تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    در جلسه هم اندیشی اعضای نظامهای صنفی کشاورزی استان خراسان جنوبی پیرو ابلاغیه اخیر وزیر جهاد كشاورزی عنوان شد: از دوران تبیین و تشریح ساختار و اساسنامه گذر كرده ایم

جلسه هم اندیشی اعضای نظام های صنفی کشاورزی استان خراسان جنوبی با رویكرد ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در خصوص اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی و تشریح وظایف نظام با حضور مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی، مدیران جهاد كشاورزی شهرستان ها و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی شهرستان های خراسان جنوبی در روز 16 شهریور ماه جاری در بیرجند تشكیل شد.

فرصتی مناسب برای تحرك افزون تر و ارتقاء وضعیت نظام صنفی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی در این نشست با بیان این كه 18 درصد كشاورزان استان تاكنون به عضویت نظام صنفی در آمده اند اظهار داشت: نظام صنفی كشاورزی صدای كشاورز در مزرعه است و این صدا می باید توسط نظام صنفی به گوش مسئولین برسد.

مهندس اسفندیاری ضمن اشاره به ابلاغیه اخیر وزیر محترم به عنوان فرصتی مناسب برای تحرك افزون تر و بهبود وضعیت نظام صنفی كشاورزی در استان، خواستار حمایت بیشتر از نظام های صنفی شد.

ضرورت ارتقاء تعاملات بخش دولتی با نظام های صنفی

در ادامه دو نفر از اعضای هیات مدیره نظام صنفی شهرستان ها به بیان نظرات و طرح مسائل و مشكلات پرداختند. ضرورت تامین ردیف اعتباری برای نظام های صنفی، دعوت از نمایندگان نظام صنفی شهرستان ها در كمیسیون های بخش كشاورزی، اجرایی شدن مفاد قانونی بیمه كارفرمایی كارگاه های كشاورزی ذیل نظام صنفی، ضرورت ارتقای

تعاملات بخش دولتی با نظام های صنفی، ضرورت برگزاری جلسات آموزشی برای اركان نظام صنفی جهت آشنایی بیشتر با قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوطه،‌ ایجاد سامانه ملی ثبت اطلاعات كشاورزان از جمله این موارد مطرح شده بود.

از دوران تبیین و تشریح ساختار و اساسنامه گذر كرده ایم

سپس مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه هم اندیشی گفت: نظام صنفی كشاورزی در كشور، چهار میلیون واحد صنفی را با بیش از 100 میلیون تن محصول و 20 در صد سهم اقتصاد كشور را در بر می گیرد.

دكتر عبدالرضا مسلمی تصریح كرد: هم اكنون در روند حركت نظام صنفی در شرایطی هستیم كه از تبیین و تشریح سیستم، ‌ساختار، اساسنامه و قوانین می باید گذر كرده باشیم و در ادامه به جهت پویایی باید نواقص موجود در این حركت نظام صنفی شناسایی و واكاوی شود.

وی ضمن تاكید بر ایجاد همفكری، اجماع و هماهنگی با بخش خصوصی اظهار داشت: تشویق نظام صنفی در حال حاضر برای كشاورز و كشاورزی باید صورت بگیرد، زیرا این دو وابسته و مكمل یكدیگرند.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی افزود: نظام صنفی دارای یك چارچوب قانونی است و  باید به صورت هماهنگ در شهرستان، استان و كشور در دفاع از حقوق قانونی كشاورزان  و پیگیری مطالبات آنها اقدام داشته باشد.

برنامه محور بودن نظام های صنفی كشاورزی

مسلمی با تاكید بر ضرورت برنامه محور بودن نظام های صنفی كشاورزی گفت: بدون برنامه و لحاظ و ترسیم اولویت ها،‌ امكان رسیدن به هدف وجود ندارد.

وی همچنین گفت: بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمركز وظایف و اختیارات مربوط به بخش كشاورزی، تنها نهاد غیردولتی این كارگروه نظام صنفی كشاورزی است كه می باید از این ظرفیت به بهترین شكل ممكن استفاده كرد.

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور در ادامه اظهار داشت: برای دفاع از حقوق قانونی كشاورزان نیاز داریم كه تغییر كنیم و با انجام كار تیمی فرصت شنیدن حرف دیگران بویژه كشاورزان را ایجاد نماییم و كمك به این قشر تلاشگر در اولویت كاری ما قرار گرفته و ظرفیت های فعالیت به حداكثر توان برسد.

مسلمی در پایان تاكید كرد: افرادی كه مسئولیت نظام صنفی را پذیرفته اند باید برای این كار وقت لازم را منظور كنند و با اشراف به قوانین و مقررات و اساسنامه نظام صنفی در پیگیری خواسته های قانونی كشاورزان و بهره برداران خدوم مملكت كوتاهی نورزند.

*با تشكر از آقای مهندس شجاع مسئول امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی