تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    وظیفه ذاتی دفتر امور تشكلهای كشاورزی، سازماندهی تولیدكنندگان بخش كشاورزی در قالب تشكلهای قانونی است

وظیفه ذاتی دفتر امور تشكل های كشاورزی، سازماندهی تولیدكنندگان بخش كشاورزی در قالب تشكل های قانونی است و تولیدكنندگان می توانند در قالب تشكل های حرفه ای از لحاظ شغلی حمایت و سازماندهی شوند.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی با بیان این مطلب گفت: وزارت جهاد كشاورزی در چارچوب مقررات و اسناد بالادستی از جمله قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی مكلف است نسبت به سازماندهی كشاورزان در قالب تشكل های متناسب و مورد نیاز بخش، حمایت لازم را انجام دهد.

دكتر عبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: وجود انجمن ها و تشكل های قانونی مربوط به محصولات كشاورزی كه حوزه گسترده ای از فعالان مختلف مربوط به آن محصول را پوشش می دهند، مانع از آن نیست كه كشاورزان برای پیشبرد اهداف شغلی خود اقدام به راه اندازی تشكل حرفه ای ننمایند. از جمله برخی اقدامات همچون تأمین ماشین‌آلات، چانه‌زنی‌ها برای قیمت محصولات و بیمه از جمله فعالیت هایی است كه تشكل های حرفه ای به صورت قانونی و مستمر دنبال می كنند.

وی اظهار داشت: ساماندهی برنج كاران هیچ مغایرتی با روند کاری انجمن‌ها و تشکل‌های موجود در بخش برنج از لحاظ حقوقی ندارد و تنها می‌تواند از تولیدکنندگان حمایت‌های بیشتری داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی گفت: در نظر داریم تا با تشكیل كانون برنج كاران استانی در راستای وظایف قانونی و به منظور ارتقای سطح بهره وری به شاغلین حوزه برنج كمك نماییم. از سازمان تعاون روستایی استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خوزستان و فارس درخواست شده است که مشارکت‌های لازم را برای سازماندهی برنج كاران در قالب تشکلی قانونی داشته باشند.

مسلمی تصریح كرد: تشکل جدیدی که قرار است ایجاد شود، هیچ مغایرتی با انجمن‌ها و شبکه‌های دیگری که در حوزه برنج هستند، ‌ندارد بلكه این تشكل ها در تعامل با هم می توانند نسبت به پیگیری مسائل و مشكلات حوزه محصول برنج كمك ارزنده ای را به دولت ارائه كنند. ضمن این كه دفتر امور تشكل های كشاورزی آمادگی خود را برای برقراری تعامل بین تشكل های مختلف از جمله انجمن ها، كانون ها، تعاونی ها و ... اعلام می نماید.

تنظیم از منبع: خبرگزاری كشاورزی ایران(ایانا)