تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    در حاشیه گفت و گوی تلویزیونی رئیس جمهوری با مردم

دكتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری در گفتگوی زنده تلویزیونی سه شنبه شب دوزادهم مرداد ماه به ارائه آمار و اطلاعات در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی اختصاص پرداخت، بخش كشاورزی و رشد مثبت آن از موارد مورد اشاره وی در طی این مصاحبه بود.

آمارهای تجهیز سیستم های آبیاری نوین مزارع و بحث گندم و تولید آن در كشور، مواردی بود كه رئیس جمهور پس از اشاره به "بخش كشاورزی" بدانها اشاره كرد. وی گفت كه: امسال در موضوع گندم به نقطه ای می رسیم که دیگر نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت.

این كه بخش كشاورزی علیرغم همه محدودیت ها و تنگناهای پس از اعمال تحریم ها، بر خلاف بخش صنعت كه رشد منفی را در سال گذشته تجربه كرد و بخش خدمات كه رشد صفر درصدی داشت، تنها بخشی بود كه به قول دكتر روحانی توانست دارای رشد بالای 5 درصد باشد و همسو با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی گام بردارد، حقیقتی ستودنی و پُر آشكار است. ضمن این که اشاره رئیس جمهور به موضوع کشاورزی در میان بسیاری از موضوع هایی که در این گفتگو به صحبت نیامد نیز قابل تقدیر است. 

گویا این سنت دولت ها است كه در مصاحبه های اینچنینی تلویزیونی اغلب از طریق آمار، توفیقات بخش های مختلف را صرفا در پیوستگی با دستاوردهای حاصله بخش دولتی بیان كنند. حقیقت این است كه تحقق این همواری و گذر از دشواری، غیر از آن كه دستاورد بخش برنامه ریز و ذیربط دولتی باشد قطعا وابسته به تلاش مستمر و سختكوشی كشاورزان و بهره بردارانی است كه در سخت ترین شرایط، مانع از آسیب های جدی در بحث امنیت غذایی و استقلال كشور شده است و موجبات پیشرفت بخش را نیز فراهم آورده اند.

اگر رئیس جمهوری محترم در بیان توفیقات بخش كشاورزی در این پخش سراسری رسانه ای، نام و یادی هم از این تلاشگرانِ گاه بی مزد و همواره بی منت عرصه اقتصاد كشور نیز می كردند، بسیار سزا و روا بود. زمانی هم كه رئیس جمهور به حدود نه و نیم میلیون تن گندم خریداری شده اشاره كرد، دچار این خطای سهوی نیز شده و اعلام كردند: این میزان گندم از "مردم" خریداری شده است؛ در حالی كه منظور، "كشاورزان" بوده است.امید است در گفت و گوهای بعدی رئیس جمهوری محترم شاهد باشیم كه انتظارات كشاورزان كشور بیشتر برآورده گردد.

* اسماعیل حسن نایبی، کارشناس دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی