تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  چشم انداز تغییر در مدیریت روستایی در برنامه ششم توسعه كشور در گفتگوی ایانا با مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی

ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری که از تکالیف برنامه ششم توسعه است، بنا دارد برای روستاهای کشور متولی قدرتمندی خلق کند که ظرف اولیه آن سازمان تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اشاره به کلیات برنامه ششم توسعه گفت: در سال 93، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان حوزه کشاورزی طرحی تدوین کردند که بر اساس آن، در کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مجلس، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک توسعه روستایی تشکیل شد.

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود: از آنجا که توسعه روستایی در ایران متولی نداشته و اساساً روستاها بدون متولی رها شده‌اند و دستگاه‌ها وظایف خود در قبال روستاها را به‌درستی انجام نمی‌دهند، ضرورت تشکیل یک سازمان با چشم‌انداز کلی برای مدیریت روستا از سال 93 در بین دولت و مجلس مورد بحث قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آنچه اکنون در کلیات برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، نگاهی به تولی‌گری روستاهای کشور دارد که پیش از این در طرح تدوین‌شده مجلس مقرر بود با بسترسازی سازمان تعاون روستایی به‌منظور تقویت هدف‌دار روستاها تشکیل شود.


  تسلیت

با تاسف، مطلع شدیم كه پدر گرامی آقای مهندس حسین صفایی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوید. برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان، شكیبایی آرزو داریم.


  گفت و گو با رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و صنوف كشاورزی در باره مجامع نظام صنفی كشاورزی

مجمع عمومی در همه ساختارها و تشکل های غیردولتی و مردمی، عالی ترین ركن است كه از اجتماع اعضای آن ساختار به منظور انتخاب ارکان، تصمیم گیری در خصوص تصویب خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های سالانه، تصویب ترازنامه، بررسی گزارش عملکرد هیأت مدیره و همچنین دستورالعمل های اجرایی تشکیل می گردد.

مباحثی که پیرامون مجمع عمومی و انواع آن، نحوه تشكیل و برگزاری مجمع، حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه، شرط حضور اعضا در جلسه و هرآنچه باید در مجامع رعایت گردد و سوال های دیگر موجب افزایش سطح آگاهی و توانمندی ارکان و اعضای نظام صنفی و آشنایی بیشتر آنها با فرآیند برگزاری مجمع خواهد شد.

آقای نصرتعلی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكل ها و صنوف كشاورزی دفتر امور تشكل های كشاورزی، پاسخگوی سوال های ما و سوال های مطرح شده از سوی كاربران محترم در این ارتباط بوده است كه در پی می آید:

 

آقای كرمی مقدم، در ابتدا خوب است كه آخرین آمار نظام های صنفی کشاورزی كه تاكنون تشكیل شده اند و نسبت به برگزاری مجمع و انتخابات اقدام نموده اند را بیان كنید؟

تا زمان حاضر در 413 شهرستان از 432 شهرستان، و در 32 استان و همچنین کشور نظام صنفی كشاورزی تشكیل و مجمع عمومی انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس دور دوم  در سطح 350 شهرستان، 32 استان و کشور نیز برگزار شده است.

 

جلسات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان هر چند وقت یكبار می باید تشكیل شود؟ به طور ماهیانه برگزار می شود؟

خیر. جلسات هیات مدیره نظام صنفی شهرستان هر دو هفته یكبار تشكیل و با حضور اكثریت اعضاء‌ رسمیت می یابد.

 

بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع، چه زمانی در نظر گرفته می شود؟

از تاریخ دعوت تا تشكیل مجمع عمومی و نیز بین دو مرحله مجمع باید حداقل 10 روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از 45 روز بیشتر شود.

 

و زمانی كه انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس دستور کار جلسه باشد، چگونه است؟

زمانی که انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس دستور کار جلسه باشد، به منظور فرصت لازم به داوطلبین جهت اعلام کاندیداتوری و ارسال مدارک مربوطه، حداقل فاصله 30 روز است.

 

دعوت كنندگان مجمع، موضوع، مکان، زمان و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را به چه مراجعی ارائه می دهند؟

باید حداقل 10 روز قبل از تشكیل جلسه دعوتنامه ای به نظام صنفی کشاورزی استان و جهاد كشاورزی شهرستان (تعاون روستایی) به عنوان مسئول دبیرخانه شهرستانی برای هماهنگی حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط شامل: جهاد کشاورزی- دادگستری - کار، تعاون و رفاه اجتماعی - صنعت معدن تجارت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان و دبیرخانه استانی جهت حضور و نظارت بر فرآیند برگزاری مجمع عمومی ارسال نماید.

لازم به یادآوری است که نمایندگان دستگاه های اجرایی در جلسه مجمع عمومی فاقد حق رای هستند.

 

آیا حد نصاب تشكیل مجمع عمومی عادی با مجمع فوق العاده یكی است؟

نصاب مجمع عمومی عادی و فوق العاده هیچ فرقی با یكدیگر ندارد، اما تعداد آرا در تصمیمات و مصوبات آنها با هم متفاوت بوده و تصمیمات آن با رای دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

 

نحوه رای گیری در مجامع به چه نحوی است؟

اخذ رای در جلسات مجمع عمومی به صورت علنی است. مگر در مورد انتخاب هیات مدیره و بارزس و سایر مواردی كه مجمع تصویب نماید، كه به طور كتبی و مخفی خواهد بود.

 

ملاك حد نصاب قانونی در مجامع عمومی نظام صنفی چه چیزی است؟ یعنی آیا هر کشاورزی که دارای پروانه فعالیت نظام صنفی باشد می تواند در مجمع شرکت نماید؟

ملاك حد نصاب قانونی در مجامع عمومی اعضایی است که حق عضویت سالانه را پرداخت نموده و دارای پروانه فعالیت معتبر و تمدید شده از نظام صنفی مربوطه باشند. لذا نمایندگان دستگاه های اجرایی در تعیین حد نصاب قانونی مجمع محاسبه نخواهند شد. 

 

 

در مورد موضوع وكالت دادن سوال هایی مطرح است.آیا امكان وكالت دادن اعضا به یكدیگر در جلسات مجمع عمومی شهرستان و استان وجود دارد؟

هریک از اعضای نظام صنفی شهرستان می تواند وکالت یکی از دیگر اعضا را بصورت کتبی بر عهده بگیرد. ولی در مجمع عمومی نظام صنفی استان و هیأت عمومی و شورای مرکزی وکالت ممنوع می باشد.

 

 

برای برگزاری مجمع، دبیرخانه استانی و شهرستانی كه در تعاون روستایی شهرستان و استان مستقر هستند پیش بینی شده است. وظایف این دبیرخانه ها برای برگزاری مجمع چیست؟

دریافت و ثبت درخواست، مدارک و اسناد داوطبین از نظام صنفی جهت تعین صلاحیت نهایی آنها، ارسال دعوتنامه به دستگاه های اجرایی مرتبط جهت حضور در جلسه مجمع عمومی، بررسی مستندات مرتبط با برگزاری مجمع، کمک به تکمیل فرمهای مربوطه حین برگزاری مجمع، ارسال مدارک و مستندات به دبیرخانه مافوق جهت صدور پروانه تاسیس نظام صنفی توسط جهاد کشاورزی و یا ثبت تغییرات هیأت مدیره و بازرس نظام.

 

آیا دبیران اجرایی غیر عضو هیأت مدیره و یا غیر عضو نظام صنفی نیز در جلسات مجمع دارای حق رأی و حق اظهار نظر هستند؟

 خیر.

 

چرا؟

همانگونه که قبلا گفته شد تنها اعضایی که حق عضویت  پرداخت نموده و یا دارای پروانه فعالیت معتبر از نظام صنفی باشند، دارای حق رای هستند.

 

اگر شرایط به گونه ای باشد كه ناظرین دستگاه های اجرایی در جلسات مجمع عمومی شهرستان و استان حضور نداشته باشند، مجمع می تواند برگزار شود؟

بلی، در صورتی که نظام صنفی دعوتنامه را طبق مهلت مقرر (ده روز قبل از برگزاری) به دبیرخانه شهرستانی و یا استانی نظام صنفی برای هماهنگی با دستگاه ها ارسال کرده باشند و نمایندگان آنها حضور نداشته باشند برگزاری مجمع عمومی بلامانع خواهد بود.

 

ارسال بررسی مدارک احراز شرایط داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی بر عهده چه مراجعی است؟

داوطلبین موظفن حداکثر 15 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات فرم درخواست و مدارک مورد نیاز را به دفتر نظام صنفی شهرستان با اخذ رسید تحویل نماید. سپس نظام صنفی موظف است مدارک و مستندات افراد داوطلب را جهت بررسی نهایی به دبیرخانه شهرستان مستقر در جهاد کشاورزی(تعاون روستایی) شهرستان ارسال نماید.

 

جدا از ضوابط مربوط به برگزاری مجمع، موضوع حضور فعال اعضا در جلسات مجمع هم نكته مهمی است. در این مورد چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

نظام های صنفی كشاورزی به منظور حضور فعال اعضا در مجمع ضمن هماهنگی با مراکز جهاد کشاورزی، اداره ترویج جهاد کشاورزی، شوراها و دهیاران روستایی، نسبت به نصب پلاکارد و تبلیغات در اماکنی که اعضا بیشترین تردد را دارند از جمله تعاونی ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی اقدام نمایند.

 

معمولا موضوع رسمیت یافتن یا رسمیت پیدا نكردن جلسات مجمع، بحث های مربوط به خود را دارد. قوانین در این مورد چه می گوید؟ جلسات مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی با حضور چه تعداد از اعضا رسمیت می یابد؟

طبق مقررات مرتبط با نظام صنفی کشاورزی، مجمع عمومی در دور اول با حضور حداقل نصف به علاوه یك نفر از اعضاء‌ رسمیت می یابد.

 

اگر مجمع در نوبت اول به حد نصاب لازم نرسید...؟

 اگر در نوبت اول به نصاب لازم نرسد، برای بار دوم با حضور حداقل یك سوم اعضاء رسمیت می یابد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور حداقل یك پنجم اعضاء در مرحله سوم ‌برگزار می شود.

 

برای رسمیت جلسات مجمع  در مراحل بعدی(سوم به بعد) چه اقدامی به عمل آمده است؟

 شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور برای قانونمند شدن نظام های صنفی شهرستان بویژه برگزاری مجمع عمومی مصوب نمود در مرحله چهارم و مراحل بعدی، حضور یك دهم اعضاء به شرطی كه در شهرستان های با كمتر از 1000 نفر عضو، از 50 نفر كمتر نباشد و در شهرستان های با بیش از 1000 نفر عضو، كمتر از 150 نفرنباشد، رسمیت می یابد.

 

رسمیت جلسه مجمع عمومی چگونه و توسط چه کسانی اعلام می شود؟

با کنترل لیست ثبت نام از اعضا و شمارش تعداد حاضرین، رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مسئول دبیرخانه شهرستانی نظام صنفی رسمیت  جلسه را اعلام می کنند.

 

 

بعد از رسمیت جلسه مجمع عمومی چه اقداماتی در جلسه صورت می پذیرد؟

ابتدا هیأت رئیسه مجمع شامل رئیس، منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای مجمع که کاندیدای عضویت در هیأت مدیره و بازرس نباشند توسط اعضا انتخاب می گردند. سپس پس از بررسی لیست حاضران نسبت به قرائت دستور جلسه جهت تصمیم گیری اعضا اقدام می نماید از جمله: دستورات جلسه مرسوم ارائه گزارش سالیانه هیات مدیره در باره فعالیت های نظام صنفی كشاورزی، بررسی ترازنامه،  برنامه و بودجه مورد نیاز سال بعد و ...

 

اگر در شرایطی، اعضای شركت كننده در انتخابات نظام صنفی شهرستان نسبت به برگزاری مجمع عمومی مشكل و یا اعتراضی داشته باشند چه كار باید انجام دهند؟

اعضای معترض می توانند حداكثر یك هفته بعد از زمان تشكیل مجمع، با ارائه ادله های لازم اعتراض خود را كتبا به هیأت رئیسه مجمع تسلیم كنند. هیأت رئیسه نیز یك هفته پس از دریافت شكایت و اعتراض نسبت به رسیدگی و اعلان نتیجه مهلت خواهد داشت.

 

در اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان، اصطلاحی به نام "دوره فترت" آمده است. منظور از دوره فترت چیست؟

دوره فترت به زمانی اطلاق می شود كه یك نظام صنفی، غیر فعال و یا تعطیل باشد و یا هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضا اعتنا نکرده و موجب نارضایتی عمومی اعضاء شوند و یا به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند.

 

برگزاری مجمع عمومی در دوره فترت چه وضعیتی دارد؟

در دوره فترت، جهاد كشاورزی (تعاون روستایی) شهرستان می تواند راسا نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام كند.

 

و پرسش آخر، مهم ترین نكته ای كه در بحث مجامع می باید مورد توجه نظام های صنفی قرار گیرد جیست؟

رعایت قوانین و مقررات موجود توسط اعضای هیأت مدیره نظام صنفی و رعایت فرآیند قانونی برگزاری مجمع است كه این امر در جهت شفاف سازی عملكرد آنان ضرورت دارد.


  برگزاری جلسات مشترك نظام صنفی كشاورزی استان مركزی با فرمانداران شهرستان های استان

نظام های صنفی كشاورزی در استان مركزی با فرمانداران شهرستان ها جلسات مشترك تشكیل دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مسئول امور تشكل ها و نظام بهره برداری تعاون روستایی استان مركزی با بیان این مطلب گفت: با هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام گرفته توسط سازمان تعاون روستایی و به منظور ایجاد تعاملات هر چه قوی تر با حوزه مدیریت فرمانداران شهرستان های استان مركزی در جهت حل مسائل صنفی و تشكلی مربوط، طی دو ماه گذشته تاكنون در 9 شهرستان از دوازده شهرستان استان شامل شازند، خمین، فراهان، خنداب،‌كمیجان، دلیجان، محلات، تفرش و ...جلسات مشترك نظام صنفی كشاورزی با فرمانداران تشكیل شده است.

مهندس بادرستانی اظهار داشت: در این جلسات با فرمانداری ها شاهد حضور مهندس همتی مدیر تعاون روستایی استان، رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان، مدیر (معاون) جهاد کشاورزی شهرستان، روسای ادارات تامین اجتماعی شهرستان ها، مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی تولید شهرستان ها، اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان های تابعه و رئیس هیات مدیره و  بازرس نظام صنفی كشاورزی استان مركزی بودیم و در طی جلسات به نتایج مثبتی دست یافتیم.

وی در ادامه افزود: معرفی وظایف و كاركردهای نظام صنفی كشاورزی، تسهیل در تعاملات و حل مسائل تشكل ها و نظام های صنفی با ادارات و نهادها از طریق هماهنگی و اقدام فرمانداری، پیگیری برقراری بیمه تامین اجتماعی برای اعضای نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها بر طبق قوانین و ضوابط و حل مسائل و مشكلات موجود، دعوت از نماینده نظام صنفی كشاورزی در جلسات کارگروه کشاورزی یا جلسه شورای اداری شهرستان، اقدام نظام صنفی نسبت به نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی و تسلیم به اداره مالیاتی برخی از عناوین مشترك مطرح و مصوب شده طی این جلسات بوده است.

گفتنی است مراقبت در پیشرفت و حُسن جریان امور در سازمان ها و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و اقدامات اداری و سازمان های دولتی و محلی و مراقبت در اموری كه توسط ادارات و سازمان های مزبور انجام می شود، برخی از وظایف تعریف شده برای فرمانداران محسوب می شود.


  تسلیت

ضمن تاسف، باخبر شدیم كه مادر گرامی جناب آقای مهندس محمد قربانی مسئول امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن وی به سوگ نشسته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت میگوید.


  چهاردهمین جلسه و دومین جلسه دور جدید شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

چهاردهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور و دومین جلسه این شورا در دور جدید، روز دوشنبه 23 آذر ماه 94 با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و روسای هیات مدیره نظام صنفی استان های كشور و همچنین معاون باغبانی وزارت جهاد كشاورزی و مدیركل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی در سالن شهید نعمتی جم وزارت جهاد كشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدای جلسه به ارائه دستور جلسه مبنی بر بررسی ساختار پیشنهادی سازمانی نظام صنفی كشاورزی كشور و همچنین گزارش جلسات برگزار شده و پیگیری های انجام یافته نظام صنفی كشاورزی كشور طی دو ماه گذشته در بحث های بیمه تامین اجتماعی، راه اندازی سیستم نرم افزار نظام صنفی كشاورزی در كل كشور و بویژه تاكید و دستور وزیر جهاد كشاورزی در جلسه شورای مدیران جهاد كشاورزی به معاونین و مدیران برای حمایت از نظام صنفی كشاورزی پرداخت.

كد گذاری مشاغل بخش كشاورزی به طور همه جانبه دیده شود

سپس معاون امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه گفت: از دهه 30 خورشیدی تا دهه 90 شاهد شكل گیری انواع و اقسام تشكل ها در زمینه های تولیدی و بازرگانی در كشور بوده ایم اما تاكنون برای هیچیك از آنها آسیب شناسی درستی انجام نشده است كه چرا اغلب این تشكل ها بخصوص تشكل های تولیدی قوی عمل نكرده اند و كاركرد مناسبی در بخش كشاورزی نداشته اند و اگر عملكرد آنها با موفقیتی توام بوده، موفقیتی نسبی بوده است.

مهندس محمد علی طهماسبی افزود: یكی از مشكلات اساسی و دیرین بخش كشاورزی این است كه برای هر شغل و پاره شغل و برای شاغل بخش كشاورزی، تا به حال تعریف، كدگذاری و استاندارد سازی نداشته ایم كه نظام صنفی كشاورزی در این جهت گام ها را آغاز كرده است.  

وی در ادامه تصریح كرد: بحث كد گذاری مشاغل بخش كشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید بسیار دقیق و ظریف انجام بگیرد و به طور همه جانبه دیده شود و عوارض و آسیب های احتمالی شاغل در ارتباط با مسائل و قوانین بیمه ای، مالیاتی، پرداخت عوارض، ‌امور مربوط به وزارت بهداشت و ...در بررسی های كارشناسی لحاظ گردد.

هماهنگی تعامل نظام صنفی كشاورزی با مدیریت های باغبانی استان ها

معاون امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی افزود: با توجه به آشنایی ناكافی اغلب مدیران جهاد كشاورزی استان ها و شهرستان ها در سطح شهرستان ها نسبت به موضوع نظام صنفی كشاورزی، مكاتبه ای از طریق معاونت باغبانی انجام خواهد پذیرفت كه به موجب آن نظام های صنفی كشاورزی با استان ها هماهنگ شده و جلسات مشتركی بدین منظور و با هدف آشنایی و تعاملات بیشتر و موثرتر برگزار شود.

مهم ترین آسیب نظام صنفی كشاورزی، مساله آموزش است

در ادامه این جلسه كار بررسی و ارائه نظرات در باره چارت سازمانی پیشنهاد شده برای ساختار نظام صنفی كشاورزی كشور انجام پذیرفت كه طی آن هر یك از موافقان و مخالفان ساختار پیشنهادی مربوطه به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

مهندس بهروز بذلی، نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ضمن توضیح و تشریح ساختار ستادی نظام صنفی كشاورزی كشور و بخش ها و كارگروه های در نظر گرفته اظهار داشت: مهم ترین آسیب نظام صنفی كشاورزی، مساله آموزش است و در این ارتباط توانمندسازی نیروها در سه بخش اركان و هیات مدیره، كاركنان دفاتر استان و شهرستان و اعضاء از طریق ایجاد كارگروه ویژه بحث آموزش در نظام صنفی كشاورزی مورد تاكید است.

فرصتی مناسب برای معرفی نظام صنفی كشاورزی در ایام دهه فجر

در این جلسه همچنین دكتر پیمان فلسفی مدیركل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی با اشاره به برنامه های ویژه برای ایام دهه فجر امسال به منظور معرفی دستاوردهای حوزه روستایی و عشایری كشور اظهار داشت: در ذیل كمیته روستایی و عشایری شورای هماهنگی تبلیغات ستاد دهه فجر، هفت كار گروه پیش بینی شده است كه یكی از آنها كارگروه اقتصاد مقاومتی است و مسئولیت آن بر عهده مدیر دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی می باشد. این ایام فرصت مناسبی را در اختیار شبكه نظام صنفی كشاورزی در مناطق روستایی كشور در اختیار قرار می دهد تا به منظور معرفی این ساختار مردم نهاد بخش كشاورزی به جامعه و مسئولین ارشد كشور و سیاستگذاران حضوری منسجم و اقدامی موثر داشته باشند.

تجارب موفق نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی  

در نوبت عصر چهاردهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور، دكتر عطااله هاشمی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی به ارائه گزارش عملكرد نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی پرداخت كه برخی از دستاوردها و تجارب موفق نظام صنفی اخیر این استان در سال جاری عبارت بود از: پیگیری بیمه تامین اجتماعی نظام صنفی كشاورزی در كل كشور، برگزاری جلسات بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای اعضای نظام صنفی کشاورزی با حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان در پی تنظیم تفاهم نامه مشترک مربوطه، برگزاری جلسه منطقه ای نظام صنفی کشاورزی برای توجیه طرحهای مشارکتی سرمایه گذاری در مناطق محروم، برنامه ریزی تشكیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان تبریز، مكاتبه با معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت به منظور حمایت از کشاورزان کشور و ارائه پیشنهاد"طرح بیمه قیمت و تثبیت درآمد کشاورزان در محصولات استراتژیک"، برگزاری جلسه منطقه ای توجیهی تسهیلات اشتغال و سرمایه گذاری، تفاهمنامه با دفتر امور روستایی استانداری برای توسعه سرمایه گذاری در مناطق روستایی آذربایجان شرقی، اقدام و هماهنگی برای پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی، حضور فعال در جلسات برنامه ریزی و همایش های ستاد احیای دریاچه ارومیه.

گزارش روند اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی

دكتر عبدالرضا مسلمی نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه ضمن ارائه گزارش روند اصلاحیه نظام صنفی كشاورزی اظهار داشت: ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی را مكلف داشته است كه پس از سه سال از استقرار نظام صنفی كشاورزی، آیین نامه مربوط را اصلاح كند. در آینده با تصویب این آیین نامه در كمیسیون اصلی دولت، شاهد تشكیل اتاق اصناف كشاورزی در استان ها و شهرستان ها با هفت اتحادیه تخصصی در ساختار جدید نظام خواهیم بود.


  میزگرد كارشناسی باید ها و نباید های اقتصادی تولید محصولات كشاورزی در رادیو اقتصاد

میزگرد "باید ها و نباید های اقتصادی تولید محصولات كشاورزی راهبردی"،‌ عصر روز شنبه 21 آذر ماه 94 با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مسئول كشاورزی حفاظتی معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد كشاورزی و مدیرمسئول، سردبیر ماهنامه كشاورز از رادیو اقتصاد پخش شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این برنامه رادیویی به تشریح برخی از مسائل بخش كشاورزی از جمله مقرون به صرفه نبودن تولید برای كشاورزان و بالا بودن هزینه های تولید، عدم كیفیت نهاده های كشاورزی، مساله خرد بودن اراضی و خرده مالكی بودن آن،‌ عدم ارائه آموزش لازم و در اختیار گذارده نشدن اطلاعات لازم در موضوع مدیریت مزرعه به بهره برداران، عدم رعایت الگوی كشت، عدم وجود سیستم مدون قیمت گذاری محصولات، سنگینی فشار مضاعف سودهای بانكی بر دوش كشاورزان پرداخت.  

مهندس محمدشفیع ملك زاده افزود: متاسفانه وقتی صحبت از مسائل و مشكلات بخش كشاورزی به میان می آید در نهایت همه كاسه كوزه ها بر سر كشاورز خرد می شود.مساله آب و كشاورزی یك معادله تك مجهولی و ساده نیست و آن عده ای كه دغدغه ساماندهی آب را دارند و صادق ترین قشر این جامعه هستند كشاورزان می باشند. قشری كه به لحاظ مسئولیت های اجتماعی و انسانی در تامین 98 درصد از امنیت غذایی كشور سهم دارد. همراه با مساله مهم آب،‌ دیگر مسائل مهم كشاورزان از لحاظ معیشتی و اشتغال نیز به شدت نیازمند اتخاذ راه حل و تدبیر است.

وی تصریح كرد: كشاورز از هیچ نوع حمایت اجتماعی برخوردار نبوده و حتی برخوردار از بیمه تامین اجتماعی نیست و تا سن 80 سالگی باید در مزرعه كار كند و بعد هم از كار افتاده در گوشه خانه ساكن می شود. با این میانگین سودهای بانكی چه طور كشاورز می خواهد رشد بكند؟

در این برنامه مدیر مسئول و سردبیر نشریه كشاورز نیز با اشاره به بهره وری بسیار پایین در بخش كشاورزی به علت اصلی نوع اقیلم گفت: بحران آب، كمبود آب و شور شدن آب در افزایش بهره وری و بهبود كیفیت محصولات اثر گذار است.

دكتر فریدون گل افرا افزود: امروزه 95 درصد از محصولات كشاورزی از طریق روش های معیشتی تولید می شود. ما سال های سال است كه موفق نشده ایم علم روز را به مزارع مان تزریق كنیم و به همین دلیل مكانیزاسیون، توسعه نیافته است و فرسوده شدن تعداد زیادی تراكتور و كمباین مزید بر علت شده است.

مسئول كشاورزی حفاظتی وزارت جهاد كشاورزی در این میزگرد اظهار داشت: در بخش كشاورزی چالش وجود دارد اما به بن بست نرسیده ایم و علم می تواند پاسخ مناسبی به چالش های موجود باشد.

مهندس فرزاد زلقی افزود: در حال حاضر وضعیت كشاورزی با سطح دانش فنی موجود جوابگوی وضعیت تولید نیست و باید به سمت كشاورزی دقیق و علمی شدن كشاورزی حركت كنیم و از روش های سنتی و مرسوم كه باعث افزایش هزینه های تولید می شوند دوری نماییم.

دانلود فایل صوتی (‌بخش اول) / (بخش دوم)


  برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور(7)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ شنبه 7 آذر تا سه شنبه 10 آذر ماه 1394 به این شرح اعلام میشود:

شنبه 7 آذر

جلسه با مهندس طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد كشاورزی

دیدار با دكتر عمادی مشاور وزیر جهاد كشاورزی در باره موضوع بیمه كارفرمایی

یكشنبه 7 آذر

جلسه با دكتر تاجگردون رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در باره بحث تامین اعتبار بیمه کارفرمایان کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی

دوشنبه 9 آذر

جلسات جداگانه به همراه نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با آقای مهندس یزدانی و مهندس مقدم از مشاوران نظام صنفی كشاورزی كشور در موضوع چارت سازمانی نظام كشوری

سه شنبه 10 آذر

پیگیری بحث نرم افزار نظام صنفی كشاورزی در كل كشور با دفتر دكتر بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادكشاورزی


  تسلیت

متاسفانه باخبر شدیم که رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان فراهان استان مركزی، آقای روح اله تبرته فراهانی در اثر حادثه ای جان باخته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی فقدان وی را به خانواده گرامی و همكاران محترم ایشان تسلیت می گوید.


  طی اقدام دفتر امور تشكلهای كشاورزی/اركان تشكلهای كشاورزی، تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی در مقابل حوادث قرار گرفتند

اركان تشكل های كشاورزی كشور، تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی در مقابل حوادث حین كار انجام وظیفه امور تشكل مربوطه درآمدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر طبق قرارداد منعقد شده اخیر میان دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران(وزارت جهاد كشاورزی) و بیمه پاسارگاد، اركان تشكل های كشاورزی، تشكل های خبرگان و هماهنگی و حمایتی، نظام های صنفی كشاورزی،‌ تعاونی های كشاورزی، روستایی، تولید ، تعاونی های زنان و شركت های سهامی زراعی در صورت بروز حوادث و خطرات در حین انجام كار، ماموریت، شركت در دوره های آموزشی و جلسات توجیهی و بازدید از سایر تشكل ها از حمایت های لازم بیمه ای برخوردار خواهند شد.

دفتر امور تشكل های كشاورزی طی یازده سال گذشته و از طریق برقراری بیمه مسئولیت مدنی، در جهت حمایت های اجتماعی بخش كشاورزی و همسو با وظایف حمایتی وزارت جهاد كشاورزی برای اركان تشكل های كشاورزی كشور اقدام داشته است.

به موجب این قرارداد، حادثه دیدگان با هماهنگی مدیریت تعاون روستایی شهرستان و استان، حداكثر ظرف مدت 5 روز به دفتر امور تشكل های كشاورزی معرفی می شوند تا اقدامات بعدی از طریق بیمه صورت گیرد.


  برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور(6)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ شنبه 30 آبان تا چهار شنبه 4 آذر ماه 1394 به این شرح اعلام میشود:

شنبه 30 آبان 94

شركت و سخنرانی در جلسه شورای مدیران با حضور وزیر جهاد كشاورزی و كلیه معاونین و مدیران ستادی وزارتخانه/ دستور مهندس حجتی وزیر جهاد كشاورزی به معاونین و مدیران جهت حمایت همه جانبه از نظام صنفی كشاورزی و همكاری در راستای تقویت نظام صنفی

یكشنبه 1 آذر 94

برگزاری جلسه شورای انفورماتیك با حضور دكتر آستانی در خصوص بحث نرم افزار و ساختار سازی

جلسه شورای انفورماتیك نظام صنفی كشاورزی با مهندس احمدی صومعه مدیركل فن آوری و اطلاعات وزارت جهاد كشاورزی با موضوع نصب اتوماسیون و امكان استفاده نظام صنفی كشاورزی از امكانات موجود در فن آوری وزارت جهاد كشاورزی برای دسترسی تمامی نظام های صنفی كشاورزی در كشور

دوشنبه 2 آذر 94

جلسه با دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره مسائل جاری نظام صنفی كشاورزی

جلسه با دكتر برنجی مشاور مدیرعامل و مسئول حوزه ریاست سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در باره تجهیز دفتر نظام صنفی كشاورزی كشور

جلسه با مهندس مقدم از مدیران سابق تشكل ها و دبیر راه اندازی سازمان نظام مهندسی در خصوص همكاری و مشاوره

سه شنبه 3 آذر 94

جلسه با مهندس ذوالفقاری رئیس اتحادیه گلخانه داران كشور و مهندس شریف از معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی

چهارشنبه 4 آذر 94

جلسه با مهندس كشاورز معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزی جهت همكاری های متقابل و ارائه مسائل و مشكلات نظام صنفی كشاورزی در بخش زراعت و اعلام حمایت از برنامه های نظام صنفی كشاورزی در حوزه زراعت

شركت در جلسه كمیته شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی/ بررسی نقش نظام صنفی كشاورزی در كمیته های روستایی و عشایری در برگزاری جشنواره های فرهنگی در كشور


  دومین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سال 1394 برگزار شد

دومین گردهمایی منطقه ای آموزشی- توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سال 1394 با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با حضور دبیران اجرایی نظام های صنفی كشاورزی و مسئولین امور تشكل های استان های آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، كردستان، كرمانشاه، ایلام و همدان و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی طی روزهای یكم و دوم آذر ماه 94 در تبریز برگزار شد.

مشاركت كاركنان در تصمیم گیری باعث افزایش انگیزه در بین آنان خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا حسین غفاری مدیر  تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی ضمن ارائه گزارشی از ویژگی های اقلیمی، محصولات برتر، تولیدات كشاورزی و فعالیت های استان در حوزه تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی گفت: مشاركت واقعی، مشورت با مردم قبل از تصمیم گیری است و مشاركت كاركنان در تصمیم گیری باعث ارتقاء سطح كیفی آنها و افزایش انگیزه در بین آنان خواهد شد.

توجه جدی به بحث اطلاع رسانی و تعاملات میان نظام های صنفی

سپس معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: یكی از ویژگی های تشكل های اجتماعی، مشاركت پذیری و مشاركت مردم در آنهاست و معتقدیم پروژه هایی كه در سطح شهرستان و استان برگزار می شود باید با مشورت كارگزاران اجرایی آن همراه باشد.

مرتضی ادیب اظهار داشت: هویت بخشی به كارهای كشاورزی، آموزش و توانمندسازی اركان نظام صنفی، كارگزاران امور تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی در سطح استان و شهرستان، نظارت و ارزیابی فعالیت های نظام صنفی كشاورزی و تعامل نظام صنفی كشاورزی با دستگاه های مرتبط جهت بهره برداری از ظرفیت های نهادها و سازمان ها برای پیشبرد اهداف و برنامه های نظام صنفی از راهبردهای تدوین شده و در حال اجرای دفتر امور تشكل های كشاورزی است.

وی ضمن اشاره به مسائل و مشكلات موجود در اجرای برنامه ها تصریح كرد: اطلاع رسانی در استان ها از عملكرد نظام صنفی كشاورزی و تعامل بین نظام های صنفی كشاورزی می باید مورد توجه و اهتمام جدی قرار بگیرد.

كارگاه آموزشی رهیافت ها و فنون مشاركتی با استفاده از تكنیك های آموزشی

در ادامه برنامه این گردهمایی، مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی نسبت به برگزاری كارگاه آموزشی رهیافت ها و فنون مشاركتی با استفاده از تكنیك های آموزشی اقدام نمود و با استفاده از تكنیك های كارت (طرح مسائل و مشكلات)، مقایسه زوجی( اولویت بندی مسائل و مشكلات با استفاده از ماتریس زوجی)، ژرف كاوی (بررسی روابط علت و معلولی مسائل و مشكلات پیش رو) و swot (سنجش و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف و فرصت، ‌تهدید به منظور شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی) مسائل و مشكلات نظام صنفی كشاورزی به عنوان موضوع اصلی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.

 

 مساله اعتبار پروانه فعالیت

سپس صادق توكلی كارشناس مسئول دفتر امور تشكل های كشاورزی مطالبی در خصوص اولویت بندی مسائل و مشكلات با استفاده از ماتریس زوجی با مشاركت فراگیران و امتیازبندی مشكلات بیان كرده و كار عملی كارگاه انجام گردید و بعد از اولویت بندی مسایل و مشكلات، دو مسئله اصلی(اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی، كمبود اعتبارات) با مشاركت اعضاء و با استفاده از تكنیك ژرف كاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهكارهای حل مشكل شناسایی شد.

در پایان گردهمایی این دو روزه نیز جمع بندی مباحث و چالش های مطرح شده توسط معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام شده و به سئوالات و ابهامات موجود در طول دوره پاسخ داده شد. همچنین آقای خانجانی معاون اداری و مالی تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی و آقای ذوالفقاری دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی در پایان ابراز امیدواری نمودند تا این جلسات آموزشی به شكوفایی، تقویت و ارتقای فعالیت های نظام صنفی بیانجامد.

گزارش پایگاه اینترنتی نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی از این گردهمایی آموزشی


  حضور نظام صنفی كشاورزی استان مركزی در نمایشگاه سراسری دام، طیور، ماشین آلات و صنایع وابسته کشاورزی استان

نهمین نمایشگاه سراسری دام، طیور، نهاده های كشاورزی، آبیاری و آبرسانی، آبزیان، ماشین آلات و صنایع وابسته با حضور بیش از 50 تولیدکننده از استان های كشور و نظام صنفی كشاورزی استان مرکزِی از تاریخ 26 تا 29 آبان ماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی در اراك برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، آشنایی کشاورزان با آخرین دستاوردهای تجربی و علمی در بخش دام و طیور و صنایع وابسته آن، ایجاد زمینه های تبادل نظر و ارائه راهکار در حوزه های تخصصی كشاورزی، طرح و بررسی مشکلات بخش کشاورزی و ایجاد فـرصت های شـغلی جدید از جمله اهدافی برگزاری این نمایشگاه بود.

نظام صنفی كشاورزی استان مركزی با برنامه ریزی و حضور فعال دراین نمایشگاه، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و معرفی نظام صنفی كشاورزی، اقدامات، فعالیت ها و كاركردهای این نظام به كشاورزان و مسئولان جهاد كشاورزی و استانداری بازدیدكننده در طی چهار روز زمان برگزاری نمایشگاه اقدام داشته است.


  برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور(5)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ شنبه 23 آبان تا پنج شنبه 28 آبان ماه 1394 به این شرح اعلام می شود:

شنبه 23 آبان

پیگیری حل مشكلات استقرار دفتر نظام  كشوری

یكشنبه 24 آبان

چلسه با مهندس جوادی معاون نیروی انسانی وزارت جهاد كشاورزی

دوشنبه 25 آبان

سخنرانی در جلسه بررسی ماده 21 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی در موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی با حضور دانشگاهیان و مسئولین وزارت جهاد كشاورزی/ موضوع های مطرح شده: اعطای امتیاز برای كشاورز زادگان جهت ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته كشاورزی، پذیرش دانشجوی كشاورزی بر اساس نیاز و لزوم آسیسب شناسی وضعیت فارغ التحصیلان كشاورزی، ضرورت ایجاد بحث بهره وری نیروی انسانی شاغل بخش كشاورزی جدا از بحث بهره وری آب، منابع و خاك.

سه شنبه 26 آبان

جلسه با خانم ادیب مسئول بیمه تكمیلی (بیمه آسیا) برای نظام های صنفی كشاورزی كل كشور  در دفتر نظام صنفی كشاورزی كشور

چهارشنبه 27 و پنج شنبه 28 آبان

سخنرانی در همایش ملی کشاورزی با هدف بررسی راهکارهای افزایش تولید محصولات ارگانیک، محل برگزاری: شیراز. با حضور مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران / موضوع های مطرح شده: بحث محصولات ارگانیك تاكنون از تشكیل جلسات مربوط فراتر نرفته است، در بحث مهم رعایت الگوی كشت هیچ برنامه و سیاست خاصی به كشاورزان اعلام نشده است و فقط تا به حال گفته شده است كه محصولی را نكاریم اما چه باید كاشت را كسی نگفته است!


  دستنویس یك گزارش*:نظارت و ارزیابی نظامهای صنفی كشاورزی استان مركزی/اطلاع رسانی كاركردهای پنهان نظام صنفی

برنامه نظارتی دفتر امور تشكلهای كشاورزی به استان مركزی برای بررسی فعالیتها و اقدامات نظامهای صنفی كشاورزی این استان در تاریخ  25/8/94 تا 27/8/94 انجام شد. استان مركزی نیز همانند بسیاری از استانهای كشور یكی از قطب های كشاورزی و دامپروری كشور محسوب می شود و با با اتكا بر توانمندی های صنعتی با سازماندهی و نظم بخشی حوزه كشاورزی آن نیز می تواند سهم قابل توجهی را در توسعه كشاورزی كشور به خود اختصاس دهد.

 

نظام صنفی كشاورزی در این استان و شهرستانهای تابعه تشكیل شده و با پیگیری سازمان تعاون روستایی و اعضای هیأت مدیره های آن پیگیر امور و وظایف محوله می باشند و اقدامات قابل توجهی را در حوزه های مختلف مربوط به امور كشاورزی و كشاورزان به انجام رسانیده اند. در این برنامه نظام صنفی شهرستانهای "اراك"، "خنداب" و "شازند" از مجموع 12 شهرستان این استان مورد بازدید قرار گرفته و در طی آن فعالیتها، اقدامات، ساختار مالی و اداری و عملكرد این نظامها به همراهی مسئول امور تشكلهای استان مورد بازدید و  بررسی قرار گرفت.

 

از مهمترین اقدامات در دست اجرای تعاون روستایی و نظام صنفی در این استان تشكیل جلسات با فرمانداران شهرستانها می باشد كه انتظار می رود با پیگیریهای بعدی نظامهای صنفی و همچنین سازمان تعاون روستایی بتواند در بهبود فعالیتها و اقدامات مؤثر و مفید واقع شود.

 

حمایت و هماهنگی بیشتر توسط مجموعه جهادكشاورزی در سطح استان و شهرستانها یكی از نیازهای نظامهای صنفی در این استان همانند بسیاری از استانهای دیگر است كه متأسفانه مورد كم توجهی قرار دارد. این امر علیرغم ابلاغیه وزیر جهادكشاورزی در این خصوص است و سازمان جهادكشاورزی استانها نیز موظف به ارائه گزارش در این خصوص به وزارت جهادكشاورزی می باشند.

 

بدون شك ساختار و عملكرد نظام صنفی با سایر تشكلهای دیگر بسیار متفاوت است و اعضای هیئت مدیره این نظامها باید به این نكته مهم واقف گردند كه نظام صنفی تشكلی فراگیر و عمومی می باشد كه لازم است به تمام ابعاد مرتبط با كشاورزان اعم از حرفه ای، رفاهی و خدماتی توجه نماید و در دفاع از آنها پیگیری و اقدام نماید.

 

اگرچه یكی از وظایف اصلی و مهم نظام صنفی كشاورزی عضو گیری و صدور پروانه فعالیت برای كشاورزان می باشد اما تمركز بر این امر تا زمانی مؤثر خواهد بود كه مزایایی بر این پروانه مترتب باشد، این در حالی است كه كاركردهای نظام صنفی بسیار فراتر از آن می باشد كه هم برای كشاورزان و هم برای دستگاههای اجرایی مرتبط ناشناخته مانده است.  لذا نظامهای صنفی ضروری است كاركردهای پنهان نظام صنفی را كه حاصل زحمات و پیگیری های آنان در حوزه های مختلف می باشد را مرتباً ارائه نمایند تا كشاورزان بدانند كه نظام صنفی پیگیر چه اموری برای آنها می باشد. بر این اساس محدود شدن كاركردهای نظام به موارد استفاده پروانه فعالیت، از توانمندی نظام صنفی كاسته و ضمن كاهش تعداد اعضا اقبال لازم برای پذیرش نظام صنفی در مجموعه ادارات استانی و شهرستانی از جمله جهادكشاورزی را نیز كاهش خواهد داد.خوشبختانه نظامهای صنفی استان مركزی علاوه بر عضوگیری و صدور پروانه فعالیت به حوزه های دیگر نظام نیز وارد شده اند و اقدامات قابل توجهی را نیز در این زمینه به انجام رسانده اند.

 

ضعف نظام صنفی به میزان قابل توجهی به عدم آگاهی و شناخت مدیران و كارگزاران دولتی و همچنین كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزی  نسبت به كاركردها و تأثیرات این نظام در بخش كشاورزی و روستایی مرتبط می باشد. نظامهای صنفی در استان مركزی نیز با مشكل عدم آگاهی و شناخت هم كارگزاران دولتی و هم عموم كشاورزان با این نظام مواجه اند، اگرچه اقداماتی برای رفع آن صورت گرفته است. 

 

توجه به تدوین برنامه های اجرایی سالانه، تشكیل مستمر كارگروه های مرتبط با نظام از جمله كارگروه تعیین ابعاد اقتصادی، ارتباطات و تعامل ضعیف با ادارات مرتبط در سطح شهرستان و استان، ضعیف بودن دبیرخانه های دولتی شهرستانی نظام صنفی از مسایلی است كه موفقیت نظام صنفی كشاورزی در این استان را می تواند تحت تأثیر قرار دهد.

 

امید است با نظارت عالیه قوی تر تعاون روستایی و تآكید بر رعایت قوانین و مقررات و حضور كشاورزان علاقمند و توانمند در مجموعه اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی كه عموماً بدون كمترین انتظار و با صرف وقت پیگیر امور نظامهای صنفی می باشند این نهاد مردمی دارای توانمندی لازم برای تحقق اهداف و وظایف خود باشد.

 

..............................

 

از برنامه های دیگر این سفر نظارتی بازدید از نمایشگاه سراسری تخصصی دام و طیور، نهاده های کشاورزی، آبیاری و آبرسانی، آبزیان، ماشین آلات و صنایع وابسته استان مركزی بود. این نمایشگاه با حضور بیش از 50 شرکت کننده از استان های مرکزِی، همدان، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، قم، مازندران، سمنان و تهران از تاریخ 26 لغایت 29 آبان ماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی برگزار شد.

 

 نظام صنفی كشاورزی استان مركزی نیز در این نمایشگاه حضور فعالی داشت با ارائه اطلاعات لازم نسبت به معرفی اقدامات و فعالیتهای این نظام اقدام نمود و جا دارد از پیگیری و تلاش این نظام جهت حضور در این نمایشگاه تشكر شود.

 

* مهندس علی شفیعی، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی


  جزوه آموزشی: آشنایی با اصول علم مدیریت برای مدیران نظام صنفی كشاورزی

مدیران نظام صنفی كشاورزی اغلب كشاورزانی موفق هستند كه مزرعه خود را به بهترین شكل مدیریت می‌كنند. اكثر آنها فنون كشاورزی را از پدران خود آموخته‌اند و بخشی نیز دارای تحصیلات كشاورزی هستند.

 

مدیریت یك سازمان مانند نظام صنفی با مدیریت یك مزرعه كاملا متفاوت است به همین دلیل بسیاری از كشاورزان موفقی كه به سِمَت هیئت مدیره یا مدیر اجرایی نظام صنفی برگزیده شده‌اند، نتوانسته‌اند وظایف مدیریتی خود را به نحو اكمل اجرا كنند. بررسی ها نشان داد كه با آموختن مبانی علم مدیریت و اصول علم مدیریت، عملكرد این افراد به طرز چشمگیری بهبود می‌یابد.

 

جزوه آموزشی "آشنایی با اصول علم مدیریت برای مدیران نظام صنفی كشاورزی"، مبانی علم مدیریت را به زبانی ساده معرفی می كند.

  

موضوع هایی كه در این متن با آنها آشنا خواهیم شد و توسط مهندس سعید بهشتی، ساده نویسی شده است، عبارتند از:وظایف مدیر، مدیریت امور مالی، مالیات دفاتر مالی، اسناد مالی، دوره مالی، صورت های مالی حسابرسی، بودجه ریزی امور مالی در نظام صنفی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملیات، پنج وظیفه اصلی مدیران نظام صنفی، عملیات اختصاصی نظام صنفی برای دستیابی به اهداف و غیره. 

 

دانلود جزوه آموزشی آشنایی با اصول علم مدیریت برای مدیران نظام صنفی كشاورزی

 

 

برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با نظام صنفی كشاورزی اینجا كلیك كنید


  جلسه مجمع عمومی عادی نظام صنفی كشاورزی استان مركزی برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی نظام صنفی كشاورزی استان مركزی با حضور رؤسای هیأت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان، نماینده سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان، نماینده سازمان تعاون روستایی استان و همچنین با حضور مدیر تعاون روستایی استان مركزی و نماینده سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در روز دوشنبه مورخ25/8/94 در محل سالن جلسات سازمان تعاون روستایی استان مركزی برگزار شد.

 

تكمیل بانك اطلاعات نظام صنفی استان و شهرستان های تابعه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این جلسه بعد از تشكیل هیئت رئیسه سنی، گزارش اقدامات و فعالیتهای نظام صنفی كشاورزی استان مركزی توسط رئیس هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان مركزی قرائت شد.

 

مسعود مرادی بخشی از اقدامات نظام صنفی كشاورزی استان مركزی در طی یكسال گذشته را تشریح نموده و اظهار داشت: در یك سال گذشته هیأت مدیره نظام صنفی استان 13 مورد جلسه تشكیل داده است، همچنین جلسات متعددی با سایر ادارات و افراد از جمله جلسه مشترك با بیمه محصولات كشاورزی، مدیریت ترویج استان، استانداری استان، فرمانداران شهرستانهای مختلف، بیمه تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس، رئیس و معاونین سازمان جهادكشاورزی استان و... برگزار شده است. همچنین در یك سال گذشته تفاهم نامه با مركز آموزش شهید بابایی برای ادامه تحصیل كشاورزان، با ترویج استان جهت برگزاری دوره های آموزشی ترویجی و با بسیج سازندگی برای صدور پروانه فعالیت برای كارآفرینان ورودی به بخش كشاورزی به امضا رسیده است و برای تكمیل بانك اطلاعات نظام صنفی استان و شهرستان های تابعه نیز اقدامات قابل توجهی انجام یافته است.

 

رئیس هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان مركزی به حضور فعال نظام استان در جلسات برگزار شده شهرستانهای استان با فرمانداران شهرستان ها اشاره نموده و افزود: این اقدام منجر به معرفی و اطلاع رسانی اقدامات نظامهای صنفی و پیگیری مسائل و مشكلات این نظامها در سطح شهرستانها شده است.

 

نظام صنفی كشاورزی رشد و پیشرفت داشته باشد

در ادامه مدیر تعاون روستایی استان مركزی در این جلسه گفت: مهم این است كه در كلیه شهرستان های استان به صورت هماهنگ و متوازن، نظام صنفی كشاورزی رشد و پیشرفت داشته باشد و بر این اساس حركت هدفمند و روبه جلو در سرلوحه كار نظام صنفی و تعاون روستایی قرار دارد.

 

مهندس همتی با تأكید بر این كه نظام صنفی كشاورزی تنظیم كننده اقدامات و فعالیتهای تشكل های فعال در بخش كشاورزی است، افزود: مهم ترین موضوع پیش رو، موضوع اطلاع رسانی و معرفی نظام صنفی كشاورزی به آحاد جامعه اعم از بخش دولتی و مردم است و اعتقاد راسخ بر این است كه مشاركت و حضور مردم باید مورد توجه جدی باشد.

 

وی اظهار داشت: اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی لازم است تا با علاقه، كارها را پیگیری نمایند و با درایت، تعامل و هم فكری اقدامات لازم را طراحی و پیگیری كنند.

 

مدیر تعاون روستایی استان مركزی در پایان بر اهمیت و حضور فعال تر سازمان جهادكشاورزی تأكید داشته و بر ارتباط نظام صنفی استان بر بهره گیری از توان و ظرفیت دفتر امور تشكلهای كشاورزی برای توسعه و بهبود فعالیت ها تأكید نمود.

 

نظام صنفی می تواند چاره گشای مشكلات كشاورزان در آینده باشد

بازرس نظام صنفی كشاورزی استان مركزی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملكرد بودجه ای سال های 94 و 93 پیش بینی های بودجه سال 95 را ارائه داد.

 

 

یداله مختاری با تاكید بر این كه نظام صنفی كشاورزی نیاز و خواسته حداقل 150سال قبل كشاورزان می باشد كه در چهار سال گذشته راه اندازی شده است، اظهار داشت: با شناخت و تجربه ای كه از شرایط و وضعیت كشاورزی و سیستم دولتی در اختیار است، می توان گفت كه نظام صنفی می تواند چاره گشای مشكلات كشاورزان در آینده باشد و خوشبختانه ورود نظام صنفی كشاورزی تاكنون به گونه ای بوده است كه شرایطی ایجاد شده كه بیشتر ادارات شهرستانی با نظر نظام صنفی عمل می كنند و این ناشی از ورود عام و كلی نظام در حوزه كشاورزی بوده است.

 

 

ضرورت توسعه ارتباطات بین نظامهای صنفی و تبادل تجربیات آنها با یكدیگر

سپس نماینده سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: نظام صنفی كشاورزی در سطح كشور تاكنون توانسته اقدامات قابل توجهی را در عرصه های مختلف به انجام برساند كه مهم ترین آن عضوگیری و صدور پروانه های فعالیت برای كشاورزان بوده است كه این عزیزان صاحب هویت و شناسنامه شده اند. این اقدام بزرگی است كه توسط نظام های صنفی عملی گردید، علاوه بر آن این نظام توانسته است در عرصه های دیگر از جمله پیگیری اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی، هماهنگی با ادارات مختلف برای پیگیری امور كشاورزی، صدور كارت شناسایی برای كشاورزان، پلاك گذاری خودروهای كشاورزی، مشاركت در اجرای طرح كاداستر، شركت در جلسات مرتبط با بخش كشاورزی، مشاوره امور كشاورزی به مدیران جهادكشاورزی و فرمانداری ها و بسیاری موارد دیگر ایفای نقش نماید.

 

علی شفیعی در ادامه بر توسعه ارتباطات بین نظامهای صنفی و تبادل تجربیات آنها با یكدیگر، توجه به نظارت های شهرستانی توسط تعاون روستایی و نظام صنفی كشاورزی استان، پیگیری ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی و روند اجرایی آن، پیگیری عضویت نظام های صنفی كشاورزی دركارگروه ها و جلسات مرتبط با بخش كشاورزی، تعامل با نمایندگان مجلس و در عین حال تأكید بر عدم ورود به مسائل سیاسی و احیاناً جانبداری از افراد و یا گروههای سیاسی تاكید كرد.

 

 رئیس اداره حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی، هدایت افراد توانمند برای حضور در هیات مدیره نظامهای صنفی را مورد تأكید قرار داده و رعایت ثبت و ضبط دقیق فعالیتهای مالی، بایگانی، اسناد و مدارك و مستندسازی فعالیتها و اقدامات، رعایت سلسله مكاتبات بر اساس ساختار دولتی و نظام صنفی كشاورزی، توجه و دقت كافی نسبت به مفاد آیین نامه، اساسنامه ها و نظام نامه ها،  سازماندهی و ساماندهی هیات های بدوی و تجدید نظر و ارائه گزارش های لازم به تعاون روستایی شهرستان و استان توسط نظامهای صنفی در نظامهای صنفی كشاورزی را الزامی دانست. 

 

وی افزود: اطلاع رسانی و بیان كاركردهای پنهان نظام صنفی از جمله تأثیر گذاری نظام صنفی بر قیمت گذاری محصولات، كالاها و نهاده های كشاورزی، پیگیری گسترش كاربردهای پروانه فعالیت در محاكم قضایی، مراجع بانكی و اداری، پیگیری مسائل بازار و انعكاس آن به مراجع ذیربط، شناسایی كشاورزان واقعی و كمك به نهادهای دولتی و بانكی برای ارائه خدمات به آنها و حضور نمایندگان كشاورزان در مجامع و جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با وضعیت آنها لازم است تا به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود.

شفیعی در پایان، پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی ایران به آدرس www.agrisenf.com كه برای اطلاع رسانی و دسترسی به اخبار، دستورالعمل‌ها و مکتوبات ابلاغی مربوط به نظام صنفی کشاورزی و پاسخگویی كارشناسی به پرسش های مطرح شده راه اندازی شده است را معرفی نمود.

 

در ادامه جلسه گزارش بودجه های سالیانه نظام صنفی استان و پیش بینی بودجه سال95 مورد بحث اعضا قرار گرفته و به تصویب رسید.


  برگزاری نشست هم اندیشی نظامهای صنفی كشاورزی استان هرمزگان و حل سریع مهمترین دغدغه كشاورزان استان

 

نشست هم اندیشی نظام های صنفی كشاورزی استان هرمزگان با حضور نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان استانداری و ولی فقیه، روسای سازمان های جهادکشاورزی و تعاون روستایی استان هرمزگان، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، رئیس نظام صنفی کشاورزی استان هرمزگان، رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی و جمع كثیری از كشاورزان منطقه، روز نوزدهم آبان ماه 94 در بندرعباس برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در این جلسه گفت: کشاورزان استان 440میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند که 241میلیاردتومان آن را بابت سود ودیرکرد تسهیلات باید پرداخت كنند.

ناصر حیدری پوری افزود: یکی از اهداف این همایش بررسی معوقه های کشاورزان است وپیشنهاد می شود برای برون رفت از این مشکل دولت سود ودیرکرد تسهیلات را تعیین تکلیف نموده واصل وام ها را در چندسال بصورت تقسیط شده از کشاورزان دریافت كند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز در این نشست گفت: پرداخت تسهیلات و انعقاد قراردادهای بانکی بایستی بر اساس عقود اسلامی به گونه ای باشد که بانک ها در سود وزیان شریک باشند،اما بانک ها فقط سود و دیرکرد را از کشاورزان مطالبه می کنند.

محمد شفیع ملك زاده ضمن اظهار تاسف از بدهی بیش از440میلیارد تومانی کشاورزان هرمزگانی به بانک ها،خواستار حمایت جدی دولت از کشاورزان در این بخش شد و تصریح كرد: وضعیت معیشتی و زیان هایی که به کشاورزان وارد می شود،مانند زیان حوادث غیرمترقبه است که بایستی از این قشر حمایت شود. کشاورزان با وجود خشکسالی،سرمازدگی،تورم وبی کیفیتی نهاده های کشاورزی، تولید می کنند،اما در زمان ورود به بازار رغبتی برای کشاورز به دلیل قیمت نامناسب خرید وجود ندارد.

وی همچنین هویت بخشی به کشاورزان،سازماندهی ونظم بخشی به بخش کشاورزی و دفاع منطقی و معقول از حقوق کشاورزان را به عنوان مهمترین وظایف نظام صنفی کشاورزی برشمرد.

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست هم اندیشی نظام های صنفی كشاورزی استان هرمزگان تصریح كرد: تعامل نظام های صنفی كشاورزی با نمایندگان كمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در اتخاذ تصمیمات و مصوبات در جهت حل مشكلات بخش كشاورزی بسیار اثر گذار است.

فرحناز علوی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان هرمزگان در این همایش از بدهی های بانکی به عنوان مهمترین دغدغه کشاورزان استان نام برد و خواستار اتخاذ تدابیر دولت برای رفع این مشکل اساسی در استان شد.

عنایت اله وكیلی پور رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی هم در این جلسه بابیان این که کشاورزان در بدترین شرایط خشکسالی و بلایای طبیعی،بیماری های لیمو،پرتقال،خرما و غیره قرار دارند، اظهار داشت:کشاورزان هرمزگان بیش از 440میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند که فقط 200میلیارد تومان تسهیلات است ومابقی سود ودیرکرد بانکی است.

تنظیم از منابع خبری: روزنامه دریا  ،  جهاد كشاورزی استان هرمزگان

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی: دفاع و حمایت از حقوق كشاورزان عنوانی است كه در همان صفحه نخست آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی و در تعریف نظام صنفی آمده است. قطعا هر گونه حمایت و دفاع منطقی و قانونی نیازمند اتخاذ برنامه، تعامل و پیگیری است.

برگزاری نشست نظام های صنفی كشاورزی استان هرمزگان با هدف بررسی و چاره اندیشی حل مهم ترین مشكل و دغدغه كشاورزان استان (معوقات و بدهی های بانكی كشاورزان) در پی تعاملات برنامه مند نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان با استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سپس تشكیل جلسه با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور منهتی به یك اقدام ارزشمند و چشمگیر در جهت حل مشكل كشاورزان استان شد.

دستور بخشیده شدن 220 میلیارد تومان سود و دیركرد وام های كشاورزان و قابل پرداخت شدن پرداخت بدهی کشاورزان در اقساط 3 تا 5 ساله، نتیجه ای بود كه دو روز بعد از برگزاری این جلسه و در پی جلسه مشترك نظام صنفی كشاورزی استان و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، اعلام و مقرر شد.


  تسلیت

باخبر شدیم كه مادر گرامی جناب آقای محمدرضا ملك محمدی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان ایلام و عضو شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن وی به سوگ نشسته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی از طرف تمامی فعالان حوزه نظام های صنفی كشاورزی، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوید.


  برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور(4)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ شنبه 16 آبان تا چهارشنبه 20 آبان ماه 1394 به این شرح اعلام می شود:

16 آبان 94

پیگیری مكاتبه انجام شده با وزیر جهاد كشاورزی در باره مشكلات خرید تضمینی ذرت

ادامه پیگیری استقرار دفتر نظام كشوری

17 آبان 94

حضور در نشست هم اندیشی نظام های صنفی كشاورزی استان كرمان

18 آبان 94

جلسه با دكتر بصیری مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی. موضوع: حضور نظام های صنفی كشاورزی در جلسات تصمیم گیر و تصمیم ساز بخش كشاورزی/ مسائل بحث خرید تضمینی محصولات كشاورزی/ پیگیری خرید محصول ذرت توسط شركت پشتیبانی امور دام (نتیجه: خرید 100 هزار تن محصول ذرت از كشاورزان چند استان)

19 آبان 94

حضور در نشست نظام های صنفی كشاورزی استان هرمزگان

20 آبان 94

جلسه با دكتر بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی. موضوع:بحث نرم افزار نظام های صنفی كشاورزی و هماهنگی با مدیریت فن آوری و اطلاعات وزارت جهاد كشاورزی، درخواست برگزاری نشست مشترك نظام صنفی كشاورزی كشور با مدیریت مذكور برای بهره مندی از سرورهای وزارتخانه / بحث سمپوزیوم آب و نظام صنفی كشاورزی/ بحث اعلان عدم نارضایتی نظام صنفی كشاورزی از قیمت های تضمینی محصولات/ پیگیری استقرار دفتر نظام صنفی كشاورزی كشور و حل مشكلات بوجود آمده

دیدار با آیت اله عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات دهه فجر. موضوع: معرفی دستاوردها و ظرفیت های نظام صنفی كشاورزی، بحث حضور كشاورزان و روستاییان و عشایر در مراسم های فرهنگی در كشور، هماهنگی برای حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی در جلسه آتی شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی


  كتابهای شناسنامه نظام صنفی كشاورزی و مبانی برنامه ریزی استراتژیك دفتر امور تشكلهای كشاورزی منتشر شد

كتاب های "شناسنامه نظام صنفی كشاورزی" و "مبانی برنامه ریزی استراتژیك (برنامه ریزی راهبردی دفتر امور تشكل های كشاورزی)" به تازگی و به تعداد  محدود از سوی دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران انتشار یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، كتاب "شناسنامه نظام صنفی كشاورزی" مجموعه مستندسازی شامل مشخصات حقیقی و حقوقی اعضای اصلی اولین هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها، دبیران اجرایی و بازرسان نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها و نیز مشخصات عمومی (تاریخ صدور پروانه تاسیس، شماره پروانه تاسیس، كد شناسایی پروانه تاسیس، شناسه ملی و تاریخ برگزاری انتخابات)، نشانی و تلفن تماس این نظام ها است.

وظیفه گردآوری و تنظیم اطلاعات این مجموعه 496 صفحه ای بر عهده خانم شابلوپور و با همكاری آقای صادق توكلی كورایم بوده است. مدیر و مشاوران طرح این مجموعه دكتر عبدالرضا مسلمی، مرتضی ادیب و مسعود عدل طلب هستند.

این مجموعه حاصل پیگیری های مستمر در اخذ گزارش ، مكاتبات و تماس های متعدد تلفنی جهت گردآوری اطلاعات و مشخصات اولین هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها بوده است. گفتنی است مستند سازی فعالیت های نظام صنفی و مشخصات اعضای هئیت مدیره نظام صنفی شهرستان ها از سال 1389 همزمان با برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی آغاز شده است.


عنوان دیگر مجموعه تازه انتشار یافته از سوی دفتر امور تشكل های كشاورزی، "مبانی برنامه ریزی استراتژیك (برنامه ریزی راهبردی دفتر امور تشكل های كشاورزی) " است كه در سه فصل و 217 صفحه ارائه شده است.

مسئولیت تهیه و تنظیم كتاب "مبانی برنامه ریزی استراتژیك" بر عهده مسعود عدل طلب و مشاورین طرح این مجموعه دكتر حسین علوی راد و دكتر عبدالرضا مسلمی بوده اند. این مجموعه حاصل پژوهش اعضای كارگروه تدوین استراتژی دفتر امور تشكل های كشاورزی است كه اعضای آن را ادیب، حسینی، كرمی مقدم، شفیعی، توكلی، بهشتی و احلام شابلوپور تشكیل می دهند.

در پیشگفتار این كتاب می خوانیم: برنامه ریزی استراتژیك مجموعه ای از تئوری ها و چهارچوب هایی است كه به همراه ابزارها و تكنیك های تكمیلی برای كمك به مدیران برای تفكر، برنامه ریزی و اقدام استراتژیك طراحی شده است. استراتژی الگوی پاسخ های سازمان به محیط خود در طول زمان است.

دفتر امور تشكل های كشاورزی با توجه به ضرورت تدوین،‌ اجرا و ارزیابی برنامه استراتژیك برای فعالیت های خود با تشكیل كارگروهی ویژه و با تجزیه و تحلیل اهداف، وظایف و كاركردهای دفتر، بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها بر اساس الگوها و چهارچوب های علمی و استاندارد به تدوین برنامه استراتژیك اقدام نموده است. 

دانلود متن كتاب مبانی برنامه ریزی استراتژیك


  جلسه هم اندیشی هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی شهرستان های استان كرمان برگزار شد

جلسه هم اندیشی هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی شهرستان های استان كرمان با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، روسا و دبیران اجرایی هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی شهرستان های استان كرمان در روز 17 آبان ماه 94 در محل سالن اجتماعات كانون وكلای استان تشكیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه ضمن اشاره به برخی از مشكلات كشاورزان در زمینه سودهای بانكی، خرید تضمینی گندم و ذرت گفت: تعداد مكاتبات كشاورزان و نظام های صنفی در باره مسائل موجود بسیار قلیل بوده و بهتر است اعتراضات شفاهی مطرح شده به صورت مكتوب به نظام استان و شورای مركزی ارائه شود. هر چند كه نظام صنفی كشاورزی كشور، مسائل عمومی بخش كشاورزی و مطالبات آن را پیگیری می كند.

مهندس محمد شفیع ملك زاده افزود: در مرحله ای قرار داریم كه از زمان آموزش چگونگی صدور پروانه و چگونگی عضوگیری و مسائل در ابتدای تشكیل نظام صنفی كشاورزی به هیات مدیره شهرستان ها گذر كرده ایم و اكنون زمان داشتن برنامه اجرایی برای مطالبه و احقاق حقوق كشاورزان و حمایت از این قشر در مجامع تصمیم ساز است و این مهم بر عهده هیات مدیره شهرستان و استان است.

معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز در این جلسه اظهار داشت: اعضای نظام صنفی و تشكل های اجتماعی در ارائه خدمات عام المنفعه موثر واقع می شوند و اگر برای یك فعالیت و كاری تلاش و چانه زنی می كنند سود آن به  كل جامعه بخش كشاورزی خواهد رسید و صرفا شامل اعضای صنف یا سایر تشكل ها نخواهد بود و تمامی كشاورزان از آن نفع می برند.

مرتضی ادیب با تاكید بر این كه ورود به بحث بازرگانی و تنظیم بازار از اهم فعالیت های نظام صنفی كشاورزی است، افزود: علاوه بر فعالیت های مختلفی كه نظام صنفی كشاورزی انجام می دهد یكی از موارد مشخص و مهم در بخش كشاورزی تاثیرگذاری و دقت نظر در حوزه تنظیم بازار محصولات كشاورزی است. یكی از دغدغه های عمده ذینفعان و كشاورزان علاوه بر تولید و مراحل مختلف آن، حضور در مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی در تجارت و تنظیم بازار محصولات كشاورزی است كه در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون انتزاع به صراحت از تشكل ها و نظام صنفی برای این امر تاكید شده است.

در پایان این جلسه از زحمات و تلاش های مهندس امیر بهزاد بهزادپور رئیس سابق نظام صنفی كشاورزی استان كرمان نیز تقدیر به عمل آمد.

با تشكر از خانم  مهندس مجیدیان دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان كرمان و بازرس نظام صنفی كشاورزی كشور


  هشتمین جلسه بررسی و تحلیل نرم افزار جامع نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

هشتمین جلسه بررسی و تحلیل نرم افزار جامع نظام صنفی كشاورزی كشور، روز یكشنبه دهم آبان ماه جاری در حضور رئیس و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مهندس موسوی نژاد نماینده نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی و مسئول پیگیری كننده سامانه جامع اطلاعات نظام صنفی كشاورزی گزارشی از روند كارهای انجام شده ارائه كرد. در ادامه نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی سه استان آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس در زمینه سامانه جامع اطلاعات نظام صنفی كشاورزی مورد استفاده خود توضیحاتی ارائه نمودند.

دكتر آستانه، مشاور نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه در باره شناخت بستر بخش كشاورزی و نیازهای نظام صنفی در این ارتباط به ارائه مطالبی پرداخت.

سپس مهندس توكلی نماینده دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن تشریح سیاست های دفتر امور تشكل های كشاورزی در حوزه سامانه جامع اطلاعات نظام صنفی كشاورزی تاكید كرد: این نرم افزار باید علاوه بر جامعیت در اطلاعات بتواند پاسخگوی نیازهای بخش نیز باشد.

مهندس ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ضمن تقدیر از اقدامات تاكنون انجام یافته از اعضای حاضر در جلسه خواست تا با نگاه به آینده و پیش بینی نیازهای ملی و پرهیز از منطقه ای فكر كردن نسبت به طراحی نرم افزار جامع نظام صنفی اقدام لازم به عمل آید.

در پایان این جلسه پس از بررسی نرم افزارها مصوبات زیر به تصویب رسید:

1-       با استان هایی كه تاكنون نسبت به معرفی رابط انفورماتیك اقدام نداشته اند، توسط نظام صنفی كشاورزی كشور مجددا مكاتبه شود.

2-       نرم افزارهای موجود(آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و خراسان رضوی) در اختیار تمامی استان ها قرار گیرد. جهت ارائه نظرات در خصوص انتقادات از نرم افزار مكاتبه شود.

3-       نظام صنفی كشاورزی كشور با توجه به در نظر گرفتن خواسته های استان ها و مطالعات صورت گرفته، جمع بندی نظرات خود را در جلسه آتی شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور جهت تصویب نهایی و برگزاری مناقصه اقدام نماید.

4-       پیشنهاد گردید هسته مركزی انفورماتیك با حضور و همكاری دكتر آستانه، رئیس، نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و نماینده دفتر امور تشكل های كشاورزی و رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تشكیل شود.


  انتصاب مسئول امور تشكل های كشاورزی استان خراسان رضوی در سِمت جدید

مسئول امور تشكل های كشاورزی استان خراسان رضوی به سمت معاون فنی و اجرایی سازمان تعاون روستایی این استان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس حمید رضا اسلانیان در طی حضور خود در امور تشكل های كشاورزی استان خراسان رضوی و از زمان شكل گیری نظام های صنفی شهرستانی، استانی و تا زمان حاضر در حوزه وظایف و مسئولیت های اجرایی، برنامه ریزی و هماهنگی با نظام های صنفی و دبیرخانه مركزی در جهت تحقق اهداف و ارتقاء شاخص های كیفی و كمی امور نظام ها در سطح شهرستان ها و استان خراسان رضوی عملكرد موثری داشته است.

حضور توامان مسئول امور تشكل ها و رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی در جلسات متعدد در بحث نظام صنفی و تعاملات لازم با سازمان ها،  نهادها و ادارات ذیربط به منظور رفع مشكلات و مسائل كشاورزان و نیز پیشبرد و توسعه نظام صنفی و همچنین اقدام برای راه اندازی و مدیریت پایگاه اینترنتی با عنوان ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی و هماهنگی، آموزش و ترغیب نظام های صنفی شهرستان برای ایجاد پایگاه های اینترنتی و تعامل با اعضای نظام ها برخی از فعالیت های وی به شمار می آید.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی از تلاش های مهندس حمید رضا اسلانیان در طی زمان حضور در امور تشكل های كشاورزی استان خراسان رضوی تقدیر نموده و برای وی در انجام امور سمت شغلی جدید در سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی آرزوی موفقیت دارد و امید است كه وی ارتباط خود را كماكان در این حوزه حفظ نماید.


  برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور (3)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ شنبه 9 آبان تا چهارشنبه 13 آبان ماه 1394 به این شرح اعلام می شود:

9 آبان 94

جلسه با نایب رئیس و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان تهران

10 آبان 94

برگزاری جلسه نرم افزار جامع نظام صنفی كشاورزی كشور

حضور در جلسه مربوط به هماهنگی برگزاری سمپوزیوم آب در كشور به میزبانی نظام صنفی كشاورزی

11 آبان

برگزاری سیزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور

12 آبان 94

جلسه با رئیس تشكل های معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی و معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سابق سازمان نظام مهندسی كشور در باره برنامه ششم توسعه كشور

13 آبان

پیگیری مسائل دفتر نظام صنفی كشاورزی كشور


  امضای تفاهم نامه مشترك دفتر امور روستایی استانداری و نظام صنفی كشاورزی آذربایجان شرقی

به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی در مناطق روستایی استان آذربایجان شرقی، عصر شنبه شانزدهم آبان ماه جاری تفاهم نامه همکاری بین دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری به نمایندگی ایرج مرندی و نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به نمایندگی عطااله هاشمی به امضا رسید.

 

رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: این تفاهم نامه با هدف تقویت فرهنگ سرمایه گذاری، ایجاد سرمایه گذاری کلان و خرد در مناطق روستایی و کم برخوردار در جهت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و تقویت بنیان های اقتصادی روستاها در قالب طرح های کشاورزی، بهبود فضای کسب و کار در مناطق روستایی و کم برخوردار، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت نیروهایی مازاد مولد روستاها از سوی نظام صنفی كشاورزی با استانداری آذربایجان شرقی منعقد شده است.

دكتر هاشمی افزود:، تامین سرمایه اولیه از اعضای نظام صنفی، معرفی طرح ها و پروژه های قابل سرمایه گذاری بر اساس مزیت های منطقه، پیگیری روند تشکیل شرکت ها و رعایت موارد قانونی، نظارت بر فرآیند جذب سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه ها و رعایت موارد قانونی، ایجاد هماهنگی بین اعضای نظام صنفی و استانداری از جمله تعهدات نظام صنفی كشاورزی است.

وی اظهار داشت: هماهنگی برای دریافت تسهیلات سرمایه گذاری در قالب آخرین دستورالعمل طرح مشارکت مردمی در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستا، همکاری در شکل گیری شرکت های سرمایه گذاری و دریافت تسهیلات مورد نیاز تا حد مقررات دفتر امور روستایی و شوراها، توجیه و هماهنگ سازی مدیران و رهبران محلی از قبیل شوراهای اسلامی و دهیاری ها برای همکاری و مشارکت در اطلاع رسانی و آگاه سازی اهالی و متقاضیان دریافت تسهیلات مربوط ازجمله تعهدات دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری است.

تنظیم از منبع: خبرگزاری مهر و پایگاه خبری نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی


  نخستین جلسه کارگروه مشترک سازمان تامین اجتماعی و نظام صنفی كشاورزی کشور برگزار شد

اولین جلسه کارگروه مشترک سازمان تامین اجتماعی، سازمان تعاون روستایی و نظام صنفی کشور برای بررسی ماده 63 قانون الحاق برخی به مواد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه مورخه 93/12/4 مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه کارفرمایان و کارگران بخش کشاورزی از محل 20 درصد درآمد حاصل از واردات میوه و سبزیجات برگزار گردید.

اولین جلسه کارگروه مشترک سازمان تامین اجتماعی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی کشور روز سه شنبه 5 آبان ماه 94 با حضور آقایان مسلمی و شفیعی از دفتر امور تشکلهای کشاورزی، ملک زاده و هاشمی از نظام صنفی کشاورزی، محمدی، اسماعیلی، بیدهندی،‌ ریگی از سازمان تامین اجتماعی برای بررسی ماده 63 قانون الحاق برخی به مواد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه مورخه 4/12/93 مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه کارفرمایان و کارگران بخش کشاورزی از محل 20 درصد درآمد حاصل از واردات میوه و سبزیجات تشکیل گردید و طرفین نظرات و دیدگاههای خود را نسبت به اجرایی شدن ماده قانونی بیان کردند.

مصوبات
برپایه همین گزارش اهم موارد مطرح و مصوب شده در این جلسه به شرح زیر است:

-1 مقرر گردید به منظور مشخص نمودن هدف قانونگذار از تخصیص 20 درصد از عوارض واردات میوه و سبزیجات برای بیمه کارفرمایان کشاورزی یا کارگران کشاورزی یا هر دو از مجلس استفساریه شود.

-2 با توجه به محدود بودن منبع مالی پیش بینی شده و محقق شده از محل منابع مذکور( 149 میلیارد ریال) راهکارهای اجرایی برای بیمه مشمولان موصوف اندیشیده و پیشنهادگردد.

3- پیگیریهای حقوقی جهت اصلاح قانون و تامین منابع پایدار جهت پوشش کلیه کارفرمایان کشاورزی انجام گیرد. در این خصوص پیشنهاد گردید اختصاص درصدی از محل عوارض کل واردات محصولات کشاورزی به مجلس پیشنهاد شود.

-4 تلاش و بررسی راهکارهای اجرایی و عملی جهت پوشش قراردادن کارفرمایان و کشاورزان از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

5- تلاش و بررسی برای رفع موانع و مشكلات بیمه كارگران كشاورزی كه به دلایل مختلف سلیقه ای عمل می شود.

6- مقرر گردید افراد شركت كننده در جلسه به عنوان اعضای كارگروه مشترك، به صورت مستمر و ماهیانه جلسات هماهنگی داشته باشند.

منبع: پایگاه اینترنتی نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی


  نخستین جلسه دور جدید شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

سیزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور و نخستین جلسه این شورا در دور جدید،  روز دوشنبه 11 آبان ماه 94 با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی، سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و روسای هیات مدیره نظام صنفی استان های كشور در سالن جلسات سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

 

لزوم گسترش دامنه فعالیت ها و كاركردهای نظام صنفی كشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: نه تنها مجموعه تعاون روستایی كه جهاد كشاورزی باید جدی تر در كنار نظام صنفی كشاورزی قرار گیرد تا این ساختار مردمی به درستی مستقر شده و بر مبنای اساس خوب و مستحكمی شكل بگیرد.

 

مهندس حسین صفایی با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی افزود: از آنجا كه مسائل حوزه های مختلف بخش كشاورزی با هم متفاوت است در این اصلاحیه اصرار بر آن شده است كه نظام صنفی به طور تخصصی تر وارد عمل شده و مسائل بخش كشاورزی را پیگیری كند. در هر شهرستان، ‌زیر مجموعه اتاق اصناف كشاورزی شهرستان تا 7 اتحادیه در 7 رشته تخصصی خواهیم داشت و این امر فرصت مغتنمی است برای این كه نظام صنفی كشاورزی، دامنه كاركردها و فعالیت هایش را گسترش دهد.

 

زمان كلی گویی به سر آمده است

وی ضمن تاكید بر برنامه ریزی نظام صنفی كشاورزی برای حضور و دفاع از حقوق كشاورزان در بحث های بسیار مهمی همچون آب كشاورزی اظهار داشت: زمان كلی گویی به سر آمده است و نظام صنفی باید در محافل مختلف، بحث های خود را كاملا حرفه ای، تخصصی و فنی ارائه كند.

 

بخشنامه ای برای آینده: عضویت اعضای تعاونی ها در نظام صنفی كشاورزی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران تصرح كرد: با مهیا شدن شرایط، سازمان مركزی در آینده بخشنامه ای صادر خواهد كرد كه به موجب آن اعضای تعاونی های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی ملزم به داشتن پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی باشند.

 

 

انگیزه و دغدغه نمایندگان كشاورزان كشور برای توسعه كشاورزی

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور نیز در این جلسه گفت: در دور دوم شورای مركزی با بهره مندی از تجارب به دست آمده طی سه سال و نیم گذشته، شناسایی نقاط قوت و ضعف و به همت انگیزه و دغدغه ای كه در نزد روسای هیات مدیره نظام های صنفی به عنوان نمایندگان كشاورزان كشور موجود است، تلاش كنیم تا قدم های مثبتی در بحث توسعه بخش كشاورزی، افزایش بهره وری، پیگیری مطالبات و دفاع منطقی و معقول از موكلان خودمان داشته باشیم و در تداوم هموار ساختن مسیر قبل، به نتایج مثبتی برسیم. 

 

پیشنهاد برای چارت سازمانی

مهندس محمد شفیع ملك زاده ضمن تشریح چارت سازمانی پیشنهادی نظام صنفی كشاورزی كشور از روسای هیات مدیره نظام های صنفی استان ها خواست تا در تعاملات خود، ظرف مدت دو هفته آینده نسبت به ارائه نظرات و پیشنهادها در باره معاونت ها، كارگروه ها، شرح وظایف آنها و همچنین ارسال مشخصات و رزومه كاری افراد برای عضویت در كمیته ها اقدام نمایند.

 

وی در ادامه تصریح كرد: اعضای كارگروه ها و كمیته ها فقط منحصر به اعضای شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور نیست و هیات مدیره استان و شهرستان و حتی یك كشاورز عضو دارای پروانه فعالیت نظام صنفی نیز می تواند در این بخش ها حضور داشته باشد.

 

 

 


  برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور (2)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ 28 مهر تا 7 آبان ماه 1394 به این شرح اعلام می شود:

28 مهر 94

جلسه با مدیران كل دفاتر میوه های گرمسیری و سردسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی

جلسه با مسئول تشكل ها در معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی

29 مهر 94

دیدار با مهندس صفایی مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در باره مسائل و مشكلات خرید تضمینی سیب و ذرت

مكاتبه با وزیر جهاد كشاورزی و طرح مساله مربوط به مشكلات خرید تضمینی ذرت

هماهنگی برگزاری جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی

3 آبان 93

جلسه با مهندس كلاته رحمانی و مهندس محمدزاده اعضای هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی در پیگیری موضوع خرید سیب درختی از باغداران

حضور در جلسه شورای مدیران جهاد كشاورزی استان فارس

4 آبان 94

حضور در میزگرد تخصصی آسیب شناسی حمایتی بخش كشاورزی با تاكید بر خرید تضمینی، بنا به دعوت معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری، با شركت مشاور اقتصادی رئیس جمهور.

5 آبان 94

جلسه با معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به همراه دكترهاشمی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی، دكتر مسلمی مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مهندس شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی با موضوع نحوه اجرای ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/94 مجلس شورای اسلامی 

6 آبان 94

جلسه (دوم) با مسئول تشكل ها در معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی، موضوع:گلخانه ها

7 آبان 94

پیگیری تجهیز ساختمان نظام صنفی كشاورزی كشور


  نخستین گردهمایی منطقه ای آموزشی توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سال 94 برگزار شد

اولین جلسه گردهمایی منطقه ای آموزشی توجیهی كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سال 94 با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با حضور دبیران اجرایی نظام های صنفی و مسئولین امور تشكل های استان های تهران، البرز، قم، قزوین، سمنان، مازندران، گلستان و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان گیلان طی روزهای 26 و 27 مهرماه 94 در مرکز آموزش عالی کشاورزی میرزا کوچک خان گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا زوار مسئول امور تشكل های كشاورزی استان گیلان و خانم دكتر بشارتی معاون مركز آموزش عالی كشاورزی گیلان ضمن خیر مقدم به حاضران به اعلام برنامه گردهمایی پرداختند.

نظام صنفی كشاورزی تعداد كشاورزان بیشتری را تحت پوشش قرار دهد

تیمور رنگیدن مدیر تعاون روستایی استان گیلان با بیان وضعیت تولید محصولات كشاورزی و فرآورده های دامی استان به تشریح فعالیت و شكل گیری ساختار نظام صنفی در استان گیلان و 16 شهرستان تابعه پرداخته و تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی باید بتواند كشاورزان بیشتری را تحت پوشش قرار داده و در جهت دفاع از حقوق صنفی آنان گام بردارد.

ضرورت مشورت با كارگزاران اجرایی

سپس معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: یكی از برنامه های اجرایی دفتر امور تشكل های كشاورزی برگزاری جلسات گردهمایی های منطقه ای با حضور همكاران استان ها و شهرستان ها است و بهترین نتیجه از فعالیت ها و پروژه هایی كه در شهرستان اجرا می شود زمانی است كه با مشورت كارگزاران اجرایی توام باشد.

مرتضی ادیب در ادامه به تشریح سیاست ها و راهبردهای طراحی شده و در حال اجرای دفتر امور تشكل های كشاورزی برای سال  94  و مسائل و مشكلات موجود در اجرای برنامه ها پرداخته و برآموزش و توانمندسازی ارتقاء سطح دانش كارگزاران امور تشكل های كشاورزی در سطح استان و شهرستان،‌ ضرورت مستند سازی فعالیت های استان، آشنایی بعضی از همكاران و هیات مدیره های نظام صنفی از قوانین و مقررات و همچنین تقویت اطلاع رسانی نظام صنفی جهت آشنایی كشاورزان از مزایا و كاركردهای عضویت در نظام صنفی تاكید كرد.

كارگاه آموزشی و 9 مساله نظام صنفی

سپس مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی در بخش كارگاه آموزشی، به ارائه رهیافت ها و فنون مشاركتی با استفاده از تكنیك های كارت (طرح مسائل و مشكلات)، مقایسه زوجی( اولویت بندی مسائل و مشكلات با استفاده از ماتریس زوجی)، ژرف كاوی (بررسی روابط علت و معلولی مسائل و مشكلات پیش رو) و swot )سنجش و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف و فرصت، ‌تهدید به منظور شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی) پرداخت.

فراگیران در این بخش، 9 مساله را برای نظام صنفی كشاورزی اعلام نمودند كه برخی از آنها عبارت بود از:  نبود اعتبار لازم در پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی، ضعف در قوانین و مقررات، حمایت نكردن دستگاه های دولتی، ضعف در عضو گیری، ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات، توانمند نبودن هیئت مدیره نظام های صنفی كشاورزی، ضعف در تعامل نظام صنفی كشاورزی با دستگاه های دولتی و كمبود اعتبارات.


کل صفحات : 35    ...    8    9    10    11    12    13    14    ...