تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی در پیگیری مفاد ابلاغیه وزیرجهاد كشاورزی در ارتباط با نظام صنفی كشاورزی چه اقداماتی انجام داده است؟

مقدمه: تابستان امسال بود كه وزیر جهاد کشاورزی به موجب ابلاغیه شماره 9791/02 مورخ 30/4/94 در مكاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سازمان های مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی را به عنوان مدرك معتبر شغلی ابلاغ و بر مواردی همچون وظایف نظام صنفی كشاورزی در جهت نظم بخشی به كشاورزان و مشاغل بخش كشاورزی تاكید كرد.

به دنبال و در جهت برنامه ریزی و اجرایی سازی موارد مورد تاكید وزیر جهاد کشاورزی در این ابلاغیه، رئیس سازمان تعاون روستایی ایران و مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی مكاتبه هایی با تعاون روستایی استان ها به عمل آوردند.

یكی از بخش های مربوط به پیگیری موارد مورد تاكید در این ابلاغیه ها، مربوط به حوزه وظایف مسئولان و كارشناسان امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در سازمان تعاون روستایی استان ها می شد.

در مطلب حاضر به برخی از برنامه های انجام یافته در سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی و اقدامات و پیگیری های انجام یافته از سوی مهندس ابوالفضل شجاع مسئول امور تشکل های استان خراسان جنوبی در همراهی و پیوستگی با مدیریت تعاون روستایی استان و نظام صنفی كشاورزی در این ارتباط اشاره می شود.

1-       برگزاری چندین جلسه با ریاست جهاد کشاورزی استان به همراه اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان در جهت هماهنگی و بررسی مشکلات و راه کارهای بهبود نظام صنفی کشاورزی استان

 

2-       پیگیری حضور دکتر مسلمی مدیرکل دفتر امورتشکل های کشاورزی در مجمع استانی نظام صنفی کشاورزی و همچنین شرکت در جلسه هم اندیشی اعضای نظام صنفی شهرستانهای استان در جهت اجرایی نمودن ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی در تاریخ 16/6/94

 

3-       برگزاری جلسات شهرستانی با حضور سازمان تعاون روستایی استان، فرمانداران، روسای بانک های شهرستان، مدیریت های جهاد کشاورزی ، ادارات تابعه جهاد کشاورزی، ادارات بهزیستی و کمیته امداد، تامین اجتماعی و دادگستری، اعضای هیات مدیره نظام های صنفی شهرستان رئیس ادارات تعاون روستایی شهرستان و مسئول امورتشکل های سازمان در این جلسات اولا به تبیین و جایگاه نظام صنفی شهرستان پرداخته شد و تاریخچه ایجاد نظام صنفی کشاورزی تشریح و قوانین و مقررات نظام صنفی بیان و ابلاغیه و آیین نامه های بانک مرکزی، تامین اجتماعی و....... قرائت و سپس راهکارهای حل مشکلات هر شهرستان بررسی و مصوبات جلسه توسط فرمانداران به حاضرین جلسه ابلاغ گردید. برخی مصوبات این جلسات شامل موارد ذیل است:  

       - رسمیت بخشیدن به پروانه فعالیت شغلی نظام صنفی کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی در ارائه خدمات ، امکانات و تسهیلات توسط مدیریت محترم و زیر مجموعه

 

        -  عضویت نظام صنفی کشاورزی در مجامع، کارگروه ها، شوراها و کمیته های برنامه ریزی مرتبط با بخش کشاورزی در سطح شهرستان

 

-          پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی با تایید و نظر نظام صنفی کشاورزی

 

-          بهره گیری از توان و ظرفیت نظامهای صنفی کشاورزی در ساماندهی و برنامه ریزی تولید کشاورزی ، اصلاح الگوی کشت و تنظیم بازار کشاورزی

 

-          بهره گیری از امکانات آموزشی – ترویجی شهرستان برای توانمند سازی نظامهای صنفی کشاورزی

 

-          انجام تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی به کشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی کشاورزی و دریافت پروانه فعالیت شغلی

 

-          تبیین ابلاغیه وزیر محترم جهادکشاورزی در جلسات شورای اداری شهرستان ، کارگروه آب ، کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر جلسات

 

-          اجرایی نمودن ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که در آن تنها نهاد غیر دولتی کارگروه نظام صنفی است.

 

-          واگذاری اختیارات تصدی گری بخش دولتی مرتبط با بخش کشاورزی به نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان

 

-           ارتباط مستمر و جلسات ماهیانه با نظام صنفی کشاورزی شهرستان با حضور ادارت تعاون روستایی شهرستان در جهت پیگیری و پیشرفت مراحل تقویت و تحقق محورهای اعلام شده و ارائه گزارش ماهیانه به سازمان استان

 

        بازدید از نظامهای صنفی ،  جلسه با فرماندار شهرستان سرایان 

جلسه هم اندیشی نظامهای صنفی ، گردهمایی نظامهای صنفی كشاورزی

جلسه با فرماندار شهرستان خوسف ، جلسه نظام صنفی شهرستان طبس

جلسه مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی، جلسه نظام صنفی فردوس

                                                                                 

4-        جلسه با دادگستری شهرستان ها در جهت رسمیت بخشیدن به پروانه نظام صنفی کشاورزی همانند دیگر صنوف

 

5-        پیگیری حضور مهندس ادیب معاون دفتر امورتشکل های کشاورزی و مهندس شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمند سازی آن دفتر جهت جلسه با مدیران جهاد کشاورزی استان و روسای ادارات سازمان تعاون روستایی استان و اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان با حضور مهندس ولی پور مطلق ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین حضور در گردهمایی اعضای نظام صنفی کشاورزی استان

 

6-       جلسه با مدیرکل تامین اجتماعی استان در جهت تبیین نحوه اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كشاورزان عضو نظام صنفی كشاورزی

 

موارد و اقدامات در دست اجرا:

 

7-       جلسه با سرپرست شعب بانك های استان جهت رسمیت بخشیدن پروانه فعالیت نظام صنفی در شعب شهرستانی

 

8-       جلسه با معاونین سازمان جهاد كشاورزی استان مبنی بر هماهنگی بیشتر در رسمیت بخشیدن به پروانه های نظام صنفی

 

9-       جلسه با مدیركل دادگستری استان در ارتباط با رسمیت بخشیدن به پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان مدرك معتبر در محاكم قضایی همانند دیگر صنوف

 

10-    جلسه با روسای شركت گاز و سوخت استان مبنی بر ارائه خدمات به كشاورزانی كه پروانه فعالیت كشاورزی نظام صنفی دارند.

 

11-    جلسه با صندوق بیمه كشاورزان، عشایر و روستاییان و صندوق بیمه كشاورزی در جهت ارائه خدمات به افرادی كه پروانه فعالیت از نظام صنفی دریافت نموده اند.

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی آماده دریافت، تنظیم و ارائه گزارش اقدامات و فعالیت های انجام یافته مسئولان امور تشكل های تعاون روستایی استان ها بویژه در خصوص ابلاغیه سال جاری وزیر جهاد كشاورزی در ارتباط با بحث نظام صنفی كشاورزی است.


  جلسه کمیته سیب کشور به همت نظام صنفی كشاورزی در استان آذربایجان غربی برگزار شد

به همت نظام صنفی كشاورزی شهرستان ارومیه و طبق هماهنگی های به عمل آمده با کمیته محصولات سردسیری کشور و در ادمه روند برگزاری جلسات کمیته سیب استانی و کشور، جلسه کمیته سیب کشور در روز یازدهم  بهمن ماه 94 در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی برگزار شد. 

در ابتدای جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی،گزارش مفصلی از میزان تولیدات استان آذربایجان غربی و جایگاه و اهمیت کشاورزی در استان را بیان نموده و اظهار داشت: عمده تولیدات استان مربوط به محصول سیب است که تولید آن از مجموع یك میلیون و 750 هزار تن کل محصولات باغی به رقمی در حدود یك میلیون و 320 هزار تن در سال جاری رسیده است.

مهندس کریم زاده با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای مصرف و عرضه سیب موجود در سردخانه های استان، به اهمیت تلاش برای رفع موانع و مشکلات باغداران استان تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به قرار گرفتن خرید محصول سیب، تحت چتر حمایتی خرید تضمینی از سال آینده با مصوبه شورای اقتصاد، افزود: برای ساماندهی مراکز خرید سیب در کنار جاده های استان و سورتینگ و بسته بندی این محصول تمهیدات لازم از طرف استانداری اندیشیده شده است.

سپس رئیس نظام صنفی کشور به بیان مطالبی در خصوص اهمیت و نقش نظام صنفی در هویت بخشی به کشاورزان و حمایت از حقوق قانونی آنان پرداخت.

مهندس ملک زاده افزود: به رغم مشکلات موجود، رشد بخش کشاورزی کشور در سال جاری بیش از 5 درصد بوده و در مقایسه با سایر بخش های تولیدی با رشد صفر و زیر صفر و وجود موانع و مشکلات مختلف،  عملکرد قابل قبولی را شاهد بوده ایم که قطعا با بسترسازی مناسب و جذب حمایت های داخلی  و بازارهای صادراتی می توان این روند را بیش از پیش توسعه داد.

وی با اشاره به لزوم پیگیری های لازم و برگزاری جلسات مختلف به اهمیت احقاق حقوق کشاورزان و ارتقاء سطح معیشتی آنان تاكید نمود و از حاضران در جلسه خواست تا پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

در ادامه نیز هر یک از حاضران در جلسه به بیان نظرات و دیدگاهها و مشکلات بخش خود پرداخته و پیشنهادهای لازم را ارائه نمودند. پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر مصوب گردید:

1-لزوم فرهنگ سازی مناسب برای رسانه ای شدن موضوع خواص سیب و تهیه و توزیع بروشور

2- پیگیری بحث تبادل کالا به کالا سیب و موز با کشورهای هدف

3-رایزنی با کشور همسایه برای حذف تعرفه های واردات سیب از ایران به منظور افزایش صادرات

4-در نظر گرفتن یارانه و مشوق های صادراتی برای سیب

5- ممانعت از ورود سیب از استان های دیگر به آذربایجان غربی با توجه به مازاد تولید

6-استفاده از ظرفیت مهندسین تحت عضویت سازمان نظام مهندسین برای ساماندهی بخش سورتینگ و بسته بندی در قالب شرکت های تخصصی و جذب سرمایه از بخش خصوصی

اعضای حاضر در این جلسه را رئیس سازمان نظام صنفی كشاورزی کشور، مدیر کل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان، مدیر کل استاندارد، اعضای کمیته سیب از استان های سیب خیز کشور(تهران، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، قزوین و...)، معاون آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، مسئول امور تشکل های سازمان تعاون روستایی استان، دبیر اجرایی خانه کشاورز، مدیران عامل شرکت تعاونی باغداران، اتحادیه سردخانه داران و شرکت های تعاون روستایی استان، رئیس اتاق بازرگانی شهرستان ارومیه، رئیس هیات مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی استان تشكیل می دادند.

*با تشكر از خانم مهندس محمد زاده دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی


  نشست مشترک نظام صنفی کشاورزی استان كردستان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جلسه مشترک نظام صنفی کشاورزی استان كردستان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران سازمان تعاون روستایی استان كردستان، رئیس و دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان های تابعه در سازمان جهادکشاورزی استان برگزار شد.

امید به مجلس

بنا به گزارش نظام صنفی كشاورزی استان كردستان ، سید حسین رحیمی نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی استان كردستان در ابتدا ضمن ارائه گزارش روند تشكیل نظام صنفی كشاورزی و تاكید بر رفع مشكلات بیمه تامین اجتماعی كشاورزان و همچنین بیمه محصولات كشاورزی گفت: استان کردستان با بهرمندی از 7حوزه آب ریزی درکشور متاسفانه سهم بسیار کمی ازتامین آب دارد که شهرستان کامیاران باوجود سد گاوشان باکمبود بسیار زیادآب مواجه است .مدیریت سد های استان باید توجه خاصی به بهره مندی کشاورزان از این منابع با اولویت اول نموده و امید آن می رود نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در راستای حل این مشکل اقدامات اساسی تری انجام دهند.

سپس دبیران اجرایی شهرستان ها به ارائه مسائل و پیشنهادها پرداخته و خواستاررسیدگی به مشکلات نظام ازسوی ریاست سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان شورای اسلامی شدند.

شناخت و اقدام برای چالش های بخش كشاورزی

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان كردستان در این جلسه گفت: باید صنایع وابسته به کشاورزی را افزایش وکنترل بازارهای خارجی را به دست گیریم واین همت نیازمند احداث کارخانه های فناوری، محصولات کشاورزی دراستان است که باید بادرنظرگرفتن تولید محصولات کشاورزی انجام شود.

ذوالفقاری یاد آور شد: درحال حاضر پیشنهاد احداث کارخانه های فناوری محصولات سر درختی، توت فرنگی، توت سیاه و انگور سیاه ازسوی سازمان جهاد کشاورزی باهدف انجام صد درصدی آن درحال پیگیری است که توجه به تولید محصولاتی که به عنوان برند خاص استان محصوب می شوند و اولویت انجام این طرح است؛ مانند تولید سیب زمینی در شهرستان های قروه و دهگلان که نیازمند کارخانه فناوری این محصول است.

وی خاطر نشان کرد : طرح پرداخت مشوق صادرات یکی دیگر از طرح هایی است که با هدف برخورداری کشاورزان از سود حاصله صادرات درحال انجام است وباپرداخت 150تومان به ازای هرکیلو گرم محصول سیب زمینی صادرشده از استان، کشاورزان را تشویق به انجام صادرات محصولات خود می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان كردستان افزود : علی رغم سرما زدگی وخشکسالی خوشبختانه درتولید محصولات کشاورزی در کشور حائز رتبه های برتر کشوری بودیم ونیازمند توسعه زیر ساخت های انرژی در استان کردستان هستیم .اگرچه چالش های فراوانی دراین حوزه وجود دارد و سازمان جهاد کشاورزی کردستان ازعملکرد وزات نیرو در این استان رضایت کافی ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان درپایان، افزایش اعتبارات استانی دربخش کشاورزی را خواستار شد و اظهار داشت: سهم استان از اعتبارات ملی قابل قبول است اما متاسفانه سهم بخش کشاورزی دراعتبارات استانی بسیار پایین است که انتظار می رود نمایندگان استان کردستان درمجلس شورای اسلامی در توزیع اعتبار تملک و داریی های استان (عمرانی) تجدید نظر کنند.

وی حضور کشاورزان نمونه استان را درکشور ازدیگر افتخارات سازمان جهادکشاورزی عنوان کرد و افزود : برای چندمین سال پیاپی کشاورزان کردستانی موفق به کسب رتبه های برترکشوری می شوند و امیدواریم که سالهای متمادی سکودار اول کشوری باشیم.

بازوی قدرتمند برای بخش دولتی

شهسواری مدیر سازمان تعاون روستایی استان كردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی بازوی قدرتمند سازمان تعاون روستایی بوده و ظرفیت های مهمی در قوانین و مقررات اساسنامه ای آن موجود است.

نمایندگان مجلس در این جلسه چه گفتند؟

اقتصاد کردستان با توسعه بخش کشاورزی می تواند دوام بیاورد

نماینده مردم سنندج كامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم 8درصدی استان ازسد گاوشان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل کمبود آب در کشور میزان سهم کردستان از این سد به 6 درصد کاهش پیدا کرده که موجب نگرانی مردم این استان ونمایندگان شده است و تلاش فراوانی در راستای افزایش این امر انجام شده است .

سید احسن علوی با تاکید براینکه اقتصاد کردستان به بخش کشاورزی ارتباط بسیار زیادی دارد، افزود: واقعیت این است که اقتصاد کردستان باتوسعه بخش کشاورزی می تواند دوام بیاورد که باید با برنامه و اهداف مهمتری این مورد مهم را پیگیری کرد.

وی تصریح کرد: کردستان باید در راستای برداشت محصول گندم از استان های پیشرو باشد تادرکمترین زمان ممکن نسبت به خرید تضمینی محصول گندم و واریز پول درزمان مشخص شده انجام شود.

این نماینده در بخش دیگری ازسخنانش گفت: در حال حاضر اعتبارات کشور هم به دلیل پایین آمدن قیمت نفت متکی به مالیات وفروش اموال دولتی است که امیدواریم در ردیف بودجه ای سال آینده این مشکلات کاهش پیداکند.

 بحث بازار

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان این که کردستان جزو استان های پیشرو درتولید سیب زمینی است،ادامه داد: فشار سرما باعث می شود که کشاورزان هرچه زود تر نسبت به عرضه این محصول به بازار اقدام کنند.

دکتر قادرمرزی به ادعای منابع طبیعی مبنی بر مرتع بودن برخی از اراضی کشاورزی وشکایات ازکشاورزان، گفت :متاسفانه به همین دلیل وعدم واقع بودن میزان اراضی با مقدارثبت شده در سند کشاورزان به پرداخت جریمه وزندان محکوم می شود این امر کوتاهی نسل های گذشته است که از ارائه آمار کامل اراضی خود امتناع ورزیده اند.

بازوی اجرایی دولت

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سرورآباد در مجلس شورای اسلامی در این جلسه تاكید كرد: نظام صنفی بازوی اجرایی و پل ارتباطی میان کشاورزان و دولت باید باشد. امید کریمیان با اشاره به افزایش 23درصدی میزان اعتبارات کشاورزی کردستان درسال جاری تصریح کرد : میزان اعتبارات دربخش کشاورزی درسال جاری 14هزار میلیارد و489میلیون ریال بوده است.

دغدغه تامین آب

نماینده مردم شهرستان های سقز وبانه در مجلس شورای اسلامی باعنوان این مطلب که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حامی بخش کشاورزی هستند،گفت : بزرگترین دغدغه دربخش کشاورزی بحث تامین آب است.

بیگلری درادامه اضافه کرد :ازدیگر مشکلات استان کردستان عدم مدیریت سدهای موجود در استان به دست خود استان است که دراین زمینه اقدامات اساسی انجام شده است وتلاش می شود تامدیریت آبهای استان به دست کردستان انجام شود

وی همچنین گفت: آب سد چراغ ویس سقز هم قرار بود به آذربایجان داده شود که با پیگیریهای انجام شده توسط نمایندگان مجلس با وزارت نیرو تا آب این سد به کردستان برگردانده شود.

بیگلری گفت : برای حل مسائل ومشکلات کشاورزان استان بامنابع طبیعی درمورد زمین های کشاورزی هم اقدامات خوبی صورت گرفته است وراهکار هایی دراین زمینه ارائه شده است.

توانمندی و نظام صنفی

نماینده مردم شهرستان بیجار درمجلس شورای اسلامی نیز تاكید كرد: نظام صنفی کشاورزی یک نظام توانمند است که در این مدت كوتاه تشكیل توانسته است به دستاوردهای خوبی در جهت حل مشكلات كشاورزان نائل شود.

بیاتیان درادامه با اشاره به بی ثباتی مدیریتی دراستان اظهارکرد: استفاده از سوابق تجربیات مدیران درحوزه های مختلف عامل موفقیت دراجرایی کردن برنامه ها است که باید مدیران ما ثبات مدیریتی داشته باشند چراکه تا یک مدیرمیخواهد برنامه ها واهداف خود را اجرایی کند نسبت به جابجایی آن ها اقدام میشود وزمان وفرصت کافی برای  ادامه کار دراختیار ندارد.

تنظیم از منابع: گزارش دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان كردستان، روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان، واحد مركزی خبر صدا و سیما كردستان و خبرگزاری فارس


  عدم تناسب بین پیشرفت نظامهای صنفی در شهرستانهای مختلف به عملكرد و پیگیری نظامها بر می گردد

به تناسب سنتی بودن کشاورزی، این بخش نیز به طور سنتی اداره می شود.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی استان همدان گفت: اگر اطلاعات آماری مبنای برنامه ریزی باشد، این امر در حال حاضر به سنتی ترین شكل موجود صورت می گیرد. این مبناها در دنیای امروز، روش و مبنای کاربردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی نمی باشد.

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: فلسفه تشكیل نظام صنفی كشاورزی، نیمی به خاطر هویت بخشی و تامین و پیگیری حقوق كشاورزان است. اما نیمی از آن مربوط به اطلاعات و وضعیت شغلی بهره برداران است كه این نظام صنفی در اختیار دولت قرار دهد.

وی تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی از طریق صدور پروانه فعالیت و شناسنامه شغلی می تواند مسئول و مبنای پی ریزی یك آمار خوب برای بخش كشاورزی باشد تا این اطلاعات صحیح مبنای برنامه‌ریزی بخش قرار گیرد.

مسلمی اضافه نمود: بخش زیادی از اعتبار در ازای صدور پروانه های فعالیت به عمکرد مجریان نظام صنفی كشاورزی بستگی دارد و خود آنها باید این اعتبار را به وجود آورده و ارتقاء‌ دهند.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی با اشاره به این كه تعدادی از نظام های صنفی در شرایطی كه مشكلات و مسائل كشاورزی برای همه وجود دارد موفق عمل كرده اند، اظهار داشت: عدم تناسب بین پیشرفت نظام های صنفی در شهرستان های مختلف به میزان زیادی به عملكرد و پیگیری خود نظام ها بر می گردد.

نظام صنفی كشاورزی تنها برای حل مشکل بیمه‌ای کشاورزان ایجاد نشده است

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور نیز در این نشست تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی تنها برای حل مشکل بیمه‌ای کشاورزان ایجاد نشده است.

مهندس محمد شفیع ملك زاده با بیان این که اعتبار پروانه فعالیت در اصل یک اعتبار معنوی است، اظهار داشت: تاكنون جلسات متعددی در تعامل با معاونت زراعت، مدیران بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی و سایر بخش‌های مرتبط به منظور اعتبار بخشی به پروانه فعالیت برگزار نموده ایم. اما اعتبار پروانه عمدتا به عملكرد خود نظام های صنفی برمی گردد.

وی در خصوص وظیفه نظام صنفی كشاورزی گفت: باید هدف اصلی که پیگیری مطالبات بخش کشاورزی است اصلاح شود و به این منظور باید از شهرستان ها شروع کنیم و در نظام های صنفی شهرستان مشکلات کشاورزان را آسیب شناسی نموده و پیگیری کنیم و اگر به نتیجه نرسیدیم با رعایت سلسله مراتب به نظام صنفی استان انعکاس دهیم و استان نیز در صورت به نتیجه نرسیدن به نظام صنفی کشور منعکس نماید.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور همچنین گفت: نظام صنفی كشاورزی استان و کشور هیچ گونه اعتبارمالی از محل دیگری  ندارند و نظام صنفی شهرستان بنا به قوانین و مقررات می باید از محل درآمدهای صدور، تمدید و ابطال پروانه های فعالیت، سهم 20 درصدی خود را به نظام استان واریز نماید.


  در نشست هم اندیشی نظام صنفی کشاورزی استان همدان عنوان شد:تشكلهای فعال بخش كشاورزی تعامل و ارتباط بیشتر داشته باشند

نشست هم اندیشی نظام صنفی کشاورزی استان همدان با حضور مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان همدان، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و شهرستان ها در عصر روز چهاردهم بهمن ماه جاری در سازمان جهاد كشاورزی استان همدان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان همدان در این جلسه گفت: با توجه به وضعیت كشاورزی كشور، تشكیل نظا‌م‌هایی برای ساماندهی كشاورزان یك ضرورت است.

مهندس رضوانی جلال افزود: صدور پروانه فعالیت، تهیه شناسنامه شغلی فعالان بخش كشاورزی است و از ضروریات كشاورزی محسوب می شود.

وی تصریح كرد: تشكل های فعال در بخش كشاورزی با تعامل و ارتباط بیشتر با هم می توانند از توانمندی ها و ظرفیت های یكدیگر برای هم افزایی بیشتر بهره بگبرند و قطعا یكدیگر را تقویت خواهند نمود.

مدیر تعاون روستایی استان همدان نیز در این نشست اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی، نظام نوپایی است که شكل گرفته است و از ابتدا خلأ آن برای بخش كشاورزی احساس می‌شد.

مهندس عباسی اضافه نمود: با وجود نوپا بودن نظام صنفی کشاورزی گام‌های موثری در سطح ملی برداشته شده است و مطالبات بخش کشاورزی باید به طور صحیح از طریق نظام صنفی مطرح و پیگیری شود.

در ادامه خانم مهندس شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان همدان به ارائه اقدامات نظام صنفی كشاورزی این استان در جهت حل مسائل و مشكلات كشاورزان در زمینه های بیمه تامین اجتماعی، معافیت های مالیاتی، مشكلات آب كشاورزی و غیره پرداخت و خواستار اجرایی شدن ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی شد.


  تسلیت

با خبر شدیم که متاسفانه آقای حمید رضا یعقوبی رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان آباده استان فارس در هنگام بازگشت از جلسه نظام صنفی بر اثر سانحه تصادف رانندگی دارفانی را وداع گفته است. برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای خانواده محترم و همكاران گرامی اش،شکیبایی مسئلت داریم.


  پانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

پانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، رئیس صندوق بیمه محصولات كشاورزی، نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور، هیات عالی نظارت و روسای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استانهای كشور، روز سه شنبه 13 بهمن ماه در سالن جلسات سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدای جلسه ضمن قرائت دستور جلسه بر تقویت ساختار نظام صنفی كشاورزی كشور و توجه و برنامه ریزی بر دو موضوع امور مالی و همچنین بحث آموزش برای اركان نظام های صنفی كشاورزی و بهره برداران تاكید كرد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده افزود: كار اساسی در هر تشكل و سازمان بحث روابط عمومی و اطلاع رسانی است و یكی از مشكلات اساسی نظام صنفی كشاورزی عدم اطلاع رسانی مناسب و كم آشنایی از ماهیت و ظرفیت نظام صنفی نزد اغلب جامعه بهره برداران و نیز نیروهای شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی بوده است.

وی تاكید كرد: بالاترین ركن اجرایی و مهم ترین جایگاه در نظام صنفی كشاورزی برای شورای مركزی تعریف شده است و انتظار است كه با توان مضاعف و توجه ویژه اعضاء در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاستگذاری شركت نماییم.

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور اظهار داشت: اتخاذ برنامه برای اداره امور صنفی به عنوان یك نیاز مطرح است و باید برای برون رفت از چالش های مطرح شده و نیز چگونگی حل مسائل و مشكلات ارائه شده توسط اعضاء در جلسات شورای مركزی نظام صنفی به همفكری و جمع بندی رسید.

دكتر عبدالرضا مسلمی همچنین بر لزوم افزایش قدرت چانه زنی و تعاملات نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی استان ها در سطح كلان كشور تاكید كرد.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به موجب بند نخست دستور جلسه این نشست مبنی بر " بحث و بررسی مسائل و مشكلات بیمه محصولات كشاورزی" به قرائت موارد اعلام شده كه از قبل توسط چند تن از نمایندگان نظام صنفی كشاورزی استان ها به نظام صنفی كشاورزی كشور ارسال شده بود، پرداخت. اصلاح تعیین درصد و سرعت بخشیدن به پرداخت خسارت محصول به كشاورزان، عدم انطباق میزان خسارت محصول با غرامت پرداختی، زیاد بودن تعداد محصولات تحت پوشش بیمه، عدم شمول خسارت خشكسالی برای بیمه، كارآیی پایین كارگزاری های بیمه محصولات، پیشنهاد حضور نماینده نظام صنفی كشاورزی در كارگروه های تعیین خسارت از این موارد اعلام شده بود. سپس روسای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان ها، مشكلات مربوط به بیمه محصولات كشاورزی در مناطق كشور را ارائه نمودند.

در ادامه رئیس صندوق بیمه محصولات كشاورزی با تاكید بر این كه بیمه محصولات كشاورزی با سایر بیمه ها غیر قابل مقایسه است، گفت: كشور ما از نظر صرفا كمی در بیمه محصولات كشاورزی جزو كشورهای پیشرو محسوب می شود. ضریب نفوذ بیمه ای از لحاظ سطح پوشش در بخش زراعت و باغات بالای 30 در صد و در طیور بالای 80 است.

مهندس محمد ابراهیم حسن نژاد افزود: صندوق بیمه محصولات كشاورزی سالانه 1000میلیارد تومان به بیمه شدگان بازپرداخت می كند و 20/1 آنچه به بخش خسارت وارد می شود را می تواند جبران نماید.

وی اظهار داشت: یكی از كارهای بیمه محصولات، جهت دهی فنی به بخش كشاورزی است و به كمك نظام صنفی كشاورزی می توان در موضوع مهم اصلاح شیوه های بیمه گری و تحقق تعریف بیمه مطلوب كه برای كشاورز قابل قبول باشد، تعامل داشت.

موارد بررسی و تصویب شده در پانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور عبارت بود از: اساسنامه نشریه نظام صنفی كشاورزی، اصلاحیه آیین نامه اداری و مالی، ایجاد معاونت های: اداری، مالی؛ آموزشی ترویجی و توانمندسازی؛ مشاور حقوقی؛ مشاور امور استان ها و امور جاری؛ مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی.

سایر موارد مصوب در این جلسه نیز اینچنین اعلام شد:

- چاپ سررسید

- برگزاری همایش

- چاپ سربرگ یكسان و یكپارچه برای كل كشور در سه سطح كشور، استان و شهرستان

- تهیه نرم افزار جامع اطلاعاتی نظام صنفی كشاورزی توسط كارشناس  ITبا استفاده از امكانات اینترنتی و سرور سازمان مركزی تعاون روستایی ایران

- تعیین تاریخ جلسات شورای مركزی برای سال 1395 در چهار نوبت در ماه های اردیبهشت، مرداد، آبان، بهمن

- حسابرسی و بررسی مسائل مالی تمامی شهرستان ها و استان ها تا پایان سال 1394

- برگزاری نمایشگاه توانمندسازی اعضاء ‌نظام صنفی كشاورزی در سطح ملی.


  تسلیت

با كمال تاسف مطلع شدیم كه مادر گرامی جناب آقای مهندس عباس سروش عضو محترم هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان مرکزی به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن مادر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم سروش، صبر و شکیبایی آرزو داریم.

همچنین با نهایت تاسف با خبر شدیم كه آقای مهندس جواد دادجو از كارشناسان دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز داغدار سوگ برادر شده اند. تسلیت واژه كوچكی است در برابر این غم. فقدان مرحوم را به خانواده محترم دادجو تسلیت می گوییم./ پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  تعامل سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و دفتر امور تشكلهای كشاورزی برای طبقه بندی و استانداردسازی بین المللی مشاغل كشاورزی

جلسه بررسی و تشریح روش های كدگذاری، طبقه بندی و استانداردسازی بین المللی مشاغل بخش كشاورزی با حضور عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیركل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، روسای گروه ها و كارشناسان دفتر امور تشكل های كشاورزی در روز شنبه دهم بهمن ماه جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در ابتدای این جلسه گفت: تاكنون در زمینه شیوه ها و مكانیسم های احصاء، شناسایی و كدگذاری مشاغل بخش كشاورزی زمینه های همكاری با سازمان فنی و حرفه ای كشور فراهم بوده و پس از این مرحله نیاز است تا در این تعامل و برنامه ریزی به تعریف استانداردهای مهارتی مشاغل برای بخش كشاورزی دست یابیم.

دكتر عبدالرضا مسلمی تاكید كرد: ارتقاء بینش و دانش مهارتی شاغلان بخش كشاورزی در نهایت توسعه پایدار را در پی خواهد داشت.

سپس مدیركل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای كشور با اشاره به این كه طبقه بندی مشاغل می باید بر مبنای استانداردهای بین المللی باشد افزود: در این زمینه دو طبقه بندی استاندارد موجود است:  isco (طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل یا حرفه ها) و isced  (طبقه بندی استاندارد بین المللی آموزش).

مهندس موسوی اظهار داشت: isco به منزله شالوده و بنیان هر نظام شغلی محسوب می شود و دارای ده سطح: مدیران، متخصصان، تكنسین ها و غیره است كه در آن، یك گروه اصلی با عنوان" كاركنان ماهر بخش ماهیگیری، جنگلداری و كشاورزی" در گروه ششم تعریف شده است. در این استاندارد، چهار سطح مهارتی به عنوان توانایی انجام دادن كارها و وظایفی از شغل تعریف می شود و همچنین بالاترین سطح مهارتی در حوزه مربوط به كشاورزی قرار دارد. این رده بندی بر اساس نیاز و به منظور ساماندهی مشاغل بعنوان بهترین سیستم شناخته می شود.

وی در ادامه گفت: isced  یك طبقه بندی چند منظوره در حوزه آموزش است و مشخص می كند برای ورود هر شخص در هر شغل، به چه مدركی نیاز است و صلاحیت حرفه ای افراد را مشخص می نماید.

عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران نیز در این جلسه گفت: از آغاز طرح تشكیل و راه اندازی نظام صنفی كشاورزی، هدف مهم این بوده است كه هم كشاورز و هم مشاغل بخش كشاورزی هویت دار و شناسنامه دار شوند. نظام صنفی برای شناسایی این مشاغل، ساز و كارهای مربوطه به خود را دارد و احراز صلاحیت شغلی در قوانین نظام صنفی كشاورزی جزو وظایف این نظام تعریف شده است.

مهندس مهدی كلاته رحمانی افزود: در موضوع هر دو سیستم استاندارد شغلی و مهارتی مطرح شده در این جلسه می توان نرم افزارها و بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی را به یكدیگر ارتباط دارد و این از ویژگی ها و تمایز صنف است كه منجر به افزایش بهره وری نیز می شود.

وی با تاكید بر ضرورت آموزش بر مبنای نیاز اضافه نمود: با توجه به رویكرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای در لحاظ  و تلفیق مفاهیم بازار و تولید و فروش در كنار بحث های آموزشی، از طریق ظرفیت های نظام صنفی می توان به ارائه آموزش های بازار محور نائل آمد.

مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه ضمن اشاره به نتایج شناسایی مهارت های شغلی و ارتقاء‌ شغل و حرفه بر اساس سیستم های استاندارد آموزش، پیشنهاد نمود كه در آینده و از طریق تعیین استانداردهای بین المللی شغلی و حرفه ای، صلاحیت های حرفه ای را نیز در صدور پروانه فعالیت مشخص نمود.

گفتنی است مدیركل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای كشور در پایان این نشست پیشنهاد نمود تا نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی كشور طی جلسه با روسای گروه های مربوطه سازمان فنی و حرفه ای كشور در ارتباط با مباحث كدگذاری و طبقه بندی مشاغل و حرفه ها و تعیین سطوح مهارتی بر اساس این استانداردهای بین المللی به تبادل نظر بپردازند و در این زمینه نیاز است عناوین حرفه ها و تعداد شغل های بخش كشاورزی در اختیار باشد.


  شاخص ها و دلایل انتخاب نظام صنفی کشاورزی نمونه کشور در سال 94

چندی پیش در مراسم سی امین دوره معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه ملی کشور در سال 94 شاهد بودیم كه برای نخستین بار در طی برگزاری این دوره ها، نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی معرفی و تقدیر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس مهرداد دالوند نماینده دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و عضو كمیته تشكل های بخش كشاورزی در ستاد انتخاب نمونه های ملی بخش كشاورزی، شاخص های عمده و دلایل انتخاب و معرفی نظام صنفی کشاورزی نمونه کشور در سال 94 را چنین عنوان كرد:

 

1-       انضباط اداری، مالی و بایگانی اسناد و مدارك

2-       پوشش مناسب شاغلین بخش در نظام صنفی و تمدید پروانه های مربوطه

3-       انجام به موقع جلسات هیات مدیره و مجامع در سطح شهرستان

4-       ارتباطات موثر در سطح بهره برداران بخش و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط

5-        معرفی بیش از 2369 نفر از اعضای نظام صنفی به اداره بیمه تامین اجتماعی

6-       پیگیری در ارتباط با حل مشکلات برق کشاورزان

7-       فراهم نمودن زمینه صادرات محصولات کشاورزی

8-       پیگیری تشکیل کمیته های تخصصی آب، دام و قیمت گذاری  در سطح شهرستان

9-       راه اندازی وب سایت اینترنتی نظام صنفی شهرستان

10-    پیگیری گواهی مالکیت اراضی کشاورزان فاقد سند رسمی

11-    پیگیری طرح بهداشت شغلی کشاورزان و ایجاد ساختمان مستقل جهت نظام صنفی کشاورزی

12-    پیگیری اجرایی شدن بند ذ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ كاربری اراضی و باغ ها

13-  تآمین ساختمان مستقل برای نظام صنفی

 

بر این اساس نظام صنفی کشاورزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان از سوی ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی برای سال1394 به عنوان نظام صنفی کشاورزی نمونه کشور برگزیده شد.


  معاون دفتر امور تشكلها در گردهمایی نظامهای صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی: آشنایی با قوانین و مقررات از ضرورتهای كار اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی است

گردهمایی آموزشی توجیهی اعضای هیئت مدیره شهرستانهای استان خراسان جنوبی روز 27دیماه سال جاری در شهرستان فردوس برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این گردهمایی به همت نظام صنفی كشاورزی شهرستان فردوس برگزار و در آن علاوه بر اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی شهرستانهای استان، معاون دفتر امور تشكلها، رئیس اداره حمایت و توانمندسازی تشكلها، مدیر جهادكشاورزی شهرستان،معاون سرپرستی بانك كشاورزی استان، نماینده فرمانداری شهرستان، مسئول امور تشكلهای استان و رئیس تعاون روستایی شهرستان حضور داشتند.

 

در این گردهمایی كه با مدیریت نظام صنفی كشاورزی شهرستان فردوس برگزار شد دبیر اجرایی نظام صنفی این شهرستان اعلام داشت: با توجه به محدودیتهای منابع كشاورزی اعم از آب و خاك لازم است این منابع مدیریت شود و با توجه به تعدد مالكین خرده پا مدیریت آن دچار مشكلات زیادی است. مدیریت نظام صنفی در شرایطی در این شهرستان اعمال می شود كه بیش از 80درصد كشاورزان خرده پا می باشند.

 

در ادامه گردهمایی مدیر جهادكشاورزی شهرستان فردوس ضمن اشاره به توانمندی های بخش كشاورزی در شهرستان تحت مدیریت خود اعلام داشت: نظام صنفی زبان گویا و سخنگوی بخش كشاورزی است و علاوه بر آن این نظام وظیفه دارد نسبت به توسعه كشاورزی در شهرستانهای تحت پوشش خود اهتمام جدی و توجه داشته باشد.

 

مهندس مهمیز حضور نظام صنفی را در مسایل بخش كشاورزی و ورود آن به حوزه های مختلف از جمله آب را به نحوی دانست كه امكان اعمال مدیریت بر این حوزه توسط نظام صنفی وجود داشته باشد. وی پیشنهاد نمود كه نظام صنفی در زمینه توزیع منابع اعتباری بخش كشاورزی می تواند به نحو مؤتری عمل نماید.

 

مهندس قاسمی معاون سرپرستی بانك كشاورزی استان خراسان جنوبی در ادامه این گردهمایی اعلام داشت: پروانه های نظام صنفی به عنوان پروانه فعالیت و نه به عنوان سند مالكیت در بانك كشاورزی پذیرفته می شوند. وی افزود: پروانه داران نظام صنفی نیز می توانند با پروانه خود ضامن وام گیرندگان بانك شوند.

 

معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این گردهمایی یكی از ضرورتها برای اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی را آشنایی آنها با قوانین و مقررات این نظام و رعایت آن در كلیه مراحل كاری عنوان داشت.

 

ادیب ضمن تأكید بر اینكه پیگیری لازم باید برای تحقق بیمه كشاورزان صورت گیرد، افزود: اما تنها هدف نظام صنفی نباید به این امر معطوف باشد و نقشها و وظایف نظام صنفی گسترده تر از آن می باشد.

رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی نیز در این جلسه ضمن معرفی قوانین و مقررات نظام صنفی كه در حال حاضر مشتمل بر 8 مورد می باشد اعلام داشت: بخشی از كاركردهای نظام صنفی كه حاصل تلاشها و زحمات آنهاست پنهان می باشد و لازم است توسط این كاركردها به نحو مقتضی هم به كارگزاران دولتی و هم به كشاورزان اطلاع رسانی شود.

 

شفیعی ضمن تأكید بر رعایت مقررات مالی و اداری در نظامهای صنفی، پرداخت سهم 15درصد استان وسهم 5درصدنظام كشور برای انجام وظایف نظام صنفی در سطوح بالاتر برای انجام امور را مورد توجه قرار داده و اعلام داشت: چگونه می توان از نظام صنفی كشور انتظار كار و فعالیت و پیگیری امور را داشت در حالی كه شما نظامهای صنفی شهرستان سهم نظامهای بالادستی را پرداخت نكرده اید، لذا برای انجام امور ضروری است صرف نظر از میزان دریافتی های نظام صنفی، سهم نظام های بالادستی بر اساس همان مقرراتی كه نظام تشكیل شده است و بر مبنای همان مقررات به موقع پرداخت شود.


  برگزاری نشست های مشترك نظام صنفی كشاورزی استان همدان با تامین اجتماعی و مدیر جهاد كشاورزی استان

دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان از برگزاری نشست های مشترك نظام صنفی كشاورزی استان با مسئولین امور بیمه ای تامین اجتماعی و رئیس جهاد كشاورزی استان همدان طی دی ماه 94 خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس ثریا شعبانی گفت: با توجه به مكاتبه اواخر آذر ماه امسال نظام صنفی كشاورزی استان همدان با تامین اجتماعی استان به منظور بررسی و رفع مسائل بیمه ای كشاورزان استان، در دی ماه جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و شهرستان های استان همدان و معاون امور بیمه ای ، مسئولین درآمد و بازرسی تامین اجتماعی استان در محل این سازمان برگزار شد.

پروانه نظام صنفی كشاورزی به عنوان یكی از مدارك و مستندات شناخت كارفرمایی

وی در ادامه افزود: در این جلسه اعلام شد با توجه به این كه پروانه نظام صنفی كشاورزی به عنوان یكی از مدارك و مستندات شناخت كارفرمایی تلقی می شود لذا مقرر شد تا شعب تامین اجتماعی از ارسال مجوز نظام صنفی كشاورزی به جهاد كشاورزی جهت اصالت تایید خودداری نمایند.

برقراری معافیت بیمه ای كشاورزان خسارت دیده

دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان اظهار داشت: بخشنامه بخشودگی جرائم با مفاد"در اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 كل كشور، كشاورزانی كه در اثر حوادث غیر مترقبه خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می باشند"، نیز در این جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اجرای مفاد نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با نظام صنفی

ضرورت حمایت های هر چه بیشتر سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران شهرستان ها

شعبانی در باره برگزاری نشست اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز گفت: در این جلسه ضمن ارائه دستاوردها و تعاملات نظام صنفی استان همدان با سازمان ها و نهادها جهت بهره مندی از ظرفیت های نظام صنفی در بحث دفاع از حقوق و حل مشكلات كشاورزان،‌ در ارتباط با فراهم آوردن زمینه اجرای نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی حضور موثر و فعال نمایندگان واعضای نظام صنفی در مجامع و شوراها و جلسات و کارگروه های تخصصی مرتبط با بخش برای بهره گیری از نظرات آنها در بخش کشاورزی، ضرورت حمایت های هر چه بیشتر سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران شهرستان ها از نظام صنفی كشاورزی، پیشنهاد منوط شدن ارائه کلیه خدمات نظام صنفی و تسهیلات بانکی به  عضویت در نظام صنفی، واگذاری خدمات مشاوره فنی و کارشناسی به نظام صنفی، بهره مندی از تخصص و تجربه کارشناسان نظام صنفی در بخش های مختلف سازمان جهاد كشاورزی و غیره مواردی مطرح شد.

کاربردپذیر نمودن پروانه فعالیت نظام صنفی از طریق ارائه خدمات بیشتر

وی اضافه نمود: رئیس جهاد كشاورزی استان در این جلسه اعلام كرد كه در زمان حاضر مهم ترین کار سازمان جهاد کشاورزی ایجاد هماهنگی بین تشکل ها و فعالیت های آنها است. مهندس رضوانی جلال همچنین در باره کاربردپذیر کردن پروانه فعالیت نظام صنفی از طریق ارائه خدمات بیشتر و متنوع تر از سوی نظام صنفی به کشاورزان جهت تشویق آنها برای عضویت و نیز موضوع اجرای طرح"کاداستر" توسط نیروهای متخصص و با تجربه نظام صنفی به جای شرکت های دیگر تاكید نمود. ضمن این كه ایشان در باره مشکلات بیمه ای كشاورزان پیشنهاد نمود كه این مورد نیازمند ارسال درخواست کتبی از سوی نظام صنفی به سازمان جهاد کشاورزی است تا از این طریق شخصا مکاتبات و اقدامات لازم با استاندار انجام پذیرد.


  رئیس سازمان جهادكشاورزی استان خراسان جنوبی در گردهمایی مدیران جهادكشاورزی و تعاون روستایی استان: اگر تشكلهای كشاورزی ضعیف باشند ما هم نمی توانیم كار كنیم

گردهمایی مدیران جهادكشاورزی و تعاون روستایی استان خراسان جنوبی با حضور رئیس و معاونین سازمان جهادكشاورزی استان، معاون دفتر امورتشكل های كشاورزی، مدیر تعاون روستایی، مدیران جهادكشاورزی و تعاون روستایی و همچنین رؤسای هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی شهرستان های استان در سالن جلسات سازمان جهادكشاورزی خراسان جنوبی در روز شنبه مورخ 26/10/94 برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان خراسان جنوبی در این گردهمایی اعلام داشت: نظام صنفی در تمامی شهرستان های استان تشكیل شده و بیش از 19 درصد از كل بهره برداران بخش كشاورزی در این استان تاكنون به عضویت این نظام درآمده اند.

 

مهندس محسن اسفندیاری تصریح كرد: تلاش و پیگیری های زیادی به عمل آمده است تا نظام صنفی با سازمان ها و ادرات استانی و شهرستانی از جمله فرمانداری ها، بانك ها، دادگستری و همچنین همكاران جهادكشاورزی معرفی شود و زمینه های لازم برای پوشش بیشتر این نظام به عمل آید و بر این اساس شرایطی فراهم شود تا نظام صنفی بتواند وظایف و مأموریت های محوله را به نحو مطلوب تر به انجام برساند.

 

در ادامه رئیس سازمان جهادكشاورزی استان خراسان جنوبی در این گردهمایی ضمن اشاره به موفقیت های بخش كشاورزی در رشد اقتصادی كشور اظهار داشت: بخش كشاورزی بخش بسیار گسترده با مأموریت های متنوع است و انجام این مأموریت ها بدون كمك تشكل ها كه نمایندگان كشاورزان می باشند امكان پذیر نیست.

 

مهندس هاشم ولی پور مطلق افزود: نظام صنفی كشاورزی به عنوان یكی از تشكل های مردمی و فراگیر بخش كشاورزی مطرح است كه برای فعال شدن آن نیاز به پیگیری خود نظام های صنفی و همچنین مجموعه جهادكشاورزی است.

 

وی به تمامی مدیران مجموعه جهادكشاورزی در سطح استان و شهرستان های تابعه تأكید نمود كه تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی را مورد توجه جدی قرار داده و ضمن برگزاری جلسات ماهانه با آنها نسبت به واگذاری امور و پیگیری و تسهیل در ارتباط این تشكل با سازمانها و ادرات ذیربط تلاش و پیگیری لازم را بنمایند.

 

رئیس سازمان جهادكشاورزی استان خراسان جنوبی از نظام های صنفی كشاورزی خواست تا تلاش و اقدام لازم را به نحو مناسبی برای معرفی این ساختار، هم به بخش دولتی و هم به كشاورزان به عمل آورند.

 

سپس معاون دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این گردهمایی ضمن اشاره به وضعیت و شرایط كشاورزی در كشور گفت: دولت به واسطه قوانین و مقررات متعدد موظف است با بهره مندی از تشكل ها، امور بخش را به انجام برساند و نظام صنفی كشاورزی در كنار سایر تشكل های فعال در بخش با فراگیری بیشتر و با وظایف متنوع تر عهده دار مأموریت هایی است كه می بایست به انجام برساند و در صورت موفقیت می تواند به نحو مناسبی به عنوان یك چتر حمایتی بخش كشاورزی عمل نماید.

 

مرتضی ادیب افزود: آنچه در كار با تشكل ها در مجموعه كارگزاران دولتی دارای اهمیت می باشد، آن است كه به برداشت مشتركی از موضوع برسیم تا ضمن ایجاد وحدت رویه، به هم افزایی مناسبی در سطح كشور برای كار با تشكل ها و نظامهای صنفی نائل شویم.

 

لینك های خبر: خبرگزاری مهر ، خبرگزاری ایرنا ، خبرگزاری فارس ، باشگاه خبرنگاران جوان، خراسان نیوز


  برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور (8)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمد شفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ شنبه 5 دی تا چهار شنبه 23 دی ماه 1394 به این شرح اعلام می شود:

شنبه 5 دی

جلسه شورای مدیران ارشد وزارت جهاد كشاورزی با حضور وزیر جهاد كشاورزی

یكشنبه 6 دی

جلسه با مهندس بذلی نایب رئیس و  مهندس مقدم مشاور نظام صنفی كشاورزی كشور

دوشنبه 7 دی

حضور و سخنرانی در همایش سیاست های حمایتی بخش كشاورزی

یكشنبه 13 دی

حضور و سخنرانی در جلسه شورای مدیران سازمان مركزی تعاون روستایی با حضور مدیران ستادی و استانی

جلسه كمیته راهبردی بررسی ماده 21 قانون افزایش بهره وری

دوشنبه 14 دی

همایش نمونه های ملی كشاورزی

سه شنبه 15 دی

جلسه كمیته روستایی عشایری دهه فجر

چهارشنبه 16 دی

جلسه با معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی و روسای گروه های دفتر

شنبه 19 دی

جلسه با مهندس ذوالفقاری از اتحادیه گلخانه داران در دفتر نظام صنفی كشاورزی كشور

یكشنبه 20 دی

جلسه با مهندس شهرستانی و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی در خصوص تهیه و تولید نشریه برای نظام صنفی كشاورزی كشور

دوشنبه 21 دی

جلسه كمیته راهبردی بررسی ماده 21 قانون افزایش بهره وری

چهارشنبه 23 دی

جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان


  رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور : قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات را رعایت نماییم

رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور در دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان با تشریح ضرورت های شكل گیری نظام صنفی به عنوان نیاز دیرین برای بخش کشاورزی و فراگیرترین تشكل بخش كشاورزی گفت: نظام صنفی به عنوان نماینده کشاورزان و بهره برداران برای پیگیری مسائل و مشکلات می باید در مسیر توانمند سازی حركت نموده و به اساسنامه ودستورالعمل های مربوط پایبند بوده و از طرفی نیز باید كشاورزان را نسبت به حقوق اجتماعی آنها آگاه نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس ملک زاده افزود: با همفكری و مشورت و بهره مندی از تجربیات مفید باید در جهت حل مسائل و مشكلات كشاورزان گام برداریم و پیگیر آن باشیم. چرا كه كشاورزان به نظام صنفی اعتماد كرده اند كه نماینده آنها بوده و باید به حل مسائل آنان كمك نماییم.

وی تصریح كرد: در كار صنفی برای كشاورزان قبل از هر چیز باید قبول كنیم كه قانون و مقررات را رعایت نماییم و در ارتباط با مشكلات می باید مسائل و مشكلات در ابتدا در سطح شهرستان و استان پیگیری شود و چنانچه مرتفع نگردید از طریق ساختار كشوری مورد پیگیری قرار گیرد.

همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در این جلسه بر تعامل هر چه بیشتر نظام های صنفی با جهاد كشاورزی و تشكیل جلسات مشترك با مدیران بانك های استان تاكید كرد.

سیدحسن میرعماد افزود: موضوع حمایت از نظام صنفی مسئولیتی است كه پیگیر آن بوده و به مدیران جهاد كشاورزی شهرستان ها نیز این مساله اعلام شده است.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری و برگزاری مستمر جلسات نظام صنفی برای پیگیری مسائل و مشکلات كشاورزان و بهره‌برداران تاكید نمود.

مهندس مرتضی معتمد مدیر سازمان تعاون روستایی استان سمنان نیز در این جلسه توصیه های مشتركی برای نظام های صنفی به منظور ارتقای ظرفیت ها و فعالیت های آن بیان داشته و بر مواردی همچون مطالعه قوانین و مقررات نظام صنفی كشاورزی، دبیرخانه منظم، مكاتبات با امضای دبیر و ثبت بایگانی و نگهداری اسناد، برگزاری جلسات هیات مدیره با نظام صنفی شهرستان ها هر 15 روز یكبار، ارسال صورتجلسات به دبیرخانه های شهرستان، ارائه تراز آزمایشی هر شش ماه یكبار، ثبت و بایگانی تمامی فرآیندهای مالی، واریز سهم 20 درصدی توسط نظام های شهرستان ها تاكید كرد.

دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان روز 23 دی ماه 94 برگزار شد.


  در دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان تاكید شد: ضرورت ارتقای ظرفیت و توانایی نظام صنفی

دومین جلسه شورای راهبردی نظام صنفی كشاورزی استان سمنان با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیر سازمان های جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان سمنان، رئیس گروه ساماندهی و سازماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی و نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان سمنان روز 23 دی ماه 94 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی با اشاره به سطح پوشش 31 درصدی بهره برداران استان سمنان در نظام صنفی گفت: انتظار است تا پایان برنامه ششم توسعه با هماهنگی ها، تعاملات و توانمندی های نظام صنفی استان، این پوشش به رقم 60 درصدی نزدیك شود.

تبادل تجربیات نظام های صنفی

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: پیشنهاد می شود كه نظام صنفی در راستای توانمندسازی نسبت به برگزاری نشست های ملی و منطقه ای برای تبادل تجربیات نظام های صنفی در سطوح مختلف و بصورت كاملا تخصصی برای دبیران اجرایی، بازرسین و روسای هیات مدیره برنامه ریزی و اقدام داشته باشد.

وی همچنین بر استفاده از نرم افزارهای مناسب مالی بویژه سیترا در امور حسابداری نظام های صنفی و نیز انجام حسابرسی سالیانه و حسابرسی عملیاتی برای افزایش شفافیت عملكرد نظام ها و ارائه گزارش به دستگاه های ناظر دولتی و نظام های صنفی بالا دست تصریح كرد.

آموزش دبیران اجرایی

مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی اظهار داشت: بهتر است نظام های صنفی برای موضوع آموزش دبیران اجرایی به عنوان افرادی كه در مركز تعاملات و بحث های اجرایی نظام صنفی با دستگاه های مختلف قرار دارند، وقت بگذارد و هزینه نماید. در همین مورد دفتر امور تشكل های كشاورزی دوره های آموزشی برای دبیران اجرایی در حوزه اجتماعی- رفتاری آنان با كشاورزان و مخاطبان و نیز در حوزه عملیاتی مناسب با وظایف اساسنامه ای و آیین نامه ای دبیران اجرایی طراحی می كند.

ظرفیت و عملكرد نظام صنفی

مسلمی با اشاره به ضرورت ارتقای ‌ظرفیت و توانایی نظام های صنفی كشاورزی افزود: افزایش پوشش كشاورزان در نظام صنفی ارتباط مستقیم با ظرفیت و عملكرد نظام صنفی در جهت حمایت و دفاع قانونی از حقوق كشاورزان، چانه زنی و تعاملات، اولویت بندی نیازهای كشاورزان و غیره دارد.

همگرایی بین اعضای هیات مدیره نظام های صنفی

وی با اشاره به ضرورت همگرایی درونی بین هیات مدیره نظام های صنفی شهرستان ها خاطر نشان كرد: مطالبات بسیاری برای كشاورزان و بخش كشاورزی وجود دارد كه دستگاه ها مجاز به ارائه آن هستند و نظام صنفی به صورت سیستمی به سراغ تامین آنها باید حركت كند.  


  دیدار رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با معاون اول رئیس جمهور

رئیس نظام صنفی كشاورزی در حاشیه جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد كشاورزی با دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیدار و ملاقات نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس محمد شفیع ملك زاده در این دیدار ضمن معرفی نظام صنفی كشاورزی به عنوان تنها ساختار بخش كشاورزی كه با حضور مستقیم كشاورزان شكل گرفته است، در باره موضوع هایی نظیر خرید تضمینی محصولات كشاورزی و مشكلات مربوط به آن برای تولیدكنندگان و همچنین ضرورت حضور نظام صنفی كشاورزی در جلسات تعیین قیمت محصولات و حضور كشاورزان در مراكز خرید تاكید كرد.

وی همچنین خواستار رفع مسائل و مشكلات در موضوع های ارائه تسهیلات به بخش كشاورزی جهت سرمایه گذاری، معوقات بانكی بهره برداران و بویژه برقراری بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان و پوشش حداكثری برای کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی شد.

ملك زاده همچنین در این دیدار از معاون اول رئیس جمهوری دعوت نمود تا در یكی از جلسات آتی شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور حضور داشته باشند.


  كانال خبری پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی در تلگرام راه اندازی شد

"پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی" به اطلاع می‌رساند که کاربران محترم می‌توانند برای دریافت آخرین اخبار این پایگاه در کانال خبری ما در تلگرام با کلیک بر لینک زیر عضو شده و به زودی تازه ترین عناوین خبری را در قالب پیامک های خبری دریافت کنند.

لینك عضویت

https://telegram.me/agrisenf 


  سومین گردهمایی منطقه ای كارگزاران امور تشكلها و نمایندگان نظامهای صنفی كشاورزی در یزد برگزار شد

سومین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سال 1394 با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با حضور مسئولین امور تشکل ها و نمایندگان نظام های صنفی کشاورزی استان های یزد، کرمان، جیرفت، چهار محال بختیاری، مرکزی، لرستان و خراسان جنوبی طی روزهای 14-13 دی ماه 1394در محل سالن جلسات مهمانسرای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برگزار شد.       

بایدهای افزایش عضویت كشاورزان در نظام صنفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا محمود زارع، رئیس نظام صنفی کشاورزی استان یزد ضمن خیر مقدم به حاضرین گزارش از عملکرد نظام صنفی استان ارائه نمود.سپس مدیر تعاون روستایی استان یزد ضمن ارائه گزارش از وضعیت کشاورزی و اقلیم استان یزد به تبیین وتشریح ماهیت نظام صنفی کشاورزی، ضرورت ها،اهداف و روند شکل گیری نظام های نظام های صنفی کشاورزی پرداخته و در باره نحوه سازماندهی وساماندهی نظام ها و مسائل و مشکلات استان در حوزه نظام صنفی کشاورزی سخنانی بیان داشت.

علی جهازی تاكید كرد: برای افزایش عضویت كشاورزان در نظام صنفی لازم است كه دستاوردهای عینی نظام های صنفی برای كشاورزان به طور شفاف و گونه ای ملموس تر مشخص باشد.

تقویت باور و اعتماد به نقش محوری تشکل ها و نظام های صنفی

در ادامه مرتضی ادیب معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی به تبیین راهبردها، سیاست ها و برنامه های دفتر در سال 1394 پرداخته و مهم ترین راهبرد دفتر امور تشکل های کشاورزی را بستر سازی زمینه های افزایش قدرت چانه زنی و تاثیر گذاری تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی و نقش آفرینی آنها در موضوع بازار محصولات کشاورزی و همچنین تقویت باور و اعتماد به نقش محوری تشکل ها و نظام های صنفی در توسعه پایدار بخش کشاورزی عنوان كرد.

شناسایی مسائل نظام صنفی با استفاده از فنون آموزشی

در بخش دوم جلسه مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسیهای اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشکل های کشاورزی، اهداف برگزاری گردهمایی منطقه ای، نحوه اجرای دوره بر مبنای رهیافت، فنون مشارکتی و تکنیک های مربوطه را تشریح نمود. در همین راستا مهم ترین مسائل نظام صنفی طبق یافته های تکنیک کارت عبارت بودند از:ضعف اعتبار پروانه ها،کمبود منابع مالی،ضعف قوانین ومقررات، ضعف آموزش،تضامین، حسابرسی، عضوگیری،نداشتن سامانه جامع بانک اطلاعات و ضعف هیات مدیره نظام های صنفی نسبت به حوزه وظایف مقرره قانونی.

تشریح نحوه تكمیل فرم های گزارش گیری و تغییرات شناسنامه نظام صنفی

در برنامه دومین روز برگزاری این گردهمایی آموزشی، خانم شابلوپور با تشریح و تبیین فرم های دو گانه گزارش گیری و فرم تغییرات شناسنامه های نظام صنفی کشاورزی، تذکر های لازم در خصوص نحوه تکمیل فرمها را برای حاضران ارائه نمود.

در ادامه عدل طلب با تشریح و تجزیه وتحلیل ماتریس SWOT برای حاضران نسبت به اجرای آن با در نظر داشتن اهداف نظام صنفی کشاورزی و بررسی عوامل داخلی و خارجی آن اقدام نمود.در انتهای جلسه نیز در بخش پرسش و پاسخ، به سوال ها و ابهامات مطرح شده حاضران، پاسخ های مناسب توسط تسهیلگران این دوره آموزشی ارائه شد.

حاضران در این دوره آموزشی را آقایان سالاری ، بادرستانی، مشعل روز، شجاع و خانم ها مستشفی، کبیری، واحدی از سازمان تعاون روستایی استان ها و آقایان زارع، زرنگار، سالاری، اسماعیلی، مرادی، دهقان، حسینی، شهسواری، شکوهی و خانم عباسی از نظام های صنفی کشاورزی استان ها تشكیل می دادند.


  تایید پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی توسط رئیس دادگستری شهرستان طبس استان خراسان جنوبی

دادگستری شهرستان طبس استان خراسان جنوبی، پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی را به عنوان مدرك اصلی شناسایی كشاورزان مورد تایید قرار داد.

غلامحسین توكلی با بیان این مطلب و ضمن ابراز خرسندی از تلاش های نظام صنفی كشاورزی در جهت هویت بخشیدن به كشاورزان گفت: در جلسات آتی با قضات حوزه عمل، ‌نسبت به موضوع تایید پروانه فعالیت نظام صنفی تاكید خواهد شد به گونه ای كه از این پس، پروانه فعالیت صادره توسط نظام صنفی كشاورزی همانند دیگر اصناف در امور جاری دادگستری مورد توجه قرار گیرد.

توكلی این موضوع را پیرو پیگیری های مستمر تعاون روستایی استان و نظام صنفی كشاورزی شهرستان به منظور به رسمیت شناختن پروانه فعالیت نظام صنفی در مراجع قضایی و در جلسه مشترك اخیر برگزار شده با اسفندیاری مدیر تعاون روستایی استان خراسان جنوبی، شجاع مسئول امور تشكل های كشاورزی تعاون روستایی استان، بخشایی مدیر جهاد كشاورزی، سعیدی سرپرست تعاون روستایی، رئیس هیات مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان طبس ایراد نمود.

امید است با پیگیری مشابه در شهرستان ها و استان های كشور این اقدام در جهت اعتبار بخشی بیشتر به پروانه های فعالیت صورت گیرد. لازم به توضیح است پیش تر نیز اقدامات مشابه در تعدادی از شهرستان های كشور صورت گرفته است.


  مسابقه و مقاله


  معرفی و تقدیر از نظام صنفی كشاورزی نمونه كشور در مراسم انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی سال 94

مراسم سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی در سال 94، روز دوشنبه 14 دی ماه جاری با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، معاونین و روسای سازمان های وابسته به وزارت جهاد كشاورزی برگزار و از تولیدکنندگان و نمونه های برتر كشاورزی در حوزه های مختلف این بخش تقدیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این دوره از مراسم برای نخستین بار نظام صنفی كشاورزی نمونه كشور معرفی شد و این عنوان از سوی ستاد انتخاب نمونه های بخش كشاورزی به نظام صنفی كشاورزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان تعلق گرفت. آقای كریم صفاری به نمایندگی از این نظام صنفی كشاورزی نمونه در این مراسم حضور داشت و از وی تقدیر به عمل آمد.

در سی امین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی، 81 كشاورز نمونه کشوری در بخش‌های مختلف حوزه های زراعت، دام، باغبانی، ترویج، منابع طبیعی، شیلات، صنایع کشاورزی، نظام صنفی، تعاونی ها و تشکل های کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفتند.  


  جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی برگزار شد

جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی با حضور معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان،  رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و اعضای هیات مدیره نظام صنفی شهرستان های استان به منظور ارائه گزارش مالی سالانه و انتخاب بازرس نظام صنفی استان در روز پنج شنبه 26 آذر ماه 94 در شهر مشهد برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه اظهار داشت: تقویت همبستگی و حمایت نظام های بالا دست از نظام صنفی كشاورزی شهرستان موجبات استحكام ساختار و عملكرد نظام صنفی را در پی دارد.

مهندس محمد شفیع ملك زاده تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی از دوران گذار خود عبور نموده است و و باید به منظور دفاع منطقی و قانونی از حقوق كشاورزان و تولیدكنندگان برنامه های اجرایی قوی و كارآمد داشته باشد.

وی همچنین از نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یكی از پویاترین نظام های صنفی در كل كشور یاد كرده و از تلاش های رئیس نظام صنفی كشاورزی استان و مسئول امور تشكل های تعاون روستایی استان قدردانی كرد.

 در ادامه معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی بر ضرورت ظرفیت سازی، توانمندسازی و هم افزایی از طریق مشاركت كشاورزان در تولید و بخش كشاورزی تاكید كرد.

مرتضی ادیب گفت: دغدغه اصلی نظام صنفی كشاورزی باید پاسخ به این موضوع باشد كه عملكرد این نظام، چگونه و به چه صورت نقشی موثر در ارتقای تولید بخش كشاورزی و همچنین بهره وری آب كشاورزی ایفا خواهد كرد و در تدوین و تهیه مقررات و قوانین بخش كشاورزی و بویژه در برنامه ششم توسعه چه سهمی خواهد داشت.

وی تصریح كرد: تعریف چگونگی و شیوه عمل نظام صنفی كشاورزی در بحث تعادل بازار و فروش محصولات از دیگر دغدغه های نظام صنفی كشاورزی باید باشد.

سپس مهندس سید حسین موسوی نژاد رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی به ارائه گزارش عملكرد نظام صنفی استان طی سال گذشته در زمینه انعقاد قرارداد همكاری مشترك با مراكز خدمات هتل، مركز تحقیقات و آموزش علمی و كاربردی جهاد كشاورزی استان و غیره پرداخت.

در پایان جلسه مجمع با ارائه گزارش مالی سال 94، تصویب بودجه سال آتی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی و برگزاری انتخابات بازرس نظام صنفی كشاورزی استان، آقای جلال اسحاقی به عنوان بازرس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی انتخاب شد.

لینك: گزارش پایگاه اینترنتی ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی خراسان رضوی از برگزاری مجمع عمومی


  جلسه مشترك نظام صنفی كشاورزی كشور و صندوق بیمه محصولات كشاورزی برگزار شد

جلسه مشترك نظام صنفی كشاورزی كشور و صندوق بیمه محصولات كشاورزی با حضور آقایان ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه محصولات كشاورزی، اكبری رئیس نظام صنفی كشاورزی سمنان و نماینده كارگروه بیمه نظام صنفی كشاورزی كشور، باقری دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان قزوین، منصوری دبیر اجرای نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم به همراه تمامی معاونین و مدیران ستادی صندوق بیمه محصولات كشاورزی در روز 18 آذر ماه در محل ستاد صندوق بیمه کشاورزی ایران برگزار شد.

نارضایتی كشاورزان و دامداران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ضمن معرفی ساختار و كاركردهای نظام صنفی كشاورزی در جهت حل مسائل بخش كشاورزی و دفاع منطقی از حقوق تولیدكنندگان، در باره مشكلات اجرایی مربوط به بیمه محصولات كشاورزی و نارضایتی كشاورزان و دامداران در این ارتباط كه استقبال كم آنان را در پی داشته است به تشریح مطالب و مواردی پرداخت.

در ادامه نیز نمایندگان نظام های صنفی حاضر در جلسه به ذكر مسائل و مشكلات مربوط به بیمه محصولات كشاورزی پرداختند كه از سوی مدیران ستادی صندوق در مدیریت های بیمه محصولات زراعی، دامی و باغی پاسخ هایی ارائه شد.

مسائل و مشكلات مطرح شده را قبول داریم

سپس قائم مقام صندوق بیمه محصولات كشاورزی كشور در معرفی این صندوق گفت: هدف صندوق، انجام بیمه انواع محصولات كشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، كرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ و طوفان، خشكسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش كشاورزی است.

حسن نژاد ضمن قبول مسائل و مشكلات مطرح شده از سوی نظام صنفی كشاورزی در این جلسه افزود: قبول داریم كه میزان تعهد خسارت بیمه ای صندوق پایین است كه باید این میزان افزایش یابد كه به این منظور می باید ضریب ریسك و خطر پذیری پایین بیاید. به عنوان مثال ضریب خطر گندم از میزان 30 درصد باید به میزان 15 درصد تقلیل یابد.

كمك و همت نظام صنفی كشاورزی در اصلاح روش های اجرایی

وی در ادامه تصریح كرد: برای اصلاح امور جاری، تغییر در روش برنامه ها و نحوه اجرای آنها پیش بینی شده است كه كمك و همت نظام صنفی كشاورزی در این مورد می تواند بسیار موثر واقع شود.

قائم مقام صندوق بیمه محصولات كشاورزی اظهار داشت: ایران جزو معدود كشورهایی است كه بیشترین تعداد محصولات كشاورزی(156 محصول) را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد كه البته همین گستردگی و تنوع باعث ایجاد مشكلات بزرگی نیز شده است و باید در این مورد و به منظور ارتقای كیفیت كار، تجدید نظر صورت پذیرد.

بیمه به شرط پروانه در آینده

حسن نژاد ضمن تاكید بر لزوم بهره مندی از نظرات و راهكارهای نظام صنفی كشاورزی از طریق حضور رابطین و نماینده نظام صنفی كشاورزی در جلسات صندوق بیمه محصولات كشاورزی اضافه كرد: بحث صدور پروانه فعالیت صادره نظام صنفی كشاورزی مشتمل بر شناسنامه شغلی كشاورزان و بهره برداران موضوع بسیار مهم بخش كشاورزی است كه توسط نظام صنفی كشاورزی انجام می شود و می توان برای برنامه های آتی صندوق، بیمه محصولات كشاورزی را منوط به ارائه پروانه فعالیت در نظر گرفت.       

*این پایگاه اطلاع رسانی آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای شما در حوزه بیمه محصولات كشاورزی برای انعكاس به نظام صنفی است. 


  چشم انداز تغییر در مدیریت روستایی در برنامه ششم توسعه كشور در گفتگوی ایانا با مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی

ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری که از تکالیف برنامه ششم توسعه است، بنا دارد برای روستاهای کشور متولی قدرتمندی خلق کند که ظرف اولیه آن سازمان تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اشاره به کلیات برنامه ششم توسعه گفت: در سال 93، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان حوزه کشاورزی طرحی تدوین کردند که بر اساس آن، در کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مجلس، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک توسعه روستایی تشکیل شد.

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: از آنجا که توسعه روستایی در ایران متولی نداشته و اساساً روستاها بدون متولی رها شده‌اند و دستگاه‌ها وظایف خود در قبال روستاها را به‌درستی انجام نمی‌دهند، ضرورت تشکیل یک سازمان با چشم‌انداز کلی برای مدیریت روستا از سال 93 در بین دولت و مجلس مورد بحث قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آنچه اکنون در کلیات برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، نگاهی به تولی‌گری روستاهای کشور دارد که پیش از این در طرح تدوین‌شده مجلس مقرر بود با بسترسازی سازمان تعاون روستایی به‌منظور تقویت هدف‌دار روستاها تشکیل شود.


  تسلیت

با تاسف، مطلع شدیم كه پدر گرامی آقای مهندس حسین صفایی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوید. برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان، شكیبایی آرزو داریم.


  گفت و گو با رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و صنوف كشاورزی در باره مجامع نظام صنفی كشاورزی

مجمع عمومی در همه ساختارها و تشکل های غیردولتی و مردمی، عالی ترین ركن است كه از اجتماع اعضای آن ساختار به منظور انتخاب ارکان، تصمیم گیری در خصوص تصویب خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های سالانه، تصویب ترازنامه، بررسی گزارش عملکرد هیأت مدیره و همچنین دستورالعمل های اجرایی تشکیل می گردد.

مباحثی که پیرامون مجمع عمومی و انواع آن، نحوه تشكیل و برگزاری مجمع، حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه، شرط حضور اعضا در جلسه و هرآنچه باید در مجامع رعایت گردد و سوال های دیگر موجب افزایش سطح آگاهی و توانمندی ارکان و اعضای نظام صنفی و آشنایی بیشتر آنها با فرآیند برگزاری مجمع خواهد شد.

آقای نصرتعلی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و صنوف كشاورزی دفتر امور تشكل های كشاورزی، پاسخگوی سوال های ما و سوال های مطرح شده از سوی كاربران محترم در این ارتباط بوده است كه در پی می آید:

 

آقای كرمی مقدم، در ابتدا خوب است كه آخرین آمار نظام های صنفی کشاورزی كه تاكنون تشكیل شده اند و نسبت به برگزاری مجمع و انتخابات اقدام نموده اند را بیان كنید؟

تا زمان حاضر در 413 شهرستان از 432 شهرستان، و در 32 استان و همچنین کشور نظام صنفی كشاورزی تشكیل و مجمع عمومی انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس دور دوم  در سطح 350 شهرستان، 32 استان و کشور نیز برگزار شده است.

 

جلسات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان هر چند وقت یكبار می باید تشكیل شود؟ به طور ماهیانه برگزار می شود؟

خیر. جلسات هیات مدیره نظام صنفی شهرستان هر دو هفته یكبار تشكیل و با حضور اكثریت اعضاء‌ رسمیت می یابد.

 

بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع، چه زمانی در نظر گرفته می شود؟

از تاریخ دعوت تا تشكیل مجمع عمومی و نیز بین دو مرحله مجمع باید حداقل 10 روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از 45 روز بیشتر شود.

 

و زمانی كه انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس دستور کار جلسه باشد، چگونه است؟

زمانی که انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس دستور کار جلسه باشد، به منظور فرصت لازم به داوطلبین جهت اعلام کاندیداتوری و ارسال مدارک مربوطه، حداقل فاصله 30 روز است.

 

دعوت كنندگان مجمع، موضوع، مکان، زمان و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را به چه مراجعی ارائه می دهند؟

باید حداقل 10 روز قبل از تشكیل جلسه دعوتنامه ای به نظام صنفی کشاورزی استان و جهاد كشاورزی شهرستان (تعاون روستایی) به عنوان مسئول دبیرخانه شهرستانی برای هماهنگی حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط شامل: جهاد کشاورزی- دادگستری - کار، تعاون و رفاه اجتماعی - صنعت معدن تجارت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان و دبیرخانه استانی جهت حضور و نظارت بر فرآیند برگزاری مجمع عمومی ارسال نماید.

لازم به یادآوری است که نمایندگان دستگاه های اجرایی در جلسه مجمع عمومی فاقد حق رای هستند.

 

آیا حد نصاب تشكیل مجمع عمومی عادی با مجمع فوق العاده یكی است؟

نصاب مجمع عمومی عادی و فوق العاده هیچ فرقی با یكدیگر ندارد، اما تعداد آرا در تصمیمات و مصوبات آنها با هم متفاوت بوده و تصمیمات آن با رای دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

 

نحوه رای گیری در مجامع به چه نحوی است؟

اخذ رای در جلسات مجمع عمومی به صورت علنی است. مگر در مورد انتخاب هیات مدیره و بارزس و سایر مواردی كه مجمع تصویب نماید، كه به طور كتبی و مخفی خواهد بود.

 

ملاك حد نصاب قانونی در مجامع عمومی نظام صنفی چه چیزی است؟ یعنی آیا هر کشاورزی که دارای پروانه فعالیت نظام صنفی باشد می تواند در مجمع شرکت نماید؟

ملاك حد نصاب قانونی در مجامع عمومی اعضایی است که حق عضویت سالانه را پرداخت نموده و دارای پروانه فعالیت معتبر و تمدید شده از نظام صنفی مربوطه باشند. لذا نمایندگان دستگاه های اجرایی در تعیین حد نصاب قانونی مجمع محاسبه نخواهند شد. 

 

 

در مورد موضوع وكالت دادن سوال هایی مطرح است.آیا امكان وكالت دادن اعضا به یكدیگر در جلسات مجمع عمومی شهرستان و استان وجود دارد؟

هریک از اعضای نظام صنفی شهرستان می تواند وکالت یکی از دیگر اعضا را بصورت کتبی بر عهده بگیرد. ولی در مجمع عمومی نظام صنفی استان و هیأت عمومی و شورای مرکزی وکالت ممنوع می باشد.

 

 

برای برگزاری مجمع، دبیرخانه استانی و شهرستانی كه در تعاون روستایی شهرستان و استان مستقر هستند پیش بینی شده است. وظایف این دبیرخانه ها برای برگزاری مجمع چیست؟

دریافت و ثبت درخواست، مدارک و اسناد داوطبین از نظام صنفی جهت تعین صلاحیت نهایی آنها، ارسال دعوتنامه به دستگاه های اجرایی مرتبط جهت حضور در جلسه مجمع عمومی، بررسی مستندات مرتبط با برگزاری مجمع، کمک به تکمیل فرمهای مربوطه حین برگزاری مجمع، ارسال مدارک و مستندات به دبیرخانه مافوق جهت صدور پروانه تاسیس نظام صنفی توسط جهاد کشاورزی و یا ثبت تغییرات هیأت مدیره و بازرس نظام.

 

آیا دبیران اجرایی غیر عضو هیأت مدیره و یا غیر عضو نظام صنفی نیز در جلسات مجمع دارای حق رأی و حق اظهار نظر هستند؟

 خیر.

 

چرا؟

همانگونه که قبلا گفته شد تنها اعضایی که حق عضویت  پرداخت نموده و یا دارای پروانه فعالیت معتبر از نظام صنفی باشند، دارای حق رای هستند.

 

اگر شرایط به گونه ای باشد كه ناظرین دستگاه های اجرایی در جلسات مجمع عمومی شهرستان و استان حضور نداشته باشند، مجمع می تواند برگزار شود؟

بلی، در صورتی که نظام صنفی دعوتنامه را طبق مهلت مقرر (ده روز قبل از برگزاری) به دبیرخانه شهرستانی و یا استانی نظام صنفی برای هماهنگی با دستگاه ها ارسال کرده باشند و نمایندگان آنها حضور نداشته باشند برگزاری مجمع عمومی بلامانع خواهد بود.

 

ارسال بررسی مدارک احراز شرایط داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی بر عهده چه مراجعی است؟

داوطلبین موظفن حداکثر 15 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات فرم درخواست و مدارک مورد نیاز را به دفتر نظام صنفی شهرستان با اخذ رسید تحویل نماید. سپس نظام صنفی موظف است مدارک و مستندات افراد داوطلب را جهت بررسی نهایی به دبیرخانه شهرستان مستقر در جهاد کشاورزی(تعاون روستایی) شهرستان ارسال نماید.

 

جدا از ضوابط مربوط به برگزاری مجمع، موضوع حضور فعال اعضا در جلسات مجمع هم نكته مهمی است. در این مورد چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

نظام های صنفی كشاورزی به منظور حضور فعال اعضا در مجمع ضمن هماهنگی با مراکز جهاد کشاورزی، اداره ترویج جهاد کشاورزی، شوراها و دهیاران روستایی، نسبت به نصب پلاکارد و تبلیغات در اماکنی که اعضا بیشترین تردد را دارند از جمله تعاونی ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی اقدام نمایند.

 

معمولا موضوع رسمیت یافتن یا رسمیت پیدا نكردن جلسات مجمع، بحث های مربوط به خود را دارد. قوانین در این مورد چه می گوید؟ جلسات مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی با حضور چه تعداد از اعضا رسمیت می یابد؟

طبق مقررات مرتبط با نظام صنفی کشاورزی، مجمع عمومی در دور اول با حضور حداقل نصف به علاوه یك نفر از اعضاء‌ رسمیت می یابد.

 

اگر مجمع در نوبت اول به حد نصاب لازم نرسید...؟

 اگر در نوبت اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم با حضور حداقل یك سوم اعضاء رسمیت می یابد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور حداقل یك پنجم اعضاء در مرحله سوم ‌برگزار می شود.

 

برای رسمیت جلسات مجمع  در مراحل بعدی(سوم به بعد) چه اقدامی به عمل آمده است؟

 شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور برای قانونمند شدن نظام های صنفی شهرستان بویژه برگزاری مجمع عمومی مصوب نمود در مرحله چهارم و مراحل بعدی، حضور یك دهم اعضاء به شرطی كه در شهرستان های با كمتر از 1000 نفر عضو، از 50 نفر كمتر نباشد و در شهرستان های با بیش از 1000 نفر عضو، كمتر از 150 نفرنباشد، رسمیت می یابد.

 

رسمیت جلسه مجمع عمومی چگونه و توسط چه کسانی اعلام می شود؟

با کنترل لیست ثبت نام از اعضا و شمارش تعداد حاضرین، رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مسئول دبیرخانه شهرستانی نظام صنفی رسمیت  جلسه را اعلام می کنند.

 

 

بعد از رسمیت جلسه مجمع عمومی چه اقداماتی در جلسه صورت می پذیرد؟

ابتدا هیأت رئیسه مجمع شامل رئیس، منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای مجمع که کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرس نباشند توسط اعضا انتخاب می گردند. سپس پس از بررسی لیست حاضران نسبت به قرائت دستور جلسه جهت تصمیم گیری اعضا اقدام می نماید از جمله: دستورات جلسه مرسوم ارائه گزارش سالیانه هیات مدیره در باره فعالیت های نظام صنفی كشاورزی، بررسی ترازنامه،  برنامه و بودجه مورد نیاز سال بعد و ...

 

اگر در شرایطی، اعضای شركت كننده در انتخابات نظام صنفی شهرستان نسبت به برگزاری مجمع عمومی مشكل و یا اعتراضی داشته باشند چه كار باید انجام دهند؟

اعضای معترض می توانند حداكثر یك هفته بعد از زمان تشكیل مجمع، با ارائه ادله های لازم اعتراض خود را كتبا به هیأت رئیسه مجمع تسلیم كنند. هیأت رئیسه نیز یك هفته پس از دریافت شكایت و اعتراض نسبت به رسیدگی و اعلان نتیجه مهلت خواهد داشت.

 

در اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان، اصطلاحی به نام "دوره فترت" آمده است. منظور از دوره فترت چیست؟

دوره فترت به زمانی اطلاق می شود كه یك نظام صنفی، غیر فعال و یا تعطیل باشد و یا هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضا اعتنا نکرده و موجب نارضایتی عمومی اعضاء شوند و یا به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند.

 

برگزاری مجمع عمومی در دوره فترت چه وضعیتی دارد؟

در دوره فترت، جهاد كشاورزی (تعاون روستایی) شهرستان می تواند راسا نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام كند.

 

و پرسش آخر، مهم ترین نكته ای كه در بحث مجامع می باید مورد توجه نظام های صنفی قرار گیرد جیست؟

رعایت قوانین و مقررات موجود توسط اعضای هیأت مدیره نظام صنفی و رعایت فرآیند قانونی برگزاری مجمع است كه این امر در جهت شفاف سازی عملكرد آنان ضرورت دارد.


  برگزاری جلسات مشترك نظام صنفی كشاورزی استان مركزی با فرمانداران شهرستان های استان

نظام های صنفی كشاورزی در استان مركزی با فرمانداران شهرستان ها جلسات مشترك تشكیل دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مسئول امور تشكل ها و نظام بهره برداری تعاون روستایی استان مركزی با بیان این مطلب گفت: با هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام گرفته توسط سازمان تعاون روستایی و به منظور ایجاد تعاملات هر چه قوی تر با حوزه مدیریت فرمانداران شهرستان های استان مركزی در جهت حل مسائل صنفی و تشكلی مربوط، طی دو ماه گذشته تاكنون در 9 شهرستان از دوازده شهرستان استان شامل شازند، خمین، فراهان، خنداب،‌كمیجان، دلیجان، محلات، تفرش و ...جلسات مشترك نظام صنفی كشاورزی با فرمانداران تشكیل شده است.

مهندس بادرستانی اظهار داشت: در این جلسات با فرمانداری ها شاهد حضور مهندس همتی مدیر تعاون روستایی استان، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان، مدیر (معاون) جهاد کشاورزی شهرستان، روسای ادارات تامین اجتماعی شهرستان ها، مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی تولید شهرستان ها، اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان های تابعه و رئیس هیات مدیره و  بازرس نظام صنفی كشاورزی استان مركزی بودیم و در طی جلسات به نتایج مثبتی دست یافتیم.

وی در ادامه افزود: معرفی وظایف و كاركردهای نظام صنفی كشاورزی، تسهیل در تعاملات و حل مسائل تشكل ها و نظام های صنفی با ادارات و نهادها از طریق هماهنگی و اقدام فرمانداری، پیگیری برقراری بیمه تامین اجتماعی برای اعضای نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها بر طبق قوانین و ضوابط و حل مسائل و مشكلات موجود، دعوت از نماینده نظام صنفی كشاورزی در جلسات کارگروه کشاورزی یا جلسه شورای اداری شهرستان، اقدام نظام صنفی نسبت به نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی و تسلیم به اداره مالیاتی برخی از عناوین مشترك مطرح و مصوب شده طی این جلسات بوده است.

گفتنی است مراقبت در پیشرفت و حُسن جریان امور در سازمان ها و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و اقدامات اداری و سازمان های دولتی و محلی و مراقبت در اموری كه توسط ادارات و سازمان های مزبور انجام می شود، برخی از وظایف تعریف شده برای فرمانداران محسوب می شود.


  تسلیت

ضمن تاسف، باخبر شدیم كه مادر گرامی جناب آقای مهندس محمد قربانی مسئول امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن وی به سوگ نشسته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت میگوید.


  چهاردهمین جلسه و دومین جلسه دور جدید شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

چهاردهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور و دومین جلسه این شورا در دور جدید، روز دوشنبه 23 آذر ماه 94 با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و روسای هیات مدیره نظام صنفی استان های كشور و همچنین معاون باغبانی وزارت جهاد كشاورزی و مدیركل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی در سالن شهید نعمتی جم وزارت جهاد كشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدای جلسه به ارائه دستور جلسه مبنی بر بررسی ساختار پیشنهادی سازمانی نظام صنفی كشاورزی كشور و همچنین گزارش جلسات برگزار شده و پیگیری های انجام یافته نظام صنفی كشاورزی كشور طی دو ماه گذشته در بحث های بیمه تامین اجتماعی، راه اندازی سیستم نرم افزار نظام صنفی كشاورزی در كل كشور و بویژه تاكید و دستور وزیر جهاد كشاورزی در جلسه شورای مدیران جهاد كشاورزی به معاونین و مدیران برای حمایت از نظام صنفی كشاورزی پرداخت.

كد گذاری مشاغل بخش كشاورزی به طور همه جانبه دیده شود

سپس معاون امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه گفت: از دهه 30 خورشیدی تا دهه 90 شاهد شكل گیری انواع و اقسام تشكل ها در زمینه های تولیدی و بازرگانی در كشور بوده ایم اما تاكنون برای هیچیك از آنها آسیب شناسی درستی انجام نشده است كه چرا اغلب این تشكل ها بخصوص تشكل های تولیدی قوی عمل نكرده اند و كاركرد مناسبی در بخش كشاورزی نداشته اند و اگر عملكرد آنها با موفقیتی توام بوده، موفقیتی نسبی بوده است.

مهندس محمد علی طهماسبی افزود: یكی از مشكلات اساسی و دیرین بخش كشاورزی این است كه برای هر شغل و پاره شغل و برای شاغل بخش كشاورزی، تا به حال تعریف، كدگذاری و استاندارد سازی نداشته ایم كه نظام صنفی كشاورزی در این جهت گام ها را آغاز كرده است.  

وی در ادامه تصریح كرد: بحث كد گذاری مشاغل بخش كشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید بسیار دقیق و ظریف انجام بگیرد و به طور همه جانبه دیده شود و عوارض و آسیب های احتمالی شاغل در ارتباط با مسائل و قوانین بیمه ای، مالیاتی، پرداخت عوارض، ‌امور مربوط به وزارت بهداشت و ...در بررسی های كارشناسی لحاظ گردد.

هماهنگی تعامل نظام صنفی كشاورزی با مدیریت های باغبانی استان ها

معاون امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی افزود: با توجه به آشنایی ناكافی اغلب مدیران جهاد كشاورزی استان ها و شهرستان ها در سطح شهرستان ها نسبت به موضوع نظام صنفی كشاورزی، مكاتبه ای از طریق معاونت باغبانی انجام خواهد پذیرفت كه به موجب آن نظام های صنفی كشاورزی با استان ها هماهنگ شده و جلسات مشتركی بدین منظور و با هدف آشنایی و تعاملات بیشتر و موثرتر برگزار شود.

مهم ترین آسیب نظام صنفی كشاورزی، مساله آموزش است

در ادامه این جلسه كار بررسی و ارائه نظرات در باره چارت سازمانی پیشنهاد شده برای ساختار نظام صنفی كشاورزی كشور انجام پذیرفت كه طی آن هر یك از موافقان و مخالفان ساختار پیشنهادی مربوطه به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

مهندس بهروز بذلی، نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ضمن توضیح و تشریح ساختار ستادی نظام صنفی كشاورزی كشور و بخش ها و كارگروه های در نظر گرفته اظهار داشت: مهم ترین آسیب نظام صنفی كشاورزی، مساله آموزش است و در این ارتباط توانمندسازی نیروها در سه بخش اركان و هیات مدیره، كاركنان دفاتر استان و شهرستان و اعضاء از طریق ایجاد كارگروه ویژه بحث آموزش در نظام صنفی كشاورزی مورد تاكید است.

فرصتی مناسب برای معرفی نظام صنفی كشاورزی در ایام دهه فجر

در این جلسه همچنین دكتر پیمان فلسفی مدیركل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی با اشاره به برنامه های ویژه برای ایام دهه فجر امسال به منظور معرفی دستاوردهای حوزه روستایی و عشایری كشور اظهار داشت: در ذیل كمیته روستایی و عشایری شورای هماهنگی تبلیغات ستاد دهه فجر، هفت كار گروه پیش بینی شده است كه یكی از آنها كارگروه اقتصاد مقاومتی است و مسئولیت آن بر عهده مدیر دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی می باشد. این ایام فرصت مناسبی را در اختیار شبكه نظام صنفی كشاورزی در مناطق روستایی كشور در اختیار قرار می دهد تا به منظور معرفی این ساختار مردم نهاد بخش كشاورزی به جامعه و مسئولین ارشد كشور و سیاستگذاران حضوری منسجم و اقدامی موثر داشته باشند.

تجارب موفق نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی  

در نوبت عصر چهاردهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور، دكتر عطااله هاشمی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی به ارائه گزارش عملكرد نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی پرداخت كه برخی از دستاوردها و تجارب موفق نظام صنفی اخیر این استان در سال جاری عبارت بود از: پیگیری بیمه تامین اجتماعی نظام صنفی كشاورزی در كل كشور، برگزاری جلسات بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای اعضای نظام صنفی کشاورزی با حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان در پی تنظیم تفاهم نامه مشترک مربوطه، برگزاری جلسه منطقه ای نظام صنفی کشاورزی برای توجیه طرحهای مشارکتی سرمایه گذاری در مناطق محروم، برنامه ریزی تشكیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان تبریز، مكاتبه با معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت به منظور حمایت از کشاورزان کشور و ارائه پیشنهاد"طرح بیمه قیمت و تثبیت درآمد کشاورزان در محصولات استراتژیک"، برگزاری جلسه منطقه ای توجیهی تسهیلات اشتغال و سرمایه گذاری، تفاهمنامه با دفتر امور روستایی استانداری برای توسعه سرمایه گذاری در مناطق روستایی آذربایجان شرقی، اقدام و هماهنگی برای پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی، حضور فعال در جلسات برنامه ریزی و همایش های ستاد احیای دریاچه ارومیه.

گزارش روند اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی

دكتر عبدالرضا مسلمی نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه ضمن ارائه گزارش روند اصلاحیه نظام صنفی كشاورزی اظهار داشت: ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی را مكلف داشته است كه پس از سه سال از استقرار نظام صنفی كشاورزی، آیین نامه مربوط را اصلاح كند. در آینده با تصویب این آیین نامه در كمیسیون اصلی دولت، شاهد تشكیل اتاق اصناف كشاورزی در استان ها و شهرستان ها با هفت اتحادیه تخصصی در ساختار جدید نظام خواهیم بود.


کل صفحات : 35    ...    7    8    9    10    11    12    13    ...