تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  روند استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی بررسی شد

جلسه مشترک معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و نظام صنفی کشاورزی کشور با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور بررسی روند استقرار ساختار نظام صنفی کشاورزی در ساختار اصلاحی و آتی بر اساس به مصوبه هیئت وزیران، در عصر روز هجدهم شهریور ماه ۹۹ برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر نقش و جایگاه ویژه نظام صنفی کشاورزی در بخش کشاورزی گفت: نظام صنفی کشاورزی از زمان تشکیل، عملکردهای مثبتی در جهت حل مسائل بخش کشاورزی داشته و در راستای وظایف سازمانی و کاری وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، کمک حال و بازوی قوی بخش دولتی بوده است.

محمدعلی طهماسبی افزود: بررسی شود اگر در بحث قوانین و مقررات، مواردی موجود است که مانع اجرای برنامه ها و تحقق کارکردهای نظام صنفی کشاورزی در بخش های مختلف می شوند، راهکارهایی برای رفع این موانع صورت گیرد.

وی اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی علاوه بر وظایف جاری خود می تواند در حوزه های مجازی بازار کشاورزی همچون موضوع استارتاپ ها ورود داشته باشد و وظایف و حقوق صنفی خود را در این فضاها نیز تعمیم ببخشد.

در ادامه جلسه محمدشفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن ارائه گزارش اقدامات و تشکیل جلسات و پیگیری های اخیر نظام صنفی کشاورزی کشور، اظهار امیدواری کرد با اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی کشاورزی و تخصصی شدن سازمان کار آن در قالب اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف و ارتقای گستره تعاملات با بخش دولتی و سایر نهادها و مراکز تصمیم ساز و قانونگذار، شاهد ارتقای اثربخشی فعالیت های نظام صنفی کشاورزی باشیم.

سپس محمدرضا شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها در این جلسه از اعلام آمادگی معاونت مذکور جهت انجام پشتیبانی ها و حمایت های لازم برای اجرای ساختار اصلاحی بر اساس آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی خبر داد.

در ادامه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد گزارش روند اقدامات و فعالیتهای انجام شده در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی از زمان تصویب تاکنون را ارائه نمود و تشکیل اتحادیه های صنفی، اتاق های اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، هیات عالی نظارت و کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان در ساختار پیش بینی شده در آیین نامه را در تطابق با قانون نظام صنفی کشور مورد اشاره قرار داد.

مسعود عدل طلب افزود: برای تحقق اجرای ساختار اصلاحی، نسبت به تهیه اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در کارگروه های تخصصی مربوطه طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و چالشی و تعامل با نظام صنفی کشاورزی و امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی اقدام شده است و هم اکنون نیز اساسنامه ها و تعدادی از دستورالعمل های اجرایی مصرح در اصلاحیه آیین نامه اجرایی مراحل نهایی شدن امضای اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران را طی می کند.

وی همچنین در این جلسه ضرورت پیش بینی های مالی و اعتباری جهت اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و فازبندی های اجرایی آن در مراحل مختلف به عنوان یکی از پروژه های ساختارسازی نهادی در بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داد.

حاضرین در این جلسه را آقایان طهماسبی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ملک زاده و خاکزاد رستمی رئیس و مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور، شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها، عدل طلب و ادیب مدیر کل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشکیل می دادند.


  هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا انتخاب شدند

در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی، جلسه تعیین هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا با حضور آقایان ادیب و کرمی مقدم معاونین دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،  زینعلی، مداح علی از دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، ، حیدر پور مدیر عامل شرکت پاسارگاد تجارت باستان، علی اکبر معروف خانی مدیر عامل شرکت گل آذین شهریار، عباس زاده نماینده شرکت آلوئه پردیس، بابا رحمتی مدیر عامل هلدینگ وانا هستی البرز، محمدی مدیر عامل شرکت توسعه کشاورزی سالم پاکدشت، یزدیان مدیر عامل شرکت پارسیان تهران، خاکشور از شرکت اکسیر شرق خراسان رضوی و فتحی تولید کننده در روز 23 شهریور ماه 1398 در محل معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه که به بررسی در خصوص تشکیل انجمن الوئوورا و انتخاب هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا اختصاص داشت، آقای مداح علی از معاونت باغبانی در خصوص پیشینه تشکیل انجمن و نیازهای تولیدکنندگان در انطباق با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای این حوزه توضیحاتی  ارائه نمود.

سپس آقای حیدر پور نماینده تولید کنندگان آلوئه ورا، ضمن بیان اهمیت گیاه آلوئه ورا و مشتقات و فرآوری آن، توضیحاتی در خصوص ضرورت های سازماندهی و ساماندهی انجمن مربوطه ارائه کرد و اظهار داشت: هم اکنون 870هکتار کشت در فضای باز و گلخانه در کشور اقدام به کشت الوئوورا و تعداد 250نفر تولید کننده فعال در بخش تولید و فروش گیاه الوئوورا مشغول  فعالیت هستند که برای پیگیری امورشان نیاز به سازماندهی و ساماندهی دارند.

سپس آقایان ادیب و کرمی مقدم از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، در خصوص وظیفه مندی دفتر مربوطه در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در قالب تشکلها و صنوف برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و همچنین نحوه و فرآیند تشکیل انجمن های تخصصی محصولی بخش کشاورزی، توضیحاتی بیان داشتند.

در این جلسه، پنج نفر از اعضای حاضر بعنوان هیات موسس انجمن در شرف تاسیس گیاهان دارویی و آلوئه ورا انتخاب شدند تا نسبت به پیگیری امور سازماندهی این انجمن با هماهنگی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد پیگیری لازم را بعمل آورند. 


  جلسه دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی تخصصی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان با حضور آقایان حافظ رئیس انجمن، محمدخانی نایب رئیس، فتاحی مدیر عامل، طالبی منشی، ملک زاده بازرس و قاسمی مشاور حقوقی انجمن مذکور و عدل طلب مدیرکل، کرمی مقدم معاون و دادجو مسئول انجمن های تخصصی و محصولی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تاریخ 16 شهریور ماه 1399 در محل دفتر انجمن برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در آغاز این جلسه مدیر عامل و رئیس انجمن به ارائه گزارش عملکرد این تشکل طی یکسال گذشته از زمان تاسیس انجمن پرداختند.

پیگیری حقوقی برای کاهش 3 درصدی مالیات شرکت های عضو انجمن، تعامل با جهادکشاورزی برای تسریع در ترخیص و تحویل نهاده های وارداتی از گمرکات کشور، اصلاح اساسنامه و تبدیل انجمن از استانی به ملی و ثبت آن، معرفی انجمن به دستگاهها و نهاد های دولتی و غیر دولتی، هماهنگی و پیگیری ثبت اطلاعات توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و ابزیان در سامانه توزیع نهاده های وزارت جهادکشاورزی( سامانه بازارگاه) از جمله برخی از عناوین اقدامات ارائه شده انجمن صنفی مذکور در این جلسه بود. در ادامه گزارش اقدامات انجمن، موضوعات انجام حسابرسی یک ساله انجمن، پیگیری خرید ملک برای دفتر انجمن، بررسی حقوقی مشکلات موجود در اساسنامه و ارائه مواردی برای اصلاح اساسنامه نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

سپس نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تقدیر و از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی به منظور فعالیت های انجام گرفته با توجه به مشکلات موجود در کشور به سوالات مطرح شده در خصوص موضوعات اساسنامه انجمن پاسخ دادند و بر مواردی در خصوص تنظیم بودجه سالیانه انجمن و برنامه ریزی برای هزینه کرد آن در سال آینده، تشکیل کارگروه های مالی، اداری، آموزشی، حقوقی و ... در انجمن، برگزاری مجمع عمومی در فضای باز با رعایت پروتکل های بهداشتی و در نظر گرفتن محدودیت زمانی در تفویض اختیار  وظایف مجمع عمومی عادی به هیات مدیره تاکید کردند.

تشکیل انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و پس از بررسی ها و کسب موافقت های لازم در اوایل سال گذشته، در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۵ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بند (خ) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و مصوبات جلسات هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی و درخواست از سوی هیات موسس انجمن صنفی مذکور انجام پذیرفته است. 


  افزایش حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در ارتباط با موضوع افزایش حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت در برخی از نظام های صنفی کشاورزی ابلاغیه ای را خطاب به رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور جهت اعلان به نظام های صنفی سراسر کشور صادر نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این ابلاغیه آمده است: با توجه به گزارش های ارسالی از برخی استان ها مبنی بر افزایش میزان حق عضویت و هزینه های صدور وتمدید پروانه فعالیت بدون تصویب مجمع عمومی نظام صـنفی کشاورزی و از طرف دیگر تاکید سـتادهای ملی و اسـتانی مبارزه با بیماری کرونا بر عدم برگزاری مجامع عمومی، موضوع مذکور به نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانها و استانها ابلاغ گردد تا از افزایش بدون مصوبه حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت جلو گیری به عمل آید.

در استناد به مفاد قانونی موضوع مذکور، همچنین در این ابلاغیه آمده است: طبق مفاد مندرج در بندهای (د و هـ) ماده (9) آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی و بنـدهای (د و هـ) ماده (17) اساسـنامه نظام صنفی شهرستان و بندهای (3 و4) ماده (12) اساسنامه نظام صنفی استان، بالاترین مرجع تعیین حق عضویت و سـایر منـابع درآمـدی و بررسـی و تصویب ترازنامه، صورتهای مالی و بودجه سـال آتی مجمع عمومی عـادی سالیـانه نظام صـنفی مربوطه می باشـد. لـذا هرگونه افزایش میزان حق عضویت و هزینه های صدور و تمدید پروانه فعالیت منوط به تصویب مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان خواهد بود. تنها در صورت تفویض اختیار این وظایف به نظام صـنفی کشاورزی اسـتان یا هیات مدیره نظام صـنفی کشاورزی شهرسـتان در مجامع عمومی قبلی، افزایش موارد فوق الذکر قانونی خواهد بود.


  جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با سرپرست معاونت توسعه تعاونیها و تشکلها

نخستین جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با دکتر شاه پسند سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها با هدف معرفی و تبیین برنامه ها و هماهنگی های امور با حضور مدیرکل، معاونین، روسای گروهها و کارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در روز شنبه اول شهریور ماه 1399 برگزار شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای این جلسه عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به تشریح فعالیت ها و برنامه های جاری و متمرکز این دفتر در هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه ها و پروژه های تحت پوشش همچون نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون های کشاورزی پرداخت و گزارشی از روند پیگیری های مربوط به اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیئت دولت ارائه کرد.

در ادامه معاونین، روسای گروه های سازماندهی و ساماندهی، برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی، استانداردسازی مشاغل، حمایت و توانمندسازی به همراه کارشناسان فعال در هر گروه، ضمن معرفی حوزه فعالیتشان به تبیین الزامات قانونی فعالیت های دفتر در حوزه تشکل های بخش کشاورزی، برنامه های عملیاتی و تعهدات استانی، شناسایی و طبقه بندی مشاغل بخش کشاورزی، تولید محتوای اطلاعاتی و آموزشی کارگزاران استانی و همچنین تحلیل مسائل موجود و معرفی فعالیت های در حال انجام در گروه های مذکور پرداختند.

سپس سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها در جمع بندی موارد مطروحه در این جلسه این نکته مهم را یادآور شد که: تشکیل نظام صنفی کشاورزی به عنوان یک اتفاق مهم و تاریخی بخش کشاورزی مطرح است و پیگیری های مربوط به آن دارای آثار ماندگار برای بخش کشاورزی، کشاورزان و آحاد جامعه می باشد.

دکتر محمدرضا شاه پسند تصریح کرد: هویت بخشی به موضوع نظام صنفی کشاورزی، معرفی آن در رسانه ها در قالب های متعدد همچون مصاحبه ها، شناساندن متولی این پروژه مهم بخش کشاورزی و بویژه تبدیل موضوع نظام صنفی کشاورزی به یک گفتمان عمومی بحث مهمی است که می بایست مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد.

وی افزود: موضوع تشکل ها از مباحثی است که به طور خیلی وسیع در کشور می تواند اهمیت یابد. مجمع ملی خبرگان، انجمن های تخصص محصولی و فدراسیون ها دارای ظرفیت هایی در کشور هستند که باید به درستی مدیریت شوند. اگر با کمک و پشتوانه قوانین، رویه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها بتوانیم اینها را متمرکز کنیم تا بصورت هدفمند حرکت داشته باشند قطعاً اثرات خوبی برای کشور خواهند داشت.

سرپرست معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاکید کرد: وظیفه حاکمیتی مجموعه دولتی صرفاً بر هدایت، نظارت و حمایت تشکل های کشاورزی استوار بوده و مسئولیت برنامه ریزی و اجرای امور هر تشکل بر عهده خود آنهاست.


  به مناسبت 22 مرداد: روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی

نامگذاری یک روز خاص برای تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در تقویم ملی، بی‌تردید نشان از اهمیت غیرقابل انکار کارکرد نهادهای مدنی به‌طور عام و تشکل ها و نظام‌های مشارکت مدار به‌ طور خاص در حل مشکلات جامعه دارد. این روز فرصتی برای پیگیری دولت در تحقق مطالبه سازمان های مردم نهاد، به اشتراک‌گذاشتن تاثیرات مثبت فعالیت این تشکل ها بر جامعه و تاکیدی بر اهمیت ایجاد زمینه های گسترش و تعمیق مشارکت فعالانه تشکل ها در فرآیندهای توسعه اجتماعی کشور می باشد.

توسعه و مشارکت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که دستیابی به آن نیازمند پی ریزی زیرساخت ها، تدوین و استمرار قواعد موثر و کاربردی و حفظ ارزش های اصیل جامعه است که این موضوع به مدد مشارکت و همراهی اجتماعی میسر می گردد.

شکل گیری تشکل های توانمند می تواند به عنوان ابزاری در جهت سپردن مردم به خود آنها عمل نموده و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاههای دولتی به وظایف اساسی و رسالت های خود فراهم آورد. فرآیند توسعه پایدار روستایی به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عوامل آن، توسعه و تقویت تشکل ها می باشد. بنابه پژوهش صاحبنظران، توسعه پایدار در بخش کشاورزی بدون حضور فعال تشکل ها، دور از دسترس می‌نماید.

مشارکت در انجام امور در همه جوامع و در هر زمینه، یک نوع سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. بسیاری از کشورها برای اینکه سرمایه اجتماعی را حفظ و توسعه بدهند و از فضای مشارکت در اداره جامعه نیز استفاده کنند فعالیت‌های متنوعی را از طریق رسانه‌ها و مراکز مرتبط با توسعه فرهنگی که کارهای جمعی و تیمی را تبلیغ و نهادسازی می‌کند، استفاده کرده‌اند. در کشور ما میزان مشارکت، گرایش به مشارکت و کنشگرانی که در این زمینه کار می‌کرده‌اند، همیشه به عنوان سرمایه‌های محلی، منطقه‌ای و ملی محسوب می‌شده‌اند و اکنون نیز چنین است.

انعطاف‌پذیری، مردم مداری، استقلال رای و خوداتکایی از ویژگی‌های نهادهای مدنی به شمار می‌رود. در واقع این تشکل‌ها، حلقه پیوند مردم و دستگاههای دولتی محسوب شده و این مهم زمینه توسعه پایدار و مبتنی بر ظرفیتهای اجتماعات محلی را هموار می سازد. همچنین در کار شبکه‌ تعاونی ها و تشکل ها، دو عنصر اساسی وجود دارد که شامل انگیزه و اعتماد است و می‌تواند به افزایش نرخ مشارکت های اجتماعی و شفافیت فعالیت‌های این شبکه ها کمک کند.

مشاركت در بخش كشاورزی تنها به تولید محدود نمی شود بلكه تامین را نیز مورد نظر دارد، هماهنگی و ساماندهی كه برای تعاونی ها، تشكل های كشاورزی و صنوف این مجموعه انجام می شود تاثیر بسزایی در پیشبرد امور و رفاه حال كشاورزان دارد.(در بخش كشاورزی اغلب امور به وسیله مردم انجام می شود و از حدود 16 میلیون هكتار زمین در كشور بیش از 95 درصد مالكیت آن متعلق به مردم است كه در قالب نظام های مختلف بهره برداری در حال تولید محصول هستند.)

اما در این میان دولت باید به موضوع نظارت خود بر شبکه‌ها و تشکل‌ها در چارچوب قانون نیز اهتمام جدی داشته باشد. موضوع نظارت تا به آن حد اهمیت دارد که ضعف در آن در نهایت به ضعیف شدن تشکل‌ها خواهد انجامید.اما این امر به هیچ وجه نبابد به منزله مداخله‌گری تلقی شده و به گونه‌ای شود که تشکل ها، رهرو بخش دولتی شوند. اینجا مرز حساسی بین مداخله و نظارت پیش می آید که مقوله مهمی است و می باید مورد توجه جدی کارگزاران دولتی قرار گیرد. ضمن آنکه با توجه به فضای قانونی، حقوقی و انتظاری که حاکمیت از مشارکت مردم در اداره امور جامعه دارد، به عملکرد و کارکرد بهتر و بیشتری از طرف تشکل‌ها نیاز است.

 *تهیه شده: دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد

لینک مرتبط: وبسایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشریح کرد: سازماندهی انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون های کشاورزی

سازماندهی انجمن های تخصصی محصولی بخش کشاورزی در راستای سیاست‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و در انطباق با شرح وظایف قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی برای ایجاد زمینه های حمایت از فعالان حوزه کسب و کار کشاورزی با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی و مقررات بالادستی در دستور کار دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد قرار دارد.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با بیان این مطلب افزود: این اقدامات با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و مقررات بالا دستی و به استناد بند (خ) ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده 5 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و در راستای تاسیس موسسات، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد با حوزه فعالیت ملی در بخش کشاورزی انجام می پذیرد

مسعود عدل طلب اظهار داشت: از نهادهای تخصصی محصولی سازماندهی و ساماندهی شده می توان به انجمن ملی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان، انجمن گلخانه سازان و تجهیزات گلخانه ای کشور، انجمن گل رز ایران، انجمن کاکتوس و ساکیولنت ایران، انجمن گل نرگس اشاره کرد که مراحل ساماندهی، صدور مجوز و ثبت آنها به اتمام رسیده است. ضمن آنکه نظر به سازماندهی فعالان حوزه تولید، تامین و توزیع بذر، ساماندهی فدراسیون بذر کشور نیز در دستور کار است که تا مرحله تشکیل هیئت موسس پیش رفته است.

وی در ادامه اضافه نمود: هم اکنون تعدادی از این انجمن ها در شرف تاسیس و در مرحله سازماندهی می باشند که انجمن استارتاپ های بخش کشاورزی و انجمن حبوبات کشور از آن جمله هستند. همچنین به تازگی نیز درخواستی مبنی بر تشکیل انجمن راهبردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان گل و گیاه استان تهران از سوی اعضای هیئت موسس پیشنهادی مربوطه در دست اقدام است.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد گفت: موضوع تشکیل فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران به عنوان نخستین فدراسیون تخصصی بخش کشاورزی از طریق هماهنگی با معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و اداره ثبت شرکت ها از سوی این دفتر در سال های پیشین، اقدام گردید که در این ارتباط طی این مدت شاهد اثرگذاری ها و حضور فعال این نهاد در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر در پیگیری مسائل تشکل های حوزه صنعت غذایی کشور بوده ایم.

عدل طلب تصریح کرد: تنها واحد مرتبط با موضوع سازماندهی و حمایت از تشكلهای بخش كشاورزی در کشور و نیز امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعم از شبکه تعاونی ها تا نظام های صنفی کشاورزی وانجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون های بخش کشاورزی در معاونت توسعه تعاونی و تشکل ها و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برنامه ریزی و اقدام می شود.

لینک خبر/ وبسایت روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  با حضور وزیر جهاد کشاورزی؛ مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد

مراسم معارفه مهندس محمدعلی طهماسبی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در روز سه شنبه هفتم مرداد ماه 1399 با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه مهندس طهماسبی ضمن اشاره به آشنایی با نقش موثر و مهم سازمان مرکزی تعاون روستایی و تشکر از زحمات مدیران عامل پیشین سازمان گفت: هرسازمانی نیاز به توانمندی ها و نگرش های جدید دارد و تحول خواهی و نوآوری لازمه فعالیت موثر هر سازمان پویایی است .

وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مسائل حوزه کشاورزی تبیین و تعیین الگوی کشت است که در این راستا تعاونی های تولید و تشکلهای زیر مجموعه سازمان با توجه به اراضی که در اختیار دارند میتوانند نقش موثری ایفا کنند.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با کمک تعامل مناسب با سایر بخش های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی حرکت سازنده ای در راه پیشبرد امور داشته و گامهای مثبتی برای تحقق توسعه کشور برداریم.

منبع: روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  تشکیل 14کمیته تخصصی در کمیسیون کشاورزی مجلس

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، موضوع تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه های مختلف بخش کشاورزی به منظور بررسی تخصصی مسائل و موضوعات این بخش را در دستور کار خود قرار داد و بر این اساس، مقرر شد 14 کمیته تشکیل داده شود.

اسامی این کمیته ها بدین شرح است: کمیته‌ تولیدات گیاهی، منابع طبیعی و امور اراضی، توسعه بازار، شفافیت و نظارت، توسعه روستایی و عشایری، محیط زیست، آب، دامپروری، شیلات و آبزیان، ایمنی و سلامت غذا، هواشناسی و حوادث، تحقیقات و آموزش طبیعی، صنایع وابسته به بخش کشاورزی و بودجه و برنامه ریزی.

گفتنی است هر کمیته تخصصی سه نفر عضو و یک کارشناس دارد و کمیته‌های تخصصی مشکلات حوزه بخش کشاورزی را بررسی و گزارش خود را در جلسات کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه می‌کنند.

با توجه به آنکه تشکلهای کشاورزی و بویژه نظام صنفی کشاورزی مسئوولیت دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش كشاورزی از طریق حضور در مجامع سیاست­گذاری و برنامه ریزی بخش كشاورزی­ را بر عهده دارند، برای پیگیری امور بخش از طریق این کمیته ها می توانند تا حدی در انجام وظایف خود اقدام کنند.  


  لزوم تعامل مستمر معاونتهای وزارت جهاد کشاورزی با تشکلهای کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای عالی مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای معاونت‌های وزارتخانه ضروری است با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل مستمر داشته باشند و بخشی از فعالیت‌ها را به این بخش‌ها واگذار کنند.

دکتر کاظم خاوازی افزود: برای معرفی بخش کشاورزی در نظام تصمیم‌گیری کشور، همه مسئول هستیم که پیام دقیق تولید کنیم تا ابعاد و ظرفیت‌های بخش شناخته شده و به کشاورزی کشور و کشاورزان یاری رسانده شود. همچنین در تهیه گزارش‌ها باید نگاه تحلیلی و عمیق داشته و برای پردازش گزارش‌ها احساس مسئولیت وجود داشته باشد تا سیاست گذاری‌ها دقیق و بر اساس داده‌های صحیح صورت پذیرد.

وی تأکید کرد: رسانه ملی آمادگی کامل دارد تا از بخش کشاورزی کشور حمایت کند، بنابراین باید معاونت‌های مختلف در بخش‌های برنامه‌سازی و خبری حضور کارشناسی بیابند و اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان خدمات دولت قرار گیرند.

تنظیم از منبع: روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی


  ارسال کتابهای جدید منتشرشده دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد برای تعاون روستایی استانها

مجموعه کتاب ها و محتویات اطلاع رسانی و آموزشی جدید منتشرشده دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با ساختار جدید و آتی نظام صنفی کشاورزی، مشاغل بخش کشاورزی و آشنایی با حوزه وظایف دفتر مذکور، در تیرماه 1399 به سازمان های تعاون روستایی استانها ارسال گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، سازمان تعاون روستایی استانها پس از دریافت این مجموعه، اقدام مقتضی جهت توزیع آنها به میزان مشخص شده به سازمان جهادکشاورزی و نظام صنفی کشاورزی استان، اداره تعاون روستایی، مدیریت جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی شهرستان را معمول خواهند داشت.

این مجموعه شامل آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی(اصلاحیه مصوب1397هیات وزیران)، کتاب مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی(جلد اول)، بروشور آشنایی با دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و بروشور آشنایی با نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی(بر اساس اصلاحات مصوب1397 هیات وزیران) می باشد.


  تمامی وظایف تصدیگری در وزارت جهاد کشاورزی به تشکلهای متناظر واگذار خواهد شد

وزارت جهاد کشاورزی به دنبال شفافیت و مشارکت تشکل های غیردولتی در تصمیم سازی و تصمیم گیری هاست و مقرر شده است که تمامی وظایف تصدیگری در درون وزارت جهاد کشاورزی به تشکل های متناظر واگذار شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این مطلب در جلسه با رئیس اتاق تعاون ایران و اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی این اتاق و نمایندگان تشکل ها و تولیدکنندگان این حوزه افزود: کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور پس از حضور دکتر خاوازی در سمت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد که یکی از وظایف آن عملیاتی سازی ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار است تا تمام تصدی گری ها به سرعت واگذار شود.

دکتر علی صفر ماکنعلی ابراز امیدواری کرد که بخش دولتی در مسیر سیاست‌گذاری و نظارت و بخش خصوصی هم در مسیر تصدیگری قرار گیرد.

گفتنی است بنابه ماده3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکلهای ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

تنظیم از مبنع: ایانا، اتاق تعاون


  جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با حضور عدل طلب مدیرکل، کرمی مقدم معاون و باقی کارشناس دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، سنجابی، خان محمدی و مرادعلیوند از اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی با هدف بررسی روند فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی و تعیین تکلیف زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات مجمع ملی خبرگان کشاورزی در روز یازدهم تیرماه 1399 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای جلسه عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، هدف از برگزاری جلسه را ساماندهی خبرگان کشاورزی به منظور حضور فعال تر این تشکل در کارگروه ها و مراجع تصمیم ساز مرتبط با بخش کشاورزی و ایفای وظایف مقرر در اساسنامه این تشکل بیان نمود. وی ضمن تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی، افزود: انتظار است هیات مدیره اقدامات موثرتری در برگزاری مجمع عمومی و انتخابات به عمل آورند.

سپس سنجابی عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی به لزوم پویایی عملکرد هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی اشاره کرد و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره را ضروری دانست. در ادامه خانمحمدی از اعضای هیات مدیره تشکل مذکور، گزارشی از پیگیری ثبت تغییرات مجمع در وزارت کشور طی سالهای گذشته ارائه کرد.

با توجه به حضور سه نفر از اعضا و ارائه وکالتنامه از طرف آقایان هاشمی رئیس و کاکاوند نایب رئیس مجمع، جلسه هیات مدیره مجمع نیز رسمیت یافت با نظر اعضا مصوب شد اقدام لازم برای برگزاری انتخابات هیات مدیره طبق فرم های مندرج در سامانه وزارت کشور بعمل آید. همچنین نسبت به تکمیل فرمهای ارزیابی گزارش عملکرد اجرایی و مالی مجمع مندرج در سامانه مذکور، با هماهنگی فی مابین معاونت مشارکت های اجتماعی وزارت کشور و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد توسط مجمع اقدام شود.


  جلسه هماهنگی اقدامات و برنامه های معاونت توسعه تعاونی ها و تشکلها با دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد

جلسه هماهنگی معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها با دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با هدف تبیین و تطبیق اقدامات و برنامه های اجرایی و عملیاتی سال جاری برای شبکه های تحت پوشش در شرایط کرونایی، روز چهاردهم تیرماه 1399 در دفتر معاونت مذکور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این جلسات که با حضور معاون توسعه تعاونی ها و تشکل ها، مدیرکل، معاونین و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد تشکیل شد، ضمن تاکید بر به کارگیری روش های نو برای ادامه فعالیت ها و امور در برنامه های جاری و متمرکز سال جاری دفاتر، با تمرکز و تاکید بر لزوم کاهش آسیب های اداری و عملکردی شبکه تشکل های تحت پوشش، مسائل موجود در تطبیق با شرایط کرونایی موجود، بررسی و به منظور تسهیل در تقویت و پیشبرد برنامه ها، هماهنگی های لازم ارائه گردید.

مباحث عمده مطرح و تحلیل شده در طی این جلسات، عبارت بودند از: ارائه گزارش اقدامات و فعالیتها در حوزه فعالیتهای دفتر ساماندهی صنوف و تشکلها، برنامه اقدامات و فعالیتهای آتی و پیش رو، آخرین وضعیت تدوین مقررات اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی، ارزیابی وضعیت فعلی نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستانها و استانها، وضعیت تعاملات با تشکلها و صنوف، توسعه و تقویت طرح های حمایتی و پشتیبانی از تشکل ها و صنوف، لزوم اجرای طرح حسابرسی و اجرای نظام جامع نظارت بر تشکل ها در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و وزارت جهادکشاورزی، لزوم تغییر در برنامه ریزی اجرای فعالیتها و الویت بندی اقدامات و فعالیتها بر اساس شرایط بهداشتی حاکم و استفاده از ظرفیتهای موجود در این خصوص.


  کتاب مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شد

کتاب مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، فصل های یک تا هفتم این کتاب عناوین پیشه یا شغل های کشاورزی و منابع طبیعی مصوب و کدگذاری شده در زیربخش های امور دام(34 شغل)، شیلات و آبزیان(24 شغل)، منابع طبیعی(28شغل)، باغبانی(37شغل)، زراعت(16 شغل)، صنایع تبدیلی(52 شغل)، مکانیزاسیون و خدمات فنی و حرفه ای(49 شغل) را معرفی و ارائه می کند.

شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور بر مبنای ضوابط و مقررات طبقه بندی های بین المللی مشاغل از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با هماهنگی مرکز آمار ایران در راستای تشکیل نظام صنفی کشاورزی و صدور پروانه فعالیت برای شاغلین این بخش در تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی به انجام رسیده است. پیگیری این موضوع در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد بیش از ده سال قدمت دارد.

گفتنی است شناسایی، احصا، استانداردسازی و کدگذاری مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی حوزه های مرتبط با آن به عنوان یک وظیفه حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی می باشد که دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد عهده دار  انجام آن می باشد.

تهیه و تدوین این کتاب توسط آقایان سیدناصرالدین حسینی و جواد دادجو به انجام رسیده و به اهتمام روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اردیبهشت ماه 1399 چاپ و منتشر گردیده است.

لینک دانلود متن کتاب مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی


  اساسنامه و دستورالعمل سازماندهی و تشکیل انجمنهای محصولی تخصصی بخش کشاورزی ابلاغ شد

اساسنامه و دستورالعمل سازماندهی و تشکیل انجمنهای محصولی تخصصی بخش کشاورزی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، پیرو برنامه عملیاتی ابلاغی سال 1399 دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در انطباق با شرح وظایف قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی به مدیریت های تعاون روستایی استانها در خصوص سازماندهی تشکل های کشاورزی در قالب انجمن های تخصصی و محصولی، دفتر مذکور اساسنامه الگوی انجمن تخصصی محصولی و دستورالعمل اجرایی سازماندهی و تشکیل انجمن به انضمام فرم های مربوطه را ابلاغ نمود.

گفتنی است تشکیل و ساماندهی نهادها و انجمن‌های تخصصی و محصولی با توجه به مبانی حقوقی موجود از قبیل ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ماده ۵ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، بند (خ) ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام و هماهنگ می شود. این انجمن ها بـا معرفی معاونت هـا و مـدیریت های سازمـان جهاد کشاورزی با رعایت مقررات، مفاد اساسـنامه الگو و دسـتورالعمل اجرایی پس از اخذ موافقت و مجوز تاسـیس از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل و سپس به اداره ثبت شرکت ها معرفی می گردند.

لینک دانلود اساسنامه و دستورالعمل سازماندهی و تشکیل انجمنهای محصولی تخصصی بخش کشاورزی


  برگزاری دوره آموزشی معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی برای مسئولین امور تشکلها و صنوف کشاورزی استانهای کشور

به اهتمام دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل ها و از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، دوره آموزشی معرفی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی به شیوه وب کنفرانس با حضور مسئولین امور تشکل ها تعاون روستایی استان های کشور و مدیران و کارشناسان دفتر ساماندهی صنوف در تاریخ دوم تیرماه 1398 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای برگزاری این دوره آموزشی، مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تشکر و قدردانی از حاضرین شرکت کننده در دوره آموزشی، ضمن اشاره به تغییرات ساختاری نظام صنفی کشاورزی که بنابر اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیئت وزیران بوجود خواهد آمد، پیش بینی های اقدامات آتی جهت ابلاغ اجرای اصلاحیه آیین نامه را بیان داشت.

در ادامه مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به ارائه پاورپوینت تحت عنوان"مروری بر روند اصلاح آیین نامه اجرایی  نظام صنفی کارهای كشاورزی و منابع طبیعی" پرداخت. عمده موارد تشریح شده در این بخش شامل: الزام وزارت جهادكشاورزی به اجرا و اصلاح آیین نامه، اقدامات و پیگیریهای سازمان مرکزی تعاون روستایی در بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، مراحل طی شده در تدوین، تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، عمده تغییرات و اصلاحات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی کشور و ضرورتهای اصلاح آیین نامه اجرایی بود.

سپس سیدناصرالدین حسینی رئیس گروه استاندارد سازی مشاغل کشاورزی، ضمن ارائه توضیح در خصوص پیگیری موضوع شناسایی، کدگذاری و طبقه بندی فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی بر مبنای آخرین ورژن های طبقه بندی بین المللی مشاغل در باره ویژگی های پروانه کسب کشاورزی در طراحی ساختار جدید و موضوع جایگزینی پروانه کسب بجای پروانه فعالیت، به تشریح ساختار جدید نظام صنفی و معرفی و نحوه تشکیل کمیسیون های نظارت در شهرستان ها پرداخت.

در ادامه برگزاری این وب کنفرانس، نصرتعلی کرمی مقدم معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص انتظارت و اقدامات پیش رو برای اجرای اصلاحیه آیین نامه در سطح استانها توضیحاتی را ارائه نمود.  

معرفی ترکیب هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و وظایف و اختیارات رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، آشنایی با وظایف‌ و اختیارات‌ هیئت عالی نظارت بر اصناف كشاورزی ایران به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی با عضویت هفت تَن از وزیران و هیئت رئیسه اتاق اصناف كشاورزی ایران و روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی از دیگر موارد توضیح داده در این برنامه آموزشی بود.

در بخش پایانی و پرسش و پاسخ، مهندس ادیب به جمع بندی موضوع های مطرح شده پرداخته و به پرسش های مطرح شده اعضای حاضر در این کارگاه آموزشی، پاسخ های لازم را ارائه نمود.


  گفتگوی رادیو اقتصاد با مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به مناسبت روز ملی اصناف

برنامه "مدیریت نوین" رادیو اقتصاد که به مسایل و مشکلات حوزه کشاورزی می پردازد، برنامه عصر روز یکشنبه یکم تیرماه 1398 را به موضوع اصناف کشاورزی و جایگاه آن در مدیریت نوین کشاورزی در گفتگو با مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد اختصاص داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در این برنامه رادیویی به تشریح اجمالی روند تشکیل ساختار نظام صنفی کشاورزی در استان و شهرستان ها و دستاوردهای تشکیل این نظام صنفی برای جامعه کشاورزی پرداخت.

مسعود عدل طلب گفت: تشکیل نظام صنفی کشاورزی با هدف و ماموریت هویت یابی به شاغلین بخش کشاورزی و شناخته شدن مشاغل بخش کشاورزی به عنوان فعالیت های اقتصادی رسمی در کشور و همچنین حضور در مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر برای دفاع از منافع قانونی و صنفی بهره برداران با یک تاخیر تاریخی پنجاه ساله نسبت به تشکیل اصناف بخش خدمات و بازرگانی در کشور توام بوده است. چرا که اولین قانون نظام صنفی در کشور در سال پنجاه مصوب گردید و اگرچه اغلب مشاغل خدماتی شهری را شامل می شد اما کشاورزان کشور را مشمول خود قرار نداد و آنها را از داشتن صنف محروم ساخته بود.

وی با تصریح بر اینکه نظام صنفی کشاورزی، فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی می باشد و تنها تشکل بخش کشاورزی است که ساختار آن با حضور مستقیم کشاورزان و بهره برداران ساماندهی شده است، افزود: هم اکنون یک دهه از فعالیت نظام صنفی کشاورزی می گذرد، این نظام در 413 شهرستان و 32 استان فعال بوده و حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از کشاورزان کشور در این ساختار عضویت داشته و پروانه فعالیت شغلی دریافت داشته اند.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: هم اکنون کلیه نظام های صنفی کشاورزی و اعضای هیئت مدیره آنها به عنوان نماینده کشاورزان و بهره برداران، عضو کارگروه های اداری در مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری در شهرستان ها می باشند.

وی در خصوص الزام قانونی مقرر داشتن اصلاحیه در آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی ابلاغ شده در سال 1387 اظهار داشت: دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی از طرف وزارت جهادکشاورزی با مشارکت فعالان و صاحب‌نظران از شش سال قبل، اصلاحیه پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نمود که در نهایت پس از برگزاری حدود 80 جلسه در کمیسیونهای لوایح و اجتماعی دولت در جلسه مورخ ۲۵ آذرماه سال 1397 هیئت دولت به تصویب رسید. 

عدل طلب در ادامه افزود: ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی متناظر با قانون نظام صنفی کشور تدوین و از سوی هیئت وزیران، مصوب گردیده است. بر اساس اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و در ساختار جدید، افراد و واحدهای صنفی مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر شهرستان در هفت رشته در حوزه های زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی، خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی، اتحادیه های صنفی کشاورزی را تشکیل خواهند داد. ضمن اینکه مقرر شده است که هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیئت مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان می باشد. برای اداره امور کلان نظام صنفی کشاورزی نیز اتاق اصناف کشاورزی ایران تشکیل خواهد شد که بالاترین مرجع برنامه ریزی و تصمیم گیری این ساختار صنفی خواهد بود.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در پایان تاکید کرد: توسعه بخش کشاورزی منوط به توسعه تشکل ها خواهد بود و وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع اعتقاد دارد.

برنامه رادیویی مدیریت نوین، از خردادماه سال جاری فعالیت خود را با هدف تبیین مسایل و مشکلات حوزه کشاورزی در سطح کلان کشور در رادیو اقتصاد آغاز نموده و روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 عصر با اجرای مهندس فرشید فهیم از این شبکه پخش می شود.


  نشست هماهنگی نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاههای عضو هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برگزار شد

یازدهمین جلسه نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های عضو هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و نخستین جلسه در سال جاری، عصر روز 26 خرداد ماه 1399 با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت از وزارتخانه های دادگستری؛ نیرو؛ کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ جهادکشاورزی؛ اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی؛ اتاق اصناف ایران؛ نظام صنفی کشاورزی کشور در محل دبیرخانه این هیات واقع در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در ابتدای این جلسه مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت فعالانه اعضا جهت تدوین، بررسی و تأیید اسناد قانونی مصرح در آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی، گزارش مختصری از اقدامات به عمل آمده، بویژه برنامه ریزی ها و  هماهنگی های انجام یافته طی یک ماهه اخیر با مشارکت فعال اعضا به منظور امضای اسناد قانونی مصوب شده ارائه دادند.

در ادامه نمایندگان حاضر در این جلسه به طرح نکات و مواردی در خصوص مفاد تصریح شده در اساسنامه های اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و دستورالعمل های تشکیلات اداری مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان و شهرستان مرکز استان پرداخته و در این ارتباط و در جهت شفاف سازی و تسهیل امور اجرایی پیش رو در ساختار آتی نظام صنفی کشاورزی پیشنهادهایی را مطرح نمودند.

در این نشست تاکید شد گزارش اقدامات انجام شده در طی 10جلسه برگزار شده در دبیرخانه مستند شده و به اعضای هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی اطلاع رسانی شود.


عکسها از امیر امین محمدی


  بررسی دستورالعمل حد نصاب و نحوه تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی در جلسات کارگروه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و نظام صنفی کشاورزی کشور

اولین نشست کارگروه تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در سال 1399 با حضور نمایندگان بخش دولتی و نظام صنفی کشاورزی کشور طی روزهای نوزدهم و بیستم خرداد ماه در محل دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل حد نصاب و نحوه تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی بنابر ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیأت وزیران محور موضوعی این سلسله جلسات کارشناسی و چالشی را تشکیل می داد.

در این جلسات، پس از ارائه نکته نظرهای اصلاحی و ویرایش مقدماتی پیش نویس مربوطه، دستورالعمل تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی نهایی شده و جهت طی مراحل تصویب آماده ارسال به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گردید.

گفتنی است کارگروه تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی طی جلسات متعدد پیشین نسبت به بررسی و ارسال اساسنامه های الگوی اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و همچنین دستورالعمل های تشکیلات اداری مالی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان و تشکیلات اداری مالی آن جهت طرح و نهایی سازی به دبیرخانه هیدت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اقدام داشته است که هم اکنون در مرحله تایید و امضای وزیران مربوطه جهت ابلاغ آتی از سوی وزیر جهاد کشاورزی می باشد.

اعضای حاضر در این جلسات را آقایان عدل طلب مدیرکل، ادیب و کرمی مقدم معاونین، حسینی رئیس گروه استانداردسازی مشاغل بخش کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اسپلانیان رئیس اداره آموزش تعاونی و تشکل ها سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی، مقدم، حسینی و خاکزاد رستمی مشاورین نظام صنفی کشاورزی کشور تشکیل می دادند.


  اساسنامه و دستورالعمل های نظام صنفی کشاورزی تا ابلاغ ساختار جدید لازم اجرا می باشد

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد طی ابلاغیه ای اعلام نمود: تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعمل های موجود لازم اجرا می باشد. بر این اساس از مدیریت تعاون روستایی استانها خواسته شده است تا زمان ابلاغ رسمی از هرگونه اقدام برای سازماندهی و تشـکیل ساختار جدید اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صـنفی کشاورزی و منابع طبیعی خود داری گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل های کشاورزی، در این ابلاغیه مذکور همچنین آمده است: بر اساس زمانبنـدی صورت گرفته، برنامه اسـتقرار ساختار جدید نظام صـنفی کشاورزی از نیمه دوم سال جاری وارد فاز اجرا خواهـد گردیـد ،پیش بینی می شود در طی اجرای ساختار جدید 1600 اتحـادیه صـنفی کشاورزی در رشـته های 7 گـانه مصوب آیین نامه، 420 اتاق اصـناف کشاورزی شهرستان و420 کمیسـیون نظارت بر اصناف کشاورزی در طی سالهای 1399 و 1400 تشـکیل خواهد شد.

گفتنی است آیین نامه نظام صـنفی کشاورزی در تاریـخ 25/9/97 توسـط هیات محترم وزیران تصویب و برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردید. بر اسـاس ماده 27 آیین نامه اصلاحی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است اساسـنامه های الگویی مشـتمل بر وظایف،حـدود اختیارات، نحوه تشـکیل، اداره و انتخاب اعضای هیات مدیره و همچنین دسـتورالعمل های پیش بینی شده را تهیه نماید، این اسناد پس از تصویب در هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی به مرحله اجرا در می آیند.


  معرفی سامانه های جامع اطلاعاتی نظام صنفی کشاورزی در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی

در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی در عصر روز شنبه 17 خرداد ماه 1399 با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، معاونین وزیر، روسای سازمان ها و موسسات وابسته، مهندس غنی زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیران حوزه های وزارتی،  نظام صنفی کشاورزی و سامانه های جامع و متمرکز آن توسط مهندس ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و مهندس خاکزاد رستمی مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور معرفی و تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در حاشیه برگزاری این جلسه گفت: در این نشست ضمن تشریح سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی(سامانه سبک)، ارزش و اهمیت این سامانه برای بخش کشاورزی در خصوص ساماندهی و نظم بخشی به مشاغل بخش کشاورزی، هویت بخشی به کشاورزان، صدور پروانه صنفی، کمک دهی به اجرای برنامه الگوی کشت و ایجاد بانک اطلاعات و آماری حوزه کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

مهندس محمدشفیع ملک زاده افزود: از دیگر امکانات سامانه سبک می توان به تسهیل در امور تنظیم بازار و ارائه خدمات و تسهیلات یارانه ها به کشاورزان که نیاز به ملاک شناسایی بر اساس راستی آزمایی دارد و همچنین موضوع بیمه تامین اجتماعی بهره برداران اشاره کرد که این موارد از طریق ملاک قرار گرفتن پروانه های فعالیت صنفی که از طریق این سامانه جامع بهره برداران صادر می شود، قابل ارائه می باشد و صدور پروانه فعالیت برای کشاورزان با تاییدیه جهاد کشاورزی و بر اساس راستی آزمایی نظام صنفی کشاورزی از طریق بازرسان نظام صنفی انجام می شود.

وی تصریح کرد: با بکارگیری سامانه سبک و از طریق نقشه های توپوگرافی، موقعیت مکانی و جغرافیایی هر بهره بردار قابل دسترسی خواهد بود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور همچنین در خصوص سامانه خرید مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی(دهقونیکا) گفت: این سامانه، کار ارتباط دهی مستقیم کشاورزان را با حذف واسطه ها به مصرف کنندگان تسهیل و تعمیم خواهد بخشید و مشتریان، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را به صورت آنلاین و بدون واسطه از کشاورزان مورد تایید، انتخاب و خرید می کنند. با توجه به اینکه اطلاعات تمامی فروشندگان، پیش تر مورد تایید نظام صنفی کشاورزی قرار گرفته است و صحت سنجی آن به درستی صورت گرفته است، سطح بالایی از اطمینان نسبت به فروشندگان و محصولات آنها قابل حصول است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در خصوص ارائه انتظارات مجموعه نظام صنفی کشاورزی از وزیر محترم جهاد کشاورزی افزود: برقراری تسهیل امورات در موضوع اعتبار بخشی هر چه بیشتر به پروانه های فعالیت(پروانه کسب)، تسهیل و بسترسازی عضویت بهره برداران برای استفاده از سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی و اخذ پروانه صنفی در جهت هویت بخشی به مشاغل و شاغلین بخش کشاورزی، لحاظ سامانه سبک در کلیه برنامه های سازماندهی بهره برداران از جمله سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک (eagri) و همچنین پیش بینی ارائه خدمات منوط به برخورداری از پروانه فعالیت از موارد مطرح شده به عنوان انتظارات نظام صنفی کشاورزی کشور از دکتر خاوازی در این نشست بود.

مهندس ملک زاده گفت: در پایان این جلسه شاهد بودیم که خوشبختانه ارائه امکانات و امکان یابی سامانه های جامع و متمرکز نظام صنفی کشاورزی کشور برای حل مسائل بخش کشاورزی مورد توجه و تفقد وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران حاضر در جلسه قرار گرفت و وزیر محترم نیز بر لزوم بهره مندی و تعامل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی با نظام صنفی کشاورزی کشور در موضوع سامانه های جامع نظام صنفی کشاورزی کشور تاکید نمودند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان گفت: نظام صنفی کشاورزی به عنوان نماینده جامعه کشاورزان و نیز به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در همسویی با سیاست های بخش کشاورزی و تحقق مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش با تمام قوا در تعامل سازنده و پویا با مجموعه وزارت جهادکشاورزی می باشد.

گفتنی است تمامی نظام های صنفی کشاورزی شهرستان در ساختار آتی و اصلاحی نظام صنفی کشاورزی، ورود آمار و اطلاعات اعضا را صرفاً از طریق سامانه طراحی شده تحت عنوان سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی "سَبَک" مدیریت و اجرا خواهند نمود. 


  حق سـنوات سالانه کارکنان نظام صـنفی کشاورزی

بنابه پرسش های مطرح شده برخی از نظام های صنفی کشاورزی در خصوص موضوع نحوه تعیین و چگونگی پرداخت حق سـنوات سالانه کارکنان نظام صـنفی کشاورزی، دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به شرح ذیل اعلام نمود:

به استناد ماده و تبصره های ماده 11 و ماده 16 نظام نامه اداری و بند یک تبصره ماده 8 دستورالعمل مدیریت مالی و معاملاتی نظام صنفی کارهـای کشاورزی، به کارگیری نیروی انسانی در نظام صـنفی بصورت قرارداد موقت و حـداکثر یکساله بوده و نحوه محاسـبه، تامین و پرداخت حقوق، مزایا و ... کارکنان اداری نظام صنفی با رعایت ضوابط و مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات مدیره در سطح شهرستان و اسـتان و تصویب شورای مرکزی در سطح کشور پس از کسـر کسورات قانونی صورت می پذیرد.

شایان ذکر است کلیه هزینه های پرسنلی مرتبط با کارکنان اداری نظام صنفی باید در بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی عادی رسـیده باشد. لذا به منظور مدیریت هزینه هـا و جلوگیری از زیان های وارده ناشـی از تورم، حق سـنوات سالانه کارکنـان بایـد در پایان همان سال پرداخت گردد. 


  طلیعه طراحی ساختار نوین نظام صنفی کشاورزی ایران

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد گفت: به منظور اجرایی نمودن اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه هیات محترم وزیران، تشکیل کمیته اجرایی استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تشکیل و برنامه ریزی استقرار در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.

مسعود عدل طلب افزود: اساسنامه ها و دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و تدوین و آماده تصویب در هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران شده است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته این سازمان در خصوص اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی اظهار داشت: با ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی توسط معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ 97/10/4 به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وفق وظایف حاکمیتی به استناد ماده ۲۷ اصلاحیه آیین نامه اقدامات لازم جهت تهیه و تدوین اساسنامه های الگو و دستور العمل های اجرایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را بر اساس آیین نامه ابلاغی و برابر با قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار داد.

 مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در ادامه گفت: براین اساس "کار گروه تدوین ومستند سازی آیین نامه"، اساسنامه های الگوی اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و همچنین دستور العمل های تشکیل دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت براصناف کشاورزی شهرستان و سایر دستور العمل های مطرح در آیین اجرایی را تدوین و جهت بررسی و تایید به دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف کشاورزی مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ارائه نمود. اساسنامه ها و دستور العمل های مذکور توسط نمایندگان تام الاختیار وزرای عضو هیات عالی نظارت ،اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی، اتاق اصناف ایران و نمایندگان نظام صنفی کشاورزی کشور در کمیسیون تخصصی دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت و همزمان در کار گروه طرح ها و لوایح وزارت متبوع به تائید رسید و آماده ارائه به هیات عالی نظارت برای تصویب گردید.

عدل طلب تصریح کرد: اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی پس از تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان رئیس هیات عالی نظارت جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید.

وی در خصوص ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی گفت: این ساختار جدید بر مبنای تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان در هفت رشته زراعت، باغداری، اموردام، طیور وماکیان، آبزی پروری شیلات، منابع طبیعی و خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی خواهد بود. با تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در سطح شهرستان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی تشکیل می گردد. اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز با حضور نمایندگان منتخب هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و نمایندگان وزارت خانه های جهاد کشاورزی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو، شکل خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطر نشان کرد: به موازات تشکیل نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ساختار نظارتی آن در قالب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور وزرای جهاد کشاورزی ( رئیس ) کشور، دادگستری، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان آموزش پزشکی، نیرو ، تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی صنایع ومعادن کشاورزی ، اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشور تشکیل و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مستقر گردید. در سطح شهرستان نیز کمیسیون های نظارت براصناف کشاورزی با ترکیب متناظر هیات عالی نظارت تشکیل خواهد شد.

عدل طلب در پایان در خصوص اجرایی شدن برنامه ها در سطح ملی بیان نمود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در یک بازه زمانی ۲ ساله تعداد ۱۲۰۰ اتحادیه صنفی کشاورزی و ۴۲۰ اتاق اصناف کشاورزی درسطح شهرستان تشکیل و همزمان در کلیه شهرستانها کمیسیون های نظارت بر اصناف کشارزی نیز شکل خواهند گرفت.


  سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد

در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا غنی‌زاده به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان در نیل به اهداف بخش کشاورزی گام های موثر بردارید.

مراسم معارفه علیرضا غنی‌زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی و تقدیر از حسین شیرزاد مدیرعامل سابق این سازمان عصر روز سه شنبه 6 خرداد ماه 1398  با حضور عباس کشاورز مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران ارشد این وزارت برگزار شد.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم، اجرای کشاورزی قراردادی، تقویت زنجیره تولید به ویژه در محصولات زراعی و باغی و حمایت از تشکل های تخصصی کشاورزی را از مهمترین وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی برشمرد.

علیرضا غنی زاده پیش از این مدیر عامل مجتمع اقتصادی هلدینگ توسعه کشاورزی و دامپروری کمیته امداد امام خمینی و  نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از حوزه ارومیه بوده است.


  وزیر جهاد کشاورزی: به تشکلهای کشاورزی افتخار می کنم

نشست هم اندیشی وزیر جهاد کشاورزی با تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن های بخش کشاورزی در روز شنبه سوم خرداد ماه 1399 برگزار شد.

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: ما افتخار داریم که در کنار تشکل‌ها باشیم تا در تصمیم‌گیری‌ها با هم مشورت کنیم و بتوانیم با همراه شدن با هم از تولیدکننده دفاع کنیم.

دکتر کاظم خاوازی درباره واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی اظهارداشت: واگذاری ها باید با جزئیات اتفاق بیفتد و ما هم سعی می‌کنیم تا جایی که امکان دارد واگذاری‌ها را پیگیری کنیم.

وی در این جلسه اعلام نمود: از آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار تنها یک عضو از ۱۴ عضو بوده و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر معطوف به مصرف‌کننده است، پیشنهاد اجرایی شدن تشکیل ستاد تنظیم بازار در حوزه نهاده های دامی در وزارت جهاد کشاورزی را به هیئت دولت ارائه دادیم که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری تایید شد.

تنظیم از منابع خبری رسانه ها


  ** فراخوان مقاله **

فراخوان مقاله

(به مناسبت 22 مرداد روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی)

نظام صنفی کشاورزی؛ تحول در ساختارها در دهه دوم فعالیت

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه تشکل ها و صنوف بخش کشاورزی در نظر دارد تا از طریق فراخوان دریافت مقاله در موضوع نظامهای صنفی کارهای کشاورزی با تمرکز بر رویکردهای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و شیوه های بهبود فعالیت ها و اثر بخشی امور بستری مناسب جهت هم اندیشی و تبادل اطلاعات، ارایه ایده ها و تجارب فنی و اجرایی فعالان این فراهم نماید.

در همین راستا از تمامی کارگزاران و کارشناسان بخش دولتی، اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی کشاورزی، کشاورزان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و تمامی علاقمندان در اقصی نقاط کشور دعوت به عمل می آید دستاوردهای دانشی، تجربی، فکری و راهبردی خود را در این حوزه در قالب مقاله ارائه نمایند.

*اهداف:

بررسی چالش ها و سیاست های اجرایی و عملیاتی در حوزه نظام صنفی کشاورزی؛ تبیین شرایط و الزامات استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ بررسی تأثیر نظام صنفی کشاورزی در توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی.

*محورها

-نظام صنفی کشاورزی ارزیابی وضعیت ده ساله (در حوزه ها و زمینه های مختلف به صورت کلی یا موردی)

-دستاوردها و نقاط قوت، چالش ها و نقاط ضعف(گذشته و پیش رو) نظام صنفی کشاروزی

-فرصتها و رویکردهای جدید نظام صنفی کشاورزی

-تأثیرگذاری نظام صنفی کشاورزی در توسعه کشاورزی و بهبود کمی و کیفی تولیدات بخش

-ارزیابی و توسعه تعاملات نظام صنفی کشاورزی (با اعضا و سایر ذینفعان و با نهادها و دستگاههای مرتبط)

-ارزیابی فرآیند ارائه خدمات و انجام فعالیتها در نظام صنفی کشاورزی

-نحوه و شیوه های اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی(ساختار اصلاحی و جدید)

-ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی (الزامات و زمینه سازی استقرار)

-پیش بینی پیامدهای استقرار ساختار جدید در نظام صنفی کشاورزی

-شیوه های تعامل دستگاههای اجرایی و نظام صنفی کشاورزی در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی

-تجارب توسعه آموزش و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی اعضا و ارکان و کارکنان نظام های صنفی کشاورزی

-و سایر موارد مرتبط با نظام صنفی کشاورزی        

 *برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه نظام صنفی کشاورزی به پایگاه اطلاع رسانی تشکلها و صنوف کشاورزی مراجعه فرمایید.

 *مقالات ارائه شده بین 7 تا حداکثر12صفحهA4 در قالب فایل ورد با متن قلم لوتوس14 و عناوین سرفصلها با قلم لوتوس12Bold نوشته شوند. سرفصل های مقاله تنظیمی علاوه بر سرفصل های متناسب با موضوع مشتمل بر "عنوان، اسامی نویسنده یا نویسندگان، چکیده، مقدمه، بیان مسأله(اهمیت و ضرورت)، روش جمع آوری اطلاعات(روش تحقیق)، تبیین نظری موضوع یا پیشینه، نتیجه گیری و پیشنهادها و فهرست منابع باشد.

*مهلت ارسال مقالات تا 22 مرداد ماه 1399 می باشد.

* مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی منتشر خواهند شد و به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

*به مقالات برگزیده جوایز نفیس و ارزنده ای تعلق خواهد گرفت و در فصلنامه تعاون و روستا نیز منتشر خواهند شد.

*ارسال مقاله:

فایل ورد مقالات تهیه شده به پست الکترونیک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد به آدرسtashakolha@corc.ir  ارسال گردد. تلفن همراه برای تماس یا اطلاع رسانی ضروری در ایمیل ارسالی ذکر شود.

در صورت نیاز با تلفن: 88383067-021 ؛ 88383068-021دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تماس حاصل فرمایید.


  پخش برنامه های تلویزیونی در کانال کشاورزی 3 خرداد ماه 99 از شبکه آموزش آغاز می شود

جلسه ستاد ملی رسانه وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه‌های ترویجی، روسا و نمایندگان هسته های محتوایی 14گانه برنامه های تلویزیونی در حوزه های زراعت، باغبانی، امور دام و طیور، شیلات، تعاونی ها و تشکل ها، بازرگانی و سرمایه گذاری، زنان و عشایر روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1398 در محل سالن مروج موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه ضمن اعلام اینکه نخستین برنامه تلویزیونی ستاد ملی رسانه وزارت جهاد کشاورزی در شبکه آموزش سیما با عنوان" رویش" روز شنبه 3 خرداد ماه ساعت 19:10 با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در شبکه آموزش افتتاح می شود گزارش اقدامات و برنامه های در دست اقدام ستاد ملی رسانه رسانه وزارت جهادکشاورزی تشریح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اهم موارد مورد اشاره در این نشست عبارت بود از: بازنگری اولویت های موضوعی از سوی 14 هسته محتوایی،  دقت در تولید محتوا برای جذب مخاطب، تعیین یک برنامه ویژه برای هر یک از هسته های محتوایی به صورت دوره ای، آمادگی کامل تیم تولید برای ساخت برنامه، تاکید بر تولید برنامه‌های تلویزیونی از زبان کشاورزان و بهره برداران همراه با نظرات صاحبنظران و مسئولین مربوطه، تاکید بر امر آموزش و ترویج و یافته های علمی در مزرعه از طریق حضور موثر مروجین در عرصه و اجرا، توجه ویژه به نوآوری ها و ابتکارات ویژه بخش کشاورزی برای شاغلین، معرفی الگوهای برتر و کارآفرینان.

شایان ذکر است هسته محتوایی تعاونی ها و تشکلها با پیگیری دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1398 با مجوز ستاد ملی رسانه وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد. این هسته محتوایی با بررسی زمینه های تولید برنامه های تلویزیونی در حوزه فعالیتها و اقدامات سازمان تعاون روستایی در سطح کشور با اخذ پیشنهادات استانها نسبت به ارائه 18 عنوان برنامه تلویزیونی به ستاد ملی رسانه وزارت جهادکشاورزی اقدام نمود.

تیزر برنامه رویش در کانال کشاورزی/ شبکه آموزش سیما را اینجا مشاهده کنید


  قوام ساختاری و توسعه کارکردی نظام صنفی کشاورزی ایران

معاون وزیر جهاد کشاورزی از تحقق بیش از ۱۴۳درصد اهداف برنامه ای نظام صنفی در سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تعاون روستایی ایران، دکتر حسین شیرزاد، عملکرد برنامه‌های عملیاتی سال ۹۸ دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد را در دو بخش استانی و برنامه‌های متمرکز تشریح و در این باره اظهار داشت: تاکنون تعداد ۴۵۶ نظام صنفی کشاورزی تشکیل شده که ۴۲۳ نظام شهرستانی، ۳۲ نظام استانی و یک نظام ملی با دارا بودن یک میلیون و یکصد هزار و ۵۹۸ نفر بهره بردارعضو در کشور مشغول فعالیت هستند که ۲۵.۴درصد ازکل بهره ‌برداران بخش کشاورزی را شامل می شوند .

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۰۱ هزار و ۸۲۵ نفردر سال ۹۸ به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآمده اند. خوشبختانه ۱۴۳.۵ درصداز اهداف برنامه ای در این بخش در سال ۹۸ محقق شد.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه افزود: عملکرد نظام صنفی کشاورزی درباره صدور و تمدید پروانه فعالیت به ترتیب ۹۸هزار و ۹۴ و ۱۱۰ هزار و ۸۹۴ فقره بوده که با توجه به تعهدات مربوطه به ترتیب شاهد تحقق۱۳۸.۳درصدی و ۱۷۰ درصدی صدور و تمدید پروانه فعالیت هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به سازماندهی و ساماندهی نظام صنفی و خبرگان کشاورزی، گفت: در سال ۹۸ تعداد ۳۹ مورد تشکل جدید( نظام صنفی دو مورد و خبرگان کشاورزی ۳۷ مورد )ایجاد و تعداد ۳۸۰ مورد (نظام صنفی ۲۸۴ ، خبرگان ۹۳ و انجمن‌های تخصصی ۳ مورد) ساماندهی شده‌اند که شامل برگزاری مجامع عمومی و انتخابات تشکل ها است.

به گفته دکتر شیرزاد، در حوزه آموزش و توانمندسازی تشکل‌ها و نظام‌های صنفی کشاورزی، با برگزاری ۴۹ هزار و ۷۰۳ نفر روز آموزش های تخصصی بهره برداران (نظام صنفی ۴۶هزارو ۹۳۷ و خبرگان کشاورزی ۲هزارو ۷۶۶ نفر روز) اهداف برنامه‌ای در این حوزه ۶/۱۳۳ درصد تحقق یافته است.

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران افزود: در زمینه حمایت و تجهیز نظام صنفی کشاورزی و خبرگان نیز با توجه به عملکرد ۳۳۸ موردی ،تحقق ۲/۱۷۴ درصدی برنامه را در این بخش شاهد هستیم.

دکتر شیرزاد درباره عملکرد برنامه‌های متمرکز در حوزه های مختلف نیز توضیح داد: در حوزه نظام صنفی کشاورزی تشکیل کمیته اجرایی استقرار اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، کارگروه تدوین و مستند سازی، تشکیل دبیرخانه و کمیسیون تخصصی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی و برگزاری جلسات تخصصی، تهیه و تدوین اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان و پیگیری تصویب، تهیه و تدوین اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و پیگیری تصویب می‌توان اشاره کرد.

وی درباره سایر برنامه ها در این حوزه، گفت: تهیه و تدوین اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی ایران و پیگیری تصویب، تهیه و تدوین دستورالعمل تشکیل دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و پیگیری تصویب، تهیه و تدوین دستورالعمل تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و پیگیری تصویب، تهیه و تدوین دستورالعمل تشکیل دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و پیگیری تصویب، تشکیل کمیته تحویل و تحول نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با حضور نمایندگان دفاتر حراست ، حسابرسی و حقوقی عنوان می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، درباره عملکرد حوزه تشکل ها نیز توضیح داد: سازماندهی و تشکیل و برگزاری مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی، سازماندهی و تشکیل هیئت موسس فدراسیون بذر، سا زماندهی و تشکیل انجمن گلخانه سازان کشور، سازماندهی و تشکیل انجمن توزیع کنندگان نهاده‌های دامی، سازماندهی و تشکیل انجمن گل‌رز ایران، سازماندهی و تشکیل انجمن کاکتوس وگیاهان گوشتی، سازماندهی و تشکیل هیئت موسس انجمن گل نرگس، بیمه مسئولیت مدنی ارکان تشکل‌ها و تعاونی‌های تحت پوشش سازمان، تشکیل هسته محتوایی تعاونی‌ها و تشکل‌ها با مجوز شورای برنامه ریزی برنامه های تلویزیون سازمان تات نیز از دیگر موارد در این زمینه است.

به گفته رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی عملکرد برنامه های متمرکز در زمینه مستند سازی نیز شامل، طراحی و چاپ بروشور آشنایی با نظام صنفی کشاورزی، چاپ و انتشار آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، تهیه و تدوین کتاب کدگذاری و استاندارد سازی مشاغل کشاورزی (زیر چاپ)، تهیه و تدوین کتاب شناسنامه نظام های صنفی کشاورزی جلد سوم( زیر چاپ) می شود.

دکتر شیرزاد در پایان افزود:با توجه به ابلاغ وزیر محترم جهاد کشاورزی در تاریخ 94/6/6 مبنی بر پذیرش پروانه فعالیت به عنوان سند معتبر شغلی در ارائه خدمات بخش کشاورزی امکان عضویت بیشتری از کشاورزان و بهره بردارن محقق می شود.

همچنین وی در ادامه گفت:براساس اصل۴۴ قانون اساسی ،وزارت جها د کشاورزی برای چابک سازی خود تلاش گسترده ای را طی سالهای گذشته انجام داده است که با توجه به ظرفیت نظام های صنفی امکان واگذاری بخشی از این وظایف به آنها امکان ،مطالبه گری و دفاع از حق و حقوق کشاورزان را فراهم می نماید.

تعامل و همکاری سایر دستگاهها و بانکها از جمله بانک کشاورزی با نظام های صنفی می تواند از عوامل موثر تاثیرگذاری و مسئولیت پذیری آنها در قبال تولید و جهش تولید را امکان پذیر نماید.


  جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با نظام صنفی کشاورزی کشور

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با نظام صنفی کشاورزی کشور به منظور تقویت تعاملات و مشارکت در تبیین برنامه استقرار ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با حضور آقایان مدیرکل، معاونین و روسای ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، رئیس و مشاورین نظام صنفی کشاورزی کشور در روز پانزدهم اردیبهشت ماه 1399 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، رئوس موارد مطرح و تاکید شده در این نشست شامل گزارش و مرور اجمالی روند فعالیت و پیگیری ها در کارگروه اصلاحیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های ذیل آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیئت وزیران، کارگروه تخصصی طرح ها و لوایح وزارت جهادکشاورزی، جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، امکان یابی و چگونگی تدوین دستورالعمل استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و تعریف تعاملات فی مابین بود.

در پایان این جلسه مقرر گردید که تمامی نظام های صنفی کشاورزی شهرستان در ساختار اصلاحی موظف خواهند بود تا ورود آمار و اطلاعات اعضا را صرفاً از طریق سامانه طراحی شده تحت عنوان سامانه جامع مدیریت بهره برداران کشاورزی "سَبَک" مدیریت و اجرا نمایند.


کل صفحات : 35    1    2    3    4    5    6    7    ...