تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    انتخابات سومین جلسه هیات عمومی و دوازدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

سومین جلسه هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی كشور به منظور بررسی سیاست های كلان، ‌برنامه ها، فعالیت ها و انتخاب بازرس نظام صنفی كشاورزی، راس ساعت 11 صبح روز یكشنبه 25/5/94 با حضور اعضای هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی استان های كشور در محل سالن شهیدان نعمتی جم ساختمان وزارت جهاد كشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در جلسه انتخابات هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی كشور كه به منظور انتخاب بازرس نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد، پس از انتخاب هیات رئیسه سنی شامل: خانم علوی از استان هرمزگان به عنوان رئیس، آقای بلوچ زهی از استان سیستان و بلوچستان به عنوان نایب رئیس و آقایان خان محمدی از استان زنجان و محمد صالح محمدی از استان كردستان به عنوان ناظران و آقای مزروعی به عنوان منشی جلسه هیات رئیسه سنی از طرف اعضاء‌ جلسه انتخاب شدند. پس از اعلام نمودن رسمیت جلسه،هر یک از کاندیداها خود را معرفی اجمالی نمودند.  

 با انجام رای گیری و  شمارش آرای ماخوذه در حضور ناظران، خانم سیمین مجیدیان از استان كرمان با 35 رای به عنوان بازرس اصلی و آقای شجاع الدین قربانی از استان مازندران با 14 رای به عنوان بازرس علی البدل نظام صنفی کشاورزی كشور انتخاب شدند.

پس از برگزاری سومین هیات عمومی نظام صنفی کشاورزی كشور، دوازدهمین جلسه انتخابات شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی كشور در ساعت30/14 روز یاد شده با حضور روسای هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی استان های كشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی شامل شورای عالی اصناف كشور و سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و وزارت جهاد كشاورزی با دستور انتخاب رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مركزی برگزار شد.

پس از معرفی چهار نفر به عنوان اعضای هیات رئیسه سنی و اعلام رسمیت جلسه دوازدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی کشور و معرفی داوطلبین سمت ریاست نظام صنفی كشاورزی كشور به ترتیب کسب بیشترین آرای ماخوذه، آقایان محمدشفیع ملك زاده از ‌استان فارس و عطااله  هاشمی از استان آذربایجان شرقی، مسعود اسدی از استان خوزستان و سیدحسین موسوی نژاد از استان خراسان رضوی به ترتیب آراء 17، 17 ، ‌15 ، 15 به عنوان منتخبان رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور انتخاب شدند( كه آقای مسعود اسدی به نفع آقای سیدحسین موسوی نژاد، قبل از اجرای قرعه كشی كناره گیری نمود). این سه نفر به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می شوند و وزیر محترم جهاد كشاورزی یكی از افراد منتخب را به سمت رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور انتصاب و معرفی می نماید.

در ادامه پس از معرفی 5 دواطلب برای سمت نایب رئیسی نظام صنفی كشاورزی كشور و 2 داوطلب خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور، از 36 رای ماخوذه آقای بهروز بذلی از استان تهران با 14 رای به عنوان نایب رئیس و هوشنگ احمدی پور از استان همدان با 8 رای به عنوان علی البدل شورای مرکزی و آقای محمود زارع محمود آبادی از استان یزد با كسب 24 رای به عنوان خزانه دار اصلی و آقای مرتضی مكرمی از استان خراسان شمالی با كسب 11 رای به عنوان خزانه دار علی البدل انتخاب شدند.