استان در آینده نزدیک تشکیل و موارد و مشکلات رابررسی نمایندتا مشکلات قابل حل در استان رفع شوند و مواردی که نیاز به اصلاح در کل کشور است را پیشنهاد نمایند.

درابتدای این دیدار عطااله هاشمی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن عرض تبریک انتخاب مهندس رحیم اردلان به سمت مدیرکل تامین اجتماعی استان وآرزوی توفیق برای خدمت به اقشار محروم وکشاورزان گفت : نظام صنفی کشاورزی دو هدف عمده را پیگیری می کند ، یکی ارتقای سطح رفاه وتامین اجتماعی ودرآمد کشاورزان ودیگری احقاق حقوق حقه کشاورزان است.

سپس هریک از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی؛ آقایان رحیم داداش زاده، قربانعلی صفرزاده، حسین امانی وکریم ذوالفقاری به ارائه برخی از مشکلات مربوط به اجرای بند (و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور در موضوع معافیت کارفرمایی کارگران شاغل درکارگاههای کشاورزی وخود کارفرمایان پرداختند که بدین شرح است.

 مسائل ومشکلات مطرح شده

1.  دربرخی شهرستانها به علت سخت گیری های نا بجا تاکنون هیچ یک از کارگران کارگاههای کشاورزی نتوانسته اند از معافیت کارفرمایی بیمه تامین اجتماعی برخوردارشوند.

 2.  عدم محاسبه سالانه معافیت کارفرمایی کارگران کشاورزی علی رغم آمادگی برای پرداخت 12 ماهه حق بیمه درحال حاضر  6 ماهه  یا 9 ماهه محاسبه می شود.

3.  درمورد تعیین حدود و ثغور کارگاههای کشاورزی دربرخی شهرستانها لزوم حصار و یا دیوار را برای باغ یا مزرعه مطرح می کنند و بعلت نداشتن حصار بیمه نمی کنند.

4.  دراغلب موارد پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری  از وزارت جهادکشاورزی، علاوه بر پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی درخواست می شود درحالی اخذ پروانه تاسیس وبهره برداری برای باغات و مزارع لازم وضروری نیست.

5.    دراغلب شهرستانها کارگران شاغل در مزارع وکشتزارها را بیمه نمی کنند.

6.    طولانی بودن زمان بازرسی یا عدم بازرسی بسیاری از پرونده های بیمه علی رغم گذشت چندسال از زمان تشکیل پرونده آنها .

7.  در پاره ای موارد زمان بازرسی هم یکی از مشکلات کارگاههای کشاورزی است. زمان شروع و پایان کار در همه کارگاههای کشاورزی دقیقاً یکسان نیست وساعات معینی ندارد.

8.  در شهرستانها نوع کارگاههای کشاورزی مشمول بیمه بصورت سلیقه ای انتخاب و عمل می شود بطور مثال در شهرستانهای هشترود ،آذرشهر و... دامداری ها گارگاه کشاورزی محسوب نمی شودد و یا صرفا به یک نوع فعالیت کشاورزی مجوز بیمه شدن را می دهند.

9.    دربعضی شهرستانها اراضی کشاورزی وباغی بعلت نداشتن سند رسمی شش دانگ از خدمات بیمه ای محروم می شوند.ارسال در تاریخ سه شنبه 17 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

عضویت نظام صنفی كشاورزی در ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی

جلسه مشترك مدیركل دفتر امور تشكلهای وزارت جهاد كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مسئول كمیته توانمندسازی شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی در امور بازرگانی در عصر روز هشتم خرداد ماه جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این نشست مدیركل دفتر امور تشكلها در باره سیاست ها و برنامه های دفتر در ارتباط با تشكلها و نظام صنفی كشاورزی و همچنین تبیین نیاز به تشكلها در بخش كشاورزی توضیحاتی ارائه نمود و افزود: توسعه و تقویت تعامل و ارتباطات تشكلها با زیر بخش های تخصصی و سایر تشكلها از جمله سیاست هایی است كه در دفتر پیگیری می شود.

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: برای رفع تنش های بازار می باید از تولید شروع كنیم و تشكلها در مباحث الگوی كشت و كشت های منطقه ای راه حلهای ایجابی و كنترلی دارند و می توانند با برنامه مشخص حاضر باشند و  ضمن حمایت از تولیدكننده، از منافع مصرف كنندگان نیز حمایت داشته باشند.

قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی در امور بازرگانی و دبیر ستاد تنظیم بازار كشور در این جلسه با تاكید بر اینكه نظام صنفی و تشكلهای كشاورزی باید به نوعی نقطه اتصال با دستگاههای اجرایی مرتبط در قالب نهادهای اجتماعی اقتصادی باشند گفت: انتظار داریم كه نظام صنفی نقش آفرینی خود در ساماندهی و اصلاح رفتار بازار را بخوبی و با برنامه اجرا نماید.

حسن یونس سینكی در این جلسه همچنین از عضویت نظام صنفی كشاورزی در ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی خبر داد و مقرر شد تا از این پس رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به همراه یك كارشناس خبره آگاه به موضوع روز مورد بحث در ستاد تنظیم بازار كشور حضور داشته باشند.    

طرح موضوع مهم عضویت نظام صنفی كشاورزی در ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی فرصت مغتنمی را برای نظامهای صنفی كشاورزی فراهم نموده تا با پیگیریهای موضوع و ایجاد تعاملات مربوطه در سطح استان زمینه حضور موثر و كارآمد نظام صنفی كشاورزی در بحث بازار محصولات كشاورزی در جهت نظم بخشی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش كشاورزی را فراهم آورند.  ارسال در تاریخ یکشنبه 15 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

دهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور در روز شنبه هفتم تیرماه 93 با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، نماینده وزارت جهاد كشاورزی و نماینده نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و جمعی از اعضای شورای مركزی (روسای هیات مدیره نظام های صنفی استان ها) در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، عناوین دستور كار جلسه و مباحث و پیشنهادهای مطرح شده اعضاء‌ در ذیل آن بدین شرح بوده است:

"اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل و مشكلات بیمه تامین اجتماعی كارفرمایان و نیز نحوه انعقاد قرارداد با شركتهای بیمه ای"

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی ایران، در ابتدا رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ضمن اشاره به یكی از بندهای دستور كار جلسه با موضوع"اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل و مشكلات بیمه تامین اجتماعی كارفرمایان و نیز نحوه انعقاد قرارداد با شركت های بیمه ای" گفت: نود در صد سوالات كشاورزان از نظام صنفی كشاورزی مربوط به بحث بیمه است كه متاسفانه با سرنوشت نظام صنفی گره خورده است كه نباید گره می خورد. از ابتدای سال 93 نظام صنفی كشاورزی كشور تمركز خود را در خصوص پیگیری معافیت بیمه "كارفرمایان" بخش كشاورزی مشمول نظام صنفی كشاورزی معطوف داشته است و از جمله : حضور در جلسات متعدد با رئیس كمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و همچنین جلسه با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی كه به موضوع نظام صنفی كشاورزی پرداخته شد و ایجاد بحث مشاوره ای نظام صنفی با رئیس مجلس یكی از پیشنهادهای آقای دكتر لاریجانی در این جلسه بود.

مهندس موسی رهنمایی به روسای هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی استانها پیشنهاد داد كه از هم اكنون تا ظرف بیست روز آینده نسبت به اطلاع رسانی از طریق مصاحبه با رسانه های جمعی و همچنین ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابی خود، حساسیت های لازم را در بحث بیمه كارفرمایان عضو نظام صنفی ایجاد كرده تا با كمك مجلس، دولت را نسبت به اجرای قانون معافیت بیمه ای واحدهای كشاورزی و تامین بودجه مورد نیاز مجاب كند.

در این خصوص، یكی از پیشنهادات با اقدام و پیگیری برای طرح سوال از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور گفت كه طی روزهای آتی نسبت به ارسال سوالات اقدام خواهد شد.

همچنین در باره قرارداد با شركت های بیمه ای برای بیمه شخص ثالث و بدنه خودروی اعضای نظام های صنفی كشاورزی و سایر خدمات بیمه ای به لحاظ پشتوانه و ... با بیمه آسیا توافقاتی انجام شده است از جمله: تخفیف 10درصد بیمه شخص ثالث؛ تخفیف 25 درصد بیمه بدنه. پیشنهاد شد كه تفاهمنامه ای در این ارتباط تهیه و در سطح كشوری لحاظ شود. همچنین مقرر شد علاوه بر بحث بیمه تكمیلی،‌سایر خدمات بیمه ای برای اعضای نظام های صنفی كشاورزی در قالب تفاهم نامه بصورت جامع پیش بینی شود و در جلسه بعدی شورای مركزی بررسی گردد.

"دستورالعمل نحوه صدور پروانه فعالیت"

در ادامه جلسه در ارتباط با دستورالعمل نحوه صدور، تكمیل و ابطال پروانه فعالیت، ضمن اشاره به اینكه در این دستورالعمل به منظور وحدت رویه كلیه نظام های صنفی شهرستانی با استفاده از تجارب مفید و دغدغه های نظام های صنفی كشاورزی در طی سه سال گذشته تهیه شده است، از نظام های صنفی شهرستان ها كه مرجع صدور پروانه فعالیت هستند خواسته شد ضمن مطالعه این دستورالمعل پیشنهادهای اصلاحی برای نهایی شدن دستورالعمل را ارسال نمایند تا پس از نهایی شدن برای اجرا به نظام های صنفی ابلاغ گردد.

 

" بررسی نحوه و میزان مداخله در اجرایی شدن ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمركز وظایف و اختیارات وزارت جهاد كشاورزی"

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در مقدمه و تشریح موضوع گفت: قانون تمركز(انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزی) یكی از بسته های عملیاتی برای دفاع از بخش كشاورزی و منطقی سازی عرضه و تقاضاست كه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم از بحث تولید تا تنظیم بازار در ذیل آن برای وزارت جهاد كشاورزی تعریف شده است.

دكتر مسلمی افزود: طی چند سال گذشته وزارت بازرگانی از صنوف توزیعی در تنظیم بازار استفاده می كرد. وزارت جهاد كشاورزی می خواهد تنظیم بازار را با صنوف تولیدی خود انجام دهد. بنابراین نیاز به اطلاعات كافی از بازار و نوسانات آن دارد و نظام صنفی كشاورزی می تواند در زمینه كاهش هزینه های تولید، مناسب سازی الگوی كشت و شكل گیری كشت منطقه ای،حمایت از تولیدكننده و نیز مصرف كننده هم در الگوی تولید مداخله داشته باشد و هم در شكل گیری نظام بازار در بحث تنظیم بازار به كمك دولت بیاید.

وی ضمن تاكید بر وظیفه نظام صنفی كه دفاع از حقوق كشاورزان است، با اشاره به جایگاه مهم نظام صنفی كشاورزی در متن ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمركز اظهار داشت: متن آن اشعار می دارد "به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیردولتی، به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد."

 

نماینده وزارت جهاد كشاورزی گفت: چند تكلیف برای نظام صنفی كشاورزی در ارتباط با این ماده پیش بینی شده است: 1-برای تنظیم بازار باید در تولید مداخله داشته باشد و نیاز است به سرعت اطلاعات كامل كشاورز، گروههای شغلی و ظرفیت های تولید جمع آوری شود. جهت ایجاد تعادل در تولید باید میزان ذخیره سازی و اطلاعات كامل از شبكه درونی( 520هزار عضو نظام) را ارتقاء دهیم. 2- ساماندهی تجارت بعد از تولید و ذیل ساماندهی بازار مطرح است. سامانه جامع بازار، چهار تشكل ملی را راهبری می كند كه یكی از آنها نظام صنفی كشاورزی می باشد. 3- تنظیم بازار كه تاكید رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی چنین است كه در تنظیم بازار، اصناف تولیدكننده باید حضور موثر داشته باشند.

سپس رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تاكید داشت كه ما در بحث تنظیم بازار، زمینه را ایجاد می كنیم. دو نفر از اعضاء‌شواری مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور نیز دو موضوع را مطرح داشتند:1- نظام صنفی می تواند در بحث توزیع ورود داشته باشد ولی در بحث تولید نمی تواند2-بازار در بحث عرضه و تقاضا از یك رویه قدیمی تبعیت دارد و تابع هیچ ملاك علمی و عملی نیست و در بحث الگوی كشت هیچ قانون عملیاتی و تكلیفی برای زارعان نداریم و حضور نظام صنفی در بحث قانون تمركز كار ساده ای نیست.

پیشنهاد شد كه در این ارتباط در ذیل شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور و برای تولید مطلب و راهبرد، هسته های كارشناسی تقویت شده و از كارشناسان مجرب بیرونی هم استفاده شود. همچنین تا پایان مرداد ماه 93 برنامه استان ها در زمینه نحوه مداخله نظام صنفی در اجرایی شدن ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمركز جمع آوری گردد.

 

"برنامه ریزی برگزاری مجامع عمومی بویژه انتخابات اعضاء هیات مدیره و بازرس نظام های صنفی جهت برگزاری به موقع انتخابات شورای مركزی نظام صنفی"

موضوع مورد توصیه و تاكید اعضاء قرار گرفت و پس از بحث و بررسی مقرر شد انتخابات در استان ها در موعد مقرر برگزار شود.

 

" بررسی و رایزنی در خصوص نحوه ارتباطات درون شبكه ای مانند ویدئوكنفرانس و ... "

موضوع مورد موافقت اعضای حاضر قرار گرفت. مقرر شد پس از بررسی و برگزاری مناقصه ها برای جلسه بعدی شورای مركزی تصمیم گیری و مصوب گردد. (رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی مسئول پیگیری به همراه رئیس نظام صنفی كشاورزی استان مركزی)

" بررسی نحوه عملكرد حسابدار و امور مالی نظام صنفی استان ها و انجام عملیات حسابرسی آنها"

موارد مطرح شده اعضاء‌ چنین بود:

-تاكید بر حفظ سلامت نظام صنفی از طریق پاسخگویی و اقدام در زمینه امور حسابداری و حسابرسی

-تاكید مجدد بر تصریح قانونی: عدم پرداخت نقدی حق عضویت و تمدید پروانه، طرف حساب بودن با یك بانك(بانك كشاورزی) و ثبت عملیات مالی در دفاتر قانونی و نه سررسید!

-ابطال پروانه تاسیس آن نظام های صنفی كه قوانین و مقررات مالی را رعایت نمی كنند.(از سوی وزارت جهاد كشاورزی)

-به هیچ وجه نتایج ناشی از بروز اشتباه و تخلف احتمالی در ارزیابی های مالی افشاء‌ نشود( برای حفظ آبروی نظام و فرصتی برای حل و فصل اشتباه پیش آمده و بازگرداندن حقوق مردم به مردم فراهم شود.)

پیشنهادهای برای تصویب: 1- آن نظام شهرستانی كه وضعیت حساب های مالی خود را روشن نكرده، حق شركت در مجمع استان را ندارد. 2- شرط حضور هیات مدیره نظام صنفی شهرستان ها در مجامع عمومی و انتخابات سطوح بالاتر منوط به واریز سهم 20 درصدی باشد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 11 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

از سوی نظام صنفی کشاورزی همدان و با موافقت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، هیئت داوری حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات نظام صنفی کشاورزی در شهرستان همدان، روز پنجم تیر ماه 93 در سالن همایش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان با حضور نمایندگان دفتر امور تشكلهای كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی، دادگستری کل و نیروی انتظامی استان، مسئولان استانی‌‌، دهیاری‌ها، شوراهای بخش مرکزی و قهاوند، بخشداری‌ها، تعاونی‌های عضو و داوران منتخب رسما آغاز به کار كرد.

به دلیل کمبود آب، کشاورزان ما با بیشترین اختلافات بر سر این موضوع درگیر هستند

معاون دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در مراسم افتتاح هیئت داوری حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات کشاورزان شهرستان همدان اظهار داشت: کشاورزی از جمله مهم‌ترین بخش‌ها در تامین امنیت غذایی است

مرتضی ادیب با بیان اینکه بیشترین اختلافات کشاورزان به بحث آب بر می‌گردد، گفت: به دلیل کمبود آب، کشاورزان ما با بیشترین اختلافات بر سر این موضوع درگیر هستند.

وی خاطرنشان کرد: هنگام تدوین قوانین مربوط به داوری در صنف کشاورزی، تمام این اختلافات شناسایی و راه حل آن پیش بینی شود.

معاون دفتر امور تشکل‌های کشاورزی با بیان اینکه در گذشته در روستاها، بزرگان روستا به حل اختلافات پرداخته و میانجی‌گری می‌کردند، بیان داشت: با تلاش‌های خوبی که برای تشکل هیئت داوری اصناف در شهرستان همدان انجام شده، امیدواریم همدان به عنوان پایلوت خوبی برای اجرای این برنامه در کشور باشد.

ادیب گفت: داوران باید با عدالت رفتار کنند چرا که کشاورزان ولی نعمتان ما هستند.

وی افزود:تعداد 520  هزار نفر عضو نظام‌های صنفی کشور هستند و امیدواریم در برنامه 5 ساله آینده تمامی کشاورزان ما در سطح کشور در نظام‌های صنفی عضو شوند.

داوری در مجموعه تشکل‌ها و اصناف برای حل اختلافات بدون کشیده شدن به دادگاه است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان در این جلسه گفت: تشکیل هیئت داوری اصناف برای نخستین بار در کشور در شهرستان همدان شکل گرفته و آغاز به کار می‌کند.

سعید گلستانی افزود: بر اساس قانون و دادرسی بحث داوری به شیوه مردمی تزریق و در آیین دادرسی کیفری مصوب شده است و داوری در مجموعه تشکل‌ها و اصناف یکی از روش‌های مناسب برای حل اختلافات بین افراد بدون کشیده شدن به دادگاه است.

وی گفت: امروز حجم پرونده‌های زیاد در محاکم قضایی منجر به اطاله پرونده‌های قضایی می‌شود و همین امر باعث تضییع حقوق مردم در دادرسی‌های طولانی می‌شود.

گلستانی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که در برخی مواقع برای اختلافات جزیی در اصناف نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان پیشگیری و جلوگیری از کشیده شدن پرونده‌ها را به دستگاه قضایی از مزایای تشکیل هیئت داوری در داخل اصناف ذکر کرد و یادآور شد: در بین اصناف مختلف صنف اتومبیل، صنف مشاوران املاک و صنف کشاورزان دارای بیشترین پرونده در دستگاه قضایی و بیشترین اختلافات هستند.

وی با بیان اینکه داور مانند قاضی باید اصل بی‌طرفی را رعایت کند، خاطرنشان کرد: به دنبال راه‌اندازی مجموعه‌هایی هستیم که مردم را از سرگردانی و نگرانی نجات دهند.

داوران از جنس خود کشاورزان هستند

مسئول هیئت داوری حل اختلاف صنف کشاورزی شهرستان همدان در در مراسم افتتاح هیئت داوری حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات کشاورزان شهرستان همدان با بیان اینکه شورای حل اختلاف نظام صنفی وظیفه رسیدگی به اختلافات بین اصناف مختلف را بر عهده دارد، اظهار داشت: داوری در سرزمین کهنی مثل همدان ریشه در تاریخ دارد.

 ابوالقاسم سوزنچی همچنین با اشاره به اینکه در سال 91 تشکیل شورای حل اختلاف در نظام صنفی دیده شده است، گفت: در هیئت داوری هزینه داوری مشخص شده و طرفین اختلاف باید هزینه داور را پرداخت کنند.

وی یادآور شد: داوران از جنس خود کشاورزان هستند و این همان روش کدخدا منشی در گذشته است که به این شکل مجدداً احیا شده است.

سوزنچی با بیان این که داوران باید با دقت انتخاب شده و رعایت عدالت را داشته باشند، بیان داشت: داوران دقت کنند خود را به هر قیمتی نفروشند و نقدپذیر بوده و در همه مباحث دقت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره آیین دادرسی افزود: زمانی داور می‌تواند برای حل اختلاف کشاورزان وارد شود که خود کشاورزان درخواست کنند.

به گفته ثریا شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان همدان، این مهم برای نخستین‌بار در سطح استان اجرا می‌شود و هیئت داوری رسماً کار خود را آغاز نموده و داوران ابلاغ خود را که به امضای مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مسئول هیئت داوری (نماینده صنف کشاورزی) رسیده، دریافت داشته اند و قسم‌نامه‌های هیئت داوران قرائت و تنفیذ رسمی آنها انجام می‌شود.همچنین ابلاغیه و حکم داوران و مدت عضویت آنها نیزبه مدت سه سال است.

تنظیم از منبع: خبرگزاری فارس / با تشكر از خانم شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان همدان و خانم شابلوپور از دفتر امور تشكلهای كشاورزیارسال در تاریخ یکشنبه 8 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون معافیت حق بیمه سهم كارفرمایی كارگاههای كشاورزی در استانهای كشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی طی مكاتبه رسمی به شماره 2193/93/5020 مورخ 26/3/1393 اعلام نمود: طبق بند"و" تبصره 15 قانون بودجه سال 93 كل كشور، كارگاههای كشاورزی تحت شمول نظام صنفی كشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر 5 نفر كارگر دارند مصوب 16/12/61 و اصلاحات بعدی آن می باشند و مراتب توسط كلیه استان ها جهت كارگاههای كشاورزی حائز شرایط در حال اجرا و اقدام می باشد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 4 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

پیرو تعاملات دفتر امور تشكل های كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی و  سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت كشور، اواخر سال 1392 مكاتبه ای از سوی دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی وزارت كشور به مدیران دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های سراسر كشور ابلاغ گردید كه طی آن بر لزوم همكاری دهیاری ها با نظام صنفی كشاورزی برای ساماندهی امور كشاورزی و منابع طبیعی در مناطق روستایی كشور، از طریق تشكیل جلسات مشترك تاكید شده بود.

نظام صنفی كشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز استان خراسان رضوی در روز  29 خرداد ماه 93 به دنبال هماهنگی ها و مكاتبات قبلی، نسبت به برگزاری گردهمایی شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای شهرستان با موضوع آشنایی با ساختار، حقوق و وظایف نظام صنفی کشاورزی اقدام نمود.

در این گردهمایی که در محل سالن اجتماعات بخشداری شاندیز برگزار شد، مهندس افواجی بخشدار شاندیز، مهندس موسوی نژاد رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز، مهندس حیدری نماینده جهاد کشاورزی شهرستان، مهندس غفوری نماینده تعاون روستایی شهرستان و مهندس اسپلانیان مسئول تشکل های سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی حضور داشتند.

برنامه ریزی، پیگیری و اقدام نظام صنفی كشاورزی این شهرستان می تواند بعنوان یك راهنما مورد توجه نظام های صنفی قرار گیرد. مشروح گزارش این جلسه را در پایگاه ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی و وب سایت نظام صنفی كشاورزی طرقبه و شاندیز بخوانیم.  ارسال در تاریخ سه شنبه 3 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

روز نو روزگار نو برای كشاورزان و نظام صنفی

 

اول تیر ماهِ 43 سال قبل، ‌اولین قانون نظام صنفی كشور به تصویب مجلس وقت رسید. اصناف از همان ابتدا صرفا در حوزه صنعت، خدمات و بازرگانی و با تمركز در مناطق شهری، تعریف و تشكیل شدند.

متأسفانه در روند تشكیل نظام صنفی در ایران كه طی 40 سال اخیر حداقل4 بار قانون آن دچار تغییر و تحول شده است، همواره مشاغل صنعتی، خدماتی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته و مشاغل بخش كشاورزی را پوشش نداده است و این امر باعث گردیده كشاورزان كشور از داشتن صنف محروم باشند. اینگونه بخش كشاورزی به‌رغم سهم عمده‌ای كه در توسعه اقتصادی كشور و تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده داشت، فاقد تشكل صنفی یا مقررات نظام صنفی بود.

زمینه لازم برای تشكیل نظام صنفی كارهای كشاورزی در تیرماه سال 1380فراهم شد. آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در سال 1384 به هیئت دولت ارائه گردید. آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی  در سال 1386 به تصویب هیأت وزیران رسید و در 20 خرداد ماه سال 1387 برای اجرا به وزارتخانه جهاد كشاورزی و همچنین بازرگانی،دادگستری و كار (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )ابلاغ شد.

بعد از این سالها اینك نظام صنفی كشاورزی تشكیل شد تا پاسخی باشد به نیازهای بخش كشاورزی و به قول رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، آمده بود تا محرومیت و عقب عقب‌ماندگی‌های تاریخی بخش کشاورزی را جبران نماید. مهندس رهنمایی می گوید: بخش كشاورزی از یك عقب ماندگی تاریخی رنج می برد كه ناشی از حضور ضعیف آن در مجامع و نهادهای تصمیم گیر كشور بوده است و نظام صنفی می تواند این عقب ماندگی را جبران كند. اكثر قوانین بخش كشاورزی در عمل یا اجرا نمی شوند یا ناقص و ضعیف اجرا می شوند. بخشی از این امر به خود ما كشاورزان برمی گردد كه در صحنه نبودیم و این باعث شد كه به تدریج دیگران برای ما تصمیم بگیرند.

با تصویب و ابلاغ آیین نامه، اساسنامه نظام صنفی شهرستان و متعاقب آن اساسنامه نظام صنفی استان تدوین و به تصویب هیئت عالی نظارت بر نظامهای صنفی كشور رسید و به این ترتیب ساختار نظام صنفی در سطح شهرستان– استان و  كشور شكل گرفت.

روند سازماندهی نظام های صنفی كشاورزی از سال 1388 آغاز شد و تا پایان اردیبهشت ماه 93 در سطح شهرستان ها تعداد 399 نظام صنفی كشاورزی تشكیل شده است و تاكنون 530 هزار بهره بردار و كشاورز در آن عضویت دارند.

نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك نهاد اجتماعی و صنفی، دارای مسئولیت های اجتماعی است. دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی، این مسئولیت ها را چنین می داند: 1- دفاع از حقوق و منافع صنفی كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزی 2- حفظ و دفاع از منافع و حقوق افراد جامعه بعنوان مصرف كنندگان تولیدات بخش كشاورزی 3- تعامل و همراهی با دولت در تحقق اهداف و سیاستهای توسعه ای كشور. این نظام صنفی بر طبق قانون دارای كاركردها و وظایفی است. از جمله: هویت بخشی به مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی، پیگیری مطالبات قانونی شاغلین بخش کشاورزی از مراجع قانون گذار و تصمیم گیر کشور، صدور پروانه فعالیت صنفی، حضور فعال در مجامع سیاستگذار، تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش كشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در چارچوب قوانین و مقررات،  ایجاد تعاملات لازم با دستگاهها و سازمانهای مرتبط و تلاش برای بهبود وضع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی كشاورزان.

آنچه از دیدگاه وزیر جهاد كشاورزی در ارتباط با كاركردهای نظام صنفی كشاورزی و منطبق با شرح مسئولیت های نظام صنفی مورد تاكید قرار گرفته است، ضرورت حضور موثر و تعیین كننده نظام صنفی كشاورزی در بحث های مرتبط با حمایت های اقتصادی و اجتماعی از كشاورزان است. مهندس حجتی می گوید: حداقل كار صنف كشاورزی این است كه با نمایندگان مجلس، مسئولان و وزراء در تعامل و ارتباط باشد و مسیرهای متعددی برای حل مسائل و تحقق مسئولیت صنفی و اجتماعی اش به كار گیرد و ما هم پیگیری لازم را خواهیم داشت.

و این در شرایطی است كه خوشبختانه نظام صنفی كشاورزی، در تریبون های مختلف نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد حمایت و توجه واقع شده است و فرصت مغتنمی برای نظام های صنفی كشاورزی فراهم است تا بتوانند با تعاملات كارآ و با برنامه، بخش مهمی از مسائل و مشكلات بخش كشاورزی را مرتفع سازد. اهمیت و انتظار از نظام صنفی كشاورزی در جهت ارتقای تولیدات كشاورزی از تاكیدهایی است كه برخی نمایندگان در ارتباط با نظام صنفی دارند از جمله هدایت ا... میرمراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی،‌آب و منابع طبیعی. محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: راه علاج اقتصاد ایران، کشاورزی و لزوم حمایت جدی از آن است و راه علاج کشاورزی در ایران، حمایت از بخش تشکل های صنفی و مردمی است. عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی و احمدعلی کیخا، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی نیز از نگاه توسعه ای به نظام صنفی  می نگرند و امیدوارند كه تشکیل این نظام، تکمیل کننده یکی از حلقه های اصلی زنجیره توسعه کشاورزی کشور باشد.

در میان این نظرات آنچه در مركز ثقل خواسته های چند نماینده مجلس از نظام های صنفی كشاورزی قرار دارد آن است كه نظام های صنفی، مشکلات و نظرات خود را به صورت طرح به نمایندگان ارائه کنند تا آنان بتوانند با رایزنی وانجام کارهای کارشناسی، آن را به یک طرح پخته و راهگشا برای حل مشکلات بخش كشاورزی تبدیل نمایند.

حضور و ورود نظام های صنفی كشاورزی در بحث انتزاع وظایف بازرگانی از وزرات صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی - كه برای تحقق و تبدیل طرح آن به قانون در مجلس شاهد اقدامات و تعاملات خوبی از سوی برخی نظام های صنفی با نمایندگان بودیم – از دیگر تاكیدهای برخی نمایندگان مجلس بوده است.اینگونه بود كه نظام صنفی كشاورزی در ماده دوم آیین نامه اجرایی قانون تمركز، اینچنین اولویت دار شد: ماده 2: به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت‌گذاری و اعمال نظارت، تنظیم بازار داخل محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیردولتی، به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد.

اینك وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مركزی تعاون روستایی ایران  مسئول تنظیم بازار محصولات كشاورزی شده اند و به قول رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی، وزارت جهاد كشاورزی از صدر تا ذیل مسئولیت‌های بخش کشاورزی را از تولید تا بازار را بر عهده گرفته و باید پاسخگوی ماموریت‌ها و وظایف خود باشد. مهندس صفایی اخیرا در همین ارتباط اعلام نمود كه واحدهای صنفی بخش کشاورزی در قالب قانون انتزاع به گونه‌ای ساماندهی می‌شوند تا بتوانند در اجرای این قانون و اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی کمک کنند. این اصناف نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارند و بنابر این برنامه ریزی و نقش آفرینی نظام های صنفی كشاورزی ذیل موضوع قانون انتزاع باید مورد توجه قرار بگیرد.

نظام صنفی كشاورزی برای تكمیل ظرفیت ها و جایگاه قانونی خود بشدت نیازمند آن است تا از طریق تداوم تعاملات برنامه مند و توجیهات و الزامات مستدل از سوی مدیریت بخش دولتی - دفتر امور تشكل های كشاورزی- و اركان نظام های صنفی كشاورزی با مجلسی ها از حمایت مجلس به منظور تصویب "قانون نظام صنفی كشاورزی" بهره مند گردد.

اگر پیشنهاد مطرح شده از سوی مدیران ارشد دولتی در روز تشكیل ساختار كشوری نظام صنفی كشاورزی (29 دی 1390) مبنی بر درج روزی با نام " روز نظام صنفی كشاورزی" و تحقق درج این عنوان در تقویم رسمی كشور شبیه به یك آرزو باشد اما تحقق تصویب و نهایی شدن "قانون نظام صنفی كشاورزی" قطعا امید است و بدان امیدواریم.

روز اصناف به همگی بهره برداران و كشاورزان عضو نظام صنفی كشاورزی، اركان نظام های صنفی و همچنین كارگزاران و مجریان و برنامه ریزان آن تهنیت باد!ارسال در تاریخ دوشنبه 2 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

جلسه مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان آذربایجان غربی راس ساعت 10صبح  مورخ یکشنبه مورخ 25/3/1393 با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز و با حضور اعضای مجمع و مدیران تعاون روستایی، هماهنگی امور ترویج، و نظام مهندسی استان آغاز شد.

 

باید نظامهای صنفی دوره های آموزشی مناسب و هدف دار برگزار کنند

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این جلسه ابتدا مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی ضمن خیر مقدم به حاضرین، هدف از برگزاری جلسه مجمع عمومی، شرکت در تصمیم گیری ها و انتخاب گردانندگان و متولیان نظام صنفی استان و نظارت بر امور آن است.

آقای مهندس شایان مهر همچنین خاطر نشان کرد:از جمعیت 208 هزار نفری بهره برداران و شاغلین بخش کشاورزی استان 48 هزار نفر به عضویت نظامهای صنفی شهرستان بصورت پایدار درآمده وحدود 60 هزار پروانه فعالیت شغلی برای آنان صادر شده است که به لحاظ وضعیت پوشش عضویت بیش از 25 درصد اعضا محقق شده و جزو  استانهای اول کشور می باشد.

وی گفت: هدف از تشکیل نظام صنفی تنها صدور پروانه فعالیت نیست لذا به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی  در واحدهای تولیدی باید نظامهای صنفی دوره های آموزشی مناسب و هدف دار برگزار کنند.

 

وقت و جدیت بیشتر نسبت به گذشته

 

در ادامه رئیس گروه سازماندهی تشکلها و صنوف دفتر امور تشکلهای کشاورزی، ضمن تاکید به رعایت قوانین و مقررات ، قانون مداری، حرکت در چهاچوب مقررات و نظارت پذیری در جهت شفاف سازی امور اجرایی توسط اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستانهای استان، به پیش بینی نقش موثر و پر رنگ نظامهای صنفی در قانون تمرکز و آیین نامه اجرایی آن اشاره کرد.

آقای کرمی مقدم از داوطلبین عضویت در هیأت مدیره نظام صنفی استان خواست در صورت کسب آرا ، وقت و جدیت بیشتری نسبت به گذشته برای تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی مرتبط با بخش کشاورزی به منظور استفاده از ظرفیتهای قانونی ایجاد شده برای پی گیری مسائل و مشکلات شاغلین و بهره بردارن از خود نشان دهند.

 

آغاز و نتایج انتخاب

 

 

 

با توجه به حضور 34 نفر از اعضا، مجمع نظام صنفی استان با نصاب لازم رسمیت پیدا کرد و حاضرین نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام و مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. ابتدا گزارش اقدامات انجام شده نظام صنفی استان توسط خزانه دار هیأت مدیره ارائه شد. سپس خانم محمدزاده دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان با تهیه پاورپوینت، گزارش کاملی از فعالیت های انجام شده هیئت مدیره نظام صنفی ارائه نمود. در ادامه برنامه و بودجه سالجاری نظام صنفی استان به تصویب حاضران رسید.

 

سپس با درخواست رئیس مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره  نظام استان (11 نفر) به معرفی خود پرداختند و اعضای حاضر در مجمع در برگه های رأی که در بدو ورود به آنها تحویل شده بود  به افراد مورد نظر خود رای دادند. با ریختن آرا در صندوق رای هیأت رئیسه نسبت به تطبیق تعداد آرا و حاضران اقدام و سپس نسبت به شمارش آرا اقدام نمود که نتیجه آرا به ترتیب آرا کسب شده شرح زیر می باشد:

آقایان رضا رحیمی 21 رای، امیر خضر دشتی 18 رای، رئوف شریفی 16رای، سید طه نبوی 14 رای و مجید نوروزی 14 رای به عنوان اعضای اصلی و سلمان قدرتی 13 رای و کیامرز عبداله زاده 11رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 

گفتنی است در این جلسه همچنین با اهداء لوح از مدیریت سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی، آقای مهندس جهانی معاونت فنی و آقای مهندس زوار مسئول تشکلهای استان و از نظام صنفی شهرستان ارومیه و میاندوآب به عنوان نظام صنفی برتر استان تجلیل به عمل آمد و به منظور قدردانی از زحمات هیئت مدیره سابق نیز لوح تقدیر به وی اهدا شد.

 

 ارسال در تاریخ یکشنبه 1 تیر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو كرد.

در این ملاقات که در مورخ 27/03/1393 صورت گرفت ابتدا رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن اشاره به تشکیل نظام صنفی كشاورزی و روند تشکیل این نظام  در بخش کشاورزی افزود:متاسفانه، نظام صنفی کشاورزی خیلی دیر در بخش کشاورزی تشکیل شده است و بهره برداران بخش کشاورزی خسارات زیادی از عدم اجرای قوانین موجود در بخش متحمل شده اند.

مهندس رهنمایی اظهار داشت: قانون معافیت حق بیمه کارفرمایی کارفرمایان بخش کشاورزی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، سه سال متوالی در قانون بودجه سال های 1391 ، 1392 و 1393 تصویب شده و متاسفانه اجرا نگردیده است در حالی که مزارع و واحد های تولیدی اینگونه افراد از بهره وری بالایی برخوردار است. 

در ادامه دكتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی و حمایت مجلس شورای اسلامی از نظام صنفی کشاورزی کشور در جهت اقتدار بخشیدن به این تشکل بزرگ صنفی و در راستای ماموریت های آن را در جهت توسعه بخش كشاورزی اعلام داشت.

تنظیم از منبع: نظام صنفی كشاورزی كشورارسال در تاریخ شنبه 31 خرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان آباده ( استان فارس) در یك اقدام و ابتكار بجا، اقدام به برگزاری همایش نظام کشاورزی در شهرستان آباده نمود.

در این همایش كه با هدف معرفی و تبیین جایگاه و اهداف نظام صنفی كشاورزی برگزار شد آقایان رهنمایی رئیس نظام صنفی کارهای کشاورزی کشور، زارع فرماندار آباده، ملک زاده دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان فارس، جعفری کارشناس سازمان تعاون روستایی استان فارس و همچنین روسای ادارات عضو شورای کشاورزی، شرکتهای تعاونی تولید ، کشاورزی و روستایی حضور داشتند.

به گزارش وبلاگ نظام صنفی كشاورزی شهرستان آباده  محمدرضا زارع فرماندار آباده طی سخنانی ضمن تبریك هفته جهادكشاورزی گفت: ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ در ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ﮔﺎم ﻫﺎی مهمی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻣﺎﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑـﺴﯿﺎری از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .بخش کشاورزى به‌عنوان یکى از مهم‌‌ترین بخش‌هاى اقتصاد کشور نه تنها وظیفه تأمین غذاى مردم را به عهده دارد بلکه در روند توسعه به طرق مختلف ایفاء نقش مى‌کند.

رهنمایی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور نیز با بیان مطالبی پیرامون جایگاه صنف كشاورزی در كشور گفت: ما با حضور در شهرستانها و بررسی برخی مشكلات تلاش كرده ایم تا این مشكلات را به مقامات كشوری منعكس و در جهت رفع آنها اقدام نماییم.

در ادامه مهندس علی محمدی مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان آباده با اشاره به 21 تا 27 خرداد هفته جهاد كشاورزی كه امسال با شعار كشاورزی، سلامت و امنیت غذایی نامیده شده است به  ارائه گزارش مختصری از عملكرد یكساله مجموعه جهاد كشاورزی پرداخت و گفت: شهرستان آباده با دارا بودن 58 هزار هكتار اراضی كشاورزی زیر كشت سالانه 340 هزار تن محصولات كشاورزی و 66 هزار تن محصولات باغی تولید و به بازار ارائه می نماید.

گفتنی است در این همایش از پنج تولیدكننده نمونه بخش كشاورزی، پنج نفر از تشكلهای بخش كشاورزی، اعضای هیئت مدیره صنف كشاورزی و مدیریت جهاد كشاورزی و تعاون روستایی با اهداء لوح سپاس و هدایایی از طرف نظام صنفی كشاورزی كشور تجلیل شد.ارسال در تاریخ شنبه 31 خرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

علیرغم الزام و تاكیدات مستمر در باره التزام نظامهای صنفی كشاورزی به رعایت قوانین و مقررات مالی و اداری، اما همچنان شاهد عدم رعایت انظباط مالی در برخی نظامهای صنفی هستیم كه این كم توجهی قطعا دارای عواقبی ناخوشایند در ادامه روند فعالیت نظامها و زنگ خطری برای آنها خواهد بود.

رعایت نكات ذیل در این ارتباط  ضروری به نظر می رسد:

1- با توجه به نزدیك بودن پایان زمان تكمیل اظهارنامه مالیاتی الكترونیك ( 31/4/1393 ) و برای جلوگیری از بروز مشكلات بعدی، تكمیل نمودن اظهارنامه مالیاتی الكترونیكی اقدام عاجلی است كه  نظام های صنفی استان و شهرستان باید نسبت به انجام آن همت گمارند.

2- از آنجا كه طبق قوانین و مقررات مالی جاری كشور پلمپ دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و كل) اجتناب ناپذیر می‌باشد  لازم است آن دسته از نظامه‌ های صنفی كه تاكنون اقدام به پلمپ دفاتر ننموده‌اند پیگیری های لازم برای تحقق این مهم را به عمل آورند.

3-  انجام حسابرسی مالی در پایان هر سال مالی جزو وظایف اصلی نظام های صنفی استان و شهرستان به شمار می‌رود و نظارت بر حسن اجرای حسابرسی سالانه و نظارت كامل بر مراودات مالی و معاملاتی نظام‌های صنفی به صورت دوره‌ای از وظایف مهم سازمان تعاون روستایی برابر با وظایف حاكمیتی است كه بایستی به صورت مستند انجام شده و گزارش آن به دفتر امور تشكلها ارسال گردد. از این رو نظام های صنفی كشاورزی در كلیه سطوح باید انجام حسابرسی را در دستور كار اصلی خود قرار دهند.

لازم به ذكر است نظام های صنفی شهرستان و استان در این خصوص از تجارب استان های موفق در اجرای قوانین و مقررات مالی نظامهای صنفی استفاده نمایند.

 ارسال در تاریخ سه شنبه 27 خرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نظام صنفی كشاورزی استان البرز برای افراد عضو در نظام صنفی، كارت شناسایی هوشمند صادر كرد.

 

به گزارش سازمان تعاون روستایی استان البرز، صدور کارت های هوشمند در سطح استان  البرز برای کشاورزان  و بهره برداران عضو نظام صنفی در راستای هویت دادن و ساماندهی فعالان بخش کشاورزی انجام گردیده است.

 

برخی از فواید و مزایای این کارت هوشمند عبارت است از:

استفاده از خدمات بیمه تکمیلی ایران تا سقف 10میلیون تومان

- استفاده از خدمات دندانپزشکی با میانگین تخفیف 20در صد

- خرید از فرو شگاه های سموم و کود و باز پرداخت تا 5 ماه دیگر بدون بهره

-استفاده از تورهاو آژانس های مسافرتی با داشتن کارت هوشمند برای بهره برداران عضو نظام صنفی

  

 ارسال در تاریخ سه شنبه 27 خرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

سفر نظارتی نمایندگان دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی به استان های اردبیل و گیلان با هدف بررسی وضعیت فعالیت تشكل ها و نظامهای صنفی كشاورزی استان و شهرستانهای تابعه طی روزهای 18 تا 21 خرداد ماه 93 انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران، معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی گفت: بازدید از دو نظام صنفی شهرستان "مشكین شهر" و شهرستان "گرمی" از برنامه های روز نخست این ماموریت نظارتی بود.

آموزش از یاد نرود!

مرتضی ادیب افزود: نظام صنفی كشاورزی شهرستان مشكین شهر 4303 عضو دارد كه تاكنون 2380 نفر از آنان بیمه تامین اجتماعی شده اند. این نظام از طریق كمیته امداد امام(ره) و طرح بسیج جوانان در سازندگی در بحث عضویت و خدمات متقابل برای اعضاء اقداماتی را برای تعامل هر چه بیشتر و عضویت كشاورزان داشته است.نظام صنفی شهرستان با توجه به انتخابات جدید نظام و هیات مدیره جدید روند رو به رشدی را داراست و از لحاظ تشكیلات و ساختار اداری و مالی( پلمپ دفاتر در اداره ثبت و تكمیل اظهارنامه مالیاتی) و تعامل با اعضای نظام صنفی وضعیت مناسبی دارد. در این جلسه بدان تاكید شد كه هیچگاه امر آموزش در نظام صنفی از یاد برده نشود و از محل درآمد نظام صنفی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام گردد.

دبیر اجرایی شهرستان ؛ چهره به چهره با همه اعضای نظام صنفی

وی در ادامه گفت:  نظام صنفی شهرستان گرمی 1508 عضو دارد كه 1300 نفر از آنان از مزایای بیمه بهره مند هستند. این نظام شهرستان نیز تعامل خوبی با كمیته امداد دارد و از طریق معرفی كمیته امداد عضو می پذیرد و تسهیلات كمیته از طریق نظام صنفی صورت می گیرد. این نظام با جهاد كشاورزی و فرمانداری نیز در تعامل است و در كمیته های تخصصی كشاورزی حضور دارند. اقدام دبیر اجرایی در ارائه اخبار فعالیت های این نظام در تعامل با خبرگزاری ایرنا( در شرایطی كه فعلا فاقد وبلاگ است) و بخصوص ارتباط حضوری و چهره به چهره با همه اعضای نظام صنفی از تدابیر و ویژگی های دبیر اجرایی این نظام شهرستان است.

معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در ارتباط با روز دوم این ماموریت اظهار داشت: در روز 19 خرداد دو جلسه تشكیل شد. ابتدا جلسه ای با مدیر تعاون روستایی استان برگزار گردید كه طی آن بر سیاست های كلی در حوزه تشكل ها و نظام صنفی و همچنین پتانسیل های استان اردبیل تاكید و تلاش و برنامه استان برای نظام ها و سایر تشكل ها تشریح شد. مدیر تعاون روستایی استان آمادگی خود را جهت دریافت مسائل و مشكلات مربوط جهت پیگیری و اصلاح امور نظام ها اعلان نمود.

ظرفیت های قابل توجه نظام صنفی كشاورزی در استان اردبیل

جلسه بعدی بطور مشترك با دبیران اجرایی نظام های صنفی شهرستان ها،‌رئیس هیات مدیره نظام های صنفی و همكاران تعاون روستایی شهرستان های استان برگزار شد.در این جلسه عنوان گردید با توجه به پتانسیل قابل توجه استان اردبیل در كشاورزی و منابع آبی، نظام صنفی باید بتواند از این ظرفیت ها جهت بهینه سازی و ارتقاء ‌فعالیت ها بیش از پیش فعال باشد و شاهد باشیم كه تعامل نظام استان با شهرستان ها نیز پر رنگ تر دیده شود. اقدام خوب نظام های صنفی شهرستان های استان در زمینه امور اداری و مالی قابل توجه و تاكید است. چالش نظام های صنفی در این استان بیشتر در قبال موضوع بیمه تامین اجتماعی برای اعضاء ( بحث مالكیت اراضی تحت پوشش و قولنامه ای بودن اسناد كشاورزان) می باشد

عدم وجود تعامل میان نظام صنفی استان با نظام صنفی كشاورزی كشور

مرتضی ادیب عناوین پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه را چنین برشمرد:

-          عدم وجود تعامل میان نظام صنفی استان با نظام صنفی كشاورزی كشور

-          فقدان بانك اطلاعاتی مورد نیاز

-          هویت بخشی بیشتر به پروانه فعالیت نظام صنفی

-          لزوم حضور نظام صنفی در جلسات تنظیم بازار و همچنین بحث های قرنطینه های گیاهی و دامی

-          لزوم تعیین نقش و حضور نظام صنفی كشاورزی در موضوع خریدهای تضمینی

-          پیگیری تدارك برای برگزاری همایش نظام صنفی در استان به جهت معرفی نظام صنفی و بحث اطلاع رسانی و تبلیغی آن (پیشنهاد استان).

ابتدا نظام صنفی و كاركردهای آن را به درستی به بخش دولتی بشناسانیم

در این جلسه همچنین توضیحاتی ارائه و بر موضوع هایی تاكید شد كه چنین بود:

-          برای حضور در كارگروه ها و كمیته های تخصصی بخش كشاورزی می باید ابتدا نظام صنفی و كاركردهای آن را به درستی به بخش دولتی بشناسانیم. از شرایطی كه برای فعالیت و حضور نظام ها فراهم می شود( مثلا قانون تمركز) و همچنین از پتانسیل نظام ها در تعامل با دستگاه ها و بانك ها باید استفاده شود.

-          حتما بحث آموزش و توانمندسازی اعضاء‌ و اركان مد نظر قرار گرفته شود.

-          تبیین و بازشناخت نظام صنفی و جایگاه و كاركردهای آن برای دبیران اجرایی جدید نظام صنفی مورد توجه قرار گیرد.

-          پیگیری مهیا نمودن شرایطی از سوی نظام ها برای ایجاد ارزشگذاری "وثیقه ای" پروانه فعالیت در بانك ها برای بهره مندی اعضاء نظام صنفی

-          ظرفیت سازی، برنامه محور بودن و حضور در مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی بخش كشاورزی

... ... ... ... ... ... ... ...

معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در باره برنامه های ماموریت به استان گیلان طی روزهای 20 و 21 خرداد ماه جاری گفت: در روز بیستم خرداد در ابتدا جلسه مشترك با مدیر تعاون روستایی استان گیلان تشكیل شد كه با توجه به نگاه كارشناسانه و دقیق مدیر تعاون روستایی استان به بحث تشكل ها و نظام صنفی این امیدواری هست كه  علیرغم وجود برخی مشكلات در نظام های شهرستان ها اما افق روشنی برای آینده نظام ها در این استان ترسیم شود.

كاركرد نظام صنفی صرفا از جهت تامین بیمه اعضاء ‌نیست

ادیب با اشاره به اینكه بازدید از 5 نظام صنفی شهرستان های استان گیلان شامل:آستانه اشرفیه، سیاهكل، لنگرود، املش و صومعه سرا برنامه این روز بود، عمده راهكارهای مطرح شده برای كاهش مسائل این نظام ها را به شرح ذیل مطرح نمود:

-          لزوم ترغیت بیشتر و ایجاد عوامل انگیزشی كارآمد برای بهره برداران جهت عضویت، لزوم تبیین منافع نظام صنفی در بحث های مهم نظیر تنظیم بازار محصولات كشاورزی

-          توجه به خلاصه نشدن كاركرد نظام صنفی صرفا از جهت تامین بیمه اعضاء

-          تقویت تعاملات با جهاد كشاورزی استان

-          لزوم تقویت اطلاعات تخصصی و عمومی اركان نظام های صنفی

-          استمرار پیگیری جهت حصول نتایج مثبت در تعاملات با بانك ها(تسهیلات از طریق پروانه فعالیت) و تامین اجتماعی

لزوم تغییر دیدگاه در نظام های صنفی كشاورزی: حضور  و فعالیت بیشتر نظام صنفی ضروری است

وی در ادامه اضافه نمود: در روز 21 خرداد ماه جلسه ای با حضور دبیران اجرایی و روسای هیات مدیره نظام های صنفی شهرستان ها،‌رئیس كانون خبرگان كشاورزی استان گیلان، رئیس هماهنگی حمایتی استان، مدیر تعاون روستایی و معاونین برگزار شد كه با توجه به شرایط جلسه رویكرد آموزشی- توجیهی پیدا كرد و نتایج بسیار مثبتی همراه داشت.

ادیب، موارد مطرح شده را چنین تشریح نمود:

-          لزوم تغییر دیدگاه در نظام های صنفی كشاورزی و پرداختن نظام ها و حضورشان در بحث هایی همچون قانون تمركز وظابف بازرگانی به وزارت جهاد كشاورزی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش كشاورزی و توسعه بخش كشاورزی

-          تقویت برنامه ریزی مشاركتی، تیمی كار كردن و ارتباطات طولی و عرضی و ساختاری در نظام ها

-          توجه به ارتقای بخش كشاورزی توسط تشكل ها و سازه های اجتماعی، سازماندهی و ساماندهی شده

-          شریك كردن نظام صنفی در تصمیم گیری، تصمیم سازی  و برنامه ریزی های بخش كشاورزی

-          تعریف نقش تشكل ها و نظام صنفی در فرآیند تولید،‌ارتباط بین تولید و تشكل ها (تشكل ها چقدر در تولید اثر می گذارند و آیا در این فعالیت نقشی را ایفا می كنند؟)

-          در حال حاضر، تشكل برای تشكل فعالیت می كند و این روند باید به سمت نقش پذیری تشكل ها در بخش كشاورزی پیش برود.

وی سپس گفت: بر این مبنا به راهكارهایی اجرایی رسیدیم كه تلاش می شود نظام صنفی بر این مشكلات فائق آمده تا نظام صنفی استان و شهرستان،‌در روند رو به جلو قرار گیرد.

نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی در این ماموریت نظارتی به استان های اردبیل و گیلان، آقایان مرتضی ادیب، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی و مسعود عدل طلب، رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر بودند.ارسال در تاریخ دوشنبه 26 خرداد 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی
(تعداد کل صفحات:25) 1 2 3 4 5 6 7 ...