تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

با كمال تاسف مطلع شدیم كه دكتر شهاب نوبخت از همكاران سابق دفتر امور تشكل های كشاورزی در فقدان پدر گرامی شان مرحوم یوسف نوبحت، به سوگ نشسته اند.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، فقدان ایشان را  تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال علو درجات و برای بازماندگان صبر و شكیبایی مسئلت می نماید.

مراسم گرامیداشت مرحوم یوسف نوبحت، روز دوشنبه 30 شهریور ماه جاری از ساعت14 تا 30/15 در مسجد نور تهران واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد.