تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در برنامه تلویزیونی شبكه بازار:اهمیت نظام صنفی در اهمیت بخش كشاورزی است

نظام صنفی كشاورزی، موضوع برنامه روز سوم مرداد ماه برنامه تلویزیونی مجله كشاورزی شبكه بازار بود كه با حضور مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام گرفت. دكتر عبدالرضا مسلمی در این گفت و گو، از ظرفیت های نظام صنفی و این كه چه كمك هایی می تواند به بخش كشاورزی و كشاورزان داشته باشد؛ كاركردهای اجتماعی و اقتصادی نظام صنفی؛ ویژگی نظام صنفی در مقایسه با سایر تشكل ها، اصناف شهری و صنف كشاورزی، انتظارات از نظام های صنفی، آخرین وضعیت آیین نامه اصلاحی نظام صنفی كشاورزی در هیات دولت گفت. گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی از این برنامه در ادامه می آید.

نظام صنفی و بخش كشاورزی

برای اینكه اهمیت نظام صنفی را بهتر توضیح دهیم باید به اهمیت بخش كشاورزی نگاهی داشته باشیم.بخش كشاورزی در كشورمان علیرغم همه محدودیت های پیش رو از ظرفیت بسیار بالایی برای تامین امنیت غذایی برخوردار است و خوشبختانه در وضع موجود حدود 90 درصد از امنیت غذایی را بخش كشاورزی و تولیدكنندگان داخلی بر عهده دارند. ما در كنار تولید، تولیدكننده را هم مد نظر قرار داده ایم و اهمیت تولیدكننده در این موضوع نهفته است كه حدود 14 درصد از مشاغل كشور را شاغلین و فعالان بخش به خودشان اختصاص داده اند. طبق سرشماری سال 90 بیش از چهار میلیون بهره بردار مستقیم داریم كه در بخش كشاورزی فعالیت می كنند و اگر حدود 2 تا 3 میلیون نفر كه غیرمستقیم در ارتباط با بخش كشاورزی ارتزاق و فعالیت می كنند و در زمینه تامین نهاده ها، فرآوری و بسته بندی و بازار كشاورزی فعالیت می كنند را لحاظ كنیم، مشخص می شود كه اهمیت بخش كشاورزی به چه میزان است.

تشكیل نظام صنفی نیازی به قدمت كشاورزی ایران

وزارت جهاد كشاورزی همواره برنامه های مختلفی را برای افزایش ظرفیت تولیدكننده و حمایت از تولیدكننده داشته است، و تلاش كرده به شیوه های مختلف از تولید كنندگان در فرآیند برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش كشاورزی استفاده بیشتری ببرد. در كنار این، اگر ما به سایر مشاغل كشور نگاه كنیم در مشاغلی كه در حوزه خدمات و صنعت فعالیت در حال فعالیتند شاهد این بوده ایم كه از حدود 40 تا 50 سال قبل تمامی فعالین حوزه های اقتصادی بنا بر همگنی شاغل و نوع شغل آنها دارای یك تشكیلات صنفی بوده اند تا از طریق آن بتوانند با دولت تعامل بیشتری داشته و بتوانند نسبت به تامین و پیگیری منافع و حقوق افراد شاغل خود اقدام كنند. این خواست قدیمی و نیاز كهنی بوده است كه در بخش كشاورزی هم وجود داشته است. خوشبختانه این اتفاق در سال 1380 با تدوین و استقرار نظام صنفی كشاورزی در ایران به موجب قانونی كه در مجلس تصویب شد، فراهم آمد و وزارت جهاد كشاورزی مكلف به استقرار نظام صنفی با كمك سایر دستگاه ها شد.

نظام صنفی؛ ارتقای سرمایه اجتماعی در بخش كشاورزی و جامعه روستایی

در باره این كه نظام صنفی از چه ظرفیت هایی برخوردار است، ما باید برگردیم به همان ظرفیتی كه كشاورزان در تولید دارند. تولید كننده ما در حوزه های مختلفی فعالیت می كند و علاوه بر دارا بودن توانایی تولیدی و فنی، نظرات، مهارت ها، ‌ایده های مهمی برای اداره و مدیریت بخش كشاورزی هم دارند. كما اینكه تمام تلاش وزارت جهاد كشاورزی و سازمان های وابسته از جمله سازمان مركزی تعاون روستایی ایران به نوعی پاسخگویی به نیاز تولیدكننده و تسهیل در امور تولید بوده است.

ما از طریق نظام صنفی كشاورزی این مشاركت را عملیاتی كردیم و امروزه با شكل گیری نظام صنفی در 410 شهرستان و در همه استان های كشور، ‌این ساختار ایجاد شده است، در واقع عمده ترین ظرفیت نظام صنفی به نوعی نظم بخشی به تولیدكنندگان و هویت بخشی به مشاغل بخش كشاورزی است كه این امر می تواند در ارتقای سرمایه اجتماعی در بخش كشاورزی و در جامعه روستایی به ما كمك كند.

نظام صنفی؛ عملیاتی شدن سیاستهای بخش كشاورزی

در سه سال گذشته با پیگیری های انجام یافته توسط نظام های صنفی، خوشبختانه تاكنون نزدیك به 700 هزار نفر از بهره برداران به طور مستقیم در نظام صنفی عضو شده اند و حدود 500 هزار نفر پروانه فعالیت دریافت كرده و سالانه تمدید می كنند. نظام صنفی در تلاش است با كمك نهادهای مشاركتی و از جمله جهاد كشاورزی بتواند استانداردهای شغلی و آموزشی بهره برداران را تعریف و طراحی كند و خواسته هایی را كه وزارت جهاد كشاورزی از این تشكل دارد را بتواند عملیاتی كند. یكی از ماموریت های نظام صنفی این است كه بتواند با اقتصادی تر كردن بخش كشاورزی و جلب سرمایه گذاری های مختلف بتواند سطح اشتغال را نه تنها حفظ بلكه ارتقاء هم بدهد.

نظام صنفی؛ در كنار جهادكشاورزی

ما معتقد هستیم كه نظام صنفی، همه كاركردهای تعریف شده در بخش كشاورزی اعم از كاركردهای اقتصادی،‌ زیست محیطی،‌ اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و سیاستی را می تواند به دنبال داشته باشد. به هر حال از سال های دور كشاورزان به دنبال این بودند كه چگونه مطالباتشان را با بخش های مختلف دولتی - نه تنها وزارت جهاد كشاورزی- بتواند دنبال كنند. دست اندركاران وزارت جهادكشاورزی لازم است به این اعتقاد برسندكه نظام صنفی در كنارشان است و نه در مقابلشان. نظام صنفی به عنوان یك بازوی اجرایی و كمكی برای جهاد كشاورزی می تواند همه مطالباتی كه بسیاری از پاسخگویی اش به سایر دستگاه ها بر می گردد را دنبال كند. با حضور نظام صنفی بعد از سال ها توانسته ایم صدای صنفی كشاورزان را به طریق مختلف به اطلاع همه برسانیم.

نظام صنفی؛ افتخار به كشاورز بودن

آن چیزی كه نظام صنفی الان دنبال می كند این است كه هویت از دست رفته كشاورز را به نوعی برگرداند؛ این موضوع كه كشاورزان، افتخار كنند كه در كار تولید و در مزرعه در حال فعالیت هستند نیازمند تعریف بخش زیادی از نیازمندی ها و مطالبات اجتماعی است كه كشاورزان را می تواند نسبت به ادامه فعالیت های كشاورزی مجاب كند. نمونه آن تلاش گسترده ای است كه وزارت جهاد كشاورزی و نظام صنفی برای گسترش پوشش بیمه ها نظیر بیمه تامین اجتماعی و همچنین بیمه اجتماعی كشاورزان و روستاییان داشته می تواند امید انگیزی كشاورزان را برای حضور در بخش را فراهم كند.

نظام صنفی كشاورزی؛ نظم بخشی به تولید و بازار كشاورزی

از نظر اقتصادی، نظام صنفی كشاورزی مثل سایر اصناف وظیفه اش این است كه هم فرآیند های تولید را با كمك دانش فنی یی كه وجود دارد بتواند اصلاح كند. بر اساس ابلاغیه ای كه اخیرا وزیر جهاد كشاورزی ابلاغ نمودند نظم صنفی باید بتواند از طریق اصلاح الگوی كشت، یك نظم بخشی به تولید هم بدهد و این نظم بخشی به تولید می تواند بازار محصولات كشاورزی را هم تنظیم كند. در كنار این، یكی از حوزه های فعالیت نظام صنفی، كمك به دولت برای تعیین قیمت های واقعی محصولات كشاورزی است تا بتواند در زنجیره بازار مداخله كند و مثل سایر اصناف كشور بتواند هم به خدمات گیرنده و هم به مصرف كننده و هم به تولیدكننده كمك كند كه در یك تعادل دو سویه بتوانند یك فرآیند اقتصادی برد-برد را دنبال نماید.

 

وظایف قانونی و خطیر نظام صنفی

در سه سال قبل جدای از این كه مسائل اجرایی نظام صنفی را دنبال می كنیم تمام تلاشمان بر این بوده كه در قانونگذاری هایی كه در كشور در ارتباط با بخش كشاورزی صورت می گیرد بتوانیم جایگاه نظام صنفی را بهبود ببخشیم. در قانون تمركز یا انتزاع بخشی از وظایف بازرگانی و تجاری بخش كشاورزی به وزارت جهاد كشاورزی، سعی كردیم كه جایگاه نظام صنفی را هم در قانون و هم در آیین نامه های اجرایی آن افزایش دهیم. امروز نظام صنفی به عنوان شریك اصلی وزارت جهاد كشاورزی در تنظیم تولید و بازار محصولات كشاورزی است. این تنظیم بازار صرفاً به معنای عملیات تجاری نیست؛ و آن را شبكه های اقتصادی انجام می دهند. نظم دهی به سازمان تولید و تولیدكننده و همچنین حمایت از تولیدكننده برای تداوم تولید و آموزش وظیفه مهمی است كه نظام صنفی برعهده دارند.

توجه به تقویت ساختار درونی نظام صنفی

چیزی كه از رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و دوستانمان در نظام های صنفی می خواهم در واقع اصلاح ساختار درونی نظام صنفی است تا بتوانند سطح تعاملشان را هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی داشته باشند. در سطح افقی نظام صنفی با اعضاء و دستگاه های دولتی و دستگاه های حامی اش حتما باید تعامل روزمره داشته باشد. همین طور بهتر است ارتباطات طولی را تقویت كنند؛ از همدیگر حمایت كنند و امید است با اصلاحاتی كه در آیین نامه نظام صنفی كشاورزی مد نظر است بتوانیم آن ساختارهایی كه در پایین دست نظام صنفی شهرستان بتوانند آنها را هم عملیاتی كنند.

اثبات شاغل بودن كشاورز فقط با یك پروانه فعالیت

ماموریت اصلی نظام صنفی كشاورزی، ارتقاء جایگاه كشاورز در نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری، مدیریتی و اداره امور كشور بوده است. ما به دنبال این هستیم پروانه ای كه به كشاورز داده می شود و حاوی اطلاعات كاملی از وضعیت مزرعه اش، خود كشاورز و ظرفیت تولید اوست، به عنوان یك مدرك معتبر شغلی برای دریافت خدمات از سایر دستگاه ها شمرده شود. ما بارها شاهد این بوده ایم كه كشاورزان ما به دلیل سنتی بودن و نداشتن اسناد معتبر ملكی و شغلی در مراجعه به ادارات دولتی با مسائل و مشكلات مختلفی مواجه می شوند. برای گرفتن حداقل تسهیلات، بایستی به دنبال این موضوع باشند كه خودشان را اثبات كنند كه كشاورز هستند. امروز این پروانه می تواند جایگزین خوبی برای همه اسناد و ملاكی باشد برای كشاورزی كه می خواهد خود و شغلش را اثبات نماید. البته ما اول راه هستیم. سه سال است كه نظام صنفی كشاورزی تشكیل شده است و پروانه فعالیت صادر می كند. برای این كه پروانه، اعتبار معنوی اش را كسب كند، هم نظام های صنفی، هم كشاورزان و هم دستگاه های دولتی احتیاط می كنند و این اتفاق در حال انجام است.

ما امروز در سطح شهری مواجهیم با این كه فردی كه متهم است در محاكم انتظامی یا دادگاه ها با گذاشتن پروانه كسب می تواند برای مدتی برای دفاع شخص از حقوقش اقدام نماید. در بخش كشاورزی این اتفاق برای پروانه های فعالیت در ابتدای راه است. حدود 85 درصد از كشاورزان ما مجوز قانونی برای فعالیت كشاورزی ندارند. به طور ارثی پدرشان كشاورز بوده است و حالا پسرش هم كشاورز شده است؛ برای ادامه كار امید است كه آن اعتبار را با خودش به ارمغان بیاورد. همین نامه ابلاغی اخیر وزیر جهاد كشاورزی مورخ 6/4/94 به نوعی تایید نظام صنفی و پروانه های صادره آن است و در این نامه تاكید شده است كه نظام صنفی با اهداف نظم بخشی به كشاورزان، دفاع از حقوق كشاورزان و كمك به دست اندركاران بخش كشاورزی به عنوان تامین كنندگان آمار و اطلاعات واقعی بخش كشاورزی عمل می كند.

تعدد و تكثر تشكل ها در بخش كشاورزی

از حدود 16 كانال حقوقی و قانونی كه امكان ایجاد نهادهای مشاركتی وجود دارد ما از 14 مورد آن استفاده كرده ایم. به عبارت دیگر حدود 14 قالب و نوع تشكل در بخش كشاورزی فعالیت می كنند. این امر به چند موضوع بر می گردد. یكی گسترده بودن سطح اراضی و فعالیت های كشاورزی، تعداد زیاد موضوع و محورهای بخش كشاورزی و همین طور تنوع در تولیدكنندگان است كه ما با اَشكال مختلف تعاونی ها، اتحادیه ها، شركت های سهامی زراعی، كشت و صنعت ها در حوزه های اقتصادی مواجه هستیم كه هر كدام از اینها در چارچوب قانونی تشكیل شده اند و بر اساس مرامنامه و اساسنامه شان فعالیت می كنند. ما كتمان نمی كنیم كه بسیاری از فعالیت های آنها ممكن است همپوشانی داشته باشند و بر اثر مرور زمان سازمان مركزی تعاون روستایی و جهاد كشاورزی در تلاشند كه این اصلاحات را در حوزه اقتصادی برای تشكل ها تعریف كنند.

در كنار تشكل های اقتصادی، ما شاهد هستیم كه نهادهای مختلف تشكل های اجتماعی، ‌مردمی و صنفی هم شكل گرفته اند. بخش زیادی از این تشكل ها زمانی بوده است كه ما خلاء تشكیل نظام صنفی كشاورزی را داشتیم و در دهه 60 و 70  با استفاده از قانون كار، قانون احزاب و جمعیت ها كه مجری آنها دستگاه های دیگری هستند ما شاهد شكل گیری تشكل های صنفی دیگری بودیم نظیر انجمن مرتعداران، گاوداران و سایر تشكل ها كه الان با وزارت جهاد كشاورزی همكاری می كنند. درصدد این هستیم كه با اصلاح آیین نامه نظام صنفی،‌ همه این تشكل ها كه در قالب صنفی فعالیت می كنند به زنجیره نظام صنفی متصل شوند.

نظام صنفی كشاورزی، نظام مهندسی كشاورزی

از طرفی بحث تشكل هایی مثل نظام مهندسی كشاورزی و مجمع ملی خبرگان هم هست كه به نظرم هیچ همپوشانی میان نظام مهندسی و نظام صنفی نداریم. ممكن است در یك شهرستان و در یك نقطه ای مساله ای در این مورد داشته باشیم اما به لحاظ فلسفی، ساختاری، ماهیتی و كاركردی این موارد كاملا متفاوت هستند. نظام مهندسی كشاورزی برای بخش كشاورزی بسیار مهم است. ضمن این كه  می تواند به كشاورزان ما كمك كند،‌ به دنبال تامین مطالبات،‌ منافع و مسائل مرتبط با  دانش آموختگان بخش كشاورزی است.در جایی كه نظام صنفی، كشاورزان را ساماندهی و نظم بخش كرده برای ارتقاء‌ دانش اعضاء می تواند از خدمات نظام مهندسی كشاورزی از طریق شركت ها، موسسات در جهت به روز كردن دانش اعضای خود استفاده نماید.

آینده روشن نظام صنفی در بستر  مقررات مترقی تر

ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی را مكلف نموده بود كه نظام صنفی را استقرار دهد و تكلیف كرده بود پس از سه سال این آیین نامه را یك بار مرور بكند و تجارب عملیاتی اش بر آیین نامه را اصلاح نماید. این كار را در یك پروسه مشاركتی با  همفكری و هماهنگی همكاران و نظام های صنفی كل كشور، نهادها و مجامع مختلفی كه در بخش حضور دارند انجام داده ایم. طی هشت جلسه موثر با نمایندگان چندین دستگاه در كمیته فرعی كمیسیون اجتماعی دولت این موضوع بحث شد و این آیین نامه اصلاحات عمیقی را به خودش دیده است و از این به بعد قرار است كه ما علاوه بر نظام شهرستان، اتحادیه های صنفی موضوعی در هشت رشته و در ذیل نظام های شهرستان داشته باشیم. این فرصت انجام فعالیت های صنفیِ تخصصی تری را به نظام صنفی می دهد و همین طور گرایش انجمن های صنفی یی كه با سایر مقررات تشكیل شده اند. این امر یك یكپارچگی و انتظام در نظام را موجب می شود. این آیین نامه هم اكنون در انتظار ورود به كمیسیون اصلی دولت است كه امید داریم مصوب و ابلاغ شود. وزارت جهاد كشاورزی مكلف است كه با كمك سایر دستگاه ها طی شش ماه این آیین نامه را اجرایی كند و اساسنامه ها را با هماهنگی دستگاه های نظارتی كه وجود دارد، تغییر دهد.

گفتنی است میهمانان تلفنی این برنامه آقایان مهندس سید موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مهندس مجتبی مزروعی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی بودند. همچنین آقایان مهندس رضا اداوند میرزایی، گلخانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی شهرستان پاكدشت و عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان تهران و مهندس علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی در بخش گزارشی این برنامه به ارائه نقطه نظرات خود در باره نظام صنفی كشاورزی پرداختند.