تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    هفدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور برگزار شد

هفدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با حضور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف كشور و روسای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان های کشور، روز سه شنبه دوم شهریور ماه 1395در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدای جلسه به قرائت دستور جلسه در موضوع بررسی برنامه راهبردی نظام صنفی كشاورزی، دستورالعمل جلسات هماهنگی منطقه ای روسا و دبیران اجرایی نظام صنفی استان ها، دستورالعمل تشویقی و انضباطی مسئولین،‌اعضای هیات مدیره و كاركنان نظام صنفی كشاورزی پرداخت.

گزارش عملكرد و تجارب نظام های صنفی استان ها

سپس آقایان رحیمی، زارع و صحرایی روسای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان های آذربایجان غربی، یزد و اردبیل به ارائه گزارش عملكرد نظام های صنفی مربوطه پرداخته و همچنین آقای هاشمی رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه برخی از تجارب موفق اخیر نظام صنفی كشاورزی آن استان را در تعامل با نمایندگان كمیسون كشاورزی مجلس شورای اسلامی، جهاد كشاورزی،میراث فرهنگی، شهرداری و تشكیل جلسات با نظام های صنفی شهرستان ها برای اجرایی سازی ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی و ...بیان داشت.

بیمه تكمیلی اعضای نظام صنفی كشاورزی

در ادامه و در ارتباط با نحوه بهره مندی اعضای نظام صنفی كشاورزی از بیمه های تكمیلی، دكتر موسوی مدیرعامل مركز پزشكی شهید شوریده در باره شرایط بیمه درمان تكمیلی آن مركز كه گروه هدف آن عمدتا بخش كشاورزی است، به ارائه توضیحاتی پرداخت و تاكید كرد كه این خدمات به صورت بدون سقف مالی ارائه  می شود.وی همچنین خبر از پیگیری طرحی در وزارت جهاد كشاورزی تحت عنوان بیمه كشاورزی داد كه در آن مجموعه بخش كشاورزی را در تمامی ابعاد بیمه ای آن پوشش می دهد.

تفاهم نامه نظام صنفی كشاورزی و نیازمندیهای روزنامه همشهری

سپس در خصوص مقدمات تفاهم نامه میان نظام صنفی كشاورزی كشور با بخش نیازمندی های روزنامه همشهری برای بهره مندی روستاییان و كشاورزان از خدمات آگهی نیازمندیهای"صبح روستا"، آقایان غلامحسینی و شمشاد از مدیران نیازمندیهای روزنامه همشهری در این جلسه سخنرانی نموده و هدف از این تعامل را فرصتی به منظور ایجاد تسهیل در داد و ستد و كسب و كار در محیط روستا و ارائه كالا و خدمات روستاییان و كشاورزان از طریق شبكه نظام صنفی به عنوان مرجع تایید، عنوان داشتند.

لزوم توجه به مكاتبات نظام صنفی كشاورزی كشور

در این جلسه همچنین مهندس سلمانی معاون اداری مالی نظام صنفی كشاورزی كشور بر لزوم توجه نظام های صنفی كشاورزی به مكاتبات ارسالی نظام صنفی كشاورزی و پاسخ دهی در زمان مشخص شده تاكید كرد.

ضرورت نظارت و كنترل بر امور مالی نظام های صنفی

دكتر مسلمی نماینده وزارت جهاد كشاورزی در جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی ضمن تاكید بر ضرورت نظارت و كنترل بر امور مالی نظام های صنفی گفت: نظام های صنفی كشاورزی، اموراتی را بر حَسَب قانون می باید انجام دهند و در همین انطباق از برخی كارها نهی شده اند و حتما می بایست حساب و كتاب مالی و عملكرد نظام های صنفی شهرستان ها توسط نظام بالادست كنترل و حسابرسی گردد تا مانع از بروز تخلفات شد.

وی تصریح كرد: با تصویب آیین نامه اصلاحی نظام صنفی كشاورزی، مسئولیت نظام های صنفی، هم در نظم بخشی و هم در پاسخگویی به دستگاه های نظارتی بیش از پیش خواهد شد.

مصوبات

مهندس ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در پایان جلسه ضمن ارائه گزارش مختصری از تعاملات و اقدامات اخیر نظام صنفی كشاورزی كشور در خصوص تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیگیری بحث نرم افزار جامع و سامانه بانك اطلاعاتی نظام صنفی، از برنامه ریزی آموزشی در سطح اركان نظامهای صنفی استانها منطبق با برنامه راهبردی نظام صنفی كشاورزی كشور خبر داد.

در پایان جلسه نیز مصوبات هفدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور چنین قرائت شد:

-          تصویب كلیات  برنامه جامع راهبردی نظام صنفی كشاورزی

-          تصویب دستورالعمل تشویقی و انضباطی مسئولین،‌اعضای هیات مدیره و كاركنان نظام صنفی كشاورزی

-          تصویب دستورالعمل جلسات هماهنگی منطقه ای روسا و دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان ها