تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    همراه با اقدامات تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی استان ها در تعامل با جهاد کشاورزی و استانداری

استان گیلان

با پیگیری مسئول امور تشکل ها و نظام های صنفی تعاون روستایی استان گیلان و در راستای تسهیل هماهنگی تعاملات نظام های صنفی کشاورزی، اخیرا جلسات مشترکی با حضور نظام های صنفی و مدیریت جهاد کشاورزی استان گیلان و مرکز استان به همراهی مدیر تعاون روستایی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، مصوبات و تاکیدات ارائه شده در این جلسات چنین بود:

1- تاکید گردید مجموعه جهاد کشاورزی و سایر سازمان ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانک کشاورزی، برق منطقه ای و آب منطقه ای با توجه به ارتباط کاریشان مساعدت و همکاری لازم را با نظام صنفی کشاورزی بر اساس ضوابط اعمال نمایند.  

2- نظام صنفی کشاورزی جلسات تخصصی مربوط به حوزه های مختلف کشاورزی در سطح استان با سرپرستی تعاون روستایی با ادارات کل شیلات و سازمان تامین اجتماعی و شرکت برق و سایر ادارات ذیربط داشته باشد.

3- جهت آشنایی بیشتر افکار عمومی و کشاورزان با نظام صنفی کشاورزی مقرر گردید از امکانات و فرصت های رسانه ای سازمان جهاد کشاورزی استان در تولید برنامه های دیداری و شنیداری برای پخش استانی یا سراسری توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، بهره برداری های لازم به عمل آید.

4- با عنایت به اهمیت موضوع، مقرر گردید نظام صنفی کشاورزی در صدور پروانه فعالیت حداكثر دقت لازم  را به عمل آورده و میزان و سطح فعالیت بهره بردار و کشاورز در برگه پروانه فعالیت صادره، قید نماید.

استان آذربایجان شرقی

با اقدام نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، طی روزهای گذشته جلسه کمیسیون بررسی مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس نظام صنفی کشاورزی استان، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان، نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان به منظور تعیین منبع صادر کننده مجوز مربوط به اخذ تسهیلات روستایی و مناطق کم برخوردار در پرونده متقاضیان تسهیلات در محل سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: در بحث تسهیلات روستایی باید مرجع صدور مجوز برای تاسیس و فعالیت مشخص شود چرا که ما قبلا با نظام صنفی کشاورزی توافقنامه امضا کرده ایم و برخی متقاضیان تسهیلات نیز دارای پروانه فعالیت نظام صنفی هستند. اما در بررسی پرونده ها جهاد کشاورزی پروانه فعالیت را نپذیرفته و اصرار بر اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری دارد.

تقی کرمی تاکید کرد: وقتی جهاد کشاورزی افراد را برای اخذ پروانه فعالیت تایید می کند، چرا هنگام ارائه تسهیلات مخالفت می شود؟

در ادامه عطا اله هاشمی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر این که در داخل محدوده روستاها جهاد کشاورزی پروانه تاسیس و بهره برداری صادر نمی کند، افزود: به اعتقاد ما برای اخذ تسهیلات در محدوده روستاها نیاز به اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری نیست و پروانه فعالیت نظام صنفی کفایت می کند.

بنا بر یکی از مصوبات مهم این نشست، مقرر گردید دارندگان پروانه تاسیس و بهره برداری از جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی موظف به اخذ پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی شوند.

با تشکر از مهندس زوار مسئول امور تشکل ها و نظام های صنفی تعاون روستایی استان گیلان، مهندس ذوالفقاری دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی