تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مشخص شد

هفتمین جلسه نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران عصر روز چهارم آذر ماه 1398 با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت از وزارتخانه های کشور؛ نیرو؛ کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛ و اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی؛ اتاق اصناف ایران؛ نظام صنفی کشاورزی کشور و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی در محل دبیرخانه این هیات تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و به نقل از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، در اجرای دستور جلسه مبنی بر بررسی دستورالعمل تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان به منظور تایید نهایی آن، پیش نویس ارائه شده بند به بند قرائت و مورد  بحث و نقد فنی و محتوایی از سوی نمایندگان حاضر در جلسه قرار گرفت، در نهایت ترکیب اعضا در کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان و وظایف و اختیارات آنها به تفکیک تعیین و تعریف شد.

در جلسه آتی نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مورد نقد و چالش جهت تایید نهایی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است یکی از اقدامات مهم در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی تشکیل "دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" می باشد. این ساختار در سطح ملی تحت عنوان "هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" و در سطوح شهرستان تحت عنوان "کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان" شکل می گیرد .به استناد ماده۱۱ اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاروزی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در وزارت جهادکشاورزی، دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در سازمان جهادکشاورزی استان و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی سایر شهرستانهای استان در مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان مربوطه مستقر خواهند شد.


لینک/ خبر مرتبط: معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: تعیین ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانهای کشور


  معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: برای نخستین بار در کشور۳۸۹ شغل در بخش کشاورزی، شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری بین المللی شده است

برای نخستین بار در کشور در راستای شناسایی مشاغل کشاورزی و هویت بخشی به مشاغل و شاغلین بخش کشاورزی، موضوع شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری۳۸۹ شغل بر مبنای طبقه بندی بین المللی مشاغل از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران به انجام رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب گفت: نظام صنفی کشاورزی همسو با سیاستها و برنامه های دولت در جهت نظم بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی تشکیل گردیده است. یکی از اثرات مهم تشکیل نظام صنفی کشاورزی توجه به موضوع شناسایی، احصا، استانداردسازی و کدگذاری مشاغل بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی حوزهای مرتبط به آن می باشد.

دکتر حسین شیرزاد افزود: از اقدامات مهم نظام صنفی کشاورزی، صدور پروانه فعالیت شغلی برای کشاورزان در راستای هویت بخشی و ساماندهی بهره برداران می باشد. به منظور هماهنگی و تطبیق پروانه فعالیت صادره توسط نظام صنفی برای تولید کنندگان وبهره برداران، سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام به بررسی و شناسایی انواع طبقه بندی ملی بر اساس الگوی بین المللی از جمله طبقه بندی بین المللی مشاغل ISCO، طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ISIC، طبقه بندی استاندارد بین المللی آموزشISCED، طبقه بندی محوری محصولاتCPC و ... نمود و ضمن برگزاری جلسات متعدد با مرکز آمار ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن طراحی پروانه فعالیت، کدگذاری ISIC را برای صدور پروانه فعالیت به دلیل دارا بودن ساختاری منسجم و یکدست برای طبقه بندی فعالیت های اقتصادی، داشتن کارآیی در آمار و تحلیل اقتصادی و اینکه این طبقه بندی برای هدفهای اداری همچون صدور پروانه کسب و کار و غیره مناسب بود برای کد گذاری پروانه فعالیت انتخاب نمود.

وی اظهار داشت: در ادامه کارگروه های تخصصی با حضور نمایندگان بخش تخصصی جهت شناسایی و طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی مرتبط به هر بخش و معاونت تشکیل گردید، تا در صدور پروانه فعالیت هماهنگی و تعامل با بخش های تخصصی جهت به رسمیت شناختن پروانه های فعالیت بعمل آید. در فرایند شناسایی، طبقه بندی وکدگذاری فعالیتهای اقتصادی ابتدا درخواست اعلام نیاز از طرف بهره بردار جهت دریافت پروانه فعالیت به نظام صنفی کشاورزی شهرستان صورت گرفته و سپس به دفتر صنوف وتشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام و دفتر تشکلها و صنوف با هماهنگی بخش تخصصی مربوطه نسبت به کدگذاری فعالیت پیشنهادی استان اقدام می نماید.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در همین راستا تاکنون بالغ بر ۳۸۹ عنوان شغلی در زیربخش های امور دام۴۲ شغل، زراعت ۲۳ شغل، باغبانی۳۸ شغل، شیلات و آبزیان۵۸ شغل، منابع طبیعی۴۵ شغل، دامپزشکی۳۶ شغل، خدمات فنی و مکانیزاسیون۸۷ شغل، صنایع تبدیلی و تکمیلی ۵۲ شغل و تجارت الکترونیک ۸ شغل شناسایی، احصا و کدگذاری شده اند، این کدهای شغلی در صدور پروانه فعالیت مورد استفاده قرار می گیرند. این کد گذاری بر اساس نظام کدگذاری و طبق بندی مشاغل که تحت عنوان آیسیک (ISIC )خوانده می شود انجام می گیرد. ISIC یک نظام طبقه بندی مرجع برای دسته بندی مشاغل می باشد و توسط کمیسیون اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار می گیرد.

این مقام مسئول در پایان، شناسایی و کد گذاری مشاغل را گامی در جهت تحقق استانداردسازی مشاغل کشاورزی، ایجاد امکان در کنترل و نظارت و تحقق تولید محصول سالم و رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان نمود.

لینک خبر در رسانه وزارت جهاد کشاورزی


لینک خبر در رسانه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


لینک خبر در خبرگزاری صدا و سیما


  ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی برای مدیران جهادکشاورزی، تعاون روستایی و نظام صنفی استان یز د تشریح شد

جلسه تشریح و تبیین آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با حضور مدیرکل و رئیس گروه تدوین مقررات و استانداردسازی مشاغل کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ، مجموعه شورای کشاورزی استان یزد مرکب از مدیران جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان به همراه دبیران اجرایی و روسای هیات مدیره نظام صنفی های کشاورزی استان یزد در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد ضمن خوش آمد به حاضرین جلسه اعلام کرد: تا پایان آبان ماه سال 1398 بالغ بر 16 هزار و 500 نفر از بهره برداران بخش كشاورزی استان یزد به عضویت نظام صنفی كارهای كشاورزی در آمدند و پروانه فعالیت دریافت کرده اند كه این تعداد عضو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است. جوادپور اظهار امیدواری کرد با استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بسترهای لازم برای عضویت حداکثری کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظام صنفی کشاورزی فراهم آید.

سپس مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ارائه توضیحاتی در خصوص الزام قانونی استقرار نظام صنفی کشاورزی، شکل گیری نظام صنفی در بخش کشاورزی، ساختار موجود نظام صنفی کشاورزی و دستاوردهای این ساختار صنفی در دهه نخست فعالیت آن در حوزه های شغلی، اقتصادی و اجتماعی اظهار داشت: خوشبختانه نظام صنفی کارهای کشاورزی روند رو به رشدی دارد و همگام با تحولات روز تلاش دارد تأثیر و کارکرد خود را در بخش کشاورزی کشور ایفا نماید. عدل طلب در ادامه اذعان نمود: تصویب و ابلاغ آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی رویدادی مهمی برای بخش کشاورزی می باشد و اجرای آن جامعه کشاورزی را با ساختارهای نهادی جدیدی روبرو می سازد. بر اساس این اصلاحیه، نظام صنفی کشاورزی می بایست تغییرات و تحولات ساختاری قابل توجهی را در خود بوجود بیاورد، تغییراتی که اجرای آن در سطح کشور نیاز به مدیریتی قوی و آگاه، مشارکت و همکاری مجموعه نظام صنفی کشاورزی و دستگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط با آن دارد.

شایان ذکر است نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید، شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، کمیسیون و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در 3 سطح شهرستان، استان و کشور می باشد و مطابق با اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب اواخر پاییز سال گذشته در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در رشته های هفتگانه (زراعت،باغداری،دامپروری،آبزی پروری،جنگل، خدمات و صنایع تبدیلی) به شرط داشتن حد نصاب لازم اعضا آن اتحادیه تخصصی، برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند. در هر شهرستان نیز یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیئت مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی آن شهرستان تشکیل می شود. اعضای هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به استناد مقررات مربوطه، شامل وزرای کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و هیأت رئیسه اتاق کشاورزی ایران می باشد، در سطح شهرستانها نیز کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی متشکل از اعضای متناظر هیأت عالی نظارت خواهد بود که بر فرآیند و عملکرد اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف نظارت لازم را خواهند داشت.

با تشکر از خانم اسدی / روابط عمومی تعاون روستایی یزد و خانم مستشفی/ کارشناس مسئول امور تشکلها استان یزد


  ساماندهی مجمع هماهنگی مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور

معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در حاشیه برگزاری جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور گفت: در چارچوب قوانین حاکم بر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و تکالیف و ماموریت های واگذار شده به این سازمان بالغ بر 8000 تشکل در قالب های مختلف حقوقی از جمله تعاونی های روستایی، تعاونی های کشاورزی، تعاونی های تولید، شرکت های سهامی زراعی، نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، انجمن های تخصصی و محصولی و فدراسیون ها تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی با موضوع فعالیت های مرتبط با زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی تشکیل گردیده است به گونه ای که این تشکل ها امروزه اکثریت مطلق جامعه چهار و نیم میلیونی کشاورزان را تحت پوشش قرار داده و علاوه بر پیگیری و چانه زنی برای حفظ منافع کشاورزان و بخش کشاورزی، پوشش های بیمه ای و طیف متنوعی از زنجیره های تامین و ارزش در بخش کشاورزی را محقق ساخته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، دکتر حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب افزود: این تشکل ها در قالب 17 اتحادیه ملی و بیش از 250 اتحادیه استانی قریب به 8000 اتحادیه، نظام صنفی و انجمن شهرستانی و شرکت های تابعه را تحت پوشش قرار داده اند.

وی اظهار داشت: نظر به ضرورت ایجاد و توسعه همصدایی این تشکل ها در سطح ملی و همچنین پیگیری حقوق فعالین بخش کشاورزی و حمایت از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق کامل امنیت غذایی، مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی تجدید سازماندهی شد.

این مقام مسئول هدف از سازماندهی مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور را تقویت همصدایی تشکلهای بخش کشاورزی برای دفاع از حقوق کشاورزان از طریق حضور فعال و تعامل سازنده  با سیاستگزاران و مدیران ارشد کشور و همکاری با کلیه دستگاه ها و ساختارهای ذیربط با بخش کشاورزی عنوان نمود.

دکتر شیرزاد در پایان افزود: انتظار داریم این تشکل با تکیه بر پشتوانه قانونی و حمایت شبکه گسترده تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی بتواند با ایجاد فضای همگن و افزایش همگرایی در بین فعالین بخش کشاورزی در عبور از مشکلات و بهره گیری از ظرفیت های آشکار و پنهان حوزه کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی گام بردارد.

شایان ذکر است در جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی کشور که در روز چهارشنبه مورخ 29 آبان ماه 98 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد؛ آقایان کشاورز مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی به عنوان رئیس هیات مدیره، بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت بر هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی به عنوان نایب رئیس، هاشمی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به عنوان خزانه دار و اسدی رئیس کانون هماهنگی و حمایتی تشکل های استان خوزستان به عنوان مدیرعامل این تشکل انتخاب شدند.  


  رشد 18 درصدی عضویت بهره برداران استان یزد در نظام صنفی كشاورزی

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد گفت: تا پایان آبان ماه سال 1398 بالغ بر 16 هزار و 500 نفر از بهره برداران بخش كشاورزی استان یزد به عضویت نظام صنفی كارهای كشاورزی در آمده اند و پروانه فعالیت دریافت کرده اند كه این تعداد عضو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان یزد، یداله جوادپور با اشاره به نقش مهم و اساسی نظام صنفی به عنوان یک تشکل فراگیر مردم نهاد و کشاورز محور در مدیریت، ساماندهی، نظم بخشی کارهای کشاورزی، حمایت از حقوق افراد شاغل در بخش کشاورزی و اجرای سیاست های دولت در بخش کشاورزی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد بهره برداران بخش کشاورزی در سطح استان یزد بیش از 78 هزار نفر می باشد که با رشد مثبت عضوگیری تشكل های صنفی در پنج سال اخیر قریب 22 درصد از بهره برداران بخش كشاورزی استان عضو نظام صنفی کارهای کشاورزی می باشند.

وی ضمن تشریح ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی اذعان داشت: نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید، شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، کمیسیون و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در 3 سطح شهرستان، استان و کشور می باشد و با استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بسترهای لازم برای عضویت حداکثری کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظام صنفی کشاورزی فراهم آمده است. جواد پور در ادامه افزود: مطابق با اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب اواخر پاییز سال گذشته در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی در رشته های هفتگانه (زراعت،باغداری،دامپروری،آبزی پروری،جنگل، خدمات و صنایع تبدیلی) به شرط داشتن حد نصاب لازم اعضا آن اتحادیه تخصصی، برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند و در هر شهرستان یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی آن شهرستان تشکیل می شود.

گفتنی است از مهم ترین اقدامات انجام شده توسط نظام صنفی کارهای کشاورزی استان یزد در سال های اخیر می توان به ساماندهی و استاندارد سازی فعالیت های بخش کشاورزی با صدور پروانه های فعالیت مطابق با کدهای فعالیت شناسایی و احصاء شده، راه اندازی سامانه متمركز اطلاعات اعضاء جهت ایجاد امکان کنترل، نظارت و تحقق تولید محصول سالم و حفظ حقوق مصرف کنندگان محصولات به عنوان یکی از مسئوولیت های اجتماعی نظام صنفی کشاورزی، تعامل پویا و سازنده با مسئولین ارشد استان و مشارکت فعال در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های خرد و کلان بخش کشاورزی در سطح استانی و ملی به عنوان نمایندگان قانونی کشاورزان استان، اعتبار بخشی به پروانه های فعالیت صادره توسط نظام صنفی در مراجع و مراکز قضایی استان به عنوان سند کفالتی و ضمانتی، برقراری خدمات حمایتی و مهندسی برای بهره برداران عضو نظام صنفی كشاورزی اشاره نمود.

*با تشکر از خانم مستشفی کارشناس مسئول امور تشکلها سازمان تعاون روستایی استان یزد


  کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی شد

با پذیرش استعفای محمود حجتی از سوی رئیس جمهور در عصر روز دوشنبه چهارم آذر ماه 98، عباس کشاورز به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

محمود حجتی از سال 1392 به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم تدبیر و امید، مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را عهده دار بوده است.

عباس کشاورز، معاون سابق محمود حجتی در امور زراعت و پیش از این رئیس انجمن آبیاری و زهکشی ایران بوده است.


  جلسه کارشناسی پروانه های فعالیت و دوره آموزشی آشنایی با سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی در همدان برگزار شد

جلسه بحث و بررسی نحوه تعیین حق عضویت، هزینه های کارشناسی، صدور و تمدید پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در سطح استان همدان و دوره آموزشی آشنایی با نحوه ثبت نام، بارگذاری مدارک و مستندات عضویت، صدور و تمدید پروانه فعالیت صنفی در سامانه سَبَک (سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی کشور) با حضور رئیس هیات مدیره، خزانه دار، دبیراجرایی و مسئولین دفاتر نظام صنفی شهرستانهای استان و آقایان: خاکزاد مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور و مجری طرح سامانه سبک، یعقوبی کارشناس امور تشکلها تعاون روستایی استان همدان و باقی کارشناس دفتر سازماندهی صنوف دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران طی روزهای 29 و30 آبان ماه 1398 به ترتیب در سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان و سالن اجتماعات مدیرکل دامپزشکی استان همدان برگزار شد.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در جلسه روز نخست ابتدا خانم شعبانی دبیراجرایی نظام صنفی استان ضمن عرض خوش آمد به حاضرین در جلسه و اعلام برنامه و هدف از برگزاری جلسات، از زحمات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بویژه دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد تشکر نمود. سپس آقای الوندی رئیس هیات مدیره نظام صنفی استان گزارشی از اقدامات و فعالیتهای نظام صنفی استان ارائه کرد.در ادامه آقای باقی مراتب تقدیر و تشکر خود را از نظام صنفی استان برای تشکیل جلسه و برگزاری دوره آموزشی و حضور هیات مدیره و کارکنان نظام صنفی شهرستانها اعلام کرد.

در روز اول جلسه، بحث و بررسی هزینه های ماخوذه جهت تعیین حق عضویت، حق صدور و تمدید پروانه فعالیت و هزینه های کارشناسی به منظور زمینه سازی راه اندازی سامانه جامع اطلاعات نظام صنفی کشور بود که پس از تشریح موضوع و بحث و تبادل نظر مقرر شد ضمن هماهنگ شدن هزینه ها، موضوع از طریق مجامع عمومی نظام های شهرستانی تصویب گردد.

در روز دوم و طی برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه سَبَک، نحوه ثبت نام و شناسایی شاغلین بخش کشاورزی، بارگذاری اسناد و مدارک، کارشناسی واحدهای صنفی معرفی شده و همچنین صدور و تمدید پروانه فعالیت شغلی برای اعضا در سامانه تحت وب سبک به دبیران اجرایی و کارکنان نظام صنفی شهرستانهای استان آموزش داده شد. این سامانه تا حال حاضر در استان های مازندران، خراسان شمالی و هرمزگان راه اندازی شده و در حال  بهره برداری است و استان همدان به عنوان چهارمین استان برای مکانیزه کردن فرآیند عضوگیری و صدور پروانه در قالب سامانه سبک خواهد بود.


در پایان این دوره آموزشی دو روزه واریز سهم 20 درصدی نظام صنفی استان از منابع درآمدی مندرج در اساسنامه توسط نظامهای صنفی شهرستان ها و همچنین واریز سهم 5 درصدی نظام صنفی کشور توسط استانها جهت انجام وظایف قانونی و تسریع در بهبود و انجام فعالیت ها مورد توجه قرار داده شد. همچنین زمینه سازی استانها برای استقرار سامانه سَبَک و توجه به امر آموزش اعضای هیأت مدیره با توجه به طرح سوالات و ابهامات متعدد در اجرای قوانین و مقررات بابرگزاری دوره های آموزشی و جلسات توجیهی مورد تآکید قرار گرفت.


  اعضای هیات موسس انجمن تخصصی در شرف تاسیس گیاهان کاکتوس و ساکیولنت انتخاب شدند

در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نخستین جلسه تبیین موضوع تشکیل انجمن تخصصی گیاهان کاکتوس و ساکیولنت و انتخاب اعضای هیات موسس این انجمن در شرف تاسیس با حضور آقای رستم پور مشاور، خانم دولتخواه معاون مدیرکل و آقای امامی کارشناس گل و گیاهان زینتی دفتر امور گلخانه ها،  گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و آقایان دکتر غریبی، رستمی، شفیع، خیابانی، کریم زاده، شریفی، جعفروند، رحمانی مقدم، مطلبی، فرقانی و خانم نورالهی به نمایندگی آقای سالاریان از اعضای انجمن در شرف تاسیس گل کاکتوس و ساکیولنت و آقایان کرمی مقدم معاون و دادجو کارشناس مسئول ساماندهی تشکلهای دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، روز یکشنبه 26 آبان ماه 1398 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ابتدا معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، توضیحات مختصری در خصوص وظیفه مندی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد در حوزه سازماندهی شاغلین، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در قالب تشکلها و صنوف برای دستیابی به اهداف مشترک، دفاع از حقوق قانونی اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود ارائه کرد.

کرمی مقدم با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نقش تسهیگری در ایجاد تشکل های مرتبط بخش کشاورزی و وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت تشکلهای مذکور را دارد، تصریح کرد: با توجه به ماهیت اجتماعی، غیرانتفاعی و غیردولتی بودن انجمن ها و تشکل های مردم نهاد، ورود به فعالیتهای اقتصادی و تجاری برای چنین تشکلهایی ممنوع خواهد بود.

وی هدف از برگزاری این جلسه تبیین فرآیند تشکیل انجمن و انتخاب هیات موسس برای پیگیری تکمیل اساسنامه الگو، افتتاح حساب جاری، عضو گیری و صدور آگهی برگزاری مجمع عمومی موسس عنوان کرد.

در ادامه مشاور معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تعیین اهداف و برنامه های مناسب در اساسنامه الگو برای فعالیت انجمن بسیار مهم و کارگشا خواهد بود و نقش تشکل در سیاست گذاری،  برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارائه دغدغه ها، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و پیگیری بررسی و رسیدگی به آنها در معاونت ها و سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های اجرایی مرتبط با فعالیت و تولید اعضا موثر و مهم است.

رستم پور افزود: این انجمن می تواند پیشنهاد حذف، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات موجود و تدوین و تصویب مقررات جدید توسط مراجع ذیصلاح را ارائه نماید و برای تسهیل در انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری اعضا از قالبهای حقوقی موجود و یا ایجاد قالب جدید بهره ببرد.

سپس دادجو کارشناس مسئول ساماندهی تشکلها توضیحات مختصری درخصوص فرآیندهای تشکیل تا ثبت قانونی انجمن در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به حاضرین در جلسه ارائه کرد.

در پایان و طی مصوبه جلسه، آقایان: رستمی، غریبی، مطلبی، شفیع و سالاریان به عنوان اعضای هیات هیات موسس انجمن در شرف تاسیس انتخاب شدند. مقرر گردید اساسنامه الگو برای انجمن در شرف تاسیس کاکتوس و ساکیولنت توسط هیات موسس با اخذ نظر از اعضا تکمیل و برای انجام امور و تشریفات قانونی به دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد ارائه شود. 


  بیش از یک میلیون نفر کشاورزان کشور به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآمده اند

بیش از یک میلیون نفر از کشاورزان و بهره برداران سراسر کشور به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآمده و پروانه فعالیت دریافت کرده اند.

معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب گفت: سال 1398 از مجموع 70 هزار تعهد ابلاغی سال 1398به استان ها، طی شش ماهه نخست بیش از 41 هزار نفر به عضویت نظام های صنفی کشاورزی در آمده و پروانه فعالیت صادر نموده اند و با احتساب این عملکرد، تعداد اعضای نظام صنفی کشاورزی کشور بالغ بر 1/050/000 نفر می شود که در 413 نظام صنفی کشاورزی شهرستان های کشور عضویت آنها به ثبت رسیده است و تعداد پروانه فعالیت صادر شده برای آنها نیز به بیش از 900 هزار فقره رسیده است.

دکتر حسین شیرزاد اظهار داشت: در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو درخواست فعالین حوزه های تخصصی بخش کشاورزی، موضوع سازماندهی  و ساماندهی این نهادها در قالب انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون ها از آغاز سال جاری مورد پیگیری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفته است که تا زمان حاضر 5 مورد از این تشکل ها در سطح ملی بوده است.

وی افزود: در طی سال جاری در سطح استانی نیز تاکنون تعداد 12 مورد تشکل جدید سازماندهی و تشکیل گردیده است و تعداد 114 مورد سازماندهی و برگزاری مجامع و انتخابات صورت گرفته است. همچنین تعداد 25000 نفر روز آموزش های تخصصی مرتبط با تشکل ها و نظام های صنفی را فرا گرفته اند.

این مقام مسئول با تصریح بر اینکه نظام صنفی کشاورزی به عنوان فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی کشور که با حضور مستقیم کشاورزان در ساختار آن شکل گرفته، مطرح است، گفت: موظف شدن وزارت جهاد کشاورزی به اجرا و اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی طبق ماده 40 آیین نامه مصوب مربوطه و نتیجه تشکیل حدود 80 جلسه کارشناسی و چالشی در کارگروه ها و کمیته فرعی و کمیسیون اصلی لوایح هیات دولت، تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با لحاظ تطبیق با قانون جدید نظام صنفی کشور در هیأت وزیران را در پی داشت.

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با اشاره به افتتاح و فعالیت دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در خصوص روند پیگیری اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی افزود: تشکیل کارگروه تدوین اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و برگزاری 24 جلسه فنی و کارشناسی، تهیه و تدوین اساسنامه اتحادیه های صنفی کشاورزی، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران جهت ارائه به کمیسیون مربوطه و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل های دبیرخانه هیات عالی نظارت، کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان و دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان از جمله اقدامات اخیر و برنامه های متمرکز سازمان مرکزی تعاون روستایی به شمار می آید.

دکتر شیرزاد همچنین با بیان اینکه موضوع شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری 360 شغل یا فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی برای نخستین بار در کشور از اقدامات مورد پیگیری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران می باشد اظهار داشت: در راستای ساماندهی فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و کدگذاری آنها که مورد نیاز در صدور پروانه های فعالیت توسط نظامهای صنفی کشاورزی است طی یکسال گذشته تعداد 110 مورد از این فعالیتها شناسایی، احصا و کدگذاری شده اند. وی این اقدام را در استانداردسازی فعالیتها و مشاغل کشاورزی و ایجاد امکان در کنترل و نظارت و تحقق تولید محصول سالم مؤثر دانست و اظهار امیدواری کرد با استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بسترهای لازم برای عضویت حداکثری کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نظام صنفی کشاورزی فراهم آمده و حقوق مصرف کنندگان محصولات به عنوان یکی از مسئوولیتهای اجتماعی نظام صنفی کشاورزی رعایت گردد.

منبع: گزارش شش ماهه نخست سال 1398 دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد / گزارش روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران   

 


  دومین جلسه مجمع مؤسس تشکیل فدراسیون بذر کشور برگزار شد

پیرو تأکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم سازماندهی فعالان حوزه تولید، تامین و توزیع بذر تحت عنوان تشکل فراگیر ملی یا فدراسیون بذر کشور، دومین جلسه مجمع مؤسس تشکیل فدراسیون بذر کشور به اهتمام دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با مشارکت مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی بذر کشور و حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری، مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، مدیرکل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها و معاون امور فنی و بازرگانی با دستور انتخاب هیات موسس و بررسی و ارائه اساسنامه الگویی فدراسیون بذر در روز 20 آبان ماه 1398 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه تصریح کرد: فدراسیون بذر می‌بایست مرجعی برای اخذ مجوزها و حافظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود باشد و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها، صدای واحدی را دیکته کند.

دکتر حسین شیرزاد ضمن تأکید بر ضرورت حفظ هویت صنفی و غیردولتی فدراسیون‌ها اظهار داشت: در تعیین و تصویب اساسنامه و ارکان فدراسیون بذر، استقلال این تشکل از بخش دولتی مدنظر کامل قرار گرفته و اساسنامه‌ای منطبق با چارچوب‌های بین‌المللی تنظیم گردد و دربرگیرنده تمامی مباحث مربوط به زنجیره تولید تأمین، توزیع و تجارت در این صنعت باشد.

وی با اشاره به تنوع تکنیکی در بازار کنونی بذر و مخاطرات اقتصادی قابل توجه در این حوزه اظهار امیدواری کرد که ضرورت تشکیل فدراسیون بذر در وضعیت امروز از سطح ملی و محلی به گستره بین‌الملل تعمیم یابد.

این مقام مسئول با یادآوری این اصل مهم که قطعا فدراسیون بذر می بایست از ارکانی توانمند و مسلط به نحوه تعامل در مذاکرات و چانه زنی های بین‌المللی برخوردار باشد تصریح کرد: نهادینه سازی نظام حاکمیت شرکتی محکم می‌تواند فدراسیون را صاحب حیاتی ارزنده در سپهر فعالیت‌های بخش بذر نموده ضمن آنکه حمایت‌های حقوقی از اعضای فدراسیون نیز بدون شک یکی از اهداف مهم و شاید مهمترین وظیفه فدراسیون بذر به شمار خواهد رفت.

دکتر شیرزاد در خاتمه پیشنهاد کرد که مجمع مؤسس با انجام پیش بینی‌های لازم در ساختار اساسنامه‌ای مربوطه، پایه های حقوقی مناسب و درخوری را با استفاده از ظرفیت‌های سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی طرح‌ریزی نماید.در این جلسه همچنین مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اشاره به اینکه ایجاد ساختارهای سازمان یافته در قالب تشکل های صنفی وتخصصی به عنوان سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جهت افزایش بهره وری بخش کشاورزی برای رونق تولید تلقی می شود، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وفق وظایف حاکمیتی وتاکید مقام عالی وزارت مبنی بر ایجاد تشکل فراگیر ملی(فدراسیون) در زنجیره تولید، تامین وتوزیع بذر و ایجاد ساز وکارهای حقوقی برای پیگیری مطالبات صنفی وتخصصی فعالان و ذینفعان این حوزه اقدامات لازم برای سازماندهی این تشکل در قالب فدراسیون بذر را مورد پیگیری قرار داده است.

مسعود عدل طلب با اشاره به اقدامات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در خصوص سازماندهی فدراسیون بذر(به عنوان هماهنگ کننده زنجیره تولید، تامین وتوزیع بذر) در تعامل با بخش دولتی و فعالان بخش به طور مجزا به تشریح فرایند تشکیل این فدراسیون پرداخت.

گفتنی است در پایان این نشست، آقایان درویش نماینده انجمن واردکنندگان بذر، صادق زاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان زراعی، وهاب زاده نماینده انجمن بذر اصلاح شده، سعید فخاریان رئیس هیت مدیره انجمن تولیدکنندگان بذر و دانه های روغنی، طباطبایی مدیرعامل شرکت فعالیت های کشاورزی، حضرتی نماینده اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید روستایی، سیامک گلبادی مدیرعامل شرکت نگین سبز برنا، کاشانی مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی شهدای گرگاب اصفهان و خانم ناهید ضیایی نماینده کانون سیب زمینی کاران کشور به عنوان اعضای هیات موسس فدراسیون انتخاب شدند و مقرر شد هیئت مؤسس انتخابی اساسنامه فدراسیون را تدوین و در جلسه آتی به تصویب مجمع برسد.

فدراسیون بذر در راستای سیاست های وزارت جهادکشاورزی و بنا به نیاز فعالین این حوزه جهت متشکل نمودن  و ایجاد ساز و کارهای قانونی و حقوقی برای پیگیری مطالبات صنفی وتخصصی فعالان حوزه بذر سازماندهی و تشکیل می شود.


  تشکلهای مردم ‌نهاد خود را آماده کنند تا در زنجیره تولید عهده‌دار مسئولیتهای بیشتری شوند

تشکل‌های مردم ‌نهاد با توجه به سیاست‌های کلی نظام در کاهش تصدی‌گری بخش‌های دولتی و کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به عهده مردم، می بایست خود را آماده نمایند که مسئولیت‌های بیشتری بر عهده گیرند و نقش‌ سازنده‌تر و اثربخش‌تری در زنجیره تولید عهده‌دار شوند و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اطلاعات دانشی و فنی تشکل‌ها و تولیدکنندگان افزایش یابد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان این مطلب گفت: بر این اساس در دوره تصدی مدیریت سازمان تعاون روستایی توجه ویژه‌ای به بهبود ساختارها و توسعه کیفی آنها معمول شده و مفاهیمی مانند کشاورزی، قراردادی و توسعه زنجیره‌های تولید و حضور تشکل‌ها در سامانه‌های بورس مورد توجه ویژه قرارگرفته است تا از این رهگذر در ارتقاء مدیریت کلی تولید نقش تشکل‌ها را پررنگ‌تر نماید. تدوین دوره‌های آموزشی متعدد و بازنگری در دوره‌های قبلی با همت مدیریت آقای دکتر شیرزاد، فضای مناسبی برای بازآموزی تشکل‌ها فراهم نموده و زمینه را برای ایفای نقش پیشرفته‌تر فراهم کرده است.

غلامحسین جافر تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی با اعتماد به تشکل ها، توزیع نهاده ها را به آنان واگذار کرد. نقش نظارتی و هدایتی سازمان تعاون روستایی باعث شده که با اعتماد به تشکل‌های تحت نظارت این سازمان، بخشی از توزیع نهاده‌ به عهده آنان واگذار شود تا بتوان تعادل‌بخشی نسبی در قیمت‌ها ایجاد نمود.

وی گفت: خوشبختانه امروزه مدیریت سازمان‌آمیخته‌ای از علم و تجربه است که می‌تواند به عنوان شیرازه‌ای، کلیه اتحادیه‌های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی را در جهتی هدایت نماید که به صورت حلقه‌های یک زنجیره، نیازهای تولیدکنندگان را مدیریت و تأمین نمایند.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 


  دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی برگزار شد

به همت نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات و وظایف اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی برای رؤسای هیأت مدیره، دبیران اجرایی و خزانه داران نظام های صنفی کشاورزی و همچنین رؤسای ادارات و کارشناسان تعاون روستایی شهرستان های این استان در روز نوزدهم آبانماه 98 در محل سالن آمفی تأتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز از ساعت9 لغایت 16 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در سرآغاز این دوره آموزشی آقای ذوالفقاری از نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور مدعوین توضیحاتی در خصوص برنامه دوره و لزوم برگزاری آن ارائه داد.

در ادامه آقای فرجی رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی و آقای مظلومی رئیس اداره آموزش تعاون روستایی استان ضمن خیرمقدم به حاضران دوره بر اهمیت گسترش آموزش در نظامهای صنفی بر ایفای بهتر وظایف و عمل به قوانین و مقررات تأکید نمودند. سپس آقای دکتر هاشمی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سخنانی آخرین اقدامات نظام صنفی کشاورزی استان را در حوزه ملی و استانی ارائه داد. ارائه مسائل و مشکلات کشاورزان در خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تخلف بانکها در عدم تخصیص ۲۵درصد منابع داخلی به بخش کشاورزی، تجاوز به حق و حقوق کشاورزان در پروژه های عمرانی توسط برخی دستگاههای دولتی، موضوع پذیرش پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی در محاکم قضایی در کل کشور در ملاقات با ریاست قوه قضاییه؛ ارائه طرح  بیمه گروهی محصولات و پایلوت شدن استان آذربایجان شرقی در اجرای این موضوع در ملاقات با مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی؛ هماهنگی با نمایندگان مجلس برای ارائه پیشنهادهایی در زمینه بیمه تأمین اجتماعی جهت تصویب در قانون بودجه سال آینده؛ اعلام آمادگی استان بعنوان پایلوت اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و تقاضای همکاری سازمان تعاون روستایی برای حسابرسی نظامها و ایفای نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی این سازمان در حوزه نظام صنفی و جلوگیری از مداخلات احتمالی از جمله موارد مورد اشاره وی بود.

در ادامه آقایان ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشکل ها، مطالب و موضوعات مورد نظر را در راستای عنوان دوره ارائه دادند. اهم مباحث ارائه شده ایشان به شرح زیر بود:

-چرایی تشكیل نظام صنفی در بخش كشاورزی  ونحوه شكل گیری و ساختار تشکیلاتی آن

-اهمیت برگزاری مجمع عمومی سالانه ، وظایف مجمع عمومی و موارد مورد نظر جهت تصویب در آن

-ارائه و تشریح وظایف هیات مدیره، رئیس هیات مدیره، دبیر اجرایی، خزانه دار و بازرس در نظام صنفی کشاورزی

-نکات مهم در امور اداری و مالی نظامهای صنفی کشاورزی از جمله تنظیم برنامه و بودجه سالانه، ثبت دریافتی ها و هزینه ها در دفاتر مالی، ضرورت های تدوین صورتجلسات، صدور پروانه های فعالیت، ارائه ترازنامه سالانه

-پرداخت سهم نظامهای بالادستی از دریافتی های نظام های شهرستانی

-ارائه اجمالی اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و ساختار پیش بینی شده در آن

-حمایت، هدایت و نظارت اقدامات مورد انتظار تعاون روستایی در حوزه نظام صنفی کشاورزی

در هر یک از سرفصلهای ارائه شده با مشارکت فعال حاضران به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد و هم زمان نکات آموزشی مورد نظر مورد توجه و تأکید قرار گرفت.


  نمایشگاه های کشاورزی استانها در آبان 1398

نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات گلخانه ای و باغبانی

استان مازندران- ساری 8 تا 12 آبان
نمایشگاه تخصصی کشاورزی، دام و طیور، ماشین آلات و صنایع وابسته

زنجان 14 تا 17 آباننمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی و تجهیزات گلخانه ای
کرمان - جیرفت 19 تا 22 آباننمایشگاه تخصصی گل و گیاه، تجهیزات باغبانی
کرمان 20 تا 24 آبان
نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیان و صیادی
بوشهر 21 تا 24 آبان


جشنواره و نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته
بوشهر 21 تا 24 آبان


نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری و خدمات وابسته
تهران 28 آبان تا 1 آذر  اعضای جدید هیات مدیره و بازرس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی کشور انتخاب شدند

جلسه مجمع عمومی و انتخابات مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور با هدف ساماندهی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع مذکور با حضور 36 نفر از اعضا در روز چهارشنبه اول آبان ماه 1398 در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در آغاز مرتضی ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن تقدیر و تشکر از حضور نمایندگان تشکلهای کشاورزی در جلسه با اعلام برنامه و دستورات جلسه به تبیین اهداف و کارکردهای مجمع هماهنگی حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی پرداخت و اظهار امیدواری کرد تغییر نگرش نظری و عملی نسبت به اهداف و کارکردهای این تشکل توسط اعضای هیات مدیره منتخب به عمل آید.

سپس مسعود اسدی رئیس هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی گزارشی از روند فعالیت این تشکل را به حاضرین ارائه کرد. وی اظهار داشت: این مجمع طی سالهای اخیر دو راهکار را پیگیری کرد که شامل ثبت قانونی تشکل در اداره ثبت شرکت ها و ایجاد جایگاه و وجهه مناسب برای تشکل در بخش کشاورزی بوده است. اسدی افزود: طی هفت سال گذشته هیچ کوتاهی در دفاع از حق کشاورزان در بخش کشاورزی بویژه در حوزه رسانه ای از سوی مجمع صورت نپذیرفته است.  

در ادامه مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: با توجه به پایان دوره تصدی قانونی هیات مدیره و بازرس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی و لزوم بازنگری در اساسنامه این تشکل مردم نهاد، مجمع برگزار می شود. وی افزود: تمامی تشکل ها و اتحادیه های ملی و نمایندگان تشکل های استانی فعال در حوزه کشاورزی که به عنوان عضو مجمع محسوب شده، در این جلسه دعوت شده اند و بر اساس راهبردها و سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نمایندگان این نهادها و انجمن های تخصصی محصولی بخش کشاورزی نیز در جلسه حاضر هستند.

پس از احراز رسمیت جلسه، هیات رئیسه مجمع توسط اعضای حاضر انتخاب و مسئولیت جلسه را عهده دار شدند. در ادامه داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس اقدام به معرفی خود کردند. سپس برگه آرا توسط ناظرین هیات رئیسه در بین اعضا توزیع گردید و پس از شمارش و اعلام نتایج آرا؛ آقایان اسدی با 24 رای، بنار 19 رای، هاشمی 18 رای، سلطانی 17 رای، کشاورز 16 رای، ترکاشوند 14 رای، رزاقی 14 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و حسینی با کسب 13 رای و نقاشی 12 رای به عنوان اعضای علی البدل و همچنین جعفری نسب 18 رای و گودرزی 17 رای  به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور انتخاب شدند.

گفتنی است مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی، تشکلی مرکب از نمایندگان تشکل ها و تعاونی‌های فعال بخش کشاورزی در سطوح شهرستان، استان و کشور است که با اخذ مجوز از وزارت کشور با هدف حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی فعالیت می کند.  واگذاری امورات خدمات بخش دولتی در بخش کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

در راستای تحقق حقوق و وظایف نظام صنفی کشاورزی و تاکید وزیر جهاد کشاورزی و رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور مبنی بر لزوم انتقال وظایف تصدیگری بخش دولتی به صنف کشاورزی، طی تعاملات پیوسته نظام صنفی کشاورزی و تعاون روستایی استان اصفهان با سازمان جهاد کشاورزی این استان و طی توافقات حاصله در پی نشست های متعدد نظام صنفی با رئیس جهاد کشاورزی استان اصفهان، تعداد 27 عنوان از وظایف تصدیگری بخش دولتی و خدمات قابل ارائه به فعالان بخش کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی واگذار گردید.   

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، تعدادی از 27 عناوین وظایف واگذار شده به نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان عبارت است از: امورات مربوط به بیمه تامین اجتماعی، بیمه محصولات کشاورزی، معافیت های مالیاتی، مخابرات، امورات مربوط به خرید تضمینی، دریافت نهاده ها، سوخت، گاز، برق کشاورزی، یارانه، مباحث حقابه، کفالت در قوه قضاییه، عقد قرارداد کارخانجات صنایع تبدیلی، تسهیلات بانکی اعم از سرمایه در گردش، تسهیلات تجهیز و نوسازی، گواهی فعالیت برای بخش کشاورزی به منظور عضویت در اتاق بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی و ... .

گفتنی است یکی از نتایج حاصل و به دنبال این تعاملات و توافقات، صدور بخشنامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص شرط ارائه خدمات بخش کشاورزی صرفاً با ارائه پروانه فعالیت معتبر نظام صنفی کشاورزی خطاب به مدیران کل ادارات تابعه جهاد کشاورزی شهرستان ها بود که در مورخ 9/6/1398 صادر گردید.


اعضای حاضر در جلسات مذکور را آقایان مهرداد مراد مند رئیس جهاد کشاورزی استان اصفهان، اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، رحمت اله نوروزی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، قاسم سلیمان پور مسئول امور تشکلها سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، سعید بیدرام دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان شاهین شهر و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، احمدرضا محجوب عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و خانم مهتاب مرادی قائم مقام نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تشکیل می دادند.


  کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/ 1392

انطباق آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی كشور یکی از الزامات اصلی اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب 1397/9/25 هیات دولت بوده است که اصلاح ساختار مدیریت اجرایی نظام صنفی كشاورزی و تسهیل در انجام امور و وظایف نظام صنفی كشاورزی، فراهم سازی عضویت و حضور فعال تر و تخصصی تر نظام صنفی در مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز كشور اعم از اجرایی و قانون گذار و همچنین ایجاد ساختار صنفی مبتنی بر تقسیمات كشوری و شناسایی واحد صنفی را مد نظر قرار داده است.

بدین منظور برای آشنایی هر چه بیشتر مسئولین و کارگزاران امور تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی، متن کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392/6/12 ارائه می شود:

دانلود PDF کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/ 1392


* برای دانلود مجموعه قوانین و مقررات و کتاب های منتشره مرتبط با حوزه تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی اینجا کلیک کنید.


  نشست مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده ها

نشست عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با اعضای انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران با دستور جلسه ارائه گزارش عملکرد و فعالیتهای انجمن از بدو تاسیس تاکنون و ارائه راهکارهای عملی و موثر در بخش توزیع نهاده های دامی، روز شانزدهم مهر ماه 1398 در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این جلسه در ابتدا ضمن بیان و تبیین لزوم سازماندهی تشکل های فراگیر در حوزه های مختلف بخش کشاورزی، گزارش فرآیند تشکیل و عملکرد انجمن ارائه شد و در ادامه بر لزوم طراحی و ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای پیگیری مطالبات تخصصی فعالان حوزه نهاده های دام، طیور و آبزیان و همچنین آسیب شناسی موضوعی نحوه توزیع نهاده های بخش کشاورزی، تاکید گردید.

موارد مطرح شده در این جلسه؛ لزوم پیگیری تمهیدات و پیش بینی های لازم برای فعالیت این انجمن در سطح ملی و حضور فعال تر در تصمیم گیریها، هماهنگی جهت حضور انجمن در جلسات سامانه توزیع نهاده ها (یکتا)، لزوم اطلاع رسانی فعالیت ها و ظرفیت های انجمن از طریق تعامل با رسانه ها و خبرگزاری ها و نیز راه اندازی سامانه های اینترنتی و شبکه ای در این حوزه بود.

اعضای حاضر در این جلسه را آقایان: علی آبادی عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، عدل طلب مدیرکل و دادجو کارشناس مسئول سازماندهی و ساماندهی تشکلهای تخصصی و صنفی دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد، حافظ رئیس هیات مدیره، فتاحی مدیرعامل، محمدخانی نایب رئیس، حقیقت پور خزانه دار، طالبی منشی و ملکزاده عضو انجمن تخصصی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران تشکیل می دادند.

گفتنی است بنا به سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص لزوم سازماندهی نهادهای جدید تخصصی و حرفه ای بخش کشاورزی و در پی تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های مشترک و هم صدایی تشکل ها در شرایط تحریم و پیرو درخواست هیات موسس انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران برای تشکیل این انجمن صنفی، مجمع عمومی موسس و انتخابات اولین هیات مدیره انجمن توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان استان تهران در روز بیستم خرداد ماه ۱۳۹۸ در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار گردیده بود.


  مجمع عمومی و انتخابات مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور اول آبان 98 برگزار می شود

جلسه مجمع عمومی و انتخابات مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی کشور با هدف ساماندهی و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس مجمع مذکور در تاریخ چهارشنبه اول آبان ماه 1398 در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی تعاون روستایی واقع در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، بنا به اعلام دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با توجه به پایان دوره تصدی قانونی ارکان هیات مدیره و بازرس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های بخش کشاورزی و لزوم بازمهندسی اساسنامه این تشکل مردم نهاد، این انتخابات برگزار می شود.

مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی، تشکلی است مرکب از نمایندگان تشکلها و تعاونی‌های فعال بخش کشاورزی از سطوح شهرستان، استان و کشور که با اخذ مجوز از وزارت کشور با هدف حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های مناسب جهت توسعه و ارتقا‌‌ی کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت می کند.  نظام صنفی کشاورزی پیشگام گفتگوی ملی در زمینه کشاورزی و مناسبات بازار باشد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پنجمین جلسه کمیسیون هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران که عصر روز چهارشنبه 17 مهرماه جاری با حضور نمایندگان دستگاههای عضو هیأت برگزار شد، تأکید کرد: نظام صنفی کشاورزی می‌بایست پیشگام گفتگوی ملی در زمینه کشاورزی و مناسبات بازار باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، دکتر حسین شیرزاد در این جلسه ضمن تقدیر از اعضای کمیسیون و کارگروههای تخصصی تدوین مقررات مربوط به اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با طرح مسائل و مشکلات ناشی از ناهماهنگی در تولید و بازار محصولات کشاورزی، درخصوص افزایش بی‌سابقه تولید و خرید محصول گوجه فرنگی از سوی سازمان تعاون روستایی گفت: در سال‌های گذشته با خرید حمایتی بمیزان ۳۰ الی ۳۵ هزار تن گوجه فرنگی، تنظیم بازار این محصول محقق می‌شده اما در سالجاری، بنا به شرایط خاص و جبر تکنولوژیک، حتی با خرید ۲۶۰ هزار تن محصول نیز به تعادل و تنظیم بازار دست نیافته‌ایم.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به گستردگی و ریشه‌دار بودن معضل یادشده افزود: بزودی و در آینده نه چندان دور، با ورود گوجه فرنگی جنوب به بازار و مسائل خاص آن نیز مواجه خواهیم بود. ضمن آنکه هنوز از سونامی گوجه فرنگی عبور نکرده، درگیر بحران سیب درجه سه درختی می‌شویم! وی در ادامه گفت: مسائل بعدی نیز مربوط به قضایای پیاز و سیب زمینی است که ازجمله معضلات قابل پیش بینی بازار بوده و در کنار موضوع همه ساله تنظیم بازار سیب و پرتقال و عدم تخصیص اعتبارات لازم، سازمان مرکزی تعاون روستایی و مجموعه بخش کشاورزی را دچار چالش جدی خواهد کرد بطوریکه قطعا این سازمان مجبور به صرف منابع داخلی خود بوده و با این کمبود و قلّت منابع دولتی، باید به گونه‌ای، هم جامعه کشاورزی و هم فعالین صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری را نیز راضی نگه داریم.

این مقام مسئول با ذکر این نکته که بکارگیری تکنولوژی‌های نوین و بذرهای هیبرید اصلاح شده با قابلیت چندین بار برداشت، موجب افزایش چشمگیر در تولید محصولات کشاورزی شده‌است، خاطرنشان کرد: با صرف یارانه‌های تخصیص یافته به کشاورزان، گوجه ای که در بازار حداکثر به قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان خریداری می‌شده را به میزان ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان از کشاورز خریداری نمودیم ولی مشاهده می‌کنید که با وجود پرداخت این یارانه، همچنان جامعه کشاورزی ناراضی است! 

دکتر شیرزاد در ادامه تصریح کرد: این موضوع نیاز به واکاوی اصولی و علمی از کل داستان تزریق یارانه‌ها به بخش کشاورزی در حلقه‌های پیشین و پسین تولید دارد تا به چرایی و دلایل نارضایتی جامعه کشاورزی با تمامی این تلاش‌ها برسیم تا حداقل بارقه ای از رضایتمندی را در جامعه کشاورزی ایجاد نماییم .

شیرزاد در این ارتباط افزود: تاکنون سابقه نداشته که این سازمان نزدیک به ۱۰۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی را تنها در استان فارس خریداری کرده باشد و این یک اتفاق نادر است! و درحالیکه در دو سوی این ماجرا یارانه دولتی پرداخت شده، اما کشاورز ما همچنان ناراضی است. باید پذیرفت که قطعا بخشی از روند کار دارای ایراد است و می‌بایست تجدیدنظر اساسی و عاجل پیرامون بازار محصولات کشاورزی صورت گیرد. 

وی گفت: هرچه نظامات بهره‌برداری ما بنا به جبر تکنولوژیک، رو به تولید افزونتر می‌روند، به همان نسبت درگیری با مناسبات بازاری سنتی جدی تر شده و اگر سازوکارهای کهنه را ادامه دهیم مسلما" تزریق هر میزان یارانه به بخش کشاورزی نیز منجر به حل مسئله نخواهد شد.

دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران اظهار داشت: هم اکنون یک تناقض یا گُسل جدی میان عینیت موجود در بخش کشاورزی و ذهنیت کشاورزان ما دیده می‌شود. اگر این گسل پر نشود قطعا جامعه تولیدکننده ما را در مناسبات آتی دچار چالش های جدی خواهد کرد و همه این مسائل به حوزه امور صنفی بخش کشاورزی بر می‌گردد. درصورت برخورداری بخش کشاورزی از نظام صنفی پرقدرت که بتواند بخشی از مسئولیت‌ها و تعهدات اساسی صنف و بازار را به عهده بگیرد، ساختار مدیریتی و سلسله مراتبی درستی داشته باشد، خواهیم توانست همه این قضایا را به آن واگذار کنیم. هم اکنون واگذاری این امور به امری لامحال بدل شده است. امیدواریم با تلاش‌هایی که در حوزه نظام صنفی و بویژه درخصوص اصلاح ساختار و تشکیلات آن انجام می‌شود، آینده‌ای پرامید درجهت حل مسائل مبتلابه کشاورزی کشور برای تولیدکنندگان و بهره‌برداران به دنبال داشته باشد.


لینک خبر در پایگاه اطلاع رسانی تعاون روستایی


لینک خبر در خبرگزاری کشاورزی ایران


لینک خبر در دهقان نیوز


  اقدامات جامع سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جهت تحقق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

پیش‌بینی شده است که با آغاز فاز عملیاتی جهت استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، بالغ بر ۱۶۰۰ اتحادیه صنفی، ۴۲۰ اتاق اصناف کشاورزی و ۴۲۰ کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطح شهرستانها تشکیل گردد.

 دکتر حسین شیرزاد ضمن اشاره به ماده ۲۷ آیین‌نامه اصلاحی مذکور مبنی بر وظیفه‌مندی وزارت جهاد کشاورزی در جهت تهیه و تدوین اساسنامه‌های الگویی ساختار نظام صنفی کشاورزی و دستورالعمل‌های اجرایی آن با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت و اتاق اصناف کشاورزی ایران اظهار داشت: به موجب ابلاغیه شماره ۰۲۰/۳۱۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ وزیر جهاد کشاورزی و استقرار دبیر خانه در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، وظیفه تشکیل دبیرخانه و سایر اقدامات اجرایی به منظور استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واگذار شده است وی در ادامه گفت : این سازمان به عنوان متولی حاکمیتی در جهت تحقق اصلاحیه آیین‌نامه جدید نظام صنفی کشاورزی با تنظیم برنامه زمانبندی، عملیات اجرایی گسترده‌ای را در این زمینه به انجام رسانده است.

 دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در ارتباط با اهم اقدامات و جلسات برگزار شده در مسیر اجرای آیین‌نامه جدید بزرگترین نهاد صنفی کشاورزی ایران تصریح کرد: تشکیل کمیته راهبری و کمیته اجرایی استقرار اصلاحیه به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر روند استقرار، تشکیل کارگروه تخصصی تدوین اساسنامه و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز، تشکیل و تجهیز دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، تشکیل کمیسیون تخصصی هیات عالی نظارت با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو هیات عالی جهت بررسی و تأیید اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و نیز تشکیل کمیته تحویل و تحول ساختار نظام صنفی کشاورزی در سطح استان‌ها برای سازماندهی، ساماندهی و تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی، از جمله اقدامات مهم و زیربنایی معاونت توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌های این سازمان در پنج ماه گذشته با مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط بوده است.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تبیین سایر تلاش‌های صورت گرفته در این راستا افزود: بر اساس مفاد مندرج در اصلاحیه آیین‌نامه، تهیه و تنظیم ۳ اساسنامه الگویی و بالغ بر ۱۵ دستورالعمل اجرایی پیش بینی گردیده که با شکل‌گیری ساختارهای اجرایی فوق‌الذکر، اساسنامه الگویی اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و ایران و دستورالعمل‌های اجرایی تشکیلات دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه صدور و تمدید پروانه‌ها با همکاری کارشناسان خبره وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی کشور طی جلسات مستمر و فشرده تدوین گردیده و هم اکنون در نوبت بررسی و تأیید نهایی کمیسیون تخصصی هیات عالی نظارت قرار دارد.

 دکتر شیرزاد با تأکید بر این که با توجه به دقت نظر نمایندگان تام الاختیار اعضای هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در کمیسیون تخصصی، بررسی و تأیید اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های مذکور با امضای وزرای عضو هیات عالی نظارت و ابلاغ وزیر جهادکشاورزی عملیاتی خواهد شد، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود با آغاز فاز عملیاتی بالغ بر ۱۶۰۰ اتحادیه صنفی ۴۲۰ اتاق اصناف کشاورزی و ۴۲۰ کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطح استانها و شهرستانها تشکیل گردد.

 گفتنی است رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان خواستار حمایت و پشتیبانی وزیر جهاد کشاورزی در تسریع روند تحقق آیین نامه اصلاحی و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی کشور به ویژه توجیه و همکاری سازمانهای جهادکشاورزی استان‌ها، معاونت های ستادی و سازمان های وابسته به وزارت متبوع شد.


  تبیین و تشریح ساختار اصلاحی نظام صنفی کشاورزی در جلسه شورای کشاورزی استان مازندران

آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات دولت در جلسه مورخ دهم مهرماه 1398 شورای کشاورزی استان مازندران، معرفی و تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ادامه برگزاری جلسات استانی برای معرفی اصلاحیه ساختار نظام صنفی کشاورزی، جلسه تشریح و تبیین آیین نامه اصلاحی نظام صنفی کشاورزی با حضور مدیرکل و معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و مجموعه شورای کشاورزی استان مازندران مرکب از مدیران جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان به همراه معاونین بخش ها و همچنین مسئولین امور تشکل ها، نظام صنفی کشاورزی و خانه کشاورز استان مازندران در شهر ساری برگزار گردید.

مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه در آغاز به ارائه توضیحاتی در خصوص الزام قانونی استقرار نظام صنفی کشاورزی، شکل گیری نظام صنفی در بخش کشاورزی، ساختار موجود نظام صنفی کشاورزی و دستاوردهای این ساختار صنفی در دهه نخست فعالیت آن در حوزه های شغلی، اقتصادی و اجتماعی پرداخت.

وی در ادامه و در تشریح برنامه استقرار اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی با اشاره به ضرورت های اصلاح آیین نامه اجرایی و مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ این اصلاحیه در باره عمده تغییرات اعمال شده جهت برابری و تطابق بیشتر آیین نامه اجرایی اجرایی نظام صنفی کشاورزی با قانون نظام صنفی گفت: در ساختار جدید افراد و واحدهای صنفی کشاورزی در هر شهرستان کشور بر اساس دارا بودن حد نصاب تعداد اعضا، در قالب هفت اتحادیه صنفی کشاورزی و در هفت زمینه موضوعی شامل: زراعت- باغداری و درختکاری مثمر و غیر مثمر - دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبورعسل و کرم ابریشم - طیور و ماکیان - آبزی پروری و صیادی (شیلات) - جنگلداری، جنگلکاری،مرتعداری، آبخیزداری و بیابان زدایی(منابع طبیعی)- خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی متشکل می شوند.

عدل طلب تصریح کرد: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، نهادی مهم که متشکل از اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی همان شهرستان است که ضمن نظارت بر کار اتحادیه های صنفی موضوعی و تخصصی می بایست تمامی امورات نظام صنفی کشاورزی شهرستان را مدیریت نماید.

وی در ادامه به ارائه گزارش فعالیت و نتایج در خصوص تهیه و تدوین اساسنامه ها و دستورالعمل های موظف به تهیه از سوی قانون در جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و همچنین بررسی سندهای مذکور در کمیسیون هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی پرداخت.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد افزود: اعضای هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به استناد مقررات مربوطه، شامل وزرای کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو،  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و هیأت رئیسه اتاق کشاورزی ایران می باشد، در سطح شهرستانها نیز کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی متشکل از اعضای متناظر هیأت عالی نظارت خواهد بود که بر فرآیند و عملکرد اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف نظارت لازم را خواهند داشت.


  معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد :تشکیل نخستین انجمن تخصصی گل رز ایران


سیاستگذاری، ایجاد انسجام و هماهنگی صنفی، تعیین نرخ و تنظیم بازار محصولات تولیدی گل رز از جمله اهداف اصلی این انجمن می باشد.

دکتر حسین شیرزاد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن اشاره به برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن تخصصی گل رز ایران اظهار داشت: این تشکل در راستای سیاست های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و در انطباق با شرح وظایف قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی و درخواست هیئت مؤسس انجمن گل رز ایران به منظور ساماندهی افراد حقیقی و شرکتهای فعال در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز و سیاستگذاری در ایجاد وحدت رویه فعالین در تولید، تکثیر، تأمین، فروش، صادرات و واردات اندام های تکثیری گل رز و توانمندی آنان، با توجه به اسناد بالا دستی، سند چشم انداز توسعه مشارکت مردمی، سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری معاونت امور تعاونی‌ها و تشکل‌های سازمان (دفتر ساماندهی صنوف) و حوزه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ارتباط با اهداف کلان تشکیل انجمن گل رز همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ویژه محصولات گل رز در صنعت تولیدات گل و گیاه کشور و به منظور ساماندهی فعالان حقیقی و حقوقی در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز، سیاستگذاری‌ و تعیین استانداردهای شغلی این حوزه، ایجاد و تکمیل زنجیره های تأمین و تولید محصولات گل رز، افزایش بهره وری و ارتقاء توان صنفی تولیدکنندگان و احساس نیاز شاغلین ذیربط، تأسیس انجمن تخصصی گل رز ایران در دستور کار سازمان و حوزه معاونت باغبانی وزارت متبوع قرار گرفته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ماهیت غیردولتی، غیرانتفاعی و صنفی انجمن گل رز ایران در خصوص ترکیب و شرایط عضویت در این انجمن یادآور شد: بر اساس مفاد اساسنامه مربوطه، کلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات گل رز در صورت پذیرش شرایط اختصاصی از جمله قبول مقررات اساسنامه و پرداخت حق عضویت سالانه و تأیید مدیریت‌ها و سازمان‌های جهادکشاورزی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

دکتر شیرزاد همچنین ضمن تشریح ساختار و ارکان انجمن یادشده تصریح کرد: مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس، ارکان اصلی انجمن گل رز ایران را تشکیل داده و به موجب تصمیمات هیئت موسس، کلیه اعضای انجمن که حائز شرایط مندرج در اساسنامه باشند می‌توانند به عنوان اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن برگزیده شوند، بدیهی است مجمع عمومی به مثابه عالی‌ترین مرجع این نهاد صنفی از اجتماع کلیه اعضای انجمن و تحت نظارت عالیه سازمان مرکزی تعاون روستایی به حساب می آید.

شایان ذکر است نخستین جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن تخصصی گل رز ایران روز سوم مهر ماه سال جاری با حضور نمایندگان سازمان مرکزی تعاون روستایی و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سالن آمفی‌تئاتر سازمان برگزار و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین انجمن با رأی اعضای مجمع عمومی انتخاب شدند.


 

لینک خبر در رسانه ها و پایگاه های خبری:


ایرنا
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرانایانا
باشگاه خبرنگاران جوانایلنا
خبرگزاری موجتیتر برتر


  انجمن تخصصی گل رز ایران تشکیل شد


در راستای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو درخواست هیأت موسس انجمن گل رز ایران برای تشکیل این انجمن صنفی تخصصی، مجمع عمومی و انتخابات اولین هیأت مدیره آن با حضور مدیرکل، معاون وکارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و مدیرکل دفتر گلخانه ها معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مشاور معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی و فعالان تولید کننده گل رز از استان های کشور، روز سوم مهرماه 1398 در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در آغاز این جلسه عزیزاله فتحی نماینده هیات موسس انجمن گل رز ایران به تشریح فرآیند تشکیل هیات موسس این انجمن برای ساماندهی افراد حقیقی و شرکتهای حقوقی فعال در حوزه تولید، تکثیر و عرضه گل رز، سیاستگذاری در ایجاد وحدت رویه، کاهش موانع موجود در این حوزه برای فعالان در تولید، تکثیر، هماهنگی و برنامه ریزی تامین، توزیع، فروش و صادرات و واردات اندام های تکثیری گل رز و همچنین تشریح ظرفیت های داخلی و صادراتی این حوزه پرداخت.

سپس غلامرضا تقوی مدیرکل دفتر گلخانه ها معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: مهم ترین هدف انجمن گل رز ایران می بایست بر کمترین اتصال به بدنه دولت و در عین حال تقویت تعاملات با بخش دولتی و مشارکت پذیری اعضاء در فعالیت ها و پیگیری های امور منطبق بر اساسنامه باشد و از آفاتی که منجر به ایجاد شکاف میان بخش خصوصی و بخش دولتی می گردد، پرهیز نماید.

در ادامه مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به ارائه اهمیت موضوع مشارکت مردمی و ایجاد تشکل های مردمی بخش کشاورزی و وظیفه مندی دفتر در خصوص سازماندهی و حمایت تو لیدكنندگان بخش كشاورزی در قالب صنوف و تشکل های حرفه ای و انجمن های تخصصی پرداخت.

وی تصریح کرد: این تشکل ها و انجمن ها ماهیت اجتماعی داشته و غیر اقتصادی هستند و می بایست پیگیر منافع صنفی  در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی اعضاء و تولید کنندگان مربوط باشند.

مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد همچنین بر لزوم دقت و پایبندی بر مفاد اساسنامه و اثر بخشی تعاملات انجمن با جهاد کشاورزی و معاونت های تخصصی تاکید کرد.سپس شاهین رستم پور مشاور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه معاونت امور باغبانی گفت: انجمن گل رز با پیگیری های مستمر هیات موسس و  بنا به لزوم ایجاد تشکل و همصدایی و توان افزایی فعالان عرصه تولید گل رز برای کاهش مسائل و مشکلات آنان، در کمترین زمان ممکن تشکیل شده و امید است از این طریق سیاستگذاری های مربوط بر مبنای نیاز انجمن طراحی و اجرایی شوند؛ ضمن اینکه در ادامه راه نیاز به تعامل و هم افزایی می باشد.

در ادامه علی کرمی مقدم معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با هدایت روند جلسه، هیات رئیسه جلسه مرکب از خانم نوروزبیگی و آقایان درویش، جمشیدی و عسگری تعیین شد. در ابتدا موضوع تصویب اساسنامه مطرح و تصویب آن به انجام رسید. بعد از آن مراحل انتخابات انجمن برگزار شد.  نهایتاً پش از شمارش آراء، هیات مدیره و بازرسین انجمن گل رز ایران به شرح ذیل مشخص شدند:

آقایان مهدی سمنگانی با 28 رای، عزیزاله فتحی 23 رای، جواد ایرانمنش 23 رای، ابوالفضل ایرانشاهی 21 رای، سید احمد حسینی 15 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم فریماه یوسفی با کسب 14 رای و سعید شمس 12 رای به عنوان اعضای علی البدل. همچنین نادر ملابابازاده 17 رای و فاخر عوض زاده 14 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل هیات مدیره.


عکس: شاهین خلج


  نخستین سند اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی به تأیید نمایندگان عضو هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسید

چهارمین جلسه نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق اصناف ایران، نظام صنفی کشاورزی کشور در عصر روز 27 شهریور ماه 1398 در محل دبیرخانه این هیأت در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این نشست و در ادامه بررسی دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، مفاد ماده 10 و سایر مواد دستورالعمل مذکور مورد اصلاح و تغییر و تأیید اعضا قرار گرفت.

با بررسی و نهایی شدن اصلاحات مفاد و موارد مندرج در این دستورالعمل، نخستین سند نهایی شده در جلسه نمایندگان اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، جهت تصویب آماده ارائه به وزیران کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای دیگر عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گردید.

گفتنی است یکی از اقدامات مهم در اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی تشکیل "دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران" به استناد ماده ۱۱ آن می باشد و نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران همزمان با آغاز به کار نمودن این دبیرخانه روز دهم تیرماه امسال با حضور دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برگزار شد.


  نمایشگاه های کشاورزی استان ها در مهر 98

تهرانگلستان


قزوین 

  در چه شرایطی هیات سرپرستی برای نظام صنفی کشاورزی تعیین میشود؟

معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرایط تعیین هیات سرپرستی برای نظام صنفی کشاورزی شهرستان را تشریح کرد و اظهار داشت: به استناد ماده 9 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی شهرستان، عدم رعایت تکالیف اعضاء در قبال قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی موجب تعلیق یا محرومیت از عضویت در نظام صنفی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، نصرتعلی کرمی مقدم گفت: نظام صنفی کشاورزی یک نهاد مردمی است و اعضای هیأت مدیره و کارکنان نظام نسبت به انجام امور و مسئولیت ها متعهد هستند. بر همین اساس تدابیری اتخاذ می شود که تا حد امکان در روند اجرای فعالیت ها اختلال بوجود نیاید و خدمات رسانی به مردم را به صورت مستمر ادامه دهند.

وی افزود: در مقررات نظام صنفی کشاورزی تدابیری پیش بینی شده که در صورت بروز هر گونه وقفه در این امر، فعالیت های نظام صنفی تداوم یافته و خدمات رسانی به مردم متوقف نشود. یکی از مهمترین این موارد تعیین هیأت سرپرستی در نظام صنفی کشاورزی است که ضوابط و شرایط تشکیل آن را قانون مشخص کرده است.

معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، شرایط تعیین هیات سرپرستی برای نظام صنفی کشاورزی شهرستان را اینچنین برشمرد: از دست دادن شرایط عضویت اعضای هیات مدیره در نظام صنفی کشاورزی، عزل دسته جمعی هیات مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده، عدم انجام وظایف و ماموریت های محوله به هیات مدیره بویژه عدم برگزاری بموقع مجمع عمومی و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره، کاهش تعداد اعضای هیات مدیره به دلیل استعفا، غیبت غیرموجه و احکام صادره از محاکم قضایی به نحوی که نصاب قانونی برگزاری جلسات هیات مدیره، قانونی نباشد.

کرمی مقدم تاکید کرد: به استناد ماده 4 دستورالعمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی و تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور، نظام صنفی کشاورزی استان مکلف است سه نفر را از بین اعضای واجد شرایط نظام صنفی شهرستان که عضو هیات مدیره نباشد را به عنوان هیات سرپرستی برای اداره امور نظام صنفی شهرستان مربوطه به طور موقت انتخاب نماید. این هیات موظف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات طبق قوانین و مقررات مربوطه در شهرستان اقدام نماید.  هیات سرپرستی عهده دار کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره می باشد.

معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در باره مرجع صدور مجوز تعیین هیات سرپرستی نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: صدور مجوز تعیین هیات سرپرستی منوط به استعلام مدیریت تعاون روستایی استان از دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می باشد.


  نشست سازمان مرکزی تعاون روستایی با شرکتها و موسسات غیر دولتی بذر برای سازماندهی فدراسیون بذر کشور

پیرو تأکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم سازماندهی فعالان حوزه تولید، تامین و توزیع بذر تحت عنوان فدراسیون بذر کشور، نشست مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به اهتمام دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی در امر تولید، تامین و توزیع کننده بذر در روز ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، تبیین موضوع و ضرورت های تشکیل فدراسیون و بررسی سازو کارها و الزامات تشکیل فدراسیون و بررسی اساسنامه الگویی فدراسیون و انتخاب هیات موسس این فدراسیون، دستور جلسه این نشست بود.

پس از ارائه مطالب و نظرات اعضاء در خصوص ساختار سازی، ساز و کار های حقوقی برای پیگیری مطالبات فنی و تخصصی فعالین و ذینفعان حوزه بذر، ایفای حقوق و منافع اعضاء، لزوم واگذاری کارهای تصدیگری دولت به تشکل های خصوصی و غیره، اساسنامه پیشنهادی هیات موسس فدراسیون بذر مورد بررسی اولیه قرار گرفت.

در ادامه سوالات و ابهامات موجود در موضوع سازماندهی فدراسیون مربوطه، مباحث مالی و فعالیت های اقتصادی، واگذاری های امور، نوع و میزان حمایتی بخش دولتی و ... مطرح و از سوی مدعوین بدانها پاسخ داده شد.


در پایان مقرر گردید: نمایندگان شرکت ها و موسسات غیردولتی، نظرات اصلاحی خود در مورد اساسنامه پیشنهادی را به دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ارسال نمایند و همچنین زمینه های لازم جهت عضویت تعداد بیشتری از شرکت های فعال در حوزه بذر کشور مقرر گردد.

اعضای حاضر در این نشست را وهاب زاده مشاور انجمن تولید کنندگان بذر اصلاح شده، کیوانی فر مدیر عامل شرکت بذر پایتخت، طباطبایی مدیر عامل شرکت سهامی زراعی ایران، ستاری فر کارشناس اتحادیه مرکزی تعاونی های تولیدی روستایی ایران، تشکری مدیر بازرگانی شرکت توسعه کشت ذرت، فخاریان رئیس انجمن بذر ایران و رئیس انجمن بذر دانه های روغنی، حمیدی رئیس انجمن ملی بذر ایران، خانم ضیایی دبیر انجمن وارد کنندگان بذر اصلاح شده، طالقانی رئیس موسسه چغندر قند، عدل طلب مدیر کل،ادیب معاون، دادجو و خانم نجفی کارشناسان مسئول دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، عنایتی گلیجی معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی، جبرئیلی مدیرکل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونیها، تواضع از معاون امور فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی تشکیل می دادند.

گفتنی است پیش از این نخستین نشست مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با معاونت های تخصصی و مراکز پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بذر برای رایزنی سازماندهی این تشکل، روز ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار شده بود.


  کارگروه مشورتی شناسایی و ثبت اموال، دارایی ها و نیروی انسانی نظامهای صنفی کشاورزی در استان قزوین برگزار شد

جلسه کارگروه مشورتی بررسی نحوه شناسایی و ثبت اموال، دارایی ها و نیروی انسانی نظامهای صنفی کشاورزی و تحویل و تحول آنها در راستای اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی با حضور آقایان ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، سیمیاری معاون سازمان تعاون روستایی استان قزوین و مسئول امور تشکلهای استان، شیرمحمدی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان تبریز و مسئول اسبق امورتشکلهای استان، مقدم مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور، شفیعی رئیس اداره حمایت و توانمندسازی تشکلها، انیسی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان تهران و سراجان دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان قزوین، روز 10 شهریور ماه 1398 از ساعت 8 الی 19در سازمان تعاون روستایی استان قزوین برگزار شد.                       

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، اهم مباحث مطرح شده در جلسه کارگروه مشورتی عبارت بود از اینکه: موضوع تحویل و تحول اموال و داریی های نظام های صنفی کشاورزی موضوعی است که بعد از تهیه این فهرست و شروع تشکیل اتاق های اصناف کشاورزی شهرستانها مصداق اجرایی پیدا می کند. بر این اساس پیشنهاد کارگروه با اجماع نظر بر آن است که در قدم اول فهرست برداری اموال، دارایی ها و همچنین نیروی انسانی نظام های صنفی شهرستان و استان انجام شود.

در ادامه و بنا به نظرات اعضا با توجه به آنکه ضروری است این اقدام در کل کشور بر اساس یک فرمت واحد و یکسان انجام شود، لذا تهیه و تنظیم فرمت مورد نظر در دستورکار کارگروه قرار گرفت و بر اساس آن تهیه سندی تحت عنوان "صورتجلسه فهرست برداری اموال، دارایی ها و نیروی انسانی نظام صنفی کشاورزی" مورد بحث و بررسی فنی و کارشناسی حاضران درآمد.

گفتنی است در این فرمت تعیین و ثبت دارایی ها، اموال، بدهی ها، طلب ها به همراه جداولی برای ثبت فهرست حساب های بانکی، فهرست تضامین دریافتی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول(املاک و مستغلات)، فهرست دفاتر اموال و حسابها و فهرست مشخصات و وضعیت نیروی انسانی شاغل طراحی و تنظیم شد. موارد مورد اشاره در جلسه کارگروه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با اتفاق نظر اعضا در فرمت مورد نظر در نظر گرفته شد.

در ادامه جلسه کارگروه نحوه اجرایی شدن تهیه فهرست اموال و دارایی ها بر اساس فرمت طراحی شده در استان ها و شهرستان ها مورد بحث قرار گرفت و "موارد پیشنهادی" زیر مورد تأکید کارگروه  قرار گرفت:

- اجرایی ساختن تهیه فهرست اموال و دارییها در سطح استانها با هماهنگی و "مسئوولیت مشترک کارشناس مسئول امور تشکلهای استان و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان" انجام شود.

- نحوه تکمیل فرم ها بر اساس "شرایط استان" توسط خود آنها تصمیم گیری و برنامه ریزی شود.

- در مدیریت اجرایی برای اجرای ابلاغیه مذکور استفاده از توان و تجربه استانهایی که در اجرای آن موفق عمل کرده اند برای سایر استانها استفاده شده شود. توسط مرکز این استانها به سایر استانها معرفی شوند و در صورت لزوم هماهنگی لازم برای حضور آنها در استانهای دیگر بعمل آید.

- در پایان در خصوص پیشنهاد اجرایی کارگروه برای تکمیل صورتجلسه فهرست برداری اموال و دارایی های نظام های صنفی پیشنهاد گردید که در یک برنامه گردهمایی آموزشی توجیهی با حضور اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانها، صورتجلسه فهرست برداری اموال و دارییهای نظام های صنفی توضیح داده شده و نحوه تکمیل فرمهای پیوست آن تشریح شود. در مرحله بعد در یک برنامه زمانبندی شهرستانها نسبت به تکمیل فرمها اقدام و با حضور مسئوول امور تشکلها و دبیراجرایی نظام استان موارد تهیه شده مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته و نهایی شوند.                                                  


  نقد و چالش سود و زیان کشاورزی با حضور معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی در برنامه گفتگوی اقتصادی شبکه خبر

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در برنامه زنده گفت و گوی اقتصادی ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما در روز نهم شهریور ماه 1398 با موضوع " بررسی سود و زیان در بخش کشاورزی" گفت: کشاورزی در همه جای دنیا سودآور است و در ایران هم علیرغم محدودیت ها با دارابودن مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالای کشاورزی، اصل فعل این شغل سودآور است. اما در چند دهه اخیر به دلایل مختلفی، کشاورزی در ایران دیگر به معنی واقع سودآور نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، دکتر عبدالرضا مسلمی افزود: بخشی از این مشکلات به هزینه‌های بالای تولید مربوط می شود. هزینه‌ها نیز تابعی از وضعیت اقتصادی موجود هستند که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و تشکل‌های مرتبط در این باره تلاش کردند هزینه‌های تولید تا حد معقولی کاهش بیابد؛ اما به نسبت افزایش قیمت هزینه نهاده ها، هزینه‌های متعدد دیگری وجود دارد که باعث می‌شود کشاورزان منتفع نشوند.

وی تصریح کرد: نظام بازار رسانی محصولات کشاورزی و همچنین کم اثر بودن شبکه تعاونی ها و تشکل ها در سیاستگذاری بخش کشاورزی و نظام بازار، باعث شده است که نظام واسطه بخش توزیع کننده بر حاشیه سود فعالیت‌های کشاورزی مستولی شده و کشاورزان سهم ناچیز و نگران کننده‌ای از عایدی داشته باشند.

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه کشاورزی در کشور ما بیشتر بومی و سنتی است و برخی کشاورزان در برابر الگوی کشت و استفاده از دانش روز مقاومت می‌کنند، اظهار داشت: انتخاب روش و الگوی کشت، تاثیر زیادی بر درآمد کشاورزان دارد. درحال حاضر بسیاری از اراضی کشاورزی در کشور کوچک مقیاس هستند و امکان تجاری شدن کشت آنها وجود ندارد.

دکتر مسلمی افزود: بهره وری در کشاورزی تابع عوامل متعددی است که بخشی از آن قابل کنترل نیست. نظام بازار هم نظام مناسبی برای توزیع عادلانه سود نیست. البته وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های خوبی در پیش گرفته که سازماندهی نیروی انسانی فعال در بخش کشاورزی از جمله این برنامه‌ها به شمار می‌رود.

وی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی تحت سیاست وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های دولت و اسناد بالادستی از طریق سازماندهی کشاورزان در تشکل های متعدد مبتنی بر تولید با کیفیت و نیز بازار رسان و بازاریاب باعث ایجاد رغبت برنامه پذیری تولید در خود کشاورزان گردد.

مسلمی افزود: هدف تعاونی های تولید و شرکت های سهامی زراعی، ایجاد واحدهای یکپارچه زراعی با توجه به نگاه به بازار و اقتصادی شدن تولید بوده است که عملیات آن به سرعت در حال انجام است. هم اکنون بالغ بر دو و نیم میلیون هکتار از اراضی خوب و فاریاب کشور تحت پوشش 1400 شرکت تعاونی تولید قرار دارد و دستاوردهای خوبی در این زمینه برای کشاورزان و تعاونگران حاصل گردیده است. 


  تصدی‌های غیر ضروری باید به تشکل ها، اتحادیه‌ها و صنوف کشاورزی واگذار شود

همایش ملی کشاورزی و رونق تولید با حضور وزیر جهاد کشاورزی، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه، کارشناسان بخش کشاورزی و نمایندگان بخش های خصوصی و اتحادیه ها با قرائت پیام مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در روز پنجم شهریور ماه 1398 آغاز به کار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران طی سخنرانی در این همایش گفت: در سیاست‌های بنگاهی و بنگاه‌د‌اری سه چیز باید در نظر گرفته شود که یکی از آنها سیاست آزادسازی است و باید تصدی‌های غیر ضروری به نفع بخش خصوصی رها شود.

دکتر حسین شیرزاد افزود: دولت سرمایه‌گذار، تاجر و تولید کننده خوبی نیست. همه این حوزه ها را باید به تشکل ها، اتحادیه‌ها و صنوف واگذار کند تا این بخش‌ها توان رقابت داشته باشند.

وی تصریح کرد: رونق تولید را باید در سه مقیاس در نظر بگیریم که مقیاس اول آن مقیاس کلان، دوم میانه و سوم مقیاس در سطح خرد است.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: فصل برخوردهای انفرادی با مسئله تولید گذشته است. ما در تولید به نهادهای پر قدرتی نیاز داریم که قدرت چانه‌زنی را بالا ببرند. بنابراین در حوزه نهادسازی که به حوزه رونق تولید مربوط است باید ببینیم تا چه اندازه موفق بوده‌ایم و قواعد، مقررات و نهادهای پرقدرتی را به این منظور ایجاد کرده‌ایم.

 تنظیم از منبع: روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


کل صفحات : 35    1    2    3    4    5    6    7    ...