تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

با خبر شدیم كه پدر گرامی آقای محمود زارع محمودآبادی، خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور و عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی مهریز استان یزد به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان، شكیبایی آرزو داریم.

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی