تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    در نشست هم اندیشی نظام صنفی کشاورزی استان همدان عنوان شد:تشكلهای فعال بخش كشاورزی تعامل و ارتباط بیشتر داشته باشند

نشست هم اندیشی نظام صنفی کشاورزی استان همدان با حضور مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان همدان، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و شهرستان ها در عصر روز چهاردهم بهمن ماه جاری در سازمان جهاد كشاورزی استان همدان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان همدان در این جلسه گفت: با توجه به وضعیت كشاورزی كشور، تشكیل نظا‌م‌هایی برای ساماندهی كشاورزان یك ضرورت است.

مهندس رضوانی جلال افزود: صدور پروانه فعالیت، تهیه شناسنامه شغلی فعالان بخش كشاورزی است و از ضروریات كشاورزی محسوب می شود.

وی تصریح كرد: تشكل های فعال در بخش كشاورزی با تعامل و ارتباط بیشتر با هم می توانند از توانمندی ها و ظرفیت های یكدیگر برای هم افزایی بیشتر بهره بگبرند و قطعا یكدیگر را تقویت خواهند نمود.

مدیر تعاون روستایی استان همدان نیز در این نشست اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی، نظام نوپایی است که شكل گرفته است و از ابتدا خلأ آن برای بخش كشاورزی احساس می‌شد.

مهندس عباسی اضافه نمود: با وجود نوپا بودن نظام صنفی کشاورزی گام‌های موثری در سطح ملی برداشته شده است و مطالبات بخش کشاورزی باید به طور صحیح از طریق نظام صنفی مطرح و پیگیری شود.

در ادامه خانم مهندس شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان همدان به ارائه اقدامات نظام صنفی كشاورزی این استان در جهت حل مسائل و مشكلات كشاورزان در زمینه های بیمه تامین اجتماعی، معافیت های مالیاتی، مشكلات آب كشاورزی و غیره پرداخت و خواستار اجرایی شدن ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی شد.