ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

اسلایدر

موضوع ماده 63قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كارگاه های كشاورزی مشمول نظام صنفی كشاورزی، دستور جلسه نشستی بود كه با پیگیری های مستمر دفتر امور تشكل های كشاورزی، در روز روز بیست و هشتم اردیبهشت ماه 94 در دفتر امور تشكل های كشاورزی و با حضور مدیران و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد كشاورزی به طرح و چالش در آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، اعضای حاضر در این جلسه عبارت بودند از: اسماعیل گرجی پور مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی، محمد محمدی مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تآمین اجتماعی، سید احمد رشیدی از سازمان تأمین اجتماعی، عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی، احمد علی ابن علیپور مدیر حقوقی و بازرسی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، محمد دهقان نماینده دفتر امور مجلس وزارت جهادكشاورزی، جواد عزمی نماینده دفتر امور اقتصادی وزارت جهادكشاورزی، سمیه محققی كارشناس دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی.

دستور جلسه این نشست بررسی شرایط و زمینه های اجرای ماده63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود كه اظهار می دارد: کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی ‌آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست‌درصد (20%) ردیف درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

منبعی بسیار محدود برای پوشش بیمه ای مشمولین ماده63

در ابتدای جلسه مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی، گزارشی از سوابق موضوع تصویب بند100 قانون بودجه سال90 و تكرار آن در قوانین بودجه سالهای 91و93 كل كشور ارائه و در ادامه به موضوع تصویب ماده 63 در قانون تنظیم سال93 اشاره و موضوع جلسه را بررسی وضعیت و زمینه های اجرایی ماده فوق اعلام داشت.

مسلمی گفت: مشكل اصلی ماده63 قانون بودجه سال 94 مساله منبع اعتباری آن است كه هم در مجموعه وزارت جهادكشاورزی و هم سازمان تأمین اجتماعی آن را منبعی بسیار محدود و بویژه ناپایدار برای پوشش مخاطبان مورد نظر عنوان می دارند.

ارائه این ماده قانونی غیر كارشناسی است

سپس مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تآمین اجتماعی به سوابق تصویب ماده63 درقانون اشاره داشته و افزود: ارائه این ماده قانونی بدون بررسی و پیش بینی لازم صوزت گرفته و غیر كارشناسی است كه متآسفانه عواقب آن گریبان دستگاههای اجرایی را می گیرد.

محمدی اظهار داشت: در صورت تحقق منابع درآمدی مندرج در این قانون، این ردیف درآمدی حداكثر 10میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت كه در نتیجه آن حداكثر  5000نفر از می توانند تحت پوشش قرار گیرند كه تنها بخش اندكی از مخاطبان را پوشش می دهد.

وی تصریح كرد: محدود كردن این قانون به مناطق یا گروههایی خاص نیز آثار و تبعات زیادی دارند. با توجه به امكان اجرای ضعیف این قانون پیشنهاد مشخص اصلاح این ماده قانونی است.

مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تآمین اجتماعی گفت: با وجود صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیشنهاد می شود به طور جدی اصلاح آیین نامه آن مورد توجه بویژه توسط وزارت جهادكشاورزی قرار گیرد و مزایای آن افزایش یابد تا كشاورزان از این طریق كه به صورت قانونی مسئولیت بیمه اجتماعی كشاورزان را برعهده دارد، تحت پوشش قرار گیرند.

اجرایی نشدن بندهای قانون بودجه در سالهای گذشته به دلیل عدم تامین اعتبار بوده است

محمدی در ادامه اضافه كرد: یكی دیگر از مشكلات این قانون ذكر هر متراژ زمین است كه امری غیركارشناسی است و براین اساس امكان صدور پروانه صنفی برای هر كسی را فراهم خواهد ساخت كه با وظیفه اصلی نظام صنفی كه شناسایی كشاورزان واقعی است در مغایرت است. همچنین موضوع قرار گرفتن اعتبار اجرای این قانون در دیون دولت با توجه به مواد26 و29 قانون برنامه پنجم، غیرممكن است، ضمن اینكه بند100، بند91 و بند(و) تبصره 15 قوانین بودجه سالهای قبل را نیز به همین دلیل از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرایی نشد و بیمه كارگاه های كشاورزی بر اساس مقررات قبلی بوده است.

سیاست وزارت تعاون،كار و رفاه بر این است كه هر نوع بیمه ای كه برای دولت سهم 20درصدی ایجاد كند دربرنامه های بیمه ای قرار نگیرد

در ادامه مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساختار بیمه تأمین اجتماعی كه بر پایه رابطه كارگر،  كارفرما و رابطه مزد و حقوق بگیری است اظهار داشت: نزدیك به نیمی از شاغلین كشور دارای رابطه مزد و حقوق بگیری نیستند و بخش زیادی از آنها نیز در بخش كشاورزی می باشند. مقررات سازمان تأمین اجتماعی این افراد را تحت پوشش ندارد و بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی از سال 1380 به بعد با قوانین و مقررات مختلف بخشی از این اقشار را تحت پوشش قرار داده است، اما این امر منجر به ایجاد بدهی های زیادی از طرف دولت به این سازمان گردیده است كه سال به سال نیز به آن افزوده می شود و مشكلاتی را برای سازمان ایجاد می نماید.

گرجی پور با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی كه در حال حاضر بالغ بر 90هزار میلیارد تومان است، گفت: سیاست وزارت تعاون،كار و رفاه بر این است كه هر نوع بیمه ای كه برای دولت سهم 20درصدی ایجاد كند دربرنامه های بیمه ای قرار نگیرد و برای آن راهكارهای مناسب دیگری نظیر  بیمه اجتماعی فراگیر پیش بینی شود.

وی افزود: قانون معافیت بیمه كارفرمایی در سال1361 و در شرایط جنگ اعمال شده و متأسفانه ادامه پیدا كرد و منجر به بدهی های زیادی برای دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد. باید راهكارهای مناسب و پایداری اندیشیده می شد تا همه گروههای مختلف شغلی تحت پوشش قرار می گرفتند و مشكل به صورت اساسی حل می شد، متأسفانه هنوز هم می بینیم كه گروههایی از جمله كشاورزان دچار مشكل در بیمه می باشند.

تلاش برای انتقال بار بیمه ای كشاورزان به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه با تصویب این نوع قوانین و مقررات پراكنده از جمله همین ماده63 به دلیل ضعف در قابلیتهای اجرایی آن، روستاییان و كشاورزان در بلاتكلیفی قرار می گیرنداگرچه ممكن است گروه اندكی منتفع گردند اما مشكل همچنان وجود دارد. پیشنهاد مشخص آن است كه همگی تلاش كنیم بخشی از بار بیمه ای كشاورزان به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منتقل شود كه قانوناً مسئولیت این امر را نیز برعهده دارد. اگرچه این صندوق مزایای درمانی ندارد اما امید می رود با طرح تحول سلامت دغدغه درمان در این صندوق نیز تا حدی حل گردیده و تلاش می شود با اصلاح آیین نامه صندوق كه در دستور كار وزارت تعاون، كار و رفاه قرار دارد، ارتباط مؤثری بین این صندوق و سازمان بیمه سلامت برقرار شود.

لزوم ارزیابی جامع از تعداد مشمولان قانون بیمه كارفرمایی

ابن علیپور مدیر حقوقی و بازرسی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران نیز در این نشست تاكید كرد: ماده 63 قانون تنظیم برای معافیت بیمه ای قابلیت اجرایی ضعیفی دارد و دچار اشكالات زیادی است كه عمده ترین آن منابع درآمدی آن است. پیشنهاد می شود ارزیابی جامعی از تعداد مشمولان این قانون صورت گیرد و بر اساس آن منابع درآمدی پیش بینی شود، در صورتی كه این ارزیابی نباشد تعیین منابع درآمدی آن در صورتی كه منبع كافی نباشد باز هم با مشكل مواجه خواهد شد.

گره خوردن موضوع بیمه با نظام صنفی كشاورزی، كاركرد واقعی این نظام را دچار مشكل می نماید

سپس نماینده دفتر امور اقتصادی وزارت جهادكشاورزی نیز در این نشست گفت: درگیرشدن نظام صنفی كشاورزی در موضوع بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان مناسب نیست و این امر مشكلات زیادی را بوجود آورده است و تا حدی وظایف دیگر این نهاد را تحت الشعاع قرار داده است. لذا گره خوردن موضوع بیمه با نظام صنفی كشاورزی اقدامی است كه باید مورد توجه جدی قرار گیرد و آسیب شناسی شود.

عزمی افزود: برای موضوع بیمه كشاورزان نیاز به كار ملی در این خصوص می باشد. پیشنهاد می شود در این زمینه با مجموعه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادكشاورزی در سطح دفاتر و معاونت مذاكره شود و راهكارهای مورد نظر برای پیشنهاد منابع درآمدی قابل اطمینان بررسی شود.

مشكل اعتبار در كنار الزام به اجرای قانون

در ادامه نماینده دفتر امور مجلس وزارت جهادكشاورزی تاكید كرد: مشكل اصلی این قانون، اعتبار پیش بینی شده برای آن است. علیرغم این امر الزام به اجرای قانون نیز وجود دارد.

دهقان با اشاره به وجود صندوق سرمایه گذاری كشاورزی كه در سطح كل كشور فعال است و هر ساله منابع اعتباری قابل توجهی به آن اختصاص می یابد پیشنهاد نمود از محل سود این صندوق، درصدی برای موضوع بیمه كشاورزان عضو نظام صنفی در نظر گرفته شود.

وی همچنین گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز یكی از اولویت های موضوع بیمه كشاورزان است. اما با تجربه 10ساله آن ضرورت جدی وجود دارد كه آیین نامه آن متناسب با شرایط روز و مزایای سایر صندوقها اصلاح شود تا اقبال كشاورزان نسبت به آن افزایش یابد.

در پایان این نشست موارد زیر جمع بندی و ارائه گردید:

• در بلندمدت بهترین گزینه برای پوشش حداكثری بیمه كشاورزان، صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر است كه اصلاح آیین نامه آن در برنامه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است، ضمن اینكه بر همكاری بیشتر صندوق با وزارت جهادكشاورزی تأكید شد.

• بر اساس استعلام سازمان تامین اجتماعی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تعیین تكلیف منابع اعتباری این قانون اجرای آن منوط به تأمین اعتبار منابع درامدی پیش بینی شده خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی آمادگی اجرای قانون در صورت تأمین منابع درآمدی آن را دارد.ارسال در تاریخ سه شنبه 5 خرداد 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

 

در مراسم تقدیر از نمونه های جهاد كشاورزی سال 1394 برای نخستین بار، نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی معرفی خواهد شد.

 

با هدف ارج نهادن به اقدامات و خدمات رسانی موثر نظام های صنفی كشاورزی به شاغلین این بخش و طی تعاملات مستمر دفتر امور تشکلهای کشاورزی با ستاد انتخاب نمونه های وزارت جهاد كشاورزی نسبت به معرفی نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی اقدام خواهد گردید.

 

ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی همه ساله به منظور تجلیل از خدمات و تلاش های تولیدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزی اقدام به انتخاب و معرفی نمونه های برتر بخش كشاورزی می نماید.

 

سازمان مركزی تعاون روستایی ایران به عنوان یكی از سازمان های تخصصی زیر مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، عضو كمیته تشكل های بخش كشاورزی ستاد انتخاب نمونه ها فعالیت می نماید. در سال جاری پس از پیگیری های به عمل آمده مقرر شد از میان نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها جهت تشویق و ترغیب فعالیت آنها و همچنین ایجاد رقابت سالم میان آنان، بر اساس فرم معیارها و ملاك های انتخاب نمونه ها، نظام صنفی كشاورزی شهرستان در سطح كشور انتخاب و معرفی شوند.

 

به منظور شناسایی،‌ ارزیابی و معرفی نظام صنفی كشاورزی شهرستان، فرم معیارها و ملاك های ارزیابی مربوط توسط دفتر امور تشكل های كشاورزی به تعاون روستایی استان ها ابلاغ گردید. در این مكاتبه به هماهنگی تعاون روستایی استانها با ستاد انتخاب نمونه های استان مستقر در مدیریت ترویج جهاد كشاورزی استان و نظام صنفی كشاورزی استان جهت تكمیل و ارسال فرم مربوطه حداكثر تا تاریخ 20/3/1394 از طریق دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های استان مستقر در ترویج جهاد كشاورزی استان به ستاد انتخاب نمونه های كشور و ارسال یك نسخه از مستندات به دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دقتر امور تشكل های كشاورزی جهت بررسی و بازدید كمیته كارشناسی تاكید شده است.

 

در فرآیند انتخاب نظام صنفی کشاورزی نمونه شهرستان، مواردی همچون وضعیت پوشش عضویت در نظام صنفی، وضعیت صدور و تمدید پروانه فعالیت اعضای نظام صنفی، جلسات برگزار شده هیأت مدیره در طول سال جاری، انجام تمهیدات لازم برای پوشش بیمه محصولات كشاورزی اعضاء، برگزاری دوره های آموزشی اركان و اعضاء نظام صنفی، وضعیت بایگانی صورت جلسات، اسناد، مدارک و مکاتبات اداری، فرآیند برگزاری به موقع مجامع عمومی نظام صنفی در سطح شهرستان و غیره برای امتیاز دهی مدنظر قرار گیرد.

 

دانلود فرم ارزیابی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان (سال 1394)

 

دانلود مكاتبه دفتر امور تشكل های كشاورزی با تعاون روستایی استان ها

 

 

*مهندس مهرداد دالوند، كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی صنوف و تشكلهای كشاورزی دفتر امور تشكلهای كشاورزیارسال در تاریخ یکشنبه 3 خرداد 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

سال 2015 میلادی از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائوFAO) با پیام "خاك سالم برای زندگی سالم" بعنوان "سال بین المللی خاك" نامیده شده است.

این كه "خاک ما به علت توسعه شهرها، قطع درختان جنگلی، شیوه های مدیریت و استفاده از زمین به صورت ناپایدار، آلودگی، چراندن بی رویه دام و تغییرات آب و هوایی در خطر است و نرخ فعلی تخریب خاك،‌ ظرفیت مواجهه با نیازهای آینده را تهدید می كند"، تذكر و هشدار جدی امسال فائو به مردم جهان است:"ما وابسته به خاك هستیم. باید از خاک مانند جان خود حفاظت کنیم. در غیر این صورت چرخه اکوسیستم را تغییر خواهد داد و حاصلخیزی خاکِ کشورها را تهدید می کند."

زمین و خاك، اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه رشد گیاهان و بسیاری دیگر از موجودات است. در کشاورزی،‌"خاک و آب و گیاه"، سه ضلع مثلثی هستند که پایه های کشاورزی بر آن استوار شده است و چنانچه هر کدام از این عناصر مورد بی توجهی قرار گیرند، مثلثی تشکیل نخواهد شد. یعنی؛ کشاورزی بدون كشاورزی! از طرفی خاک نقش مهمی در حفظ رفاه انسان ها در شهر و روستا، فعالیت های کشاورزی و پایداری محیط زیست و منابع طبیعی دارد و امروزه اصلی ترین ركن برای توسعه كشاورزی به شمار می رود.

فرسایش خاك، خشکسالی های پیاپی، استفاده بی رویه از آب و خاک از جمله چالش ها در كشاورزی ما است. ایران با 165 میلیون هكتار وسعت در اقلیم های متنوع، با محدودیت های منابع آب و خاك رو به رو است. از مجموع مساحت كشور، حدود 23 میلیون هكتار معادل 15 درصد از مجموع وسعت كشور، مستعد فعالیت های كشاورزی است. از این رقم حدود 7/18 میلیون هكتار هم اكنون در چرخه تولید محصولات كشاورزی قرار دارد و سالانه به طور متوسط 8/14 میلیون هكتار از اراضی در كشور به زیر كشت می رود.

بدون شك، علاوه بر اهمیت بالای رفتار بخش دولتی در كاهش خطرات و آسیب های ناشی از تخریب خاك و منابع حیاتی آن، نهادهای غیر دولتی دارای جایگاه، كاركرد( و وظیفه) در این موضوع با ساختارهایی مردمی(كشاورز) نیز در ارتباط با مضامین و برنامه های انتخاب شده ی فائو برای سال بین المللی خاك از اهمیت برخوردارند.

نظام صنفی كشاورزی بعنوان تنها تشكل كشاورزی كه با حضور مستقیم كشاورزان در ساختار تشكیلاتی آن شكل گرفته است، بر طبق قانون دارای حقوق و وظایفی است كه از جمله در ذیل و در ارتباط با پیام ها و برنامه های امسال فائو برای حفاظت از خاك، می تواند مطرح باشد. بعنوان مثال یكی از پیام های سال بین المللی خاك چنین اعلام شده است:"توسعه پایدار خاك و مدیریت زمین برای اطمینان از چرخه تولید سیستم غذایی، بهبود معیشت روستایی و یك محیط سالم مهم می باشد." كه این موضوع با یكی از حقوق و وظایف نظام صنفی سنخیت دارد و شامل:" تلاش برای بهبود وضع اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و افزایش سطح رفاهی كشاورزان" می شود.

در یكی دیگر از پیام های سال بین المللی خاك چنین آمده است: "خاك سالم پایه محصولات غذایی سالم است." كه در همین مورد نیز موضوع" نظارت و كنترل بر تولید محصول سالم و با كیفیت در مراحل مختلف" یا همان نظارت بر اجرای عملیات زراعی برای تولید محصولات غذایی سالم، بعنوان یكی دیگر از حقوق و وظایف نظام صنفی كشاورزی مطرح است.

برای اهداف ویژه فائو در سال 2015 چند برنامه اجرایی، پیش بینی شده است، شامل: 1-آموزش های عمومی2- افزایش آگاهی در میان جامعه مدنی و تصمیم گیرندگان3- ترویج سرمایه گذاری در فعالیت های مدیریت خاك پایدار4- حمایت از سیاست ها و اقدامات موثر جهت نگهداری از منابع خاكی5-حمایت از افزایش سریع ظرفیت جهت جمع آوری اطلاعات خاك و نظارت در تمام سطوح،‌كه نظام صنفی كشاورزی همسو با اغلب این موارد دارای الزام قانونی و ظرفیت است. موضوع مهم آموزش به اعضاء، ایجاد تعاملات با نهادهای تصمیم گیر در جهت ارتقا و توسعه كمی و كیفی محصولات كشاورزی و همچنین موضوع حفظ اراضی كشاورزی یا نظارت بر تغییر كاربری اراضی از زمینهای زراعی به غیر زراعی و حتی همكاری با دولت برای شناسایی متخلفین در تخلفات تغییر كاربری اراضی بعنوان بازوی اجرایی دولت از جمله موارد مرتبط محسوب می شود.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی ایرانارسال در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

وظیفه ذاتی دفتر امور تشكلهای كشاورزی، حمایت، هدایت و نظارت بر حوزه وظایف خود بر اساس قوانین و مقررات حاكمیتی است.

تهیه و تدوین مقررات حاكم بر پروژه های اجرایی نظیر نظام صنفی كشاورزی با در نظر گرفتن كلیه عوامل تولید كشاورزی و خود تولید كننده كه یكی از اساسی ترین اركان تولید می باشد، همیشه مد نظر این دفتر بوده و هست. تعامل با ذی نفعان بخش و مشاركت دادن آنها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها از اهم برنامه های دیگر می باشد كه در گذشته به اشكال مختلف این موضوع انجام شده است.

شكل گیری تشكل های غیردولتی، ‌شكل گیری نظام های صنفی كشاورزی، تاثیرگذاری اركان تشكل ها در تصویب قوانین و مقررات در مراجع تصمیم گیری و تعامل با دولت، ‌... همگی تلاش كوچكی از تعامل بین دولت و تشكل های مردمی بوده است؛ هر چند این تلاش ها اندك است و تلاش های عزیزان كشاورز می تواند ما را برای رسیدن به اهداف متعالی بخش كشاورزی یاری نماید.

نكته دوم اینكه دفتر امور تشكل های كشاورزی به تنهایی نمی تواند مسائل و مشكلات بخش كشاورزی را رفع و رجوع نماید و بدون كمك متولیان اصلی بخش كه همانا كشاورزان و بهره برداران هستند، این قافله به سر منزل مقصود نمی رسد. بنابر این می بایست از تمام ظرفیت های دولتی و غیردولتی برای هویت بخشی و نظم بخشی نظام های صنفی استفاده نمود و تشكل ها و نظام های صنفی در برنامه ششم توسعه كشور جایگاه مناسبی به دست آورند.

*مرتضی ادیب، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزیارسال در تاریخ سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

شاید در نگاه بیرونی، محور امور و فعالیت های نظام صنفی كشاورزی،اغلب در صدور پروانه فعالیت صنفی و شغلی خلاصه شود اما این همه ماجرا نیست!

نظام صنفی كشاورزی به علت ماهیت متفاوت با همه تشكل ها، تعاونی ها و نهادهای در بخش كشاورزی و اینكه در بخش ساختار با حضور مستقیم كشاورزان و بهره برداران شكل گرفته است دارای ماموریت ها و كاركردهایی گسترده از لحاظ نوع و حوزه فعالیت در ارتباط با مسائل مختلف عموم كشاورزان می باشد.

در طی این چند سال گذشته از زمان شكل گیری نظام صنفی كشاورزی شاهد بوده ایم كه به مدد تلاش های پیگیر و متعهدانه، ابتكارات و خلاقیت های مدیریتی، برنامه ریزی و نیز وجود(ایجاد)انگیزه های كاری در برخی نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها در جهت رفع موانع مربوط به كشاورزان و بخش كشاورزی كشور گام های در خور و مثبتی برداشته شده است كه در ادامه راه نیز نیاز به تقویت و استمرار این عوامل موثر فوق الذكر احساس می شود.

مطلب حاضر نگاهی مختصر به فعالیت ها و تجارب مفید كاری اخیر در برخی نظام های صنفی كشاورزی دارد. بدون شك همراه با نظام های صنفی كشاورزی كه نامشان در ذیل می آید دیگر نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها نیز هستند كه با اقدامات قابل توجه خود توانسته اند در جهت دفاع از منافع و حقوق اعضاء و كشاورزان برآیند. پس منتظر ارسال گزارش فعالیت های دیگر نظام های صنفی برای این پایگاه اطلاع رسانی هستیم.

... ... ... ... ... ... ...

1-آموزش:

الف- برنامه ریزی و اقدام نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر به منظور برگزاری کارگاه آموزشی علمی پرورش و شناخت بیماریهای زنبور عسل  با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان. محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

ب- برگزاری دوره آموزشی دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور مدیران تعاون روستایی استان، هیئت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و دبیران اجرایی شهرستانها. برخی از مباحث مطرح شده: لزوم عمل به اساسنامه و دستور العملها به ویژه دستورالعمل برگزاری مجامع، ضرورت تعامل با بانک کشاورزی به جهت  تایید پروانه نظام صنفی، در شهرستان ارومیه دوره های آموزشی-ترویجی مختلف از طریق نظام صنفی در روستاها و مراکز خدمات شهرستان برگزار شده است.

2-فرهنگی

الف- اجرای طرح جمع آوری ماهیان قرمز و سبزه سفره های هفت سین در روز طبیعت( 13 فروردین 94 ) در خیابانهای شهر از سوی نظام صنفی كشاورزی شیروان استان خراسان شمالی با مشاركت شورای اسلامی و شهرداری شیروان

ب- برگزاری جشن شکوفه های آلبالو، با مشارکت نظام صنفی کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز در این شهرستان (یازدهم اردیبهشت 94) / هماهنگی برای تهیه گزارش رادیویی (برنامه رادیویی دهكده) با پیگیری نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی

ج – برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جشنواره توت فرنگی وذرت شهرستان سیمرغ از سوی نظام صنفی كشاورزی شهرستان (بهار و تابستان 94)

3-پیگیری برای حل مشكلات

-          سوخت

پیگیری نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی برای حل مشكلات سوخت بخش كشاورزی در جلسه مسئول امور تشكل های استان خراسان رضوی و رئیس نظام صنفی كشاورزی استان با دبیر كمیته سوخت استانداری خراسان رضوی(نكته: تاكید وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر پیگیری بحث سوخت بخش كشاورزی از سوی نظام صنفی كشاورزی - تجربه:برنامه ریزی و حضور توامان رئیس نظام صنفی كشاورزی استان - مهندس موسوی نژاد- و مسئول امور تشكل های استان- مهندس اسپلانیان- در جلسات كه تاكنون منجر به اقدامات اثر بخش و قابل توجه در جهت حل مشكلات اعضاء و كشاورزان استان شده است.)

-          بیمه

تشكیل جلسه نظام صنفی كشاورزی آذربایجان شرقی با تامین اجتماعی استان با موضوع بررسی بندهای پیشنهادی نظام صنفی در خصوص یکسان سازی اجرای قانون بیمه کارگران کارگاههای کشاورزی مشمول معافیت کارفرمایی. ابلاغ بخشنامه یکسان سازی بیمه کارگران کشاورزی کارگاههای کشاورزی زیر 5 نفر کارگر از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان / در پی تلاش ممتد و برگزاری جلسات متعدد نظام صنفی كشاورزی استان با مسولین تامین اجتماعی

4-رفاهی

الف- ارائه خدمات رفاهی زیارتی مشهد مقدس برای کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزی وکارگران بیمه شده/ رزرو هتل و عملیات مالی با اقدام و هماهنگی نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیمرغ استان مازندران(تخفیف ویژه اقامت در یكی از هتل آپارتمان های مشهد- اقامت به همراه شام ونهار وصبحانه ، یک شب 27000 تومان)

ب- تفاهم نظام صنفی كشاورزی شهرستان چایپاره استان آذربایجان غربی با شرکت سایپا به منظور فراهم آمدن زمینه خرید قسطی وانت سایپا برای اعضاء نظام صنفی كشاورزی شهرستان

5- خدمات

الف -تجهیز تمامی نظام های شهرستانهای استان آذربایجان شرقی به نرم افزار نظام صنفی کشاورزی به همت نظام صنفی کشاورزی شهرستان شبستر /برخی از مشخصات نرم افزار: ثبت اطلاعات شناسنامه ای اعضا، اطلاعات فعالیتی و تولیدی اعضا، صدور و تمدید و ابطال پروانه فعالیت و چاپ پروانه و کارت عضویت / اخذ گزارش های مالی، صدور، تمدید و ابطال پروانه و ....

 

 

ب- پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی آذربایجان شرقی در همه شهرستانها

   - پلاک گذاری وصدور کارت شناسایی350تراکتور در شهرستان فاروج خراسان شمالی با اقدام نظام صنفی كشاورزی شهرستان و برگزاری مراسم مربوط درحضور فرماندار، رئیس جهادکشاورزی شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی، معاونت فرمانداری، مسئول ماشین آلات کشاورزی استان، و مقامات ارشد راهنمایی ورانندگی.

6-هماهنگی

هماهنگی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی برای برگزاری اولین نشست برنامه ریزی جهت خرید توافقی محصول گیلاس شهرستان طرقبه شاندیز در سال ۹۴ در محل دفتر نظام صنفی کشاورزی شهرستان / خرید توافقی محصول گیلاس در ۶ پایگاه در سطح شهرستان طرقبه شاندیز انجام خواهد شد.

7-تشكیل جلسات

الف-نشست هیات مدیره و دبیران اجرایی استان آذربایجان غربی با مدیر سازمان تعاون روستایی استان. برخی مباحث و مصوبات:لزوم تعامل بیشتر نظام صنفی کشاورزی استان با ادارات و سازمان تعاون روستایی استان/ دبیران اجرایی لازم است تا مشکلات خود را به موقع انعکاس دهند تا سازمان تعاون روستایی ضمن تعامل با سایر نهادها و ارگانهای مربوطه زمینه حل این مشکلات را فراهم آورد./ لزوم برگزاری به موقع مجامع عمومی شهرستان/ تلاش برای  عمل به اساسنامه و آئین نامه ها و دستورالعمل ها

ب- نشست هیات مدیره و دبیران اجرایی استان آذربایجان غربی با مدیر سازمان جهاد كشاورزی استان. از مباحث: لزوم ابلاغ اعتبار پروانه نظام های صنفی به ادارات کل و بانک های استان و مدیریت های شهرستانها از سوی مدیر جهاد كشاورزی استان/ یكی از مصوبات: مقرر گردید کلیه کشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی شهرستانها از طریق مدیریت های سازمان جهاد کشاورزی ترغیب گردند. لذا در این راستا خدمات با ارائه پروانه نظام صنفی انجام شود.

 

ج- حضور فرماندار سیرجان در جلسه هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیرجان/ در این جلسه مقرر شد كه از نظام صنفی كشاورزی شهرستان در جلسات مرتبط با بخش كشاورزی دعوت به عمل آید . نظام صنفی كشاورزی سیرجان از نظام های پیشگام كشور در بحث افتتاح هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بوده است.

 

 

 

 

د- اقدام مدیریت سازمان جهاد كشاورزی استان البرز برای تشكیل جلسه شورای هماهنگی تشکل های استان در سال 94. حاضران: رئیس سازمان تعاون روستایی ایران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونتها و مدیریت های تابعه، معاون فنی و اجرایی و مدیر کل محترم دفتر تشکلهای کشاورزی، سرپرست تعاون روستایی استان و کارکنان ستادی و شهرستانی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان، مدیر امور شعب بانک توسعه و تعاون استان، مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی استان، مدیر کل دامپزشکی استان، اعضای محترم هیأت مدیره و مدیران عامل نظام های صنفی کشاورزی واتحادیه ها و شرکت های تعاونی استان.

برخی از مصوبات این جلسه عبارت است از: مشکلات صاحبان چاههای غیر مجاز در جلسه ای با حضور رئیس جهاد استان، مدیر آب منطقه ای استان، مدیرسازمان تعاون روستایی استان، مدیر آب و خاک استان و نظام صنفی استان پیگیری گردد./ مشکلات تشکل ها در بانک ها (کشاورزی، توسعه تعاون و ...) در جلسات با حضور نمایندگان تشکل ها، نظام صنفی و بانک ها پیگیری گردد.... دانلود متن صورتجلسه

* برای دریافت اطلاعات كامل گزارش ها به این پایگاه های اینترنتی مراجعه نمایید:

ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی - نظام صنفی كشاورزی طرقبه شاندیز - نظام صنفی كشاورزی شهرستان شیروان، خراسان شمالی - نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی - نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی - نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیمرغ، مازندران - نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر، آذربایجان شرقیارسال در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

دوره آموزشی ملی و سراسری ویژه كارگزاران و كارشناسان مسئول امور تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی سازمان تعاون روستایی استانهای كشور اوایل اردیبشهت ماه جاری در اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مباحث این دوره به شیوه "مشاركتی" و با بیان مساله و مشاركت همه اعضای حاضر در بحث و نتیجه گیری مشترك در دو پانل(هر پانزده استان یك پانل) با مدیریت روسای گروههای دفتر امور تشكلهای كشاورزی ارائه شد.

شرح مباحث و نتایج ارائه شده در هر یك از این چهار گروه در پی می آید: 

 

 

 

 

 

 

محور مباحث:

0          تبیین نحوه سازماندهی و تشكیل یك نظام صنفی در سطح شهرستان

ü        فرآیندهای اجرایی آن شامل:-درخواست تاسیس، عضوگیری، اعلان عمومی تاسیس نظام صنفی و زمان برگزاری، مكان و ... مجمع عمومی

ü        اقدامات دبیرخانه شهرستانی برای صدور پروانه تاسیس نظام شهرستان

ü        اقدامات دبیرخانه استانی و صدور پروانه تاسیس به اعضاء، رئیس سازمان جهاد كشاورزی و مدیر تعاون روستایی

§          آشنایی با نحوه برگزاری مجامع عمومی

ü        انواع مجامع عمومی شامل: موسس / عادی سالیانه و انتخابات و .../ فوق العاده

§          اقدامات دبیرخانه نظام صنفی در سطح شهرستان و استان جهت برگزاری مجامع عمومی و هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط

§          سازماندهی و ساماندهی خبرگان كشاورزی و هماهنگی و حمایتی تشكل های كشاورزی

ü        نحوه سازماندهی و ساماندهی انجمن های شهرستانی و كانون های استانی خبرگان و هماهنگی با مدیریت ترویج استان

ü        زمینه سازی جهت تعامل بیشتر خبرگان و هماهنگی و حمایتی با بخش های اجرایی جهاد كشاورزی در پیشبرد اهداف و وظایف و ماموریت های تعیین شده

§          توجیه و تبیین فرم انتخاب نمونه در خصوص نظام صنفی كشاورزی شهرستان

v       انتظارات نهایی از همكاران در پنل پایانی دوره:

ü        رعایت قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی كشاورزی توسط خود نظام صنفی و همكاران در برگزاری مجامع عمومی

ü        هماهنگی با دستگاههای اجرایی جهت حضور موثر نظام صنفی استان و شهرستان در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز

ü        نظارت بر روند انجام امور توسط نظام صنفی و تشكل های كشاورزی و پرهیز از دخالت در امور

ü        ساماندهی تشكل های خبرگان، هماهنگی و حمایتی تشكل ها و انجمن های تخصصی

ü        تكمیل فرم انتخاب نظام صنفی نمونه در سطح استان و ارسال به دبیرخانه مركزی و .... برای تقدیر از نمونه در ستاد نمونه های استان

ü        مطالعه با دقت اسناد و مستندات و مقررات مرتبط با نظام صنفی كشاورزی.

 

دانلود پیوست فایل ها:

دستور العمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی

اساسنامه مجمع خبرگان كشاورزی

اساسنامه مجمع هماهنگی و حمایتی تشكلهای بخش كشاورزی

                             

محور مباحث:

§          بررسی وضعییت فعالیت دبیرخانه نظام صنفی كارهای كشاورزی در استان و شهرستان و تشریح وظایف و اقدامات

 

§          تشریح فرآیند كد گذاری و نحوه تعیین عناوین مشاغل بخش كشاورزی

 

§          تشریح وضعیت و ضرورت ارتباط و تعاملات با بخشهای تخصصی در مركز و استانها

 

§          تشریح گروههای تخصصی و وظایف و اقدامات

 

§          تشریح و بررسی دستورالعمل جدید صدور پروانه و تمدید پروانه.

انتظارات و موارد مورد تاکید:

ü        بررسی وظایف دبیرخانه در سطح شهرستان و استان و لزوم مستند سازی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با نظام صنفی

 

ü        تشکیل کارگروههای تخصصی  مطابق مقررات واساسنامه جهت همکاری و تعامل نظام صنفی با سایر بخشها و دستگاههای مرتبط بیرونی که زمینه و بسترساز پویایی وفعال شدن نظامهای صنفی را فراهم می نماید.

 

ü        توضیح نحوه و اهمیت شناسایی و طبقه بندی مشاغل کشاورزی بر اساس استانداردهای بین المللی و آماده شدن جلد دوم کتاب مشاغل و تاکید بر این موضوع که تخصیص کد منبعد با تقاضا و درخواست شغل فقط با ارائه و تکمیل فرم شماره 2 وارسال ازطرف سازمان تعاون روستایی امکان پذیر می باشد.

 

ü        شیوه نامه صدور و تمدید پروانه فعالیت مورد تشریح و بررسی قرارگرفت وتاکید شد درآینده یکی از آسیب ها به نظام صنفی صدور بی برنامه و ضابطه پروانه فعالیت برای اعضاء می باشد که لازم است همکاران در استان وشهرستان نظارت کامل برروند صدور پروانه فعالیت طبق مقررات داشته باشند.  

 

ü        در خصوص هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی ضمن مشارکت وارائه دیدگاههای همکاران مقرر شد همکاران استانی نظرات خود را درخصوص چارچوب شیوه نامه مربوط به هیئت ها را مکتوب به دفتر ارسال نمایند تا بعد از بررسی و جمع ببندی شیوه نامه در کارگروهی با حضور تعدادی از همکاران استانی ، تدوین نهایی گردد.

گفتنی است در هر یک از موارد مطروحه فوق الذکر، ضمن ارائه دیدگاه و نظرات همکاران، تجربیات موفق استانها نیز تبیین گردید.

 

دانلود پیوست فایل ها:

شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزیارسال در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

محور مباحث:

1- راهبردها و سیاست های دفتر امور تشكل های كشاورزی در سال 94

2- تشریح و تبیین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

3- توضیح فرم های گزارش عملكرد تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و اصلاحات انجام شده در ان ها

راهبردهای دفتر امور تشكل های كشاورزی:

راهبردها و سیاست های تدوین شده برای دفتر امور تشكل های كشاورزی با توجه به قوانین بالادستی و سیاست های كلی سازمان مركزی تعاون روستایی در حوزه تشكل ها و نظام صنفی برای مسئولین امور تشكل های استان ها تشریح شد .

1-          ایجاد تمهیدات لازم برای هویت بخشی به شاغلین بخش كشاورزی و افزایش قدرت چانه زنی و تأثیر گذاری تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در سیاست گذاری، تصمیم سازی،تصمیم گیری و نقش آفرینی در تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات كشاورزی

2-          ایجاد تمهیدات لازم برای آموزش و توانمندسازی اركان تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و كارگزاران مرتبط با تشكل های بخش كشاورزی

 

3-          تقویت باور عمومی و افزایش اعتماد به نقش محوری و اثرگذار مشاركت های مردمی، تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در توسعه پایدار بخش كشاورزی در شاغلین، سیاستگذاران و مدیران ارشد اجرایی

 

4-          تقویت و كارآمد نمودن سیستم نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی با اصلاح و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مرتبط در راستای وظایف حاكمیتی

 

5-          زمینه سازی برای ایجاد ارتباط و تعامل تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی با مراجع قانون گذار، سازمان ها، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی حهت بهره برداری از ظرفیت قانونی دستگاه ها در توسعه فعالیت های مرتبط

 

تشریح و تبیین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی:

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی به همراه فرم های مرتبط كه پس از تدوین و تهیه پیش نویس در گردهمایی های منطقه ای سال 93 با مسئولین امور تشكل های كشاورزی در سراسر كشور طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. در این گردهمایی نهایی شده و قرار شد با ابلاغ رسمی آن توسط دفتر مبنای عمل تمام استان ها برای نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی در سطح استان و شهرستان قرار گیرد.

توضیح فرم های گزارش عملكرد تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و اصلاحات انجام شده در آنها:

دفتر امور تشكل های كشاورزی در پایان هر سال با دریافت نظرات و پیشنهادات استان ها فرم های گزارش عملكرد تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی را اصلاح و بروز می نماید تا دریافت آمار و اطلاعات  گزارش عملكرد مطابق با سیاست ها و برنامه های هر ساله حوزه تشكل ها و نظام صنفی باشد.

در این گردهمایی نیز فرم های شماره 7 و 8 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی كه مربوط به گزارش عملكرد می باشد مورد مشورت مسئولین امور تشكل های كشاورزی استان ها قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرفت تا مبنای عمل سال 94 باشد.

پیوست فایل ها:

فرم شماره 7 و 8-گزارش عملكرد امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه  نظارت وارزیابی نظام های صنفی کشاورزی

فرم های نظارت

 

سرفصلهای مورد بحث:

§       وظایف حاكمیتی در امور توانمندسازی، آموزش و حمایت تشكلها و نظامهای صنفی

 

§       آموزش و اطلاع رسانی

 

§       بررسی اقدامات انجام شده و مسائل و مشكلات استانها در امور حمایتی و آموزشی تشكلها و نظام صنفی

 

§       راهكارهای نهادینه سازی اجرای وظایف آموزشی در نظام های صنفی

 

§       وبلاگها و وب سایتهای نظامهای صنفی در استانها و نحوه ساماندهی آنها

 

جمع بندی و تصمیمات اتخاذ شده:

§          تنها متولی امور تشكلهای بخش كشاورزی، امور تشكلهای سازمان تعاون روستایی می باشد و لازم است ارتباطات و تعاملات با تشكلهای فعال در بخش كشاورزی صرف نظر از اینكه از كجا مجوز گرفته اند مورد توجه و تأكید قرار گیرد.

 

§          یكی از چالشهای مهمف شناخت ناكافی از نظام صنفی در مجموعه جهادكشاورزی می باشد بر این اساس توسعه ارتباطات با جهاد كشاورزی استان و شهرستانهای تابعه مورد توجه و پیگیری و نسبت به معرفی نظام اقدامات لازم بعمل آید.

 

§          هدایت افراد توانمند برای حضور در هیئت مدیره نظامهای صنفی و سایر تشكلها مورد توجه قرار داده شود.

 

§          هدایت و راهنمایی و تشویق نظامهای صنفی به بهره گیری از وبلاگها و وب سایتهای مرتبط با نظام

 

§          توجیه و اطلاع رسانی مخاطبان اعم از دولتی و غیردولتی مهمترین و اصلی ترین اقدام در سطوح ملی، استانی و شهرستانی می باشد.

 

§          شناسایی تشكلهای فعال در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در برنامه فعالیتها قرار گیرد.

 

§          فعالیت در امور تشكلها نیاز به علاقمندی، ایمان به نقش و تأثیرگذاری آنها در توسعه كشاورزی كشور و احقاق حقوق آنان دارد.

 

§          توانمندی و توانمندسازی تشكلها از جنبه های مختلف آن مورد توجه و تأكید است. از جمله این موارد كه مورد توجه و تأكید و در اولویت می باشد عبارتند از:

 

·          ترغیب نظامهای صنفی كشاورزی برای اطلاع رسانی و معرفی نظام صنفی كشاورزی به عموم كشاورزان

 

·          برگزاری جلسات با رؤسای استانداری ها، جهادكشاورزی، و سایر سازمانها و نهادها

 

·          بهره گیری از فرصت برگزاری مجامع برای اطلاع رسانی و آموزش و معرفی نظام صنفی كشاورزی

 

·          بهره گیری از رسانه های انبوهی و جمعی برای معرفی نظام  صنفی كشاروزی به آحاد مردم

 

·          بهره گیری ار اماكن تحت پوشش سازمان مانند مركز خرید، فروشگاهها، دفاتر تعاونی ها و اتحادیه ها

 

·          بهره گیری از جلسات هیئت مدیره تشكلها و نظامهای صنفی بعنوان یك فرصت آموزشی

 

§          وبلاگها و وب سایتهایی كه توسط نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانی و استانی راه اندازی شده است مورد بازدید دائمی قرار گرفته و برای مؤثر شدن آنها مورد هدایت قرار گرفته و اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار گیرد. در این زمینه سه نكته مهم مورد توجه قرار داده شود:

 

·          تأكید بر عدم ورود به مسائل سیاسی و احیاناً جانبداری از افراد و یا گروههای سیاسی،

 

·          تأكید بر انعكاس و ارائه فعالیتها و اقدامات نظام صنفی در سطح شهرستان یا استان مورد فعالیت،

 

·          ارائه اطلاعات مورد نیاز كشاورزان و مخاطبین در سطح شهرستان مورد فعالیت.ارسال در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

"مذاکره" علاوه بر آن كه به عنوان یك "مهارت" و "دانش" یا "تكنیك "مطرح است و به مانند هر مهارتی نیاز به فراگیری دارد، اما از سویی دیگر تقویت این مهارت در زمینه کارگروهی بعنوان یك "نیاز" بسیار مهم برای تشكل های اجتماعی نظیر NGOها، تشكل های كشاورزی و نظام های صنفی موضوعیت دارد و  به یاد داشته باشیم كه یادگیری مستمر و مدیریت اطلاعات از مواردی است که باعث پیشرفت تشکل‌ها و ارتقای ظرفیت های آنها می شود.

 

در مطلب ارائه شده با عنوان:" شش شیوه مذاكره" به زبانی ساده با مفاهیم و كاربردهای عملی اصل مذاكره آشنا می شویم. شناخت انواع مذاکره (یک‌بار برای همیشه - مذاکره بلند‌مدتمذاکره برد- باخت، مذاکره باخت برد، مذاکره باخت- باخت، مذاکره سازش، مذاکره عدم معامله و مذاکره برد- برد از جمله عناوبن این متن آموزشی است.

 

دانلود

 ارسال در تاریخ چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

دوره آموزشی ملی و سراسری كارگزاران و كارشناسان مسئول امور تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی سازمان تعاون روستایی استان های كشور، با حضور مسئولان امور تشكلهای استانها طی روزهای هفتم تا نهم اردیبهشت ماه جاری در مركز آموزش تعاون روستایی استان اصفهان برگزار شد.

مسئولیت پذیر باشیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در مراسم آغاز به كار این دوره آموزشی گفت: مباحثی همچون تبیین راهبردها و برنامه های دفتر امور تشكل ها در سال 94 ، نحوه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها، نظام صنفی كشاورزی وخبرگان كشاورزی، شناسایی مشاغل بخش كشاورزی و نیز نیازهای آموزشی و توانمندسازی شبكه كه در این دوره آموزشی مطرح می شود مسأله مشترك و دغدغه همه ما است كه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برای آنها راه حل های مناسب ارائه شود. آنچه در كار و عرصه عمل و اجرا اهمیت دارد این است در هر جایی كه كار می كنیم مسئولیت پذیر باشیم.

تغییرات برنامه ریزی ،‌ نهادسازی و تشكل سازی

دكتر عبدالرضا مسلمی با اشاره به اینكه در حال حاضر نگاه ویژه ای به تشكلها در موضوعات اجتماعی شده است و تشكل های صنفی دارای اهمیت و قدرت خاصی شده اند، اظهار داشت: در عرصه های برنامه ریزی نیز تغییرات زیادی به عمل آمده و این تغییر در دو بعد مورد توجه بوده است. تغییر اول، تغییر در روش برنامه ریزی است. در این زمینه روش های برنامه ریزی به برنامه ریزی مشاركتی تبدیل شده و تأكید زیادی بر تمركززدایی می شود. ابزار مهم به كارگیری این روش ها هم تنها شبكه های مردمی و مشاركتی هستند. تغییر دوم، تغییر در محتوای برنامه ها است كه مهم ترین موضوع در این زمینه كیفیت گرایی به جای كمیت گرایی است و بر این اساس محتوای برنامه ها هم اكنون مبتنی بر توان افزایی است كه بر تغییرات كیفی تأكید دارد. در این راستا تلاش می شود كه مردم در مواردی همچون تصمیم گیری، زندگی، معیشت، كسب و كار و بسیاری دیگر از امور توانمند شوند.

وی در ادامه افزود: براساس تغییراتی كه در امر برنامه ریزی در جوامع امروزی پیش آمده است، نهادسازی و تشكل سازی مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی به اسناد و قوانین و مقررات نیز نشان می دهد كه تماماً این الزام را ایجاد كرده اند و شرایط لازم باید برای انتقال قدرت به مردم از طریق سازه های مشاركتی صورت گیرد.

جایگاه و تشكیلات سازمانی امور تشكلها در سطح استان ها

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی گفت: با وجود محدودیت ها در دایره عمل و نقش دفتر تشكل ها بعنوان تنها واحد مرتبط با تشكلهای بخش كشاورزی امیدواریم كه این دفتر بتواند حوزه عمل خود را گسترش دهد و لازم است كه به بخش های تخصصی این موضوع اطلاع رسانی شود كه برای تشكیل و راه اندازی تشكلها از توان این دفتر بهره گرفته شود.

اگر باور كنیم، اگر باور نكنیم!

مسلمی با تاكید بر اینكه یكی از دغدغه های مورد توجه دفتر امور تشكل های كشاورزی، جایگاه و تشكیلات سازمانی امور تشكل ها در سطح استان ها است و این امر به طور دائم مورد پیگیری قرار گرفته است، اضافه نمود: برای ما و كارگزاران تشكل ها در سطح كشور این امر بسیار مهم است كه باور كنیم نتیجه كار ما بر روی توسعه بسیار تأثیرگذار است. اگر به این باور برسیم می توانیم در این حوزه فعالیت مؤثری داشته باشیم اما اگر به این باور نرسیم ادامه فعالیت در این حوزه، اتلاف وقت و انرژی خواهد بود. تلاش ما در مجموعه دفتر امور تشكل های كشاورزی در سطح كشور آن است كه نیروها و انرژی های ما، تجمیع و در یك راستا شوند.از همكاران استانی امور تشكل ها انتظار می رود كه ارتباطات خود را با مجموعه دفتر در سازمان مركزی بیش از پیش گسترش دهند و خود استان ها نیز تجربیات خود را به یكدیگر منتقل نمایند.

افزایش سهم تشكل ها در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی كشور برای سال 94

وی تصریح كرد: افزایش سهم تشكل ها در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی كشور از مسائل مهم مورد توجه در سال 94 است كه ضروری است در سطح استانها و شهرستانها پیگیری لازم صورت گیرد تا تشكل ها و نظام های صنفی در جلسات مرتبط بیشتری حضور یابند و همچنین این حضور آنها بتواند بیش از پیش تأثیرگذار باشد. همچنین ارتقای كیفی هیئت مدیره نظام های صنفی از مسائل دیگری است كه در سال 94 مورد توجه جدی قرار می گیرد بطوری كه این توانمندی آنها، هم در بعد فردی و هم در بعد نهادی مورد توجه باشد.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی گفت: ساماندهی امور نظارت و هدایت تشكلها و نظام های صنفی كشاورزی موضوع مهم دیگری است كه به عنوان وظیفه حاكمیتی مورد توجه جدی در سال94 است و امید است بتواند بر ارتقای كمی و كیفی تشكلهای بخش كشاورزی مؤثر واقع شود.

آینده از آنِ تشكل های غیردولتی و صنفی است

مسلمی در پایان تصریح كرد: آینده از آنِ تشكل های غیردولتی و صنفی است. رئیس محترم جمهور این قول را داده اند كه اداره امور كشور به تشكل های مرتبط سپرده می شود و این فرصت مناسبی است كه باید از آن به انحای مختلف بهره جست.ارسال در تاریخ دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نخستین همایش ملی"مدیریت زمین در ایران، چالش ها و راهكارها" طی روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهد شد.

برخی از محورهای مورد بررسی در این همایش عبارت است از: الزامات، آسیب‌ها، موانع و راهکارهای مرتبط با: بررسی و تشخیص انواع مالکیت عمومی و خصوصی زمین؛ حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی از منظر قوانین مالکیت؛  فرهنگ‌سازی، ترویج و توسعه مشارکت مردم برای حفاظت از زمین؛ قوانین واگذاری زمین در ایران؛ شناسایی چالش ها، موانع و آسیب های پیش روی حوزه امور اراضی در كشور؛ مدیریت زمین از منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره.

تجربه 50 سال مدیریت زمین در ایران نشان داده است كه ساماندهی و مدیریت امور اراضی كشور، اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در كشور همواره با چالش ها و مسائل متعدد و پیچیده ای مواجه بوده است.

مساله مدیریت زمین همواره فصل مشترك اكثر قریب به اتفاق دستگاههای اجرایی بوده است. علاوه بر بخش خصوصی و افراد، در حوزه حاكمیتی و دولت نیز از سطح محله و روستا تا شهر و شهرستان و استان و كشور، مسائل مرتبط با بهره برداری و مالكیت بر زمین از مهم ترین مسائل بوده است كه این همایش سعی دارد تا از طریق دریافت مقالات و دیدگاهها در تحلیل چالش ها و راهكارهای ساماندهی مدیریت زمین، افق های تازه ای در بهبود مدیریت زمین و حفظ اراضی كشاورزی ترسیم كند.

نظام صنفی كشاورزی بعنوان ساختار و نهادی كه با حضور مستقیم كشاورزان و بهره برداران تشكیل شده است و در ارتباط مستقیم با مسائل متعدد مربوط به كشاورزی قرار می گیرد، قادر است كه در باره موضوع های این همایش به ارائه نظر و راهكار بپردازد.

لذا در پی تعامل انجام شده، پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی آماده است كه تمامی نظرات ارائه شده از سوی نظام های صنفی كشاورزی در بخش نظرات این پایگاه را به ستاد برگزاری همایش مدیریت زمین در ایران و مدیر این همایش منتقل نماید.ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

هیات دولت و دیوان محاسبات كشور از نظام صنفی كشاورزی و سازمان تامین اجتماعی خواسته است تا هر چه سریعتر نسبت به ارائه آمار تعداد اعضای نظام های صنفی كشاورزی استفاده كننده از بند "و" تبصره 15 قانون بودجه 1393 كل كشور اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، با توجه به فوریت در اخذ و جمع بندی گزارش عملكرد بند "و" تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 كل كشور مبنی بر برخورداری کشاورزان و بهره برداران دارای پروانه فعالیت نظام صنفی از قانون معافیت کارگاه های زیر 5 نفر، دفتر امور تشكل های كشاورزی از دبیران اجرایی نظام های صنفی كشاورزی استان ها خواست تا طی هماهنگی با نظام های صنفی شهرستان های تابعه نسبت به ارائه آمار تعداد اعضای نظام های صنفی كشاورزی بیمه شده (تامین اجتماعی) و استفاده كننده از بند و تبصره 15 قانون بودجه 1393 كل كشور(تعداد كشاورزان بیمه شده تامین اجتماعی در سال 93) حداكثر تا تاریخ 14/2/1394 اقدام فوری داشته و آمار مربوطه را از طریق سازمان تعاون روستایی استانها به ایمیل tashakolha@corc.ir ارسال دارند.

استان

تعداد عضو نظام صنفی كشاورزی

تعداد كشاورزان عضو نظام صنفی كه از مزایای بند "و" استفاده نموده اند(فقط1393)

 

 

 

 ارسال در تاریخ دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی منطقه جنوب كرمان درنوبت اول با حضور اکثریت اعضای هیأت های مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانها، نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهاد کشاورزی استان، مدیر، معاون سازمان تعاون روستایی و مسئول امور تشكلها و نظام صنفی كشاورزی منطقه جنوب كرمان در روزدوشنبه 31 فروردین ماه 94 در جیرفت برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا مهندس فرود سالاری مدیر تعاون روستایی منطقه جنوب كرمان در باره وظایف نظام صنفی كشاورزی در طرح و پیگیری مسائل كشاورزان و بهره برداران و همچنین وظایف هیأت مدیره نظامهای صنفی مطالبی را ارائه نمود.

 

سپس نماینده سازمان مركزی تعاون روستایی ایران(دفتر امور تشكلهای كشاورزی)، در خصوص وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی نظام صنفی كشاورزی، عدم پذیرش وكالت اعضاء در مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان و غیره مطالب و نكاتی را یادآور شد.

 

مهندس مهرداد دالوند افزود: تصمیماتی كه در مجامع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای تمامی اعضاء ‌اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر است. این تصمیمات می باید ظرف مدت حداكثر پانزده روز بطور كتبی و رسمی به نظام های صنفی بخش- شهرستان اعلام شود.

 

در ادامه یوسف سالاری رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی منطقه جنوب كرمان نیز ضمن تقدیر از حضور حاضرین در جلسه، گزارشی از فعالیت های یکساله نظام صنفی جنوب كرمان را ارائه كرد. 

 

سپس رسمیت جلسه مجمع عمومی با حضور 16نفر از اعضای هیأت مدیره شهرستانهای استان (از 21نفر عضو) اعلام شد. هیأت رئیسه مجمع عمومی با رای اکثریت نسبی  اعضا  حاضر انتخاب شدند و پس از تعیین سمت اعضای هیأت رئیسه،  مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. با درخواست رئیس مجمع داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان که 10 نفر بودند به معرفی خود پرداختند. در ادامه برگه های رأی که توسط ناظرین دولتی و امضای یکی از اعضای هیأت رئیسه امضا و ممهور به مهر نظام صنفی شده بود بر اساس لیست اعضای حاضر در جلسه با تطبیق کارت شناسایی و اسامی ثبت شده، به اعضای مجمع جهت برگزاری انتخابات و رای گیری  تحویل شد. با جمع آوری و شمارش برگه های رای و تطبیق آن با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آراء کسب شده به این شرح زیر است:

 

آقایان یوسف سالاری با 15 رای، کریم احمدی با 13 رای، حمید رضا بید مشکی با 10 رای،  خانم ها زهرا سلندری  9 رای وعصمت رئیسی با 9 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان عبدالحسین مهیمی با  7رای و داد مراد پور فلاحی با کسب 5رای به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و همچنین آقایان احمد وزیری و جهانگیر جشان پور مشترکا با کسب 6 رای بعنوان بازرس انتخاب شدند که به قید قرعه آقای احمد وزیری بعنوان بازرس اصلی و جهانگیر جشان پور بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.ارسال در تاریخ چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

دوره آموزشی ملی و سراسری ویژه كارگزاران و كارشناسان مسئول امور تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی سازمان تعاون روستایی استانهای كشور، از تاریخ 7/2/94 تا 9/2/94 در مركز آموزش تعاون روستایی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی و بر اساس اعلام گروه توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی، این دوره آموزشی با هدف ایجاد برداشت مشترك در اجرای برنامه ها، بررسی و تحلیل مشكلات و چالشهای پیش رو و ایجاد هماهنگی برای پیگیری امور تشكلها و نظام صنفی توسط كارگزاران نظام صنفی در سطح مركز و استانها برگزار می شود. رئوس سرفصلها و موضوعات اصلی این دوره آموزشی نیز عبارت است از: 1-سازماندهی و ساماندهی نظام صنفی و  انجمن های شهرستانی خبرگان و هماهنگی حمایتی 2- برگزاری مجامع عمومی سالیانه و انتخابات نظام صنفی 3- فعالیت دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی در استان و شهرستان 4- نحوه تعیین عناوین و كدگذاری مشاغل كشاورزی و منابع طبیعی 5- بررسی دستورالعمل جدید صدور و تمدید پروانه های فعالیت 6- راهبردها،سیاستها و برنامه های اجرایی دفتر امور تشكلهای كشاورزی در سال1394 7- توانمندسازی و آموزش تشكلها و نظامهای صنفی 8- ساماندهی وضعیت وبلاگها و وب سایتهای نظامهای صنفی در استانها.

در این گزارش آمده است: از آنجا كه این دوره آموزشی برای تمامی كارگزاران حوزه دفتر امور تشكلهای كشاورزی در سطح استانهای كشور تعریف شده است، انتظار می رود مسئول امور تشكلهای استانها پس از شركت فعال در این دوره، نسبت به انتقال نكات و موارد مهم مطالب آموزشی به شهرستانهای تابعه پیگیری و اقدام لازم را داشته باشند.ارسال در تاریخ یکشنبه 30 فروردین 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان در راستای پیگیری های مستمر در بحث حل مشكلات بهره برداران  و حقابه داران حوضه زاینده رود و اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم برداشت جدید آب از این منطقه، با دكتر حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی در خصوص ضرورت توقف اجرای طرح های توسعه ای با هدف برداشت جدید آب در حوضه زاینده رود مكاتبه كرد.   

در این مكاتبه ضمن ارائه گزارش وضعیت اخیر حوضه آبریز زاینده رود در تطابق با بندهای مصوبات مربوطه و اشاره به بیش از 14 نامه و بخشنامه در خصوص اقدامات و اجرای مصوبات انجام یافته، آسیب شناسی عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب و  شورای امنیت كشور و پیشنهادهای كارشناسی و اجرایی جهت حل مساله موجود تشریح شده است.

جدای از اینكه بنا به ضوابط، نظامهای صنفی در مكاتبات خود ملزم به رعایت سلسه مراتب (شهرستان به استان و استان به كشوری)هستند اما نكته گفتنی و قابل توجه در این مكاتبه از لحاظ فنی نگارش می باشد كه در آن ساختار مشخص و استاندارد در نگارش نامه رعایت شده است. این ساختار شامل: 1-مقدمه2 -پیام (پیكره اصلی) 3- نتیجه است. از لحاظ محتوایی، تشریح دقیق وضعیت یا مشكل با استناد به كسب اطلاعات دقیق و محیطی در پیرامون موضوع نامه (اطلاعات قانونی و جزییات فنی مربوطه)، تببین مساله و ارائه راه حل های رفع مشكل و نیز ارائه پیشنهاد در انتها به نگارش درآمده است كه می تواند به عنوان یك الگو مورد استفاده نظام های صنفی قرار بگیرد.ارسال در تاریخ شنبه 29 فروردین 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نمایندگان تشکل ها، نظامهای صنفی، تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی استان كردستان در روز 23 فروردین ماه جاری با استاندار کردستان دیدار و گفتگو كردند.

عضویت 12 هزار کشاورز کردستانی در نظام صنفی کشاورزی

رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان کردستان در این جلسه گفت: نظام صنفی کشاورزی، دارای تشکیلاتی قانونمند، کاملا غیردولتی، غیرانتفاعی و به دور از هرگونه جریانات سیاسی است.

عبداله فرجی ضمن اشاره به انجام اقدامات انجام یافته توسط نظام صنفی کشاورزی کردستان برای جذب و عضویت پذیری تعداد بیشتر کشاورزان، تصریح کرد: در حال حاضر 12 هزار نفر کشاورز و بهره بردار در استان کردستان عضو نظام صنفی کشاورزی هستند.

وی ضمن اشاره به تعاملات نظام صنفی کشاورزی استان كردستان با ادارات، ارگان‌ها و سازمان جهاد کشاورزی استان و نتایج مثبت آن، اظهار داشت: مهم ترین مشكل ما در عدم پوشش بیمه ای كارفرمایان كارگاههای كشاورزی است. کشاورزان به عنوان کارفرما باید 5 نفر از کارگران مشغول به کار را در یک کارگاه کشاورزی بیمه کنند و این در حالی است که خود از بیمه بهره‌مند نیستند.

فرجی در پایان با اشاره به موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی در اغلب ارگان‌ها و سازمان ها، خاطرنشان کرد: امیدواریم بر طبق برنامه بتوانیم کشاورزان بیشتری را به نظام صنفی کشاورزی جذب کنیم.

پیشنهاد نظام صنفی برای توسعه مكانیزاسیون با مبلغ تفاوت قیمت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم

نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی استان كردستان نیز در این دیدار گفت: امیدواریم دولت در زمینه قیمت خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند.

سیدحسین رحیمی پیشنهاد كرد تا با مبلغ تفاوت قیمت ناشی از افزایش قیمت خرید تضمینی گندم،‌نسبت به توسعه مكانیزاسیون و خرید ماشین آلات كشاورزی اقدام شود.

استاندار كردستان :ارتباط خوب تشکل های کشاورزی و جهاد کشاورزی نظم بیشتری پیدا کند

استاندار كردستان، پس از استماع سخنان نمایندگان تشکل ها، نظامهای صنفی، تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی استان كردستان، جمع حاضر را نخبگان بخش کشاورزی عنوان كرده و اظهار داشت: ارتباط خوبی که میان تشکل ها و جهاد کشاورزی وجود دارد باید نظم بیشتری پیدا کند و ارتباط سیستماتیکی با هم داشته باشند که نتیجه جلسات آنها به تصمیم گیری های ما در حوزه كشاورزی کمک کند.

عبدالمحمد زاهدی همچنین خاطرنشان کرد: در استان باید این هدف را داشته باشیم که درآمد کشاورز تامین شود و حتی افزایش یابد اما با کمترین آب و اینکه کشاورزان استان خواهان یکپارچه سازی هستند و بحث آموزش و علمی کردن کشاورزی را مطرح می کنند، جای تشکر دارد.

تنظیم از منبع: خبرگزاری فارس، وب سایت استانداری كردستانارسال در تاریخ چهارشنبه 26 فروردین 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

داوطلبان تصدی سمتهای رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مركزی و بازرس هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی كشور، ملزم به ارائه برنامه جامع مدون برای فعالیت در 3 سال تصدی خود در نظام صنفی كشاورزی كشور شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی با اعلام این موضوع تاكید داشته است كه این داوطلبان همچنین می بایست برنامه ریزی مناسب جهت حضور حداقل 3 روز كاری پس از انتخاب در دفتر مركزی نظام صنفی كشاورزی در تهران برای انجام امور تعیین شده و حضور فعال در مراجع قانونی مرتبط با بخش كشاورزی را نیز به عمل آورند.  

داوطلبان تصدی سمتهای بازرس هیات عمومی و رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور تا تاریخ 31/1/1394 فرصت دارند تا برنامه جامع مدون خود را از طریق سازمان تعاون روستایی استانها به دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران توسط فكس(88383069-021) یا به آدرس tashakolha@corc.ir  ارسال دارند.

بنابر این گزارش، انتخابات هیات عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور در نبمه دوم اردیبهشت ماه 1394 برگزار خواهد شد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 19 فروردین 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

با خبر شدیم كه پدر گرامی آقای مرتضی مزروعی عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن وی به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان شکیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزیارسال در تاریخ سه شنبه 18 فروردین 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

فروردین 93

رئیس سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كرد: انجمنهای صنفی، اتحادیه ها و تشكلهای غیردولتی مشمول مالیات نیستند

آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایان بخش كشاورزی از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان های جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان ها ابلاغ شد

اردیبهشت 93

با ابلاغ وزیر جهاد كشاورزی صورت گرفت؛ الزام مدیریت های جهاد كشاورزی برای معرفی كشاورزان به نهادهای بیمه ای

برگزاری ششمین دوره آموزش آشنایی سربازان سازندگی با نظام صنفی كشاورزی در مراكز آموزش سربازان در بابل و بروجرد

جلسه مشترك نظام صنفی و دفتر امور تشكلهای كشاورزی با سازمان تامین اجتماعی، پیرو تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 كشور در خصوص معافیت پرداخت سهم بیمه كارفرمایی كارگاههای كشاورزی تحت شمول نظام صنفی

برگزاری مجمع عمومی و دومین انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان سیستان و بلوچستان

خرداد 93

ملاقات رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی

تاكید ویژه دفتر امور تشكلهای كشاورزی به اجرای قوانین و مقررات مالی در نظامهای صنفی كشاورزی

صدور کارت شناسایی هوشمند برای اعضای نظام صنفی كشاورزی استان البرز

تاكید رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی بر لزوم حضور نظام صنفی كشاورزی در اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی

برگزاری جلسات مشترك دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی و بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی

برگزاری مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان آذربایجان غربی

تیر 93

انتخاب و معرفی نظامهای صنفی كشاورزی نمونه در ستاد انتخاب نمونه های کشاورزی کشور تصویب شد

عضویت نظام صنفی كشاورزی در ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی

دهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

مرداد 93

جلسه هماهنگی و توجیهی هسته های تخصصی محتوایی برنامه های تلویزیونی ویژه شبكه كشاورز برگزار شد

حضور نظام صنفی كشاورزی در جلسات ستاد تنظیم بازار كشور

برگزاری جلسه مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان و استان آذربایجان شرقی

شهریور 93

نخستین جلسه هم اندیشی كارگروه تخصصی تولیدات باغی نظام صنفی كشاورزی با محوریت محصول سیب برگزار شد

وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور در مكاتبه با وزیر جهاد كشاورزی: درآمد حاصل از كلیه فعالیت های كشاورزی از پرداخت مالیات معاف است

تا مرداد ماه امسال ؛ 236شغل در بخش كشاورزی شناسایی شده است

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان مازندران

مهر 93

پیش بینی و برنامه ریزی برگزاری 5 گردهمایی آموزشی توجیهی منطقه ای برای كارگزاران امور تشكلها و نظام صنفی كشاورزی

شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی ابلاغ شد

بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در دستور كار كمیسیون اجتماعی دولت

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:در آینده همه فعالان بخش کشاورزی باید پروانه فعالیت از نظام صنفی بگیرند

تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشكل های كشاورزی كشور در برنامه تلویزیونی "مناظره": طرح مسائل و چالش های قیمت خرید تضمینی گندم

درخواست تجدید نظر در نرخ جدید خرید تضمینی گندم از سوی رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور

دفتر تشكلهای كشاورزی اعلام كرد: تاكنون در 401 شهرستان از 430 شهرستان كشور، نظام صنفی كشاورزی تشكیل شده است

نشست های اختصاصی خبرنگاران رسانه ها با مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی برگزار شد

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی، استان مركزی، استان فارس

آبان- آذر 93

رای مجلس به معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی(قانون معافیت 5 کارگر)

وزیر جهاد كشاورزی اعلام كرد: نظام صنفی کشاورزی حقوق قانونی کشاورز را مطالبه و از آن دفاع كند

ابلاغ ممنوعیت عضویت كارمندان دولت برای عضویت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی شهرستان و استان

لزوم عضویت بهره برداران بخش باغبانی در نظام صنفی كشاورزی از سوی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی

ابلاغ لزوم اخذ تضامین از اعضای هیات مدیره و كاركنان نظام صنفی كشاورزی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان كردستان و استان اردبیل

دی 93

ضرورت رایزنی مدیران نظامهای صنفی كشاورزی با نمایندگان كمیسیون تلفیق مجلس در بحث حمایتهای قانونی از نظام صنفی در بودجه سال 94

نخستین جلسه شورای هم اندیشی ساخت نرم افزار جامع مدیریتی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

اركان تشكلها، نظامهای صنفی و تعاونیها، بیمه مسئولیت مدنی شدند

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان البرز، استان كرمان، استان لرستان، استان همدان و استان زنجان

بهمن 93

یازدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

شرایط احراز صلاحیت كاندیداهای انتخابات هیأت عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی اعلام شد

مشاغل كشاورزی در بخش های دام و شیلات، اصلاح و بازنگری شد

پیگیری تبدیل آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی به قانون در جلسه مشترك با عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

موضوع نظام صنفی كشاورزی با حضور مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در برنامه تلویزیونی "مجله كشاورزی" شبكه بازار

ابلاغ محدودیت حضور هیات مدیره سایر تشكلها در نظام صنفی كشاورزی

ابلاغ ممنوعیت ادامه فعالیت اعضای هیات مدیره به استخدام دولت درآمده در نظامهای صنفی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و  استان خوزستان

اسفند93  

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان تهران و استان گیلان

ابلاغ موضوع ممنوعیت ادامه فعالیت اعضای هیات مدیره به استخدام دولت درآمده در نظامهای صنفی

نظام صنفی كشاورزی یكی از شهرستانهای كشور صاحبخانه می شود

نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور با سازمان جنگل ها،‌ مراتع و آبخیزداری كشور تفاهم نامه همكاری مشترك امضاء كردند

برای مشاهده تمامی اخبار ارائه شده در  پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی طی سال 1393 اینجا كلیك كنیدارسال در تاریخ یکشنبه 16 فروردین 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

آغاز بهار و نوروز، بهانه ای است بجا برای بودن در كنار یكدیگر و فرصتی مناسب برای قدردانی از هم و دلگرمی گفتن و امید داشتن.

هم خداقوت و هم عرض تبریك دارم به مناسبت فرارسیدن سال نو برای تمامی مجموعه دست اندركاران نظام صنفی كشاورزی در سطوح مختلف آن. از اعضاء بخاطر اعتمادشان، از اعضای هیات مدیره، روسا، ‌دبیران اجرایی، كاركنان و بازرسان نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها برای تلاش هایشان و همچنین رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تشكر و قدردانی می نمایم. همچنین جا دارد كه از مدیران تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها به رغم وجود محدودیت ها و حداقل امكانات و اعتبارات و همكاران ستادی در دفتر امور تشكل های كشاورزی بخاطر پشتیبانی امور و تطبیق قوانین و مقررات نظام صنفی و بویژه از دست اندركاران پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی كه با به روز رسانی مستمر اخبار و گزارش ها تلاش نمودند در جهت توانمندسازی مجازی شبكه نظام صنفی گام بر دارند تقدیر كنم.

فرصت مناسبی است تا چند تجربه خوب در مسیر كاری نظام صنفی كشاورزی را یادآور شده و چند نكته ای را هم در كنار هم به یكدیگر، گفته باشیم. خوشبختانه نظام صنفی كشاورزی در این پنج ساله، از زمان تشكیل در سطوح شهرستانی،‌ استانی و ملی توانسته است كه در كنار شبكه های اقتصادی بخش كشاورزی كه تعاون گونه شكل می گیرند بعنوان یك شبكه اجتماعی با حضور مستقیم كشاورزان در ساختار خود، عملكرد خوبی داشته باشد و تا حدودی نیز به واسطه پیوندهای بیرونی بویژه با دستگاه ها، نهادها و خصوصا مجلس شورای اسلامی اتقافات خوبی را در این مدت برای بخش كشاورزی رقم بزند. به رغم گذشت این مدت كوتاه، در گسترش اعضاء در درون شبكه نسبتا خوب عمل شده است و نظام صنفی در پیگیری امور و احقاق حقوق كشاورزان تا حدودی به لحاظ موضوعی شروع خوب و اقدامات موثری داشته است.

اما دغدغه اصلی كه همه ما به نوعی با آن مرتبط و درگیر هستیم آن است كه هنوز ما به اندازه كافی با احكام و قوانین و مقرراتی كه بر اساس آن می خواهیم در این ساختار عمل كنیم مسلط نشده ایم و این مهم ترین چالش ماست. در نتیجه نیاز داریم كه تلاش بیشتری داشته باشیم تا در چارچوب های این قاعده تسلط و شناخت كافی پیدا كنیم. چرا كه دانایی، توانایی است.

همچنین برای پاسخگویی به مطالبات قانونی كشاورزان،‌ به نظر می رسد كه همسو با سایر اصناف بهتر است تعاملات درونی و بیرونی بیشتری داشته و در جهت گسترش این پیوندها تلاش داشته باشیم. البته كه برای اثر گذاری بیشتر،‌ در كنار این تعامل، چه بهتر كه اعضای پیوسته خود در نظام های صنفی را نیز تعمیم و گسترش دهیم و موجبات ماندگاری آنها را در نظام فراهم آوریم.

بنا به فلسفه وجودی نظام صنفی كشاورزی، وظیفه ذاتی و جوهری این نظام در پیگیری حقوق و منافع كشاورزان خلاصه می شود. اما اشتباه است كه این پیگیری صرفا در مكاتبات خلاصه شود آنهم عمدتا با جهاد كشاورزی، در حالی كه تنها بخشی از مطالبات بهره برداران و كشاورزان و اعضای نظام های صنفی در این مجموعه وجود دارد و می باید با درك صحیح از مشكلات و شناخت مساله در دستگاه های مرتبط مورد پیگیری قرار بگیرد و در این راه همراهی و پیوستگی مجموعه نظام صنفی و جهاد كشاورزی ضروری است.

در چندین مورد از مكاتبات ملاحظه می شود كه پاسخ انبوهی از مسائل و مشكلات ارائه شده به جهاد كشاورزی، می بایست در دستگاه های دیگر پیگیری شود. بنا بر این انتظار می رود كه اركان ملی و استانی و شهرستانی نظام های صنفی كشاورزی بنا به نیازها و مسائل و مشكلاتی كه كشاورزان و اعضاء با آن دست و پنجه نرم می كنند، به صورت عملیاتی وارد شده و این چانه زنی ها و تعاملات را با حضور در سایر دستگاه های اجرایی كشور آن هم نه احیانا با مجادله كه از طریق مفاهمه و مذاكره انجام دهند و با حضوری موثر همراه و هم زبان با مجموعه جهاد كشاورزی برای پیگیری مطالبات قانونی كشاورزان و دفاع از این حقوق اقدام نمایند.

موضوع نتایج عملكرد نظام صنفی كشاورزی، مهم و متعدد است؛ از جمله: رفاه اجتماعی كشاورزان، برخورداری از نهاده های مناسب، تاثیر در بازار، در زیر ساخت ها، سوخت و غیره. برای سال 1394 با ملاحظه جمیع فرصت ها و محدودیت هایی كه همگی با آن مواجه هستیم اما آرزو دارم كه با تعامل بیشتر و ایجاد هم افزایی و تجمیع انرژی های مثبت همگی، گام های خوبی را برای افزایش و نیز تداوم عضویت كشاورزان و بهره برداران بخش برداریم. همچنین با استمرار پیگیری های خود در جهت احقاق حقوق كشاورزان بستری را برای رقم خوردن یك زندگی توام با آرامش، ایجاد درآمد مكفی و رفاه مناسب برای كشاورزان فراهم كنیم و شاهد یك كشاورزی توسعه یافته با تولید سالم و كافی برای مردم عزیز كشورمان باشیم. امید كه همه ما در سال جدید با انرژی مضاعف در مسیر این توفیقات حركت داشته باشیم.

عبدالرضا مسلمی

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزیارسال در تاریخ چهارشنبه 27 اسفند 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور با سازمان جنگل ها،‌ مراتع و آبخیزداری كشور، تفاهمنامه همكاری مشترك امضاء كردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در مراسمی كه روز 24 اسفند ماه جاری با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور، مدیركل و معاونین دفتر ترویج و مشاركت های مردمی سازمان جنگلها، مراتع و ‌آبخیزداری كشور، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی و كارشناسان سازمان جنگلها، مراتع و‌آبخیزداری كشور و سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در محل مركز آموزش و توانمند سازی بهره برداران منابع طبیعی و آبخیزداری دکتر جوانشیر برگزار شد، دكتر غلامرضا هادربادی مدیركل دفتر ترویج و مشاركت های مردمی سازمان جنگلها، مراتع و‌ آبخیزداری كشور و مهندس سیدموسی رهنمایی رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور تفاهمنامه ای را به امضاء رسانیدند كه موضوع آن پیرامون نحوه همكاری های طرفین در اجرای دوره های آموزشی مجریان و بهره برداران منابع طبیعی بود.

به موجب این تفاهمنامه، نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور متعهد می شود كه زمینه های لازم جهت نیازسنجی دوره های آموزشی ویژه بهره برداران منابع طبیعی و مجریان طرح های این حوزه را با هدف توانمندسازی آنان از طریق آموزش های فنی و مهارتی در استان های كشور را مهیا سازد.   

در این تفاهم نامه، اموری همچون: انجام هماهنگی های لازم با نظام های صنفی استانی و شهرستانی جهت برنامه ریزی و اجرایی نمودن موضوع تفاهم نامه، تهیه بانك اطلاعات مجریان و بهره برداران منابع طبیعی به تفكیك استانی، شناسایی و اعزام مجریان، بهره برداران و اعضای تشكل های منابع طبیعی استانی متناسب با حوزه كاری آنها، در حوزه تعهدات نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور مشخص شده است.

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كل كشور نیز متعهد خواهد شد كه كار تهیه و تدوین برنامه آموزشی برگزاری دوره ها جهت مجریان و بهره برداران منابع طبیعی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته توسط نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی را بر عهده گرفته و همچنین نسبت به ارائه آموزش های فنی، اجرایی و مورد نیاز به نیروهای معرفی شده از سوی نظام صنفی اقدام نماید.

 این تفاهم نامه از آغاز سال 1394 تا پایان سال 1396 قابل اجرا خواهدبود و شروع اجرای این تفاهم نامه در یك استان در قالب پایلوت(آزمایشی) با تفاهم طرفین بوده و در مراحل بعدی قابل توسعه به سایر استان های كشور خواهد بود.   

 

دانلود متن تفاهمنامه

 

لینك خبر: به نقل از وب سایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداریارسال در تاریخ یکشنبه 24 اسفند 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نظام صنفی كشاورزی یكی از شهرستانهای كشور صاحب یك ساختمان مستقل خواهد شد.

مراسم افتتاح ساختمان دفتر نظام صنفی کشاورزی شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و همچنین فرماندار شهرستان مشگین شهر برگزار شد.

رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی مشگین شهر گفت: در این مراسم که با حضور مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، مدیر سازمان تعاون روستایی استان و رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان و همچنین اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان همراه بود، دفتر نظام صنفی كشاورزی شهرستان مشگین شهر در زمینی به مساحت ۳۰ متر مربع و در سه طبقه به متراژ ۹۶ متر مربع احداث خواهد گردید كه برای خرید زمین این دفتر مبلغ 57 میلیون تومان هزینه شده است.

سعید حکیمی افزود: نظام صنفی کشاورزی مشگین شهر جزو اولین شهرستانهایی است که صاحب دفتر مستقل برای خود خواهد شد.

وی اظهار داشت: اعضای نظام صنفی شهرستان مشگین شهر نزدیک به 40 درصد از اعضای نظام صنفی استان اردبیل را تشکیل می دهند که این مهم بدون حمایت های فرماندار شهرستان و همچنین مدیریت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی شهرستان قابل دسترس نبوده است و همچنین از همراهی ها و همیاری های اعضای هیات مدیره شهرستان آقایان دروگری و قاسمی تشکر و قدردانی می شود.

نظام صنفی كشاورزی شهرستان مشگین شهر از لحاظ تعداد اعضاء با جذب حدود ۵۵۰۰ بهره بردار، رتبه اول در استان اردبیل را  به خود اختصاص داده است كه از لحاظ كشوری نیز قابل توجه است.

تنظیم از منبع: وب سایت نظام صنفی كشاورزی شهرستان مشگین شهر

با این خبر خوب، این امیدواری قوت می بابد كه در آینده شاهد افتتاح دفاتر كار مستقل برای نظام های صنفی كشاورزی در شهرستان ها و استان ها باشیم كه قطعا این استقلال و هویت مستقل به ماندگاری آنها و همچنین تحكیم جایگاه و عملكردهای اجرایی و برنامه ای نظام های صنفی منجر خواهد شد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 20 اسفند 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی

نظام های صنفی كشاورزی علاوه بر اقداماتی كه در جهت حمایت و دفاع از منافع كشاورزان انجام می دهند، ابتكاراتی نیز در حوزه وظایف خود به خرج می دهند كه همسو با حقوق و وظایف تعریف شده برای نظام صنفی است و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و آنچه در بند 2 ماده 6 اساسنامه نظام صنفی شهرستان از آن به "تلاش برای بهبود وضع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و افزایش سطح رفاهی و سایر نیازهای صنفی اعضاء" یاد شده است.

نمونه اخیر یكی از این ابتكارها، تلاش نظام صنفی کشاورزی شهرستان مهریز استان یزد در راه برگزاری جشنواره روستای دوستدار کتاب در "روستای علی آباد چهل گزی" شهرستان مهریز بوده است كه چندی پیش با همکاری و مشارکت نظام صنفی کشاورزی مهریز در راستای فعالیتهای فرهنگی نظام صنفی کشاورزی شهرستان مهریز و به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی درمیان روستاییان و کشاورزان برگزار گردید.

جهت اطلاع، طرح انتخاب "روستای دوستدار کتاب" از سوی کمیسیون ملی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد(یونسکو) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب "جشنواره روستاهای دوستدار کتاب" اجرا می‌شود و در نخستین دوره جشنواره روستاهای دوستدار کتاب كه اوایل اسفند ماه در تهران برگزار شد 10 روستا به عنوان روستاهای دوستدار کتاب معرفی شدند و یونسكو نیز از شهرستان های مناطق مختلف ایران كه به هر نحوی در راه برگزاری جشنواره روستای دوستدار کتاب، تلاش داشتند تشكر و قدردانی نمود.

انتظار می رود كه سایر نظام های صنفی كشاورزی نیز با توجه به رسالت و وظایف مشخص شده شان در حوزه امور اجتماعی و غیر انتفاعی برای جامعه كشاورز و روستایی به چنین اقدامات و ابتكاراتی نیز اهتمام ورزند.ارسال در تاریخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط گروه کارشناسان کشاورزی
(تعداد کل صفحات:30) 1 2 3 4 5 6 7 ...