تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  معرفی نظام صنفی كشاورزی باید در دستور کار باشد

فرماندار شهرستان ممسنی استان فارس گفت: نظام صنفی کشاورزی باید با یک ساختار منسجم ، به مشاغل ذیربط خود هویت بخشد و هدف از تشکیل نظام صنفی کشاورزی ،ساماندهی و حمایت از فعالین بخش کشاورزی است.

رهام پیکری در جلسه شورای کشاورزی شهرستان ممسنی اظهار داشت: بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور است و از محورهایی است که در روند توسعه کشور هم نقش مهمی ایفاء می کند .

رئیس شورای کشاورزی شهرستان ممسنی افزود: معرفی نظام صنفی كشاورزی باید در دستور کار باشد و در جهت عضو گیری بیشتر در این شهرستان تلاش بیشتری شود.

وی از مسوولان ادارات و نهادها خواست با همکاری و تعامل با هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی برای فعال سازی نظام صنفی تلاش کنند تا در آینده نزدیک شاهد رونق بخش کشاورزی شهرستان ممسنی باشیم.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)


  مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان مركزی برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه نوبت اول نظام صنفی كشاورزی استان مركزی در تاریخ 28 مهر ماه93 با حضور اكثریت اعضاء، رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان، مدیر تعاون روستایی استان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان، ‌نماینده سازمان صنعت،معدن و تجارت استان، مسئول امور تشكل های استان در سالن جلسات جهاد كشاورزی استان برگزار شد.

تعامل با شبكه تلویزیونی بازار

در ابتدای این جلسه آقای بهرامی رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان مركزی ضمن بیان دستور كار جلسه، گزارش مختصری از كارها و پیگیری های انجام شده بویژه در باره پخش برنامه كشاورزی از شبكه تلویزیونی بازار را ارائه كرد.

اهمیت مشاركت

سپس مهندس بابایی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان در زمینه نقش مهم تشكل ها در توسعه بخش كشاورزی، حضور و ارانه نظرات آنها در جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اهمیت موضوع مشاركت مباحثی را مطرح نمود.

ضرورت مطالعه قوانین و مقررات نظام صنفی كشاورزی

در ادامه مهندس رحیمی مدیر تعاون روستایی استان مركزی در سخنان خود بر مواردی همچون ضرورت تعامل هر چه بیشتر نظام صنفی با ادارات و سازمان ها، مطالعه قوانین و مقررات نظام صنفی كشاورزی، صرف وقت بیشتر هیات مدیره ها در پیگیری مسائل نظام صنفی تاكید كرد.

مهندس جلالوندی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان در ادامه جلسه توضیحاتی در مورد پیگیری امور بیمه اعضای نظام صنفی و بحث قانون تمركز ارائه داشت و آقای مختاری بازرس نظام صنفی استان نیز در مورد شفاف بودن امور مالی توضیحاتی مطرح نمود.

انتخابات هیات مدیره و بازرس

پس از رسمیت یافتن جلسه با نظارت مسئول امور تشكل ها، هیات رئیسه مجمع عمومی تشكیل شد. با توجه به دستور كار جلسه مبنی بر انتخابات هیات مدیره و بازرس، پس از ارائه گزارش مالی سال 92 و تصویب آن، آقای قلعه نویی رئیس جلسه ضمن قرائت اسامی كاندیداهای هیات مدیره و بازرس، از آنان خواست تا خود را معرفی نمایند. سپس رای گیری انجام شد و با شمارش آراء موجود در صندوق، تعداد پنج نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر علی البدل برای مدت سه سال و یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.

منبع: گزارش ارسالی مهندس سیدحسین موسوی زاده مسئول محترم امور تشكل های سازمان تعاون روستایی استان مركزی


  مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی به «روزنامه ایران» خبر داد: طراحی سامانه جامع کشاورزان

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی در گفتگو با روزنامه ایران گفت: «بر اساس طرحی که برای ساماندهی کشاورزان در سراسر کشور در نظر گرفته شده تمام اطلاعات مربوط به بهره برداران در پروانه فعالیت آن درج و این اطلاعات در سامانه جامع ثبت می‌شود تا بر اساس آن خدمات و تسهیلات پرداختی به کشاورزان منوط به ورود آنها در این سامانه باشد.»

دكتر عبدالرضا مسلمی با اشاره به وجود 434 نظام صنفی کشاورزی شهرستانی و استانی در کشور افزود: «تعداد كل تشکل‌های فعال در بخش کشاورزی مانند تعداد بهره برداران مشخص نیست و آماری دقیق در این خصوص وجود ندارد چون دستگاه‌‌های مختلف می‌توانند مجوز تشکیل تشکل‌ها را صادر کنند.»

وی یکپارچه کردن قوانین و مقررات را برای اثر بخشی و کارایی بهتر تشکل‌های کشاورزی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تشکل‌های صنفی کشاورزی نمی‌توانند مستقیماً در تنظیم بازار تولیدات کشاورزی دخالت کنند اما سازوکارهای چانه زنی را دارند تا از منافع کشاورزان در بازار دفاع کنند.

مسلمی با تأکید بر اینکه تأمین حقوق صنفی كشاورزان و هویت بخشی به آنان یکی از اهداف نظام صنفی کشاورزی است، افزود: دفتر امور تشکل‌های کشاورزی در حال طراحی سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات کشاورزان در سراسر کشور است.به گفته مسلمی بر همین اساس 235 شغل در ارتباط با کشاورزی دسته‌‌بندی شده که هر کشاورز با توجه به نوع کار در یکی از این شغل‌ها قرار می‌گیرد و نظام صنفی کشاورزی با توجه به اشتغال کشاورزان برای آنها پروانه فعالیت صادر می‌کند.

مدیرکل تشکل‌های کشاورزی سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه در این پروانه فعالیت تمام اطلاعات مربوط به واحد بهره برداری و خود کشاورزان درج می‌شود افزود: تمام اطلاعات مربوط به کشاورز در این سامانه قابل تجمیع است و اطلاعات به‌صورت منطقه‌ای و ملی قابل بهره برداری خواهد بود.وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم در طول اجرای برنامه ششم توسعه، سامانه جامع اطلاعات کشاورزان تکمیل شود تا با تفکیک تمام امور مربوط به کشاورزان در زیربخش‌های کشاورزی، نقشه مزارع و زمین‌ها، تعداد بهره برداران و وضعیت كشت و بهره برداری واحدهای کشاورزی مشخص شود.

مسلمی ایجاد چنین سامانه اطلاعاتی را موجب این دانست که دیگر در کشور نیازی به سرشماری کشاورزی نخواهد بود و بر اساس برنامه‌ها هر سال اطلاعات مربوط به کشاورزان در پروانه کاری آنان به روز می‌شود.وی با اشاره به اینکه تاکنون 360 هزار پروانه فعالیت در دفاتر نظام صنفی کشاورزی سراسر کشور به ثبت رسیده گفت: اگر هر کشاورز پروانه فعالیت داشته باشد بر اساس آن میزان نهاده برای هر سال مشخص می‌شود و برنامه ریزی برای تأمین ملزومات کشاورزی به روز و کارآمد خواهد شد.

وی گفت: «یكی از كارهای اساسی نظام صنفی اعتبار بخشی به پروانه فعالیت است كه داشتن آن امتیازاتی را برای كشاورز به  همراه داشته باشد.مثلاً هر کشاورز بر اساس این پروانه خدمات دریافت کند یا از این پروانه‌ها به عنوان ضمانت بانکی و قضایی استفاده شود.»

وی همچنین گفت: «بهره مندی از معافیت سهم بیمه کارفرمایی برای 5 نفر از کارگران فعال در واحدهای کشاورزی یکی دیگر از مزایای عضویت در نظام صنفی كشاورزی است.»


  نخستین گردهمایی منطقه ای کارگزاران امور تشكل های كشاورزی استانها در آذربایجان غربی برگزار شد

گردهمایی منطقه ای کارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان ها با همکاری تسهیلگران دوره آموزشی از دفتر امور تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با حضور کارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان وکردستان و همچنین روسای ادارات شهرستان های استان آذر بایجان غربی طی روزهای 4 و 5 آبان ماه 1393 در محل مرکز آموزش تعاون روستایی شهرستان ارومیه برگزار شد.

از قوانین و مقررات تا نقد مسائل تشکل ها و نظام های صنفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این گردهمایی كه با هدف آشنایی کارگزاران استانی و شهرستانی با قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی و بررسی مسائل ومشکلات تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی برگزار گردید، مهندس جهانی معاون بازرگانی سازمان  تعاون روستایی استان ضمن خیر مقدم، گزارش عملکرد استان در حوزه تشکل ها ونظام های صنفی را ارائه نمود.

ارائه سیاست ها و برنامه های دفتر امور تشكل های كشاورزی در سال 1393 و ضرورت برگزاری گردهمایی منطقه ای و تاكید بر مباحث مربوط به تامین اعتبار و منابع مالی، اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی، تعامل با سازمان ها ودستگاه های مرتبط(بیمه تامین اجتماعی،معافیت مالیاتی،صندوق بیمه روستاییان و...)، دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع وانتخابات، ایجاد شرایط مناسب برای عضویت بهره برداران در نظام صنفی كشاورزی از جمله موضوع های مورد اشاره مرتضی ادیب معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی در روز نخست این گردهمایی بود.

دو محور اصلی توانمندسازی در تشكلها و نظامهای صنفی:

انتقال دانش و اطلاعات، انتقال قدرت و اختیار

در ادامه علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی ضمن ارائه دیدگاه های رسمی دفتر امور تشكلهای كشاورزی در خصوص جایگاه مورد نظر برای تشكلها و نظامهای صنفی، بر اساس آن موضوع توانمندسازی را دو محور: توانمندسازی از حیث دانشی و توانمندسازی از حیث واگذاری امور و اختیارات تشریح و نظرات كارگزاران استانی را در این زمینه مورد بررسی و بحث قرار داد. ارزیابی نیازهای نظام صنفی برای توانمندسازی و بررسی انواع روشهای آموزشی و اطلاع رسانی نیز در ادامه مورد بحث و تحلیل كارشناسی قرار گرفت.

 

نظرات كارگزاران استان ها

 بحث و بررسی پیرامون مسائل مطرح شده توسط اعضای جلسه و طرح دیدگاه ها و نکته نظرات كارگزاران استان ها بخش بعدی برنامه این دوره آموزشی بود كه طی آن، مواردی همچون عدم ثبات مدیریت ها وجابجایی همکاران استانی، نیاز به تعامل و تفاهم سازمان هاو وزارتخانه ها در سطح مرکز، اتخاذ تدابیر لازم برای اعتبار بخشی به پروانه ها، پیگیری اخذ ردیف اعتباری برای تشکل ها و نظام های صنفی از مراجع ذیربط، برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای ارکان تشکل ها ونظام های صنفی، تقویت ساختار سازمانی دفتر امور تشکل های كشاورزی در سطح استان وشهرستان مورد تاكید قرار گرفت.

 

تشریح شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشکل ها و نظام های صنفی و دستورالعمل اجرایی آن

در نشست بعدازظهر روز نخست این گردهمایی، شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشکل ها و نظام های صنفی و دستورالعمل اجرایی شیوه نامه مذکور، به تفصیل توسط مسعود عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی واجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی با تاکید بر فرآیندهای اجرایی سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمند سازی ،حمایت و تجهیز و عضوگیری نظام های صنفی کشاورزی وبررسی وتشریح فرم های نظارت وارزیابی، فرم های گزارش گیری، شاخص های ارزیابی دبیر خانه امور تشکل های كشاورزی و شاخص های کنترل ونظارت بر فعالیت های اداری ومالی، تشریح وتبیین گردید.

مدیر تعاون روستایی استان و تشكل ها و نظام صنفی

در ابتدای برنامه روز دوم گردهمایی منطقه ای کارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان ها،  مهندس شایان مهر مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی طی سخنرانی خود به ارائه گزارش از وضعیت کشاورزی واقلیمی استان، توانمندی ها وقابلیت های استان در بخش کشاورزی، توانمندی شبکه تعاون روستایی استان پرداخت و عملکرد استان در حوزه تشکل ها ونظام های صنفی و ضرورت حمایت، هدایت ونظارت برای تشکل ها را تشریح نمود.

کارگاه آموزشی با شیوه های ارزیابی و ارزشیابی مشارکتی

برگزاری کارگاه آموزشی توسط گروه تسهیل گر دفتر امور تشكل های كشاورزی با شیوه های ارزیابی وارزشیابی مشارکتی واستفاده از تکنیک های مشارکتی و روش های متنوعی همچون: PRA (ارزیابی مشاركتی) و تسهیل گری؛ طوفان اندیشه؛ مقایسه زوجی ؛ ژرف كاوی و تحلیل مشكل ؛ SWOT ( شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) با موضوع نظام صنفی کشاورزی وموانع ومحدودیت های عضویت در نظام های صنفی کشاورزی وارائه راهکارهای اجرایی برنامه انتهایی این دوره از گردهمایی آموزشی بود كه با حضور فعال كارگزاران استانی برگزار شد.

لینك مرتبط: برگزاری کارگاه آموزشی تشکلهای کشاورزی در مرکز آموزش تعاون روستائی ارومیه/ وب سایت تعاون روستایی آذربایجان غربی


  مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان فارس برگزار شد

 

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان فارس در نوبت اول با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستانها، نمایندگان دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تامین اجتماعی استان، معاون بانك كشاورزی استان. مدیرعامل تعاونی تولید استان. معاون امور تشکلها و نظام بهره برداری و کارشناس امورتشکلها تعاون روستایی استان به منظور انتخاب هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان در روز چهارشنبه 30 مهر ماه 1393در محل سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در شهر شیراز برگزار شد.

 

نقش نظام صنفی کشاورزی در تعامل با دستگاه های اجرایی

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ابتدای سخنان خود  به تشریح نقش نظام صنفی کشاورزی در تعامل با دستگاه های اجرایی برای دفاع مشروع و قانونی از منافع کشاورزان و حضور فعال در جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی  مرتبط با بخش کشاورزی پرداخت.

 

محمد مهدی قاسمی تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی می باید در کنار کشاورزان فعالیت های خود را بیش از قبل گسترش دهد ونقش خود را به عنوان متولی و یا نماینده این قشر از جامعه ایفا نماید.

 

 

تعامل كارآمد نظام صنفی كشاورزی فارس با ساز مان های متعدد

 

 

سپس معاون مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مطالبی در خصوص دستاورد های نظام صنفی کشاورزی به حاضران ارائه داشت.

 

مرتضی ادیب با اشاره به این كه نظام صنفی كشاورزی استان فارس از فعال ترین و پیشروترین نظام های صنفی بوده است اظهار داشت:این عملکرد به دلیل نوع و نحوه فعالیت هایی است که مدیران ارشد آن نظام در تعامل كارآمد با مراكز و سازمان هایی همچون بانک کشاورزی،دادگستری،تعاون های روستایی و سازمان صنعت و معدن وتجارت داشته اند.

 

رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی

 

عبدالحسین اسلامی، معاون امور تشکلها و نظام بهره برداری تعاون روستایی استان نیز ضمن تقدیر و تشكر از حضور نظام های صنفی در جلسه مذكور نسبت به رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی تاكید كرد.

 

گزارش مجمع

 

پس از تعیین هیأت رئیسه مجمع عمومی که از بین شهرستان هایی که داوطلب عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان نداشتند، انتخاب شدند و پس از تعیین سمت اعضای هیأت رئیسه، رسمیت جلسه مجمع عمومی با حضور 116 نفر از 135 نفر واجد شرایط حضور در مجمع اعلام و مجمع نسبت به بررسی دستورات جلسه اقدام نمود.

 

سپس با درخواست آقای ظریف رئیس هیأت رئیسه، آقای ملک زاده عضو هیأت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان ضمن تقدیر از حضور حاضرین، گزارشی از روند فعالیتها و اقدامات انجام شده نظام صنفی استان را ارائه داشت.

 

در ادامه حسابرس نظام صنفی استان گزارشی از وضعیت بودجه، اعتبارات و عملکرد مالی نظام صنفی استان را ارائه نمود که مجمع به اتفاق آرا گزارش حسابرسی و  بودجه پیشنهادی نظام صنفی استان را به تصویب رساندند.

 

 

 

 

در ادامه با درخواست رئیس مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان به معرفی خود پرداختند. در این مرحله 7 نفر از داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و 1 نفر از داوطلبین بازرس نظام صنفی انصراف خود را اعلام نمودند. برگه های رأی بر اساس نام شهرستان به ترتیب حروف الفبا و لیست اعضای حاضر در جلسه مجمع با تطبیق کارت شناسایی و اسامی ثبت شده، تحویل و پس از جمع آوری آرا در صندوق، برگ آرا با تعداد حاضران تطبیق و نسبت به شمارش آرا توسط هیأت رئیسه و ناظران اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرای کسب شده به شرح زیر است:

آقایان حیدر شیبانی 73 رای، ایرج شهبازی 69 رای، حبیب قاسمی 67 رای، محمد شفیع ملک زاده 65 رای و سید جعفر حسینی 52 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان هوشنگ خرسند 48 رای  و بهبود محمدی با کسب 47 رای  به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و آقایان محسن شهسوار با 74 رای و عبدالمحمد دانا با 40 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

 

نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی در این جلسه آقایان ادیب و كرمی مقدم، معاون مدیر كل و رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی بودند.

 

 

لینك های مرتبط:

1- کشاورزان دارای صنف شدند / گزارش " مطبوعات فارس" از جلسه مجمع و انتخابات

2- تجربه های موفق مدیریت نظام صنفی: نظام صنفی کشاورزی استان فارس

3- عضویت نظام صنفی كشاورزی استان فارس در 7 جلسه تصمیم گیر بخش كشاورزی 


  سفر نظارتی نمایندگان دفتر امور تشکل های کشاورزی به استان كرمان

سفر نظارتی نمایندگان دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به استان كرمان طی روزهای 22 تا 23 مهر ماه 93 در راستای وظایف و فعالیت های دفتر با هدف بررسی وضعیت فعالیت تشكل ها و نظامهای صنفی كشاورزی استان و شهرستانهای تابعه با حضور آقایان ادیب، معاون و عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام شد.

گزارش معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی از این سفر نظارتی در پی می آید:

با مدیر

اولین برنامه سفر نظارتی به استان كرمان در روز نخست، ملاقات با آقای مهندس محمد حسینی مدیر تعاون روستایی استان كرمان بود. در این جلسه سیاست ها و برنامه های دفتردر سال 93 تشریح و در خصوص فرآیند اجرایی پروژه ها و فعالیتها بحث و بررسی انجام شد.

.

مهندس حسینی مدیر تعاون روستایی استان كرمان(نفر وسط)، مهندس سالاری معاون تشكلها سازمان (سمت چپ)

 

با نظام صنفی ها و ستاد استان

در ادامه، جلسه مشترك با روسای هیات مدیره، دبیران اجرایی، خزانه داران نظام صنفی و همكاران ستاد استان برگزار گردید. دراین نشست برنامه ها و ضوابط اجرایی و رعایت دستورالعمل های نظام صنفی برای مدعوین تشریح گردید. همچنین در ارتباط با گسترش فعالیت های نظام صنفی برای دفاع از حقوق قانونی بهره برداران و ذینفعان اعم از تولید كننده و مصرف كننده و لزوم رعایت قوانین و مقررات، تعامل با جهاد كشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط، لزوم حضور نظام صنفی در جلسات تنظیم بازار و تعیین نقش و حضور نظام صنفی كشاورزی در موضوع خریدهای تضمینی، ضرورت ظرفیت سازی، برنامه محور بودن آنها تاكید گردید.

نظام های صنفی علاوه بر كارهای روزمره خود باید نسبت به حضور در مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور فعال داشته باشند و از مرحله تثبیت موقعیت به سوی تاثیر گذاری در بخش كشاورزی ادامه مسیر دهند. لزوم تغییر دیدگاه در نظام های صنفی كشاورزی و پرداختن نظام ها و حضورشان در بحث هایی همچون قانون تمركز وظابف بازرگانی به وزارت جهاد كشاورزی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش كشاورزی و توسعه بخش كشاورزی، توجه به ارتقای بخش كشاورزی توسط تشكل ها و سازه های اجتماعی سازماندهی و ساماندهی شده، تعریف نقش تشكل ها و نظام صنفی در فرآیند تولید، ‌ارتباط بین تولید و تشكل ها از مباحث و راهكارهای مطرح شده طی این جلسه بود.

در ادامه هر كدام از حاضرین نسبت به مسائل و مشكلات شهرستان خود مواردی را مطرح نموده و نسبت به پاسخگویی آنها اقدام لازم صورت گرفت.

بازدید از نظام صنفی شهرستان و استان

سپس  از نظام صنفی شهرستان كرمان و استان كه در سازمان تعاون روستایی استان كرمان مستقر هستند بازدید به عمل آمد و در خصوص  بررسی روند فعالیت های نظامها در بخشهای اداری و مالی و آموزش و تعاملات با سازمانها و نهادهای مرتبط با آنها گفتگو شد.

نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان

نتایج بازدید از 4 شهرستان

با فرمانداران

در روز دوم، "فهرج" اولین شهرستانی بود كه مورد بازدید قرار گرفت. ابتدا جلسه ای با مدیر جهاد كشاورزی، رئیس تعاون روستایی شهرستان، رئیس نظام صنفی شهرستان، رئیس نظام صنفی استان كرمان و عضو شورای مركزی و سایر همكاران برگزار و در خصوص عضو گیری، بیمه تامین اجتماعی و ضرورت تعامل هر چه بیشتر با دستگاههای ذیربط برای نظام صنفی مسایلی طرح گردید و به منظور بررسی مشكلات، جلسه ای با آقای مهندس فراغی فرماندار فهرج برگزار شد. در این جلسه ایشان ضمن تاكید بر نقش حمایتی و نظارتی دولت در نظام های صنفی كشاورزی و تعامل با جهاد كشاورزی و سایر دستگاههای مربوطه، در خصوص حضور نظام صنفی در جلسات و كارگروه های كشاورزی، شورای اداری و سایر جلساتی كه مرتبط با بخش كشاورزی است مطالبی را اشاره نمود. آقای فرماندار ضمن استقبال از كاركرد نظام صنفی در بخش كشاورزی، حمایت همه جانبه از نظام صنفی را مورد تاكید قرار داد. گفتنی است 95 درصد بهره برداران فهرج، باغدار خرما و تولیدات جانبی هستند؛ سند توسعه شهرستان در حال نگارش و تهیه است كه نظام صنفی در این خصوص می تواند كمك موثری انجام دهد.

جلسه با فرماندار فهرج

در همان روز شهرستان "ریگان" دومین مقصد گروه نظارت دفتر بود. در جلسه ای كه با حضور آقای حسین پور فرماندار این شهرستان برگزار گردید، در خصوص چگونگی تشكیل نظام صنفی، كاركرد، وظایف، میزان نقش پذیری و ایفای نقش در بخش كشاورزی توسط نظام صنفی مطالبی مطرح شد. ایشان نیز ضمن تاكید برحمایت از نظام صنفی، یاد آور شد كه حدود 90 درصد بهره برداران در بخش كشاورزی و دامپروری مشغول به فعالیت هستند و لزوم ساماندهی و سازماندهی این بخش بیش از پیش احساس می شود كه در این ارتباط نظام صنفی می تواند نقش موثرو مهمی داشته باشد. مقرر شد جلسه ای با حضور فرماندار، نظام صنفی، تعاون روستایی و اداره ثبت اسناد برای اسناد مالكیت زمین های كشاورزی و تامین اجتماعی برای حل مشكلات بیمه نشدن كشاورزان و بهره برداران برگزار گردد.

"نرماشیر" سومین شهرستان مورد بازدید بود. در این شهرستان نیز یكی از مشكلات عمده، همكاری نكردن بیمه تامین اجتماعی با نظام صنفی شهرستان بود.

و شهرستان بم آخرین مقصد هیات بازدید كننده در این روز بود. نظام صنفی شهرستان در تعاون روستایی مستقر است و فضای فیزیكی مناسب برای نظام در نظر گرفته شده است. در حال حاضر تعداد 716 نفر عضو نظام صنفی بوده و به همین تعداد پروانه نظام صنفی صادر شده است. ضمن این كه 589 نفر نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند. در كارگروه های كشاورزی، سرمایه گذاری كشاورزی، كارگروه صنعت خرما در دانشگاه صنعتی امیر كبیر تهران عضویت دارند. تعامل مناسبی با جهاد كشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط وجود دارد. لازم به یاد آوری می باشد تمامی چهار شهرستان مورد بازدید اظهار نامه مالیاتی برای سال گذشته تكمیل و به اداره دارایی ارایه كرده اند. همچنین دفاتر مالی پلمپ شده نیز در این نظام ها موجود بود.

با نظام صنفی كشاورزی شهرستان بم


  برگزاری 5 گردهمایی آموزشی توجیهی منطقه ای برای كارگزاران امور تشكلها و نظام صنفی كشاورزی

تا پایان سال جاری، 5 گردهمایی آموزشی - توجیهی منطقه ای در استان های كشور از سوی دفتر امور تشكل های كشاورزی برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: دفتر امور تشكل های كشاورزی با اعتقاد به نقش موثر یادگیری مستمر و تبادل اطلاعات بین كارگزاران و كارشناسان در موفقیت طرح و پروژه های دفتر، هر ساله گردهمایی های آموزشی – توجیهی منطقه ای را برگزار می كند كه در این راستا برنامه ریزی لازم برای برگزاری 5 گردهمایی منطقه ای در سال 1393 انجام شده است.

مسعود عدل طلب افزود:نخستین گردهمایی آموزشی – توجیهی منطقه ای در تاریخ  4 و 5 آبان ماه در استان آذربایجان غربی با حضور مسئولان و كارشناسان استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان ،كردستان و آذربایجان غربی برگزار می گردد كه هماهنگی های لازم برای تامین اعتبار برگزاری این دوره ها نیز با استان ها انجام پذیرفته است.

وی در ادامه اظهار داشت: از آنجا كه این دوره آموزشی برای تمام كارگزاران حوزه دفتر امور تشكل ها در سطح استان و شهرستان تعریف شده است، مسئول امور تشكل های استان پس از شركت فعال در جلسه و دریافت محتوای آموزشی، بایستی با تشكیل كلاس آموزشی برای مسئولان امور تشكل های شهرستان های آن استان، مطالب آموزشی را به اطلاع آنان رسانیده و گزارش آن را به دفتر امور تشكل های كشاورزی ارسال نماید.

عدل طلب در باره عناوین مطالب ارائه شده در این گردهمایی اضافه نمود: تبیین سیاست ها و برنامه های دفتر امور تشكل های كشاورزی در سال 93، شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی، دستورالعمل برگزاری مجامع و انتخابات نظام صنفی كشاورزی و صدور پروانه فعالیت نظام ها و بررسی راهكارهای انتقال دانس و توانا سازی كارگزاران و اعضای هیات مدیره تشكل ها و نظام های صنفی، رئوس كلی مطالب قابل ارائه در این گردهمایی ها را تشكیل خواهد داد. ضمن این كه طبق برنامه ها یك روز از این گردهمایی های آموزشی به برگزاری كارگاه آموزشی استفاده از روش ها و تكنیك های مشاركتی اختصاص خواهد یافت.

گفتنی است پیش از این، گردهمایی ملی و سراسری كارگزاران امور تشكل های كشاورزی استان های كشور، اردیبهشت ماه 93 در تهران برگزار شد.


  شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی ابلاغ شد

برای پیشگیری از هر گونه تخلفات احتمالی در زمینه صدور پروانه فعالیت یا تمدید و ابطال آن  پس از ساعت ها كار كارشناسی و لحاظ تجربه های نظام های صنفی كشاورزی استان ها و بررسی های حقوقی، شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی شهرستان از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران ابلاغ شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی این شیوه نامه با توجه به اجرای آیین نامه و اساسنامه های مصوب نظام صنفی كشاورزی و در راستای تحقق وظیفه این نظام برای هویت دادن و نظم بخشی به مشاغل و شاغلین بخش كشاورزی كشور و همچنین ضرورت یكنواختی در صدور پروانه های فعالیت توسط نظامهای صنفی كشاورزی، ساماندهی امور مربوط به این امر و پیشگیری از هر نوع تخلفات احتمالی به منظور اجرا توسط نظامهای صنفی كشاورزی تدوین و تنظیم گردیده است.

دانلود ابلاغیه

دانلود شیوه نامه 


  بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در دستور كار كمیسیون اجتماعی دولت

نخستین جلسه بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با حضور نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی(سازمان مركزی تعاون روستایی ایران)، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مركز نظارت بر اصناف كشور و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در روز بیستم مهرماه جاری در كمیسیون فرعی دولت تشكیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب 1386، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید و جلسه یاد شده به منظور بررسی، تضارب آرا و نظرات نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه تشكیل گردیده و طی جلسات متعدد آتی نیز پیگیری و تشكیل خواهد شد.

دفتر امور تشكلهای كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی، طی سه سال گذشته جلسات متعددی را برای بازنگری و اصلاح آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، تعاون روستایی و بوی‍ژه نظام های صنفی كشاورزی در سطوح كشور و استان ها و لحاظ نظرات اصلاحی ارائه شده برگزار نموده است. بر این اساس، آیین نامه اصلاحی جدید جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال گردید.

با توجه به تغییرات گسترده ای كه برای كارآمدتر شدن نظام صنفی، در این آیین نامه انجام گردید و همچنین نظر به روند بررسی مفاد تغییرات، به نظر می رسد بیش از یك ماه برای بررسی اصلاحیه آیین نامه و نهایی سازی آن در جلسات متعدد، زمان برده شود.

نمایندگان وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه آقایان مهندس محمدزاده عضو هیات مدیره، مهندس ابن علیپور مدیر امور حقوقی و دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بودند.


  ابلاغیه رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در باره انتخابات شورای مركزی نظام صنفی

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور طی مكاتبه با روسای هیات مدیره نظام های صنفی استان ها بر رعایت قوانین و مقررات جهت حضور قانونی و موجه آنان در انتخابات آتی شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور تاكید نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این نامه به امضای سیدموسی رهنمایی آمده است: با توجه به اینكه دوره سه ساله اعضای شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی رو به اتمام است و در آینده نزدیك انتخابات شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار خواهد گردید، لذا ضروری است نظام های صنفی كشاورزی استان ها ضمن رعایت نكات و موارد ذیل آمادگی كامل را جهت حضور قانونی خود در انتخابات شورای مركزی داشته باشند:

1-       تهیه و تنظیم ترازنامه مالی منتهی به پایان سال 1392 و ارسال به نظام صنفی كشاورزی كشور جهت انجام حسابرسی از نظام صنفی استان توسط نظام صنفی كشاورزی كشور به استناد ماده 7 نظام نامه مالی

2-       برگزاری مجمع عمومی نظام صنفی استان و انتخاب اعضای هیات مدیره.بدیهی است قبل از برگزاری مجمع عمومی استان می بایست مجامع عمومی نظام های صنفی شهرستان ها برگزار شده باشد.

3-       استان هایی كه دوره سه ساله هیات مدیره آنها پایان یافته باشد و اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننموده باشند، اعضای هیات مدیره به دلیل پایان یافتن اعتبار قانونی، وجاهت قانونی جهت حضور در انتخابات شورای مركزی نظام صنفی كشور را نخواهند داشت.

4-       ضروری است كلیه استان ها قبل از برگزاری مجمع عمومی نظام صنفی استان در راستای بند3 ماده 46 اساسنامه و ماده 28 نظام نامه مالی و تبصره ذیل آن نسبت به واریز 5% سهم نظام صنفی كشور اقدام و تسویه حساب نمایند.

 دانلود متن ابلاغیه


  عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:در آینده همه فعالان بخش کشاورزی باید پروانه فعالیت از نظام صنفی بگیرند

عضو هیات مدیره و مسئول امور استانهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید براینکه از دید سازمان، هیچکس فعال بخش کشاورزی شناخته نخواهد شد مگر اینکه عضو نظام صنفی باشد افزود: از منظر ما باید تمام فعالین بخش کشاورزی دارای هویت باشند و از طریق نظام صنفی کشاورزی پروانه فعالیت دریافت نمایند.

محمد وحید قلفی دردیدار با جمعی از مدیران ومعاونان سازمان تعاون روستایی استان و شهرستانها ، مدیران عامل اتحادیه ها ، شرکتهای تعاونی ، تعاونی های تولید  کشاورزی  ونظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ضمن اشاره به ضرورت وجود و حضورتشکل های کشاورزی در پیشبرد امور  بخش کشاورزی کشور گفت: اتفاقات سال های اخیر و وضعیت آب وهوایی کشور نقش و اهمیت بخش کشاورزی را در کشور برجسته کرده است و پس از تصویب طرح تجمیع وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی نقش تشکلها نمود بیشتری یافته است.

وی با اشاره به آسیب شناسی تشکلهای کشاورزی برای جلوگیری از فترت و کمرنگ شدن نقش آنها دربخش کشاورزی افزود : یکی از اسیبهای تشکل ها عدم کار شبکه ای است. زیرا تشکل ها به تنهایی نمی توانند کارها را به پیش ببرند و باید به صورت شبکه ای کارکنند تا موجب هم افزایی شود. عدم توجه به روش های مدرن ونو در مدیریت وکار شبکه ای و نبود تفکرات جدید و تاکید بر روشهای سنتی و قدیمی به عنوان یکی دیگراز آسیبهای تشکلهای کشاورزی مطرح است ؛ آسیب سوم عدم وجود سیستم وبانک اطلاعاتی و آماری است زیرا با نبود آمار واطلاعات دقیق راه به جایی نخواهیم برد.

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به نقش واهمیت نظام صنفی کشاورزی به عنوان تشکلی که تازه متولد شده و مراحل رشد وتکامل خود را در 10 سال آتی طی خواهد کرد اظهار داشت: ما در حال بازبینی اساسنامه و آیین نامه نظام صنفی هستیم تا در حوزه بازرگانی نیز وظایفی را بر عهده بگیرد و در این راستا در بند 2 آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف خوبی را از جمله قیمت‌گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی با استفاده از ظرفیت و توان نظام صنفی کشاورزی برعهده آنها گذاشته  شده است.

قلفی با ذکر اینکه در حال حاضر تعداد 236 رشته شغلی کشاورزی از طریق نظام صنفی کشاورزی پروانه دریافت می کنند افزود: با توجه به قانون تمرکز و برعهده گرفتن بخش خدمات وبازرگانی بخش کشاورزی کد های شغلی جدیدی اضافه خواهد شد و تعداد شغلهایی که از نظام صنفی کشاورزی پروانه دریافت خواهندکرد به مراتب بیشتر از این خواهد شد.

منبع: دبیرخانه نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی


  تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی به زودی ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: پس از ابلاغ شیوه نامه نظارت و ارزیابی به استان های كشور طی نامه شماره148700/34/3/204 مورخ 20/12/1392 به منظور عملیاتی كردن شیوه نامه، "دستور العمل اجرایی" آن در 10 ماده با موضوع سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی و حمایت و تجهیز تنظیم گردیده است كه به همراه فرم های مربوطه جهت اجرا توسط مدیریت استان ها و نظام های صنفی كشاورزی به زودی ابلاغ خواهد شد.

مسعود عدل طلب همچنین در خصوص تدوین و نهایی شدن آیین نامه مدیریت منابع مالی و معاملاتی افزود: آیین نامه مذكور پس از طی مراحل مقدماتی به منظور ایجاد وحدت رویه در زمینه عملیات مالی - معاملاتی و حسابداری و تسهیل در امر كنترل، نظارت و مدیریت منابع مالی نظام های صنفی تدوین و تنظیم گردیده است كه متعاقبا اعلام خواهد گردید.

این آیین نامه در 5 فصل و 30 ماده تنظیم گردیده و شامل فصول بودجه،‌ درآمد و هزینه معاملات، حسابرسی و حسابداری است كه پس از طی مراحل اداری تا اواخر مهر ماه 93 ابلاغ خواهد شد.

دانلود شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

دانلود نامه ابلاغیه شیوه نامه نظارت 


  تسلیت

با كمال تاسف مطلع شدیم آقای بهزادپور رئیس نظام صنفی كشاورزی استان كرمان در فراق پدرشان، به سوگ نشسته اند. برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای خانواده محترم بهزادپور،شکیبایی مسئلت داریم.


  طرح مسائل و چالش های قیمت خرید تضمینی گندم:در برنامه تلویزیونی "مناظره" چه گذشت؟

برنامه تلویزیونی "مناظره" كه عصر جمعه ها به طور مستقیم از شبكه یك سیما پخش می شود این بار در روز یازدهم مهر ماه 93 موضوع و مسائل قیمت خرید تضمینی گندم كشاورزان، با حضور نمایندگان نظام صنفی و تشكل های كشاورزی، دولت و مجلس را به چالش كشید.

 

موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشكل های كشاورزی كشور، مهدی کاظم‌نژاد مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ناصر عاشوری قلعه‌ رودخانی، عضو کمیسیون اقتصادی و محمد اسماعیل نیا عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افراد حاضر در این مناظره بودند.

 

 

رهنمایی: بیشترین آسیب بخش كشاورزی ناشی از عدم اجرای قوانین است

 

 

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدا گفت: در کشاورزی دچار عقب‌ماندگی تاریخی هستیم و ما كشاورزان هویتی را در دل تاریخ گم كرده ایم.کشاورزی در تمام ابعاد با مشکل مواجه است و همه اینها به علت نداشتن صنف بوده است.

 

موسی رهنمایی خواستار تجدید نظر در نرخ جدید خرید تضمینی گندم شده و افزود: هم‌اکنون نرخ تورم بالای 20 درصد است و این هزینه‌ها باید برای كشاورزان جبران شود و انصاف نیست کسی که نان می‌دهد کم نان بخورد.

 

وی ضعف اجرای قوانین بخش كشاورزی را بیشترین آسیب وارده به بخش عنوان داشته و گفت: به مجلس شورای اسلامی برای تدوین قوانین مناسب برای بخش کشاورزی به ویژه قانون تمرکز که به تصویب رسید، یک عدد 20 می‌دهیم. اما در مقابل برای نظارت بر اجرای قانون نیز نمره صفر می‌دهیم، چرا که مجلس محترم در انجام مأموریت و مسئولیت ثانویه خود که همانا نظارت بر اجرای قوانین است قوی عمل نکرده و بیشترین آسیب بخش کشاورزی از همین عدم اجرای قوانین است.

 

رهنمایی در ادامه گفت: برای دفاع از یک شغل و یک سیستم یک صنف لازم است. کشاورز یا دائما در مزرعه حضور دارد و یا این که در بیرون از مزرعه به مزرعه فکر می‌کند . به همین علت کشاورزان کمتر به فکر تشکل، صنف و دفاع از حقوق صنفی خود افتاده اند و به همین خاطر متأسفانه ما در تمام ابعاد مشکل پیدا کردیم.

 

وی افزود: نظام صنفی كشاورزی با هدف دفاع از حقوق كشاورزان تشكیل شده است. تا چند سال گذشته که نظام صنفی نداشتیم، کشاورزان نمی‌توانستند حق خود را بگیرند و در سال 89 یك شبه و به چشم بر هم زدنی افزایش 10 برابری نرخ سوخت را پذیرفتند، اما بازنگری در نرخ گندم نسبت به آن صورت نگرفت و از سال 91 به بعد این اقدام در حال اجرا است.

 

 

اسدی: مشکلات و کمبودها به دلیل ضعف لابی جامعه کشاورزی است

 

 

رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشكل های كشاورزی كشور در سخنان خود در برنامه مناظره گفت: دولت‌ها در بحث تعیین مبادلات بین کشاورز و مصرف‌کننده اغلب جانب مصرف‌کننده را گرفتنه اند و ناراضی ساختن کشاورز، مناسب کشور نیست.

 

مسعود اسدی با اشاره به اینکه‌ افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم، هزینه تولید محصول را نیز تأمین نمی‌کند و موجب می‌شود بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند، افزود: قطعا اگر رئیس جمهور محترم در جلسه تعیین نرخ تضمینی خرید گندم حضور می داشت، به رقم مذکور رضایت نمی‌داد.

 

وی خطاب به نماینده بخش دولتی در این مناظره گفت: می‌گویید فقط برخی کشاورزان نسبت به قیمت جدید خرید تضمینی گندم اعتراض دارند، آن برخی دیگر که اعتراض ندارند کجا هستند؟ تا آنجا كه من می‌دانم همه کشاورزان از این تصمیم احساس ناراحتی می‌کنند، چون بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی باید مطابق با تورم تعیین شود.

 

رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشكل های كشاورزی كشور افزود: بحث کشاورزی، مساله امنیت غذایی است و به همین دلیل در همه كشورهای جهان دولت ها سعی می‌کنند از آن حمایت کنند. بر اساس قیمت های جدید هزینه‌ تولید در هر هکتار برای کشاورز حداقل 640 هزار تومان و درآمد وی فقط 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و اگر تورم 21 درصدی  مبنای افزایش قیمت خرید تضمینی قرار گیرد آنگاه درآمدهای کشاورز در هر هکتار 660 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و تقریبا معادل هزینه‌هایش می‌شود.

 

اسدی در ادامه تاكید كرد: طبق قانون مجلس باید اراضی کشاورزان به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها پذیرفته شود، اما بانک‌ها این وثیقه را قبول ندارند و در این زمینه به کشاورزان کمک نمی‌کنند و آنهایی که هم وام کشاورزی می‌گیرند، اغلبشان کشاورزی بلد نیستند.

 

رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشکلهای کشاورزی كشور با مقایسه خودروسازی و کشاورزی گفت: 25 سال مردم را مجبور می‌کنیم، سوار تولیدات غیراستاندارد خودروسازان داخلی شوند تا از این صنعت حمایت شود، اما در مقابل شاهدیم كه تعرفه صادرات کشاورزی مرتبا افزایش می یابد.

 

اسدی با اشاره به مشکلاتی از جمله سوخت برای كشاورزان گفت:در سراسر ایران هر کشاورزی که بخواهد 200 لیتر سوخت یارانه‌ای بگیرد، اشک از چشمانش سرازیر می‌شود. این کار آنقدر مشکلات دارد که بسیاری ترجیح می‌دهند سوخت را آزاد بخرند.

 

وی در پایان تصریح كرد: مشکلات و کمبودهای بخش کشاورزی به دلیل ضعف لابی جامعه کشاورزی است.

 

 

نماینده بخش دولتی: تشکل‌های بخش کشاورزی، چندان وارد میدان نمی‌شوند

 

 

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی كه به عنوان نماینده بخش دولتی در این نشست حاضر بود گفت: درست است كه در دنیا هم اثبات شده که حمایت از بخش کشاورزی بسیار مهم و غیرقابل اجتناب است اما تجربه نشان داده است که تنها با استفاده از ابزار قیمتی نمی‌توان از کشاورز حمایت کرد.

 

مهدی کاظم‌نژاد افزود: بنده به کشاورزان اطمینان می‌دهم ممکن است امسال قیمت تعیین شده مورد نارضایتی بخشی از اقشار کشاورزان قرار گرفته باشد اما در زمینه تأمین نهاده های بخش کشاورزی هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.

 

وی با اشاره به ماده 13 قانون افزایش بهره وری در بحث خرید تضمینی اظهار داشت:ماده 13 قانون افزایش بهره وری می‌گوید ما به جای خرید تضمینی به سوی قیمت تضمینی پیش رویم. در این قانون ذکر شده که باید دولت قیمتی را اعلام کند این قیمت را نخرد معامله در بورس انجام شود، چنانچه قیمت بورس کمتر از این قیمت بود دولت مابه تفاوت آن را بدهد. لازمه این کار آن است که تشکل‌ها وارد کار شوند. متأسفانه تشکل‌های بخش کشاورزی ما خیلی وارد میدان نمی‌شوند.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی : آموزش مغفول مانده است

 

 

ناصر عاشوری قلعه‌ رودخانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مناظره اظهار داشت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای بهبود شرایط کشاورزی است و البته کافی نیست و در این جهت می باید بیش از این تلاش کرد. ضمن این كه باید تولید، تجارت و توزیع محصولات کشاورزی یک کاسه شود.

وی تاكید كرد: دولت باید کاشت گندم آبی و دیمی را نیز مدیریت کند، زیرا ضایعات بسیار زیادی در تولید داریم که با افزایش راندمان تولید می‌توانیم مانع از این ضایعات شویم.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما آموزش مغفول مانده است، تصریح کرد: دولت باید در این زمینه نیز فکر اساسی کند، تا بتواند ضایعات محصولات کشاورزی را به کمترین میزان خود برساند.

 

 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس: ما فریاد می‌زنیم به شما کمک می‌کنیم!

 

 

محمد اسماعیل‌نیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این جلسه با اشاره به این كه قانون همیشه به دنبال حمایت از تولید کشاورزی بوده است، اما متأسفانه این قانون خوب اجرا نشده است، افزود: در مجلس بر قیمت تمام شده به اضافه درصد سود و به اضافه تورم تأکید شد و در آخرین اصلاحیه اعلام گردید که باید تمام ضرر و زیان کشاورز در نظر گرفته شود.

 

این نماینده تصریح كرد: كشاورزان باید در قالب تشکل‌های بخش خصوصی ساماندهی شوند و تشکل‌ها نیز باید در حوزه های تخصصی و اختیارات و وظایف قدرتمند شوند.

 

اسماعیل نیا با بیان اینکه در نظام بیمه باید اتفاقاتی رخ دهد اظهار داشت: مجلس با ظرفیتی که دارد به تشکل‌ها و کشاورزان کمک می‌کند و ما دائم در تلاشیم و فریاد می‌زنیم به شما کمک می‌کنیم.

 

 

گفتنی است سوال بخش نظر سنجی مردمی برنامه اینگونه بود كه:"به نظر شما، دولت در تعیین نرخ تضمینی گندم بیشتر نفع کدام گروه را در نظر دارد ؟" با گزینه های: "1- کشاورزان گندمکار 2- مصرف کنندگان آرد و نان". در پایان برنامه اعلام شد كه گزینه یک با 17/70 درصد مخاطب، بیشترین رای و گزینه دو 83/29 درصد رای مخاطبان را شامل شده است.


  مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان هرمزگان درنوبت اول در روز دوشنبه هفتم مهرماه جاری با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستانها، نمایندگان دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، استانداری، جهاد کشاورزی استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مدیر، معاون و کارشناس امورتشکلها تعاون روستایی استان به منظور انتخاب  انتخابات هیأت مدیره وبازرس نظام صنفی کشاورزی استان در شهرستان بندر عباس برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در آغاز جلسه مجمع عمومی آقای مهندس رئوفی عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان ضمن عرض خیر مقدم به حاضران در جلسه گزارشی از روند هماهنگی های انجام شده برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات و همچنین لزوم پیگیری مسائل كشاورزان توسط اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی شهرستانها ارائه نمود.

 

سپس آقای مهندس دالوند نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی در خصوص دستاورد های نظام صنفی کشاورزی و همچنین تذکر نکاتی پیرامون نحوه برگزاری انتخابات نظام صنفی استان مباحثی را ارائه كرد.

 

در ادامه آقای خورسند دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان رسمیت جلسه مجمع عمومی را با حضور 32 نفر از اعضای هیأت مدیره شهرستانهای استان (از 49 نفر عضو) اعلام داشت. پس از تعیین هیأت رئیسه مجمع عمومی که با رای اکثریت نسبی اعضا  حاضر انتخاب شدند و پس از تعیین سمت اعضای هیأت رئیسه، مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. سپس عضو هیأت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان به ارائه گزارشی از روند فعالیتهای نظام صنفی استان پرداخت.

 

 

 

در ادامه جلسه مجمع، حسابرس نظام صنفی استان گزارشی از وضعیت بودجه، اعتبارات و عملکرد مالی نظام صنفی كشاورزی استان را مطرح و برنامه پیشنهادی نطام صنفی استان به تصویب مجمع عمومی رسید.

 

در ادامه با درخواست رئیس مجمع، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان به معرفی خود پرداختند. با جمع آوری و شمارش برگه های رای و تطبیق آن با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده شرح زیر است:

آقایان موسی خورسند 26 رای، حسن رئیسی 25 رای، خانم فرحناز علوی 24 رای، آقایان علی رئوفی 23 رای و ایلوش واحدی زاده 21 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان یوسف طاهری 17 رای  و ایرج شریفی با کسب 10 رای  به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و همچنین آقایان شهاب شجاعی با 20 رای و رستم زارع با 18 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.


  درخواست تجدید نظر در نرخ جدید خرید تضمینی گندم از سوی رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور

رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور گفت: با توجه به تورم و هزینه‌های تمام‌شده برای تولید گندم نرخ خرید تضمینی این محصول حداقل باید ۲۵ درصد افزایش می‌یافت، در حالی که نرخ خرید آن فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است.

 سید موسی رهنمایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم گفت: نرخ تورم در کشور بیش از 20 درصد افزایش یافته، اما نرخ خرید تضمینی گندم فقط 10 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت سوخت و نهاده‌های کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی گندم بیش از 1155 تومان تعیین می‌شد و این نرخ برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان منصفانه نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور تصریح کرد: به نظر می‌رسد به دلیل استراتژیک بودن این محصول باید در نرخ خرید تضمینی گندم تجدید نظر شود.

وی افزود: حمایت از کشاورز حمایت از تولید داخلی است و دولت با حمایت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم چیزی از دست نمی‌دهد، بلکه باعث تولید بیشتر و جلوگیری از واردات می‌شود.

رهنمایی اظهار داشت: با توجه به هزینه تولید گندم و نرخ تورم و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته حداقل باید 25 درصد افزایش می‌یافت.

اخبار مرتبط:

- اعتراض رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشکل‌های کشاورزی به نرخ خرید تضمینی گندم

- مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان فارس با وزیر جهاد كشاورزی برای تعیین و اعلام قیمت گندم در سال زراعی 94-93

... ... ...

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی: نظام صنفی كشاورزی در كلیه سطوح شهرستانی،‌استانی و كشور بنا به اهداف و وظایف قانونی خود موظف به دفاع از حقوق كشاورزان است و حضور فعال آن در كلیه سطوح می تواند تامین كننده و مدافع حقوق كشاورزان باشد.


  هفت نكته در باره برگزاری مجامع در نظام صنفی كشاورزی

تاكنون در 401 شهرستان از 430 شهرستان كشور، نظام صنفی كشاورزی تشكیل و در 295 شهرستان مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی برگزار شده است.

رعایت قوانین و مقررات

رعایت قوانین و مقررات موجود توسط اعضای هیأت مدیره نظام صنفی در جهت شفاف سازی عملکرد آنها ضرورت دارد و جلسات هیات مدیره نظام صنفی شهرستان هر هفته یكبار تشكیل و با حضور اكثریت اعضاء‌ رسمیت می یابد.

از تاریخ دعوت تا تشكیل مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی ترین ركن نظام صنفی كشاورزی است. از تاریخ دعوت تا تشكیل مجمع عمومی و نیز بین دو مرحله مجمع باید حداقل ده روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از 45 روز بیشتر شود.

مجمع عمومی و حد نصاب ها

توجه شود كه حد نصاب تشكیل مجمع عمومی عادی با فوق العاده یكی بوده، اما تصمیمات و مصوبات آن متفاوت است. یعنی مجمع عمومی عادی هر سال یكبار و با حضور حداقل نصف به علاوه یك نفر از اعضاء‌ رسمیت می یابد. اگر مجمع عمومی در بار اول به نصاب لازم نرسد برای بار دوم با حضور حداقل یك سوم اعضاء رسمیت می یابد. در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع در این مرحله، در مرحله سوم با حضور حداقل یك پنجم اعضاء ‌برگزار می شود.

مجمع عمومی در مرحله چهارم و مراحل بعدی با حضور یك دهم اعضاء به شرطی كه در شهرستان های با كمتر از 1000نفر عضو، از 50 نفر كمتر نباشد و در شهرستان های با بیش از 1000 نفر عضو، از 100نفر كمتر نباشد، رسمیت می یابد.

ملاك حد نصاب اعضاء در مجامع

اما ملاك حد نصاب اعضاء در مجامع، پرداخت حق عضویت سالانه و داشتن پروانه معتبر یا تمدید پروانه فعالیت است. همچنین مدت دوره تصدی اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی شهرستان، به مدت سه سال از تاریخ برگزاری مجمع عمومی است.

تجدید انتخاب هیات مدیره جدید

طبق مقررات موجود هیات مدیره موظف است حداقل سه ماه قبل از پایان دوره اعتبار قانونی، در مورد دعوت مجمع عمومی برای تجدید انتخاب هیات مدیره جدید اقدامات لازم را به عمل آورد.

نحوه اعتراض اعضای شركت كننده در انتخابات نظام صنفی شهرستان

در باره نحوه اعتراض اعضای شركت كننده در انتخابات نظام صنفی شهرستان باید یادآور شد كه افراد معترض با ارائه ادله های لازم، حداكثر یك هفته بعد از زمان تشكیل مجمع وقت دارند تا كتبا اعتراض خود را به هیات رئیسه مجمع تسلیم كنند. هیات رئیسه بعد از دریافت شكایت و اعتراض، یك هفته جهت رسیدگی و اعلان نتیجه مهلت خواهد داشت.

در دوره فترت

در دوره فترت، جهاد كشاورزی شهرستان می تواند راسا نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام كند. لازم به ذكر است كه دوره فترت زمانی است كه نظام صنفی، غیر فعال و  تعطیل باشد یا نارضایتی عمومی اعضاء مطرح باشد و آن نظام صنفی به وظایف قانونی خود عمل نكرده و برای پاسخگویی استنكاف نمایند.

* نصرتعلی كرمی مقدم - رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكلها و نظام صنفی كشاورزی دفتر امور تشكلهای كشاورزی


  در مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی عنوان شد: نظامهای صنفی در جهت برنامه محوری و یادگیری مستمر گام بردارند

مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی در روز سوم مهرماه جاری با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی، مدیر کل دفتر امور تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی در محل تالار پیام مرکز تحقیقات و منابع طبیعی جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: موفقیت و عملكرد تشكل ها و نظام صنفی تابع مولفه هایی است كه برنامه محوری و یادگیری مستمر از آن جمله است.

دكترعبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: سازماندهی مناسب، مشاركت مداری، ظرفیت سازی و توان افزایی، پایبندی به قوانین و مقررات، مسئولیت پذیری و برنامه محوری از این اصول موفقیت را تشكیل می دهند.

وی در باره ارتباط تشكل ها و دولت تصریح كرد: زمان تداخل و تقابل با دستگاههای دولتی و تمركز صرف در مشكلات درونی نظام های صنفی به سر آمده و باید ایجاد تعامل با مجموعه های بیرونی مرتبط مد نظر قرار گیرد.

مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی با تاكید بر كاركرد و ماموریت نظام صنفی كشاورزی در بخش كشاورزی گفت: نظام صنفی كشاورزی یك ساختار منسجم است كه به مشاغل ذیربط خود هویت می بخشد.

مسلمی ضمن اشاره به استراتژی وزارت جهاد كشاورزی در خصوص تشكل ها در برنامه پنجم و ششم توسعه كشور اظهار داشت: پوشش حداكثری كشاورزان در تشكل ها، ظرفیت سازی و توان افزایی تشكل ها برای انجام ماموریت ها و پاسخگویی به ذینفعان، افزایش همگرایی و تعامل تشكل ها با زیر بخش های تخصصی و واگذاری امور به تشكل ها در چارجوب قانون از مباحثی است كه بر اساس وظیفه مندی، برنامه ریزی به منظور حصول به آن الزام است.

وی در پایان تصریح كرد: باید نظام های صنفی از اقدامات سیاسی اجتناب كرده و به دنبال شفافیت مالی و افزایش هویت دهی به مجموعه خود باشند.

لینك ها: مجمع عمومی عادی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد/ هیئت مدیره فعلی ابقا شدند. گزارش در وبلاگ ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی و  وب سایت نظام صنفی كشاورزی طرقبه شاندیز


  با حضور معاون رئیس جمهور؛ طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 آغاز شد

سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 صبح روز شنبه پنجم مهرماه جاری با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، استاندار تهران، رئیس مرکز آمار ایران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در یكی از روستاهای تهران و همزمان در استان های كشور با حضور مسئولان مربوطه به طور رسمی آغاز به كار كرد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: حدود یک‌پنجم از شاغلان فعلی کشور در بخش کشاورزی هستند، پس باید تلاش کنیم آمار و ارقام به طرز مناسبی جمع‌آوری شود.

اگر اطلاعات كشاورزی دقیق نباشد

محمد باقر نوبخت با بیان این‌که شناخت بخش کشاورزی از طریق آمار و ارقام صورت می گیرد با تاکید بر ارائه اطلاعات صحیح از سوی کشاورزان در سرشماری کشاورزی، گفت: اگر اطلاعات دقیق نباشد و کم گویی انجام شود که البته کشاورزان هیچ وقت چنین کاری را نخواهند کرد، در آن صورت ما ظرفیت بخش کشاورزی را کم برآورد می کنیم و مجبور می‌شویم واردات را افزایش دهیم و با افزایش واردات قطعا نخستین کسانی که زیان می بینند خود کشاورزان هستند، چرا که بازار از محصولات خارجی پر خواهد شد.

وی افزود: در عین حال اگر زیاده گویی نیز انجام شود، در عمل مقدار کافی از محصولات کشاورزی در بازار عرضه نمی‌شود و این موضوع سبب افزایش قیمت عمومی محصولات و نرخ تورم خواهد شد.

6000 نفر آمارگیر؛ آماده با تبلت 

عادل‌آذر رئیس مرکز آمار ایران نیز با بیان اینکه 4 میلیون و 300 هزار بهره‌بردار کشاورزی سرشماری می‌شوند،گفت: در این طرح ملی حدود 12 هزار نفر درگیر هستند و 6 هزار نفر مامور آمارگیر با لباس‌های فرم و دارا بودن آرم سرشماری و کارت شناسایی معتبر مرکز آمار به همراه یک دستگاه تبلت، اطلاعات بهره‌بردار را ظرف مدت 15 تا 20 دقیقه دریافت می‌کنند.

گفتنی است این سرشماری چهارمین سرشماری کشاورزی پس از انقلاب اسلامی است و فعالیت های كشاورزی در حوزه های  زراعت، باغداری، پرورش دام سبک و سنگین، پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم و ماهی از جمله رشته هایی است که در این دوره از سرشماری مورد پرسش ماموران قرار می گیرد.

طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 تا 18 آبان ماه امسال در سراسر كشور ادامه خواهد داشت.

تنظیم از منبع: ایانا، ایرنا، ایسنا، فارس


  تنها راه خلاصی از مشکلات کشاورزی، افزایش قدرت چانه زنی كشاورزان است

تنها راه خلاصی از مشکلات کشاورزی، افزایش قدرت چانه زنی كشاورزان است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در جمع اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی گفت: امروز کشاورزان ما ناچارند برای حل مسائل و مشکلات و چالش های خود در هر زمان و مکان و با هر وسیله ممکن،آنها رابه گوش مسئولان کشوری، نمایندگان مجلس و تصمیمگیران بخش برسانند. بطور مثال کل قدرت چانه زنی کشاورزان کشور به اندازه قدرت چانه زنی یک  کارخانه تولید خودرو در کشور نیست  و متاسفانه کشاورزان ما نمی توانند حرف خود را در سطح کلان کشور مطرح کنند و از خواسته های خود دفاع نمایند؛ یعنی در واقع قدرت چانه زنی ندارند.

غلامرضا نوری نماینده شهرستان بستان آباد استان آذربایجان با تاکید بر لزوم کسب مهارت های لازم چانه زنی و به کارگیری افراد حقوقدان در تشکل های کشاورزی بویژه نظام صنفی کشاورزی افزود : برای استخراج قوانین نامناسب و متناقض ناچار هستیم از متخصصان حقوقی در بخش کشاورزی استفاده کنیم؛ چرا که این گونه افراد می توانند در تهیه قوانین لازم واصلاح قوانین نامناسب به نمایندگان مجلس کمک کنند....ادامه مطلب/ به گزارش وبلاگ دبیرخانه نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی


  نشست های اختصاصی خبرنگاران رسانه ها با مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی برگزار شد

خبرنگاران روزنامه ایران، خبرگزاری های ایانا، ایسنا و ماهنامه دامپروران طی روزهای 24 و 25 شهریور ماه به طور جداگانه و اختصاصی با مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران به گفتگو پرداختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، موضوع های تكالیف قانونی سازماندهی تشکلهای كشاورزی اعم از اقتصادی و اجتماعی در قانون تمركز ، قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی و قانون برنامه پنجم توسعه، جایگاه نظام صنفی كشاورزی بعنوان یك پروژه اجتماعی در تامین مطالبات و نیازهای اجتماعی كشاورزان در یك نظام مشاركت پذیر، ساختار و كاركرد تشكلهای صنفی و اجتماعی حوزه كشاورزی و تجارب كشورهای همسایه و اروپایی، جایگاه خبرگان كشاورزی در انتقال یافته ها و تجارب در مزارع به كشاورزان از جمله محورهای مورد بحث مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در این گفتگوها بود.

دكتر عبدالرضا مسلمی ضمن تاكید براهمیت تغییر و اصلاح نگرش رفتار اجتماعی كشاورزان گفت: افزایش دانش باعث تغییر در بینش و در نهایت تغییر رفتار می شود تا بصورت عادت درآید و ایجاد این تغییر،كاری بسیار ظریف و دشوار است.

وی ضمن اعلام تلاش برای تبدیل آیین نامه نظام صنفی كشاورزی به یك قانون مستقل، از لحاظ ساختار واحدهای صنفی تخصصی و موضوعی در آیین نامه اصلاح شده نظام صنفی كشاورزی خبر داد.

مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی با تشریح شناسایی، طبقه بندی و كدگذاری مشاغل كشاورزی با كمك زیربخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی در باره ضرورت الزامات اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره نظام صنفی كشاورزی و اهمیت اطلاعات كسب شده از بهره برداران برای برنامه ریزان و سیاستگذاران به توضیحاتی پرداخت.

مسلمی با اشاره به تاثیرات برنامه محور نظام صنفی در بحث های تنظیم بازار و الگوی كشت اضافه نمود: نظام صنفی كشاورزی به موجب قانون تمركز یاید در بحث تنظیم بازار كمك حال دولت باشد

وی مسئولیتهای نظام صنفی كشاورزی را در برابر سه طیف: سیاستگذاران و مدیران ارشد كشوری؛ مجریان و گردانندگان و اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی ؛ ذینفعان یا بهره برداران بخش كشاورزی مطرح داشته و بر ضرورت برنامه ریزی برای توانمندسازی ساختاری یا سازمانی این نظام تاكید كرد.

مسلمی تصریح كرد: دفتر امور تشكل های كشاورزی، وظیفه توانمندسازی و ظرفیت‌سازی تشکل‌های بخش کشاورزی را دارد. اما در این زمینه حتی یک ریال اعتبار به سازمان مركزی تعاون روستایی پرداخت نشده است.


  جلسه هماهنگی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان غربی با تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و ترویج كشاورزی استان

جلسه هم اندیشی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور رئیس سازمان تعاون روستایی استان، كارشناس مدیریت هماهنگی ترویج، معاون درآمد اداره کل تامین اجتماعی، نماینده اداره کل امور مالیاتی، مسئول امور تشکلهای استان، دبیران اجرایی و هیات مدیره نظام استان و شهرستان ها در روز نوزدهم شهریور ماه در محل سالن جلسات سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی با اشاره به عضویت حدود 23 درصدی بهره برداران بخش کشاورزی استان در نظام صنفی کشاورزی و دریافت پروانه فعالیت، از نظام های شهرستانها خواست تا ضمن ایجاد انگیزه در میان کشاورزان،آمار اعضاء  را تا 25 درصد ارتقاء‌ دهند.

مهندس شایان مهر ضمن ابراز خرسندی از اقدام اغلب شهرستان های استان آذربایجان غربی در زمینه پلمپ دفاتر مالی در اداره ثبت اسناد رسمی از دبیران اجرایی سایر شهرستانها خواست تا برای سال 93 نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

وی با اشاره به بهره مند شدن 230 نفر از اعضای نظام صنفی کشاورزی در قالب 176 کارگاه كشاورزی از معافیت بیمه کارفرمایی تامین اجتماعی تصریح کرد: باید با اطلاع رسانی و تعامل بیش تر با سازمان تامین اجتماعی سعی کنیم که این تعداد بیمه شده را تا حد ممکن افزایش دهیم.

توجه به تقویت اطلاع رسانی از مسائل اصلی نظام های صنفی است

مدیر سازمان تعاون روستایی استان آذربایجان غربی به لزوم برگزاری چنین جلسات هم اندیشی به صورت ماهیانه جهت انجام هماهنگی بیشتر میان شهرستانها اشاره کرده و یکی از مسائل اصلی نظام صنفی را توجه به تقویت اطلاع رسانی و تبلیغات دانسته و تاکید کرد:باید با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی فعالیت های نظام صنفی از طریق برنامه های رادیویی و تلویزیونی انعکاس داده شود تا ضمن اطلاع رسانی بتواند برای کشاورزان جهت عضویت در این نظام و بهره مندی از مزایای آن ایجاد انگیزه و رغبت نماید.

نكته های مهم مالیاتی؛ از الزام ها تا معافیت ها

سپس نماینده اداره کل امور مالیاتی به بیان تکالیف و الزام مالیاتی نظام های صنفی بر اساس مقررات ماده 186 قانون مالیات های مستقیم  در این جلسه پرداخت.

خانم بابانژاد گفت: بر اساس مقررات ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، فعالیت فعالان بخش کشاورزی 100 درصد از پرداخت مالیات معاف است و این امر منوط به آن بوده كه همه تکالیف مالیاتی اعم از تکمیل به موقع اظهارنامه و ارائه  ترازنامه و حساب سود و زیان ولیست کارکنان و سایر موارد به طور کامل اجرا شده و به تکالیف قانونی عمل گردد.

وی در ادامه به جزییاتی این تکالیف اشاره کرده و از دبیران اجرایی نظام صنفی خواست تا در تحقق این قوانین با ادارات دارایی شهرستانها همکاری داشته باشند.

مزایای تعامل نظام صنفی و تامین اجتماعی

در ادامه معاون درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی ضمن اشاره به آمار بیمه شدگان استان به بیان خدمات سازمان پرداخت و افزود : متاسفانه بیمه شدگان سازمان در بخش های مختلف به جز در دو مورد (دفترچه درمانی و بیمه بازنشستگی)، اطلاعات خاصی در مورد سایر خدمات ارائه شده از سازمان تامین اجتماعی ندارند.

 آقای عارف افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند بیش از  18 نوع خدمات به بیمه شدگان ارائه دهد که لازم است با برگزاری کلاسهای توجیهی بتوان اعضا را با این خدمات آشنا نمود.

 وی همچنین با اشاره به مشکلات کشاورزان در اجرای قانون معافیت کارفرمایی بویژه لزوم ارائه سند مالکیت، به بیان تلاش های انجام گرفته در خصوص رفع این مشکل پرداخته و گفت:با پیگیری های صورت گرفته تاکنون مشکل کشاورزانی که سند مشاع داشتند حل شده و آنان نیز می توانند تحت پوشش این خدمات بیمه ای قرار گیرند.

آمادگی ترویج

سپس آقای قزلباش از مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان به برگزاری برنامه های رادیو تلویزیونی در سال 93 در موضوع تشکلهای كشاورزی اشاره نموده و از نظام صنفی كشاورزی خواست تا  با ارائه گزارشی فعالیت های نظام صنفی، توسط ترویج استان بروشوری در این خصوص تهیه و در اختیار کشاورزان قرار گیرد. وی اعلام كرد: مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان آماده است تا در خصوص برگزاری دوره های تخصصی برای اعضای نظام صنفی همكاری و اقدام نماید.

چند مشكل چند پیشنهاد

در ادامه این جلسه،اعضای هیات مدیره و دبیران اجرایی به بیان نظرات و طرح مسائل پرداختند که اهم آن بدین شرح بود:

بحث بازرسی بعنوان مشکل اساسی در بحث بیمه تأمین اجتماعی، درخواست همكاری بیشتر از سوی اداره کل دارایی برای دریافت کد اقتصادی؛ اتخاذ تمهیدات برای بهره مند شدن كشاورز كارفرما از معافیت بیمه ای، مشكل خرده مالک بودن اغلب کشاورزان استان، لزوم جلوگیری از مداخله و موازی کاری تشکل ها؛ لزوم تکمیل فرم خود اظهاری مالی شهرستانها و پرداخت بدهی های معوقه شهرستانها به نظام استان ، تصویب چاپ پروانه های شماره سریال دار برای کل استان ، لزوم اجرای تفاهم نامه های منعقد با سازمانها در شهرستانها ، تهیه و استفاده از نرم افزار جدید صدور پروانه ، ابراز نارضایتی از حضور کمرنگ دبیران شهرستان ها در این نشست ها و عدم انعکاس فعالیت های شهرستانها به استان.

مصوبات

در پایان،مصوبات این جلسه بدین شرح اعلام شد :1- تعیین زمان و مكان نشست بعدی 2- لزوم یکسان سازی پروانه ها و تهیه پروانه های شماره سریال دار توسط نظام صنفی استان. 3- لزوم تکمیل فرم های خود اظهاری مالی و پرداخت به موقع بدهی معوقه به استان. 4-هماهنگی لازم با سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی در برگزاری دوره های توجیهی برای دبیران اجرایی 5- ارسال گزارش فعالیت های انجام گرفته در شهرستانها به منظور انعکاس و درج در سایت استان و کشور.

تنظیم از گزارش ارسالی/ با تشكر از خانم محمدزاده دبیر اجرایی محترم نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی

لینك: برگزاری جلسه نظام صنفی کشاورزی استان/ وب سایت تعاون روستایی استان آذربایجان غربی


  تجربه های نظام صنفی/ برگزاری جلسه هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی تبریز با اعضای شوراهای اسلامی ۲۰ روستای شهرستان

پیرو هماهنگی های به عمل آمده و تعاملات دفتر امور تشكل های كشاورزی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت كشور، اواخر سال 1392 مكاتبه ای از سوی دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی وزارت كشور به مدیران كل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری های سراسر كشور ابلاغ گردید كه طی آن بر لزوم همكاری های مشترك دهیاری ها با نظام صنفی كشاورزی برای ساماندهی امور كشاورزی و منابع طبیعی در مناطق روستایی كشور، از طریق تشكیل جلسات مشترك تاكید شده بود.

 

بر این اساس و برای نخستین بار در سطح استان آذربایجان شرقی، چندی پیش نظام صنفی كشاورزی شهرستان تبریز اقدام به برگزاری جلسه هم اندیشی شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان تبریز با نظام صنفی کشاورزی نمود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، مسئول امور تشکلهای کشاورزی سازمان تعاون روستایی استان ، رئیس مرکز خدمات جهادکشاورزی باسمنج و اعضای شوراهای اسلامی ۲۰ روستای حوزه شهر باسمنج از اعضای شركت كننده در این نشست بودند .

عطااله هاشمی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به اهمیت و نقش شوراهای اسلامی روستایی در احقاق حقوق روستاییان وکشاورزان گفت : اعضای شوراهای اسلامی روستایی به عنوان مدیران ومسئولان روستا لازم است با تعامل دستگاهها ونهادهای دولتی و غیردولتی و تشکلهای مردم نهاد تمام تلاش خود را درجهت حل مشکلات ومعضلات روستاییان وکشاورزان به کارگیرند و از هیچ کوششی دریغ نکنند.

هاشمی ضمن اعلام اعطای عضویت افتخاری نظام صنفی کشاورزی به اعضای شورای اسلامی روستایی از  آنان خواست تا مسائل ومشکلات کشاورزان را به نظام صنفی کشاورزی ویا کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی استان منعکس نمایند.

دراین جلسه هریک اعضای شوراهای اسلامی روستایی ضمن بیان مسائل ومشکلات کشاورزی خود خواستار پیگیری وحل آن از سوی نظام صنفی کشاورزی و کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی استان شدند.

 

گزارش كامل این جلسه را در وبلاگ نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی بخوانیم.

خبر مرتبط: برگزاری گردهمایی شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای شهرستان طرقبه شاندیز (استان خراسان رضوی)با هدف آشنایی با نظام صنفی کشاورزی 


  مكاتبه دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان طبس با نماینده‌ مجلس شورای اسلامی

دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان طبس در مكاتبه با نماینده‌ مردم شهرستان‌ طبس در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی نسبت به موضوع اسفناك سقط جنین 40 درصدی دام‌های طبس به واسطه خشكسالی و نبود آذوقه و همچنین لزوم پیگیری و اجرایی سازی وعده های مسئولان در ارتباط با مسائل کشاورزان و دامداران هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مسعودرضا بندگی در بخشی از این نامه متذكر آورده است: دردمان درمان دارد فقط كمی توجه و تدبیر می خواهد . خشكسالی اگر چه دست ما نیست ولی ما شاید عامل بوجودآمدنش بوده ایم... فكری كنید برای 40% سقط جنینی كه در اثر خشكسالی و نبود توجه اتفاق خواهد افتاد . به خانواده دام سبكمان كه از 320 هزار راس به 270 هزار رسیده و به دام سنگینی كه از 23 هزار راس به 18 هزار راس رسیده است.

وی در پایان خواستار آن شده است تا با ارائه اندك تسهیلات و یا مقرر نمودن مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطاء شده به دامداران و كشاورزان منطقه یاری شود.

دانلود و مشاهده متن نامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان طبس

خبر مرتبط: گفتگوی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی طبس با ایسنا/ طرح معضل خشكسالی و اتلاف دام، راهكارها و پیشنهادها


  مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان مازندران برگزار شد

 

مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان مازندران درنوبت اول با حضور اعضای هیأت مدیره نظام صنفی شهرستانها، نمایندگان دفتر امورتشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، استانداری، جهاد کشاورزی استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مدیر، معاون و کارشناس امورتشکلهای تعاون روستایی استان، روز یکشنبه 23 شهریور ماه جاری در شهرستان بابل برگزارشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكلها و صنوف كشاورزی با بیان این مطلب افزود: در ابتدای این جلسه معاون فنی و بازرگانی مدیریت تعاون روستایی گزارشی از روند هماهنگی های انجام شده برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ارائه نمود. مهندس داریوش آقاپور متذكر شد با توجه به مسائل و مشکلات موجود در بخش کشاورزی، اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی شهرستانها باید با جدیت بیشتری پیگیر این مسائل و مشکلات باشند.

 

نصرتعلی كرمی مقدم گفت: در ادامه جلسه عضو هیأت مدیره نظام صنفی استان مازندران، رسمیت جلسه مجمع عمومی را با حضور 77 نفر از اعضای هیأت مدیره شهرستانهای استان (از 86 نفر عضو) اعلام داشت. هیأت رئیسه مجمع عمومی با رای مخفی و کتبی اعضا و نظارت ناظرین انتخاب شدند و پس از تعیین سمت اعضای هیأت رئیسه، مجمع به بررسی دستورات جلسه پرداخت. ابتدا گزارش اقدامات انجام شده نظام صنفی استان توسط آقای محمدمهدی اسماعیلی کناری عضو هیأت مدیره ارائه شد.

 

 

وی در ادامه تشریح كرد: با درخواست رئیس مجمع، داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرس نظام استان به معرفی خود پرداختند. برگه های رأی که توسط ناظرین دولتی و امضای یکی از اعضای هیأت رئیسه امضا و ممهور به مهر نظام صنفی شده بود بر اساس لیست اعضای حاضر در جلسه با تطبیق کارت شناسایی و اسامی ثبت شده، به اعضای مجمع تحویل گردید. با جمع آوری و شمارش برگه های رای و تطبیق آن با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد.

 

كرمی مقدم نتایج آراء کسب شده را به ترتیب چنین عنوان كرد: آقایان سید نصراله هاشمی کمانگر 41 رای، رحیم خیری کمشانی 38 رای، شجاع الدین قربانی 38 رای،  اسمعیل کریمیان 35 رای و ابراهیم حیدر زاده با 32 رای به عنوان اعضای اصلی و آقایان مصطفی گلیجانی 31 رای  و فرزین گوران با کسب 30 رای  به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند. همچنین آقایان یحیی موجرلو با 38 رای و بهرام پاکدامن با 32 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

 

نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه مجمع، آقایان كرمی مقدم و صادق توكلی كورایم بودند.

 

با تشكر از آقای سلیمی مسئول تشكلهای تعاون روستایی استان مازندران برای ارسال تصاویر


  16هزار کارگر بخش کشاورزی در استان اردبیل از مزایای قانون معافیت بیمه كارفرمایی بهره مند شدند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل از تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتن 16 هزار کارگر بخش کشاورزی در این استان خبر داد.

نظام صنفی؛ تنها نهاد مدنی بخش کشاورزی پیگیر بیمه تامین اجتماعی کشاورزان

عباس فرضی افزود: نظام صنفی کشاورزی به عنوان تنها نهاد مدنی بخش کشاورزی بیمه تامین اجتماعی کشاورزان را پیگیری می کند.

وی گفت: نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل در تحت پوشش بیمه قرار دادن کشاورزان جزو پنج استان برتر کشور است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل تعداد اعضای نظام صنفی بخش کشاورزی استان را بالغ بر 15 هزار نفر ذکر کرد و افزود: بالا رفتن هزینه های تولید از چالش های پیش روی کشاورزان است.

اجرایی نشدن قانون معافیت کارفرمایان بخش کشاورزی از پرداخت 20 درصد سهم بیمه تامین اجتماعی مصوب دولت از مشکلات بخش کشاورزی است

فرضی تصریح كرد: خلاء یا نارسایی قانونی ، فقدان اطلاع رسانی و جامعه آماری دقیق ، ناکارآمدی بازار محصولات ، ساختار نامناسب نیروی انسانی و اجرایی نشدن قانون معافیت کارفرمایان بخش کشاورزی از پرداخت 20 درصد سهم بیمه تامین اجتماعی مصوب دولت از مشکلات بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به این که هر صنفی برای تداوم فعالیت خود باید قیمت تمام شده و سود متعارف محصول دریافت کند عدم دریافت قیمت تمام شده محصول را از دغدغه های کشاورزان عنوان کرد.

مسئولان از تولیدکنندگان کشاورزی حمایت کنند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اردبیل اظهار داشت: شوک ناشی از واردات بی رویه و قطع ناگهانی صادرات به بخش خصوصی جدی است و مسئولان باید از تولیدکنندگان کشاورزی حمایت کنند.

نظام صنفی کشاورزی با هدف ساماندهی و حمایت اداری و حقوقی از فعالان بخش کشاورزی در اردبیل و شهرستان های تابعه تشکیل شده است.

منبع: ایرنا

خبر مرتبط: سفر رئیس جمهور به استان اردبیل وپیگیری قانون معافیت بیمه کارفرمایی بخش کشاورزی توسط نظام صنفی کشاورزی استان/ وبلاگ نظام صنفی كشاورزی استان اردبیل


  جلسه كمیته مشورتی دفتر امور تشكل های كشاورزی در همدان برگزار شد

جلسه كمیته مشورتی دفتر امور تشكل های كشاورزی با حضور روسای ادارات تشکل های كشاورزی استانهای فارس، خراسان رضوی، هرمزگان، اردبیل و استان همدان به منظور همفكری، بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشكلات مرتبط با ارزیابی پروژه ها و فعالیت های دفتر امور تشكل های كشاورزی در تاریخ 18-17 شهریورماه 1393 در مركز آموزش شهید غلامی جهاد كشاورزی شهرستان همدان برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب افزود: دستور جلسه این كمیته مشورتی شامل تهیه و تنظیم دستورالعمل شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیتهای دفتر و همچنین بررسی آیین نامه مدیریت منابع مالی نظام های صنفی كشاورزی بود كه طی دو روز مورد بحث و كار كارشناسی قرار گرفت.

 

دستورالعمل شیوه نامه نظارت و ارزیابی

 

مرتضی ادیب افزود: یكی از مشكلات مبتلا به نظارت بر فعالیت های دفتر امور تشكل های كشاورزی، نحوه و چگونگی و مصادیق نظارت است كه با تهیه و تدوین شیوه نامه نظارتی تا حدود زیادی این مساله مرتفع شد. اما با توجه به اهمیت كار و به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر گردید دستورالعمل شیوه نامه مذكور تهیه و تدوین شود كه با توجه به پیش نویس تهیه شده توسط گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی دفتر امور تشكل های كشاورزی، در روز اول مورخ 17/6/93 موضوع طرح و بررسی شد.

 

 

وی در ادامه تشریح كرد: پس از بررسی های یاد شده، این نتایج حاصل گردید كه یكی از آنها "تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی" و دیگر"اصلاح فرم های نظارتی" بود. همچنین مقرر شد پس از اصلاح موارد پیشنهادی توسط اعضای كمیته مشورتی دستورالعمل برای كلیه استانها ارسال شود. با توجه به اینكه تهیه دستورالعمل نكات زیادی را برای بحث و برسی نیاز داشت تمام روز دوم كمیته مشورتی به این كار اختصاص پیدا كرد.

 

آیین نامه مدیریت منابع مالی نظام های صنفی كشاورزی

 

معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره دستور جلسه دوم این نشست كه در روز سه شنبه مورخ 18/6/93  برگزار شد اظهار داشت: موضوع دستور جلسه دوم، بررسی آیین نامه مدیریت منابع مالی نظام های صنفی كشاورزی بود. در این آیین نامه كه برای مدیریت منابع مالی نظام های صنفی كشاورزی و نحوه هزینه كرد و مصارف مالی نظام ها تهیه شده است مطالب در قالب هفت فصل تدوین شد كه مقرر گردید نقطه نظرات استانها تا یك هفته آینده به دفتر امور تشكلهای كشاورزی ارسال تا پس از جمع بندی ابلاغ گردد. همچنین در جلسه روز دوم، خانم شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی شهرستان همدان به عنوان میهمان حضور داشتند و در ادامه اعضای كمیته مشورتی از نظام صنفی شهرستان همدان بازدید داشتند. در این بازدید خانم شعبانی از روند اجرای فعالیت های نظام صنفی شهرستان گزارش مبسوطی ارایه نمود. همچنین لازم است از زحمات مدیر تعاون روستایی استان همدان و سایر همكاران بخصوص آقای پاینده كمال تشكر و قدردانی به عمل می آید.

 

 

جمع بندی مباحث و تصمیمات جلسه

 

ادیب در پایان در باره جمع بندی مباحث و تصمیمات اتخاذ شده این جلسه افزود: با توجه به مباحث انجام شده مقررشد تا این موارد پیگیری شود: 1-پس از جمع بندی دستورالعمل نظارت و ارزیابی توسط دفتر و ارسال نكته نظرات استانها تا یك هفته آینده، دستورالعمل نهایی به استانها ابلاغ گردد. 2- به دلیل موارد مطروحه درآیین نامه مدیریت منابع مالی نظام های صنفی كشاورزی، مقرر گردید استانهای همدان، هرمزگان و اردبیل نسبت به ارسال نكته نظرات خود تا یك هفته آینده اقدام لازم را انجام دهند.

 

اعضای كمیته مشورتی، آقایان: مرادی و جعفری استان فارس، درویش زاده استان هرمزگان، جوادی استان اردبیل، اسپلانیان خراسان رضوی، پاینده استان همدان، ادیب و عدل طلب از دفتر امور تشكل های كشاورزی بودند.  

 


  رسالت‌ نظام صنفی کشاورزی پیگیری مطالبات کشاورزان از مراجع ذیربط است

رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: ناکارآمدی بیمه محصولات کشاورزی، مشکل تأمین آب، تهدید خشکی دریاچه ارومیه، بالا بودن هزینه های تولید، عدم صرفه اقتصادی و کمبود صنایع تبدیلی و عدم ورود بخش صنعت به بخش کشاورزی از جمله مشکلات بخش کشاورزی است.

عطاءا.. هاشمی با بیان این مطلب افزود: یکی از مهم ترین رسالت‌های نظام صنفی کشاورزی استان پیگیری مطالبات و مشکلات کشاورزان از مراجع قانونی و ذی‌صلاح بوده و است.

38 هزار نفر عضو

وی تاكید کرد: نظام صنفی کشاورزی آذربایجان‌شرقی 38 هزار نفر عضو دارد.

 هاشمی ادامه داد: از 240 هزار خانوار بخش کشاورزی استان، مخاطب برنامه ها و اهداف نظام صنفی هستند، دو هدف اصلی دفاع از حقوق حقه کشاورزان و ارتقاء سطح معیشتی تلاشگران این عرصه را در اولویت فعالیت های خود قرار داده ایم.

استمرار پیگیری بیمه تأمین اجتماعی اعضاء نظام صنفی

هاشمی از پیگیری بیمه تأمین اجتماعی اعضاء نظام صنفی خبر داد و افزود: تلاش در جهت ارتقاء اعتبارات بخش کشاورزی استان، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله بسیج سازندگی، نظام دامپزشکی و سازمان فنی و حرفه‌ای، انعکاس مطالبات و مشکلات کشاورزان به نمایندگان مردم در مجلس و برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی از جمله فعالیت های نظام صنفی استان است.

 وی مشکلات بخشی کشاورزی استان را در دو عرصه اقتصادی و حقوقی تقسیم‌بندی  کرد و یادآور شد: در بخش اقتصادی، شاهد عدم سرمایه گذاری کافی چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی در بخش کشاورزی مواجه هستیم، که علت آن ریسک‌پذیری بالا و بازدهی کم است.

عدم صرفه اقتصادی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی

 رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: ناکارآمدی بیمه محصولات کشاورزی، مشکل تأمین آب، هجوم سفره های شور زیرزمینی از سوی دریاچه ارومیه به سمت منابع زیرزمینی دیگر نقاط فعال در بخش کشاورزی، تهدید خشکی دریاچه ارومیه، سیستم ناکارآمد در بخش کشاورزی که همخوانی با اقلیم استان ندارد از جمله مشکلات این عرصه است.

هاشمی ادامه داد: ناهماهنگی مراکز آموزشی با نیازهای واقعی بخشی کشاورزی، بالا بودن هزینه های تولید، عدم صرفه اقتصادی و کمبود صنایع تبدیلی، عدم ورود بخش صنعت به بخش کشاورزی، کمبود و گرانی نهاده‌های کشاورزی از دیگر مشکلات اقتصادی در بخش کشاورزی است که باید مسئولان به فکر چاره‌اندیشی باشند.

الزام و اجرای قوانین بخش كشاورزی

وی با تشریح مشکلات حقوقی در بخش کشاورزی نیز اظهار کرد: خلاءهای قانونی و عدم اجرای قانون های مصوب و یا اجرای ناقص قوانین دو مشکل عمده در بخش حقوقی است، به عنوان مثال طبق قانون، اعضای نظام صنفی که پروانه فعالیت دارند، خود و به تعداد 5 کارگر باید مشمول بیمه تأمین اجتماعی با کمک دولتی باشند، اما این طرح اجرایی نشده و یا ناقص اجرایی شده است.

هاشمی تاکید کرد: طبق قانون تمامی بانک‌ها باید 25 درصد اعتبارات خود را در بخش کشاورزی اختصاص دهند، که در این بخش نیز یا در عمل اجرا نمی شود و یا تنها تعداد اندکی از بانک ها آن هم با نرخ بسیار کم اجرا می کنند.

منبع: ایسنا. با تشكر از مهندس طایفه سلطانخانی دبیر سرویس كشاورزی ایسنا آذربایجان شرقی


  مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان فارس با وزیر جهاد كشاورزی برای تعیین و اعلام قیمت گندم در سال زراعی 94-93

نظام صنفی كشاورزی استان فارس طی مكاتبه با وزیر جهاد كشاورزی، پیشنهاد ضرورت تعیین قیمت واقعی گندم به كشاورزان در آستانه فصل كاشت گندم را مطرح نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس ملك زاده دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان فارس در این نامه از وزیر جهاد كشاورزی درخواست نموده است كه ضمن در نظر گرفتن هزینه های بسیار بالای تولید در سال جاری، با تعیین قیمت واقعی و كارشناسی شده گندم برای سال زراعی 94-93 و اعلام آن به بهره برداران، كشاورزان را در امر كاشت گندم و تامین غذای اصلی جامعه تشویق و ترغیب نماید.

در پایان این مكاتبه نظام صنفی كشاورزی استان فارس با مهندس محمود حجتی آمده است:با توجه به نزدیك شدن فصل كاشت گندم،‌تمامی كشاورزان گندمكار چشم انتظار اعلام قیمت تضمینی و واقعی گندم از طرف دولت محترم می باشند تا با رضایت كامل نسبت به كاشت گندم، تصمیم خود را قطعی و اقدام به عملیات كاشت نمایند. لذا  از محضر حضرتعالی استدعا می گردد دستور فرمایید تا قبل از شروع فصل كاشت،‌قیمت تضمینی و عادلانه گندم تعیین و به كشاورزان اعلام گردد.

گفتنی است طرح موضوع مهم تعیین قیمت تضمینی گندم پیش از فصل كاشت در سال گذشته باعث تشویق كشاورزان و دلگرمی آنها برای كشت این محصول استراتژیك گردید.


  جلسه اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان یزد با مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری و رئیس سازمان جهاد کشاورزی

با هماهنگی سازمان تعاون روستایی استان یزد و به منظور تعامل بیشتر تشکل های نظام صنفی کشاورزی و مسئولین استان، نشست اعضای هیات مدیره تشکل های نظام صنفی کشاورزی استان یزد با مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری و رئیس سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

نقش مهم نظام صنفی كشاورزی

 مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد با اعلام این خبر گفت: با توجه به نقش مهم و اساسی نظام صنفی كشاورزی در مدیریت، ساماندهی، نظم بخشی کارهای کشاورزی و حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی، تعامل پویا و سازنده تشکل های نظام صنفی با مسئولین استان ضروری است.

 مهندس علی جهازی در ابتدای این نشست ضمن اشاره به قوانین و مقرارت اجرایی نظام صنفی كشاورزی، گزارشی از وضعیت نظام صنفی کارهای کشاورزی استان یزد ارائه داد و در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر تعداد بهره برداران بخش کشاورزی در سطح استان 78092 نفر است که از این تعداد تنها 6560 نفر عضو نظام صنفی هستند که با این حساب در صد اعضای نظام صنفی نسبت به بهره برداران استان  8/4 است.

ضرورت مشارکت نظام صنفی در جلسات تصمیم گیری بخش کشاورزی

 در ادامه این نشست هریك از اعضای هیات مدیره نظام صنفی شهرستانهای استان ضمن معرفی خود، مسائل و مشكلات حوزه خود را از جمله عدم مشارکت نظام صنفی در جلسات تصمیم گیری بخش کشاورزی مطرح كرده و با توجه با حضور مسئولین ذیربط خواستار رفع این مشکلات شدند.

تلاش در جهت نظام مند نمودن

 در این نشست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان عملكرد جهاد كشاورزی در رفع مشكلات بهره برداران، در زمینه نقشی كه نظام صنفی می تواند در این رابطه داشته باشد مطالبی را ایراد نمود. در ادامه مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری با اشاره به سیاست دولت در كاهش تصدیگری ها، در زمینه تلاش جهت نظام مند نمودن نظام صنفی در بخش کشاورزی و نقش تشکل های نظام صنفی به عنوان بازوی توانمند دولت مطالبی را عنوان نمود.

برنامه ریزی برای عضویت حداكثری

 در پایان این نشست ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث مطرح شده، مقرر گردید به منظور تعامل و همکاری بیشتر تشکل های نظام صنفی و مسئولین استان، با هماهنگی استانداری و فرمانداری ها از نماینده نظام صنفی شهرستان برای حضور در جلسات و كمیته های مرتبط با بخش كشاورزی بویژه كمیته تنظیم بازار و شورای كشاورزی دعوت شود. همچنین در راستای توانمند سازی تشکل های نظام صنفی  و عضوگیری حداكثری بهره برداران بخش کشاورزی استان یزد، مقرر گردید شناسنامه کاملی از بهره برداران استان تهیه و مقدمات عضویت حداكثری بهره برداران فراهم گردد.

گفتنی است نظام صنفی کشاورزی استان یزد در 10 شهرستان استان مجموعا  دارای 6560 عضو است که به تفکیک در شهرستان بافق با 1185، شهرستان یزد 1000، شهرستان خاتم 979، شهرستان ابرکوه 840، شهرستان مهریز703، شهرستان اردکان 619، شهرستان بهاباد520، شهرستان میبد 411 و شهرستان صدوق 100 نفر عضو در حال فعالیت است.

تنظیم از منبع: روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان یزد


کل صفحات : 35    ...    13    14    15    16    17    18    19    ...