تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    مشكلات یك تمدید ساده (دل نوشته یك همكار نظام صنفی كشاورزی شهرستان)

 

من مسئول دفتر نظام صنفی شهرستان در یكی از استان های جنوب غرب هستم. با توجه به این که پروانه های فعالیت نظام صنفی می باید به طور سالانه تمدید شود و بسیاری از صاحبان پروانه تا به این سال برای تمدید مراجعه نداشتند، تصمیم گرفتم تماس تلفنی با این عزیزان را شروع کنم، چرا که اس ام اس را چند بار امتحان کردم اما چندان راه مناسبی نیست. روز اول توانستم با حدود 50 نفر از اعضاء ‌نظام صنفی شهرستان تماس بگیرم و با آنها صحبت کنم. حدود 30 نفر با من خوب صحبت کردند و گفتند: چشم حتما. اما 20 نفری هم با لحن خوبی صحبت نکردند و می گفتند:

 

- اصلا به من بگو ببینم این پروانه به چه درد من می خورد؟!

 

- پول جمع کنید دیگر! فقط بلد هستید از مردم پول جمع کنید. از جان ما چه می خواهید؟!

 

- من برای بیمه تامین اجتماعی، پروانه می خواستم، حالا دیگر کارگر ندارم. برای همین این پروانه دیگر به کار من نمی آید! باطلش کن!

 

من نیز در جواب این عزیزان می گفتم: ببینید! این پروانه ها به شما و شغل شما هویت می دهد. مثلا به جای آن كه ده مدرك از این طرف و آن طرف تهیه كرده و به جایی ارائه كنید تا بگویید من كشاورز هستم با همین یك پروانه، می گویید كشاورز هستید و با امید به خدا در آینده نزدیک نتایج مثبت این هویت بخشی را خواهید دید، کما این که مزیت بیمه تامین اجتماعی و ارائه تسهیلات بانکی و نهاده های کشاورزی و فراهم بودن بستر همکاری آزمایشگاه تجزیه آب و خاک برای آزمایش، هم اكنون مزیت کمی نیز برای شما نیست.

 

اما این عزیزان حرف خود را دوباره تکرار می کردند و من هم ترجیح می دادم که ادامه دهنده بحث نباشم.

 

یك هفته بعد...

 

 اگر جمعه را محاسبه نکنیم، امروز ششمین روزی است که با اعضای نظام صنفی شهرستان تماس تلفنی برقرار می كنم. حدود 250 نفر از 700 نفر را پیش رفته ام.

 

(به جرات می توانم بگویم که اخذ پروانه فعالیت یک عضو نظام صنفی صرفا برای پوشش بیمه تامین اجتماعی، منبع  مناسبی برای رشد نظام صنفی نخواهد بود. نظیر آن است که یك بچه را از دوران بچگی به یك چیزی وابسته کنند و سپس بعد از مدتی از او بگیرند و معتقدم آدمی همیشه از نقطه ای که به آن تکیه کرده است، بدترین افتادن را خواهد داشت. این برداشت شخصی من است که مزیت بیمه تامین اجتماعی، اکنون تکیه گاهی برای نظام صنفی است و نه نظام صنفی تکیه گاهی برای بیمه تامین اجتماعی. این امید را نیز دارم که نظام صنفی برای رشد و قد کشیدن از خوراک خوب و مناسبی برخوردار شود).

 

 

در دو روز اول این تماس های تلفنی، تفکر بعضی از اعضاء مرا اذیت می کرد، اما در این هفته این جمله را از عزیزی شنیدم که قطار تا وقتی ایستاده باشد کسی به آن سنگ اندازی نمی کند، ولی همین که شروع به حرکت کرد سنگ اندازی ها هم شروع می شود. این جمله ذهنم را آرام نگه می داشت. در این هفته هم افرادی بودند که خوب حرف نزدند و واکنش خوبی نسبت به تماس تلفنی نداشتند، اما مهم این است که دیگر ناراحت نمی شوم. هستند افرادی که 15000 تومان در سال هزینه کردند و گویی به جگرشان بسته است، اما روزانه دود چند پاکت کامل سیگار را روانه همان جگر پول دوستشان می کنند که هزینه این پاکت سیگارها در سال چندین برابر این 15000 تومان تمدیدی پروانه فعالیت می شود.

 

امروز یک مورد عذرخواهی داشتیم و گفت که: ببخش آن روز من با شما بد حرف زدم.

 

یک مورد هم داشتیم که جمله ای را که چاپ کرده و به دیوار نظام صنفی نصب کرده بودم را پسندید، وقت گذاشت، آن را خواند، به دلش نشست و یادداشت کرد و رفت. از این کار او لذت بردم، تصمیم دارم آن را برایش چاپ کرده و بر روی اِستند A4 تحویل او نمایم.

 

چند روز بعد ...

 

دیروز، نحوه برخورد اعضایی که می آمدند خیلی خوب بود. حتی از من بابت تماس تلفنی هم تشکر داشتند و می گفتند: خوب شد تماس گرفتید، چون فراموش کرده بودیم.

 

هیات مدیره در سال گذشته تصویب کردند که به اعضاء تخفیف کود آلی ارگانیک ارائه شود كه بعد از تمدید، نامه تخفیف کود آلی ارگانیک و اسید هیومیک را برای آنها می نوشتم. خوشحال می شدند و روبروی خدمات کشاورزی صف کشیده بودند و با خوشحالی می گفتند كه این جا سبد کالای کشاورزی تحویل می دهند(به تعبیر خودشان). خوشحالی آنها من را هم خوشحال می کرد.

 

امروز، هم برخورد درست داشتیم و هم برخورد نادرست. برخوردهای نادرست مربوط می شد به کارفرمایانی که هنوز برای پروانه باغ مربوطه شان بیمه مقرر می شود. از آنجا كه شماره کارفرما را دارم و با کارفرما تماس می گیرم، خود کارفرما به دفتر نظام صنفی آمده بود و نه کارگر او. بیشتر این عزیزان داد و فریاد می کردند که: چه موقع به ما پروانه داده شده؟! اصلا به من پروانه ارائه نشده است! وقتی جوّ کمی آرام شد و با آنها صحبت کردم معلوم شد که کارگر بعد از دریافت پروانه، چیزی به کارفرما ارائه نداده و یا آنها را گم كرده است و این بزرگترین مساله ای است که مزیت تامین اجتماعی می تواند برای تخریب ذهنیت کشاورزان-که به نوعی به خاطر بیمه تامین اجتماعی اسم خود را کارفرما گذاشته اند- ایجاد کند.

 

در مواردی که چند نفر به طور همزمان برای یک پروانه فعالیت، بیمه رد می کنند هم که چیزی نگویم بهتر است؛ من می مانم و این سوال که با چه کسی طرف هستم؟ کارفرما (صاحب پروانه) یا آقایانx , y , z ( بیمه شده ها)؟ از آن جایی که مزیت تامین اجتماعی برای بسیاری هم می تواند خوب باشد (یک مورد داشتیم که با اعتبار پروانه فعالیت باغبانی برادر خانم خود بیمه رد می کرده است و امسال باز نشسته می شود و از برادر خانمش تشکر می کرد).

 

می طلبد که نظام صنفی کشاورزی اندیشه بیشتری در مورد این مزیت داشته باشد و از تمام زوایا قضیه را تحت بررسی داشته باشد. با این امید که این اندیشه به افزایش انگیزه در بین کشاورزان منجر شود.

 

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی: فلسفه راه اندازی انواع تشكل ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی غیردولتی به تقویت احساس تعلق و حضور و مشاركت اعضاء بر می گردد. بدون شك به هر میزان این حضور بیشتر باشد آن تشكل و نهاد، ‌پشتوانه قوی تری برای پیشبرد امور خواهد داشت. یادداشت - گزارش ارائه شده نمونه ای است از تلاش موفق یك نظام صنفی برای ارتباط با اعضاء و زمینه سازی برای حضور و مشاركت آنها. علاوه بر موضوع ذكر شده در این نوشته، توسعه ارتباط با اعضاء‌ توسط نظام صنفی و یا سایر تشكل ها در زمینه های موضوعی دیگر از جمله حضور در جلسات، گردهمایی ها، مجامع عمومی، همیاری ها، اقدامات داوطلبانه و ... تعمیم دهنده و تكمیل كننده این تعامل دو سویه است.