تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    همایش نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران برگزار شد

همایش نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران با حضور استاندار، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی، رئیس جهاد کشاورزی و مدیر تعاون روستایی استان، اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان و شهرستان ها در روز چهاردهم مهرماه 1395 در شهرستان بابلسر برگزار شد.

توجه به موضوع آموزش و توانمندسازی نظام های صنفی کشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، در ابتدا مدیر سازمان تعاون روستایی استان مازندران با ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری سازمان و نیز اقدامات در حوزه تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی گفت:  340 تشکل در استان مازندران فعالیت دارند که حمایت و نظارت آنها بر عهده سازمان است.

مهندس کریمی ضمن بیان اقدامات مهم نظام صنفی کشاورزی استان در امر عضوگیری و بیمه تامین اجتماعی بر ضرورت شناساندن نظام صنفی کشاورزی به دستگاه ها، سازمان ها وکشاورزان و توجه به موضوع آموزش و توانمندسازی آن تاکید کرد.

انتقاد از اجرای ضعیف ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی

سپس رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان مازندران در این همایش گفت: تعداد اعضای نظام صنفی کشاورزی استان حدود 40هزار عضو است که با تلاش های مستمر حدود 30 هزار نفر از آنها مشمول بیمه تامین اجتماعی شده اند.

هاشمی با اشاره به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی به معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها در موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی و نیز بستر سازی زمینه حضور نمایندگان نظام های صنفی کشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و کارگروه های تخصصی بخش کشاورزی از اجرای ضعیف این ابلاغیه از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان ماندران انتقاد کرد.

توسعه سازمان های مردم نهاد و تشکلها در بخش کشاورزی بسیار پایین بوده است

در ادامه این گردهمایی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به این که توسعه سازمان های مردم نهاد و تشکلها در بخش کشاورزی بسیار پایین بوده است، افزود: نظام صنفی کشاورزی، جدیدترین تشکل  بخش کشاورزی محسوب می شود که نزدیک به چهار سال از سازماندهی آن در سطح کشور می گذرد.

مهندس حسین صفایی اظهار داشت: عقب ماندگی بخش کشاورزی منجر به یک آسیب و بی نظمی در بخش و مشاغل بخش کشاورزی گردیده است.

تعامل جهاد کشاورزی نظام صنفی و نظام مهندسی

دکتر ربیع فلاح استاندار مازندران  در این همایش با اشاره به ظرفیت های کشاورزی استان بر ضرورت تعامل و همکاری مشترک میان جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی استان تاکید کرد.

پیگیری مسائل و مشکلات بخش کشاورزی وظیفه نظام صنفی کشاورزی است

سپس رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان هویت بخشی به کشاورزان و مشاغل بخش کشاورزی و دفاع از حقوق صنفی کشاورزان از طریق نظام صنفی کشاورزی بر حضور مستمر نمایندگان نظام صنفی در جلسات تصمیم گیر و تصمیم ساز مرتبط با بخش کشاورزی تاکید کرد.

مهندس ملک زاده تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی می تواند به عنوان قدرتمندترین تشکل صنفی در بخش کشاورزی مطرح باشد.

وی افزود: پیگیری مسائل و مشکلات بخش کشاورزی، انعکاس و رسانه ای کردن این موارد وظیفه نظام صنفی کشاورزی است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور از سازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان خواست تا در ارتباط با ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی در موضوع نظام صنفی کشاورزی شاهد همکاری ها و تعاملات مثمر ثمری باشیم.

ملک زاده همچنین با اشاره به روند اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در کمیسیون های دولت افزود: انطباق آیین نامه نظام صنفی کشاورزی با نظام صنفی کشور موردی است که در این اصلاحیه لحاظ گردیده است.

با کشاورزان و دولت

سپس مهندس خاکزاد دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با ارائه خلاصه ای از اقدامات و دستاوردهای نظام استان و شهرستان ها گفت: نظام صنفی نماینده کشاورزان و بازوی اجرایی بخش دولتی است.

تشکل های کشاورزی خودشان را باور داشته باشند

در ادامه رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران در این نشست گفت: تشکل های کشاورزی باید خودشان را باور داشته باشند، استقلال خود را حفظ نموده و از بخش کشاورزی دفاع منطقی کنند.

مهندس حیدرپور تاکید کرد: تشکل های بخش کشاورزی به سمتی حرکت کنند که تاثیرگذار در بخش کشاورزی باشند.

وی افزود: عضوگیری و صدور پروانه فعالیت، تنها بخشی از وظایف نظام صنفی کشاورزی محسوب می شود.

پنل تخصصی پرسش و پاسخ

در ادامه این گردهمایی نیز پنل تخصصی پرسش و پاسخ با حضور آقایان مسلمی مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی، ملک زاده، عدل طلب رئیس گروه بررسی های اقتصادی و اجتماعی ،کرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشکل های کشاورزی و حق پژوه مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور برگزار شد.

عمده سوال های مطرح شده اعضای حاضر در این پنل شامل: بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی، تفاوت پروانه های صادر شده از سوی اتاق اصناف بازرگانی، نظام صنفی کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی، کد گذاری مشاغل بخش کشاورزی، قانون انتزاع و جایگاه نظام صنفی کشاورزی. نظارت نظام های صنفی از سوی سازمان تعاون روستایی بود.

پایان بخش این گردهمایی، برگزاری مجمع عمومی سالیانه نظام صنفی کشاورزی استان مازندران بود که با حضور اکثریت اعضاء انجام پذیرفت.

عکس ها: روابط عمومی تعاون روستایی استان مازندران