ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

اسلایدر

بهره برداران بخش باغبانی به عضویت در نظام صنفی كشاورزی فرا خوانده شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، معاونت امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی طی مكاتبه با مدیران باغبانی سازمان های جهاد كشاورزی استان های كشور، موضوع لزوم عضویت بهره برداران بخش باغبانی در نظام صنفی كارهای كشاورزی را ابلاغ كرد.

در این نامه به امضای حبیب رادفر مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت امور باغبانی بر لزوم عضویت بهره برداران بخش باغبانی در نظام صنفی كارهای كشاورزی استان ها و شهرستان ها و بهره مندی از مزایای آن تاكید شده است.ارسال در تاریخ چهارشنبه 5 آذر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نظام صنفی كشاورزی كشور در انطباق با اجرای مفاد نظام نامه مالی مكلف شد تا نسبت به موضوع لزوم اخذ تضامین از اعضای هیات مدیره و كاركنان نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان ،اقدام و پیگیری های لازم را انجام دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این اعلان با توجه به مسائل و مشكلات مالی پیش آمده در برخی نظام های صنفی كشاورزی استانها و شهرستان ها در خصوص اخذ تضامین از اعضای هیات مدیره و كاركنان نظام صنفی و به استناد ماده 13 نظام نامه مالی نظام صنفی كشاورزی، طی مكاتبه مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور صادر شده است.

در ماده 13 نظام نامه مالی نظام صنفی كارهای كشاورزی آمده است: "نظام (رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرایی) موظفند نسبت به اخذ تضمین لازم از كاركنان نظام كه اموال و داراییهای نظام را در اختیار دارند اقدام نماید. همچنین رئیس هیأت مدیره یا دبیر اجرایی و خزانه دار كه صاحبان امضای مجاز نظام می باشند موظفند با ارائه سفته، تضمین لازم به نظام سطوح بالاتر(نظام شهرستان به نظام استان،  نظام استان به نظام كشور و نظام كشور به جهادكشاورزی(دفتر امور تشكلهای كشاورزی) ارائه نمایند."

نظام نامه مالی نظام صنفی كارهای كشاورزی در 37 ماده و 10 تبصره در تاریخ 25/7/1391 به تایید هیئت عمومی  نظام صنفی كشاورزی رسیده و از این تاریخ  لازم الااجرا است. بدون شك نظامهای صنفی كشاورزی موظف به رعایت كلیه مفاد اساسنامه ها، دستوالعملهای اجرایی و نظام نامه هایی كه بر اساس آن تشكیل شده اند می باشند.ارسال در تاریخ دوشنبه 3 آذر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

دومین گردهمایی منطقه ای کارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان ها در سال 93 با هدف آشنایی کارگزاران استانی و شهرستانی با قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی و بررسی مسائل ومشکلات تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و حضور کارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مازندران و گلستان، طی روزهای 25و26 آبان ماه در مدیریت تعاون روستایی استان گلستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در روز نخست برگزاری این گردهمایی و در ابتدا آقای جامی معاون تعاون روستایی استان گلستان در باره اهمیت آموزش و نقش آن در ارتقای ظرفیت های بخش كشاورزی مواردی را بیان كرد. سپس آقای عنایت مسئول امور تشكل های كشاورزی استان گلستان به ارائه گزارشی از فعالیت استان در حوزه نظام صنفی پرداخت. در ادامه نیز موضوع اصلی گردهمایی شامل تبیین اهداف و برنامه های دفتر در حوزه تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی توسط آقای ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی تشریح شد.

تاكید بر لزوم مرزبندی بین نظارت و دخالت درارزیابی فعالیت های نظام صنفی

ضرورت حضور اعضای هیئت مدیره نظام صنفی در مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز در سطح ملی و استان و شهرستان، ارتقای تعاملات میان نظام صنفی و كارگزاران دولتی  و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های بخش كشاورزی، تلاش هر چه بیشتر برای معرفی نظام صنفی كشاورزی، اهمیت آموزش و توانمند سازی اركان نظام صنفی از جمله موارد مورد تاكید بود.

بحث و تبادل نظر در باره شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی

ادامه گردهمایی به طرح و تشریح شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی و دستورالعمل اجرایی آن و نیز تشریح جزء به جزء فرم های ده گانه نظارت و ارزیابی اختصاص داشت كه توسط آقایان عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی و توكلی كارشناس مسئول تشكل ها انجام یافت.

موضوع اصلی روز دوم این گردهمایی به ارزیابی مشاركتی فعالیت های نظام صنفی و برنامه ریزی استراتژیك به روش SWOT ( شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) اختصاص داشت كه به صورت كارگاهی توسط آقای عدل طلب ارائه شد.در آغاز، آقای عنایت مسئول امور تشكل های استان گلستان با خیر مقدم به حاضرین موضوع جلسه را اعلام كرد. سپس آقای ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان اینكه دلیل برگزاری گردهمایی رفع مشكلات برنامه های اجرایی در استان ها و شهرستان ها و رسیدن به یك وحدت رویه در انجام فعالیت ها است اهمیت برگزاری این جلسات را بیان داشت.

باید اركان نظام صنفی كشاورزی از نظر علمی و دانش به روز شوند

آقای رجایی مدیر تعاون روستایی استان گلستان نیز در سخنانی ضمن بیان ضرورت وجود تشكل های كشاورزی به ویژه نظام صنفی كشاورزی در توسعه بخش كشاورزی و رفع موانع و مشكلات موجود اظهار داشت: نظام صنفی كشاورزی تازه متولد شده است و باید حوصله كنیم تا برنامه های آن به نتیجه برسد اما تهدیدهایی هم وجود دارد كه باید دقت كنیم تا به سرنوشت سایر تشكل های بخش كشاورزی دچار نشود.

وی تاكید كرد: باید در حوزه آموزش و توانمندسازی برنامه ریزی زیادی انجام شود و باید اركان نظام صنفی كشاورزی از نظر علمی و دانش به روز شوند؛ چرا كه  لزوم پرداختن به آن مشهود است.

مدیر تعاون روستایی استان گلستان گفت: نظام صنفی كشاورزی شهرستان باید بتواند با سازمان تعاون روستایی ارتباط و تعامل داشته باشد تا از تمام ظرفیت های موجود در سازمان استفاده كند. ضمن این كه كمبود نیروی انسانی در تعاون روستایی مزید بر علت شده است تا امكان پیگیری موضوع در حد خیلی مطلوب نباشد.ارسال در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

آموزش اولویت نخست و ضروری ترین عامل پیشرفت و توسعه در هزاره سوم بوده و اهمیت آن به حدی است كه مورد تأكید سازمان ملل متحد در سطح جهان قرار گرفته است. بر این اساس هر نهادی اعم از دولتی، غیردولتی، خصوصی ، تعاونی و... برای انجام بهتر وظایف، بهبود و پیشرفت در كارها و مهمتر از آن سلامت مالی و اداری نیازمند توجه و سرمایه گذاری در آموزش است و هیچ گریزی از آن نیست.

بی مهری نظامهای صنفی كشاورزی به آموزش

 قانون گذاران و مجریان تشكیل نظام صنفی كشاوری با عنایت به این امر مهم یكی از وظایف اصلی نظامهای صنفی را نه تنها در آیین نامه اجرایی، اساسنامه ها، دستورالعمل ها و نظام نامه های مصوب آن مورد توجه قرار داده اند بلكه ضرورت آن را به انحاء مختلف در جلسات و گردهمایی ها مورد توجه و تأكید قرار داده اند.

اما متأسفانه تاكنون موضوع آموزش در اكثریت نظامهای صنفی كشاوزری شهرستانی، استانی و ملی نه تنها برای اعضا بلكه برای خود اعضای هیئت مدیره شان ، توسط خودشان مورد بی مهری قرار گرفته است.

بخش دولتی، تعهد پشتیبانی مالی نظامهای صنفی برای برگزاری دوره های آموزشی ندارد

دفتر امور تشكل های كشاورزی با عنایت به وظایف حاكمیتی و با پیگیری های زیاد با اندك اعتبارات تخصیصی از طرف سازمان تعاون روستایی با برگزاری گردهمایی های آموزشی و توجیهی ملی و همچنین تشكبل جلسات منطقه ای برای كارگزاران امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی تلاش می نماید با توانمندسازی كارگزاران استانی زمینه انتقال بخشی از ضروری ترین اطلاعات را به كارگزاران دولتی در سطوح شهرستانی و همچنین نظام های صنفی فراهم نماید و انتظار می رود این امر مهم مورد توجه ویژه كارگزاران امور تشكلهای كشاورزی در سطوح استانی و شهرستانی قرار گیرد.

اگرچه عضوگیری و صدور پروانه های فعالیت از اقدامات مهم نظام صنفی كشاورزی می باشد اما تحقق سایر وظایف از طریق حضور در جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر بخش كشاورزی، مدیریت و رعایت اصول و قوانین مالی و اداری و در نهایت ارتقا سطح دانش و مهارت، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی در واحدهای تولیدی بر طبق مقررات و استانداردهای تولید محصولات و بهره برداری از واحدهای دامی، منابع طبیعی و ... فقط با توجه به امر مهم آموزش امكان پذیر خواهد شد.

نظامهای صنفی در الزام توجه به امر آموزش، باید صرفا به منابع مالی خود اتكا كنند

هزینه فعالیتهای اطلاع رسانی و آموزشی از سوی نظام های صنفی كشاورزی استانی و ملی می باید در سطوح شهرستانی با توجه به منابع درآمدی شان مورد توجه ویژه قرار گرفته به نحو مناسبی مدیریت شود همچنین در استانی و كشوری  نیز هزینه آموزش  سطوح از محل سهم درآمدهای نظام های شهرستانی به حساب نظام استان و استان به كشور مطابق با ماده 27 نظام نامه مالی و اداری نظام صنفی کشاورزی انجام شود.

لذا این نظامهای صنفی كشاورزی در تمام سطوح  موظفند با مدیریت بهینه منابع مالی در برنامه های خود به آموزش  توجه جدی تری نمایند  و  نسبت به پیگیری و اجرای فعالیتهای آموزشی و اطلاع رسانی مناسب و هدف دار اقدام داشته باشند، بدون شك در صورتی كه نظامهای صنفی به آموزش توجه ننمایند خطر جدی را در آینده متوجه این نظامها خواهند نمود كه در وهله نخست به خطر افتادن سلامت مالی و اداری آنها و در نهایت از بین رفتن اعتماد و اطمینان كشاورزان خواهد بود.

بدیهی است با توسعه تكنولوژی های مختلف، آموزش با بهره گیری از روشها و ابزار مختلفی می تواند انجام گیرد كه می تواند میزان هزینه ها را به میزان زیادی كاهش دهد و نظامهای صنفی ضروری است آنها روا مورد توجه قرار دهند.

نظامهای صنفی كشاورزی آموزش و توانمندسازی خود را جدی بگیرند

توجه و تلاش های تعداد انگشت شماری از نظام های صنفی كشاورزی در این راستا ستودنی است. در این نظامهای صنفی علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی، اعضای هیئت مدیره و كاركنان نظامها ضمن مطالعه اسناد و منابع علمی و حقوقی مورد نیاز جهت افزایش توانمندی فنی و مقرراتی خود، با بهره گیری از رسانه های مختلف از جمله برنامه های رایویی و تلویزیونی، تولید نشریه، تولید بروشور، نصب پوستر و پلاكارهای آموزشی، راه اندازی وب سایت او وبلاگهای اطلاع رسانی و به روز رسانی مداوم آنها  تلاش نموده اند این امر مهم آموزش را مورد توجه قرار دهند و از منابع مالی كه مردم با اعتماد به آنها پرداخت كرده اند در جهت منافع آنها كه در درجه اول توانمندی علمی و فنی  خودشان برای انجام بهتر وظایفشان است استفاده نمایند.

* مهندس علی شفیعی علویجه، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكلها و نظام صنفی دفتر امور تشكل های كشاورزی ارسال در تاریخ دوشنبه 26 آبان 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

بخش كشاورزی ما به رغم تاخیرهای تاریخی یا به قول رئیس نظام صنفی كشاورزی؛ عقب ماندگیهای تاریخی، اما تنها بخشی است كه از این موهبت رسانه ای برخوردار است كه به طور مستقل از یك گروه تلویزیونی برنامه ساز در قدیمی ترین شبكه سیما (شبكه یك) تحت عنوان "گروه جهاد" بهره مند است كه سه دهه سابقه فعالیت دارد. هر چند تا قبل از ادغام، بیشتر تمركز برنامه های این گروه بر ترویج و آموزش منابع طبیعی و كشاورزی و مسائل فرهنگی و اجتماعی روستایی بود و هنوز هم همه روزه یك برنامه روزانه به نام "سیمای آبادی"، عصرها از شنبه تا چهارشنبه از تولیدات این گروه و برای پنج شنبه ها نیز برنامه "مستقیم آبادی" پخش می شود.

امسال در هفته دولت بود كه پس از وعده های پیشین مبنی بر افتتاح شبكه ای مستقل به نام شبكه كشاورز، در نهایت شاهد راه اندازی "مجله كشاورزی" در شبكه بازار شدیم كه با حضور وزیر جهاد كشاورزی و مدیر شبكه بازار انجام شد.

نه قصد نقد این برنامه ها و بررسی بازخورد و نقاط قوت و ضعف آنها در اینجا مطرح است و نه چیز دیگر. مهم این است كه :

1- به واسطه تولید و برنامه سازی در این رسانه ها و بویژه بهره مندی های جدید ایجاد شده در "شبكه بازار" برای بخش كشاورزی، به هر حال ظرف و ظرفیت رسانه ای تازه ای برای مباحث مربوط به این بخش مهم و استراتژیك فراهم آمده است كه طبعا هر یك از گروه های كارگزار و ذینفع در این ارتباط به فراخور هوشمندی،تدبیر و برنامه ریزی خود می توانند موضوع خود را برای آگاهی رسانی، طرح و ارائه آن در افكار عمومی و جلب توجه موضوع برای مدیران و برنامه ریزان كشوری مطرح سازند.

2- نظام صنفی كشاورزی به خاطر ماهیت و ویژگی مهم خود كه عموم جامعه كشاورزان و بهره برداران را در بر می گیرد و نیز به علت موضوعیت جدیدش در بخش كشاورزی از ظرفیت های موضوع پذیری و بسط آن در این شبكه برخوردار است و گروه تولید و برنامه سازان برنامه های مربوط نیز در صورت تحرك و فعالیت هدفمند و تعاملات از سوی نظام های صنفی كشاورزی برای طرح موضوع نظام صنفی در قالب های مختلف مصاحبه،گزارش فعالیت، اخبار، پیامك (زیرنویس برنامه) و غیره، قطعا استقبال خواهند داشت.

بنا بر یك تحلیل، تا اینجا كه از زمان پخش مجله كشاورزی در شبكه بازار می گذرد،حضور كمرنگ تشكل های غیر دولتی بخش كشاورزی یكی از كمبودها بوده است كه به دلایل مختلف روی داده است. این نكته می طلبد كه تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در اقبال به این مهم، اقدامات اصولی و تعاملی خود را انجام دهند؛ هر چند اقدامات ارزشمندی از سوی اندك اعضای هیات مدیره برخی نظام های صنفی استانی در پیگیری جدی موضوع انجام یافته كه بسیار ارزشمند است و آثار آن در برنامه های آتی برنامه كشاورزی شبكه بازار به تماشا در خواهد آمد... هنوز دیر نشده است!

مطالب مرتبط:

مجله کشاورزی شبکه بازار؛ یک نگاه از درون/ یادداشت حبیب ا... افزونی، خبرگزاری كشاورزی ایران

برنامه تلویزیونی مجله کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی راه اندازی شد / پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی

جلسه هماهنگی و توجیهی هسته های تخصصی محتوایی برنامه های تلویزیونی ویژه شبكه كشاورز برگزار شد/ پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزیارسال در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

فرماندار شهرستان ممسنی استان فارس گفت: نظام صنفی کشاورزی باید با یک ساختار منسجم ، به مشاغل ذیربط خود هویت بخشد و هدف از تشکیل نظام صنفی کشاورزی ،ساماندهی و حمایت از فعالین بخش کشاورزی است.

رهام پیکری در جلسه شورای کشاورزی شهرستان ممسنی اظهار داشت: بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور است و از محورهایی است که در روند توسعه کشور هم نقش مهمی ایفاء می کند .

رئیس شورای کشاورزی شهرستان ممسنی افزود: معرفی نظام صنفی كشاورزی باید در دستور کار باشد و در جهت عضو گیری بیشتر در این شهرستان تلاش بیشتری شود.

وی از مسوولان ادارات و نهادها خواست با همکاری و تعامل با هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی برای فعال سازی نظام صنفی تلاش کنند تا در آینده نزدیک شاهد رونق بخش کشاورزی شهرستان ممسنی باشیم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)ارسال در تاریخ سه شنبه 20 آبان 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مجمع عمومی سالیانه نوبت اول نظام صنفی كشاورزی استان مركزی در تاریخ 28 مهر ماه93 با حضور اكثریت اعضاء، رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان، مدیر تعاون روستایی استان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان، ‌نماینده سازمان صنعت،معدن و تجارت استان، مسئول امور تشكل های استان در سالن جلسات جهاد كشاورزی استان برگزار شد.

تعامل با شبكه تلویزیونی بازار

در ابتدای این جلسه آقای بهرامی رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان مركزی ضمن بیان دستور كار جلسه، گزارش مختصری از كارها و پیگیری های انجام شده بویژه در باره پخش برنامه كشاورزی از شبكه تلویزیونی بازار را ارائه كرد.

اهمیت مشاركت

سپس مهندس بابایی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان در زمینه نقش مهم تشكل ها در توسعه بخش كشاورزی، حضور و ارانه نظرات آنها در جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اهمیت موضوع مشاركت مباحثی را مطرح نمود.

ضرورت مطالعه قوانین و مقررات نظام صنفی كشاورزی

در ادامه مهندس رحیمی مدیر تعاون روستایی استان مركزی در سخنان خود بر مواردی همچون ضرورت تعامل هر چه بیشتر نظام صنفی با ادارات و سازمان ها، مطالعه قوانین و مقررات نظام صنفی كشاورزی، صرف وقت بیشتر هیات مدیره ها در پیگیری مسائل نظام صنفی تاكید كرد.

مهندس جلالوندی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان در ادامه جلسه توضیحاتی در مورد پیگیری امور بیمه اعضای نظام صنفی و بحث قانون تمركز ارائه داشت و آقای مختاری بازرس نظام صنفی استان نیز در مورد شفاف بودن امور مالی توضیحاتی مطرح نمود.

انتخابات هیات مدیره و بازرس

پس از رسمیت یافتن جلسه با نظارت مسئول امور تشكل ها، هیات رئیسه مجمع عمومی تشكیل شد. با توجه به دستور كار جلسه مبنی بر انتخابات هیات مدیره و بازرس، پس از ارائه گزارش مالی سال 92 و تصویب آن، آقای قلعه نویی رئیس جلسه ضمن قرائت اسامی كاندیداهای هیات مدیره و بازرس، از آنان خواست تا خود را معرفی نمایند. سپس رای گیری انجام شد و با شمارش آراء موجود در صندوق، تعداد پنج نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر علی البدل برای مدت سه سال و یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.

منبع: گزارش ارسالی مهندس سیدحسین موسوی زاده مسئول محترم امور تشكل های سازمان تعاون روستایی استان مركزیارسال در تاریخ یکشنبه 18 آبان 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی در گفتگو با روزنامه ایران گفت: «بر اساس طرحی که برای ساماندهی کشاورزان در سراسر کشور در نظر گرفته شده تمام اطلاعات مربوط به بهره برداران در پروانه فعالیت آن درج و این اطلاعات در سامانه جامع ثبت می‌شود تا بر اساس آن خدمات و تسهیلات پرداختی به کشاورزان منوط به ورود آنها در این سامانه باشد.»

دكتر عبدالرضا مسلمی با اشاره به وجود 434 نظام صنفی کشاورزی شهرستانی و استانی در کشور افزود: «تعداد كل تشکل‌های فعال در بخش کشاورزی مانند تعداد بهره برداران مشخص نیست و آماری دقیق در این خصوص وجود ندارد چون دستگاه‌‌های مختلف می‌توانند مجوز تشکیل تشکل‌ها را صادر کنند.»

وی یکپارچه کردن قوانین و مقررات را برای اثر بخشی و کارایی بهتر تشکل‌های کشاورزی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تشکل‌های صنفی کشاورزی نمی‌توانند مستقیماً در تنظیم بازار تولیدات کشاورزی دخالت کنند اما سازوکارهای چانه زنی را دارند تا از منافع کشاورزان در بازار دفاع کنند.

مسلمی با تأکید بر اینکه تأمین حقوق صنفی كشاورزان و هویت بخشی به آنان یکی از اهداف نظام صنفی کشاورزی است، افزود: دفتر امور تشکل‌های کشاورزی در حال طراحی سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات کشاورزان در سراسر کشور است.به گفته مسلمی بر همین اساس 235 شغل در ارتباط با کشاورزی دسته‌‌بندی شده که هر کشاورز با توجه به نوع کار در یکی از این شغل‌ها قرار می‌گیرد و نظام صنفی کشاورزی با توجه به اشتغال کشاورزان برای آنها پروانه فعالیت صادر می‌کند.

مدیرکل تشکل‌های کشاورزی سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه در این پروانه فعالیت تمام اطلاعات مربوط به واحد بهره برداری و خود کشاورزان درج می‌شود افزود: تمام اطلاعات مربوط به کشاورز در این سامانه قابل تجمیع است و اطلاعات به‌صورت منطقه‌ای و ملی قابل بهره برداری خواهد بود.وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در طول اجرای برنامه ششم توسعه، سامانه جامع اطلاعات کشاورزان تکمیل شود تا با تفکیک تمام امور مربوط به کشاورزان در زیربخش‌های کشاورزی، نقشه مزارع و زمین‌ها، تعداد بهره برداران و وضعیت كشت و بهره برداری واحدهای کشاورزی مشخص شود.

مسلمی ایجاد چنین سامانه اطلاعاتی را موجب این دانست که دیگر در کشور نیازی به سرشماری کشاورزی نخواهد بود و بر اساس برنامه‌ها هر سال اطلاعات مربوط به کشاورزان در پروانه کاری آنان به روز می‌شود.وی با اشاره به اینکه تاکنون 360 هزار پروانه فعالیت در دفاتر نظام صنفی کشاورزی سراسر کشور به ثبت رسیده گفت: اگر هر کشاورز پروانه فعالیت داشته باشد بر اساس آن میزان نهاده برای هر سال مشخص می‌شود و برنامه ریزی برای تأمین ملزومات کشاورزی به روز و کارآمد خواهد شد.

وی گفت: «یكی از كارهای اساسی نظام صنفی اعتبار بخشی به پروانه فعالیت است كه داشتن آن امتیازاتی را برای كشاورز به  همراه داشته باشد.مثلاً هر کشاورز بر اساس این پروانه خدمات دریافت کند یا از این پروانه‌ها به عنوان ضمانت بانکی و قضایی استفاده شود.»

وی همچنین گفت: «بهره مندی از معافیت سهم بیمه کارفرمایی برای 5 نفر از کارگران فعال در واحدهای کشاورزی یکی دیگر از مزایای عضویت در نظام صنفی كشاورزی است.»ارسال در تاریخ شنبه 17 آبان 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

گردهمایی منطقه ای کارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان ها با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با حضور کارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان وکردستان و همچنین روسای ادارات شهرستان های استان آذر بایجان غربی طی روزهای 4 و 5 آبان ماه 1393 در محل مرکز آموزش تعاون روستایی شهرستان ارومیه برگزار شد.

از قوانین و مقررات تا نقد مسائل تشکل ها و نظام های صنفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این گردهمایی كه با هدف آشنایی کارگزاران استانی و شهرستانی با قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی و بررسی مسائل ومشکلات تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی برگزار گردید، مهندس جهانی معاون بازرگانی سازمان  تعاون روستایی استان ضمن خیر مقدم، گزارش عملکرد استان در حوزه تشکل ها ونظام های صنفی را ارائه نمود.

ارائه سیاست ها و برنامه های دفتر امور تشكل های كشاورزی در سال 1393 و ضرورت برگزاری گردهمایی منطقه ای و تاكید بر مباحث مربوط به تامین اعتبار و منابع مالی، اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی، تعامل با سازمان ها ودستگاه های مرتبط(بیمه تامین اجتماعی،معافیت مالیاتی،صندوق بیمه روستاییان و...)، دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع وانتخابات، ایجاد شرایط مناسب برای عضویت بهره برداران در نظام صنفی كشاورزی از جمله موضوع های مورد اشاره مرتضی ادیب معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی در روز نخست این گردهمایی بود.

دو محور اصلی توانمندسازی در تشكلها و نظامهای صنفی:

انتقال دانش و اطلاعات، انتقال قدرت و اختیار

در ادامه علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی ضمن ارائه دیدگاه های رسمی دفتر امور تشكلهای كشاورزی در خصوص جایگاه مورد نظر برای تشكلها و نظامهای صنفی، بر اساس آن موضوع توانمندسازی را دو محور: توانمندسازی از حیث دانشی و توانمندسازی از حیث واگذاری امور و اختیارات تشریح و نظرات كارگزاران استانی را در این زمینه مورد بررسی و بحث قرار داد. ارزیابی نیازهای نظام صنفی برای توانمندسازی و بررسی انواع روشهای آموزشی و اطلاع رسانی نیز در ادامه مورد بحث و تحلیل كارشناسی قرار گرفت.

 

نظرات كارگزاران استان ها

 بحث و بررسی پیرامون مسائل مطرح شده توسط اعضای جلسه و طرح دیدگاه ها و نکته نظرات كارگزاران استان ها بخش بعدی برنامه این دوره آموزشی بود كه طی آن، مواردی همچون عدم ثبات مدیریت ها وجابجایی همکاران استانی، نیاز به تعامل و تفاهم سازمان هاو وزارتخانه ها در سطح مرکز، اتخاذ تدابیر لازم برای اعتبار بخشی به پروانه ها، پیگیری اخذ ردیف اعتباری برای تشکل ها و نظام های صنفی از مراجع ذیربط، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای ارکان تشکل ها ونظام های صنفی، تقویت ساختار سازمانی دفتر امور تشکل های كشاورزی در سطح استان وشهرستان مورد تاكید قرار گرفت.

 

تشریح شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشکل ها و نظام های صنفی و دستورالعمل اجرایی آن

در نشست بعدازظهر روز نخست این گردهمایی، شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشکل ها و نظام های صنفی و دستورالعمل اجرایی شیوه نامه مذکور، به تفصیل توسط مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی واجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی با تاکید بر فرآیندهای اجرایی سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمند سازی ،حمایت و تجهیز و عضوگیری نظام های صنفی کشاورزی وبررسی وتشریح فرم های نظارت وارزیابی، فرم های گزارش گیری، شاخص های ارزیابی دبیر خانه امور تشکل های كشاورزی و شاخص های کنترل ونظارت بر فعالیت های اداری ومالی، تشریح وتبیین گردید.

مدیر تعاون روستایی استان و تشكل ها و نظام صنفی

در ابتدای برنامه روز دوم گردهمایی منطقه ای کارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان ها،  مهندس شایان مهر مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی طی سخنرانی خود به ارائه گزارش از وضعیت کشاورزی واقلیمی استان، توانمندی ها وقابلیت های استان در بخش کشاورزی، توانمندی شبکه تعاون روستایی استان پرداخت و عملکرد استان در حوزه تشکل ها ونظام های صنفی و ضرورت حمایت، هدایت ونظارت برای تشکل ها را تشریح نمود.

کارگاه آموزشی با شیوه های ارزیابی و ارزشیابی مشارکتی

برگزاری کارگاه آموزشی توسط گروه تسهیل گر دفتر امور تشكل های كشاورزی با شیوه های ارزیابی وارزشیابی مشارکتی واستفاده از تکنیک های مشارکتی و روش های متنوعی همچون: PRA (ارزیابی مشاركتی) و تسهیل گری؛ طوفان اندیشه؛ مقایسه زوجی ؛ ژرف كاوی و تحلیل مشكل ؛ SWOT ( شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) با موضوع نظام صنفی کشاورزی وموانع ومحدودیت های عضویت در نظام های صنفی کشاورزی وارائه راهکارهای اجرایی برنامه انتهایی این دوره از گردهمایی آموزشی بود كه با حضور فعال كارگزاران استانی برگزار شد.

لینك مرتبط: برگزاری کارگاه آموزشی تشکلهای کشاورزی در مرکز آموزش تعاون روستائی ارومیه/ وب سایت تعاون روستایی آذربایجان غربیارسال در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

 

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان فارس در نوبت اول با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستانها، نمایندگان دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تامین اجتماعی استان، معاون بانك كشاورزی استان. مدیرعامل تعاونی تولید استان. معاون امور تشکلها و نظام بهره برداری و کارشناس امورتشکلها تعاون روستایی استان به منظور انتخاب هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان در روز چهارشنبه 30 مهر ماه 1393در محل سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در شهر شیراز برگزار شد.

 

نقش نظام صنفی کشاورزی در تعامل با دستگاه های اجرایی

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ابتدای سخنان خود  به تشریح نقش نظام صنفی کشاورزی در تعامل با دستگاه های اجرایی برای دفاع مشروع و قانونی از منافع کشاورزان و حضور فعال در جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی  مرتبط با بخش کشاورزی پرداخت.

 

محمد مهدی قاسمی تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی می باید در کنار کشاورزان فعالیت های خود را بیش از قبل گسترش دهد ونقش خود را به عنوان متولی و یا نماینده این قشر از جامعه ایفا نماید.

 

 

تعامل كارآمد نظام صنفی كشاورزی فارس با ساز مان های متعدد

 

 

سپس معاون مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مطالبی در خصوص دستاورد های نظام صنفی کشاورزی به حاضران ارائه داشت.

 

مرتضی ادیب با اشاره به این كه نظام صنفی كشاورزی استان فارس از فعال ترین و پیشروترین نظام های صنفی بوده است اظهار داشت:این عملکرد به دلیل نوع و نحوه فعالیت هایی است که مدیران ارشد آن نظام در تعامل كارآمد با مراكز و سازمان هایی همچون بانک کشاورزی،دادگستری،تعاون های روستایی و سازمان صنعت و معدن وتجارت داشته اند.

 

رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی

 

عبدالحسین اسلامی، معاون امور تشکلها و نظام بهره برداری تعاون روستایی استان نیز ضمن تقدیر و تشكر از حضور نظام های صنفی در جلسه مذكور نسبت به رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی تاكید كرد.

 

گزارش مجمع

 

پس از تعیین هیأت رئیسه مجمع عمومی که از بین شهرستان هایی که داوطلب عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان نداشتند، انتخاب شدند و پس از تعیین سمت اعضای هیأت رئیسه، رسمیت جلسه مجمع عمومی با حضور 116 نفر از 135 نفر واجد شرایط حضور در مجمع اعلام و مجمع نسبت به بررسی دستورات جلسه اقدام نمود.

 

سپس با درخواست آقای ظریف رئیس هیأت رئیسه، آقای ملک زاده عضو هیأت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان ضمن تقدیر از حضور حاضرین، گزارشی از روند فعالیتها و اقدامات انجام شده نظام صنفی استان را ارائه داشت.

 

در ادامه حسابرس نظام صنفی استان گزارشی از وضعیت بودجه، اعتبارات و عملکرد مالی نظام صنفی استان را ارائه نمود که مجمع به اتفاق آرا گزارش حسابرسی و  بودجه پیشنهادی نظام صنفی استان را به تصویب رساندند.

 

 

 

 

در ادامه با درخواست رئیس مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان به معرفی خود پرداختند. در این مرحله 7 نفر از داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و 1 نفر از داوطلبین بازرس نظام صنفی انصراف خود را اعلام نمودند. برگه های رأی بر اساس نام شهرستان به ترتیب حروف الفبا و لیست اعضای حاضر در جلسه مجمع با تطبیق کارت شناسایی و اسامی ثبت شده، تحویل و پس از جمع آوری آرا در صندوق، برگ آرا با تعداد حاضران تطبیق و نسبت به شمارش آرا توسط هیأت رئیسه و ناظران اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرای کسب شده به شرح زیر است:

آقایان حیدر شیبانی 73 رای، ایرج شهبازی 69 رای، حبیب قاسمی 67 رای، محمد شفیع ملک زاده 65 رای و سید جعفر حسینی 52 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان هوشنگ خرسند 48 رای  و بهبود محمدی با کسب 47 رای  به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و آقایان محسن شهسوار با 74 رای و عبدالمحمد دانا با 40 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

 

نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی در این جلسه آقایان ادیب و كرمی مقدم، معاون مدیر كل و رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی بودند.

 

 

لینك های مرتبط:

1- کشاورزان دارای صنف شدند / گزارش " مطبوعات فارس" از جلسه مجمع و انتخابات

2- تجربه های موفق مدیریت نظام صنفی: نظام صنفی کشاورزی استان فارس

3- عضویت نظام صنفی كشاورزی استان فارس در 7 جلسه تصمیم گیر بخش كشاورزی ارسال در تاریخ چهارشنبه 7 آبان 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

سفر نظارتی نمایندگان دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به استان كرمان طی روزهای 22 تا 23 مهر ماه 93 در راستای وظایف و فعالیت های دفتر با هدف بررسی وضعیت فعالیت تشكل ها و نظامهای صنفی كشاورزی استان و شهرستانهای تابعه با حضور آقایان ادیب، معاون و عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام شد.

گزارش معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی از این سفر نظارتی در پی می آید:

با مدیر

اولین برنامه سفر نظارتی به استان كرمان در روز نخست، ملاقات با آقای مهندس محمد حسینی مدیر تعاون روستایی استان كرمان بود. در این جلسه سیاست ها و برنامه های دفتردر سال 93 تشریح و در خصوص فرآیند اجرایی پروژه ها و فعالیتها بحث و بررسی انجام شد.

.

مهندس حسینی مدیر تعاون روستایی استان كرمان(نفر وسط)، مهندس سالاری معاون تشكلها سازمان (سمت چپ)

 

با نظام صنفی ها و ستاد استان

در ادامه، جلسه مشترك با روسای هیات مدیره، دبیران اجرایی، خزانه داران نظام صنفی و همكاران ستاد استان برگزار گردید. دراین نشست برنامه ها و ضوابط اجرایی و رعایت دستورالعمل های نظام صنفی برای مدعوین تشریح گردید. همچنین در ارتباط با گسترش فعالیت های نظام صنفی برای دفاع از حقوق قانونی بهره برداران و ذینفعان اعم از تولید كننده و مصرف كننده و لزوم رعایت قوانین و مقررات، تعامل با جهاد كشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط، لزوم حضور نظام صنفی در جلسات تنظیم بازار و تعیین نقش و حضور نظام صنفی كشاورزی در موضوع خریدهای تضمینی، ضرورت ظرفیت سازی، برنامه محور بودن آنها تاكید گردید.

نظام های صنفی علاوه بر كارهای روزمره خود باید نسبت به حضور در مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور فعال داشته باشند و از مرحله تثبیت موقعیت به سوی تاثیر گذاری در بخش كشاورزی ادامه مسیر دهند. لزوم تغییر دیدگاه در نظام های صنفی كشاورزی و پرداختن نظام ها و حضورشان در بحث هایی همچون قانون تمركز وظابف بازرگانی به وزارت جهاد كشاورزی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش كشاورزی و توسعه بخش كشاورزی، توجه به ارتقای بخش كشاورزی توسط تشكل ها و سازه های اجتماعی سازماندهی و ساماندهی شده، تعریف نقش تشكل ها و نظام صنفی در فرآیند تولید، ‌ارتباط بین تولید و تشكل ها از مباحث و راهكارهای مطرح شده طی این جلسه بود.

در ادامه هر كدام از حاضرین نسبت به مسائل و مشكلات شهرستان خود مواردی را مطرح نموده و نسبت به پاسخگویی آنها اقدام لازم صورت گرفت.

بازدید از نظام صنفی شهرستان و استان

سپس  از نظام صنفی شهرستان كرمان و استان كه در سازمان تعاون روستایی استان كرمان مستقر هستند بازدید به عمل آمد و در خصوص  بررسی روند فعالیت های نظامها در بخشهای اداری و مالی و آموزش و تعاملات با سازمانها و نهادهای مرتبط با آنها گفتگو شد.

نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان

نتایج بازدید از 4 شهرستان

با فرمانداران

در روز دوم، "فهرج" اولین شهرستانی بود كه مورد بازدید قرار گرفت. ابتدا جلسه ای با مدیر جهاد كشاورزی، رئیس تعاون روستایی شهرستان، رئیس نظام صنفی شهرستان، رئیس نظام صنفی استان كرمان و عضو شورای مركزی و سایر همكاران برگزار و در خصوص عضو گیری، بیمه تامین اجتماعی و ضرورت تعامل هر چه بیشتر با دستگاههای ذیربط برای نظام صنفی مسایلی طرح گردید و به منظور بررسی مشكلات، جلسه ای با آقای مهندس فراغی فرماندار فهرج برگزار شد. در این جلسه ایشان ضمن تاكید بر نقش حمایتی و نظارتی دولت در نظام های صنفی كشاورزی و تعامل با جهاد كشاورزی و سایر دستگاههای مربوطه، در خصوص حضور نظام صنفی در جلسات و كارگروه های كشاورزی، شورای اداری و سایر جلساتی كه مرتبط با بخش كشاورزی است مطالبی را اشاره نمود. آقای فرماندار ضمن استقبال از كاركرد نظام صنفی در بخش كشاورزی، حمایت همه جانبه از نظام صنفی را مورد تاكید قرار داد. گفتنی است 95 درصد بهره برداران فهرج، باغدار خرما و تولیدات جانبی هستند؛ سند توسعه شهرستان در حال نگارش و تهیه است كه نظام صنفی در این خصوص می تواند كمك موثری انجام دهد.

جلسه با فرماندار فهرج

در همان روز شهرستان "ریگان" دومین مقصد گروه نظارت دفتر بود. در جلسه ای كه با حضور آقای حسین پور فرماندار این شهرستان برگزار گردید، در خصوص چگونگی تشكیل نظام صنفی، كاركرد، وظایف، میزان نقش پذیری و ایفای نقش در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی مطالبی مطرح شد. ایشان نیز ضمن تاكید برحمایت از نظام صنفی، یاد آور شد كه حدود 90 درصد بهره برداران در بخش كشاورزی و دامپروری مشغول به فعالیت هستند و لزوم ساماندهی و سازماندهی این بخش بیش از پیش احساس می شود كه در این ارتباط نظام صنفی می تواند نقش موثرو مهمی داشته باشد. مقرر شد جلسه ای با حضور فرماندار، نظام صنفی، تعاون روستایی و اداره ثبت اسناد برای اسناد مالكیت زمین های كشاورزی و تامین اجتماعی برای حل مشكلات بیمه نشدن كشاورزان و بهره برداران برگزار گردد.

"نرماشیر" سومین شهرستان مورد بازدید بود. در این شهرستان نیز یكی از مشكلات عمده، همكاری نكردن بیمه تامین اجتماعی با نظام صنفی شهرستان بود.

و شهرستان بم آخرین مقصد هیات بازدید كننده در این روز بود. نظام صنفی شهرستان در تعاون روستایی مستقر است و فضای فیزیكی مناسب برای نظام در نظر گرفته شده است. در حال حاضر تعداد 716 نفر عضو نظام صنفی بوده و به همین تعداد پروانه نظام صنفی صادر شده است. ضمن این كه 589 نفر نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند. در كارگروه های كشاورزی، سرمایه گذاری كشاورزی، كارگروه صنعت خرما در دانشگاه صنعتی امیر كبیر تهران عضویت دارند. تعامل مناسبی با جهاد كشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط وجود دارد. لازم به یاد آوری می باشد تمامی چهار شهرستان مورد بازدید اظهار نامه مالیاتی برای سال گذشته تكمیل و به اداره دارایی ارایه كرده اند. همچنین دفاتر مالی پلمپ شده نیز در این نظام ها موجود بود.

با نظام صنفی كشاورزی شهرستان بمارسال در تاریخ دوشنبه 5 آبان 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

تا پایان سال جاری، 5 گردهمایی آموزشی - توجیهی منطقه ای در استان های كشور از سوی دفتر امور تشكل های كشاورزی برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعتقاد به نقش موثر یادگیری مستمر و تبادل اطلاعات بین كارگزاران و كارشناسان در موفقیت طرح و پروژه های دفتر، هر ساله گردهمایی های آموزشی – توجیهی منطقه ای را برگزار می كند كه در این راستا برنامه ریزی لازم برای برگزاری 5 گردهمایی منطقه ای در سال 1393 انجام شده است.

مسعود عدل طلب افزود:نخستین گردهمایی آموزشی – توجیهی منطقه ای در تاریخ  4 و 5 آبان ماه در استان آذربایجان غربی با حضور مسئولان و كارشناسان استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان ،كردستان و آذربایجان غربی برگزار می گردد كه هماهنگی های لازم برای تامین اعتبار برگزاری این دوره ها نیز با استان ها انجام پذیرفته است.

وی در ادامه اظهار داشت: از آنجا كه این دوره آموزشی برای تمام كارگزاران حوزه دفتر امور تشكل ها در سطح استان و شهرستان تعریف شده است، مسئول امور تشكل های استان پس از شركت فعال در جلسه و دریافت محتوای آموزشی، بایستی با تشكیل كلاس آموزشی برای مسئولان امور تشكل های شهرستان های آن استان، مطالب آموزشی را به اطلاع آنان رسانیده و گزارش آن را به دفتر امور تشكل های كشاورزی ارسال نماید.

عدل طلب در باره عناوین مطالب ارائه شده در این گردهمایی اضافه نمود: تبیین سیاست ها و برنامه های دفتر امور تشكل های كشاورزی در سال 93، شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی، دستورالعمل برگزاری مجامع و انتخابات نظام صنفی كشاورزی و صدور پروانه فعالیت نظام ها و بررسی راهكارهای انتقال دانس و توانا سازی كارگزاران و اعضای هیات مدیره تشكل ها و نظام های صنفی، رئوس كلی مطالب قابل ارائه در این گردهمایی ها را تشكیل خواهد داد. ضمن این كه طبق برنامه ها یك روز از این گردهمایی های آموزشی به برگزاری كارگاه آموزشی استفاده از روش ها و تكنیك های مشاركتی اختصاص خواهد یافت.

گفتنی است پیش از این، گردهمایی ملی و سراسری كارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان های كشور، اردیبهشت ماه 93 در تهران برگزار شد.ارسال در تاریخ سه شنبه 29 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

برای پیشگیری از هر گونه تخلفات احتمالی در زمینه صدور پروانه فعالیت یا تمدید و ابطال آن  پس از ساعت ها كار كارشناسی و لحاظ تجربه های نظام های صنفی كشاورزی استان ها و بررسی های حقوقی، شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی شهرستان از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران ابلاغ شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی این شیوه نامه با توجه به اجرای آیین نامه و اساسنامه های مصوب نظام صنفی كشاورزی و در راستای تحقق وظیفه این نظام برای هویت دادن و نظم بخشی به مشاغل و شاغلین بخش كشاورزی كشور و همچنین ضرورت یكنواختی در صدور پروانه های فعالیت توسط نظامهای صنفی كشاورزی، ساماندهی امور مربوط به این امر و پیشگیری از هر نوع تخلفات احتمالی به منظور اجرا توسط نظامهای صنفی كشاورزی تدوین و تنظیم گردیده است.

دانلود ابلاغیه

دانلود شیوه نامه ارسال در تاریخ شنبه 26 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نخستین جلسه بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با حضور نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی ایران)، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مركز نظارت بر اصناف كشور و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در روز بیستم مهرماه جاری در كمیسیون فرعی دولت تشكیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب 1386، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید و جلسه یاد شده به منظور بررسی، تضارب آرا و نظرات نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه تشكیل گردیده و طی جلسات متعدد آتی نیز پیگیری و تشكیل خواهد شد.

دفتر امور تشكلهای كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی، طی سه سال گذشته جلسات متعددی را برای بازنگری و اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، تعاون روستایی و بوی‍ژه نظام های صنفی كشاورزی در سطوح كشور و استان ها و لحاظ نظرات اصلاحی ارائه شده برگزار نموده است. بر این اساس، آیین نامه اصلاحی جدید جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال گردید.

با توجه به تغییرات گسترده ای كه برای كارآمدتر شدن نظام صنفی، در این آیین نامه انجام گردید و همچنین نظر به روند بررسی مفاد تغییرات، به نظر می رسد بیش از یك ماه برای بررسی اصلاحیه آیین نامه و نهایی سازی آن در جلسات متعدد، زمان برده شود.

نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه آقایان مهندس محمدزاده عضو هیات مدیره، مهندس ابن علیپور مدیر امور حقوقی و دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بودند.ارسال در تاریخ چهارشنبه 23 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور طی مكاتبه با روسای هیات مدیره نظام های صنفی استان ها بر رعایت قوانین و مقررات جهت حضور قانونی و موجه آنان در انتخابات آتی شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور تاكید نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این نامه به امضای سیدموسی رهنمایی آمده است: با توجه به اینكه دوره سه ساله اعضای شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی رو به اتمام است و در آینده نزدیك انتخابات شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار خواهد گردید، لذا ضروری است نظام های صنفی كشاورزی استان ها ضمن رعایت نكات و موارد ذیل آمادگی كامل را جهت حضور قانونی خود در انتخابات شورای مركزی داشته باشند:

1-       تهیه و تنظیم ترازنامه مالی منتهی به پایان سال 1392 و ارسال به نظام صنفی كشاورزی كشور جهت انجام حسابرسی از نظام صنفی استان توسط نظام صنفی كشاورزی كشور به استناد ماده 7 نظام نامه مالی

2-       برگزاری مجمع عمومی نظام صنفی استان و انتخاب اعضای هیات مدیره.بدیهی است قبل از برگزاری مجمع عمومی استان می بایست مجامع عمومی نظام های صنفی شهرستان ها برگزار شده باشد.

3-       استان هایی كه دوره سه ساله هیات مدیره آنها پایان یافته باشد و اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننموده باشند، اعضای هیات مدیره به دلیل پایان یافتن اعتبار قانونی، وجاهت قانونی جهت حضور در انتخابات شورای مركزی نظام صنفی كشور را نخواهند داشت.

4-       ضروری است كلیه استان ها قبل از برگزاری مجمع عمومی نظام صنفی استان در راستای بند3 ماده 46 اساسنامه و ماده 28 نظام نامه مالی و تبصره ذیل آن نسبت به واریز 5% سهم نظام صنفی كشور اقدام و تسویه حساب نمایند.

 دانلود متن ابلاغیهارسال در تاریخ یکشنبه 20 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

عضو هیات مدیره و مسئول امور استانهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید براینکه از دید سازمان، هیچکس فعال بخش کشاورزی شناخته نخواهد شد مگر اینکه عضو نظام صنفی باشد افزود: از منظر ما باید تمام فعالین بخش کشاورزی دارای هویت باشند و از طریق نظام صنفی کشاورزی پروانه فعالیت دریافت نمایند.

محمد وحید قلفی دردیدار با جمعی از مدیران ومعاونان سازمان تعاون روستایی استان و شهرستانها ، مدیران عامل اتحادیه ها ، شرکتهای تعاونی ، تعاونی های تولید  کشاورزی  ونظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ضمن اشاره به ضرورت وجود و حضورتشکل های کشاورزی در پیشبرد امور  بخش کشاورزی کشور گفت: اتفاقات سال های اخیر و وضعیت آب وهوایی کشور نقش و اهمیت بخش کشاورزی را در کشور برجسته کرده است و پس از تصویب طرح تجمیع وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی نقش تشکلها نمود بیشتری یافته است.

وی با اشاره به آسیب شناسی تشکلهای کشاورزی برای جلوگیری از فترت و کمرنگ شدن نقش آنها دربخش کشاورزی افزود : یکی از اسیبهای تشکل ها عدم کار شبکه ای است. زیرا تشکل ها به تنهایی نمی توانند کارها را به پیش ببرند و باید به صورت شبکه ای کارکنند تا موجب هم افزایی شود. عدم توجه به روش های مدرن ونو در مدیریت وکار شبکه ای و نبود تفکرات جدید و تاکید بر روشهای سنتی و قدیمی به عنوان یکی دیگراز آسیبهای تشکلهای کشاورزی مطرح است ؛ آسیب سوم عدم وجود سیستم وبانک اطلاعاتی و آماری است زیرا با نبود آمار واطلاعات دقیق راه به جایی نخواهیم برد.

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به نقش واهمیت نظام صنفی کشاورزی به عنوان تشکلی که تازه متولد شده و مراحل رشد وتکامل خود را در 10 سال آتی طی خواهد کرد اظهار داشت: ما در حال بازبینی اساسنامه و آیین نامه نظام صنفی هستیم تا در حوزه بازرگانی نیز وظایفی را بر عهده بگیرد و در این راستا در بند 2 آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف خوبی را از جمله قیمت‌گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی با استفاده از ظرفیت و توان نظام صنفی کشاورزی برعهده آنها گذاشته  شده است.

قلفی با ذکر اینکه در حال حاضر تعداد 236 رشته شغلی کشاورزی از طریق نظام صنفی کشاورزی پروانه دریافت می کنند افزود: با توجه به قانون تمرکز و برعهده گرفتن بخش خدمات وبازرگانی بخش کشاورزی کد های شغلی جدیدی اضافه خواهد شد و تعداد شغلهایی که از نظام صنفی کشاورزی پروانه دریافت خواهندکرد به مراتب بیشتر از این خواهد شد.

منبع: دبیرخانه نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقیارسال در تاریخ شنبه 19 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی به زودی ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: پس از ابلاغ شیوه نامه نظارت و ارزیابی به استان های كشور طی نامه شماره148700/34/3/204 مورخ 20/12/1392 به منظور عملیاتی كردن شیوه نامه، "دستور العمل اجرایی" آن در 10 ماده با موضوع سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی و حمایت و تجهیز تنظیم گردیده است كه به همراه فرم های مربوطه جهت اجرا توسط مدیریت استان ها و نظام های صنفی كشاورزی به زودی ابلاغ خواهد شد.

مسعود عدل طلب همچنین در خصوص تدوین و نهایی شدن آیین نامه مدیریت منابع مالی و معاملاتی افزود: آیین نامه مذكور پس از طی مراحل مقدماتی به منظور ایجاد وحدت رویه در زمینه عملیات مالی - معاملاتی و حسابداری و تسهیل در امر كنترل، نظارت و مدیریت منابع مالی نظام های صنفی تدوین و تنظیم گردیده است كه متعاقبا اعلام خواهد گردید.

این آیین نامه در 5 فصل و 30 ماده تنظیم گردیده و شامل فصول بودجه،‌ درآمد و هزینه معاملات، حسابرسی و حسابداری است كه پس از طی مراحل اداری تا اواخر مهر ماه 93 ابلاغ خواهد شد.

دانلود شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

دانلود نامه ابلاغیه شیوه نامه نظارت ارسال در تاریخ چهارشنبه 16 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

با كمال تاسف مطلع شدیم آقای بهزادپور رئیس نظام صنفی كشاورزی استان كرمان در فراق پدرشان، به سوگ نشسته اند. برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای خانواده محترم بهزادپور،شکیبایی مسئلت داریم.ارسال در تاریخ دوشنبه 14 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

برنامه تلویزیونی "مناظره" كه عصر جمعه ها به طور مستقیم از شبكه یك سیما پخش می شود این بار در روز یازدهم مهر ماه 93 موضوع و مسائل قیمت خرید تضمینی گندم كشاورزان، با حضور نمایندگان نظام صنفی و تشكل های كشاورزی، دولت و مجلس را به چالش كشید.

 

موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشكل های كشاورزی كشور، مهدی کاظم‌نژاد مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ناصر عاشوری قلعه‌ رودخانی، عضو کمیسیون اقتصادی و محمد اسماعیل نیا عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افراد حاضر در این مناظره بودند.

 

 

رهنمایی: بیشترین آسیب بخش كشاورزی ناشی از عدم اجرای قوانین است

 

 

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدا گفت: در کشاورزی دچار عقب‌ماندگی تاریخی هستیم و ما كشاورزان هویتی را در دل تاریخ گم كرده ایم.کشاورزی در تمام ابعاد با مشکل مواجه است و همه اینها به علت نداشتن صنف بوده است.

 

موسی رهنمایی خواستار تجدید نظر در نرخ جدید خرید تضمینی گندم شده و افزود: هم‌اکنون نرخ تورم بالای 20 درصد است و این هزینه‌ها باید برای كشاورزان جبران شود و انصاف نیست کسی که نان می‌دهد کم نان بخورد.

 

وی ضعف اجرای قوانین بخش كشاورزی را بیشترین آسیب وارده به بخش عنوان داشته و گفت: به مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانین مناسب برای بخش کشاورزی به ویژه قانون تمرکز که به تصویب رسید، یک عدد 20 می‌دهیم. اما در مقابل برای نظارت بر اجرای قانون نیز نمره صفر می‌دهیم، چرا که مجلس محترم در انجام مأموریت و مسئولیت ثانویه خود که همانا نظارت بر اجرای قوانین است قوی عمل نکرده و بیشترین آسیب بخش کشاورزی از همین عدم اجرای قوانین است.

 

رهنمایی در ادامه گفت: برای دفاع از یک شغل و یک سیستم یک صنف لازم است. کشاورز یا دائما در مزرعه حضور دارد و یا این که در بیرون از مزرعه به مزرعه فکر می‌کند . به همین علت کشاورزان کمتر به فکر تشکل، صنف و دفاع از حقوق صنفی خود افتاده اند و به همین خاطر متأسفانه ما در تمام ابعاد مشکل پیدا کردیم.

 

وی افزود: نظام صنفی كشاورزی با هدف دفاع از حقوق كشاورزان تشكیل شده است. تا چند سال گذشته که نظام صنفی نداشتیم، کشاورزان نمی‌توانستند حق خود را بگیرند و در سال 89 یك شبه و به چشم بر هم زدنی افزایش 10 برابری نرخ سوخت را پذیرفتند، اما بازنگری در نرخ گندم نسبت به آن صورت نگرفت و از سال 91 به بعد این اقدام در حال اجرا است.

 

 

اسدی: مشکلات و کمبودها به دلیل ضعف لابی جامعه کشاورزی است

 

 

رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشكل های كشاورزی كشور در سخنان خود در برنامه مناظره گفت: دولت‌ها در بحث تعیین مبادلات بین کشاورز و مصرف‌کننده اغلب جانب مصرف‌کننده را گرفتنه اند و ناراضی ساختن کشاورز، مناسب کشور نیست.

 

مسعود اسدی با اشاره به اینکه‌ افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم، هزینه تولید محصول را نیز تأمین نمی‌کند و موجب می‌شود بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند، افزود: قطعا اگر رئیس جمهور محترم در جلسه تعیین نرخ تضمینی خرید گندم حضور می داشت، به رقم مذکور رضایت نمی‌داد.

 

وی خطاب به نماینده بخش دولتی در این مناظره گفت: می‌گویید فقط برخی کشاورزان نسبت به قیمت جدید خرید تضمینی گندم اعتراض دارند، آن برخی دیگر که اعتراض ندارند کجا هستند؟ تا آنجا كه من می‌دانم همه کشاورزان از این تصمیم احساس ناراحتی می‌کنند، چون بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی باید مطابق با تورم تعیین شود.

 

رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشكل های كشاورزی كشور افزود: بحث کشاورزی، مساله امنیت غذایی است و به همین دلیل در همه كشورهای جهان دولت ها سعی می‌کنند از آن حمایت کنند. بر اساس قیمت های جدید هزینه‌ تولید در هر هکتار برای کشاورز حداقل 640 هزار تومان و درآمد وی فقط 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و اگر تورم 21 درصدی  مبنای افزایش قیمت خرید تضمینی قرار گیرد آنگاه درآمدهای کشاورز در هر هکتار 660 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و تقریبا معادل هزینه‌هایش می‌شود.

 

اسدی در ادامه تاكید كرد: طبق قانون مجلس باید اراضی کشاورزان به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها پذیرفته شود، اما بانک‌ها این وثیقه را قبول ندارند و در این زمینه به کشاورزان کمک نمی‌کنند و آنهایی که هم وام کشاورزی می‌گیرند، اغلبشان کشاورزی بلد نیستند.

 

رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشکلهای کشاورزی كشور با مقایسه خودروسازی و کشاورزی گفت: 25 سال مردم را مجبور می‌کنیم، سوار تولیدات غیراستاندارد خودروسازان داخلی شوند تا از این صنعت حمایت شود، اما در مقابل شاهدیم كه تعرفه صادرات کشاورزی مرتبا افزایش می یابد.

 

اسدی با اشاره به مشکلاتی از جمله سوخت برای كشاورزان گفت:در سراسر ایران هر کشاورزی که بخواهد 200 لیتر سوخت یارانه‌ای بگیرد، اشک از چشمانش سرازیر می‌شود. این کار آنقدر مشکلات دارد که بسیاری ترجیح می‌دهند سوخت را آزاد بخرند.

 

وی در پایان تصریح كرد: مشکلات و کمبودهای بخش کشاورزی به دلیل ضعف لابی جامعه کشاورزی است.

 

 

نماینده بخش دولتی: تشکل‌های بخش کشاورزی، چندان وارد میدان نمی‌شوند

 

 

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی كه به عنوان نماینده بخش دولتی در این نشست حاضر بود گفت: درست است كه در دنیا هم اثبات شده که حمایت از بخش کشاورزی بسیار مهم و غیرقابل اجتناب است اما تجربه نشان داده است که تنها با استفاده از ابزار قیمتی نمی‌توان از کشاورز حمایت کرد.

 

مهدی کاظم‌نژاد افزود: بنده به کشاورزان اطمینان می‌دهم ممکن است امسال قیمت تعیین شده مورد نارضایتی بخشی از اقشار کشاورزان قرار گرفته باشد اما در زمینه تأمین نهاده های بخش کشاورزی هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.

 

وی با اشاره به ماده 13 قانون افزایش بهره وری در بحث خرید تضمینی اظهار داشت:ماده 13 قانون افزایش بهره وری می‌گوید ما به جای خرید تضمینی به سوی قیمت تضمینی پیش رویم. در این قانون ذکر شده که باید دولت قیمتی را اعلام کند این قیمت را نخرد معامله در بورس انجام شود، چنانچه قیمت بورس کمتر از این قیمت بود دولت مابه تفاوت آن را بدهد. لازمه این کار آن است که تشکل‌ها وارد کار شوند. متأسفانه تشکل‌های بخش کشاورزی ما خیلی وارد میدان نمی‌شوند.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی : آموزش مغفول مانده است

 

 

ناصر عاشوری قلعه‌ رودخانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مناظره اظهار داشت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای بهبود شرایط کشاورزی است و البته کافی نیست و در این جهت می باید بیش از این تلاش کرد. ضمن این كه باید تولید، تجارت و توزیع محصولات کشاورزی یک کاسه شود.

وی تاكید كرد: دولت باید کاشت گندم آبی و دیمی را نیز مدیریت کند، زیرا ضایعات بسیار زیادی در تولید داریم که با افزایش راندمان تولید می‌توانیم مانع از این ضایعات شویم.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما آموزش مغفول مانده است، تصریح کرد: دولت باید در این زمینه نیز فکر اساسی کند، تا بتواند ضایعات محصولات کشاورزی را به کمترین میزان خود برساند.

 

 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس: ما فریاد می‌زنیم به شما کمک می‌کنیم!

 

 

محمد اسماعیل‌نیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این جلسه با اشاره به این كه قانون همیشه به دنبال حمایت از تولید کشاورزی بوده است، اما متأسفانه این قانون خوب اجرا نشده است، افزود: در مجلس بر قیمت تمام شده به اضافه درصد سود و به اضافه تورم تأکید شد و در آخرین اصلاحیه اعلام گردید که باید تمام ضرر و زیان کشاورز در نظر گرفته شود.

 

این نماینده تصریح كرد: كشاورزان باید در قالب تشکل‌های بخش خصوصی ساماندهی شوند و تشکل‌ها نیز باید در حوزه های تخصصی و اختیارات و وظایف قدرتمند شوند.

 

اسماعیل نیا با بیان اینکه در نظام بیمه باید اتفاقاتی رخ دهد اظهار داشت: مجلس با ظرفیتی که دارد به تشکل‌ها و کشاورزان کمک می‌کند و ما دائم در تلاشیم و فریاد می‌زنیم به شما کمک می‌کنیم.

 

 

گفتنی است سوال بخش نظر سنجی مردمی برنامه اینگونه بود كه:"به نظر شما، دولت در تعیین نرخ تضمینی گندم بیشتر نفع کدام گروه را در نظر دارد ؟" با گزینه های: "1- کشاورزان گندمکار 2- مصرف کنندگان آرد و نان". در پایان برنامه اعلام شد كه گزینه یک با 17/70 درصد مخاطب، بیشترین رای و گزینه دو 83/29 درصد رای مخاطبان را شامل شده است.ارسال در تاریخ دوشنبه 14 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان هرمزگان درنوبت اول در روز دوشنبه هفتم مهرماه جاری با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستانها، نمایندگان دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، استانداری، جهاد کشاورزی استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مدیر، معاون و کارشناس امورتشکلها تعاون روستایی استان به منظور انتخاب  انتخابات هیأت مدیره وبازرس نظام صنفی کشاورزی استان در شهرستان بندر عباس برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در آغاز جلسه مجمع عمومی آقای مهندس رئوفی عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان ضمن عرض خیر مقدم به حاضران در جلسه گزارشی از روند هماهنگی های انجام شده برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات و همچنین لزوم پیگیری مسائل كشاورزان توسط اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی شهرستانها ارائه نمود.

 

سپس آقای مهندس دالوند نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی در خصوص دستاورد های نظام صنفی کشاورزی و همچنین تذکر نکاتی پیرامون نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی استان مباحثی را ارائه كرد.

 

در ادامه آقای خورسند دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان رسمیت جلسه مجمع عمومی را با حضور 32 نفر از اعضای هیأت مدیره شهرستانهای استان (از 49 نفر عضو) اعلام داشت. پس از تعیین هیأت رئیسه مجمع عمومی که با رای اکثریت نسبی اعضا  حاضر انتخاب شدند و پس از تعیین سمت اعضای هیأت رئیسه، مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. سپس عضو هیأت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان به ارائه گزارشی از روند فعالیتهای نظام صنفی استان پرداخت.

 

 

 

در ادامه جلسه مجمع، حسابرس نظام صنفی استان گزارشی از وضعیت بودجه، اعتبارات و عملکرد مالی نظام صنفی كشاورزی استان را مطرح و برنامه پیشنهادی نطام صنفی استان به تصویب مجمع عمومی رسید.

 

در ادامه با درخواست رئیس مجمع، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان به معرفی خود پرداختند. با جمع آوری و شمارش برگه های رای و تطبیق آن با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده شرح زیر است:

آقایان موسی خورسند 26 رای، حسن رئیسی 25 رای، خانم فرحناز علوی 24 رای، آقایان علی رئوفی 23 رای و ایلوش واحدی زاده 21 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان یوسف طاهری 17 رای  و ایرج شریفی با کسب 10 رای  به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و همچنین آقایان شهاب شجاعی با 20 رای و رستم زارع با 18 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.ارسال در تاریخ شنبه 12 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور گفت: با توجه به تورم و هزینه‌های تمام‌شده برای تولید گندم نرخ خرید تضمینی این محصول حداقل باید ۲۵ درصد افزایش می‌یافت، در حالی که نرخ خرید آن فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است.

 سید موسی رهنمایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم گفت: نرخ تورم در کشور بیش از 20 درصد افزایش یافته، اما نرخ خرید تضمینی گندم فقط 10 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت سوخت و نهاده‌های کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم بیش از 1155 تومان تعیین می‌شد و این نرخ برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان منصفانه نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور تصریح کرد: به نظر می‌رسد به دلیل استراتژیک بودن این محصول باید در نرخ خرید تضمینی گندم تجدید نظر شود.

وی افزود: حمایت از کشاورز حمایت از تولید داخلی است و دولت با حمایت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم چیزی از دست نمی‌دهد، بلکه باعث تولید بیشتر و جلوگیری از واردات می‌شود.

رهنمایی اظهار داشت: با توجه به هزینه تولید گندم و نرخ تورم و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته حداقل باید 25 درصد افزایش می‌یافت.

اخبار مرتبط:

- اعتراض رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشکل‌های کشاورزی به نرخ خرید تضمینی گندم

- مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان فارس با وزیر جهاد كشاورزی برای تعیین و اعلام قیمت گندم در سال زراعی 94-93

... ... ...

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی: نظام صنفی كشاورزی در كلیه سطوح شهرستانی،‌استانی و كشور بنا به اهداف و وظایف قانونی خود موظف به دفاع از حقوق كشاورزان است و حضور فعال آن در كلیه سطوح می تواند تامین كننده و مدافع حقوق كشاورزان باشد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

تاكنون در 401 شهرستان از 430 شهرستان كشور، نظام صنفی كشاورزی تشكیل و در 295 شهرستان مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی برگزار شده است.

رعایت قوانین و مقررات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكلها و صنوف كشاورزی با بیان این مطلب افزود: رعایت قوانین و مقررات موجود توسط اعضای هیأت مدیره نظام صنفی در جهت شفاف سازی عملکرد آنها ضرورت دارد.

نصرتعلی كرمی مقدم تصریح كرد: جلسات هیات مدیره نظام صنفی شهرستان هر هفته یكبار تشكیل و با حضور اكثریت اعضاء‌ رسمیت می یابد.

از تاریخ دعوت تا تشكیل مجمع عمومی

وی اضافه نمود: مجمع عمومی عالی ترین ركن نظام صنفی كشاورزی است. از تاریخ دعوت تا تشكیل مجمع عمومی و نیز بین دو مرحله مجمع باید حداقل ده روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از 45 روز بیشتر شود.

مجمع عمومی و حد نصاب ها

رئیس گروه ساماندهی و سازماندهی تشكلها و صنوف كشاورزی با تاكید بر اینكه حد نصاب تشكیل مجمع عمومی عادی با فوق العاده یكی بوده، اما تصمیمات و مصوبات آن متفاوت است اظهار داشت: مجمع عمومی عادی هر سال یكبار و با حضور حداقل نصف به علاوه یك نفر از اعضاء‌ رسمیت می یابد. اگر مجمع عمومی در بار اول به نصاب لازم نرسد برای بار دوم با حضور حداقل یك سوم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع در این مرحله، در مرحله سوم با حضور حداقل یك پنجم اعضاء ‌برگزار می شود. مجمع عمومی در مرحله چهارم و مراحل بعدی با حضور یك دهم اعضاء به شرطی كه در شهرستان های با كمتر از 1000نفر عضو، از 50 نفر كمتر نباشد و در شهرستان های با بیش از 1000 نفر عضو، از 100نفر كمتر نباشد، رسمیت می یابد.

ملاك حد نصاب اعضاء در مجامع

كرمی مقدم افزود: ملاك حد نصاب اعضاء در مجامع، پرداخت حق عضویت سالانه و داشتن پروانه معتبر یا تمدید پروانه فعالیت است.

وی خاطر نشان كرد: مدت دوره تصدی اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی شهرستان، به مدت سه سال از تاریخ برگزاری مجمع عمومی است.

تجدید انتخاب هیات مدیره جدید

رئیس گروه ساماندهی و سازماندهی تشكلها و صنوف كشاورزی گفت: طبق مقررات موجود هیات مدیره موظف است حداقل سه ماه قبل از پایان دوره اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی برای تجدید انتخاب هیات مدیره جدید اقدامات لازم را به عمل آورد.

نحوه اعتراض اعضای شركت كننده در انتخابات نظام صنفی شهرستان

كرمی مقدم در باره نحوه اعتراض اعضای شركت كننده در انتخابات نظام صنفی شهرستان نیز اعلام داشت: افراد معترض با ارائه ادله های لازم، حداكثر یك هفته بعد از زمان تشكیل مجمع وقت دارند تا كتبا اعتراض خود را به هیات رئیسه مجمع تسلیم كنند. هیات رئیسه بعد از دریافت شكایت و اعتراض، یك هفته جهت رسیدگی و اعلان نتیجه مهلت خواهد داشت.

در دوره فترت

وی با بیان این كه در دوره فترت، جهاد كشاورزی شهرستان می تواند راسا نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام كند، افزود: دوره فترت زمانی است كه نظام صنفی، غیر فعال و  تعطیل باشد یا نارضایتی عمومی اعضاء مطرح باشد و آن نظام صنفی به وظایف قانونی خود عمل نكرده و برای پاسخگویی استنكاف نمایند.ارسال در تاریخ سه شنبه 8 مهر 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی
(تعداد کل صفحات:27) 1 2 3 4 5 6 7 ...