مراسم تودیع و معارفه رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

مراسم تودیع مهندس سیدموسی رهنمایی رئیس سابق و معارفه مهندس محمدشفیع ملك زاده رئیس جدید نظام صنفی كشاورزی كشور با حضور اعضای هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و مدیران ستادی و استانی این سازمان در روز پانزدهم مهر ماه 94 در محل سالن جلسات سازمان مركزی برگزار شد.

اقدامی سخت و دشوار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، عضو هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این مراسم گفت: نظام صنفی كشاورزی موضوع اساسی بخش كشاورزی است كه سالهای طولانی مغفول مانده بود.

مهندس محمدرضا محمدزاده ضمن بیان روند شكل گیری و عملیاتی شدن نظام صنفی در بخش كشاورزی، تدوین اساسنامه ها و تشكیل نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها افزود: ساماندهی تشكل های بخش كشاورزی و بهره برداران، اقدام دشوار و سختی بود كه رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تمامی توان خود را جهت ایجاد ساختار این نظام و شناساندن آن به دست اندركاران و مراكز تصمیم گیر  و تصمیم ساز به كار بست و با پیگیری های انجام گرفته طی این مدت شاهد هستیم كه هم اكنون ساختار نظام صنفی كشاورزی برای بهره برداران و مسئولین كشوری تقریبا جا افتاده است.

بهره گیری از تجارب تاكنون به دست آمده

سپس دكتر عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن بیان اهمیت جایگاه نظام صنفی كشاورزی و اظهار این كه مدیریت نظام های صنفی توسط خود كشاورزان انجام می شود، افزود: در تجربه همكاری نزدیك با نظام صنفی در ساماندهی این تشكل صنفی و شورای مركزی روزهای سختی برای پیگیری در امر تدوین اساسنامه ها، تصویب دستورالعمل ها، برگزاری مجامع و انتخابات و راهبری استان ها در تعامل بخش دولتی و این شبكه غیردولتی، دستاوردها و تجارب خوبی داشتیم و امید است كه مدیریت و تیم كاری جدید این ساختار از تجارب به دست آمده بویژه در تعامل با دستگاه های مختلف، استفاده كافی را ببرد.

رسالت نظام صنفی در بحث های كلان كشاورزی كشور

رئیس سابق نظام صنفی كشاورزی كشور در ادامه این جلسه گفت: هدف بزرگ نظام صنفی كشاورزی هویت بخشی به مشاغل و شاغلان بخش كشاورزی بوده است.

مهندس سیدموسی رهنمایی افزود: نظام صنفی هم در بحث های كلان كشاورزی كشور و هم در بحث های مرتبط با مسائل خرد كشاورزی مانندآب و خاك در یك ساختار دموكراتیك دارای رسالت است.

وی بیشترین آسیب وارده به بخش كشاورزی را ناشی از عدم اجرای قوانین به تصویب رسیده بیان داشت.

حتی بدنه وزارت جهاد كشاورزی هم آشنایی كافی با نظام صنفی ندارد

در انتهای این مراسم نیز رئیس جدید نظام صنفی كشاورزی كشور گفت: تجربه نخست تشكیل و راه اندازی نظام صنفی كشاورزی در كشور، مسیر سختی بوده است كه با زحمات و تلاش های فراوان مدیریت های كشوری و استانی و شهرستانی نظام های صنفی، خیلی از راه ها هموار گردید و باید در كنار برنامه ریزی و ترسیم افق های پیش رو، از این حسن نیت و تجربیات به بهترین شكل استفاده شود.

مهندس محمدشفیع ملك زاده تصریح كرد: انتظار است كه به همت و همدلی  یكدیگر بحث مهم اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی تقویت شود. چالش اصلی ما این است كه الان در سطح كشور خیلی از بهره برداران و حتی بدنه وزارت جهاد كشاورزی، مراكز خدمات و بسیاری از مسئولان و كارشناسان دولتی با ماهیت و اهداف نظام صنفی كشاورزی آشنایی كافی ندارند و در نتیجه انتظاراتی كه برای این همكاری ها مد نظر بود، انجام نپذیرفته است و امید است با كمك شما مدیران استانی تعاون روستایی استان ها این امر مهم انجام پذیرد.

وی اضافه نمود: اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان ها تاثیرگذارترین افراد در هر استان  جهت پیشبرد امور و حل مسائل بخش كشاورزی از طریق صنفی و قانونی هستند.