تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    ** فراخوان مقاله **

فراخوان مقاله

(به مناسبت 22 مرداد روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی)

نظام صنفی کشاورزی؛ تحول در ساختارها در دهه دوم فعالیت

دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه تشکل ها و صنوف بخش کشاورزی در نظر دارد تا از طریق فراخوان دریافت مقاله در موضوع نظامهای صنفی کارهای کشاورزی با تمرکز بر رویکردهای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و شیوه های بهبود فعالیت ها و اثر بخشی امور بستری مناسب جهت هم اندیشی و تبادل اطلاعات، ارایه ایده ها و تجارب فنی و اجرایی فعالان این فراهم نماید.

در همین راستا از تمامی کارگزاران و کارشناسان بخش دولتی، اعضای هیات مدیره نظامهای صنفی کشاورزی، کشاورزان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و تمامی علاقمندان در اقصی نقاط کشور دعوت به عمل می آید دستاوردهای دانشی، تجربی، فکری و راهبردی خود را در این حوزه در قالب مقاله ارائه نمایند.

*اهداف:

بررسی چالش ها و سیاست های اجرایی و عملیاتی در حوزه نظام صنفی کشاورزی؛ تبیین شرایط و الزامات استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ بررسی تأثیر نظام صنفی کشاورزی در توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی.

*محورها

-نظام صنفی کشاورزی ارزیابی وضعیت ده ساله (در حوزه ها و زمینه های مختلف به صورت کلی یا موردی)

-دستاوردها و نقاط قوت، چالش ها و نقاط ضعف(گذشته و پیش رو) نظام صنفی کشاروزی

-فرصتها و رویکردهای جدید نظام صنفی کشاورزی

-تأثیرگذاری نظام صنفی کشاورزی در توسعه کشاورزی و بهبود کمی و کیفی تولیدات بخش

-ارزیابی و توسعه تعاملات نظام صنفی کشاورزی (با اعضا و سایر ذینفعان و با نهادها و دستگاههای مرتبط)

-ارزیابی فرآیند ارائه خدمات و انجام فعالیتها در نظام صنفی کشاورزی

-نحوه و شیوه های اجرای آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی(ساختار اصلاحی و جدید)

-ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی (الزامات و زمینه سازی استقرار)

-پیش بینی پیامدهای استقرار ساختار جدید در نظام صنفی کشاورزی

-شیوه های تعامل دستگاههای اجرایی و نظام صنفی کشاورزی در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی

-تجارب توسعه آموزش و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی اعضا و ارکان و کارکنان نظام های صنفی کشاورزی

-و سایر موارد مرتبط با نظام صنفی کشاورزی        

 *برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه نظام صنفی کشاورزی به پایگاه اطلاع رسانی تشکلها و صنوف کشاورزی مراجعه فرمایید.

 *مقالات ارائه شده بین 7 تا حداکثر12صفحهA4 در قالب فایل ورد با متن قلم لوتوس14 و عناوین سرفصلها با قلم لوتوس12Bold نوشته شوند. سرفصل های مقاله تنظیمی علاوه بر سرفصل های متناسب با موضوع مشتمل بر "عنوان، اسامی نویسنده یا نویسندگان، چکیده، مقدمه، بیان مسأله(اهمیت و ضرورت)، روش جمع آوری اطلاعات(روش تحقیق)، تبیین نظری موضوع یا پیشینه، نتیجه گیری و پیشنهادها و فهرست منابع باشد.

*مهلت ارسال مقالات تا 22 مرداد ماه 1399 می باشد.

* مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی منتشر خواهند شد و به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

*به مقالات برگزیده جوایز نفیس و ارزنده ای تعلق خواهد گرفت و در فصلنامه تعاون و روستا نیز منتشر خواهند شد.

*ارسال مقاله:

فایل ورد مقالات تهیه شده به پست الکترونیک دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد به آدرسtashakolha@corc.ir  ارسال گردد. تلفن همراه برای تماس یا اطلاع رسانی ضروری در ایمیل ارسالی ذکر شود.

در صورت نیاز با تلفن: 88383067-021 ؛ 88383068-021دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد تماس حاصل فرمایید.