تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  نظام های صنفی فقط تا پایان اسفند ماه برای پلمپ دفاتر قانونی مهلت دارند

با توجه به اینكه به پایان سال نزدیك می شویم و نظام های صنفی كشاورزی با مساله مهم پلمپ دفاتر قانونی مواجه هستند و برای این موضوع هم تا 27 اسفند ماه بیشتر فرصت باقی نیست در باره متن و حاشیه بحث های مالی نظام های صنفی با مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی مصاحبه ای داشته ایم كه در پی می آید:

نظام های صنفی كشاورزی در این ایام پایانی سال با مساله پلمپ دفاتر قانونی روبرو هستند.‌اولین سوال این است كه این دفاتر در اداره دارایی باید پلمپ شوند یا در اداره ثبت؟  

این دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر كل در اداره ثبت شهرستان پلمپ می شود.

پس نظام های صنفی برای چه كاری به اداره دارایی مراجعه می كنند؟

برای صدور کد اقتصادی است كه از طریق اداره دارایی شهرستان مربوطه اقدام می شود.

اگر نظام های صنفی با عدم پلمپ دفاتر از سوی ادارات ثبت شهرستان مواجه شدند، چه باید كرد؟

در صورت عدم پلمپ دفاتر از سوی ادارات ثبت، "سازمان تعاون روستایی استان" كتبا نظام صنفی را به "ثبت محل" معرفی و اعلام نظر ثبت را به عنوان مستندات نگهداری می كند.

اما شهرستان هایی هم بوده اند كه خود نظام صنفی، شخص را با مهر نظام به ثبت معرفی نموده است.

بله. معرفی نامه صادره از تعاون روستایی و یا نظام صنفی باید باشد. معمولا اداره ثبت بدون معرفی نامه صادره از تعاون روستایی یا نظام صنفی در این مورد اقدام نمی كند.   

هم در ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و هم در ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان آمده است كه نظام صنفی كشاورزی، غیر انتفاعی است. پس چرا مشمول مالیات و اظهار نامه مالیاتی است؟

بر طبق قانون، همه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات هستند. بسیاری باید مالیات بدهند و برخی هم كه قانون مشخص كرده از مالیات معافند. تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه كشور میگوید كه " تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است." بنابراین شرط اثبات معافیت نظام های صنفی كشاورزی از مالیات، اقدام نظام ها در تكمیل اظهار نامه مربوطه است.هر ساله قانونگذار ممكن است بخشی از درآمد ها یا مشاغل را از پرداخت مالیات معاف كند ( مانند كشاورزی ). ولی مؤدی باید فرم های مالیاتی را طبق ضوابط تكمیل و به اداره دارایی تسلیم نماید تا بتواند از معافیت های مالیاتی برخوردار شود.

با توجه به این كه هنوز مكاتبه ای شفاف با موضوع معافیت نظام های صنفی كشاورزی موجود نیست، اگر یك اداره ای در شهرستان به نظام صنفی اعلام كند كه بنا چه استنادی از مالیات معاف هستید به چه بند قانونی می توانند ارجاع دهند؟

بند "ی" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم. بر این اساس " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است". همچنین تبصره " یك" همین ماده نیز اذعان می دارد:"وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند".

بر اساس ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران نیزهیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز است. لذا نظام صنفی كشاورزی كه وظیفه اصلی آن صدور پروانه فعالیت برای اعضاء و همچنین ارائه خدمات حمایتی و آموزشی و دفاع از حقوق صنفی اعضاء‌ است از پرداخت مالیات معاف می باشند.

اما باز هم مشاهده شده است كه برای برخی نظام های صنفی مالیات در نظر گرفته شده است؟

خوب است اینجا اشاره شود كه نظام های صنفی دقت كنند در سرفصل های ارائه شده در دفاتر مالی، عناوینی را ذكر كنند كه مشمول مالیات نباشد.مثلا جی پی اس مزارع، مشمول مالیات می شود.

یكی از مشكلات برخی نظام های صنفی در بحث اخذ كد اقتصادی است. برای آن دسته از نظام های صنفی كشاورزی كه در این مورد مساله و مشكل دارند چه توصیه ای دارید؟

اخذ کد اقتصادی برای نظام های صنفی پیش مقدمه ای می خواهد که عبارت است از:1- کد رهگیری2- کد شناسه ملی. این دو کد را سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تیر ماه سال 91 طی نامه ای به مدیران تعاون روستایی استانهای کشور جهت ابلاغ و اطلاع رسانی به نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های تابعه اعلام داشت.اما معمولا باید برای صدور کد اقتصادی از طریق "اداره دارایی شهرستان" مربوطه اقدام می شود كه در ابتدا گفته شد.

ضمن تشكر، اگر نكته ای هم باقی مانده است ممنون می شویم بفرمایید.

اول این كه تا به هفته ها و روزهای شلوغ اداری پایانی سال نرسیده ایم نظام های صنفی برنامه ریزی و اقدام عاجل در ارتباط با پلمپ دفاتر قانونی خود را داشته باشند. مساله بعدی هم اگرچه همه دست اندركاران موظفند نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و آموزش تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی در امور مالی و اداری همت نمایند، اما اركان تشكل ها بویژه هیات مدیره محترم نظام های صنفی برابر وظایف و مأموریت های محوله خود مكلف هستند كه نسبت به پیگیری این قبیل امور از ابتدای سال مالی اقدام داشته باشند.

 

از نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها تقاضا داریم مسائل و تجربیات خود را در این خصوص جهت اطلاع رسانی منعكس نمایند.


  تسلیت

با تاسف مطلع شدیم كه مهندس محمدهادی انصاری دبیراجرایی نظام صنفی كشاورزی استان مركزی در غم از دست دادن برادر كه اخیرا به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند به سوگ نشسته است. پایگاه نظام صنفی كشاورزی به خانواده محترم انصاری تسلیت می گوید.


  بررسی مشكلات و راهكارهای توسعه بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان در جلسه مشترك سازمان تأمین اجتماعی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مركزی تعاون روستایی و نظام صنفی كشاورزی

دومین جلسه مشترك بررسی مسائل بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان و مشكلات اجرایی سازی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور( خانم ها كشاورز و احمدی) نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی( آقایان محمدی، بید هندی، اسماعیلی و خانم متعارفی) نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران( آقایان دكتر مسلمی و شفیعی) نمایندگان نظام صنفی كشاورزی كشور( آقایان دكتر هاشمی، حق پژوه و مقدم) در روز 25 بهمن ماه جاری در محل معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، با توجه به آن كه یكی از مهم ترین دغدغه های نظام صنفی كشاورزی برخورداری كشاورزان به عنوان كارفرما از معافیت بیمه ای است، این موضوع در این نشست مطرح و با توجه به اختلاف نظری كه در این خصوص وجود داشته اعلام گردید نظام صنفی كشاورزی استفساریه ای را تنظیم و به مجلس ارائه داده تا موضوع پوشش كارفرمایان كشاورزی را تعیین تكلیف نمایند. این استفساریه در صورت تأیید و پوشش معافیت بیمه ای كارفرمایان كشاورزی با توجه به مواد قانونی برنامه پنجم و ماده 29 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 نیاز به تأمین منابع مالی لازم خواهد داشت كه این امر نیز مورد بحث و مذاكره این جلسه بود.

 

در این جلسه همچنین موضوع منابع مالی مقرر شده در ماده63 نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و با توجه به ضعیف بودن آن بر اساس امارهای ارائه شده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پیشنهاد نمود موارد مورد نظر تأمین منابع مالی كه قوی تر بوده و دارای پایداری و استمرار لازم باشند توسط جهادكشاورزی و نظام صنفی بررسی و ارائه شود تا در جلسات كمیسیون های مرتبط در آن سازمان مطرح شود.

 

از موارد پیشنهاد شده در این زمینه، اخذ درصدی از خریدهای تضمینی محصولات كشاورزی یا اخذ درصدی از واردات كل محصولات كشاورزی برای تامین اعتبار برقراری بیمه كارفرمایان كشاورزی بود.

 

موضوع اصلاح دستورهای اداری سازمان تأمین اجتماعی با توجه به لغو برخی موارد آن توسط دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیربط از جمله داشتن پروانه بهره برداری، موضوع دیگر مورد درخواست نظام صنفی كشاورزی بود كه در جلسه مطرح شد.

 

با توجه به مشكلاتی كه در تعیین حدود و ثغور كارگاههای كشاورزی و همچنین ذكر هر متراژ زمین در ماده 63 قانون تنظیم وجود دارد موضوع مورد بحث قرار گرفت و اعلام شد نظام صنفی بر اساس ضوابط و شرایط مشخص و تعریف شده برای كشاورزان پروانه فعالیت صادر می كند و با توجه به تعیین حداقل ابعاد اقتصادی در شهرستان های كشور، هر شخصی با هر متراژ زمین نمی تواند كشاورز محسوب شود. در این خصوص به ابلاغیه وزیر جهادكشاورزی نیز اشاره شد كه بر اساس آن پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر كشاورز بودن افراد شناخته شده است.  

نظر به پوشش بخشی از كشاورزان در سازمان های بیمه ای دیگر، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام داشت نظام صنفی كشاورزی نسبت به ارائه اطلاعات كامل كشاورزان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی به تفكیك استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پیگیری تأمین اعتبار اقدام نماید.


  چهارمین و آخرین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی سال 94 در اصفهان برگزار شد

چهارمین و آخرین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سال 1394 با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای كشاورزی و با حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی و مسئولین امور تشكل های استان های فارس، هرمزگان،خوزستان، بوشهر، كهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، گیلان، آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان طی روزهای 18 و 19بهمن ماه 94 در اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا مهندس غیبی معاون مالی اداری سازمان تعاون روستایی استان اصفهان در باره وضعیت كشاورزی در استان اصفهان و همچنین كاركردهای نظام صنفی كشاورزی سخنانی ایراد نمود.

سپس معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: این كه نظام صنفی كشاورزی باید قوانین و مقررات مربوطه را بخوبی فرا گرفته و اجرا نماید و روابط دولت و كشاورزان را تسهیل كند از موارد بسیار مهمی است كه در زمان حاضر می باید از آن گذر كرده باشد.

مرتضی ادیب در ادامه تاكید كرد: باید اكنون به این پرسش رسید كه نظام صنفی كشاورزی چه نقشی در تولید و امنیت غذایی كشور می تواند ایفا كند و این كه در كدام بخش از فرآیند زنجیره تولید و بخش كشاورزی در تحقق اسناد بالادستی قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح سیاست ها و راهبردهای دفتر امور تشكل های كشاورزی بر انجام نظارت و ارزیابی نظام های صنفی شهرستان ها بر اساس شیوه نامه نظارتی، پیگیری ابلاغیه مورخه 30/4/94 وزیرجهاد كشاورزی و روند اجرایی آن، دریافت گزارش عملكرد از نظام های صنفی شهرستان و جمع بندی در نظام صنفی استان و ارسال بموقع آن به دفتر امور تشكل های كشاورزی تاكید كرد.

سپس مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی در بخش كارگاه آموزشی به ارائه رهیافت ها و فنون مشاركتی با استفاده از تكنیك های كارت (طرح مسائل و مشكلات)، مقایسه زوجی( اولویت بندی مسائل و مشكلات با استفاده از ماتریس زوجی)، ژرف كاوی (بررسی روابط علت و معلولی مسائل و مشكلات پیش رو) و swot )سنجش و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف و فرصت، ‌تهدید به منظور شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی) پرداخت.

اعتبار پروانه فعالیت، عدم رعایت قوانین، ضعف آموزش و اطلاع رسانی، ضعف هیات مدیره نسبت به احاطه نسبت به قوانین و مقررات موجو برخی از مسائل مطرح شده، ضعف عملكردی مسئولین از جمله مسائل عنوان شده از سوی حاضران بود كه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهكارهای حل مشكل برای آنها مطرح شد.

رئیس سابق نظام صنفی كشاورزی كشور و رئیس نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان نیز در این گردهمایی اظهار داشت: یكی از كارهای نظام صنفی باید این باشد كه كشاورزان را به فضای صنف و صنفی نزدیك ساخته و مطالبات صنفی داشته باشیم.

مهندس موسی رهنمایی افزود: موضوع كشاورز با موضوع كشاورزی تفكیك پذیر نیست. كشاورزی با كشاورز عجین شده است و حمایت از او نتیجه حمایت از كشاورزی است. بنابراین انتظار داریم كه همه كشاورزی را با خود كشاورز ببینند و این نكته مهمی است كه بخشی از دست اندركاران بخش كشاورزی به آن توجه ندارند.

حاضران در این دوره آموزشی از سازمان تعاون روستایی استان ها را خانمها وطنی (هرمزگان)، مستشفی(یزد) و آقایان اسپلانیان (خراسان رضوی)، شیرمحمدی(آذربایجان شرقی)، اسماعیل پور(فارس)، نجفی( خوزستان)، هاشمی(بوشهر)، شجاعی(كهگیلویه و بویراحمد)، زوار(گیلان)، و سلیمان پور(اصفهان) و همچنین از نظام  های صنفی کشاورزی استان ها را آقایان موسوی نژاد(خراسان رضوی)، ذوالفقاری(آذربایجان شرقی)، شیبانی(فارس)، دهقانی(هرمزگان)، جعفری(بوشهر)، و صفاری(اصفهان) تشكیل می دادند.


  تسلیت

مطلع شدیم كه متاسفانه مادر گرامی جناب آقای مهندس مهدی قاسمی بازرس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان خوسف به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن مادر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی آرزو داریم.


  جلسه هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی،نظام مهندسی كشاورزی و جهاد كشاورزی استان مازندران

دومین جلسه هم اندیشی نظام مهندسی كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی با هماهنگی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان مازندران و با حضور معاونین و مشاور رئیس سازمان، نمایندگان نظام صنفی و نظام مهندسی كشاورزی استان مازندران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصوبات این جلسه بدین شرح اعلام شده است:

1-       بازدید اراضی زراعی و باغی توسط نظام های صنفی كشاورزی طبق فرمت تیپ صورت خواهد گرفت.

2-       نظام مهندسی كشاورزی طی مكاتبه رسمی اشخاص حقیقی حقوقی دارای صلاحیت و رتبه بندی را جهت اجرای امورات محوله به نظام صنفی كشاورزی معرفی تا بر اساس تفاهم نامه فی مابین اقدام گردد.

3-       به منظور كاهش هزینه ایاب و ذهاب بهره برداران زراعی و باغی مقرر شد نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها جهت تنظیم فرم بازدید و ثبت نقاط جغرافیایی (به وسیله دستگاه GPS) شركت های خدمات مشاوره ای مستقر در مراكز خدمات مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان ها را در اولویت قرار دهند و شركت های خدمات مشاوره ای نیز ملكف هستند برابر درخواست نسبت به انجام امورات اقدام نمایند.

4-       در ارتباط با تعرفه انجام عملیات كارشناسی و ثبت نقاط جغرافیایی،‌نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها مكلف هستند برابر تعرفه توافق شده نسبت به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام كنند.

5-       مقرر شد شركت های خدمات مشاوره ای مستقر در هر منطقه پس از معرفی باغداران از سوی نظام صنفی با دریافت یك تعرفه، برابر قرارداد اقدام كنند.

تنظیم از منبع: جهاد كشاورزی استان مازندران


  سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی در پیگیری مفاد ابلاغیه وزیرجهاد كشاورزی در ارتباط با نظام صنفی كشاورزی چه اقداماتی انجام داده است؟

مقدمه: تابستان امسال بود كه وزیر جهاد کشاورزی به موجب ابلاغیه شماره 9791/02 مورخ 30/4/94 در مكاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سازمان های مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی را به عنوان مدرك معتبر شغلی ابلاغ و بر مواردی همچون وظایف نظام صنفی كشاورزی در جهت نظم بخشی به كشاورزان و مشاغل بخش كشاورزی تاكید كرد.

به دنبال و در جهت برنامه ریزی و اجرایی سازی موارد مورد تاكید وزیر جهاد کشاورزی در این ابلاغیه، رئیس سازمان تعاون روستایی ایران و مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی مكاتبه هایی با تعاون روستایی استان ها به عمل آوردند.

یكی از بخش های مربوط به پیگیری موارد مورد تاكید در این ابلاغیه ها، مربوط به حوزه وظایف مسئولان و كارشناسان امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در سازمان تعاون روستایی استان ها می شد.

در مطلب حاضر به برخی از برنامه های انجام یافته در سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی و اقدامات و پیگیری های انجام یافته از سوی مهندس ابوالفضل شجاع مسئول امور تشکل های استان خراسان جنوبی در همراهی و پیوستگی با مدیریت تعاون روستایی استان و نظام صنفی كشاورزی در این ارتباط اشاره می شود.

1-       برگزاری چندین جلسه با ریاست جهاد کشاورزی استان به همراه اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان در جهت هماهنگی و بررسی مشکلات و راه کارهای بهبود نظام صنفی کشاورزی استان

 

2-       پیگیری حضور دکتر مسلمی مدیرکل دفتر امورتشکل های کشاورزی در مجمع استانی نظام صنفی کشاورزی و همچنین شرکت در جلسه هم اندیشی اعضای نظام صنفی شهرستانهای استان در جهت اجرایی نمودن ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی در تاریخ 16/6/94

 

3-       برگزاری جلسات شهرستانی با حضور سازمان تعاون روستایی استان، فرمانداران، روسای بانک های شهرستان، مدیریت های جهاد کشاورزی ، ادارات تابعه جهاد کشاورزی، ادارات بهزیستی و کمیته امداد، تامین اجتماعی و دادگستری، اعضای هیات مدیره نظام های صنفی شهرستان رئیس ادارات تعاون روستایی شهرستان و مسئول امورتشکل های سازمان در این جلسات اولا به تبیین و جایگاه نظام صنفی شهرستان پرداخته شد و تاریخچه ایجاد نظام صنفی کشاورزی تشریح و قوانین و مقررات نظام صنفی بیان و ابلاغیه و آیین نامه های بانک مرکزی، تامین اجتماعی و....... قرائت و سپس راهکارهای حل مشکلات هر شهرستان بررسی و مصوبات جلسه توسط فرمانداران به حاضرین جلسه ابلاغ گردید. برخی مصوبات این جلسات شامل موارد ذیل است:  

       - رسمیت بخشیدن به پروانه فعالیت شغلی نظام صنفی کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی در ارائه خدمات ، امکانات و تسهیلات توسط مدیریت محترم و زیر مجموعه

 

        -  عضویت نظام صنفی کشاورزی در مجامع، کارگروه ها، شوراها و کمیته های برنامه ریزی مرتبط با بخش کشاورزی در سطح شهرستان

 

-          پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی با تایید و نظر نظام صنفی کشاورزی

 

-          بهره گیری از توان و ظرفیت نظامهای صنفی کشاورزی در ساماندهی و برنامه ریزی تولید کشاورزی ، اصلاح الگوی کشت و تنظیم بازار کشاورزی

 

-          بهره گیری از امکانات آموزشی – ترویجی شهرستان برای توانمند سازی نظامهای صنفی کشاورزی

 

-          انجام تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی به کشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی کشاورزی و دریافت پروانه فعالیت شغلی

 

-          تبیین ابلاغیه وزیر محترم جهادکشاورزی در جلسات شورای اداری شهرستان ، کارگروه آب ، کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر جلسات

 

-          اجرایی نمودن ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که در آن تنها نهاد غیر دولتی کارگروه نظام صنفی است.

 

-          واگذاری اختیارات تصدی گری بخش دولتی مرتبط با بخش کشاورزی به نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان

 

-           ارتباط مستمر و جلسات ماهیانه با نظام صنفی کشاورزی شهرستان با حضور ادارت تعاون روستایی شهرستان در جهت پیگیری و پیشرفت مراحل تقویت و تحقق محورهای اعلام شده و ارائه گزارش ماهیانه به سازمان استان

 

        بازدید از نظامهای صنفی ،  جلسه با فرماندار شهرستان سرایان 

جلسه هم اندیشی نظامهای صنفی ، گردهمایی نظامهای صنفی كشاورزی

جلسه با فرماندار شهرستان خوسف ، جلسه نظام صنفی شهرستان طبس

جلسه مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی، جلسه نظام صنفی فردوس

                                                                                 

4-        جلسه با دادگستری شهرستان ها در جهت رسمیت بخشیدن به پروانه نظام صنفی کشاورزی همانند دیگر صنوف

 

5-        پیگیری حضور مهندس ادیب معاون دفتر امورتشکل های کشاورزی و مهندس شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمند سازی آن دفتر جهت جلسه با مدیران جهاد کشاورزی استان و روسای ادارات سازمان تعاون روستایی استان و اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان با حضور مهندس ولی پور مطلق ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین حضور در گردهمایی اعضای نظام صنفی کشاورزی استان

 

6-       جلسه با مدیرکل تامین اجتماعی استان در جهت تبیین نحوه اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كشاورزان عضو نظام صنفی كشاورزی

 

موارد و اقدامات در دست اجرا:

 

7-       جلسه با سرپرست شعب بانك های استان جهت رسمیت بخشیدن پروانه فعالیت نظام صنفی در شعب شهرستانی

 

8-       جلسه با معاونین سازمان جهاد كشاورزی استان مبنی بر هماهنگی بیشتر در رسمیت بخشیدن به پروانه های نظام صنفی

 

9-       جلسه با مدیركل دادگستری استان در ارتباط با رسمیت بخشیدن به پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان مدرك معتبر در محاكم قضایی همانند دیگر صنوف

 

10-    جلسه با روسای شركت گاز و سوخت استان مبنی بر ارائه خدمات به كشاورزانی كه پروانه فعالیت كشاورزی نظام صنفی دارند.

 

11-    جلسه با صندوق بیمه كشاورزان، عشایر و روستاییان و صندوق بیمه كشاورزی در جهت ارائه خدمات به افرادی كه پروانه فعالیت از نظام صنفی دریافت نموده اند.

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی آماده دریافت، تنظیم و ارائه گزارش اقدامات و فعالیت های انجام یافته مسئولان امور تشكل های تعاون روستایی استان ها بویژه در خصوص ابلاغیه سال جاری وزیر جهاد كشاورزی در ارتباط با بحث نظام صنفی كشاورزی است.


  جلسه کمیته سیب کشور به همت نظام صنفی كشاورزی در استان آذربایجان غربی برگزار شد

به همت نظام صنفی كشاورزی شهرستان ارومیه و طبق هماهنگی های به عمل آمده با کمیته محصولات سردسیری کشور و در ادمه روند برگزاری جلسات کمیته سیب استانی و کشور، جلسه کمیته سیب کشور در روز یازدهم  بهمن ماه 94 در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی برگزار شد. 

در ابتدای جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی،گزارش مفصلی از میزان تولیدات استان آذربایجان غربی و جایگاه و اهمیت کشاورزی در استان را بیان نموده و اظهار داشت: عمده تولیدات استان مربوط به محصول سیب است که تولید آن از مجموع یك میلیون و 750 هزار تن کل محصولات باغی به رقمی در حدود یك میلیون و 320 هزار تن در سال جاری رسیده است.

مهندس کریم زاده با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای مصرف و عرضه سیب موجود در سردخانه های استان، به اهمیت تلاش برای رفع موانع و مشکلات باغداران استان تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به قرار گرفتن خرید محصول سیب، تحت چتر حمایتی خرید تضمینی از سال آینده با مصوبه شورای اقتصاد، افزود: برای ساماندهی مراکز خرید سیب در کنار جاده های استان و سورتینگ و بسته بندی این محصول تمهیدات لازم از طرف استانداری اندیشیده شده است.

سپس رئیس نظام صنفی کشور به بیان مطالبی در خصوص اهمیت و نقش نظام صنفی در هویت بخشی به کشاورزان و حمایت از حقوق قانونی آنان پرداخت.

مهندس ملک زاده افزود: به رغم مشکلات موجود، رشد بخش کشاورزی کشور در سال جاری بیش از 5 درصد بوده و در مقایسه با سایر بخش های تولیدی با رشد صفر و زیر صفر و وجود موانع و مشکلات مختلف،  عملکرد قابل قبولی را شاهد بوده ایم که قطعا با بسترسازی مناسب و جذب حمایت های داخلی  و بازارهای صادراتی می توان این روند را بیش از پیش توسعه داد.

وی با اشاره به لزوم پیگیری های لازم و برگزاری جلسات مختلف به اهمیت احقاق حقوق کشاورزان و ارتقاء سطح معیشتی آنان تاكید نمود و از حاضران در جلسه خواست تا پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

در ادامه نیز هر یک از حاضران در جلسه به بیان نظرات و دیدگاهها و مشکلات بخش خود پرداخته و پیشنهادهای لازم را ارائه نمودند. پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر مصوب گردید:

1-لزوم فرهنگ سازی مناسب برای رسانه ای شدن موضوع خواص سیب و تهیه و توزیع بروشور

2- پیگیری بحث تبادل کالا به کالا سیب و موز با کشورهای هدف

3-رایزنی با کشور همسایه برای حذف تعرفه های واردات سیب از ایران به منظور افزایش صادرات

4-در نظر گرفتن یارانه و مشوق های صادراتی برای سیب

5- ممانعت از ورود سیب از استان های دیگر به آذربایجان غربی با توجه به مازاد تولید

6-استفاده از ظرفیت مهندسین تحت عضویت سازمان نظام مهندسین برای ساماندهی بخش سورتینگ و بسته بندی در قالب شرکت های تخصصی و جذب سرمایه از بخش خصوصی

اعضای حاضر در این جلسه را رئیس سازمان نظام صنفی كشاورزی کشور، مدیر کل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان، مدیر کل استاندارد، اعضای کمیته سیب از استان های سیب خیز کشور(تهران، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، قزوین و...)، معاون آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، مسئول امور تشکل های سازمان تعاون روستایی استان، دبیر اجرایی خانه کشاورز، مدیران عامل شرکت تعاونی باغداران، اتحادیه سردخانه داران و شرکت های تعاون روستایی استان، رئیس اتاق بازرگانی شهرستان ارومیه، رئیس هیات مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی استان تشكیل می دادند.

*با تشكر از خانم مهندس محمد زاده دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی


  نشست مشترک نظام صنفی کشاورزی استان كردستان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جلسه مشترک نظام صنفی کشاورزی استان كردستان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران سازمان تعاون روستایی استان كردستان، رئیس و دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان های تابعه در سازمان جهادکشاورزی استان برگزار شد.

امید به مجلس

بنا به گزارش نظام صنفی كشاورزی استان كردستان ، سید حسین رحیمی نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی استان كردستان در ابتدا ضمن ارائه گزارش روند تشكیل نظام صنفی كشاورزی و تاكید بر رفع مشكلات بیمه تامین اجتماعی كشاورزان و همچنین بیمه محصولات كشاورزی گفت: استان کردستان با بهرمندی از 7حوزه آب ریزی درکشور متاسفانه سهم بسیار کمی ازتامین آب دارد که شهرستان کامیاران باوجود سد گاوشان باکمبود بسیار زیادآب مواجه است .مدیریت سد های استان باید توجه خاصی به بهره مندی کشاورزان از این منابع با اولویت اول نموده و امید آن می رود نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در راستای حل این مشکل اقدامات اساسی تری انجام دهند.

سپس دبیران اجرایی شهرستان ها به ارائه مسائل و پیشنهادها پرداخته و خواستاررسیدگی به مشکلات نظام ازسوی ریاست سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان شورای اسلامی شدند.

شناخت و اقدام برای چالش های بخش كشاورزی

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان كردستان در این جلسه گفت: باید صنایع وابسته به کشاورزی را افزایش وکنترل بازارهای خارجی را به دست گیریم واین همت نیازمند احداث کارخانه های فناوری، محصولات کشاورزی دراستان است که باید بادرنظرگرفتن تولید محصولات کشاورزی انجام شود.

ذوالفقاری یاد آور شد: درحال حاضر پیشنهاد احداث کارخانه های فناوری محصولات سر درختی، توت فرنگی، توت سیاه و انگور سیاه ازسوی سازمان جهاد کشاورزی باهدف انجام صد درصدی آن درحال پیگیری است که توجه به تولید محصولاتی که به عنوان برند خاص استان محصوب می شوند و اولویت انجام این طرح است؛ مانند تولید سیب زمینی در شهرستان های قروه و دهگلان که نیازمند کارخانه فناوری این محصول است.

وی خاطر نشان کرد : طرح پرداخت مشوق صادرات یکی دیگر از طرح هایی است که با هدف برخورداری کشاورزان از سود حاصله صادرات درحال انجام است وباپرداخت 150تومان به ازای هرکیلو گرم محصول سیب زمینی صادرشده از استان، کشاورزان را تشویق به انجام صادرات محصولات خود می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان كردستان افزود : علی رغم سرما زدگی وخشکسالی خوشبختانه درتولید محصولات کشاورزی در کشور حائز رتبه های برتر کشوری بودیم ونیازمند توسعه زیر ساخت های انرژی در استان کردستان هستیم .اگرچه چالش های فراوانی دراین حوزه وجود دارد و سازمان جهاد کشاورزی کردستان ازعملکرد وزات نیرو در این استان رضایت کافی ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان درپایان، افزایش اعتبارات استانی دربخش کشاورزی را خواستار شد و اظهار داشت: سهم استان از اعتبارات ملی قابل قبول است اما متاسفانه سهم بخش کشاورزی دراعتبارات استانی بسیار پایین است که انتظار می رود نمایندگان استان کردستان درمجلس شورای اسلامی در توزیع اعتبار تملک و داریی های استان (عمرانی) تجدید نظر کنند.

وی حضور کشاورزان نمونه استان را درکشور ازدیگر افتخارات سازمان جهادکشاورزی عنوان کرد و افزود : برای چندمین سال پیاپی کشاورزان کردستانی موفق به کسب رتبه های برترکشوری می شوند و امیدواریم که سالهای متمادی سکودار اول کشوری باشیم.

بازوی قدرتمند برای بخش دولتی

شهسواری مدیر سازمان تعاون روستایی استان كردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی بازوی قدرتمند سازمان تعاون روستایی بوده و ظرفیت های مهمی در قوانین و مقررات اساسنامه ای آن موجود است.

نمایندگان مجلس در این جلسه چه گفتند؟

اقتصاد کردستان با توسعه بخش کشاورزی می تواند دوام بیاورد

نماینده مردم سنندج كامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم 8درصدی استان ازسد گاوشان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل کمبود آب در کشور میزان سهم کردستان از این سد به 6 درصد کاهش پیدا کرده که موجب نگرانی مردم این استان ونمایندگان شده است و تلاش فراوانی در راستای افزایش این امر انجام شده است .

سید احسن علوی با تاکید براینکه اقتصاد کردستان به بخش کشاورزی ارتباط بسیار زیادی دارد، افزود: واقعیت این است که اقتصاد کردستان باتوسعه بخش کشاورزی می تواند دوام بیاورد که باید با برنامه و اهداف مهمتری این مورد مهم را پیگیری کرد.

وی تصریح کرد: کردستان باید در راستای برداشت محصول گندم از استان های پیشرو باشد تادرکمترین زمان ممکن نسبت به خرید تضمینی محصول گندم و واریز پول درزمان مشخص شده انجام شود.

این نماینده در بخش دیگری ازسخنانش گفت: در حال حاضر اعتبارات کشور هم به دلیل پایین آمدن قیمت نفت متکی به مالیات وفروش اموال دولتی است که امیدواریم در ردیف بودجه ای سال آینده این مشکلات کاهش پیداکند.

 بحث بازار

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان این که کردستان جزو استان های پیشرو درتولید سیب زمینی است،ادامه داد: فشار سرما باعث می شود که کشاورزان هرچه زود تر نسبت به عرضه این محصول به بازار اقدام کنند.

دکتر قادرمرزی به ادعای منابع طبیعی مبنی بر مرتع بودن برخی از اراضی کشاورزی وشکایات ازکشاورزان، گفت :متاسفانه به همین دلیل وعدم واقع بودن میزان اراضی با مقدارثبت شده در سند کشاورزان به پرداخت جریمه وزندان محکوم می شود این امر کوتاهی نسل های گذشته است که از ارائه آمار کامل اراضی خود امتناع ورزیده اند.

بازوی اجرایی دولت

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سرورآباد در مجلس شورای اسلامی در این جلسه تاكید كرد: نظام صنفی بازوی اجرایی و پل ارتباطی میان کشاورزان و دولت باید باشد. امید کریمیان با اشاره به افزایش 23درصدی میزان اعتبارات کشاورزی کردستان درسال جاری تصریح کرد : میزان اعتبارات دربخش کشاورزی درسال جاری 14هزار میلیارد و489میلیون ریال بوده است.

دغدغه تامین آب

نماینده مردم شهرستان های سقز وبانه در مجلس شورای اسلامی باعنوان این مطلب که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حامی بخش کشاورزی هستند،گفت : بزرگترین دغدغه دربخش کشاورزی بحث تامین آب است.

بیگلری درادامه اضافه کرد :ازدیگر مشکلات استان کردستان عدم مدیریت سدهای موجود در استان به دست خود استان است که دراین زمینه اقدامات اساسی انجام شده است وتلاش می شود تامدیریت آبهای استان به دست کردستان انجام شود

وی همچنین گفت: آب سد چراغ ویس سقز هم قرار بود به آذربایجان داده شود که با پیگیریهای انجام شده توسط نمایندگان مجلس با وزارت نیرو تا آب این سد به کردستان برگردانده شود.

بیگلری گفت : برای حل مسائل ومشکلات کشاورزان استان بامنابع طبیعی درمورد زمین های کشاورزی هم اقدامات خوبی صورت گرفته است وراهکار هایی دراین زمینه ارائه شده است.

توانمندی و نظام صنفی

نماینده مردم شهرستان بیجار درمجلس شورای اسلامی نیز تاكید كرد: نظام صنفی کشاورزی یک نظام توانمند است که در این مدت كوتاه تشكیل توانسته است به دستاوردهای خوبی در جهت حل مشكلات كشاورزان نائل شود.

بیاتیان درادامه با اشاره به بی ثباتی مدیریتی دراستان اظهارکرد: استفاده از سوابق تجربیات مدیران درحوزه های مختلف عامل موفقیت دراجرایی کردن برنامه ها است که باید مدیران ما ثبات مدیریتی داشته باشند چراکه تا یک مدیرمیخواهد برنامه ها واهداف خود را اجرایی کند نسبت به جابجایی آن ها اقدام میشود وزمان وفرصت کافی برای  ادامه کار دراختیار ندارد.

تنظیم از منابع: گزارش دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان كردستان، روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان، واحد مركزی خبر صدا و سیما كردستان و خبرگزاری فارس


  عدم تناسب بین پیشرفت نظامهای صنفی در شهرستانهای مختلف به عملكرد و پیگیری نظامها بر می گردد

به تناسب سنتی بودن کشاورزی، این بخش نیز به طور سنتی اداره می شود.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی استان همدان گفت: اگر اطلاعات آماری مبنای برنامه ریزی باشد، این امر در حال حاضر به سنتی ترین شكل موجود صورت می گیرد. این مبناها در دنیای امروز، روش و مبنای کاربردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی نمی باشد.

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: فلسفه تشكیل نظام صنفی كشاورزی، نیمی به خاطر هویت بخشی و تامین و پیگیری حقوق كشاورزان است. اما نیمی از آن مربوط به اطلاعات و وضعیت شغلی بهره برداران است كه این نظام صنفی در اختیار دولت قرار دهد.

وی تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی از طریق صدور پروانه فعالیت و شناسنامه شغلی می تواند مسئول و مبنای پی ریزی یك آمار خوب برای بخش كشاورزی باشد تا این اطلاعات صحیح مبنای برنامه‌ریزی بخش قرار گیرد.

مسلمی اضافه نمود: بخش زیادی از اعتبار در ازای صدور پروانه های فعالیت به عمکرد مجریان نظام صنفی كشاورزی بستگی دارد و خود آنها باید این اعتبار را به وجود آورده و ارتقاء‌ دهند.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی با اشاره به این كه تعدادی از نظام های صنفی در شرایطی كه مشكلات و مسائل كشاورزی برای همه وجود دارد موفق عمل كرده اند، اظهار داشت: عدم تناسب بین پیشرفت نظام های صنفی در شهرستان های مختلف به میزان زیادی به عملكرد و پیگیری خود نظام ها بر می گردد.

نظام صنفی كشاورزی تنها برای حل مشکل بیمه‌ای کشاورزان ایجاد نشده است

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور نیز در این نشست تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی تنها برای حل مشکل بیمه‌ای کشاورزان ایجاد نشده است.

مهندس محمد شفیع ملك زاده با بیان این که اعتبار پروانه فعالیت در اصل یک اعتبار معنوی است، اظهار داشت: تاكنون جلسات متعددی در تعامل با معاونت زراعت، مدیران بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی و سایر بخش‌های مرتبط به منظور اعتبار بخشی به پروانه فعالیت برگزار نموده ایم. اما اعتبار پروانه عمدتا به عملكرد خود نظام های صنفی برمی گردد.

وی در خصوص وظیفه نظام صنفی كشاورزی گفت: باید هدف اصلی که پیگیری مطالبات بخش کشاورزی است اصلاح شود و به این منظور باید از شهرستان ها شروع کنیم و در نظام های صنفی شهرستان مشکلات کشاورزان را آسیب شناسی نموده و پیگیری کنیم و اگر به نتیجه نرسیدیم با رعایت سلسله مراتب به نظام صنفی استان انعکاس دهیم و استان نیز در صورت به نتیجه نرسیدن به نظام صنفی کشور منعکس نماید.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور همچنین گفت: نظام صنفی كشاورزی استان و کشور هیچ گونه اعتبارمالی از محل دیگری  ندارند و نظام صنفی شهرستان بنا به قوانین و مقررات می باید از محل درآمدهای صدور، تمدید و ابطال پروانه های فعالیت، سهم 20 درصدی خود را به نظام استان واریز نماید.


  در نشست هم اندیشی نظام صنفی کشاورزی استان همدان عنوان شد:تشكلهای فعال بخش كشاورزی تعامل و ارتباط بیشتر داشته باشند

نشست هم اندیشی نظام صنفی کشاورزی استان همدان با حضور مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان همدان، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و شهرستان ها در عصر روز چهاردهم بهمن ماه جاری در سازمان جهاد كشاورزی استان همدان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان همدان در این جلسه گفت: با توجه به وضعیت كشاورزی كشور، تشكیل نظا‌م‌هایی برای ساماندهی كشاورزان یك ضرورت است.

مهندس رضوانی جلال افزود: صدور پروانه فعالیت، تهیه شناسنامه شغلی فعالان بخش كشاورزی است و از ضروریات كشاورزی محسوب می شود.

وی تصریح كرد: تشكل های فعال در بخش كشاورزی با تعامل و ارتباط بیشتر با هم می توانند از توانمندی ها و ظرفیت های یكدیگر برای هم افزایی بیشتر بهره بگبرند و قطعا یكدیگر را تقویت خواهند نمود.

مدیر تعاون روستایی استان همدان نیز در این نشست اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی، نظام نوپایی است که شكل گرفته است و از ابتدا خلأ آن برای بخش كشاورزی احساس می‌شد.

مهندس عباسی اضافه نمود: با وجود نوپا بودن نظام صنفی کشاورزی گام‌های موثری در سطح ملی برداشته شده است و مطالبات بخش کشاورزی باید به طور صحیح از طریق نظام صنفی مطرح و پیگیری شود.

در ادامه خانم مهندس شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان همدان به ارائه اقدامات نظام صنفی كشاورزی این استان در جهت حل مسائل و مشكلات كشاورزان در زمینه های بیمه تامین اجتماعی، معافیت های مالیاتی، مشكلات آب كشاورزی و غیره پرداخت و خواستار اجرایی شدن ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی شد.


  تسلیت

با خبر شدیم که متاسفانه آقای حمید رضا یعقوبی رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان آباده استان فارس در هنگام بازگشت از جلسه نظام صنفی بر اثر سانحه تصادف رانندگی دارفانی را وداع گفته است. برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای خانواده محترم و همكاران گرامی اش،شکیبایی مسئلت داریم.


  پانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

پانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، رئیس صندوق بیمه محصولات كشاورزی، نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور، هیات عالی نظارت و روسای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استانهای كشور، روز سه شنبه 13 بهمن ماه در سالن جلسات سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدای جلسه ضمن قرائت دستور جلسه بر تقویت ساختار نظام صنفی كشاورزی كشور و توجه و برنامه ریزی بر دو موضوع امور مالی و همچنین بحث آموزش برای اركان نظام های صنفی كشاورزی و بهره برداران تاكید كرد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده افزود: كار اساسی در هر تشكل و سازمان بحث روابط عمومی و اطلاع رسانی است و یكی از مشكلات اساسی نظام صنفی كشاورزی عدم اطلاع رسانی مناسب و كم آشنایی از ماهیت و ظرفیت نظام صنفی نزد اغلب جامعه بهره برداران و نیز نیروهای شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی بوده است.

وی تاكید كرد: بالاترین ركن اجرایی و مهم ترین جایگاه در نظام صنفی كشاورزی برای شورای مركزی تعریف شده است و انتظار است كه با توان مضاعف و توجه ویژه اعضاء در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری شركت نماییم.

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور اظهار داشت: اتخاذ برنامه برای اداره امور صنفی به عنوان یك نیاز مطرح است و باید برای برون رفت از چالش های مطرح شده و نیز چگونگی حل مسائل و مشكلات ارائه شده توسط اعضاء در جلسات شورای مركزی نظام صنفی به همفكری و جمع بندی رسید.

دكتر عبدالرضا مسلمی همچنین بر لزوم افزایش قدرت چانه زنی و تعاملات نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی استان ها در سطح كلان كشور تاكید كرد.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به موجب بند نخست دستور جلسه این نشست مبنی بر " بحث و بررسی مسائل و مشكلات بیمه محصولات كشاورزی" به قرائت موارد اعلام شده كه از قبل توسط چند تن از نمایندگان نظام صنفی كشاورزی استان ها به نظام صنفی كشاورزی كشور ارسال شده بود، پرداخت. اصلاح تعیین درصد و سرعت بخشیدن به پرداخت خسارت محصول به كشاورزان، عدم انطباق میزان خسارت محصول با غرامت پرداختی، زیاد بودن تعداد محصولات تحت پوشش بیمه، عدم شمول خسارت خشكسالی برای بیمه، كارآیی پایین كارگزاری های بیمه محصولات، پیشنهاد حضور نماینده نظام صنفی كشاورزی در كارگروه های تعیین خسارت از این موارد اعلام شده بود. سپس روسای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان ها، مشكلات مربوط به بیمه محصولات كشاورزی در مناطق كشور را ارائه نمودند.

در ادامه رئیس صندوق بیمه محصولات كشاورزی با تاكید بر این كه بیمه محصولات كشاورزی با سایر بیمه ها غیر قابل مقایسه است، گفت: كشور ما از نظر صرفا كمی در بیمه محصولات كشاورزی جزو كشورهای پیشرو محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای از لحاظ سطح پوشش در بخش زراعت و باغات بالای 30 در صد و در طیور بالای 80 است.

مهندس محمد ابراهیم حسن نژاد افزود: صندوق بیمه محصولات كشاورزی سالانه 1000میلیارد تومان به بیمه شدگان بازپرداخت می كند و 20/1 آنچه به بخش خسارت وارد می شود را می تواند جبران نماید.

وی اظهار داشت: یكی از كارهای بیمه محصولات، جهت دهی فنی به بخش كشاورزی است و به كمك نظام صنفی كشاورزی می توان در موضوع مهم اصلاح شیوه های بیمه گری و تحقق تعریف بیمه مطلوب كه برای كشاورز قابل قبول باشد، تعامل داشت.

موارد بررسی و تصویب شده در پانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور عبارت بود از: اساسنامه نشریه نظام صنفی كشاورزی، اصلاحیه آیین نامه اداری و مالی، ایجاد معاونت های: اداری، مالی؛ آموزشی ترویجی و توانمندسازی؛ مشاور حقوقی؛ مشاور امور استان ها و امور جاری؛ مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی.

سایر موارد مصوب در این جلسه نیز اینچنین اعلام شد:

- چاپ سررسید

- برگزاری همایش

- چاپ سربرگ یكسان و یكپارچه برای كل كشور در سه سطح كشور، استان و شهرستان

- تهیه نرم افزار جامع اطلاعاتی نظام صنفی كشاورزی توسط كارشناس  ITبا استفاده از امكانات اینترنتی و سرور سازمان مركزی تعاون روستایی ایران

- تعیین تاریخ جلسات شورای مركزی برای سال 1395 در چهار نوبت در ماه های اردیبهشت، مرداد، آبان، بهمن

- حسابرسی و بررسی مسائل مالی تمامی شهرستان ها و استان ها تا پایان سال 1394

- برگزاری نمایشگاه توانمندسازی اعضاء ‌نظام صنفی كشاورزی در سطح ملی.


  تسلیت

با كمال تاسف مطلع شدیم كه مادر گرامی جناب آقای مهندس عباس سروش عضو محترم هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان مرکزی به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن مادر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم سروش، صبر و شکیبایی آرزو داریم.

همچنین با نهایت تاسف با خبر شدیم كه آقای مهندس جواد دادجو از كارشناسان دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز داغدار سوگ برادر شده اند. تسلیت واژه كوچكی است در برابر این غم. فقدان مرحوم را به خانواده محترم دادجو تسلیت می گوییم./ پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  تعامل سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و دفتر امور تشكلهای كشاورزی برای طبقه بندی و استانداردسازی بین المللی مشاغل كشاورزی

جلسه بررسی و تشریح روش های كدگذاری، طبقه بندی و استانداردسازی بین المللی مشاغل بخش كشاورزی با حضور عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیركل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، روسای گروه ها و كارشناسان دفتر امور تشكل های كشاورزی در روز شنبه دهم بهمن ماه جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در ابتدای این جلسه گفت: تاكنون در زمینه شیوه ها و مكانیسم های احصاء، شناسایی و كدگذاری مشاغل بخش كشاورزی زمینه های همكاری با سازمان فنی و حرفه ای كشور فراهم بوده و پس از این مرحله نیاز است تا در این تعامل و برنامه ریزی به تعریف استانداردهای مهارتی مشاغل برای بخش كشاورزی دست یابیم.

دكتر عبدالرضا مسلمی تاكید كرد: ارتقاء بینش و دانش مهارتی شاغلان بخش كشاورزی در نهایت توسعه پایدار را در پی خواهد داشت.

سپس مدیركل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای كشور با اشاره به این كه طبقه بندی مشاغل می باید بر مبنای استانداردهای بین المللی باشد افزود: در این زمینه دو طبقه بندی استاندارد موجود است:  isco (طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل یا حرفه ها) و isced  (طبقه بندی استاندارد بین المللی آموزش).

مهندس موسوی اظهار داشت: isco به منزله شالوده و بنیان هر نظام شغلی محسوب می شود و دارای ده سطح: مدیران، متخصصان، تكنسین ها و غیره است كه در آن، یك گروه اصلی با عنوان" كاركنان ماهر بخش ماهیگیری، جنگلداری و كشاورزی" در گروه ششم تعریف شده است. در این استاندارد، چهار سطح مهارتی به عنوان توانایی انجام دادن كارها و وظایفی از شغل تعریف می شود و همچنین بالاترین سطح مهارتی در حوزه مربوط به كشاورزی قرار دارد. این رده بندی بر اساس نیاز و به منظور ساماندهی مشاغل بعنوان بهترین سیستم شناخته می شود.

وی در ادامه گفت: isced  یك طبقه بندی چند منظوره در حوزه آموزش است و مشخص می كند برای ورود هر شخص در هر شغل، به چه مدركی نیاز است و صلاحیت حرفه ای افراد را مشخص می نماید.

عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران نیز در این جلسه گفت: از آغاز طرح تشكیل و راه اندازی نظام صنفی كشاورزی، هدف مهم این بوده است كه هم كشاورز و هم مشاغل بخش كشاورزی هویت دار و شناسنامه دار شوند. نظام صنفی برای شناسایی این مشاغل، ساز و كارهای مربوطه به خود را دارد و احراز صلاحیت شغلی در قوانین نظام صنفی كشاورزی جزو وظایف این نظام تعریف شده است.

مهندس مهدی كلاته رحمانی افزود: در موضوع هر دو سیستم استاندارد شغلی و مهارتی مطرح شده در این جلسه می توان نرم افزارها و بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی را به یكدیگر ارتباط دارد و این از ویژگی ها و تمایز صنف است كه منجر به افزایش بهره وری نیز می شود.

وی با تاكید بر ضرورت آموزش بر مبنای نیاز اضافه نمود: با توجه به رویكرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای در لحاظ  و تلفیق مفاهیم بازار و تولید و فروش در كنار بحث های آموزشی، از طریق ظرفیت های نظام صنفی می توان به ارائه آموزش های بازار محور نائل آمد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه ضمن اشاره به نتایج شناسایی مهارت های شغلی و ارتقاء‌ شغل و حرفه بر اساس سیستم های استاندارد آموزش، پیشنهاد نمود كه در آینده و از طریق تعیین استانداردهای بین المللی شغلی و حرفه ای، صلاحیت های حرفه ای را نیز در صدور پروانه فعالیت مشخص نمود.

گفتنی است مدیركل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای كشور در پایان این نشست پیشنهاد نمود تا نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی كشور طی جلسه با روسای گروه های مربوطه سازمان فنی و حرفه ای كشور در ارتباط با مباحث كدگذاری و طبقه بندی مشاغل و حرفه ها و تعیین سطوح مهارتی بر اساس این استانداردهای بین المللی به تبادل نظر بپردازند و در این زمینه نیاز است عناوین حرفه ها و تعداد شغل های بخش كشاورزی در اختیار باشد.


  شاخص ها و دلایل انتخاب نظام صنفی کشاورزی نمونه کشور در سال 94

چندی پیش در مراسم سی امین دوره معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه ملی کشور در سال 94 شاهد بودیم كه برای نخستین بار در طی برگزاری این دوره ها، نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی معرفی و تقدیر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس مهرداد دالوند نماینده دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و عضو كمیته تشكل های بخش كشاورزی در ستاد انتخاب نمونه های ملی بخش كشاورزی، شاخص های عمده و دلایل انتخاب و معرفی نظام صنفی کشاورزی نمونه کشور در سال 94 را چنین عنوان كرد:

 

1-       انضباط اداری، مالی و بایگانی اسناد و مدارك

2-       پوشش مناسب شاغلین بخش در نظام صنفی و تمدید پروانه های مربوطه

3-       انجام به موقع جلسات هیات مدیره و مجامع در سطح شهرستان

4-       ارتباطات موثر در سطح بهره برداران بخش و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط

5-        معرفی بیش از 2369 نفر از اعضای نظام صنفی به اداره بیمه تامین اجتماعی

6-       پیگیری در ارتباط با حل مشکلات برق کشاورزان

7-       فراهم نمودن زمینه صادرات محصولات کشاورزی

8-       پیگیری تشکیل کمیته های تخصصی آب، دام و قیمت گذاری  در سطح شهرستان

9-       راه اندازی وب سایت اینترنتی نظام صنفی شهرستان

10-    پیگیری گواهی مالکیت اراضی کشاورزان فاقد سند رسمی

11-    پیگیری طرح بهداشت شغلی کشاورزان و ایجاد ساختمان مستقل جهت نظام صنفی کشاورزی

12-    پیگیری اجرایی شدن بند ذ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ كاربری اراضی و باغ ها

13-  تآمین ساختمان مستقل برای نظام صنفی

 

بر این اساس نظام صنفی کشاورزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان از سوی ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی برای سال1394 به عنوان نظام صنفی کشاورزی نمونه کشور برگزیده شد.


  معاون دفتر امور تشكلها در گردهمایی نظامهای صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی: آشنایی با قوانین و مقررات از ضرورتهای كار اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی است

گردهمایی آموزشی توجیهی اعضای هیئت مدیره شهرستانهای استان خراسان جنوبی روز 27دیماه سال جاری در شهرستان فردوس برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این گردهمایی به همت نظام صنفی كشاورزی شهرستان فردوس برگزار و در آن علاوه بر اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی شهرستانهای استان، معاون دفتر امور تشكلها، رئیس اداره حمایت و توانمندسازی تشكلها، مدیر جهادكشاورزی شهرستان،معاون سرپرستی بانك كشاورزی استان، نماینده فرمانداری شهرستان، مسئول امور تشكلهای استان و رئیس تعاون روستایی شهرستان حضور داشتند.

 

در این گردهمایی كه با مدیریت نظام صنفی كشاورزی شهرستان فردوس برگزار شد دبیر اجرایی نظام صنفی این شهرستان اعلام داشت: با توجه به محدودیتهای منابع كشاورزی اعم از آب و خاك لازم است این منابع مدیریت شود و با توجه به تعدد مالكین خرده پا مدیریت آن دچار مشكلات زیادی است. مدیریت نظام صنفی در شرایطی در این شهرستان اعمال می شود كه بیش از 80درصد كشاورزان خرده پا می باشند.

 

در ادامه گردهمایی مدیر جهادكشاورزی شهرستان فردوس ضمن اشاره به توانمندی های بخش كشاورزی در شهرستان تحت مدیریت خود اعلام داشت: نظام صنفی زبان گویا و سخنگوی بخش كشاورزی است و علاوه بر آن این نظام وظیفه دارد نسبت به توسعه كشاورزی در شهرستانهای تحت پوشش خود اهتمام جدی و توجه داشته باشد.

 

مهندس مهمیز حضور نظام صنفی را در مسایل بخش كشاورزی و ورود آن به حوزه های مختلف از جمله آب را به نحوی دانست كه امكان اعمال مدیریت بر این حوزه توسط نظام صنفی وجود داشته باشد. وی پیشنهاد نمود كه نظام صنفی در زمینه توزیع منابع اعتباری بخش كشاورزی می تواند به نحو مؤتری عمل نماید.

 

مهندس قاسمی معاون سرپرستی بانك كشاورزی استان خراسان جنوبی در ادامه این گردهمایی اعلام داشت: پروانه های نظام صنفی به عنوان پروانه فعالیت و نه به عنوان سند مالكیت در بانك كشاورزی پذیرفته می شوند. وی افزود: پروانه داران نظام صنفی نیز می توانند با پروانه خود ضامن وام گیرندگان بانك شوند.

 

معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این گردهمایی یكی از ضرورتها برای اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی را آشنایی آنها با قوانین و مقررات این نظام و رعایت آن در كلیه مراحل كاری عنوان داشت.

 

ادیب ضمن تأكید بر اینكه پیگیری لازم باید برای تحقق بیمه كشاورزان صورت گیرد، افزود: اما تنها هدف نظام صنفی نباید به این امر معطوف باشد و نقشها و وظایف نظام صنفی گسترده تر از آن می باشد.

رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی نیز در این جلسه ضمن معرفی قوانین و مقررات نظام صنفی كه در حال حاضر مشتمل بر 8 مورد می باشد اعلام داشت: بخشی از كاركردهای نظام صنفی كه حاصل تلاشها و زحمات آنهاست پنهان می باشد و لازم است توسط این كاركردها به نحو مقتضی هم به كارگزاران دولتی و هم به كشاورزان اطلاع رسانی شود.

 

شفیعی ضمن تأكید بر رعایت مقررات مالی و اداری در نظامهای صنفی، پرداخت سهم 15درصد استان وسهم 5درصدنظام كشور برای انجام وظایف نظام صنفی در سطوح بالاتر برای انجام امور را مورد توجه قرار داده و اعلام داشت: چگونه می توان از نظام صنفی كشور انتظار كار و فعالیت و پیگیری امور را داشت در حالی كه شما نظامهای صنفی شهرستان سهم نظامهای بالادستی را پرداخت نكرده اید، لذا برای انجام امور ضروری است صرف نظر از میزان دریافتی های نظام صنفی، سهم نظام های بالادستی بر اساس همان مقرراتی كه نظام تشكیل شده است و بر مبنای همان مقررات به موقع پرداخت شود.


  برگزاری نشست های مشترك نظام صنفی كشاورزی استان همدان با تامین اجتماعی و مدیر جهاد كشاورزی استان

دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان از برگزاری نشست های مشترك نظام صنفی كشاورزی استان با مسئولین امور بیمه ای تامین اجتماعی و رئیس جهاد كشاورزی استان همدان طی دی ماه 94 خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس ثریا شعبانی گفت: با توجه به مكاتبه اواخر آذر ماه امسال نظام صنفی كشاورزی استان همدان با تامین اجتماعی استان به منظور بررسی و رفع مسائل بیمه ای كشاورزان استان، در دی ماه جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و شهرستان های استان همدان و معاون امور بیمه ای ، مسئولین درآمد و بازرسی تامین اجتماعی استان در محل این سازمان برگزار شد.

پروانه نظام صنفی كشاورزی به عنوان یكی از مدارك و مستندات شناخت كارفرمایی

وی در ادامه افزود: در این جلسه اعلام شد با توجه به این كه پروانه نظام صنفی كشاورزی به عنوان یكی از مدارك و مستندات شناخت كارفرمایی تلقی می شود لذا مقرر شد تا شعب تامین اجتماعی از ارسال مجوز نظام صنفی كشاورزی به جهاد كشاورزی جهت اصالت تایید خودداری نمایند.

برقراری معافیت بیمه ای كشاورزان خسارت دیده

دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان اظهار داشت: بخشنامه بخشودگی جرائم با مفاد"در اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 كل كشور، كشاورزانی كه در اثر حوادث غیر مترقبه خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می باشند"، نیز در این جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اجرای مفاد نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با نظام صنفی

ضرورت حمایت های هر چه بیشتر سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران شهرستان ها

شعبانی در باره برگزاری نشست اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز گفت: در این جلسه ضمن ارائه دستاوردها و تعاملات نظام صنفی استان همدان با سازمان ها و نهادها جهت بهره مندی از ظرفیت های نظام صنفی در بحث دفاع از حقوق و حل مشكلات كشاورزان،‌ در ارتباط با فراهم آوردن زمینه اجرای نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی حضور موثر و فعال نمایندگان واعضای نظام صنفی در مجامع و شوراها و جلسات و کارگروه های تخصصی مرتبط با بخش برای بهره گیری از نظرات آنها در بخش کشاورزی، ضرورت حمایت های هر چه بیشتر سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران شهرستان ها از نظام صنفی كشاورزی، پیشنهاد منوط شدن ارائه کلیه خدمات نظام صنفی و تسهیلات بانکی به  عضویت در نظام صنفی، واگذاری خدمات مشاوره فنی و کارشناسی به نظام صنفی، بهره مندی از تخصص و تجربه کارشناسان نظام صنفی در بخش های مختلف سازمان جهاد كشاورزی و غیره مواردی مطرح شد.

کاربردپذیر نمودن پروانه فعالیت نظام صنفی از طریق ارائه خدمات بیشتر

وی اضافه نمود: رئیس جهاد كشاورزی استان در این جلسه اعلام كرد كه در زمان حاضر مهم ترین کار سازمان جهاد کشاورزی ایجاد هماهنگی بین تشکل ها و فعالیت های آنها است. مهندس رضوانی جلال همچنین در باره کاربردپذیر کردن پروانه فعالیت نظام صنفی از طریق ارائه خدمات بیشتر و متنوع تر از سوی نظام صنفی به کشاورزان جهت تشویق آنها برای عضویت و نیز موضوع اجرای طرح"کاداستر" توسط نیروهای متخصص و با تجربه نظام صنفی به جای شرکت های دیگر تاكید نمود. ضمن این كه ایشان در باره مشکلات بیمه ای كشاورزان پیشنهاد نمود كه این مورد نیازمند ارسال درخواست کتبی از سوی نظام صنفی به سازمان جهاد کشاورزی است تا از این طریق شخصا مکاتبات و اقدامات لازم با استاندار انجام پذیرد.


  رئیس سازمان جهادكشاورزی استان خراسان جنوبی در گردهمایی مدیران جهادكشاورزی و تعاون روستایی استان: اگر تشكلهای كشاورزی ضعیف باشند ما هم نمی توانیم كار كنیم

گردهمایی مدیران جهادكشاورزی و تعاون روستایی استان خراسان جنوبی با حضور رئیس و معاونین سازمان جهادكشاورزی استان، معاون دفتر امورتشكل های كشاورزی، مدیر تعاون روستایی، مدیران جهادكشاورزی و تعاون روستایی و همچنین رؤسای هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی شهرستان های استان در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزی خراسان جنوبی در روز شنبه مورخ 26/10/94 برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان خراسان جنوبی در این گردهمایی اعلام داشت: نظام صنفی در تمامی شهرستان های استان تشكیل شده و بیش از 19 درصد از كل بهره برداران بخش كشاورزی در این استان تاكنون به عضویت این نظام درآمده اند.

 

مهندس محسن اسفندیاری تصریح كرد: تلاش و پیگیری های زیادی به عمل آمده است تا نظام صنفی با سازمان ها و ادرات استانی و شهرستانی از جمله فرمانداری ها، بانك ها، دادگستری و همچنین همكاران جهادكشاورزی معرفی شود و زمینه های لازم برای پوشش بیشتر این نظام به عمل آید و بر این اساس شرایطی فراهم شود تا نظام صنفی بتواند وظایف و مأموریت های محوله را به نحو مطلوب تر به انجام برساند.

 

در ادامه رئیس سازمان جهادكشاورزی استان خراسان جنوبی در این گردهمایی ضمن اشاره به موفقیت های بخش كشاورزی در رشد اقتصادی كشور اظهار داشت: بخش كشاورزی بخش بسیار گسترده با مأموریت های متنوع است و انجام این مأموریت ها بدون كمك تشكل ها كه نمایندگان كشاورزان می باشند امكان پذیر نیست.

 

مهندس هاشم ولی پور مطلق افزود: نظام صنفی كشاورزی به عنوان یكی از تشكل های مردمی و فراگیر بخش كشاورزی مطرح است كه برای فعال شدن آن نیاز به پیگیری خود نظام های صنفی و همچنین مجموعه جهادكشاورزی است.

 

وی به تمامی مدیران مجموعه جهادكشاورزی در سطح استان و شهرستان های تابعه تأكید نمود كه تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی را مورد توجه جدی قرار داده و ضمن برگزاری جلسات ماهانه با آنها نسبت به واگذاری امور و پیگیری و تسهیل در ارتباط این تشكل با سازمانها و ادرات ذیربط تلاش و پیگیری لازم را بنمایند.

 

رئیس سازمان جهادكشاورزی استان خراسان جنوبی از نظام های صنفی كشاورزی خواست تا تلاش و اقدام لازم را به نحو مناسبی برای معرفی این ساختار، هم به بخش دولتی و هم به كشاورزان به عمل آورند.

 

سپس معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این گردهمایی ضمن اشاره به وضعیت و شرایط كشاورزی در كشور گفت: دولت به واسطه قوانین و مقررات متعدد موظف است با بهره مندی از تشكل ها، امور بخش را به انجام برساند و نظام صنفی كشاورزی در كنار سایر تشكل های فعال در بخش با فراگیری بیشتر و با وظایف متنوع تر عهده دار مأموریت هایی است كه می بایست به انجام برساند و در صورت موفقیت می تواند به نحو مناسبی به عنوان یك چتر حمایتی بخش كشاورزی عمل نماید.

 

مرتضی ادیب افزود: آنچه در كار با تشكل ها در مجموعه كارگزاران دولتی دارای اهمیت می باشد، آن است كه به برداشت مشتركی از موضوع برسیم تا ضمن ایجاد وحدت رویه، به هم افزایی مناسبی در سطح كشور برای كار با تشكل ها و نظامهای صنفی نائل شویم.

 

لینك های خبر: خبرگزاری مهر ، خبرگزاری ایرنا ، خبرگزاری فارس ، باشگاه خبرنگاران جوان، خراسان نیوز


  برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور (8)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمد شفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ شنبه 5 دی تا چهار شنبه 23 دی ماه 1394 به این شرح اعلام می شود:

شنبه 5 دی

جلسه شورای مدیران ارشد وزارت جهاد كشاورزی با حضور وزیر جهاد كشاورزی

یكشنبه 6 دی

جلسه با مهندس بذلی نایب رئیس و  مهندس مقدم مشاور نظام صنفی كشاورزی كشور

دوشنبه 7 دی

حضور و سخنرانی در همایش سیاست های حمایتی بخش كشاورزی

یكشنبه 13 دی

حضور و سخنرانی در جلسه شورای مدیران سازمان مركزی تعاون روستایی با حضور مدیران ستادی و استانی

جلسه كمیته راهبردی بررسی ماده 21 قانون افزایش بهره وری

دوشنبه 14 دی

همایش نمونه های ملی كشاورزی

سه شنبه 15 دی

جلسه كمیته روستایی عشایری دهه فجر

چهارشنبه 16 دی

جلسه با معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی و روسای گروه های دفتر

شنبه 19 دی

جلسه با مهندس ذوالفقاری از اتحادیه گلخانه داران در دفتر نظام صنفی كشاورزی كشور

یكشنبه 20 دی

جلسه با مهندس شهرستانی و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی در خصوص تهیه و تولید نشریه برای نظام صنفی كشاورزی كشور

دوشنبه 21 دی

جلسه كمیته راهبردی بررسی ماده 21 قانون افزایش بهره وری

چهارشنبه 23 دی

جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان


  رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور : قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات را رعایت نماییم

رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور در دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان با تشریح ضرورت های شكل گیری نظام صنفی به عنوان نیاز دیرین برای بخش کشاورزی و فراگیرترین تشكل بخش كشاورزی گفت: نظام صنفی به عنوان نماینده کشاورزان و بهره برداران برای پیگیری مسائل و مشکلات می باید در مسیر توانمند سازی حركت نموده و به اساسنامه ودستورالعمل های مربوط پایبند بوده و از طرفی نیز باید كشاورزان را نسبت به حقوق اجتماعی آنها آگاه نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس ملک زاده افزود: با همفكری و مشورت و بهره مندی از تجربیات مفید باید در جهت حل مسائل و مشكلات كشاورزان گام برداریم و پیگیر آن باشیم. چرا كه كشاورزان به نظام صنفی اعتماد كرده اند كه نماینده آنها بوده و باید به حل مسائل آنان كمك نماییم.

وی تصریح كرد: در كار صنفی برای كشاورزان قبل از هر چیز باید قبول كنیم كه قانون و مقررات را رعایت نماییم و در ارتباط با مشكلات می باید مسائل و مشكلات در ابتدا در سطح شهرستان و استان پیگیری شود و چنانچه مرتفع نگردید از طریق ساختار كشوری مورد پیگیری قرار گیرد.

همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در این جلسه بر تعامل هر چه بیشتر نظام های صنفی با جهاد كشاورزی و تشكیل جلسات مشترك با مدیران بانك های استان تاكید كرد.

سیدحسن میرعماد افزود: موضوع حمایت از نظام صنفی مسئولیتی است كه پیگیر آن بوده و به مدیران جهاد كشاورزی شهرستان ها نیز این مساله اعلام شده است.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری و برگزاری مستمر جلسات نظام صنفی برای پیگیری مسائل و مشکلات كشاورزان و بهره‌برداران تاكید نمود.

مهندس مرتضی معتمد مدیر سازمان تعاون روستایی استان سمنان نیز در این جلسه توصیه های مشتركی برای نظام های صنفی به منظور ارتقای ظرفیت ها و فعالیت های آن بیان داشته و بر مواردی همچون مطالعه قوانین و مقررات نظام صنفی كشاورزی، دبیرخانه منظم، مكاتبات با امضای دبیر و ثبت بایگانی و نگهداری اسناد، برگزاری جلسات هیات مدیره با نظام صنفی شهرستان ها هر 15 روز یكبار، ارسال صورتجلسات به دبیرخانه های شهرستان، ارائه تراز آزمایشی هر شش ماه یكبار، ثبت و بایگانی تمامی فرآیندهای مالی، واریز سهم 20 درصدی توسط نظام های شهرستان ها تاكید كرد.

دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان روز 23 دی ماه 94 برگزار شد.


  در دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان تاكید شد: ضرورت ارتقای ظرفیت و توانایی نظام صنفی

دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیر سازمان های جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان سمنان، رئیس گروه ساماندهی و سازماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی و نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان سمنان روز 23 دی ماه 94 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی با اشاره به سطح پوشش 31 درصدی بهره برداران استان سمنان در نظام صنفی گفت: انتظار است تا پایان برنامه ششم توسعه با هماهنگی ها، تعاملات و توانمندی های نظام صنفی استان، این پوشش به رقم 60 درصدی نزدیك شود.

تبادل تجربیات نظام های صنفی

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: پیشنهاد می شود كه نظام صنفی در راستای توانمندسازی نسبت به برگزاری نشست های ملی و منطقه ای برای تبادل تجربیات نظام های صنفی در سطوح مختلف و بصورت كاملا تخصصی برای دبیران اجرایی، بازرسین و روسای هیات مدیره برنامه ریزی و اقدام داشته باشد.

وی همچنین بر استفاده از نرم افزارهای مناسب مالی بویژه سیترا در امور حسابداری نظام های صنفی و نیز انجام حسابرسی سالیانه و حسابرسی عملیاتی برای افزایش شفافیت عملكرد نظام ها و ارائه گزارش به دستگاه های ناظر دولتی و نظام های صنفی بالا دست تصریح كرد.

آموزش دبیران اجرایی

مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی اظهار داشت: بهتر است نظام های صنفی برای موضوع آموزش دبیران اجرایی به عنوان افرادی كه در مركز تعاملات و بحث های اجرایی نظام صنفی با دستگاه های مختلف قرار دارند، وقت بگذارد و هزینه نماید. در همین مورد دفتر امور تشكل های كشاورزی دوره های آموزشی برای دبیران اجرایی در حوزه اجتماعی- رفتاری آنان با كشاورزان و مخاطبان و نیز در حوزه عملیاتی مناسب با وظایف اساسنامه ای و آیین نامه ای دبیران اجرایی طراحی می كند.

ظرفیت و عملكرد نظام صنفی

مسلمی با اشاره به ضرورت ارتقای ‌ظرفیت و توانایی نظام های صنفی كشاورزی افزود: افزایش پوشش كشاورزان در نظام صنفی ارتباط مستقیم با ظرفیت و عملكرد نظام صنفی در جهت حمایت و دفاع قانونی از حقوق كشاورزان، چانه زنی و تعاملات، اولویت بندی نیازهای كشاورزان و غیره دارد.

همگرایی بین اعضای هیات مدیره نظام های صنفی

وی با اشاره به ضرورت همگرایی درونی بین هیات مدیره نظام های صنفی شهرستان ها خاطر نشان كرد: مطالبات بسیاری برای كشاورزان و بخش كشاورزی وجود دارد كه دستگاه ها مجاز به ارائه آن هستند و نظام صنفی به صورت سیستمی به سراغ تامین آنها باید حركت كند.  


  دیدار رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با معاون اول رئیس جمهور

رئیس نظام صنفی كشاورزی در حاشیه جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد كشاورزی با دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیدار و ملاقات نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس محمد شفیع ملك زاده در این دیدار ضمن معرفی نظام صنفی كشاورزی به عنوان تنها ساختار بخش كشاورزی كه با حضور مستقیم كشاورزان شكل گرفته است، در باره موضوع هایی نظیر خرید تضمینی محصولات كشاورزی و مشكلات مربوط به آن برای تولیدكنندگان و همچنین ضرورت حضور نظام صنفی كشاورزی در جلسات تعیین قیمت محصولات و حضور كشاورزان در مراكز خرید تاكید كرد.

وی همچنین خواستار رفع مسائل و مشكلات در موضوع های ارائه تسهیلات به بخش كشاورزی جهت سرمایه گذاری، معوقات بانكی بهره برداران و بویژه برقراری بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان و پوشش حداكثری برای کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی شد.

ملك زاده همچنین در این دیدار از معاون اول رئیس جمهوری دعوت نمود تا در یكی از جلسات آتی شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور حضور داشته باشند.


  كانال خبری پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی در تلگرام راه اندازی شد

"پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی" به اطلاع می‌رساند که کاربران محترم می‌توانند برای دریافت آخرین اخبار این پایگاه در کانال خبری ما در تلگرام با کلیک بر لینک زیر عضو شده و به زودی تازه ترین عناوین خبری را در قالب پیامک های خبری دریافت کنند.

لینك عضویت

https://telegram.me/agrisenf 


  سومین گردهمایی منطقه ای كارگزاران امور تشكلها و نمایندگان نظامهای صنفی كشاورزی در یزد برگزار شد

سومین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سال 1394 با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با حضور مسئولین امور تشکل ها و نمایندگان نظام های صنفی کشاورزی استان های یزد، کرمان، جیرفت، چهار محال بختیاری، مرکزی، لرستان و خراسان جنوبی طی روزهای 14-13 دی ماه 1394در محل سالن جلسات مهمانسرای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برگزار شد.       

بایدهای افزایش عضویت كشاورزان در نظام صنفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا محمود زارع، رئیس نظام صنفی کشاورزی استان یزد ضمن خیر مقدم به حاضرین گزارش از عملکرد نظام صنفی استان ارائه نمود.سپس مدیر تعاون روستایی استان یزد ضمن ارائه گزارش از وضعیت کشاورزی و اقلیم استان یزد به تبیین وتشریح ماهیت نظام صنفی کشاورزی، ضرورت ها،اهداف و روند شکل گیری نظام های نظام های صنفی کشاورزی پرداخته و در باره نحوه سازماندهی وساماندهی نظام ها و مسائل و مشکلات استان در حوزه نظام صنفی کشاورزی سخنانی بیان داشت.

علی جهازی تاكید كرد: برای افزایش عضویت كشاورزان در نظام صنفی لازم است كه دستاوردهای عینی نظام های صنفی برای كشاورزان به طور شفاف و گونه ای ملموس تر مشخص باشد.

تقویت باور و اعتماد به نقش محوری تشکل ها و نظام های صنفی

در ادامه مرتضی ادیب معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی به تبیین راهبردها، سیاست ها و برنامه های دفتر در سال 1394 پرداخته و مهم ترین راهبرد دفتر امور تشکل های کشاورزی را بستر سازی زمینه های افزایش قدرت چانه زنی و تاثیر گذاری تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی و نقش آفرینی آنها در موضوع بازار محصولات کشاورزی و همچنین تقویت باور و اعتماد به نقش محوری تشکل ها و نظام های صنفی در توسعه پایدار بخش کشاورزی عنوان كرد.

شناسایی مسائل نظام صنفی با استفاده از فنون آموزشی

در بخش دوم جلسه مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسیهای اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشکل های کشاورزی، اهداف برگزاری گردهمایی منطقه ای، نحوه اجرای دوره بر مبنای رهیافت، فنون مشارکتی و تکنیک های مربوطه را تشریح نمود. در همین راستا مهم ترین مسائل نظام صنفی طبق یافته های تکنیک کارت عبارت بودند از:ضعف اعتبار پروانه ها،کمبود منابع مالی،ضعف قوانین ومقررات، ضعف آموزش،تضامین، حسابرسی، عضوگیری،نداشتن سامانه جامع بانک اطلاعات و ضعف هیات مدیره نظام های صنفی نسبت به حوزه وظایف مقرره قانونی.

تشریح نحوه تكمیل فرم های گزارش گیری و تغییرات شناسنامه نظام صنفی

در برنامه دومین روز برگزاری این گردهمایی آموزشی، خانم شابلوپور با تشریح و تبیین فرم های دو گانه گزارش گیری و فرم تغییرات شناسنامه های نظام صنفی کشاورزی، تذکر های لازم در خصوص نحوه تکمیل فرمها را برای حاضران ارائه نمود.

در ادامه عدل طلب با تشریح و تجزیه وتحلیل ماتریس SWOT برای حاضران نسبت به اجرای آن با در نظر داشتن اهداف نظام صنفی کشاورزی و بررسی عوامل داخلی و خارجی آن اقدام نمود.در انتهای جلسه نیز در بخش پرسش و پاسخ، به سوال ها و ابهامات مطرح شده حاضران، پاسخ های مناسب توسط تسهیلگران این دوره آموزشی ارائه شد.

حاضران در این دوره آموزشی را آقایان سالاری ، بادرستانی، مشعل روز، شجاع و خانم ها مستشفی، کبیری، واحدی از سازمان تعاون روستایی استان ها و آقایان زارع، زرنگار، سالاری، اسماعیلی، مرادی، دهقان، حسینی، شهسواری، شکوهی و خانم عباسی از نظام های صنفی کشاورزی استان ها تشكیل می دادند.


  تایید پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی توسط رئیس دادگستری شهرستان طبس استان خراسان جنوبی

دادگستری شهرستان طبس استان خراسان جنوبی، پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی را به عنوان مدرك اصلی شناسایی كشاورزان مورد تایید قرار داد.

غلامحسین توكلی با بیان این مطلب و ضمن ابراز خرسندی از تلاش های نظام صنفی كشاورزی در جهت هویت بخشیدن به كشاورزان گفت: در جلسات آتی با قضات حوزه عمل، ‌نسبت به موضوع تایید پروانه فعالیت نظام صنفی تاكید خواهد شد به گونه ای كه از این پس، پروانه فعالیت صادره توسط نظام صنفی كشاورزی همانند دیگر اصناف در امور جاری دادگستری مورد توجه قرار گیرد.

توكلی این موضوع را پیرو پیگیری های مستمر تعاون روستایی استان و نظام صنفی كشاورزی شهرستان به منظور به رسمیت شناختن پروانه فعالیت نظام صنفی در مراجع قضایی و در جلسه مشترك اخیر برگزار شده با اسفندیاری مدیر تعاون روستایی استان خراسان جنوبی، شجاع مسئول امور تشكل های كشاورزی تعاون روستایی استان، بخشایی مدیر جهاد كشاورزی، سعیدی سرپرست تعاون روستایی، رئیس هیات مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان طبس ایراد نمود.

امید است با پیگیری مشابه در شهرستان ها و استان های كشور این اقدام در جهت اعتبار بخشی بیشتر به پروانه های فعالیت صورت گیرد. لازم به توضیح است پیش تر نیز اقدامات مشابه در تعدادی از شهرستان های كشور صورت گرفته است.


  مسابقه و مقاله


  معرفی و تقدیر از نظام صنفی كشاورزی نمونه كشور در مراسم انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی سال 94

مراسم سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی در سال 94، روز دوشنبه 14 دی ماه جاری با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، معاونین و روسای سازمان های وابسته به وزارت جهاد كشاورزی برگزار و از تولیدکنندگان و نمونه های برتر كشاورزی در حوزه های مختلف این بخش تقدیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این دوره از مراسم برای نخستین بار نظام صنفی كشاورزی نمونه كشور معرفی شد و این عنوان از سوی ستاد انتخاب نمونه های بخش كشاورزی به نظام صنفی كشاورزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان تعلق گرفت. آقای كریم صفاری به نمایندگی از این نظام صنفی كشاورزی نمونه در این مراسم حضور داشت و از وی تقدیر به عمل آمد.

در سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی، 81 كشاورز نمونه کشوری در بخش‌های مختلف حوزه های زراعت، دام، باغبانی، ترویج، منابع طبیعی، شیلات، صنایع کشاورزی، نظام صنفی، تعاونی ها و تشکل های کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفتند.  


  جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی برگزار شد

جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی با حضور معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان،  رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و اعضای هیات مدیره نظام صنفی شهرستان های استان به منظور ارائه گزارش مالی سالانه و انتخاب بازرس نظام صنفی استان در روز پنج شنبه 26 آذر ماه 94 در شهر مشهد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه اظهار داشت: تقویت همبستگی و حمایت نظام های بالا دست از نظام صنفی كشاورزی شهرستان موجبات استحكام ساختار و عملكرد نظام صنفی را در پی دارد.

مهندس محمد شفیع ملك زاده تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی از دوران گذار خود عبور نموده است و و باید به منظور دفاع منطقی و قانونی از حقوق كشاورزان و تولیدكنندگان برنامه های اجرایی قوی و كارآمد داشته باشد.

وی همچنین از نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یكی از پویاترین نظام های صنفی در كل كشور یاد كرده و از تلاش های رئیس نظام صنفی كشاورزی استان و مسئول امور تشكل های تعاون روستایی استان قدردانی كرد.

 در ادامه معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی بر ضرورت ظرفیت سازی، توانمندسازی و هم افزایی از طریق مشاركت كشاورزان در تولید و بخش كشاورزی تاكید كرد.

مرتضی ادیب گفت: دغدغه اصلی نظام صنفی كشاورزی باید پاسخ به این موضوع باشد كه عملكرد این نظام، چگونه و به چه صورت نقشی موثر در ارتقای تولید بخش كشاورزی و همچنین بهره وری آب كشاورزی ایفا خواهد كرد و در تدوین و تهیه مقررات و قوانین بخش كشاورزی و بویژه در برنامه ششم توسعه چه سهمی خواهد داشت.

وی تصریح كرد: تعریف چگونگی و شیوه عمل نظام صنفی كشاورزی در بحث تعادل بازار و فروش محصولات از دیگر دغدغه های نظام صنفی كشاورزی باید باشد.

سپس مهندس سید حسین موسوی نژاد رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی به ارائه گزارش عملكرد نظام صنفی استان طی سال گذشته در زمینه انعقاد قرارداد همكاری مشترك با مراكز خدمات هتل، مركز تحقیقات و آموزش علمی و كاربردی جهاد كشاورزی استان و غیره پرداخت.

در پایان جلسه مجمع با ارائه گزارش مالی سال 94، تصویب بودجه سال آتی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی و برگزاری انتخابات بازرس نظام صنفی كشاورزی استان، آقای جلال اسحاقی به عنوان بازرس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی انتخاب شد.

لینك: گزارش پایگاه اینترنتی ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی خراسان رضوی از برگزاری مجمع عمومی


  جلسه مشترك نظام صنفی كشاورزی كشور و صندوق بیمه محصولات كشاورزی برگزار شد

جلسه مشترك نظام صنفی كشاورزی كشور و صندوق بیمه محصولات كشاورزی با حضور آقایان ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه محصولات كشاورزی، اكبری رئیس نظام صنفی كشاورزی سمنان و نماینده كارگروه بیمه نظام صنفی كشاورزی كشور، باقری دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان قزوین، منصوری دبیر اجرای نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم به همراه تمامی معاونین و مدیران ستادی صندوق بیمه محصولات كشاورزی در روز 18 آذر ماه در محل ستاد صندوق بیمه کشاورزی ایران برگزار شد.

نارضایتی كشاورزان و دامداران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ضمن معرفی ساختار و كاركردهای نظام صنفی كشاورزی در جهت حل مسائل بخش كشاورزی و دفاع منطقی از حقوق تولیدكنندگان، در باره مشكلات اجرایی مربوط به بیمه محصولات كشاورزی و نارضایتی كشاورزان و دامداران در این ارتباط كه استقبال كم آنان را در پی داشته است به تشریح مطالب و مواردی پرداخت.

در ادامه نیز نمایندگان نظام های صنفی حاضر در جلسه به ذكر مسائل و مشكلات مربوط به بیمه محصولات كشاورزی پرداختند كه از سوی مدیران ستادی صندوق در مدیریت های بیمه محصولات زراعی، دامی و باغی پاسخ هایی ارائه شد.

مسائل و مشكلات مطرح شده را قبول داریم

سپس قائم مقام صندوق بیمه محصولات كشاورزی كشور در معرفی این صندوق گفت: هدف صندوق، انجام بیمه انواع محصولات كشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، كرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ و طوفان، خشكسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش كشاورزی است.

حسن نژاد ضمن قبول مسائل و مشكلات مطرح شده از سوی نظام صنفی كشاورزی در این جلسه افزود: قبول داریم كه میزان تعهد خسارت بیمه ای صندوق پایین است كه باید این میزان افزایش یابد كه به این منظور می باید ضریب ریسك و خطر پذیری پایین بیاید. به عنوان مثال ضریب خطر گندم از میزان 30 درصد باید به میزان 15 درصد تقلیل یابد.

كمك و همت نظام صنفی كشاورزی در اصلاح روش های اجرایی

وی در ادامه تصریح كرد: برای اصلاح امور جاری، تغییر در روش برنامه ها و نحوه اجرای آنها پیش بینی شده است كه كمك و همت نظام صنفی كشاورزی در این مورد می تواند بسیار موثر واقع شود.

قائم مقام صندوق بیمه محصولات كشاورزی اظهار داشت: ایران جزو معدود كشورهایی است كه بیشترین تعداد محصولات كشاورزی(156 محصول) را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد كه البته همین گستردگی و تنوع باعث ایجاد مشكلات بزرگی نیز شده است و باید در این مورد و به منظور ارتقای كیفیت كار، تجدید نظر صورت پذیرد.

بیمه به شرط پروانه در آینده

حسن نژاد ضمن تاكید بر لزوم بهره مندی از نظرات و راهكارهای نظام صنفی كشاورزی از طریق حضور رابطین و نماینده نظام صنفی كشاورزی در جلسات صندوق بیمه محصولات كشاورزی اضافه كرد: بحث صدور پروانه فعالیت صادره نظام صنفی كشاورزی مشتمل بر شناسنامه شغلی كشاورزان و بهره برداران موضوع بسیار مهم بخش كشاورزی است كه توسط نظام صنفی كشاورزی انجام می شود و می توان برای برنامه های آتی صندوق، بیمه محصولات كشاورزی را منوط به ارائه پروانه فعالیت در نظر گرفت.       

*این پایگاه اطلاع رسانی آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای شما در حوزه بیمه محصولات كشاورزی برای انعكاس به نظام صنفی است. 


کل صفحات : 35    ...    7    8    9    10    11    12    13    ...