تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری با حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی برگزار شد

جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری(سیب) با حضور عضو هیات مدیره، معاون بازرگانی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی عضو كمیته مذكور از استان های كشور با دستور جلسة بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات محصول سیب درختی، روز 21 شهریور ماه 94 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدا عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن اشاره به سوابق تشکیل کمیته تخصصی و فعال شدن آن در وقت مناسب، هدف از برگزاری جلسه را بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات سیب درختی بیان کرده و همچنین لزوم تشکیل کمیته در سایر محصولات را یادآور شد.

تنظیم بازار به عهده تشکل های کشاورزی بویژه نظام صنفی کشاورزی است

عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: بحث تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی(سازمان تعاون روستایی) انجام می شود و این تکلیف طبق قانون تمرکز به جز ماده 1، در  مواد 2 تا 6 کلیه این فعالیت ها توسط تشکل ها انجام می شود و طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمرکز، موضوع تنظیم بازار به عهده تشکل های کشاورزی بویژه نظام صنفی کشاورزی است.

سیدمهدی کلاته رحمانی تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی در آینده باید برای بررسی مسائل و مشکلات تمامی محصولات کشاورزی به صورت تخصصی ورود پیدا کند و در موضوع خرید و ذخیره سازی سیب برای پایان سال، به عنوان مجری در بحث خرید سیب حضور یابد.

وی ضمن اشاره به تفاهم نامه همکاری شورای عالی استانها با سازمان در تشکیل گروه های تعاونی و همچنین انتخاب اعضای شوراهای اسلامی در گروه های تعاونی افزود: این گروه ها به عنوان اعضای مجمع تعاونی هیأت مدیره را انتخاب می کنند. اعضای این گروهها می تواند از نظام صنفی کشاورزی باشد. در نهایت تمام گروه ها تعاونی صنفی می شوند که هم از ظرفیت تعاونی و هم از ظرفیت نظام صنفی استفاده مطلوب شود.

نظام صنفی در عرصه های تنظیم بازار ورود یابد

معاون بازرگانی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه تاكید كرد: صنف باید در تمام عرصه های خرید، فروش، صادرات، تنظیم بازار ورود پیداکند.  

حسین مهدی دوست از اعضای كمیته تخصصی حاضر در جلسه خواست تا برآورد قیمت تمام شده محصول سیب را جهت تصمیم گیریهای بعدی اعلام نمایند.

واردات شدید موز باعث کاهش مصرف سیب شده است

در ادامه رئیس کمیسیون تولیدات گیاهی نظام صنفی کشاورزی گفت: پیش بینی سیب درختی تولیدی درسال جاری حدود 4 میلیون تن است که یک میلیون تن آن به مصرف صنایع می رسد و یک و نیم میلیون تن آن بصورت تازه خوری مصرف می شود و یک و نیم میلیون تن آن مازاد مصرف داخلی است.

مجتبی شادلو تصریح كرد: واردات شدید موز باعث کاهش مصرف سیب و در نهایت، ضرر و زیان کشاورزان می شود و  پیشنهاد می گردد، در قبال واردات موز سیب صادارات و به فروش برسد.

سیب اصفهان در روند کاهش

سپس منوچهر منصوری دبیر کمیته تخصصی محصولات سردسیری اظهار داشت: میزان تولید سیب استان اصفهان نسبت به میزان تولید سال گذشته به دلیل سرمازدگی اول فصل و بارش تگرگ 30 درصد کاهش را نشان می دهد.

زنگ خطر برای تولیدکنندگان به صدا درآمده است

عطااله هاشمی رئیس نظام صنفی استان آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: با توجه به آمار ارائه شده از میزان تولید سیب در سطح کشوری، زنگ خطر برای تولیدکنندگان به صدا درآمده است و پیشنهاد می شود این موضوع از طریق کمیسیونهای اقتصادی و کشاورزی مجلس پیگیری گردد.

خرید مشارکتی اتحادیه تعاونی با کشاورزان

در ادامه مجید نوروزی نماینده نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی در این جلسه اظهار داشت : نسبت به سال گذشته  حدود 35 درصد افزایش تولید داریم و پیشنهاد می شود خرید مشارکتی اتحادیه تعاونی با کشاورز از طریق تسهیلات صفر درصد مورد پیگیری قرار گیرد.

سیب ارگانیک

حسین ملک زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی استان اردبیل ضمن اشاره به این كه دولت باید در بحث تنظیم بازار، جهت حمایت از تولیدگنندگان دخالت كند، اضافه نمود: تولید محصول سیب در بعضی مناطق به صورت ارگانیک است.

صادرات به ترکمنستان

غلامرضا سهرابی نماینده نظام صنفی كشاورزی استان خراسان شمالی نیز در این نشست به صادرات سیب به کشور ترکمنستان در سال گذشته خبر داد.

لزوم تعیین قیمت محصول بر اساس تأمین حداقل هزینه تولید

سپس محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی استان فارس با اشاره به كاهش حدود 10 درصدی میزان تولید استان نسبت به سال گذشته، بر لزوم تعیین قیمت محصول بر اساس تأمین حداقل هزینه تولید و همچنین تشكیل کمیته ای جهت تسهیل در امر صادرات تشکیل و حمایت قاطع دولت بویژه سازمان تعاون روستایی از این بخش تاكید كرد.

وجود 50 درصد تولید مازاد بر مصرف

فرشید خزلی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان همدان نیز در این جلسه گفت: وجود 50 درصد تولید مازاد بر مصرف این محصول موجب بروز معضلاتی در آینده خواهد شد و باید در جهت پیگیری لازم برای صادرات محصول اقدام شود.

مصوبات جلسه:

مصوبات جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری(سیب) بدین قرار بود:

1- مقرر شد طی مکاتبه ای برگزاری جلسه مشترک با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جهت بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با بازاریابی، قیمت گذاری و تنظیم بازار، صادرات و ... درخواست گردد.

2- مقرر گردید ضمن مکاتبه با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به محصولات سردسیری بویژه سیب درختی، پیگیری لازم برای برگزاری جلسه صورت پذیرد.

3 - مقرر گردید هماهنگی های لازم با مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت برگزاری جلسه مشترک بررسی مسائل و مشکلات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی با مساعدت و همکاری دفتر امورتشکلهای کشاورزی انجام شود.

4 - مقرر گردید اعضای کمیته در اسرع وقت نسبت به تهیه، تنظیم و ارائه آمار میزان تولید سیب درختی در سال جاری و سه سال گذشته، آنالیز هزینه های تولید هرکیلو سیب، قیمت منطقه ایو  وضعیت خرید و فروش محصول و همچنین طرح مسائل و مشکلات مرتبط و ارائه و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی و اجرایی اقدام نمایند.

5 - مقررگردید اعضای کمیته هماهنگی لازم برای خرید مشارکتی محصول توسط شرکتهای تعاونی روستایی و باغداران از طریق تسهیلات با نرخ صفر درصد (ارزان قیمت) در استانهای خود به عمل آورده و گزارش آن را به کمیته ارسال نمایند.

 با تشكر از نصرتعلی كرمی مقدم، رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی