ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

سازمان های تعاون روستایی استان ها موظف شدند كارگروه نظارت و ارزیابی جهت نظارت بر فرآیندهای اجرایی تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی را سازماندهی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر اساس ابلاغیه دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با توجه به اهمیت و ضرورت ارزیابی عملكرد تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها جهت جلوگیری از بروز انحرافات و تخلفات احتمالی، بر اساس بند 11 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی، سازمان های تعاون روستایی استان موظفند كارگروه یاد شده را طبق تبصره ماده 1 شیوه نامه نظارت و ارزیابی سازماندهی كنند.

كارگروه نظارت و ارزیابی استان، مركب از سه نفر شامل: مسئول امور تشكل های كشاورزی، كارشناس حقوقی و كارشناس امور مالی خواهد بود.

در بند 11 دستور العمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی آمده است: تعیین تركیب گروه نظارت و ارزیابی نظام های صنفی كشاورزی در سطح ملی به عهده مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی ، در سطح استان به عهده مدیر تعاون روستایی استان و در سطح شهرستان به عهده رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان می باشد. 

تبصره ماده 1 این دستورالعمل نیز بیان می دارد محورها و حدود نظارت بر تشکل‌ها و نظام‌های صنفی بر مبنای آیین‌نامه و اساسنامه شامل مقررات اداری، مالی، حقوقی و اجرایی از مرحله سازماندهی و ساماندهی و عضوگیری، صدور و تمدید پروانه، تعیین تعرفه ها ،تشکیل مجامع و انتخابات تا آموزش و توانمندسازی و حمایت از تشکل‌ها و صنوف می‌باشد.  ارسال در تاریخ سه شنبه 8 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

جلسه كارگروه شناسایی مشاغل بخش كشاورزی در حوزه باغبانی با حضور آقایان ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، حسینی و دادجو رئیس و كارشناس مسئول گروه استاندارد سازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی و  نمایندگان دفاتر تخصصی معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در روز دوم تیر ماه 95 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این جلسه معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره جایگاه نظام صنفی كشاورزی و لزوم تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی در بحث شناسایی مشاغل بخش كشاورزی به ارائه توضیحاتی پرداخت.

سپس رئیس گروه استاندارد سازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی در زمینه شناسایی مشاغل كشاورزی در گروه های شغلی، شیوه ها و مكانیسم های كدگذاری مشاغل بخش كشاورزی مواردی را عنوان داشت.

مهندس حسینی تصریح كرد: لازمه تعریف هر شغل در بخش كشاورزی، تعریف فنی آن شغل از طرف مرجع تخصصی مربوط به آن است و بدین منظور تعداد 39 شغل شناسایی شده در بخش باغبانی جهت بررسی به معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی ارائه شده است تا پس از جمع آوری نظرات بخش های تخصصی نسبت به انتشار جلد دوم و چاپ جدید مشاغل بخش كشاورزی اقدام گردد.

مهندس دادجو كارشناس مسئول گروه استاندارد سازی مشاغل نیز در این جلسه اظهار داشت: ارائه پیشنهاد و درخواست شغل در فرآیند استاندارد سازی مشاغل بخش كشاورزی به دو گونه انجام می شود؛ یا اینكه ارسال پیشنهاد شغل از طریق معاونت ها و بخش های تخصصی به دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام می پذیرد و یا اینكه فرد متقاضی با مراجعه به نظام صنفی كشاورزی درخواست خود را اعلام نموده و سپس این درخواست از طریق سازمان تعاون روستایی استان به دفتر امور تشكل های كشاورزی ارسال می گردد.

سپس هر یك از نمایندگان دفاتر تخصصی معاونت باغبانی به ارائه دیدگاه ها و نظرات در ارتباط با بحث استانداردهای فنی مشاغل مربوطه پرداختند و نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز توضیحات لازم را ارائه نمودند.

در پایان این جلسه مقرر گردید كه عناوین مشاغل ارائه شده، در هر یك از دفاتر تخصصی معاونت باغبانی به كمك سایر كارشناسان بررسی شده و سپس عناوین نهایی شده از طریق نماینده معاونت باغبانی به دفتر امور تشكلهای كشاورزی ارسال گردد.ارسال در تاریخ یکشنبه 6 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

سوال: برخی از پرداخت قانونی حقوق دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان و یا شهرستان اجتناب می كنند. راه كار چیست؟ چه باید كرد؟

پاسخ: بر اساس تبصره ماده 5 نظام نامه اداری مالی نظام صنفی كشاورزی، دبیر اجرایی اعم از عضو هیات مدیره یا غیر عضو در قبال خدمت در نظام صنفی حق الزحمه دریافت می نماید.

این امر به شرطی محقق می شود كه بر اساس ماده 8 همین نظام نامه، اشتغال به كار وی تمام وقت باشد.

لذا در صورت عدم تحقق موضوع، دبیر اجرایی می تواند نسبت به گزارش موضوع به هیات مدیره و سایر مراجع ذیصلاح اقدام نماید.ارسال در تاریخ شنبه 5 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

روز اول تیرماه روز ملی اصناف را به اصناف تازه استقرار یافته بخش كشاورزی در همه سطوح و حلقه های آن از تولید، تا خدمات و توزیع محصولات و فرآورده های كشاورزی تبریك می گویم.

 نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك نهاد اجتماعی و صنفی، دارای مسئولیت های مختلفی از جمله: دفاع از حقوق و منافع صنفی كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزی؛ حفظ و دفاع از منافع و حقوق افراد جامعه بعنوان مصرف كنندگان تولیدات بخش كشاورزی و  تعامل و همراهی با دولت در تحقق اهداف و سیاستهای توسعه ای كشور می باشد.

اگر چه شكل گیری اصناف در ایران به دوره ساسانیان باز می گردد، اما اولین قانون نظام صنفی كشورمان در روز اول تیرماه سال 1350 تصویب و به عنوان نخستین قانون مستقل برای اصناف در كشور محسوب می گردد. با وجود این پیشینه، اما كشاورزان و بهره برداران كشور دیرتر از همه مشاغل با تاخیری طولانی و تاریخی اصناف خود را در حال شكل دادن هستند.

همه اینها علیرغم اهمیتی است كه بخش كشاورزی دارا می باشد و تاثیراتی است كه نظام صنفی كشاورزی بر سایر حلقه های صنفی همچون اصناف صنعتی و خدماتی شهری دارد.

به بهانه این روز امید می رود كه جامعه علمی كشور نیز وارد این حوزه شده و نسبت به بررسی اثر بخشی نظام صنفی كشاورزی برای جامعه كشاورزان و در راه توانمندشدن آنان قلم بزند.

از بخش های قانونگذار هم انتظار است در تصویب مقررات و قوانین نظام صنفی كشاورزی و تسریع این امور اهتمام بیشتری داشته باشند تا نظام صنفی كشاورزی جایگاه اصلی خود را پیدا كند.

از مدیران بخش كشاورزی و همكاران بخش دولتی در سطوح مختلف هم می خواهیم این واقعیت را بپذیرند كه امروزه اجرای برنامه توسعه ای در بخش كشاورزی از تحقیقات و آموزش تا تامین و تدارك نهاده ها، پشتیبانی تولید و تبدیل و فرآوری و بازار و بازار رسانی، بدون سازماندهی صنفی افراد ذینفع اصلا امكانپذیر نیست.

ممكن است در كوتاه مدت اثرات مثبت موقتی را شاهد باشیم اما تداوم و پایداری امر منوط به این خواهد بود كه خود بهره برداران برای تامین منافع صنفی خود متشكل شوند. این موضوع مهمی است كه تجربه آن چه در ایران در دیگر اصناف و همچنین در دنیا و در بحث صنوف مشاغل و از جمله كشاورزی ثابت شده است.

و امیدوارم نظام صنفی كشاورزی در چارچوب مقررات و وظایف ذاتی خود برای افراد صنفی تحت پوشش در جهت دفاع از حقوق و منافع صنفی آنان بیش از پیش برآید.

عبدالرضا مسلمی- مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی

1/4/1395ارسال در تاریخ سه شنبه 1 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

با تاسف، مطلع شدیم كه خواهر محترم جناب آقای عبداله فرجی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان كردستان به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن خواهر به سوگ نشسته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی كشور، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوید.ارسال در تاریخ سه شنبه 1 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری(سیب) با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیركل دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد كشاورزی، معاون فنی و اجرایی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، دبیر كمیته محصولات سردسیری و نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی عضو كمیته مذكور از استان های كشور با دستور جلسة ارائه گزارش آخرین وضعیت تولید سیب استان ها، بررسی مشكلات حوزه باغبانی و پیگیری حذف مالیات بر ارزش افزوده برای سردخانه های انبار سیب از طریق تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 25 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدای جلسه با ارائه گزارش در باره تشكیل كمیته محصولات سردسیری نظام صنفی كشاورزی از سال 1393 و برخی از مصوبات جلسات تشكیل شده اخیر در جهت رسیدگی به مسائل و مشكلات باغداران و بخش باغبانی گفت: مشكلات مازاد بر مصرف داخلی محصول سیب و صادرات این محصول در سال گذشته،‌ خسارات زیادی به تولیدكنندگان وارد آورد و حتی هنوز نیز در بعضی مناطق سیب های سال قبل در سردخانه ها نگهداری می شود.

مهندس محمدشفیع ملك زاده ضمن تقدیر از اقدامات وزیر جهاد كشاورزی در بحث صادرات و جلوگیری از واردات میوه های خارجی به كشور تاكید كرد: تولیدكنندگان و باغداران در كنار بخش دولتی و با ارائه راهكارها پیگیر مسائل باشند.

وی با اشاره به یكی از مصوبات جلسه كمیته محصولات سردسیری در ارتباط با فرهنگ سازی مصرف سیب در كشور اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم كه در صدا و سیما برای مصرف محصولات غذایی مضر، وقت و تبلیغ صرف می شود در حالی كه در زمینه تبلیغات و فرهنگ سازی مصرف میوه ها بویژه محصول سیب كه دارای بیشترین مواد مغذی برای سلامت انسان ها و جامعه است كار رسانه ای انجام نشده است.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور اظهار داشت: با فعال شدن نظام صنفی كشاورزی در حوزه باغبانی در قالب تعاملات پیوسته با معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی به افق های مشتركی برای حل مسائل و مشكلات دست یافته ایم.

سپس منصوری دبیر كمیته تخصصی محصولات سردسیری به قرائت مصوبات جلسه پیشین این كمیته مورخ 11/11/94 در آذربایجان غربی و ارائه گزارش مختصری از پیگیری های انجام یافته جهت اجرایی سازی برخی از مصوبات مربوط پرداخت. اصلاح تعرفه واردات موز از طریق تعامل نظام صنفی كشاورزی با معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی، پیگیری ترویج مصرف سیب در رسانه های گروهی و مبادلات كالا به كالا سیب و موز برخی از این موارد مطرح شده بود.

در ادامه شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران کشور با اشاره به این كه نسبت به سال قبل، در سال جاری نیز همان مقدار تقریبی چهار میلیون تن تولید سیب پیش بینی می شود، تاكید كرد: بهترین راهكار برای عدم تكرار ضرر و زیان باغداران، توجه جدی به صادرات با تولیگری دولت است و مسئولان با تمام جرات و قدرت باید برای این امر اهتمام نمایند.

سپس رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به این كه میزان تولید سیب در این استان در سال گذشته 605 هزار تن بوده است، گفت: پیش بینی تولید سیب در سال 95 حدود 480 تا 520 هزار تن می باشد كه نسبت به سال قبل به علت سرما زدگی باغات حدود یكصد هزار تن كاهش تولید داریم.

هاشمی اظهار داشت: آن موضوعی كه تشكل ها و نظام صنفی از بخش دولتی باید مطرح كنند و پیگیر باشند تا تسهیلات و شرایط تحقق آن را فراهم آورد، در مسائلی همچون افزایش تعرفه میوه ها، صادرات میوه های تولید شده افزون بر نیاز داخلی و غیره خلاصه می شود. سال ها تجربه نشان داده است كه هر جا بخش دولتی به عنوان تاجر و بازرگان وارد شده است شكست در بازار را شاهد بوده ایم.

وی تصریح كرد: در روند تصویب قانون انتزاع، نظام صنفی كشاورزی بیشترین تاثیرگذاری و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در جهت تحقق این قانون داشت و دولت باید دست نظام صنفی را در امر بازرگانی محصولات باز بگذارد.

در ادامه مدیركل دفتر میوه های سردسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه گفت: مشكل عمومی در كشور ما این است كه همیشه اعلام می شود كشاورزی متعلق به گذشته بوده است و اكنون نیز پس از گذار از عصر صنعتی و تكنولوژی، در عصر اطلاعات هستیم. اما كشورهای توسعه یافته و پیشرفته مقدم بر هر چیز توشه و بار خود را از لحاظ كشاورزی بسته اند و از توسعه و پیشرفت آن اطمینان حاصل نموده اند و كشاورزی جایگاه بالایی دارد. نظام صنفی كشاورزی باید در پی این تفكر باشد كه برای تبیین و اصلاح این رویه و تلقی، در تعاملات خود با دولت و مجلس این تاثیرگذاری جهت تبیین موضوع را داشته باشد.

مهندس رویین تن افزود: برای نظام صنفی این نكته مد نظر باشد كه موضوع دفاع از حقوق تولیدكنندگان و بهره برداران در گرو گران شدن محصول خریداری شده از كشاورزان خلاصه نمی شود. بلكه باید روش هایی را اتخاذ نمود كه منجر به كاهش هزینه های تولید و استفاده از نهاده ها گردد.

معاون فنی و اجرایی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: از چهار سال و نیم قبل تعداد 400 پروژه زیرساختی در شركت های تعاونی روستایی و كشاورزی و كشت و صنعت با پشتیبانی و ارائه تسهیلات این معاونت اجرا شده است.

مهندس طباطبایی همچنین بر ضرورت برنامه ریزی نظام صنفی كشاورزی و بهره مندی از ظرفیت های موجود رسانه ای به منظور فرهنگ سازی در حوزه ترویج مصرف سیب در جامعه از طریق تعامل با روابط عمومی سازمان مركزی تعاون روستایی تاكید كرد.

سپس مرتضی ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: نظام صنفی باید به این باور برسد كه از جایگاه بالایی برخوردار بوده و می تواند بخش هایی از مشكلات بخش كشاورزی را حل و فصل نماید. شرط این امر رسیدن به یك زبان مشترك و وحدت رویه بر اساس یك برنامه جهت ارتقای جایگاه بخش كشاورزی است كه تعامل و پیوستگی عقائد و آراء نظام صنفی و بخش دولتی از نمونه های آن است.ارسال در تاریخ دوشنبه 31 خرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

هر ساله با نزدیك شدن به پایان سال مالی كشور افراد، مؤسسات، شركت ها، و كلیه مودیان مالیانی تلاش مضاعفی را برای تهیه و تدارك مستندات لازم جهت پرداخت، معافیت و تخفیف در پیش می گیرند. این درحالی است كه در طول سال فرصت زیادی برای فراهم نمودن تمهیدات لازم و مورد نظر دارایی، امور مالیاتی و سایر ارگان های مربوطه وجود دارد.

اگرچه مطابق قوانین و مقررات بخشی از افراد، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و تشكل های صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست كه فرآیند قانونی را طی ننمایند. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان فراگیرترین نهادهای مشاركتی بخش كشاورزی و تشكلی نوبنیاد نیز از جمله نهادهایی است كه علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی باید نسبت به تنظیم و ثبت دفاتر مالی  و انجام فرآیندهای قانونی اقدام نمایند.

برابر  مقررات و اساسنامه های مصوب، تشكل های كشاورزی از جمله نظام صنفی كشاورزی موظف به انجام كلیه اموری كه در اساسنامه ذكر شده می باشند و بویژه رعایت قوانین و مقررات كشور در كلیه امور اعم از اداری و مالی لازم و ضروری است و بدیهی است هیچ عذر و بهانه ای برای عدم انجام آن قابل پذیرش نیست.

اگرچه همه دست اندركاران موظفند نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و آموزش تشكل ها در امور مالی و اداری همت نمایند اما اركان تشكل ها بویژه هیآت مدیره محترم نظام های صنفی برابر وظایف و مأموریت های محوله مكلفند نسبت به پیگیری این قبیل امور از ابتدای سال مالی اقدام نمایند. كما اینكه در طول سال مكاتبات متعددی با تشكل های بخش كشاورزی و بویژه نظام های صنفی برای پیگیری و انجام این امور انجام و بر رعایت مواردی همچون نظارت های مالی، انجام حسابرسی، داشتن دفاتر قانونی، پرداخت سهم بیست درصد، الزام اخذ تضامین، مراجعه به ادارات مالیاتی تاكید شده است. بنابر این انتظار می رود كه نظام های صنفی كشاورزی استان، نظارت های مالی را به حالت مستمر و قانونمند انجام دهند.

به هر حال ضمن اجر نهادن به تلاش ها و دغدغه های هیأت مدیره های محترم تشكل های كشاورزی بویژه نظام های صنفی، امیدواریم سال مالی را با رعایت تمام تكالیف قانونی مالی و اداری از جمله ثبت وقایع مالی، پلمپ دفاتر مالی، رعایت مقررات در استخدام های كاركنان، حسابرسی و سایر موارد مورد توجه در اساسنامه ها مد نظر قرار دهند.

دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن احترام به استقلال تشكل های كشاورزی در چارچوب وظایف قانونی هدایتی، حمایتی و نظارتی خود آماده همكاری با تشكل ها می باشد و  امیدواریم تشكل های بخش كشاورزی در انجام وظایف خود موفق بوده و بتوانند نقش و تأثیر واقعی خود را در جهت تأمین منافع كشاورزان و توسعه كشاورزی كشور ایفا نمایند. در این خصوص انتظار می رود برابر نص صریح مواد 35 و 36 اساسنامه نظام صنفی شهرستان از مشورت و راهنمایی های نظارتی و کارشناسی تعاون روستایی استان و ادارات تابعه شهرستان بهره برداری لازم و کافی به عمل اید. مسلما سلامت و دقت و نظم مالی نظام های صنفی می تواند در اعتباربخشی این تشکل نقش اساسی داشته باشد و در ارتقای جایگاه و منزلت انها موثر واقع شود.

  

*دكتر عبدالرضا مسلمی،‌ مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزیارسال در تاریخ شنبه 29 خرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

دستور العمل طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه تامین و سازماندهی تشكل های صنفی تخصصی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: كلیات این طرح در پانصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در تاریخ 12/8/94 به تصویب رسید. سپس راهكارهای اجرایی آن نیز در جلسه مورخ 22/1/95 كارگروه ملی بررسی و سپس در پانصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره مورخ 12/3/95 تصویب نهایی گردید. در نهایت دستورالعمل اجرایی طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی،كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی در تاریخ16/3/95 از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی به تعاون روستایی استان ها و متعاقبا توسط مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز جهت عملیاتی شدن دستورالعمل در تاریخ 23/3/95 به استان ها ابلاغ شد.

مهندس نبی سپهریان افزود: هدف از تدوین و اجرای این طرح، شفاف سازی اعضاء تعاونی ها از لحاظ شاغل بودن در بخش كشاورزی، برخورداری اعضاء تعاونی ها از منافع و مزیت های صنفی، ارائه خدمات به شاغیلن واقعی بخش كشاورزی، شفاف سازی مشاغل مرتبط با بخش كشاورزی با دریافت پروانه فعالیت نظام صنفی اعضاء تعاونی ها، ایجاد بانك اطلاعاتی جامع از فعالان بخش كشاورزی در حوزه صنوف و تعاونی ها و ایجاد زمینه تعامل و همگرایی بیشتر بین شبكه تعاونی ها و تشكل های زیر بخش كشاورزی است.

وی اظهار داشت: اجرای آزمایشی (پایلوت) این طرح، سال جاری 95 در نظر گرفته شده است و اجرای کامل آن در کل تعاونی های كشاورزی كشور از سال 1396 آغاز خواهد شد. در اجرای پایلوت مقرر شد در سال 1395 در هر شهرستان، یك شركت تعاونی كشاورزی، یك شركت تعاونی تولید روستایی و یك شركت كشت و صنعت یا شركت سهامی زراعی به عنوان پایلوت انتخاب و طبق دستور العمل اجرایی با تشكیل كارگروه استانی و برنامه ریزی توسط این كارگروه عملیاتی می شود.ارسال در تاریخ سه شنبه 25 خرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

با توجه به نزدیك بودن پایان زمان تكمیل اظهارنامه مالیاتی الكترونیكی در تاریخ 31/3/1395 و برای جلوگیری از بروز مشكلات بعدی در این خصوص، نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان ها حداكثر تا زمان یاد شده فرصت دارند تا نسبت به تكمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام كنند.

معافیت مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر اساس بند ی ماده 139 قانون مالیات های مستقیم " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است" و همچنین تبصره 1این ماده "وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند".

 به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی بند(ی) ماده 139، رعایت مواد 10 و 13 و 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 این ماده قانونی و ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه سود و زیان متكی بر اسناد و دفاتر قانونی تا پایان تیرماه هر سال الزامی است.

طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی این ماده قانونی، عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود.

الزام در تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی امری است كه كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به آن می باشند.

غیر انتفاعی بودن نظام صنفی كشاورزی

بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و همچنین ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدورمجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزی، رسمیت می یابد. لذا نظامهای صنفی تشكیلاتی غیرانتفاعی می باشند كه مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی و سود آور نیستند و براساس ماده17 نظام نامه مالی تقسیم سود و سهام را ندارند.

بر اساس ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران، هیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز می باشند.

www.tax.gov.ir  

حسب قوانین و مقررات جاری كشور و جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی همانند سایر افراد حقوقی لازم است به سامانه امور مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir  مراجعه نموده و با مطالعه راهنمای مندرج در آن ثبت نام نمایند.

اگرچه مطابق قوانین و مقررات بخشی از افراد، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و تشكلهای صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست كه فرآیند قانونی را طی ننمایند. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان فراگیرترین نهادهای مشاركتی بخش كشاورزی و تشكلی نوبنیاد  نیز از جمله نهادهایی است كه علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی باید نسبت به ثبت و انجام فرآیندهای قانونی اقدام نمایند.ارسال در تاریخ شنبه 22 خرداد 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی
(تعداد کل صفحات:92) 1 2 3 4 5 6 7 ...