تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه کمیته سیب کشور به همت نظام صنفی كشاورزی در استان آذربایجان غربی برگزار شد

به همت نظام صنفی كشاورزی شهرستان ارومیه و طبق هماهنگی های به عمل آمده با کمیته محصولات سردسیری کشور و در ادمه روند برگزاری جلسات کمیته سیب استانی و کشور، جلسه کمیته سیب کشور در روز یازدهم  بهمن ماه 94 در محل دفتر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی برگزار شد. 

در ابتدای جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی،گزارش مفصلی از میزان تولیدات استان آذربایجان غربی و جایگاه و اهمیت کشاورزی در استان را بیان نموده و اظهار داشت: عمده تولیدات استان مربوط به محصول سیب است که تولید آن از مجموع یك میلیون و 750 هزار تن کل محصولات باغی به رقمی در حدود یك میلیون و 320 هزار تن در سال جاری رسیده است.

مهندس کریم زاده با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای مصرف و عرضه سیب موجود در سردخانه های استان، به اهمیت تلاش برای رفع موانع و مشکلات باغداران استان تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به قرار گرفتن خرید محصول سیب، تحت چتر حمایتی خرید تضمینی از سال آینده با مصوبه شورای اقتصاد، افزود: برای ساماندهی مراکز خرید سیب در کنار جاده های استان و سورتینگ و بسته بندی این محصول تمهیدات لازم از طرف استانداری اندیشیده شده است.

سپس رئیس نظام صنفی کشور به بیان مطالبی در خصوص اهمیت و نقش نظام صنفی در هویت بخشی به کشاورزان و حمایت از حقوق قانونی آنان پرداخت.

مهندس ملک زاده افزود: به رغم مشکلات موجود، رشد بخش کشاورزی کشور در سال جاری بیش از 5 درصد بوده و در مقایسه با سایر بخش های تولیدی با رشد صفر و زیر صفر و وجود موانع و مشکلات مختلف،  عملکرد قابل قبولی را شاهد بوده ایم که قطعا با بسترسازی مناسب و جذب حمایت های داخلی  و بازارهای صادراتی می توان این روند را بیش از پیش توسعه داد.

وی با اشاره به لزوم پیگیری های لازم و برگزاری جلسات مختلف به اهمیت احقاق حقوق کشاورزان و ارتقاء سطح معیشتی آنان تاكید نمود و از حاضران در جلسه خواست تا پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

در ادامه نیز هر یک از حاضران در جلسه به بیان نظرات و دیدگاهها و مشکلات بخش خود پرداخته و پیشنهادهای لازم را ارائه نمودند. پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر مصوب گردید:

1-لزوم فرهنگ سازی مناسب برای رسانه ای شدن موضوع خواص سیب و تهیه و توزیع بروشور

2- پیگیری بحث تبادل کالا به کالا سیب و موز با کشورهای هدف

3-رایزنی با کشور همسایه برای حذف تعرفه های واردات سیب از ایران به منظور افزایش صادرات

4-در نظر گرفتن یارانه و مشوق های صادراتی برای سیب

5- ممانعت از ورود سیب از استان های دیگر به آذربایجان غربی با توجه به مازاد تولید

6-استفاده از ظرفیت مهندسین تحت عضویت سازمان نظام مهندسین برای ساماندهی بخش سورتینگ و بسته بندی در قالب شرکت های تخصصی و جذب سرمایه از بخش خصوصی

اعضای حاضر در این جلسه را رئیس سازمان نظام صنفی كشاورزی کشور، مدیر کل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان، مدیر کل استاندارد، اعضای کمیته سیب از استان های سیب خیز کشور(تهران، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، قزوین و...)، معاون آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، مسئول امور تشکل های سازمان تعاون روستایی استان، دبیر اجرایی خانه کشاورز، مدیران عامل شرکت تعاونی باغداران، اتحادیه سردخانه داران و شرکت های تعاون روستایی استان، رئیس اتاق بازرگانی شهرستان ارومیه، رئیس هیات مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی استان تشكیل می دادند.

*با تشكر از خانم مهندس محمد زاده دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان غربی