تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه کارگروه چالشهای نظام صنفی كشاورزی در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد

جلسه کارگروه های بررسی مشکلات نظام صنفی كشاورزی در استان سیستان و بلوچستان با تسهیلگری نمایندگان دفتر امور تشکل های کشاورزی با حضور اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی و رؤسای ادارات تعاون روستایی شهرستانهای جنوب استان سیستان و بلوچستان در چابهار برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، اعضای شركت كننده در این جلسه به سه گروه تقسیم شدند و در قالب سه كارگروه كه در آن فضای لازم برای ارائه نظرات توسط همه افراد شركت كننده فراهم گردید، نسبت به بررسی مسائل و مشكلات نظام صنفی كشاورزی و ارایه راهكارها اقدام نمودند.

در ارائه اهم مسائل و مشكلات نظام صنفی و راهكارهای مربوطه، موارد زیر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

مسأله: باورمندی بسیار ضعیف نظام صنفی هم در حوزه مدیران و دولتی ها و هم در حوزه  كشاورزان و حتی اعضای هیأت مدیره ها /راهكار: معرفی نظام صنفی و توجیه مدیران استانی و شهرستانی در جلسات و شوراها، ابلاغ استانی ابلاغیه وزیر به دستگاههای ذیربط

مسأله: نامشخص بودن و تعریف نشدن نوع حمایت و همراهی كه جهادكشاورزی باید با نظام صنفی انجام دهد/ راهكار: توجیه مدیران و كارشناسان شهرستانی جهادكشاورزی نسبت به كاركرهای نظام صنفی، تعریف نوع حمایتها و اقدامات جهادكشاورزی شهرستانها از نظام صنفی

مسأله: محدویت در منابع مالی و دریافتی های نظام صنفی برای انجام اولیه امور بویژه در در شهرستانهایی كه تعداد اعضای نظام كم است/راهكار: حمایت وپژه جهادكشاورزی برای افزایش تعداد اعضای نظام و الزام به داشتن پروانه برای دریافت خدمات

مسأله: نداشتن مكان مناسب برای دفتر نظام صنفی در بعضی شهرستانها/راهكار: پیگیری تأمین محل مناسب برای نظام توسط تعاون روستایی از طریق جهادكشاورزی یا فرمانداری

مسأله: با وجود دلالان در مناطق كشاورزی استان نظام صنفی تاكنون نتوانسته است در مدیریت این حوزه تأثیر بگذارد،/راهكار: پیگیری همراهی و حمایت جهادكشاورزی و فرمانداری با نظام صنفی كشاورزی برای بررسی و تعیین نحوه مدیریت خرید محصولات توسط دلالان

مسأله: جایگاه نظام صنفی برای ادارات عموماً تعریف شده نیست،/راهكار: معرفی مستمر و دایمی نظام صنفی به ادارات با بهره گیری از روشهای مختلف اطلاع رسانی و همچنین حضور در جلسات اداری آنها با حمایت و همراهی تعاون روستایی.

مسأله: اعضا حضور فعالی در مجامع عمومی ندارند، مراجعه برای عضویت ضعیف است،/راهكار: اطلاع رسانی به روشهای مختلف برای حضور اعضا در مجامع.

مسأله: شناخت كافی از نظام صنفی در میان مدیران و كاركنان بخش های مرتبط به نظام صنفی وجود ندارد/راهكار: اطلاع رسانی و معرفی مستمر نظام صنفی كشاورزی با روشهای مختلف اطلاع رسانی، پیگیری امور و وظایف توسط نظام صنفی و گسترش آن به حوزه های مختلف، بهره گیری از تجارب نظامهای موفق.

جدی گرفتن برگزاری مجامع و رعایت مقررات آن بر اساس دستورالعمل

در ادامه گردهمایی نحوه برگزاری مجامع عمومی و شرایط كلی به حد حساب رسیدن رسمیت جلسات توسط آقای كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشکل های کشاورزی تشریح شد. وی اعلام داشت: رسمیت جلسات مجمع عمومی در نوبت اول با حضور حداقل نصف بعلاوه یك نفر، در نوبت دوم با حضور حداقل یك سوم واحدهای صنفی عضو، در نوبت سوم با حضور یك پنجم واحدهای صنفی عضو رسمیت می یابد. ترتیب دعوت، تجدید دعوت و حد نصاب لازم مجمع عمومی فوق العاده همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر می باشد. رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشكلها بر جدی گرفتن برگزاری مجامع و رعایت مقررات آن بر اساس دستورالعمل تهیه شده تآكید كرد.

شیوه های كم هزینه اطلاع رسانی و آموزش

آقای شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكلها در ادامه جلسه با بیان ضرورتهای تشكیل نظام صنفی در بخش كشاورزی، نحوه تكمیل پروانه فعالیت را بطور كامل تشریح كرد. وی در ادامه به ارائه توضیح در باره شیوه های كم هزینه اطلاع رسانی و آموزش برای آشنایی حاضران جلسه پرداخت. برخی از موارد مورد اشاره عبارت بودند از: تهیه و تولید انواع مكتوبات و انتشارات اطلاع رسانی، ایجاد سایت و وبلاگ، بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی، بهره گیری از مراسم مناسبتی، عمومی و فرصتهای مختلف اجتماعات مردمی، نصب تابلو و بنر در سطح شهر و روستا، بهره گیری از اماكن عمومی، استفاده از اعضای علاقمند، مصاحبه و یا ارائه مطلب، یادداشت و مقاله برای انتشار در در روزنامه ها، نشریات و وب سایت ها، اطلاع رسانی در رادیو و تلویزیون، مكاتبه، اطلاع رسانی از طریق درج آرم و پیامها بر روی خودروها و وسایل نقلیه، برگزاری مراسم های كم هزینه در روستاها، بهره گیری از رسانه های انبوهی و جمعی و مشاوره