تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    چهار ابلاغیه مدیر تعاون روستایی استان خراسان رضوی در خصوص عضویت رئیس نظام صنفی كشاورزی استان در كمیته های تخصصی كشاورزی

یكی از مواردی كه در ابلاغیه (شماره 9791/020 مورخ 6/4/1394 ) مهندس حجتی وزیر جهاد كشاورزی به معاونین، روسای سازمان جهاد کشاورزی استانها، مدیران موسسات و سازمانهای مجموعه وزارت جهاد كشاورزی در ارتباط با فعالیت های نظام صنفی كشاورزی مورد تاكید جهت پیگیری قرار گرفت چنین بود:

"بهره گیری از امكانات لازم برای تقویت فنی و علمی نظام های صنفی و به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی."

در جهت تحقق بخشیدن به این مهم، سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی در تعامل با نظام صنفی كشاورزی استان طی 4 ابلاغیه جداگانه، رئیس نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی را به عضویت در کمیته های: 1- راهبری میوه استان، 2- ارتقای بهره وری تشکل های کشاورزی، 3- فنی و اجرایی و 4- کمیسیون تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان تعاون روستایی استان خراسان رضوی منصوب داشته است كه از زمان این ابلاغ ها در پاییز امسال، شاهد حضور و تعاملات نظام صنفی كشاورزی، تعاون روستایی و جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی بوده ایم.

                             كمیته راهبری میوه            كمیته ارتقای بهره وری تشكلهای كشاورزی

 

                           كمیته فنی و اجرایی          كمیسیون تنظیم بازار محصولات كشاورزی

 

مكاتبه تعاون روستایی استان فارس برای عضویت دائمی نمایندگان نظام صنفی در كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و منابع طبیعی

در همین ارتباط و اخیرا نیز مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس طی ابلاغیه ای به روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان های تابعه، پیگیری موضوع عضویت نظام صنفی كشاورزی در كارگروه های تخصصی كشاورزی و منابع طبیعی در مدیریت جهاد كشاورزی، فرمانداری، و سایر ادارات به عنوان عضو ثابت و دائمی را اعلان و ابلاغ نمود. 

از برگزاری جلسات راهكارهای تقویت نظام صنفی كشاورزی تا پیگیری مصوبات در استان قم

در اجرای ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در خصوص تقویت نظام  صنفی كشاورزی استان ها و شهرستان ها و همچنین بهره مندی از توانایی واحدهای نظام صنفی مورد تاكید مكاتبه مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این ارتباط، جلسات متعددی با حضور مدیر و كارشناسان سازمان تعاون روستایی استان قم و رئیس و اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان برگزار شده است.

در این جلسات مقرر شد:1- در خصوص راهكارهای افزایش عضوگیری تا رسیدن به شرایط مطلوب بین اعضای هیات مدیره نظام صنفی و مسئولین دستگاه های اجرایی مرتبط، جلسات هم اندیشی برنامه ریزی و برگزار شود. 2- جلسه ای بین شورای نظام صنفی و اداره كل تامین اجتماعی برگزار و موضوع معافیت از پرداخت حق بیمه كارگاه های كمتر از 5 نفر كه مشمول بخش عمده ای از شركت های تعاونی روستایی و كشاورزی تحت پوشش می شود در آن جلسه بررسی و مورد تاكید قرار گیرد. 3- بسته خدمتی برای اعضای نظام صنفی تعریف و اطلاع رسانی شود. 4- اطلاعیه هایی با مضامین وظایف و خدمات نظام صنفی در قالب بنر و تراكت طراحی و به تعداد تعاونی های تحت پوشش تهیه و در دفاتر تعاونی روستایی و كشاورزی در معرض دید مراجعین نصب شود.

برنامه ریزی و اقدامات انجام یافته از سوی مدیران سازمان تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها: مهندس اسپلانیان (استان خراسان رضوی)، مهندس اسماعیل پور (استان فارس)، مهندس كاظمی(استان قم) در جهت اجرایی سازی این مورد و سایر مفاد مورد تاكید در ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی در تعامل و پیوستگی با نظام صنفی كشاورزی این سه استان و شهرستان های تابعه آنها حائز اهمیت است.

خبر مرتبط: حمایت از نظام صنفی کشاورزی در سرفصل برنامه های سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی می باشد/ ستاد اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان خراسان رضوی