تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی در پیگیری مفاد ابلاغیه وزیرجهاد كشاورزی در ارتباط با نظام صنفی كشاورزی چه اقداماتی انجام داده است؟

مقدمه: تابستان امسال بود كه وزیر جهاد کشاورزی به موجب ابلاغیه شماره 9791/02 مورخ 30/4/94 در مكاتبه با معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها و سازمان های مجموعه وزارت جهاد كشاورزی، موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی را به عنوان مدرك معتبر شغلی ابلاغ و بر مواردی همچون وظایف نظام صنفی كشاورزی در جهت نظم بخشی به كشاورزان و مشاغل بخش كشاورزی تاكید كرد.

به دنبال و در جهت برنامه ریزی و اجرایی سازی موارد مورد تاكید وزیر جهاد کشاورزی در این ابلاغیه، رئیس سازمان تعاون روستایی ایران و مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی مكاتبه هایی با تعاون روستایی استان ها به عمل آوردند.

یكی از بخش های مربوط به پیگیری موارد مورد تاكید در این ابلاغیه ها، مربوط به حوزه وظایف مسئولان و كارشناسان امور تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در سازمان تعاون روستایی استان ها می شد.

در مطلب حاضر به برخی از برنامه های انجام یافته در سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی و اقدامات و پیگیری های انجام یافته از سوی مهندس ابوالفضل شجاع مسئول امور تشکل های استان خراسان جنوبی در همراهی و پیوستگی با مدیریت تعاون روستایی استان و نظام صنفی كشاورزی در این ارتباط اشاره می شود.

1-       برگزاری چندین جلسه با ریاست جهاد کشاورزی استان به همراه اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان در جهت هماهنگی و بررسی مشکلات و راه کارهای بهبود نظام صنفی کشاورزی استان

 

2-       پیگیری حضور دکتر مسلمی مدیرکل دفتر امورتشکل های کشاورزی در مجمع استانی نظام صنفی کشاورزی و همچنین شرکت در جلسه هم اندیشی اعضای نظام صنفی شهرستانهای استان در جهت اجرایی نمودن ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی در تاریخ 16/6/94

 

3-       برگزاری جلسات شهرستانی با حضور سازمان تعاون روستایی استان، فرمانداران، روسای بانک های شهرستان، مدیریت های جهاد کشاورزی ، ادارات تابعه جهاد کشاورزی، ادارات بهزیستی و کمیته امداد، تامین اجتماعی و دادگستری، اعضای هیات مدیره نظام های صنفی شهرستان رئیس ادارات تعاون روستایی شهرستان و مسئول امورتشکل های سازمان در این جلسات اولا به تبیین و جایگاه نظام صنفی شهرستان پرداخته شد و تاریخچه ایجاد نظام صنفی کشاورزی تشریح و قوانین و مقررات نظام صنفی بیان و ابلاغیه و آیین نامه های بانک مرکزی، تامین اجتماعی و....... قرائت و سپس راهکارهای حل مشکلات هر شهرستان بررسی و مصوبات جلسه توسط فرمانداران به حاضرین جلسه ابلاغ گردید. برخی مصوبات این جلسات شامل موارد ذیل است:  

       - رسمیت بخشیدن به پروانه فعالیت شغلی نظام صنفی کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی در ارائه خدمات ، امکانات و تسهیلات توسط مدیریت محترم و زیر مجموعه

 

        -  عضویت نظام صنفی کشاورزی در مجامع، کارگروه ها، شوراها و کمیته های برنامه ریزی مرتبط با بخش کشاورزی در سطح شهرستان

 

-          پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی با تایید و نظر نظام صنفی کشاورزی

 

-          بهره گیری از توان و ظرفیت نظامهای صنفی کشاورزی در ساماندهی و برنامه ریزی تولید کشاورزی ، اصلاح الگوی کشت و تنظیم بازار کشاورزی

 

-          بهره گیری از امکانات آموزشی – ترویجی شهرستان برای توانمند سازی نظامهای صنفی کشاورزی

 

-          انجام تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی به کشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی کشاورزی و دریافت پروانه فعالیت شغلی

 

-          تبیین ابلاغیه وزیر محترم جهادکشاورزی در جلسات شورای اداری شهرستان ، کارگروه آب ، کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر جلسات

 

-          اجرایی نمودن ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که در آن تنها نهاد غیر دولتی کارگروه نظام صنفی است.

 

-          واگذاری اختیارات تصدی گری بخش دولتی مرتبط با بخش کشاورزی به نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان

 

-           ارتباط مستمر و جلسات ماهیانه با نظام صنفی کشاورزی شهرستان با حضور ادارت تعاون روستایی شهرستان در جهت پیگیری و پیشرفت مراحل تقویت و تحقق محورهای اعلام شده و ارائه گزارش ماهیانه به سازمان استان

 

        بازدید از نظامهای صنفی ،  جلسه با فرماندار شهرستان سرایان 

جلسه هم اندیشی نظامهای صنفی ، گردهمایی نظامهای صنفی كشاورزی

جلسه با فرماندار شهرستان خوسف ، جلسه نظام صنفی شهرستان طبس

جلسه مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی، جلسه نظام صنفی فردوس

                                                                                 

4-        جلسه با دادگستری شهرستان ها در جهت رسمیت بخشیدن به پروانه نظام صنفی کشاورزی همانند دیگر صنوف

 

5-        پیگیری حضور مهندس ادیب معاون دفتر امورتشکل های کشاورزی و مهندس شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمند سازی آن دفتر جهت جلسه با مدیران جهاد کشاورزی استان و روسای ادارات سازمان تعاون روستایی استان و اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان با حضور مهندس ولی پور مطلق ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین حضور در گردهمایی اعضای نظام صنفی کشاورزی استان

 

6-       جلسه با مدیرکل تامین اجتماعی استان در جهت تبیین نحوه اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی كشاورزان عضو نظام صنفی كشاورزی

 

موارد و اقدامات در دست اجرا:

 

7-       جلسه با سرپرست شعب بانك های استان جهت رسمیت بخشیدن پروانه فعالیت نظام صنفی در شعب شهرستانی

 

8-       جلسه با معاونین سازمان جهاد كشاورزی استان مبنی بر هماهنگی بیشتر در رسمیت بخشیدن به پروانه های نظام صنفی

 

9-       جلسه با مدیركل دادگستری استان در ارتباط با رسمیت بخشیدن به پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان مدرك معتبر در محاكم قضایی همانند دیگر صنوف

 

10-    جلسه با روسای شركت گاز و سوخت استان مبنی بر ارائه خدمات به كشاورزانی كه پروانه فعالیت كشاورزی نظام صنفی دارند.

 

11-    جلسه با صندوق بیمه كشاورزان، عشایر و روستاییان و صندوق بیمه كشاورزی در جهت ارائه خدمات به افرادی كه پروانه فعالیت از نظام صنفی دریافت نموده اند.

 

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی آماده دریافت، تنظیم و ارائه گزارش اقدامات و فعالیت های انجام یافته مسئولان امور تشكل های تعاون روستایی استان ها بویژه در خصوص ابلاغیه سال جاری وزیر جهاد كشاورزی در ارتباط با بحث نظام صنفی كشاورزی است.