تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    گردهمایی و نمایشگاه فن بازار مزرعه به همت انجمن خبرگان كشاورزی و با همكاری نظام صنفی كشاورزی شهرستان شیروان برگزار شد

گردهمایی و نمایشگاه فن بازار مزرعه با حضور 40 شرکت در حوزه کشاورزی از استان های خراسان شمالی و رضوی، البرز و تهران به همت انجمن خبرگان كشاورزی شهرستان شیروان و با همكاری نظام صنفی كشاورزی شهرستان و استان خراسان شمالی با حضور نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار شیروان، مدیر مرکز رشد کشاورزی، نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و جمعی از كشاورزان در روز 8 مهر ماه 1395 جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی طی سخنرانی در این مراسم گفت: این كه بخش غیر دولتی با برنامه ریزی خود توانسته است كه در برپایی چنین همایشی با محوریت ترویج استفاده از ماشین آلات كشاورزی مدرن در بخش كشاورزی اهتمام داشته باشد شایسته تقدیر است.

مرتضی ادیب با اشاره به كاركرد و وظایف خبرگان كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی افزود: عمده وظیفه خبرگان كشاورزی، ارائه و انتقال ایده ها و دانش به كشاورزان جهت فراهم آوردن بستر مناسب ارتقای سطح دانش و تولید آنان است. ایجاد امکان در دفاع از حقوق و منافع صنفی کشاورزان نیز موضوع مهمی است كه نظام صنفی كشاورزی در تعامل با مراكز و مجامع تصمیم گیر و قانونگذار، پیگیر آن است.

وی همچنین اظهار داشت: لزوم كمك به بخش كشاورزی عنوان مشترك و مورد تاكید مسئولین حاضر در این همایش بود و آنچه حائز اهمیت می باشد این است كه نحوه و چگونگی این حمایت باید تبیین گردد كه خبرگان كشاورزی می تواند در شناسایی ظرفیت های بخش كشاورزی و با تعاملات خود، برنامه های اجرایی و راهكارهای مربوط را ارائه نماید. 

معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن اشاره به اهمیت دانش و فناوری های نوین در بخش كشاورزی تاكید كرد: دانش بومی موجود در نزد كشاورزان نباید به فراموشی سپرده شود.

ادیب در پایان تصریح كرد: تلفیق دانش بومی و دانش نوین در توسعه و پیشرفت بخش كشاورزی نقش تاثیرگذاری باقی خواهد گذاشت و پژوهش ها هم بیان كرده اند كه با این تلفیق می توان به موفقیت هایی دست یافت كه هیچ كدام از آنها به تنهایی قادر به تحقق آن نیستند.