تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نگاهی به فعالیت های اخیر تعدادی از نظام های صنفی كشاورزی: تلاش، دانش، توانمندی

شاید در نگاه بیرونی، محور امور و فعالیت های نظام صنفی كشاورزی،اغلب در صدور پروانه فعالیت صنفی و شغلی خلاصه شود اما این همه ماجرا نیست!

نظام صنفی كشاورزی به علت ماهیت متفاوت با همه تشكل ها، تعاونی ها و نهادهای در بخش كشاورزی و اینكه در بخش ساختار با حضور مستقیم كشاورزان و بهره برداران شكل گرفته است دارای ماموریت ها و كاركردهایی گسترده از لحاظ نوع و حوزه فعالیت در ارتباط با مسائل مختلف عموم كشاورزان می باشد.

در طی این چند سال گذشته از زمان شكل گیری نظام صنفی كشاورزی شاهد بوده ایم كه به مدد تلاش های پیگیر و متعهدانه، ابتكارات و خلاقیت های مدیریتی، برنامه ریزی و نیز وجود(ایجاد)انگیزه های كاری در برخی نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها در جهت رفع موانع مربوط به كشاورزان و بخش كشاورزی كشور گام های در خور و مثبتی برداشته شده است كه در ادامه راه نیز نیاز به تقویت و استمرار این عوامل موثر فوق الذكر احساس می شود.

مطلب حاضر نگاهی مختصر به فعالیت ها و تجارب مفید كاری اخیر در برخی نظام های صنفی كشاورزی دارد. بدون شك همراه با نظام های صنفی كشاورزی كه نامشان در ذیل می آید دیگر نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها نیز هستند كه با اقدامات قابل توجه خود توانسته اند در جهت دفاع از منافع و حقوق اعضاء و كشاورزان برآیند. پس منتظر ارسال گزارش فعالیت های دیگر نظام های صنفی برای این پایگاه اطلاع رسانی هستیم.

... ... ... ... ... ... ...

1-آموزش:

الف- برنامه ریزی و اقدام نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر به منظور برگزاری کارگاه آموزشی علمی پرورش و شناخت بیماریهای زنبور عسل  با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان. محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.

ب- برگزاری دوره آموزشی دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور مدیران تعاون روستایی استان، هیئت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و دبیران اجرایی شهرستانها. برخی از مباحث مطرح شده: لزوم عمل به اساسنامه و دستور العملها به ویژه دستورالعمل برگزاری مجامع، ضرورت تعامل با بانک کشاورزی به جهت  تایید پروانه نظام صنفی، در شهرستان ارومیه دوره های آموزشی-ترویجی مختلف از طریق نظام صنفی در روستاها و مراکز خدمات شهرستان برگزار شده است.

2-فرهنگی

الف- اجرای طرح جمع آوری ماهیان قرمز و سبزه سفره های هفت سین در روز طبیعت( 13 فروردین 94 ) در خیابانهای شهر از سوی نظام صنفی كشاورزی شیروان استان خراسان شمالی با مشاركت شورای اسلامی و شهرداری شیروان

ب- برگزاری جشن شکوفه های آلبالو، با مشارکت نظام صنفی کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز در این شهرستان (یازدهم اردیبهشت 94) / هماهنگی برای تهیه گزارش رادیویی (برنامه رادیویی دهكده) با پیگیری نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی / برگزاری دومین جشنواره شكوفه های گیلاس در منطقه گوژنوی حیطه زشك، به همت نظام صنفی كشاورزی طرقبه شاندیز 

 

ج – برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جشنواره توت فرنگی وذرت شهرستان سیمرغ از سوی نظام صنفی كشاورزی شهرستان (بهار و تابستان 94)

3-پیگیری برای حل مشكلات

-          سوخت

پیگیری نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی برای حل مشكلات سوخت بخش كشاورزی در جلسه مسئول امور تشكل های استان خراسان رضوی و رئیس نظام صنفی كشاورزی استان با دبیر كمیته سوخت استانداری خراسان رضوی(نكته: تاكید وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر پیگیری بحث سوخت بخش كشاورزی از سوی نظام صنفی كشاورزی - تجربه:برنامه ریزی و حضور توامان رئیس نظام صنفی كشاورزی استان - مهندس موسوی نژاد- و مسئول امور تشكل های استان- مهندس اسپلانیان- در جلسات كه تاكنون منجر به اقدامات اثر بخش و قابل توجه در جهت حل مشكلات اعضاء و كشاورزان استان شده است.)

-          بیمه

تشكیل جلسه نظام صنفی كشاورزی آذربایجان شرقی با تامین اجتماعی استان با موضوع بررسی بندهای پیشنهادی نظام صنفی در خصوص یکسان سازی اجرای قانون بیمه کارگران کارگاههای کشاورزی مشمول معافیت کارفرمایی. ابلاغ بخشنامه یکسان سازی بیمه کارگران کشاورزی کارگاههای کشاورزی زیر 5 نفر کارگر از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان / در پی تلاش ممتد و برگزاری جلسات متعدد نظام صنفی كشاورزی استان با مسولین تامین اجتماعی

4-رفاهی

الف- ارائه خدمات رفاهی زیارتی مشهد مقدس برای کشاورزان عضو نظام صنفی کشاورزی وکارگران بیمه شده/ رزرو هتل و عملیات مالی با اقدام و هماهنگی نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیمرغ استان مازندران(تخفیف ویژه اقامت در یكی از هتل آپارتمان های مشهد- اقامت به همراه شام ونهار وصبحانه ، یک شب 27000 تومان)

ب- تفاهم نظام صنفی كشاورزی شهرستان چایپاره استان آذربایجان غربی با شرکت سایپا به منظور فراهم آمدن زمینه خرید قسطی وانت سایپا برای اعضاء نظام صنفی كشاورزی شهرستان

5- خدمات

الف -تجهیز تمامی نظام های شهرستانهای استان آذربایجان شرقی به نرم افزار نظام صنفی کشاورزی به همت نظام صنفی کشاورزی شهرستان شبستر /برخی از مشخصات نرم افزار: ثبت اطلاعات شناسنامه ای اعضا، اطلاعات فعالیتی و تولیدی اعضا، صدور و تمدید و ابطال پروانه فعالیت و چاپ پروانه و کارت عضویت / اخذ گزارش های مالی، صدور، تمدید و ابطال پروانه و ....

 

 

ب- پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی آذربایجان شرقی در همه شهرستانها

   - پلاک گذاری وصدور کارت شناسایی350تراکتور در شهرستان فاروج خراسان شمالی با اقدام نظام صنفی كشاورزی شهرستان و برگزاری مراسم مربوط درحضور فرماندار، رئیس جهادکشاورزی شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی، معاونت فرمانداری، مسئول ماشین آلات کشاورزی استان، و مقامات ارشد راهنمایی ورانندگی.

6-هماهنگی

هماهنگی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی برای برگزاری اولین نشست برنامه ریزی جهت خرید توافقی محصول گیلاس شهرستان طرقبه شاندیز در سال ۹۴ در محل دفتر نظام صنفی کشاورزی شهرستان / خرید توافقی محصول گیلاس در ۶ پایگاه در سطح شهرستان طرقبه شاندیز انجام خواهد شد.

7-تشكیل جلسات

الف-نشست هیات مدیره و دبیران اجرایی استان آذربایجان غربی با مدیر سازمان تعاون روستایی استان. برخی مباحث و مصوبات:لزوم تعامل بیشتر نظام صنفی کشاورزی استان با ادارات و سازمان تعاون روستایی استان/ دبیران اجرایی لازم است تا مشکلات خود را به موقع انعکاس دهند تا سازمان تعاون روستایی ضمن تعامل با سایر نهادها و ارگانهای مربوطه زمینه حل این مشکلات را فراهم آورد./ لزوم برگزاری به موقع مجامع عمومی شهرستان/ تلاش برای  عمل به اساسنامه و آئین نامه ها و دستورالعمل ها

ب- نشست هیات مدیره و دبیران اجرایی استان آذربایجان غربی با مدیر سازمان جهاد كشاورزی استان. از مباحث: لزوم ابلاغ اعتبار پروانه نظام های صنفی به ادارات کل و بانک های استان و مدیریت های شهرستانها از سوی مدیر جهاد كشاورزی استان/ یكی از مصوبات: مقرر گردید کلیه کشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی شهرستانها از طریق مدیریت های سازمان جهاد کشاورزی ترغیب گردند. لذا در این راستا خدمات با ارائه پروانه نظام صنفی انجام شود.

 

ج- حضور فرماندار سیرجان در جلسه هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیرجان/ در این جلسه مقرر شد كه از نظام صنفی كشاورزی شهرستان در جلسات مرتبط با بخش كشاورزی دعوت به عمل آید . نظام صنفی كشاورزی سیرجان از نظام های پیشگام كشور در بحث افتتاح هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بوده است.

 

 

 

 

د- اقدام مدیریت سازمان جهاد كشاورزی استان البرز برای تشكیل جلسه شورای هماهنگی تشکل های استان در سال 94. حاضران: رئیس سازمان تعاون روستایی ایران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونتها و مدیریت های تابعه، معاون فنی و اجرایی و مدیر کل محترم دفتر تشکلهای کشاورزی، سرپرست تعاون روستایی استان و کارکنان ستادی و شهرستانی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان، مدیر امور شعب بانک توسعه و تعاون استان، مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی استان، مدیر کل دامپزشکی استان، اعضای محترم هیأت مدیره و مدیران عامل نظام های صنفی کشاورزی واتحادیه ها و شرکت های تعاونی استان.

برخی از مصوبات این جلسه عبارت است از: مشکلات صاحبان چاههای غیر مجاز در جلسه ای با حضور رئیس جهاد استان، مدیر آب منطقه ای استان، مدیرسازمان تعاون روستایی استان، مدیر آب و خاک استان و نظام صنفی استان پیگیری گردد./ مشکلات تشکل ها در بانک ها (کشاورزی، توسعه تعاون و ...) در جلسات با حضور نمایندگان تشکل ها، نظام صنفی و بانک ها پیگیری گردد.... دانلود متن صورتجلسه

* برای دریافت اطلاعات كامل گزارش ها به این پایگاه های اینترنتی مراجعه نمایید:

ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی - نظام صنفی كشاورزی طرقبه شاندیز - نظام صنفی كشاورزی شهرستان شیروان، خراسان شمالی - نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی - نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی - نظام صنفی كشاورزی شهرستان سیمرغ، مازندران - نظام صنفی كشاورزی شهرستان شبستر، آذربایجان شرقی