تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  اسامی داوطلبین احراز سمت های رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و بازرس نظام صنفی كشاورزی كشور اعلام شد

دفتر امور تشكل های كشاورزی، اسامی داوطلبین احراز سمت های رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و بازرس نظام صنفی كشاورزی كشور در جلسه هیات عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور را اعلام كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، فهرست اسامی این داوطلبین بدین شرح است:

داوطلبین احراز سمت رئیس:

1-       مسعود اسدی، استان خوزستان

2-       موسی رهنمایی، استان اصفهان

3-       محمدشفیع ملك زاده،‌استان فارس

4-       عطااله  هاشمی، استان آذربایجان شرقی

5-       سیدحسین موسوی نژاد،‌ استان خراسان رضوی

6-       کامران رضایی،‌ استان كرمانشاه

7-       سیدمصطفی مرتضوی، ‌استان كرمان

8-       حسن سعیدی، ‌استان گلستان

9-       عباس سروش،‌استان مركزی

داوطلبین احراز سمت نایب رئیس:

1-       سید نصراله هاشمی کمانگر،‌استان مازندران

2-       هوشنگ احمدی پور،‌استان همدان

3-       بهروز بذلی،‌استان تهران

4-       محمدرضا ملک محمدی،‌ استان ایلام

5-       مرتضی مکرمی،‌ استان خراسان شمالی

6-       فرشید ترابی،‌ استان البرز

7-     عبداله فرجی، استان كردستان

داوطلبین احراز سمت خزانه دار:

1-       محمود زارع محمود آبادی، ‌استان یزد

داوطلبین احراز سمت بازرس:

1-       عبدالحکیم چپرلی، ‌استان گلستان

2-       شجاع الدین قربانی، ‌استان مازندران

3-       عبدالحسین احمدوند، ‌استان همدان

4-       مجید گرجی، استان ‌تهران

5-       فرهاد  احمدیان، استان ‌تهران

6-       سیمین مجیدیان،‌ استان كرمان

7-       رضا  مهرابی،‌ استان ایلام

8-       ناصر زرین جوی الوار، ‌استان ایلام

9-       سعید  رضایی، ‌استان ایلام

10-     علی اصغر صفائیان، استان خراسان رضوی

11-    مجید نوروزی،‌ استان آذربایجان غربی

12-    ایرج  شهبازی،‌ استان فارس

بنا بر اعلام دفتر امور تشكل های كشاورزی، فهرست اسامی داوطلبین نامبرده شده به ترتیب زمان ارسال مدارك و اطلاعات آنان به دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی(دفتر امور تشكل های كشاورزی) بوده است.


  تاكید بر رعایت قوانین و مقررات برای صحت صدور پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی

در پی گزارش واصله از برخی شهرستان ها در خصوص جعل پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی توسط بعضی از اشخاص، دفتر امور تشكل های كشاورزی طی ابلاغیه ای بر رعایت موارد قانونی جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء‌استفاده در صدور پروانه ها تاكید كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این ابلاغ كه طی مكاتبه دفتر امور تشكل های كشاورزی با تعاون روستایی استان ها انجام پذیرفته است بر رعایت این موارد قانونی از سوی نظام صنفی استان و شهرستان ها تاكید شده است:

1-       هماهنگی با دستگاه ها و مراكز خدمات دهنده جهت اخذ استعلام از نظام صنفی كشاورزی شهرستان برای اصالت پروانه

2-       تهیه و چاپ متمركز پروانه ها توسط نظام صنفی استان و درج شماره سریال پروانه برای شهرستان ها

3-       استفاده از هولوگرام در پروانه ها

4-       استفاده از مهر برجسته.


  شناسنامه نظام های صنفی كشاورزی در دوره نخست، منتشر خواهد شد

اقدام برای گردآوری شناسنامه نظام صنفی كشاورزی در اولین دوره آن(1392- 1388) یكی از اموری بوده است كه در دفتر امور تشكل های كشاورزی از مدت ها قبل به طور مستمردر دست اجرا و پیگیری بوده است و بویژه در طی یك سال گذشته به طور روزانه و با سخت كوشی ها و پیگیری های فراوان و تماس های تلفنی با كارگزارن استانی امور تشكل ها و بویژه اعضای هیات مدیره نظام های صنفی در استان ها و شهرستان های كشور در اخذ آمار و اطلاعات مربوطه انجام شده است. خانم شابلوپور كارشناس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان مسئول مستقیم این اقدام، پاسخگوی سوال های ما در این ارتباط بود كه در پی می آید:

تهیه شناسنامه نظام صنفی كشاورزی از چه زمانی در دفتر امور تشكل های كشاورزی آغاز شد و چه اهداف و نیازهایی برای آن مطرح بود؟

- از سال 1389 همزمان با برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی مستند سازی فعالیت های نظام صنفی و مشخصات اعضای هئیت مدیره آغاز شده است و در حال حاضر مشخصات اعضای اولین هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی در سراسر كشور جمع آوری شده و در قالب یك كتاب در حال آماده سازی برای چاپ می باشد.

مستندسازی هر فعالیت و پروژه ای در كل فرآیند اجرا از كارهای مهم به شمار می رود كه علاوه بر جلوگیری از انحرافات احتمالی می تواند در برنامه ریزی آتی نیز موثر باشد. تجزیه و تحلیل مشخصات فردی اعضای هیئت مدیره از قبیل سن، جنس، تحصیلات و غیره برنامه ریزان را در ارتقای سطح تركیب اعضای هیئت مدیره و كم كردن مسیر رسیدن به اهداف را كوتاه نماید.

گزارش گیری این اطلاعات هم اكنون در چه مرحله ای قرار دارد؟

- مشخصات اعضای اولین هیات مدیره نظام های صنفی در سطح كشور به طور كامل جمع آوری شده و در حال مستندسازی است و گزارشات اعضای دومین هیات مدیره و یا تغییرات صورت گرفته در تركیب هیئت مدیره در حال جمع آوری است.

چه اطلاعاتی در تهیه این شناسنامه از نظامهای صنفی استخراج می شود؟

1- تركیب سنی اعضای هیات مدیره

2- میزان تحصیلات اعضای هیات مدیره به تفكیك رئیس هیئت مدیره، دبیر اجرایی و خزانه دار نظام صنفی

3- وضعیت حضور زنان در هیات مدیره

4- مكان استقرار نظام صنفی كشاورزی از نظر مالكیت و موقعیت جغرافیایی

5- شماره حساب بانكی و افراد صاحب امضاء

چه مسائل و مشكلاتی در راه اخذ این اطلاعات وجود دارد؟

- همكاری ضعیف همكاران در استان ها به ویژه اعضای هیئت مدیره نظام صنفی نسبت به ارائه آمار دقیق و صحیح، فرآیند جمع آوری مشخصات را طولانی كرده است. همچنین فرم های ارسالی هیات مدیره به صورت ناقص تكمیل و به دفتر ارسال می شود كه باید با تماس های مكرر تلفنی، این اطلاعات كامل شود.جابجایی نیروی كارگزار استان و ناكافی بودن شناخت اغلب آنها نسبت به حساسیت اسناد و مدارك(شناسنامه ها) و مفقود شدن بعضی از شناسنامه ها به طوری كه گاهی سابقه اولین هیات مدیره نظام استان خود را نیز ندارند. نبود مهر نظام صنفی در انتهای برگ های شناسنامه نظام صنفی كه این امرعدم سندیت شناسنامه را نشان می دهد از دیگر مشكلات كاری در این ارتباط است.  

نظام های صنفی برای بهینه شدن این اطلاعات شناسنامه ای چه نكاتی را بهتر است رعایت كنند؟

1- فرم های ارسال به این منظور به طور كامل و صحیح تكمیل گردد.

2- پس از تكمیل، فرم باید با مهر نظام صنفی ممهور شود.

3- تغییرات انجام شده در تركیب هیئت مدیره به موقع به این دفتر ارسال گردد.

4- یك نسخه از فرم تكمیل شده در نزد نظام صنفی بایگانی شود.

5- نسبت به اعلام آخرین تغییرات در تركیب هیات مدیره ها در اسرع وقت همكاری لازم صورت پذیرد.


  مشكلات یك تمدید ساده (دل نوشته یك همكار نظام صنفی كشاورزی شهرستان)

 

من مسئول دفتر نظام صنفی شهرستان در یكی از استان های جنوب غرب هستم. با توجه به این که پروانه های فعالیت نظام صنفی می باید به طور سالانه تمدید شود و بسیاری از صاحبان پروانه تا به این سال برای تمدید مراجعه نداشتند، تصمیم گرفتم تماس تلفنی با این عزیزان را شروع کنم، چرا که اس ام اس را چند بار امتحان کردم اما چندان راه مناسبی نیست. روز اول توانستم با حدود 50 نفر از اعضاء ‌نظام صنفی شهرستان تماس بگیرم و با آنها صحبت کنم. حدود 30 نفر با من خوب صحبت کردند و گفتند: چشم حتما. اما 20 نفری هم با لحن خوبی صحبت نکردند و می گفتند:

 

- اصلا به من بگو ببینم این پروانه به چه درد من می خورد؟!

 

- پول جمع کنید دیگر! فقط بلد هستید از مردم پول جمع کنید. از جان ما چه می خواهید؟!

 

- من برای بیمه تامین اجتماعی، پروانه می خواستم، حالا دیگر کارگر ندارم. برای همین این پروانه دیگر به کار من نمی آید! باطلش کن!

 

من نیز در جواب این عزیزان می گفتم: ببینید! این پروانه ها به شما و شغل شما هویت می دهد. مثلا به جای آن كه ده مدرك از این طرف و آن طرف تهیه كرده و به جایی ارائه كنید تا بگویید من كشاورز هستم با همین یك پروانه، می گویید كشاورز هستید و با امید به خدا در آینده نزدیک نتایج مثبت این هویت بخشی را خواهید دید، کما این که مزیت بیمه تامین اجتماعی و ارائه تسهیلات بانکی و نهاده های کشاورزی و فراهم بودن بستر همکاری آزمایشگاه تجزیه آب و خاک برای آزمایش، هم اكنون مزیت کمی نیز برای شما نیست.

 

اما این عزیزان حرف خود را دوباره تکرار می کردند و من هم ترجیح می دادم که ادامه دهنده بحث نباشم.

 

یك هفته بعد...

 

 اگر جمعه را محاسبه نکنیم، امروز ششمین روزی است که با اعضای نظام صنفی شهرستان تماس تلفنی برقرار می كنم. حدود 250 نفر از 700 نفر را پیش رفته ام.

 

(به جرات می توانم بگویم که اخذ پروانه فعالیت یک عضو نظام صنفی صرفا برای پوشش بیمه تامین اجتماعی، منبع  مناسبی برای رشد نظام صنفی نخواهد بود. نظیر آن است که یك بچه را از دوران بچگی به یك چیزی وابسته کنند و سپس بعد از مدتی از او بگیرند و معتقدم آدمی همیشه از نقطه ای که به آن تکیه کرده است، بدترین افتادن را خواهد داشت. این برداشت شخصی من است که مزیت بیمه تامین اجتماعی، اکنون تکیه گاهی برای نظام صنفی است و نه نظام صنفی تکیه گاهی برای بیمه تامین اجتماعی. این امید را نیز دارم که نظام صنفی برای رشد و قد کشیدن از خوراک خوب و مناسبی برخوردار شود).

 

 

در دو روز اول این تماس های تلفنی، تفکر بعضی از اعضاء مرا اذیت می کرد، اما در این هفته این جمله را از عزیزی شنیدم که قطار تا وقتی ایستاده باشد کسی به آن سنگ اندازی نمی کند، ولی همین که شروع به حرکت کرد سنگ اندازی ها هم شروع می شود. این جمله ذهنم را آرام نگه می داشت. در این هفته هم افرادی بودند که خوب حرف نزدند و واکنش خوبی نسبت به تماس تلفنی نداشتند، اما مهم این است که دیگر ناراحت نمی شوم. هستند افرادی که 15000 تومان در سال هزینه کردند و گویی به جگرشان بسته است، اما روزانه دود چند پاکت کامل سیگار را روانه همان جگر پول دوستشان می کنند که هزینه این پاکت سیگارها در سال چندین برابر این 15000 تومان تمدیدی پروانه فعالیت می شود.

 

امروز یک مورد عذرخواهی داشتیم و گفت که: ببخش آن روز من با شما بد حرف زدم.

 

یک مورد هم داشتیم که جمله ای را که چاپ کرده و به دیوار نظام صنفی نصب کرده بودم را پسندید، وقت گذاشت، آن را خواند، به دلش نشست و یادداشت کرد و رفت. از این کار او لذت بردم، تصمیم دارم آن را برایش چاپ کرده و بر روی اِستند A4 تحویل او نمایم.

 

چند روز بعد ...

 

دیروز، نحوه برخورد اعضایی که می آمدند خیلی خوب بود. حتی از من بابت تماس تلفنی هم تشکر داشتند و می گفتند: خوب شد تماس گرفتید، چون فراموش کرده بودیم.

 

هیات مدیره در سال گذشته تصویب کردند که به اعضاء تخفیف کود آلی ارگانیک ارائه شود كه بعد از تمدید، نامه تخفیف کود آلی ارگانیک و اسید هیومیک را برای آنها می نوشتم. خوشحال می شدند و روبروی خدمات کشاورزی صف کشیده بودند و با خوشحالی می گفتند كه این جا سبد کالای کشاورزی تحویل می دهند(به تعبیر خودشان). خوشحالی آنها من را هم خوشحال می کرد.

 

امروز، هم برخورد درست داشتیم و هم برخورد نادرست. برخوردهای نادرست مربوط می شد به کارفرمایانی که هنوز برای پروانه باغ مربوطه شان بیمه مقرر می شود. از آنجا كه شماره کارفرما را دارم و با کارفرما تماس می گیرم، خود کارفرما به دفتر نظام صنفی آمده بود و نه کارگر او. بیشتر این عزیزان داد و فریاد می کردند که: چه موقع به ما پروانه داده شده؟! اصلا به من پروانه ارائه نشده است! وقتی جوّ کمی آرام شد و با آنها صحبت کردم معلوم شد که کارگر بعد از دریافت پروانه، چیزی به کارفرما ارائه نداده و یا آنها را گم كرده است و این بزرگترین مساله ای است که مزیت تامین اجتماعی می تواند برای تخریب ذهنیت کشاورزان-که به نوعی به خاطر بیمه تامین اجتماعی اسم خود را کارفرما گذاشته اند- ایجاد کند.

 

در مواردی که چند نفر به طور همزمان برای یک پروانه فعالیت، بیمه رد می کنند هم که چیزی نگویم بهتر است؛ من می مانم و این سوال که با چه کسی طرف هستم؟ کارفرما (صاحب پروانه) یا آقایانx , y , z ( بیمه شده ها)؟ از آن جایی که مزیت تامین اجتماعی برای بسیاری هم می تواند خوب باشد (یک مورد داشتیم که با اعتبار پروانه فعالیت باغبانی برادر خانم خود بیمه رد می کرده است و امسال باز نشسته می شود و از برادر خانمش تشکر می کرد).

 

می طلبد که نظام صنفی کشاورزی اندیشه بیشتری در مورد این مزیت داشته باشد و از تمام زوایا قضیه را تحت بررسی داشته باشد. با این امید که این اندیشه به افزایش انگیزه در بین کشاورزان منجر شود.

 

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی: فلسفه راه اندازی انواع تشكل ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی غیردولتی به تقویت احساس تعلق و حضور و مشاركت اعضاء بر می گردد. بدون شك به هر میزان این حضور بیشتر باشد آن تشكل و نهاد، ‌پشتوانه قوی تری برای پیشبرد امور خواهد داشت. یادداشت - گزارش ارائه شده نمونه ای است از تلاش موفق یك نظام صنفی برای ارتباط با اعضاء و زمینه سازی برای حضور و مشاركت آنها. علاوه بر موضوع ذكر شده در این نوشته، توسعه ارتباط با اعضاء‌ توسط نظام صنفی و یا سایر تشكل ها در زمینه های موضوعی دیگر از جمله حضور در جلسات، گردهمایی ها، مجامع عمومی، همیاری ها، اقدامات داوطلبانه و ... تعمیم دهنده و تكمیل كننده این تعامل دو سویه است.


  مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در برنامه تلویزیونی شبكه بازار:اهمیت نظام صنفی در اهمیت بخش كشاورزی است

نظام صنفی كشاورزی، موضوع برنامه روز سوم مرداد ماه برنامه تلویزیونی مجله كشاورزی شبكه بازار بود كه با حضور مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام گرفت. دكتر عبدالرضا مسلمی در این گفت و گو، از ظرفیت های نظام صنفی و این كه چه كمك هایی می تواند به بخش كشاورزی و كشاورزان داشته باشد؛ كاركردهای اجتماعی و اقتصادی نظام صنفی؛ ویژگی نظام صنفی در مقایسه با سایر تشكل ها، اصناف شهری و صنف كشاورزی، انتظارات از نظام های صنفی، آخرین وضعیت آیین نامه اصلاحی نظام صنفی كشاورزی در هیات دولت گفت. گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی از این برنامه در ادامه می آید.

نظام صنفی و بخش كشاورزی

برای اینكه اهمیت نظام صنفی را بهتر توضیح دهیم باید به اهمیت بخش كشاورزی نگاهی داشته باشیم.بخش كشاورزی در كشورمان علیرغم همه محدودیت های پیش رو از ظرفیت بسیار بالایی برای تامین امنیت غذایی برخوردار است و خوشبختانه در وضع موجود حدود 90 درصد از امنیت غذایی را بخش كشاورزی و تولیدكنندگان داخلی بر عهده دارند. ما در كنار تولید، تولیدكننده را هم مد نظر قرار داده ایم و اهمیت تولیدكننده در این موضوع نهفته است كه حدود 14 درصد از مشاغل كشور را شاغلین و فعالان بخش به خودشان اختصاص داده اند. طبق سرشماری سال 90 بیش از چهار میلیون بهره بردار مستقیم داریم كه در بخش كشاورزی فعالیت می كنند و اگر حدود 2 تا 3 میلیون نفر كه غیرمستقیم در ارتباط با بخش كشاورزی ارتزاق و فعالیت می كنند و در زمینه تامین نهاده ها، فرآوری و بسته بندی و بازار كشاورزی فعالیت می كنند را لحاظ كنیم، مشخص می شود كه اهمیت بخش كشاورزی به چه میزان است.

تشكیل نظام صنفی نیازی به قدمت كشاورزی ایران

وزارت جهاد كشاورزی همواره برنامه های مختلفی را برای افزایش ظرفیت تولیدكننده و حمایت از تولیدكننده داشته است، و تلاش كرده به شیوه های مختلف از تولید كنندگان در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش كشاورزی استفاده بیشتری ببرد. در كنار این، اگر ما به سایر مشاغل كشور نگاه كنیم در مشاغلی كه در حوزه خدمات و صنعت فعالیت در حال فعالیتند شاهد این بوده ایم كه از حدود 40 تا 50 سال قبل تمامی فعالین حوزه های اقتصادی بنا بر همگنی شاغل و نوع شغل آنها دارای یك تشكیلات صنفی بوده اند تا از طریق آن بتوانند با دولت تعامل بیشتری داشته و بتوانند نسبت به تامین و پیگیری منافع و حقوق افراد شاغل خود اقدام كنند. این خواست قدیمی و نیاز كهنی بوده است كه در بخش كشاورزی هم وجود داشته است. خوشبختانه این اتفاق در سال 1380 با تدوین و استقرار نظام صنفی كشاورزی در ایران به موجب قانونی كه در مجلس تصویب شد، فراهم آمد و وزارت جهاد كشاورزی مكلف به استقرار نظام صنفی با كمك سایر دستگاه ها شد.

نظام صنفی؛ ارتقای سرمایه اجتماعی در بخش كشاورزی و جامعه روستایی

در باره این كه نظام صنفی از چه ظرفیت هایی برخوردار است، ما باید برگردیم به همان ظرفیتی كه كشاورزان در تولید دارند. تولید كننده ما در حوزه های مختلفی فعالیت می كند و علاوه بر دارا بودن توانایی تولیدی و فنی، نظرات، مهارت ها، ‌ایده های مهمی برای اداره و مدیریت بخش كشاورزی هم دارند. كما اینكه تمام تلاش وزارت جهاد كشاورزی و سازمان های وابسته از جمله سازمان مركزی تعاون روستایی ایران به نوعی پاسخگویی به نیاز تولیدكننده و تسهیل در امور تولید بوده است.

ما از طریق نظام صنفی كشاورزی این مشاركت را عملیاتی كردیم و امروزه با شكل گیری نظام صنفی در 410 شهرستان و در همه استان های كشور، ‌این ساختار ایجاد شده است، در واقع عمده ترین ظرفیت نظام صنفی به نوعی نظم بخشی به تولیدكنندگان و هویت بخشی به مشاغل بخش كشاورزی است كه این امر می تواند در ارتقای سرمایه اجتماعی در بخش كشاورزی و در جامعه روستایی به ما كمك كند.

نظام صنفی؛ عملیاتی شدن سیاستهای بخش كشاورزی

در سه سال گذشته با پیگیری های انجام یافته توسط نظام های صنفی، خوشبختانه تاكنون نزدیك به 700 هزار نفر از بهره برداران به طور مستقیم در نظام صنفی عضو شده اند و حدود 500 هزار نفر پروانه فعالیت دریافت كرده و سالانه تمدید می كنند. نظام صنفی در تلاش است با كمك نهادهای مشاركتی و از جمله جهاد كشاورزی بتواند استانداردهای شغلی و آموزشی بهره برداران را تعریف و طراحی كند و خواسته هایی را كه وزارت جهاد كشاورزی از این تشكل دارد را بتواند عملیاتی كند. یكی از ماموریت های نظام صنفی این است كه بتواند با اقتصادی تر كردن بخش كشاورزی و جلب سرمایه گذاری های مختلف بتواند سطح اشتغال را نه تنها حفظ بلكه ارتقاء هم بدهد.

نظام صنفی؛ در كنار جهادكشاورزی

ما معتقد هستیم كه نظام صنفی، همه كاركردهای تعریف شده در بخش كشاورزی اعم از كاركردهای اقتصادی،‌ زیست محیطی،‌ اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و سیاستی را می تواند به دنبال داشته باشد. به هر حال از سال های دور كشاورزان به دنبال این بودند كه چگونه مطالباتشان را با بخش های مختلف دولتی - نه تنها وزارت جهاد كشاورزی- بتواند دنبال كنند. دست اندركاران وزارت جهادكشاورزی لازم است به این اعتقاد برسندكه نظام صنفی در كنارشان است و نه در مقابلشان. نظام صنفی به عنوان یك بازوی اجرایی و كمكی برای جهاد كشاورزی می تواند همه مطالباتی كه بسیاری از پاسخگویی اش به سایر دستگاه ها بر می گردد را دنبال كند. با حضور نظام صنفی بعد از سال ها توانسته ایم صدای صنفی كشاورزان را به طریق مختلف به اطلاع همه برسانیم.

نظام صنفی؛ افتخار به كشاورز بودن

آن چیزی كه نظام صنفی الان دنبال می كند این است كه هویت از دست رفته كشاورز را به نوعی برگرداند؛ این موضوع كه كشاورزان، افتخار كنند كه در كار تولید و در مزرعه در حال فعالیت هستند نیازمند تعریف بخش زیادی از نیازمندی ها و مطالبات اجتماعی است كه كشاورزان را می تواند نسبت به ادامه فعالیت های كشاورزی مجاب كند. نمونه آن تلاش گسترده ای است كه وزارت جهاد كشاورزی و نظام صنفی برای گسترش پوشش بیمه ها نظیر بیمه تامین اجتماعی و همچنین بیمه اجتماعی كشاورزان و روستاییان داشته می تواند امید انگیزی كشاورزان را برای حضور در بخش را فراهم كند.

نظام صنفی كشاورزی؛ نظم بخشی به تولید و بازار كشاورزی

از نظر اقتصادی، نظام صنفی كشاورزی مثل سایر اصناف وظیفه اش این است كه هم فرآیند های تولید را با كمك دانش فنی یی كه وجود دارد بتواند اصلاح كند. بر اساس ابلاغیه ای كه اخیرا وزیر جهاد كشاورزی ابلاغ نمودند نظم صنفی باید بتواند از طریق اصلاح الگوی كشت، یك نظم بخشی به تولید هم بدهد و این نظم بخشی به تولید می تواند بازار محصولات كشاورزی را هم تنظیم كند. در كنار این، یكی از حوزه های فعالیت نظام صنفی، كمك به دولت برای تعیین قیمت های واقعی محصولات كشاورزی است تا بتواند در زنجیره بازار مداخله كند و مثل سایر اصناف كشور بتواند هم به خدمات گیرنده و هم به مصرف كننده و هم به تولیدكننده كمك كند كه در یك تعادل دو سویه بتوانند یك فرآیند اقتصادی برد-برد را دنبال نماید.

 

وظایف قانونی و خطیر نظام صنفی

در سه سال قبل جدای از این كه مسائل اجرایی نظام صنفی را دنبال می كنیم تمام تلاشمان بر این بوده كه در قانونگذاری هایی كه در كشور در ارتباط با بخش كشاورزی صورت می گیرد بتوانیم جایگاه نظام صنفی را بهبود ببخشیم. در قانون تمركز یا انتزاع بخشی از وظایف بازرگانی و تجاری بخش كشاورزی به وزارت جهاد كشاورزی، سعی كردیم كه جایگاه نظام صنفی را هم در قانون و هم در آیین نامه های اجرایی آن افزایش دهیم. امروز نظام صنفی به عنوان شریك اصلی وزارت جهاد كشاورزی در تنظیم تولید و بازار محصولات كشاورزی است. این تنظیم بازار صرفاً به معنای عملیات تجاری نیست؛ و آن را شبكه های اقتصادی انجام می دهند. نظم دهی به سازمان تولید و تولیدكننده و همچنین حمایت از تولیدكننده برای تداوم تولید و آموزش وظیفه مهمی است كه نظام صنفی برعهده دارند.

توجه به تقویت ساختار درونی نظام صنفی

چیزی كه از رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و دوستانمان در نظام های صنفی می خواهم در واقع اصلاح ساختار درونی نظام صنفی است تا بتوانند سطح تعاملشان را هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی داشته باشند. در سطح افقی نظام صنفی با اعضاء و دستگاه های دولتی و دستگاه های حامی اش حتما باید تعامل روزمره داشته باشد. همین طور بهتر است ارتباطات طولی را تقویت كنند؛ از همدیگر حمایت كنند و امید است با اصلاحاتی كه در آیین نامه نظام صنفی كشاورزی مد نظر است بتوانیم آن ساختارهایی كه در پایین دست نظام صنفی شهرستان بتوانند آنها را هم عملیاتی كنند.

اثبات شاغل بودن كشاورز فقط با یك پروانه فعالیت

ماموریت اصلی نظام صنفی كشاورزی، ارتقاء جایگاه كشاورز در نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری، مدیریتی و اداره امور كشور بوده است. ما به دنبال این هستیم پروانه ای كه به كشاورز داده می شود و حاوی اطلاعات كاملی از وضعیت مزرعه اش، خود كشاورز و ظرفیت تولید اوست، به عنوان یك مدرك معتبر شغلی برای دریافت خدمات از سایر دستگاه ها شمرده شود. ما بارها شاهد این بوده ایم كه كشاورزان ما به دلیل سنتی بودن و نداشتن اسناد معتبر ملكی و شغلی در مراجعه به ادارات دولتی با مسائل و مشكلات مختلفی مواجه می شوند. برای گرفتن حداقل تسهیلات، بایستی به دنبال این موضوع باشند كه خودشان را اثبات كنند كه كشاورز هستند. امروز این پروانه می تواند جایگزین خوبی برای همه اسناد و ملاكی باشد برای كشاورزی كه می خواهد خود و شغلش را اثبات نماید. البته ما اول راه هستیم. سه سال است كه نظام صنفی كشاورزی تشكیل شده است و پروانه فعالیت صادر می كند. برای این كه پروانه، اعتبار معنوی اش را كسب كند، هم نظام های صنفی، هم كشاورزان و هم دستگاه های دولتی احتیاط می كنند و این اتفاق در حال انجام است.

ما امروز در سطح شهری مواجهیم با این كه فردی كه متهم است در محاكم انتظامی یا دادگاه ها با گذاشتن پروانه كسب می تواند برای مدتی برای دفاع شخص از حقوقش اقدام نماید. در بخش كشاورزی این اتفاق برای پروانه های فعالیت در ابتدای راه است. حدود 85 درصد از كشاورزان ما مجوز قانونی برای فعالیت كشاورزی ندارند. به طور ارثی پدرشان كشاورز بوده است و حالا پسرش هم كشاورز شده است؛ برای ادامه كار امید است كه آن اعتبار را با خودش به ارمغان بیاورد. همین نامه ابلاغی اخیر وزیر جهاد كشاورزی مورخ 6/4/94 به نوعی تایید نظام صنفی و پروانه های صادره آن است و در این نامه تاكید شده است كه نظام صنفی با اهداف نظم بخشی به كشاورزان، دفاع از حقوق كشاورزان و كمك به دست اندركاران بخش كشاورزی به عنوان تامین كنندگان آمار و اطلاعات واقعی بخش كشاورزی عمل می كند.

تعدد و تكثر تشكل ها در بخش كشاورزی

از حدود 16 كانال حقوقی و قانونی كه امكان ایجاد نهادهای مشاركتی وجود دارد ما از 14 مورد آن استفاده كرده ایم. به عبارت دیگر حدود 14 قالب و نوع تشكل در بخش كشاورزی فعالیت می كنند. این امر به چند موضوع بر می گردد. یكی گسترده بودن سطح اراضی و فعالیت های كشاورزی، تعداد زیاد موضوع و محورهای بخش كشاورزی و همین طور تنوع در تولیدكنندگان است كه ما با اَشكال مختلف تعاونی ها، اتحادیه ها، شركت های سهامی زراعی، كشت و صنعت ها در حوزه های اقتصادی مواجه هستیم كه هر كدام از اینها در چارچوب قانونی تشكیل شده اند و بر اساس مرامنامه و اساسنامه شان فعالیت می كنند. ما كتمان نمی كنیم كه بسیاری از فعالیت های آنها ممكن است همپوشانی داشته باشند و بر اثر مرور زمان سازمان مركزی تعاون روستایی و جهاد كشاورزی در تلاشند كه این اصلاحات را در حوزه اقتصادی برای تشكل ها تعریف كنند.

در كنار تشكل های اقتصادی، ما شاهد هستیم كه نهادهای مختلف تشكل های اجتماعی، ‌مردمی و صنفی هم شكل گرفته اند. بخش زیادی از این تشكل ها زمانی بوده است كه ما خلاء تشكیل نظام صنفی كشاورزی را داشتیم و در دهه 60 و 70  با استفاده از قانون كار، قانون احزاب و جمعیت ها كه مجری آنها دستگاه های دیگری هستند ما شاهد شكل گیری تشكل های صنفی دیگری بودیم نظیر انجمن مرتعداران، گاوداران و سایر تشكل ها كه الان با وزارت جهاد كشاورزی همكاری می كنند. درصدد این هستیم كه با اصلاح آیین نامه نظام صنفی،‌ همه این تشكل ها كه در قالب صنفی فعالیت می كنند به زنجیره نظام صنفی متصل شوند.

نظام صنفی كشاورزی، نظام مهندسی كشاورزی

از طرفی بحث تشكل هایی مثل نظام مهندسی كشاورزی و مجمع ملی خبرگان هم هست كه به نظرم هیچ همپوشانی میان نظام مهندسی و نظام صنفی نداریم. ممكن است در یك شهرستان و در یك نقطه ای مساله ای در این مورد داشته باشیم اما به لحاظ فلسفی، ساختاری، ماهیتی و كاركردی این موارد كاملا متفاوت هستند. نظام مهندسی كشاورزی برای بخش كشاورزی بسیار مهم است. ضمن این كه  می تواند به كشاورزان ما كمك كند،‌ به دنبال تامین مطالبات،‌ منافع و مسائل مرتبط با  دانش آموختگان بخش كشاورزی است.در جایی كه نظام صنفی، كشاورزان را ساماندهی و نظم بخش كرده برای ارتقاء‌ دانش اعضاء می تواند از خدمات نظام مهندسی كشاورزی از طریق شركت ها، موسسات در جهت به روز كردن دانش اعضای خود استفاده نماید.

آینده روشن نظام صنفی در بستر  مقررات مترقی تر

ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی را مكلف نموده بود كه نظام صنفی را استقرار دهد و تكلیف كرده بود پس از سه سال این آیین نامه را یك بار مرور بكند و تجارب عملیاتی اش بر آیین نامه را اصلاح نماید. این كار را در یك پروسه مشاركتی با  همفكری و هماهنگی همكاران و نظام های صنفی كل كشور، نهادها و مجامع مختلفی كه در بخش حضور دارند انجام داده ایم. طی هشت جلسه موثر با نمایندگان چندین دستگاه در كمیته فرعی كمیسیون اجتماعی دولت این موضوع بحث شد و این آیین نامه اصلاحات عمیقی را به خودش دیده است و از این به بعد قرار است كه ما علاوه بر نظام شهرستان، اتحادیه های صنفی موضوعی در هشت رشته و در ذیل نظام های شهرستان داشته باشیم. این فرصت انجام فعالیت های صنفیِ تخصصی تری را به نظام صنفی می دهد و همین طور گرایش انجمن های صنفی یی كه با سایر مقررات تشكیل شده اند. این امر یك یكپارچگی و انتظام در نظام را موجب می شود. این آیین نامه هم اكنون در انتظار ورود به كمیسیون اصلی دولت است كه امید داریم مصوب و ابلاغ شود. وزارت جهاد كشاورزی مكلف است كه با كمك سایر دستگاه ها طی شش ماه این آیین نامه را اجرایی كند و اساسنامه ها را با هماهنگی دستگاه های نظارتی كه وجود دارد، تغییر دهد.

گفتنی است میهمانان تلفنی این برنامه آقایان مهندس سید موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مهندس مجتبی مزروعی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی بودند. همچنین آقایان مهندس رضا اداوند میرزایی، گلخانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی شهرستان پاكدشت و عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان تهران و مهندس علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی در بخش گزارشی این برنامه به ارائه نقطه نظرات خود در باره نظام صنفی كشاورزی پرداختند.


  نظام صنفی كشاورزی تحت حاكمیت و سیاست های وزارت جهاد كشاورزی می باشد

مدیر كل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد كشاورزی تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی تحت حاكمیت و سیاست های وزارت جهاد كشاورزی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، ایرج حسینی صدرآبادی گفت: نظام صنفی كشاورزی دارای ماهیت عملی، متشكل از بهره برداران بخش كشاورزی، كارگران كشاورزی واحدها و بنگاه های فعال بوده و نمی توان آن را به مثابه و جزیی از تشكل های صنفی و حرفه ای مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تابعی از سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی دانست.

وی افزود: تصویب اساسنامه های نظام صنفی شهرستان و استان توسط وزارت جهاد كشاورزی وفق ماده 5 آیین نامه نظام صنفی كشاورزی موصب هیات وزیران و بخشنامه شماره 9791/020 مورخ 6/4/94 وزیر محترم جهاد كشاورزی بعنوان سازمان های جهاد كشاورزی استان و ... كه مقرر می دارد :"در راستای حمایت و توانمندسازی نظام صنفی كشاورزی در اجرای وظایف و ماموریت های محوله ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن بهره گیری از امكانات لازم برای تقویت فنی و علمی این نظام ها و به منظور حضور فعال و موثر و بهره گیری از نظرات آنها در بخش كشاورزی، از نمایندگان این نظام بعنوان عضو جهت حضور در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی مرتبط با بخش دعوات به عمل آید" نیز موید این امر می باشد كه نظام صنفی كشاورزی تحت حاكمیت وزارت جهاد كشاورزی است.


  تسلیت

متاسفانه مطلع شدیم كه پدر گرامی آقای مهندس سید جعفر حسینی عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان فارس و رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان مرودشت به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان، شكیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  اعلام ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در باره نظام صنفی كشاورزی از سوی رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی به روسای جهاد كشاورزی استانها

با پیگیری های انجام یافته از سوی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در ارتباط با اجرای ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی، حسین صفایی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران طی مكاتبه با روسای جهاد كشاورزی استانها بر همكاری زیر بخشها، سازمانها و موسسات تابعه وزارت جهاد كشاورزی با نظام صنفی كشاورزی تاكید كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این مكاتبه موارد ذیل مورد اشاره و تاكید قرار گرفته است:

- تبیین ابلاغیه وزیر محترم جهاد كشاورزی در جلسات شورای اداری استان ، كارگروه آب ، كشاورزی و منابع طبیعی و شورای هماهنگی استانی و شهرستانی سازمان با حضور مدیران واحدهای تابعه و نظام صنفی (در صورت لزوم همكاران این سازمان آماده حضور در جلسات مذكور می باشند).

 

- بهره‌گیری از توان و ظرفیت نظام‌های صنفی در ساماندهی و برنامه‌ریزی تولید كشاورزی ، اصلاح الگوی كشت و تنظیم بازار كشاورزی.

 

- بهره‌گیری از امكانات آموزشی- ترویجی استان برای توانمندسازی نظام‌های صنفی كشاورزی.

 

- انجام تمهیدات لازم برای اطلاع‌رسانی به كشاورزان‌ جهت عضویت در نظام صنفی كشاورزی و دریافت پروانه فعالیت شغلی.

 

-عضویت نظام‌های صنفی كشاورزی در مجامع ، كارگروه‌ها ، شوراها و كمیته‌های برنامه‌ریزی مرتبط با بخش در سطح استان و شهرستان.

 

- رسمیت بخشیدن به پروانه فعالیت شغلی نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی در ارائه خدمات ، امكانات و تسهیلات توسط واحدهای زیر مجموعه جهاد كشاورزی و دستگاه‌های مرتبط.


  فقدان یكی از مدیران بخش دولتی حمایت كننده از نظام صنفی كشاورزی

متاسفانه با خبر شدیم كه مهندس علی شایان مهر رئیس سابق سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی، دار فانی دنیا را وداع و به دیار باقی شتافته است.

توجه ویژه و حمایت پیوسته از نظام صنفی و بخصوص وقت گذاری به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه از ویژگیهای مثال زدنی مهندس شایان مهر محسوب می شد و گفتنی است این استان از جمله استانهایی است كه در زمینه جذب اعضاء در نظام صنفی كشاورزی در رتبه های بالای استانی در كشور قرار دارد.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، فقدان وی را به خانواده محترم ایشان و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی تسلیت می گوید.


  عدم تابعیت ساختاری و حقوقی نظام صنفی كشاورزی از نظام مهندسی كشاورزی و سایر تشكلها

پیرو برخی سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص رابطه نظام صنفی كشاورزی و نظام مهندسی كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی طی مكاتبه با مدیران تعاون روستایی استان ها، موضوع عدم تابعیت ساختاری و حقوقی نظام صنفی كشاورزی از دیگر تشكل های صنفی را جهت ابلاغ به نظام صنفی كشاورزی استان ها و دیگر تشكل های كشاورزی اعلام كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دكتر عبدالرضا مسلمی در این مكاتبه تصریح كرده است: نظام صنفی كشاورزی با توجه به اساسنامه آن و مقررات مربوطه دارای شخصیت حقوقی مستقل است(ماده 2 اساسنامه) كه پس از ثبت در وزارت جهاد كشاورزی رسمیت می یابد و در جهت تحقق اهداف، رسالت ها و حقوق و وظایف تعریف شده در اساسنامه و مقررات مربوطه فعالیت می نماید. لذا تابع هیچ سازمان و تشكیلات صنفی و حرفه ای نمی باشد.


  تجربه های موفق نظام های صنفی كشاورزی(15) - نظام صنفی کشاورزی شهرستان شازند استان مرکزی

شهرستان شازند یكی از شهرستانهای استان مرکزی بوده و در جنوب اراک واقع شده است.

نظام صنفی كشاورزی این شهرستان از تاریخ 2/2/1389 آغاز به فعالیت كرده است و با تلاش ها و پیگیری های مستمر آقای یداله مختاری دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شازند و همكارانش در انطباق با اجرای وظایف و حقوق نظام صنفی كشاورزی اقدامات و تجربه های موفقی داشته است كه خلاصه آن در پی می آید.

فعالیت های عمومی:

- صدور پروانه فعالیت از دی ماه 89  تا پاپان سال 93 / 2346 پروانه- واحد

(زمینه فعالیت: امور دام با 1220 پروانه (52 درصد)، زراعت با 719 پروانه (6/30 درصد) بیشترین و مكانیزاسیون،‌ شیلات و كرم ابریشم به ترتیب 6و 4و 1 كمترین پروانه صادر شده است).

- صدور پروانه فعالیت در سال 1393 /  580 واحد

- تمدید پروانه های صادره در سال 1393/  225 واحد

- تلاش مستمر در برقراری بیمه تامین اجتماعی اعضاء و انعكاس مسائل و مشكلات مربوطه به دستگاه های مربوط. / اجرای بند 5 از ماده 30 وظایف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه نظام صنفی بخش- شهرستان).

- تسویه حساب 20 درصدی سهم نظام صنفی كشاورزی استان(ماده 27 نظام نامه مالی نظام صنفی کشاورزی مبنی بر واریز سهم 20 درصدی از مبالغ درآمد ناخالص نظام های شهرستانی به حساب نظام استان)

- راستی آزمایی وGPS  موقعیت یابی مزارع   (257 مزرعه- بهره برداران)

- انعكاس مسائل و مشكلات بیمه، اسناد مالكیت، خرد و كوچك شدن مزارع و زمین های اوقافی به سازمان های مربوطه

- برگزاری مرتب مجمع عمومی سالانه / ماده 15 اساسنامه (5 مورد) و جلسات هیات مدیره/ ماده 25 اساسنامه(96 جلسه)

شركت در جلسات فرمانداری، مدیریت جهاد كشاورزی و سایر سازمان ها/ ماده 4 و 10 حقوق و وظایف نظام صنفی+ بند 2 ماده 30 اساسنامه ( 121 جلسه)

- ثبت نرم افزاری اطلاعات اعضای نظام صنفی كشاورزی شهرستان به تفكیك گرایش فعالیت،‌بخش های شهرستان، روستاها  ( 2396 نفر)

- معرفی به دفتر خانه اسناد رسمی در خصوص گواهی امضای زمین زراعی فاقد سند مالكیت و اجاره نامه رسمی در خصوص اسناد مشاعی (86 مورد).

آموزش، ترویج و اطلاع رسانی:

- تهیه، چاپ و توزیع پوستر در مورد كاركرد اصلی بیمه تامین اجتماعی(با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی(تهران) - (2150 عدد-پوستر)

- تهیه و چاپ و توزیع تراكت در خصوص شرایط استفاده بهره برداران بخش كشاورزی از مزایای بیمه تامین اجتماعی 2000 عدد تراكت در سطح شهرها، تمامی روستاها و ادارات تابع شهرستان با همكاری: جهاد كشاورزی، تعاون روستایی، پایگاه های بسیج در روستاها و برخی از دهیاران.

- آموزش حضوری اعضا در خصوص وظایف نظام صنفی، سند مالكیت، اجاره نامه، بیمه ها/ بند 5 ماده 6 +بند 6 ماده 30 اساسنامه( 1600نفر-ساعت)

- ارسال پیامك به اعضا در مورد خدمات استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی و تمدید پروانه( 4346 نفر-پیامك)

- تكمیل فرم ها(فرم های متقاضیان كارفرما و شاغلین؛ فرم های بازرسی از كارگاه های كشاورزی) و ارسال پرونده بهره برداران به شعبه تامین اجتماعی شازند( 514 پرونده-نفر)

- تهیه جداول آماری: صدور پروانه فعالیت اعضای نظام صنفی كشاورزی شازند- درصد و زمینه فعالیت اعضای نظام صنفی در مشاغل مختلف بخش كشاورزی شهرستان شازند و بخش های مركزی، زالیان و قره كهریز به تفكیك سال ها از 89 تا 93 ( مقیاس-واحد)

- اطلاع رسانی به اعضا از طریق وبلاگ نظام صنفی شهرستان.

مسائل و مشكلات اجرایی (پیگیری و طرح):

- سازمان تامین اجتماعی به دلیل شمول كاربرد شرایط كارگروه صنعتی، خدماتی و كارگران آنها در مورد بخش كشاورزی و  كارگران شاغل در این بخش، استفاده از معافیت كارفرمایی را منوط به رعایت شرایط كارگاه های صنعتی و خدماتی ابراز می دارند كه مقایسه ای اشتباه است.

- عدم برخورداری اعضا از سند رسمی و یا اجاره نامه رسمی اغلب اسناد مالكیت كشاورزان،‌مشاعی و بدون انتقال رسمی یا به صورت قولنامه دستی یا اجاره نامه عادی با سابقه چندین ساله هستند و به صورت خرد، پراكنده و قطعات كوچك هستند.

- اختلاف میان اداره اوقاف و كشاورزان،

- خرد و پراكنده بودن اراضی و روند كاهشی سرانه زمین های مزروعی.

پیشنهادها:

- حل و فصل مسائل و مشكلات فی مابین اداره اوقاف و كشاورزان( مشكل اصلی: درصد قابل توجه زمین های زراعی شهرستان و بخش ها اوقافی است).موارد مذكور در مورد سندهای رسمی یا اجاره نامه رسمی و اختلاف با اداره اوقاف باعث شده است كه بیش از 70 درصد كشاورزان شهرستان از مزایا و خدمات بیمه تامین اجتماعی، تسهیلات، امكانات و اعتبارات دولتی محروم و ظلم مضاعفی به كشاورزان منطقه تحمیل شده است.

- برای مدت(حدود سه سال): قبول گواهی شوراهای اسلامی روستا، جهاد كشاورزی، نظام صنفی و تعهد نامه محضری كشاورزان به جای سند رسمی و یا اجاره نامه رسمی تا حل و فصل مشكلات مبتلابه از سوی بیمه تامین اجتماعی و تا حل و فصل قطعی اسناد و اجاره نامه های اوقاف،

- تخصیص نمایندگی بیمه محصولات كشاورزی به نظام صنفی كشاورزی شهرستان.


  دانستنی های مالیاتی/به مناسبت 16 تیر، روز مالیات

اول ) تعریف مالیات 

 مالیات عبارت از قسمتی از مال هر فرد است كه به دولت می دهد برای اینكه از قسمت های دیگر اموال خود اطمینان پیدا كند و با آسودگی خاطر از قسمت های دیگر متمتع گردد.

مالیات، پیش پرداختی است كه افراد برای استفاده از انتظامات عمومی دهند.

 همچنین"دیوید هیوم"، مالیات را بها و جبران خدماتی می داند كه از دستگاه دولتی عاید اشخاص می گردد.

به طور كلی : مالیات درآمدی است كه به منظور تامین هزینه ها و مخارج عمومی بموجب قانون از مردم اخذ می گردد.

دوم ) انواع مالیات

مالیات در قدیم دارای انواع گوناگونی بوده ولی امروزه این انواع كاربرد خود را از دست داده و جای خود را به طبقه بندی جدید داده است كه عبارتند از : مالیات های مستقیم و غیر مستقیم .

مالیات مستقیم : عبارت است از آن دسته از مالیات هایی كه مستقیماً از مودی گرفته می شود و قابلیت نقل و انتقال به ایادی را ندارد همانند مالیات بر مشاغل ، سرقفلی ، ارث ، مستقلات و  … .

مالیات غیر مستقیم : عبارت است از آن دسته از مالیات هایی كه قانونگذار  آن را از مودی دریافت و حق انتقال آن را به ایادی داده است به عنوان مثال می توان از اخذ مالیات از نوشابه ها و سیگار نام برد كه به مؤدی این اجازه داده شده است كه آن را از مصرف كنندگان اخذ نماید.

تفاوت مالیات مستقیم و غیر مستقیم در مسئله انتقال مالیات است. بدین معنی كه دولت مالیات مستقیم را از خود مؤدی می گیرد و قرار نیست كه وی مبلغ مذكور را به اشخاص دیگر واگذار و یا از طریق اضافه كردن بر روی كالا از مشتری بگیرد در حالی كه در مالیات غیرمستقیم ، دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی این اختیار را داده است كه مالیات را از طریق اضافه قیمت بر كالا یا خدمات از مشتری اخذ نماید . مثلا اخذ مالیات از نوشابه ها و سیگار غیر مستقیم است.

سوم ) محاسن مالیات مستقیم 

1) با توجه به توان پرداخت مؤدی محاسبه می شود لذا با عدالت انطباق بیشتری دارد .

2) مقررات مالیات مستقیم، در یك قانون مدون و مشخص می آید .

3)   معیّن است و مودی می داند از چه منابعی باید باید میزان مالیات را بدهد .

4) مالیات مستقیم صفت "هوشیار سازی" دارد ، بدین معنا كه قانونگذار با وضع مقررات مالیاتی برای موضوعات خاص و معاف كردن موضوعات یا فعالیت ها ، شهروندان را نسبت به فعالیت های آنان هوشیار می كند .

5) موضوع مالیات های مستقیم معمولاً پدیده ای دائمی می باشند مانند دارایی و درآمد .

6) دولت حق دارد كه برای وصول مالیات مستقیم، قسمتی از دارایی های مؤدی را توقیف و تصرف كند .

  چهارم ) معایب مالیات های مستقیم

1) مالیات مستقیم "دردآفرین" است بدین معنا كه مؤدی چون خودش بار مالیات را بر دوش دارد و حق انتقال به غیر را ندارد برایش مشكل خواهد بود و لذا انگیزه فرار از مالیات زودتر تحقق پیدا خواهد كرد .

2) با توجه به اینكه بار مالیاتی همیشه بر دوش مؤدی می باشد ، لذا مؤدیان همیشه نسبت به آن معترض بوده و اعتراض دارند .

3) یكی دیگر از معایب مالیات های مستقیم "گریزپذیر بودن" آن است به طوری كه راه فرار از پرداخت مالیات وجود دارد ، مخصوصاً در مالیات بر ارث كه قانونگذار ضمانت اجرای دریافت مالیات را املاكی دانسته كه نقل و انتقال بر اساس تنظیم سند منتقل می شود لذا این امر باعث می شود كه مؤدی اموال خودش را به كسانی نقل و انتقال دهد كه نیاز به تنظیم سند نباشد .

4) مالیات  مستقیم ، از جنبه استبدادی برخوردار است.

  پنجم)  محاسن مالیات های غیر مستقیم 

1)در مالیات غیر مستقیم ،دولت به شخص حقیقی یا حقوقی كه مالیات را از او وصول می كند اجازه می دهد مبلغی را كه به دولت پرداخته است از طریق افزایش قیمت محصولات یا خدمات خود به مصرف كننده یا استفاده كننده از خدمت منتقل نماید .

2)وصول مالیات غیر مستقیم - با توجه به قابل انتقال بودن - براحتی صورت می گیرد و انگیزه فرار از پرداخت آن را از بین می برد.

  ششم) معایب مالیات های غیر مستقیم 

1) غیر عادلانه بودن آن (مخصوصا در صورت عدم نظارت كافی دولت) زیرا میزان آن با نظر مودی افزایش خواهد یافت و برمصرف كننده تحمیل می شود ؛

2) پراكندگی مقررات مالیات غیر مستقیم؛

3) عدم توقیف و تصرف دارایی های مؤدی توسط دولت.

  هقتم)  مالیات در قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 منابع مالیاتی را به دو قسم تقسیم نموده كه عبارتند از:

1) مالیات بر دارایی : بر اساس اصلاحات صورت گرفته بر روی قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 منابع مالیات بردارایی عبارتند از : مالیات بر ارث و حق تمبر.

2) مالیات بر درآمد : عبارتند از : مالیات بر درآمد املاك ، مالیات بر درآمد كشاورزی ، مالیات بر درآمد حقوق ، مالیات بر درآمد مشاغل ، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ، مالیات بر درآمد اتفاقی ، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف.

تذكر: هر ساله قانونگذار ممكن است بخشی از درآمد ها یا مشاغل را از پرداخت مالیات معاف كند ( مانند كشاورزی ). ولی مؤدی باید فرم های مالیاتی را طبق ضوابط تكمیل و به اداره دارایی تسلیم نماید تا بتواند از معافیت های مالیاتی برخوردار شود. متاسفانه این فرهنگ(ثبت امور مالی و تكمیل فرم های مالیاتی)در بخش كشاورزی انجام نمی شود كه باید به كمك نظام صنفی این فرهنگ در بین كشاورزان جاری شود تا حسابهای مالی در بخش كشاورزی از وضوح و شفافیت بیشتری برخوردار شود.

بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل،غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدورمجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهادكشاورزی، رسمیت می یابد. لذا نظامهای صنفی تشكیلاتی غیرانتفاعی می باشند كه مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی و سود آور نیستند و براساس ماده17 نظام نامه مالی تقسیم سود و سهام را ندارند.

بر اساس ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران،هیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز می باشند.

بر اساس بند ی ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است" و همچنین تبصره 1این ماده "وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند".

لذا نظام صنفی كشاورزی كه وظیفه اصلی آن صدور پروانه فعالیت برای اعضا و همچنین ارائه خدمات حمایتی و آموزشی و دفاع از حقوق صنفی اعضا است از پرداخت مالیات معاف هستند.

 

* با تشكر از مهندس سعید بهشتی، كارشناس دفتر امور تشكلهای كشاورزی


  رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ضرورتهای اجرایی ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی را اعلام نمود

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور طی مكاتبه با روسای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان ها ضمن ارسال ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی، ابلاغیه ای در این ارتباط صادر نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس سید موسی رهنمایی در این ابلاغیه بر ضرورت پیگیری و الزام نظام های صنفی كشاورزی در موارد ذیل تاكید كرده است:

1-هماهنگی های لازم جهت حضور نماینده نظام صنفی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی مرتبط با بخش مورد اشاره ابلاغیه وزیر محترم با مراجع ذیصلاح انجام پذیرد.

2-كمیته ای تخصصی در سطح استان و شهرستان تشكیل گردد كه نماینده نظام صنفی هنگام حضور در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی مرتبط با بخش، موفق به اظهار نظر بر اساس نیازهای بخش، تجربیات و اصول علمی باشد.

3-در صدور پروانه های فعالیت،‌ كماكان دقت لازم انجام پذیرد كه این امر با رعایت كامل مقررات و ضوابط مربوطه عملی گردد.

4-نظارت های لازم جهت رعایت انضباط مالی و اداری در سطح نظام های شهرستان به صورت مستمر به عمل آید.


  ابلاغ اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به تمامی مدیران جهاد كشاورزی

مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی طی مكاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، مدیران موسسات و سازمانهای مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر شغلی را ابلاغ كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این نامه به شماره 9791/020 مورخ 6/4/1394 به مواردی همچون بهره گیری از امكانات لازم برای تقویت فنی و علمی نظام های صنفی و به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی اشاره شده است.

در این مكاتبه وزیر جهاد كشاورزی همچنین بر وظایف نظام صنفی كشاورزی در جهت نظم بخشی به كشاورزان و مشاغل بخش، ایجاد امكان برای  ساماندهی و برنامه ریزی تولید، نظارت بر اجرای مقررات فنی و رعایت الگوی كشت، ساماندهی آمار منابع و تولید كشاورزی و فراهم سازی زمینه عضویت كلیه بهره برداران و تولیدكنندگان بخش در نظام صنفی كشاورزی تاكید گردیده است.


  تكمیل اظهارنامه مالیاتی حداكثر تا پایان تیرماه1394

با توجه به نزدیك بودن پایان زمان تكمیل اظهارنامه مالیاتی الكترونیكی در تاریخ 31/4/1394 و برای جلوگیری از بروز مشكلات بعدی در این خصوص، نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان ها حداكثر تا زمان یاد شده فرصت دارند تا نسبت به تكمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام كنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بنا به اعلان مدیركل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور، کلیه نظامهای صنفی کشاورزی که بر اساس قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی دارای شخصیت حقوقی می باشند، مکلفند همانند سایر اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت از جمله اشخاص موضوع ماده 584 قانون اخیرالذکر، نسبت به تحریر و ثبت وقایع و رویدادهای مالی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت اقدام نمایند.

بر این اساس برای ارسال اظهارنامه مالیاتی بصورت الکترونیکی لازم است پس از تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی ضمن مراجعه به سامانه ثبت نام اشخاص حقوقی به نشانی اینترنتی www.tax.gov.ir مراحل پیش ثبت نام را انجام و کد رهگیری دریافت تا امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق کد رهگیری فراهم گردد. ضمنا در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از معافیت های مقرر از جمله بند(ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

نظام های صنفی كشاورزی پس از دریافت شناسه ملی خود می توانند برای دریافت شماره اقتصادی به سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی كشور به نشانی اینترنتی یاد شده مراجعه و نسبت به دریافت شماره اقتصادی اقدام نموده و در صورت بروز اشكال در ثبت نام شماره اقتصادی برای راهنمایی بیشتر و رفع اشكال می توانند با شماره تلفن 35087 مركز سامانه های الكترونیكی سازمان امور مالیاتی كشور تماس حاصل كنند.

.....................

چند نكته مهم:

کد شناسه ملی

دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در تیرماه 1391 طی نامه ای به مدیران تعاون روستایی استانهای کشور، " کد شناسه ملی" و " کد رهگیری" نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های تابعه هر یک از استان ها را به منظور ابلاغ و اطلاع رسانی به نظام های صنفی اعلام داشته است.

شماره اقتصادی و كد رهگیری

با مشاهده توضیح كامل مراحل پیش ثبت نام اظهار نامه مالیاتی و اخذ کد رهگیری جهت نظام های صنفی کشاورزی می توان در این خصوص اقدام كرد. (دانلود پاورپوینت تهیه شده: بخش1، بخش2 / با اقدام ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی)

 

پلمپ دفاتر قانونی

از آنجا كه طبق قوانین و مقررات مالی جاری كشور، پلمپ دفاتر قانونی نظام های صنفی(دفتر روزنامه و دفتر كل) اجتناب ناپذیر است و آن دسته از نظام های صنفی كه تاكنون اقدام به پلمپ دفاتر ننموده اند می باید در این مورد اقدام عاجل نمایند.

معافیت مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی

بر اساس بند ی ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است" و همچنین تبصره 1این ماده "وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند" لذا نظام صنفی كشاورزی كه وظیفه اصلی آن صدور پروانه فعالیت برای اعضا و همچنین ارائه خدمات حمایتی و آموزشی و دفاع از حقوق صنفی اعضا می باشد از پرداخت مالیات معاف می باشند.

الزام در تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی امری است كه كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به آن می باشند.

غیر انتفاعی بودن نظام صنفی كشاورزی

بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و همچنین ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدورمجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزی، رسمیت می یابد. لذا نظامهای صنفی تشكیلاتی غیرانتفاعی می باشند كه مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی و سود آور نیستند و براساس ماده17 نظام نامه مالی تقسیم سود و سهام را ندارند.

بر اساس ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران، هیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز می باشند.

اگرچه مطابق قوانین و مقررات بخشی از افراد، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و تشكلهای صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست كه فرآیند قانونی را طی ننمایند. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان فراگیرترین نهادهای مشاركتی بخش كشاورزی و تشكلی نوبنیاد  نیز از جمله نهادهایی است كه علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی باید نسبت به ثبت و انجام فرآیندهای قانونی اقدام نمایند.


  عرض تسلیت

متاسفانه مطلع شدیم كه مادر گرامی جناب آقای مسعود اسدی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان خوزستان به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن مادر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم اسدی شکیبایی آرزو داریم.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  انتشار كتاب شیوه نامه و دستورالعمل های اجرایی نظارت و ارزیابی، صدور پروانه و برگزاری مجامع نظام صنفی كشاورزی

كتاب شیوه نامه و دستورالعمل های اجرایی نظارت و ارزیابی، صدور پروانه و برگزاری مجامع نظام صنفی كشاورزی از سوی دفتر امور تشكل های كشاورزی منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، این مجموعه مشتمل بر دستورالعمل هایی است كه اركان و كارگزاران نظام صنفی كشاورزی به طور مستمر بدان نیاز داشته و پاسخگوی سوال های آنان است و به كارگیری دقیق آن می تواند در جهت توانمندسازی، افزایش كارآیی، تحقق اهداف و برنامه های نظام صنفی موثر باشد.

این كتاب در 101 صفحه و سه فصل: "شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی"، "شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی شهرستان"، " دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی كشاورزی" به همراه فرم های ضمیمه مربوط از سوی دفتر امور تشكل های كشاورزی و به تهیه و تنظیم آقایان عدل طلب، حسینی، كرمی مقدم و توكلی به چاپ رسیده است.

دانلود متن كتاب


  پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی، پرسش ها و پاسخ ها

با توجه به سوال های متعدد مطرح شده كاربران و كاركنان نظام های صنفی در این پایگاه اطلاع رسانی پیرامون موضوع پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی بر آن شدیم تا مجموعه ای از این سوال ها در طی چند ماه گذشته را به همراه پاسخ های دریافت شده از سوی كارشناسان دفتر امور تشكل های كشاورزی ارائه كنیم. احتمالا بخشی از سوال هایی كه برای پرسش در ذهن داشته اید و دارید در میان متن ذیل قابل دسترسی و پاسخ است و در عین حال آماده دریافت سایر سوال ها بویژه در این خصوص و همچنین سایر موضوع های مرتبط با نظام صنفی كشاورزی جهت پاسخدهی هستیم.   

 دو پروانه جداگانه

سوال: شخصی دو پروانه جداگانه دارد. به فواصل یک ماه برای تمدیدش باید هزینه تمدید را چطور بریزد جدا جدا یا باهم لطفا دقیق بگویید. صنف ما هزینه تمدیدش سالی 30 هزار تومان برای هر فرد صنفی هست.

پاسخ: چون پروانه ها در یك تاریخ صادر نشده اند لذا باید برای تمدید هر پروانه جداگانه اقدام نمود، ولی با تعامل و همكاری نظام صنفی شهرستان می توان از مراجعه متعدد به بانك و نظام صنفی خودداری كرد.

مدارک تمدید پروانه ها

سوال: مدارک برای تمدید پروانه ها چیست؟

پاسخ: - ارائه و تطبیق اصل مدارك ارائه شده در زمان صدور پروانه فعالیت و انطباق آن با درخواست تمدید

- بازدید نماینده نظام صنفی از واحد صنفی و تایید حدود و ثغور و فعال بودن واحد صنفی

- واریز هزینه تمدید به حساب نظام صنفی و ارائه رسید بانكی

پروانه فعالیت یك بهره بردار كه زمینش را فروخته است

سوال: اگر یکی از بهره برداران زمینش را در یك شهرستان بفروشد و برود در یك شهرستان یا استان دیگر فعالیت کشاورزی داشته باشد تکلیف پروانه نظام صنفی اش چه میشود؟ تمدیدش چطور میشود؟

پاسخ: پروانه فعالیت باطل می شود و شخص و فرد صنفی جدید(خریدار زمین) باید پروانه فعالیت جدید دریافت نماید.

پروانه جدید

سوال: وقتی کسی پروانه اش را 5 سال تمدید کرد بعدش باید پروانه جدید برایش چاپ بشود؟

پاسخ: بله. باید بعد از 5 سال پروانه جدید صادر گردد.

 

صدور پروانه با شماره جدید؟

سوال: مگر کسی که شناسنامه یا کارت ملی را گم کند در صورت درخواست المثنی شماره شناسنامه یا کد ملی را تغییر می دهند یا با همان شماره شناسنامه و کد ملی قبلی صادر می کنند که ما نیز بخواهیم پروانه با شماره جدید برایشان صادر کنیم.

پاسخ: در پاسخ كامنت های قبلی هم آمد كه پروانه جدید با "شماره جدید" صادر می گردد. این به معنی آن است كه اطلاعات پایه ای فرد و شغلش طبعا ثابت می ماند مثل آن چیزی كه در صدور شناسنامه المثنی جاری است كه تنها شماره سریال عوض می شود (یا تغییر شماره كارت بانكی در صدور مجدد كارت جدید) و حالا اینجا شماره جدید پروانه و در نتیجه به مشخصات فرد هیچ تغییر و خللی وارد نمی آید.

فردی که پروانه فعالیت خود را گم کرده است

سوال: فردی که پروانه خود را گم کرده ودرخواست جدید نمود وتعهد محضری داد آیا پروانه جدید با همان شماره قبلی باشد یا جدید باشد؟

پاسخ: پروانه جدید با "شماره جدید" صادر می گردد.

آیا باید پروانه جدید صادر گردد؟

سوال: می خواستم سوال کنم در پروانه های فعالیت که جای تمدید آنها تکمیل شده یعنی پنج سال از تاریخ صدور میگذرد و دیگر جای تمدید در پشت پروانه وجود ندارد چه باید کرد؟آیا باید پروانه جدید صادر گردد اگر پروانه جدید صادر گرددبا شماره پروانه و تاریخ صدور جدید صادر گردد یا با همان شماره قبلی؟

پاسخ: لازم به توضیح است كه بعد از طی 5 سال باید پروانه جدید با تاریخ صدور جدید و شماره پروانه جدید با بررسی های لازم طبق همان دستورالعمل قبلی نحوه درج شماره پروانه صادر گردد.

کارت پایان خدمت و پروانه فعالیت نظام صنفی

سوال: برای گرفتن پروانه فعالیت نظام صنفی باید کارت پایان خدمت و یا گواهی اشتغال به تحصیل داشته باشیم؟الزامی است ؟

پاسخ: داشتن كارت پایان خدمت و یا كارت معافیت الزامی است. مگر آنكه سن شما خارج از حدود مشمولیت باشد.در همه اصناف نیز چنین است كه یكی از شروط صدور پروانه صنفی دارا بودن كارت پایان می باشد.

بر چه استنادی باید دبیر اجرایی پروانه نظام صنفی را امضا بزند؟

سوال: لطفا بفرمائید بر چه استنادی باید دبیر اجرایی پروانه نظام صنفی را امضا بزند. لطفا مواد قانونی اش را به تصویر بکشید.در اجرای ماده 30 اساسنامه وظایف هیئت مدیره در بند یک صدور مجوز را برعهده هیئت مدیره می باشد اما قانون گذار نام دبیر را نیاورده حتی رییس را ای کاش معین میکردند وابهامات نبوده.متشکرم از دلایل قانونی که قرار است اعلام نمایید.

پاسخ: بر اساس تبصره 27 اساسنامه نظام شهرستان، كلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی نظام صنفی كه پروانه فعالیت جزء آنها محسوب می شود با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر اجرایی می باشد. پروانه فعالیت با امضای رئیس هیات مدیره است، مگر آنكه هیات مدیره تصویب نماید كه با امضای دبیر اجرایی باشد.

 پروانه های سلیقه ای!

 سوال: تقاضا دارم در صورت امکان شرایط و مقررات شفاف و جامعی در رابطه با صدور پروانه ها تدوین و ابلاغ فرمائید چون متاسفانه در حال حاضر در شهرستانهای هر استان برای صدور پروانه یک نوع مدارک مطالبه مینمایند و شرایط و مدارک واحدی را درخواست نمی نمایند و این رویه برای نظام صنفی مناسب نیست و اهمیت و ارزش پروانه ها را نیز کم میکند لذا امیدواریم این موضوع در شورای مرکزی مورد برسی و پیگیری جدی قرار گیرد.

پاسخ: بر اساس اعلام دفتر امور تشكل های كشاورزی، این دفتر دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل صدور و تمدید پروانه را در دست تهیه دارد كه بعد از تصویب در مراجع ذیربط، ابلاغ خواهد شد. در عین حال نظر شما به این دفتر منتقل می شود. پاسخ، ارجاع به دستورالمعل ثبت نام و عضویت در نظام صنفی كارهای كشاورزی در : اساسنامه نظام صنفی بخش شهرستان + ماده 7 و تبصره ذیل آن در : دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی.

 

دستوالعمل جدید حق عضویت و یك سوال

سوال: اگر قرارباشد طبق دستوالعمل جدید حق عضویت تنها برای یک نوبت دریافت شود ادامه فعالیت نظام با مشکل مواجه خواهد گردید زیرا برای تامین هزینه دفتر و حتی یک نیرو هم اكنون برخی از شهرستانها درآمد لازم را ندارند چون صدور پروانه ها و هزینه تمدید کم است و از طرفی هنوز پروانه هاکارایی لازم را برای کشاورزان عزیز ندارد صدور پروانه و تمدید آن آنقدر نیست که بتوان با دریافتی های از این محل حقوق و بیمه یک نفر را پرداخت کرد از طرفی در سایر صنوف حق عضویت بصورت سالیانه دریافت میشود و اگر عضوی حتی چند سال آین مبلغ را پرداخت نکند در زمان مراجعه برای تمدید پروانه بصورت یکجا از وی اخذ میگردد علیهذا خواهشمندیم به این موضوع توجه نمائید تا ادامه فعالیت در نظامهای صنفی و خصوصا در شهرستا ادامه یابد.

پاسخ: با توجه به اصلاحیه دستورالعمل جدید، مقرر گردید حق عضویت به صورت سالانه پرداخت شود.

 

لینك صفحه پرسش و پاسخ پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  برگزاری دوره آموزش مدیریت و مهارت های ارتباطی برای اركان نظام صنفی كشاورزی در استان قزوین

دوره آموزشی ویژه اعضای هیات مدیره و كاركنان نظام صنفی كشاورزی استان قزوین و شهرستان های تابعه با تسهیلگری كارشناسان دفتر امور تشكل های كشاورزی طی روزهای 20 و 21 خرداد ماه 94 در سازمان تعاون روستایی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، نخستین دوره آموزش "مدیریت عمومی و تصمیم گیری مشاركتی" با درخواست اركان نظام صنفی كشاورزی استان قزوین و هماهنگی و مساعدت سازمان تعاون روستایی استان در روز 20 خرداد ماه 94 در محل آمفی تئاتر سازمان تعاون روستایی استان قزوین برگزار شد و حاضران در این دوره با مبانی مدیریت و برخی شیوه های مشاركتی برای تصمیم گیری به صورت عملی آشنا شدند.

 آشنایی ناكافی با مبانی علمی مدیریت بر سازمان های غیر انتفاعی، یكی از مشكلات اركان نظام صنفی و مدیران نظام صنفی است و درخواست برای برگزاری دوره های آموزشی در خصوص شیوه های مدیریت، یكی از درخواست های مكرر اركان نظام صنفی بوده است و استان قزوین در برگزاری این دوره ها پیشقدم شد.

در این دوره، مباحثی از جمله تاریخچه علم مدیریت، وظایف مدیریت از جمله برنامه ریزی، سازماندهی، بودجه بندی ، مدیریت منابع انسانی، انواع سبك های هدایت و رهبری و نیز ضرورت كنترل و ارزیابی بر سازمان،  معرفی شد و مشكلات ارتباطی نظام های صنفی به عنوان یكی از چالش های مطرح شده، در قالب كار عملی و مشاركتی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تسهیلگر این دوره آموزشی اظهار داشت: بخشی از دانش مدیریت از طریق آموزش فراگرفته می شود و بخشی دیگر از آن باید ضمن کار آموخته شود.

سعید بهشتی افزود: هنر مدیریت از طریق کسب تجارب، اندوخته ها و به کارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصل می شود.

در دوره آموزشی"تاثیر مهارت های ارتباطی و شیوه های مشاركت اعضاء ‌در توسعه فعالیت های نظام های صنفی" كه روز 21 خرداد برگزار شد در ابتدا از فراگیران خواسته شد تا چالش های موجود در بحث تعامل نظام صنفی كشاورزی با دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای مختلف مرتبط را به همراه راهكارهای پیشنهادی مطرح كنند. سپس سرفصل مطالب آموزشی منطبق با موارد و مسائل ذكر شده طبقه بندی و ارائه گردید.

موضوع های مورد اشاره و تاكید در این دوره آموزشی عبارت بود از: كلیاتی در خصوص مهارت های ارتباطی، برنامه ریزی، معرفی تكنیك های مشاركتی و نحوه استفاده از مشاركت افراد یا جامعه هدف در فعالیت های نظام صنفی، چگونگی افزایش دانش، مهارت و آگاهی اركان و هیات مدیره نظام صنفی برای پیشبرد اهداف و برنامه های نظام صنفی، مروری بر وظایف هیأت مدیره نظام های صنفی، برنامه محور شدن هیات مدیره نظام صنفی، برگزاری جلسات توجیهی برای مسئولین و دستگاه های ذیربط از جمله جهاد كشاورزی، تلاش برای افزایش قدرت چانه زنی نظام های صنفی، مرور دائمی بر قوانین و مقررات نظام صنفی (از جمله آیین نامه، اساسنامه، دستورالعمل)، تاكید بر انجام وظایف نظام صنفی در حوزه تنظیم بازار و تجارت محصولات كشاورزی، شناساندن نظام صنفی به دستگاه های مربوطه و حضور در كارگروه های كشاورزی، تعامل و ارتباط با فرمانداری ها، بانك ها و ... .

تسهیلگر این دوره آموزشی اظهار داشت: نظام های صنفی اهداف والایی را دنبال می کنند و تنظیم بازار و تجارت محصولات كشاورزی بر اساس ماده 2 دستورالعمل قانون تمركز برعهده تشکل ها به ویژه نظام صنفی است.

مرتضی ادیب تاكید كرد: بدون شك دولت به تنهایی نمی تواند تمام مسائل و مشكلات بخش كشاورزی را رفع کند و باید از تمام ظرفیت های دولتی و غیردولتی برای این منظور استفاده کرد.

معاون اداری و مالی سازمان تعاون روستایی و مسئول امور تشكل های كشاورزی استان قزوین در این دوره آموزشی گفت: امروز اعضاء هیئت های مدیره نظام های صنفی كشاورزی به این باور رسیده اند که امر آموزش در نظام صنفی از جایگاه خاص و ویژه ای برخورداراست.

علینقی سیمیاری افزود: همسو نمودن هیات مدیره نظام صنفی با سازمان، افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان و اعظاء نظام صنفی، بهنگام سازی دانش نیروی انسانی در نظام های صنفی، از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی دو روزه بوده است.

* با تشكر از خانم  محمدحسینی، روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان قزوین


  سفر نظارت و ارزیابی نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی به استان آذربایجان غربی

سفر نظارت و ارزیابی نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی به استان آذربایجان غربی با هدف بررسی وضعیت فعالیت و ارزیابی عملكرد نظام های صنفی كشاورزی این استان و شهرستانهای تابعه آنها طی روزهای پنجم تا ششم خرداد ماه 94 با حضور مرتضی ادیب، معاون و مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بازدید از نظام های صنفی كشاورزی چهار شهرستان خوی،ماکو،شوط و ارومیه، تشكیل جلسه با اعضای هیئت مدیره نظام های صنفی كشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی و همچنین برگزاری نشست با روسای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی استان و مسئولان تعاون روستایی استان از برنامه های این ماموریت بود.

شهرستان خوی

از جمله اقدامات و توانمندی های نظام صنفی شهرستان خوی می توان به این موارد اشاره كرد:پذیرفته شدن پروانه فعالیت به عنوان وثیقه در کلیه بانک ها و موسسات مالی و دادگستری شهرستان، برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء وارکان نظام صنفی شهرستان و عضویت در کارگروه های کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان.

مسائلی كه نظام صنفی كشاورزی شهرستان خوی در اجرای برنامه ها و خدمات برای اعضاء با آن مواجهند در سه موضوع: بیمه تامین اجتماعی اعضای نظام صنفی، بانک کشاورزی و عدم پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی و همچنین مشكل ثبت و پلمپ دفاتر قانونی مطرح است كه در این جلسه پیشنهاد شد كه پیگیری تشکیل جلسه نظام صنفی با مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان به عمل درآید.

شهرستان ماکو

برخی اقدامات شاخص نظام صنفی كشاورزی شهرستان ماكو عبارت بود از:ضمانت اجرایی پروانه های فعالیت در دادگستری شهرستان، تفاهم با بانک ها و موسسات مالی برای اخذ وام با پروانه فعالیت نظام صنفی، عضویت در کمیته های فنی کشاورزی درمدیریت جهاد کشاورزی و .....

مشكلات اجرایی این نظام صنفی عمدتاً در حوزه های تجهیز، اداری و  اظهار نامه مالیاتی (به دلیل درخواست کد اقتصادی توسط اداره دارایی شهرستان) است كه ایجاد تمهیدات جهت به رسمیت شناختن پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و ضرورت رایزنی های لازم با دستگاه های دولتی برای افزایش جایگاه نظام صنفی  بعنوان پیشنهاد این جلسه مطرح گردید.

شهرستان شوط

عضویت و صدور پروانه فعالیت به 3000 نفر از تولید کنندگان وبهره برداران  شهرستان در نظام صنفی از جمله اقدامات نظام صنفی این شهرستان بوده است. ایجاد تمهیدات لازم برای تقویت توانمندی های هیأت مدیره و دبیر اجرایی شهرستان بعنوان پیشنهاد اصلی مطرح شد.

شهرستان ارومیه

برخی از توانمندی های نظام صنفی كشاورزی شهرستان ارومیه كه در این سفر نظارت و ارزیابی احصاء‌ گردید عبارت بود از: معرفی و عضویت 70 درصد اعضاءنظام صنفی شهرستان در صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر، پذیرفته شدن اعتبار پروانه فعالیت بعنوان وثیقه در همه بانک ها و موسسات مالی و دادگستری شهرستان(به استثنای بانک کشاورزی شهرستان!)، برگزاری دوره های آموزشی وترویجی و اجرای برنامه های رادیویی در مورد تغذیه بهینه باغات، کود و سم، عضویت در کمیته سیب وچغندر  ودبیری کمیته سیب استان و ... .

مسائل و مشکلات نظام صنفی این شهرستان در بخش های تامین اجتماعی، بانك كشاورزی و ناهماهنگی بدنه سازمان جهاد کشاورزی برای به رسمیت شناختن و پذیرش نظام صنفی کشاورزی مربوط می شود. پیگیری تشکیل جلسه نظام صنفی با مدیران دستگاه های اجرایی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و همچنین ضرورت رایزنی لازم تعاون روستایی شهرستان با دستگاه های دولتی برای ارتقاء كاركردها و جایگاه نظام صنفی از پیشنهادهای جلسه نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعضای هیات مدیره نظام صنفی شهرستان ارومیه بود.

جلسه با روسای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان و مسئولان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی

تشكیل جلسه با روسای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان و مسئولان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی برنامه روز دوم این ماموریت بود. در ابتدا گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام صنفی استان و سپس ارائه نقطه نظرات و مسائل ومشکلات شهرستان ها در این جلسه از سوی هیات مدیره استان و شهرستانها ارائه شد.

رئوس برخی از اقدامات نظام صنفی استان كه در این جلسه ارائه شد چنین بود:عضو گیری وصدور پروانه برای 50000 نفر از تولید کنندگان و بهره برداران استان، ارتباط مستمر هیات مدیره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان در جهت دفاع ازمنافع صنفی کشاورزان، برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء با هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی و سازمان آموزش فنی حرفه ای، معرفی اعضای نظام صنفی به ادارات برق جهت دریافت امتیاز برق با تعرفه کشاورزی و ... .

تعامل نظام صنفی كشاورزی استان با سازمان ها و ادارات دولتی در جهت استفاده از ظرفیت های نظام صنفی کشاورزی و جلب حمایت آنها بعنوان نقطه قوت در مدیریت این نظام مطرح شد. ضمن این كه پیشنهادهایی نیز جهت ارتقای عملكرد نظام صنفی كشاورزی در استان آذربایجان غربی ارائه شد كه برخی از آنها عبارت بود از:

-هماهنگی با سازمان تامین اجتماعی و بانک کشاورزی در سطح ملی برای به رسمیت شناختن پروانه فعالیت.

-برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای هیئت مدیره نظام صنفی استان وشهرستان هاوتخصیص بخشی از20 درصد سهم استان  به امر آموزش ارکان

-ارائه راهکاری مناسب برای هزینه کرد  مناسب و بهینه حق عضویت توسط نظام های صنفی کشاورزی

-تهیه نرم افزار و سامانه جامع اطلاعات نظام صنفی کشاورزی

-ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی به روسای سازمان ها در خصوص معتبر بودن پروانه فعالیت نظام صنفی

* گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی از این جلسه


  سفر نظارت و ارزیابی نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی به استان آذربایجان شرقی

سفر نظارتی دفتر امور تشكل های كشاورزی به استان آذربایجان شرقی با هدف ارزیابی وضعیت و شناسایی نقاط قوت و ضعف عملكرد نظام صنفی كشاورزی این استان و شهرستانهای تابعه آنها طی روزهای دوم تا چهارم خرداد ماه 94 با حضور معاون و رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در برنامه سفر نظارتی استان آذربایجان شرقی بازدید از نظام صنفی كشاورزی شهرستان های مرند و شبستر،تشكیل جلسه با اعضای هیئت مدیره نظام های این دو شهرستان و همچنین جلسه مشترك اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی شهرستانهای استان و مسئولان تعاون روستایی استان نیز از  برنامه های نظارتی بود كه با بررسی اهم اقدامات، مسائل و مشکلات، پیشنهادها و ارزیابی شهرستان ها و استان همراه بود.

شهرستان مرند:

برخی از توانمندی های نظام صنفی كشاورزی شهرستان مرند كه در این سفر نظارتی احصاء‌ گردید عبارت بود از: پذیرفته شدن اعتبار پروانه فعالیت به عنوان وثیقه در بانک ها و موسسات مالی و دادگستری شهرستان، تلاش برای كاهش مشكلات اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی به منظور پوشش بیمه ای اعضاء از طریق تعامل با تامین اجتماعی، معرفی اعضاء به صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر.

در بررسی مسائل و مشكلات، مواردی همچون عدم پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی در بانک کشاورزی شهرستان (برخلاف سایر بانک ها وموسسات مالی) و ایجاد محدودیت اداره تامین اجتماعی برای بیمه نمودن اعضای نظام صنفی مطرح شد. لزوم برنامه ریزی برای آموزش ارکان نظام صنفی و انجام اطلاع رسانی برای شناساندن نظام صنفی به آحاد مردم و تهیه دستورالعمل اجرایی تشکیل هیات های بدوی وتجدید نظر برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این جلسات و بازدید بود.

در ارزیابی نظام صنفی كشاورزی شهرستان مرند مطرح شد كه به منظور ارتقای کیفی عملکرد نظام شهرستان لازم است اخذتضامین لازم از اعضای هیات مدیره صورت گیرد.همچنین تعاون روستایی شهرستان ضمن تداوم حمایت از نظام صنفی رایزنی های لازم با دستگاه های دولتی برای افزایش جایگاه نظام صنفی را فراهم آورد.

شهرستان شبستر:

در بررسی توانمندی های نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر این موارد مورد اشاره و تاكید قرار گرفت: عضویت وصدور پروانه فعالیت برای 7000 نفر از تولید کنندگان وبهره برداران شهرستان، تفویض اختیار جهاد کشاورزی درخصوص سامانه صدور فرآورده های نفتی وثبت وتایید آن توسط نظام صنفی و موارد بسیار دیگر.

عدم همکاری بانک کشاورزی شهرستان در خصوص به رسمیت نشناختن پروانه های فعالیت، مشكلی است كه نظام صنفی این شهرستان نیز با آن مواجه است. ایجاد تمهیدات برای الزام دستگاه های دولتی برای به رسمیت شناختن پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی از جمله موارد پیشنهادی در جلسه نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر بود.

در ارزیابی عملكرد نظام صنفی كشاورزی این شهرستان مطرح گردید كه به منظور ارتقاء کیفی عملکرد شهر ستان لازم است تعاون روستایی شهرستان ضمن تداوم حمایت از نظام صنفی رایزنی های لازم با دستگاه های دولتی برای افزایش جایگاه نظام صنفی  وحضور موثر در کار گروه های شهرستان را فراهم آورد.

 

جلسه مشترك نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعضای هیات مدیره شهرستانهای استان و مسئولان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی:

در ادامه این سفر نظارتی در استان آذربایجان شرقی، جلسه مشترك نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعضای هیات مدیره شهرستانهای استان و مسئولان تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی تشكیل شد.

ارائه گزارش عملکرد و دستاورد های نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی توسط اعضای هیات مدیره استانی و ارائه نظرات و مسائل نظام های شهرستان توسط دبیران اجرایی وروسای هیات مدیره شهرستان ها، دستور این جلسه بود.

اهم مباحث مطرح شده در این جلسه این چنین بود: عضویت 32000 نفردر نظام های صنفی استان وصدور40000 پروانه فعالیت در سطح استان، تفاهم با تامین اجتماعی، بسیج سازندگی، نظام دامپزشکی، راهنمایی ورانندگی، بانک ها وموسسات مالی در جهت خدمات رفاهی و اجتماعی اعضاء و غیره.

تعاملات كارآمد مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی با نظام های صنفی کشاورزی استان و ارتقای سطح مدیریتی نظام صنفی استان وتعامل با مراکز تصمیم گیر وتصمیم ساز در سطح استان بعنوان نقاط قوت و کمبود منابع مالی برای تجهیز و تامین فضای اداری برای دبیرخانه های نظام صنفی شهرستان ها نیز از نقاط ضعف موجود در این جلسه عنوان شد.

رایزنی با سازمان ها و نهادهای مرتبط در سطح ملی برای ارتقاء جایگاه نظام صنفی کشاورزی، برنامه ریزی برای تولید و پخش برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در شبکه های تلویزیونی در سطح استان و كشور، اقدام برای حل مساله ثبت و پلمپ دفاتر واظهار نامه های مالیاتی در سطح ملی نیز از پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه بود.

* عكسها: دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی


  ممنوعیت عضویت كارمندان دولت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی

دو شغله بودن كارمندان دولت و پذیرش ریاست و مدیریت عامل، عضویت در هیات مدیره و یا بازرس انواع مختلف شركت های خصوصی به جز شركت های تعاونی ادارات محل اشتغال كارمند طبق اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ممنوع است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، علاوه بر مفاد اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بندهای مختلف قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله بندهای الف و ب ماده 1، بند ج ماده 2 ، ماده 5 و بندهای 3 و 6 این ماده، مصوب مجلس شورای اسلامی، كارمندان دولت در عضویت هیات مدیره و بازرسی هر نوع موسسه و عضویت در اركان مدیریتی و نظارتی در تشكل های حرفه ای، صنفی و شوراها منع شده اند. همچنین در تبصره 4 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب 11/10/73 مجلس شورای اسلامی تاكید شده است و طبق تبصره های 5 و 6 همین ماده، افراد متخلف و آمر و صادر كننده مجازات خواهند شد.

یكی از مصوبات جلسه دوم هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی مورخ 25/7/91 چنین است كه كارمندان شاغل دولت حق عضویت در هیات مدیره شهرستان ها و استان ها ندارند و این پیشنهاد شامل هیات مدیره های فعلی هم می شود و از تاریخ تصویب این پیشنهاد اعضای علی البدل و اصلی، جایگزین كارمندان عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی های شهرستان ها و استان ها می شوند.

ادامه فعالیت آن دسته از اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی كه به استخدام دولت درآمده اند در نظام های صنفی ممنوع می باشد.


  تسهیل عضویت در صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر

ارائه معرفی نامه از نظام صنفی كشاورزی بعنوان یكی از مدارك احراز اشتغال متقاضیان و كشاورز بودن آنان برای نام نویسی در صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام  شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، عباس اورنگ معاون بیمه ای و هماهنگی امور استان ها صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر طی دستور اداری در مكاتبه با مدیریت های استانی این صندوق با موضوع "نحوه شناسایی سكونت و بررسی اشتغال متقاضیان" آورده است:   

به منظور تسهیل در پوشش بیمه گری و حذف هر گونه عوامل بازدارنده در گسترش چتر پوشش بیمه های اجتماعی برای كلیه جامعه هدف و رفع موانع و تشریفات زائد اداری در نحوه شناسایی و اخذ تاییدیه اولیه سكونت در روستا و همچنین احراز عشایر و یا كشاورز بودن متقاضیان بند (ه) دستورالعمل 4/85"موضوع شناسایی و نام نویسی متقاضیان بیمه" ملغی الاثر و شناسایی متقاضیان با اخذ هر یك از مدارك ذیل بلامانع است:

- ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد كشاورزی و یا نظام صنفی كشاورزی برای كشاورزان

- ارائه معرفی نامه از تعاونی های تولید روستایی و یا سایر تشكل های روستایی

- ارائه معرفی نامه امور عشایری هر شهرستان برای عشایران

- ارائه سند مالكیت باغات و یا اراضی كشاورزی

- ارائه دفترچه های معتبر خدمات كشاورزی

- ارائه سند مالكیت باغات و یا اراضی كشاورزی

- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان در مدارس مستقر در روستا و یا مدارس شبانه روزی عشایری


  تسلیت

با خبر شدیم كه پدر گرامی آقای محمود زارع محمودآبادی، خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور و عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی مهریز استان یزد به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان، شكیبایی آرزو داریم.

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی


  نحوه بهره مندی گارگاههای کشاورزی از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی

سوال) نحوه بهره مندی گارگاههای کشاورزی از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفرکارگر چگونه است ؟ 

پاسخ سازمان تامین اجتماعی: در اجرای قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر مصوب 16/12/61 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، بخشنامه 5 مشترک فنی و درآمد، دستور اداری شماره 5020/91/8337  مورخ 7/9/91 و مکاتبات قبلی مبنی بر اجرای دقیق قوانین و مقررات اعلام می‌دارد: کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی که جنبه تولیدی فنی و صنعتی داشته باشند در صورت احراز سایر شرایط بخشنامه 5 مشترک فنی و درآمد می‌توانند با رعایت قانون مذکور، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر برخوردار شوند.

لازم به ذکر است پروانه‌های صنفی صادره از سوی نظام صنفی بخش کشاورزی وانجمن های صنفی مربوطه نیز به عنوان یکی از مدارک شناخت کارفرمایی محسوب می‌گردند، ضمناً رعایت مفاد بخشنامه 5مشترک فنی ودرآمد الزامی بوده و کارفرمایان مربوطه می‌توانند با رعایت تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 8/4/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع بخشنامه 9 مشترک فنی و درآمد نسبت به بیمه پردازی خود با نرخ کامل حق بیمه اقدام نمایند.


  بررسی اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كارگاههای كشاورزی موضوع ماده 63 قانون تنظیم با حضور نمایندگان تامین اجتماعی،‌وزارت تعاون كار و رفاه، جهاد كشاورزی

موضوع ماده 63قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كارگاه های كشاورزی مشمول نظام صنفی كشاورزی، دستور جلسه نشستی بود كه با پیگیری های مستمر دفتر امور تشكل های كشاورزی، در  روز بیست و هشتم اردیبهشت ماه 94 در دفتر امور تشكل های كشاورزی و با حضور مدیران و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد كشاورزی به طرح و چالش در آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، اعضای حاضر در این جلسه عبارت بودند از: اسماعیل گرجی پور مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی، محمد محمدی مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تآمین اجتماعی، سید احمد رشیدی از سازمان تأمین اجتماعی، عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی، احمد علی ابن علیپور مدیر حقوقی و بازرسی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، محمد دهقان نماینده دفتر امور مجلس وزارت جهادكشاورزی، جواد عزمی نماینده دفتر امور اقتصادی وزارت جهادكشاورزی، سمیه محققی كارشناس دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی.

دستور جلسه این نشست بررسی شرایط و زمینه های اجرای ماده63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود كه اظهار می دارد: کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی ‌آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست‌درصد (20%) ردیف درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

منبعی بسیار محدود برای پوشش بیمه ای مشمولین ماده63

در ابتدای جلسه مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی، گزارشی از سوابق موضوع تصویب بند100 قانون بودجه سال90 و تكرار آن در قوانین بودجه سالهای 91و93 كل كشور ارائه و در ادامه به موضوع تصویب ماده 63 در قانون تنظیم سال93 اشاره و موضوع جلسه را بررسی وضعیت و زمینه های اجرایی ماده فوق اعلام داشت.

مسلمی گفت: مشكل اصلی ماده63 قانون بودجه سال 94 مساله منبع اعتباری آن است كه هم در مجموعه وزارت جهادكشاورزی و هم سازمان تأمین اجتماعی آن را منبعی بسیار محدود و بویژه ناپایدار برای پوشش مخاطبان مورد نظر عنوان می دارند.

ارائه این ماده قانونی غیر كارشناسی است

سپس مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تآمین اجتماعی به سوابق تصویب ماده63 درقانون اشاره داشته و افزود: ارائه این ماده قانونی بدون بررسی و پیش بینی لازم صورت گرفته و غیر كارشناسی است كه متآسفانه عواقب آن گریبان دستگاههای اجرایی را می گیرد.

محمدی اظهار داشت: در صورت تحقق منابع درآمدی مندرج در این قانون، این ردیف درآمدی حداكثر 10میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت كه در نتیجه آن حداكثر  5000نفر از می توانند تحت پوشش قرار گیرند كه تنها بخش اندكی از مخاطبان را پوشش می دهد.

وی تصریح كرد: محدود كردن این قانون به مناطق یا گروههایی خاص نیز آثار و تبعات زیادی دارند. با توجه به امكان اجرای ضعیف این قانون پیشنهاد مشخص اصلاح این ماده قانونی است.

مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تآمین اجتماعی گفت: با وجود صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیشنهاد می شود به طور جدی اصلاح آیین نامه آن مورد توجه بویژه توسط وزارت جهادكشاورزی قرار گیرد و مزایای آن افزایش یابد تا كشاورزان از این طریق كه به صورت قانونی مسئولیت بیمه اجتماعی كشاورزان را برعهده دارد، تحت پوشش قرار گیرند.

اجرایی نشدن بندهای قانون بودجه در سالهای گذشته به دلیل عدم تامین اعتبار بوده است

محمدی در ادامه اضافه كرد: یكی دیگر از مشكلات این قانون ذكر هر متراژ زمین است كه امری غیركارشناسی است و براین اساس امكان صدور پروانه صنفی برای هر كسی را فراهم خواهد ساخت كه با وظیفه اصلی نظام صنفی كه شناسایی كشاورزان واقعی است در مغایرت است. همچنین موضوع قرار گرفتن اعتبار اجرای این قانون در دیون دولت با توجه به مواد26 و29 قانون برنامه پنجم، غیرممكن است، ضمن اینكه بند100، بند91 و بند(و) تبصره 15 قوانین بودجه سالهای قبل را نیز به همین دلیل از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرایی نشد و بیمه كارگاه های كشاورزی بر اساس مقررات قبلی بوده است.

سیاست وزارت تعاون،كار و رفاه بر این است كه هر نوع بیمه ای كه برای دولت سهم 20درصدی ایجاد كند دربرنامه های بیمه ای قرار نگیرد

در ادامه مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساختار بیمه تأمین اجتماعی كه بر پایه رابطه كارگر،  كارفرما و رابطه مزد و حقوق بگیری است اظهار داشت: نزدیك به نیمی از شاغلین كشور دارای رابطه مزد و حقوق بگیری نیستند و بخش زیادی از آنها نیز در بخش كشاورزی می باشند. مقررات سازمان تأمین اجتماعی این افراد را تحت پوشش ندارد و بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی از سال 1380 به بعد با قوانین و مقررات مختلف بخشی از این اقشار را تحت پوشش قرار داده است، اما این امر منجر به ایجاد بدهی های زیادی از طرف دولت به این سازمان گردیده است كه سال به سال نیز به آن افزوده می شود و مشكلاتی را برای سازمان ایجاد می نماید.

گرجی پور با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی كه در حال حاضر بالغ بر 90هزار میلیارد تومان است، گفت: سیاست وزارت تعاون،كار و رفاه بر این است كه هر نوع بیمه ای كه برای دولت سهم 20درصدی ایجاد كند دربرنامه های بیمه ای قرار نگیرد و برای آن راهكارهای مناسب دیگری نظیر  بیمه اجتماعی فراگیر پیش بینی شود.

وی افزود: قانون معافیت بیمه كارفرمایی در سال1361 و در شرایط جنگ اعمال شده و متأسفانه ادامه پیدا كرد و منجر به بدهی های زیادی برای دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد. باید راهكارهای مناسب و پایداری اندیشیده می شد تا همه گروههای مختلف شغلی تحت پوشش قرار می گرفتند و مشكل به صورت اساسی حل می شد، متأسفانه هنوز هم می بینیم كه گروههایی از جمله كشاورزان دچار مشكل در بیمه می باشند.

تلاش برای انتقال بار بیمه ای كشاورزان به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

مدیركل دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه با تصویب این نوع قوانین و مقررات پراكنده از جمله همین ماده63 به دلیل ضعف در قابلیتهای اجرایی آن، روستاییان و كشاورزان در بلاتكلیفی قرار می گیرنداگرچه ممكن است گروه اندكی منتفع گردند اما مشكل همچنان وجود دارد. پیشنهاد مشخص آن است كه همگی تلاش كنیم بخشی از بار بیمه ای كشاورزان به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منتقل شود كه قانوناً مسئولیت این امر را نیز برعهده دارد. اگرچه این صندوق مزایای درمانی ندارد اما امید می رود با طرح تحول سلامت دغدغه درمان در این صندوق نیز تا حدی حل گردیده و تلاش می شود با اصلاح آیین نامه صندوق كه در دستور كار وزارت تعاون، كار و رفاه قرار دارد، ارتباط مؤثری بین این صندوق و سازمان بیمه سلامت برقرار شود.

لزوم ارزیابی جامع از تعداد مشمولان قانون بیمه كارفرمایی

ابن علیپور مدیر حقوقی و بازرسی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران نیز در این نشست تاكید كرد: ماده 63 قانون تنظیم برای معافیت بیمه ای قابلیت اجرایی ضعیفی دارد و دچار اشكالات زیادی است كه عمده ترین آن منابع درآمدی آن است. پیشنهاد می شود ارزیابی جامعی از تعداد مشمولان این قانون صورت گیرد و بر اساس آن منابع درآمدی پیش بینی شود، در صورتی كه این ارزیابی نباشد تعیین منابع درآمدی آن در صورتی كه منبع كافی نباشد باز هم با مشكل مواجه خواهد شد.

گره خوردن موضوع بیمه با نظام صنفی كشاورزی، كاركرد واقعی این نظام را دچار مشكل می نماید

سپس نماینده دفتر امور اقتصادی وزارت جهادكشاورزی نیز در این نشست گفت: درگیرشدن نظام صنفی كشاورزی در موضوع بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان مناسب نیست و این امر مشكلات زیادی را بوجود آورده است و تا حدی وظایف دیگر این نهاد را تحت الشعاع قرار داده است. لذا گره خوردن موضوع بیمه با نظام صنفی كشاورزی اقدامی است كه باید مورد توجه جدی قرار گیرد و آسیب شناسی شود.

عزمی افزود: برای موضوع بیمه كشاورزان نیاز به كار ملی در این خصوص می باشد. پیشنهاد می شود در این زمینه با مجموعه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادكشاورزی در سطح دفاتر و معاونت مذاكره شود و راهكارهای مورد نظر برای پیشنهاد منابع درآمدی قابل اطمینان بررسی شود.

 

مشكل اعتبار در كنار الزام به اجرای قانون

در ادامه نماینده دفتر امور مجلس وزارت جهادكشاورزی تاكید كرد: مشكل اصلی این قانون، اعتبار پیش بینی شده برای آن است. علیرغم این امر الزام به اجرای قانون نیز وجود دارد.

دهقان با اشاره به وجود صندوق سرمایه گذاری كشاورزی كه در سطح كل كشور فعال است و هر ساله منابع اعتباری قابل توجهی به آن اختصاص می یابد پیشنهاد نمود از محل سود این صندوق، درصدی برای موضوع بیمه كشاورزان عضو نظام صنفی در نظر گرفته شود.

وی همچنین گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز یكی از اولویت های موضوع بیمه كشاورزان است. اما با تجربه 10ساله آن ضرورت جدی وجود دارد كه آیین نامه آن متناسب با شرایط روز و مزایای سایر صندوقها اصلاح شود تا اقبال كشاورزان نسبت به آن افزایش یابد.

در پایان این نشست موارد زیر جمع بندی و ارائه گردید:

• در بلندمدت بهترین گزینه برای پوشش حداكثری بیمه كشاورزان، صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر است كه اصلاح آیین نامه آن در برنامه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است، ضمن اینكه بر همكاری بیشتر صندوق با وزارت جهادكشاورزی تأكید شد.

• بر اساس استعلام سازمان تامین اجتماعی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تعیین تكلیف منابع اعتباری این قانون اجرای آن منوط به تأمین اعتبار منابع درامدی پیش بینی شده خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی آمادگی اجرای قانون در صورت تأمین منابع درآمدی آن را دارد.


  نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی انتخاب خواهد شد*

 

در مراسم تقدیر از نمونه های جهاد كشاورزی سال 1394 برای نخستین بار، نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی معرفی خواهد شد.

 

با هدف ارج نهادن به اقدامات و خدمات رسانی موثر نظام های صنفی كشاورزی به شاغلین این بخش و طی تعاملات مستمر دفتر امور تشکلهای کشاورزی با ستاد انتخاب نمونه های وزارت جهاد كشاورزی نسبت به معرفی نظام صنفی كشاورزی شهرستان نمونه در سطح ملی اقدام خواهد گردید.

 

ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی همه ساله به منظور تجلیل از خدمات و تلاش های تولیدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزی اقدام به انتخاب و معرفی نمونه های برتر بخش كشاورزی می نماید.

 

سازمان مركزی تعاون روستایی ایران به عنوان یكی از سازمان های تخصصی زیر مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، عضو كمیته تشكل های بخش كشاورزی ستاد انتخاب نمونه ها فعالیت می نماید. در سال جاری پس از پیگیری های به عمل آمده مقرر شد از میان نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها جهت تشویق و ترغیب فعالیت آنها و همچنین ایجاد رقابت سالم میان آنان، بر اساس فرم معیارها و ملاك های انتخاب نمونه ها، نظام صنفی كشاورزی شهرستان در سطح كشور انتخاب و معرفی شوند.

 

به منظور شناسایی،‌ ارزیابی و معرفی نظام صنفی كشاورزی شهرستان، فرم معیارها و ملاك های ارزیابی مربوط توسط دفتر امور تشكل های كشاورزی به تعاون روستایی استان ها ابلاغ گردید. در این مكاتبه به هماهنگی تعاون روستایی استانها با ستاد انتخاب نمونه های استان مستقر در مدیریت ترویج جهاد كشاورزی استان و نظام صنفی كشاورزی استان جهت تكمیل و ارسال فرم مربوطه حداكثر تا تاریخ 20/3/1394 از طریق دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های استان مستقر در ترویج جهاد كشاورزی استان به ستاد انتخاب نمونه های كشور و ارسال یك نسخه از مستندات به دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دقتر امور تشكل های كشاورزی جهت بررسی و بازدید كمیته كارشناسی تاكید شده است.

 

در فرآیند انتخاب نظام صنفی کشاورزی نمونه شهرستان، مواردی همچون وضعیت پوشش عضویت در نظام صنفی، وضعیت صدور و تمدید پروانه فعالیت اعضای نظام صنفی، جلسات برگزار شده هیأت مدیره در طول سال جاری، انجام تمهیدات لازم برای پوشش بیمه محصولات كشاورزی اعضاء، برگزاری دوره های آموزشی اركان و اعضاء نظام صنفی، وضعیت بایگانی صورت جلسات، اسناد، مدارک و مکاتبات اداری، فرآیند برگزاری به موقع مجامع عمومی نظام صنفی در سطح شهرستان و غیره برای امتیاز دهی مدنظر قرار گیرد.

 

دانلود فرم ارزیابی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان (سال 1394)

 

دانلود مكاتبه دفتر امور تشكل های كشاورزی با تعاون روستایی استان ها

 

 

*مهندس مهرداد دالوند، كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی صنوف و تشكلهای كشاورزی دفتر امور تشكلهای كشاورزی


  نظام صنفی كشاورزی و سال بین المللی خاك

سال 2015 میلادی از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائوFAO) با پیام "خاك سالم برای زندگی سالم" بعنوان "سال بین المللی خاك" نامیده شده است.

این كه "خاک ما به علت توسعه شهرها، قطع درختان جنگلی، شیوه های مدیریت و استفاده از زمین به صورت ناپایدار، آلودگی، چراندن بی رویه دام و تغییرات آب و هوایی در خطر است و نرخ فعلی تخریب خاك،‌ ظرفیت مواجهه با نیازهای آینده را تهدید می كند"، تذكر و هشدار جدی امسال فائو به مردم جهان است:"ما وابسته به خاك هستیم. باید از خاک مانند جان خود حفاظت کنیم. در غیر این صورت چرخه اکوسیستم را تغییر خواهد داد و حاصلخیزی خاکِ کشورها را تهدید می کند."

زمین و خاك، اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه رشد گیاهان و بسیاری دیگر از موجودات است. در کشاورزی،‌"خاک و آب و گیاه"، سه ضلع مثلثی هستند که پایه های کشاورزی بر آن استوار شده است و چنانچه هر کدام از این عناصر مورد بی توجهی قرار گیرند، مثلثی تشکیل نخواهد شد. یعنی؛ کشاورزی بدون كشاورزی! از طرفی خاک نقش مهمی در حفظ رفاه انسان ها در شهر و روستا، فعالیت های کشاورزی و پایداری محیط زیست و منابع طبیعی دارد و امروزه اصلی ترین ركن برای توسعه كشاورزی به شمار می رود.

فرسایش خاك، خشکسالی های پیاپی، استفاده بی رویه از آب و خاک از جمله چالش ها در كشاورزی ما است. ایران با 165 میلیون هكتار وسعت در اقلیم های متنوع، با محدودیت های منابع آب و خاك رو به رو است. از مجموع مساحت كشور، حدود 23 میلیون هكتار معادل 15 درصد از مجموع وسعت كشور، مستعد فعالیت های كشاورزی است. از این رقم حدود 7/18 میلیون هكتار هم اكنون در چرخه تولید محصولات كشاورزی قرار دارد و سالانه به طور متوسط 8/14 میلیون هكتار از اراضی در كشور به زیر كشت می رود.

بدون شك، علاوه بر اهمیت بالای رفتار بخش دولتی در كاهش خطرات و آسیب های ناشی از تخریب خاك و منابع حیاتی آن، نهادهای غیر دولتی دارای جایگاه، كاركرد( و وظیفه) در این موضوع با ساختارهایی مردمی(كشاورز) نیز در ارتباط با مضامین و برنامه های انتخاب شده ی فائو برای سال بین المللی خاك از اهمیت برخوردارند.

نظام صنفی كشاورزی بعنوان تنها تشكل كشاورزی كه با حضور مستقیم كشاورزان در ساختار تشكیلاتی آن شكل گرفته است، بر طبق قانون دارای حقوق و وظایفی است كه از جمله در ذیل و در ارتباط با پیام ها و برنامه های امسال فائو برای حفاظت از خاك، می تواند مطرح باشد. بعنوان مثال یكی از پیام های سال بین المللی خاك چنین اعلام شده است:"توسعه پایدار خاك و مدیریت زمین برای اطمینان از چرخه تولید سیستم غذایی، بهبود معیشت روستایی و یك محیط سالم مهم می باشد." كه این موضوع با یكی از حقوق و وظایف نظام صنفی سنخیت دارد و شامل:" تلاش برای بهبود وضع اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و افزایش سطح رفاهی كشاورزان" می شود.

در یكی دیگر از پیام های سال بین المللی خاك چنین آمده است: "خاك سالم پایه محصولات غذایی سالم است." كه در همین مورد نیز موضوع" نظارت و كنترل بر تولید محصول سالم و با كیفیت در مراحل مختلف" یا همان نظارت بر اجرای عملیات زراعی برای تولید محصولات غذایی سالم، بعنوان یكی دیگر از حقوق و وظایف نظام صنفی كشاورزی مطرح است.

برای اهداف ویژه فائو در سال 2015 چند برنامه اجرایی، پیش بینی شده است، شامل: 1-آموزش های عمومی2- افزایش آگاهی در میان جامعه مدنی و تصمیم گیرندگان3- ترویج سرمایه گذاری در فعالیت های مدیریت خاك پایدار4- حمایت از سیاست ها و اقدامات موثر جهت نگهداری از منابع خاكی5-حمایت از افزایش سریع ظرفیت جهت جمع آوری اطلاعات خاك و نظارت در تمام سطوح،‌كه نظام صنفی كشاورزی همسو با اغلب این موارد دارای الزام قانونی و ظرفیت است. موضوع مهم آموزش به اعضاء، ایجاد تعاملات با نهادهای تصمیم گیر در جهت ارتقا و توسعه كمی و كیفی محصولات كشاورزی و همچنین موضوع حفظ اراضی كشاورزی یا نظارت بر تغییر كاربری اراضی از زمینهای زراعی به غیر زراعی و حتی همكاری با دولت برای شناسایی متخلفین در تخلفات تغییر كاربری اراضی بعنوان بازوی اجرایی دولت از جمله موارد مرتبط محسوب می شود.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی ایران


  یادداشت*/ دو نكته در باره وظایف دفتر امور تشكل های كشاورزی

وظیفه ذاتی دفتر امور تشكلهای كشاورزی، حمایت، هدایت و نظارت بر حوزه وظایف خود بر اساس قوانین و مقررات حاكمیتی است.

تهیه و تدوین مقررات حاكم بر پروژه های اجرایی نظیر نظام صنفی كشاورزی با در نظر گرفتن كلیه عوامل تولید كشاورزی و خود تولید كننده كه یكی از اساسی ترین اركان تولید می باشد، همیشه مد نظر این دفتر بوده و هست. تعامل با ذی نفعان بخش و مشاركت دادن آنها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها از اهم برنامه های دیگر می باشد كه در گذشته به اشكال مختلف این موضوع انجام شده است.

شكل گیری تشكل های غیردولتی، ‌شكل گیری نظام های صنفی كشاورزی، تاثیرگذاری اركان تشكل ها در تصویب قوانین و مقررات در مراجع تصمیم گیری و تعامل با دولت، ‌... همگی تلاش كوچكی از تعامل بین دولت و تشكل های مردمی بوده است؛ هر چند این تلاش ها اندك است و تلاش های عزیزان كشاورز می تواند ما را برای رسیدن به اهداف متعالی بخش كشاورزی یاری نماید.

نكته دوم اینكه دفتر امور تشكل های كشاورزی به تنهایی نمی تواند مسائل و مشكلات بخش كشاورزی را رفع و رجوع نماید و بدون كمك متولیان اصلی بخش كه همانا كشاورزان و بهره برداران هستند، این قافله به سر منزل مقصود نمی رسد. بنابر این می بایست از تمام ظرفیت های دولتی و غیردولتی برای هویت بخشی و نظم بخشی نظام های صنفی استفاده نمود و تشكل ها و نظام های صنفی در برنامه ششم توسعه كشور جایگاه مناسبی به دست آورند.

*مرتضی ادیب، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی


  نگاهی به فعالیت های اخیر تعدادی از نظام های صنفی كشاورزی: تلاش، دانش، توانمندی

شاید در نگاه بیرونی، محور امور و فعالیت های نظام صنفی كشاورزی،اغلب در صدور پروانه فعالیت صنفی و شغلی خلاصه شود اما این همه ماجرا نیست!

نظام صنفی كشاورزی به علت ماهیت متفاوت با همه تشكل ها، تعاونی ها و نهادهای در بخش كشاورزی و اینكه در بخش ساختار با حضور مستقیم كشاورزان و بهره برداران شكل گرفته است دارای ماموریت ها و كاركردهایی گسترده از لحاظ نوع و حوزه فعالیت در ارتباط با مسائل مختلف عموم كشاورزان می باشد.

در طی این چند سال گذشته از زمان شكل گیری نظام صنفی كشاورزی شاهد بوده ایم كه به مدد تلاش های پیگیر و متعهدانه، ابتكارات و خلاقیت های مدیریتی، برنامه ریزی و نیز وجود(ایجاد)انگیزه های كاری در برخی نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها در جهت رفع موانع مربوط به كشاورزان و بخش كشاورزی كشور گام های در خور و مثبتی برداشته شده است كه در ادامه راه نیز نیاز به تقویت و استمرار این عوامل موثر فوق الذكر احساس می شود.

مطلب حاضر نگاهی مختصر به فعالیت ها و تجارب مفید كاری اخیر در برخی نظام های صنفی كشاورزی دارد. بدون شك همراه با نظام های صنفی كشاورزی كه نامشان در ذیل می آید دیگر نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها نیز هستند كه با اقدامات قابل توجه خود توانسته اند در جهت دفاع از منافع و حقوق اعضاء و كشاورزان برآیند. پس منتظر ارسال گزارش فعالیت های دیگر نظام های صنفی برای این پایگاه اطلاع رسانی هستیم.

... ... ... ... ... ... ...

1-آموزش:

الف- برنامه ریزی و اقدام نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر به منظور برگزاری کارگاه آموزشی علمی پرورش و شناخت بیماریهای زنبور عسل  با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان. محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

ب- برگزاری دوره آموزشی دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور مدیران تعاون روستایی استان، هیئت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و دبیران اجرایی شهرستانها. برخی از مباحث مطرح شده: لزوم عمل به اساسنامه و دستور العملها به ویژه دستورالعمل برگزاری مجامع، ضرورت تعامل با بانک کشاورزی به جهت  تایید پروانه نظام صنفی، در شهرستان ارومیه دوره های آموزشی-ترویجی مختلف از طریق نظام صنفی در روستاها و مراکز خدمات شهرستان برگزار شده است.

2-فرهنگی

الف- اجرای طرح جمع آوری ماهیان قرمز و سبزه سفره های هفت سین در روز طبیعت( 13 فروردین 94 ) در خیابانهای شهر از سوی نظام صنفی كشاورزی شیروان استان خراسان شمالی با مشاركت شورای اسلامی و شهرداری شیروان

ب- برگزاری جشن شکوفه های آلبالو، با مشارکت نظام صنفی کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز در این شهرستان (یازدهم اردیبهشت 94) / هماهنگی برای تهیه گزارش رادیویی (برنامه رادیویی دهكده) با پیگیری نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی / برگزاری دومین جشنواره شكوفه های گیلاس در منطقه گوژنوی حیطه زشك، به همت نظام صنفی كشاورزی طرقبه شاندیز 

 

ج – برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جشنواره توت فرنگی وذرت شهرستان سیمرغ از سوی نظام صنفی كشاورزی شهرستان (بهار و تابستان 94)

3-پیگیری برای حل مشكلات

-          سوخت

پیگیری نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی برای حل مشكلات سوخت بخش كشاورزی در جلسه مسئول امور تشكل های استان خراسان رضوی و رئیس نظام صنفی كشاورزی استان با دبیر كمیته سوخت استانداری خراسان رضوی(نكته: تاكید وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر پیگیری بحث سوخت بخش كشاورزی از سوی نظام صنفی كشاورزی - تجربه:برنامه ریزی و حضور توامان رئیس نظام صنفی كشاورزی استان - مهندس موسوی نژاد- و مسئول امور تشكل های استان- مهندس اسپلانیان- در جلسات كه تاكنون منجر به اقدامات اثر بخش و قابل توجه در جهت حل مشكلات اعضاء و كشاورزان استان شده است.)

-          بیمه

تشكیل جلسه نظام صنفی كشاورزی آذربایجان شرقی با تامین اجتماعی استان با موضوع بررسی بندهای پیشنهادی نظام صنفی در خصوص یکسان سازی اجرای قانون بیمه کارگران کارگاههای کشاورزی مشمول معافیت کارفرمایی. ابلاغ بخشنامه یکسان سازی بیمه کارگران کشاورزی کارگاههای کشاورزی زیر 5 نفر کارگر از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان / در پی تلاش ممتد و برگزاری جلسات متعدد نظام صنفی كشاورزی استان با مسولین تامین اجتماعی

4-رفاهی

الف- ارائه خدمات رفاهی زیارتی مشهد مقدس برای کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزی وکارگران بیمه شده/ رزرو هتل و عملیات مالی با اقدام و هماهنگی نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیمرغ استان مازندران(تخفیف ویژه اقامت در یكی از هتل آپارتمان های مشهد- اقامت به همراه شام ونهار وصبحانه ، یک شب 27000 تومان)

ب- تفاهم نظام صنفی كشاورزی شهرستان چایپاره استان آذربایجان غربی با شرکت سایپا به منظور فراهم آمدن زمینه خرید قسطی وانت سایپا برای اعضاء نظام صنفی كشاورزی شهرستان

5- خدمات

الف -تجهیز تمامی نظام های شهرستانهای استان آذربایجان شرقی به نرم افزار نظام صنفی کشاورزی به همت نظام صنفی کشاورزی شهرستان شبستر /برخی از مشخصات نرم افزار: ثبت اطلاعات شناسنامه ای اعضا، اطلاعات فعالیتی و تولیدی اعضا، صدور و تمدید و ابطال پروانه فعالیت و چاپ پروانه و کارت عضویت / اخذ گزارش های مالی، صدور، تمدید و ابطال پروانه و ....

 

 

ب- پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی آذربایجان شرقی در همه شهرستانها

   - پلاک گذاری وصدور کارت شناسایی350تراکتور در شهرستان فاروج خراسان شمالی با اقدام نظام صنفی كشاورزی شهرستان و برگزاری مراسم مربوط درحضور فرماندار، رئیس جهادکشاورزی شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی، معاونت فرمانداری، مسئول ماشین آلات کشاورزی استان، و مقامات ارشد راهنمایی ورانندگی.

6-هماهنگی

هماهنگی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی برای برگزاری اولین نشست برنامه ریزی جهت خرید توافقی محصول گیلاس شهرستان طرقبه شاندیز در سال ۹۴ در محل دفتر نظام صنفی کشاورزی شهرستان / خرید توافقی محصول گیلاس در ۶ پایگاه در سطح شهرستان طرقبه شاندیز انجام خواهد شد.

7-تشكیل جلسات

الف-نشست هیات مدیره و دبیران اجرایی استان آذربایجان غربی با مدیر سازمان تعاون روستایی استان. برخی مباحث و مصوبات:لزوم تعامل بیشتر نظام صنفی کشاورزی استان با ادارات و سازمان تعاون روستایی استان/ دبیران اجرایی لازم است تا مشکلات خود را به موقع انعکاس دهند تا سازمان تعاون روستایی ضمن تعامل با سایر نهادها و ارگانهای مربوطه زمینه حل این مشکلات را فراهم آورد./ لزوم برگزاری به موقع مجامع عمومی شهرستان/ تلاش برای  عمل به اساسنامه و آئین نامه ها و دستورالعمل ها

ب- نشست هیات مدیره و دبیران اجرایی استان آذربایجان غربی با مدیر سازمان جهاد كشاورزی استان. از مباحث: لزوم ابلاغ اعتبار پروانه نظام های صنفی به ادارات کل و بانک های استان و مدیریت های شهرستانها از سوی مدیر جهاد كشاورزی استان/ یكی از مصوبات: مقرر گردید کلیه کشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی شهرستانها از طریق مدیریت های سازمان جهاد کشاورزی ترغیب گردند. لذا در این راستا خدمات با ارائه پروانه نظام صنفی انجام شود.

 

ج- حضور فرماندار سیرجان در جلسه هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیرجان/ در این جلسه مقرر شد كه از نظام صنفی كشاورزی شهرستان در جلسات مرتبط با بخش كشاورزی دعوت به عمل آید . نظام صنفی كشاورزی سیرجان از نظام های پیشگام كشور در بحث افتتاح هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بوده است.

 

 

 

 

د- اقدام مدیریت سازمان جهاد كشاورزی استان البرز برای تشكیل جلسه شورای هماهنگی تشکل های استان در سال 94. حاضران: رئیس سازمان تعاون روستایی ایران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونتها و مدیریت های تابعه، معاون فنی و اجرایی و مدیر کل محترم دفتر تشکلهای کشاورزی، سرپرست تعاون روستایی استان و کارکنان ستادی و شهرستانی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان، مدیر امور شعب بانک توسعه و تعاون استان، مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی استان، مدیر کل دامپزشکی استان، اعضای محترم هیأت مدیره و مدیران عامل نظام های صنفی کشاورزی واتحادیه ها و شرکت های تعاونی استان.

برخی از مصوبات این جلسه عبارت است از: مشکلات صاحبان چاههای غیر مجاز در جلسه ای با حضور رئیس جهاد استان، مدیر آب منطقه ای استان، مدیرسازمان تعاون روستایی استان، مدیر آب و خاک استان و نظام صنفی استان پیگیری گردد./ مشکلات تشکل ها در بانک ها (کشاورزی، توسعه تعاون و ...) در جلسات با حضور نمایندگان تشکل ها، نظام صنفی و بانک ها پیگیری گردد.... دانلود متن صورتجلسه

* برای دریافت اطلاعات كامل گزارش ها به این پایگاه های اینترنتی مراجعه نمایید:

ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی - نظام صنفی كشاورزی طرقبه شاندیز - نظام صنفی كشاورزی شهرستان شیروان، خراسان شمالی - نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی - نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی - نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیمرغ، مازندران - نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر، آذربایجان شرقی


کل صفحات : 35    ...    10    11    12    13    14    15    16    ...