تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    در جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان مطرح شد: اقدام نظام صنفی كشاورزی در ایجاد بارانداز محصولات كشاورزی در بندر خمیر استان هرمزگان

جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان در نوبت اول با حضور نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی كشاورزی استان و شهرستان ها در مورخ 10/12/94 در محل سازمان جهادكشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

 

اقدامات نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس هیأت مدیره نظام صنفی استان هرمزگان در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات نظام استان را ارائه داد. 

 

فرحناز علوی گفت: نظام صنفی كشاورزی استان هرمزگان طی یكسال گذشته اقدامات متعددی را در راستای اهداف و وظایف خود به انجام رسانده است: عضویت در جلسات اتاق بازرگانی استان، عضویت در جلسات اشتغال استان و فرمانداری ها، پیگیری و هماهنگی برای راه اندازی بارانداز محصولات كشاورزی صادراتی در بندر خمیر، شركت در نمایشگاه بین المللی كشور عمان، پیگیری مسایل صادراتی سبزی و صیفی، ارتباط با تجار و بازرگانان خارجی برای تسهیل در صادرات محصولات كشاورزی، پیگیری برگزاری جلسات متعدد با بانكها، نمایندگان مجلس، استانداری، فرمانداریها و ...از اقدامات و فعالیتهای نظام صنفی این استان به شمار می آید.

 

وی تأكید كرد: استان هرمزگان از معدود استان هایی است كه با پیگیری و مدیریت مناسب مالی نظام های شهرستانی و استانی نسبت به دریافت سهم بیست درصد شهرستانهای تابعه و پرداخت پنج درصد سهم نظام صنفی كشور، به روز می باشد.

 

توسعه سطح تعاملات با مجموعه ادارات استانی و شهرستانی بویژه تعاون روستایی و جهادكشاورزی

 

در این جلسه همچنین رئیس گروه استانداردسازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن تشكر از زحمات اعضای هیات مدیره استان و شهرستانهای استان، بر توسعه سطح تعاملات با مجموعه ادارات استانی و شهرستانی بویژه تعاون روستایی و جهادكشاورزی توجه و تأكید نمود.

 

مهندس سیدناصرالدین حسینی تأكید كرد: در شهرستان هایی از كشور كه نظام صنفی توانسته موفق عمل نماید عموماً تعامل مناسبی بین نظام و مجموعه ادارات دولتی برقرار شده است.  

 

ضرورت تبیین كاركردهای نظام صنفی كشاورزی از سوی اعضای هیأت مدیره

 

در ادامه جلسه رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكل ها ضمن اشاره به ضرورت های مهم در توانمندشدن نظام ها و اعضای هیأت مدیره در پیشبرد امور و افزایش اعتبار و پذیرش نظام در بین ادارات دولتی و كشاورزان مجموعه ای از اقداماتی كه نظام های صنفی در سطح كشور به اجرا گذاشته اند را مورد اشاره قرار داد از جمله موارد اشاره: واگذاری پاسخ استعلامات ادارات مختلف به نظام صنفی، پیگیری اجرای قانون معافیت بیمه كارفرمایی و بیمه كشاورزان، اطلاع رسانی و معرفی نظام صنفی و برگزاری دوره های آموزشی برای اعضا، هماهنگی با سایر ادارات برای پیگیری امور كشاورزی، پیگیری و هماهنگی برای توزیع سوخت و پلاك گذاری ماشین الات كشاورزی،صدور كارت شناسایی برای كشاورزان،جلسات با سایر ادارات و نمایندگان مجلس،برگزاری نمایشگاه و جشنواره ،ارتباط با بانكها و دادگستری،استفاده از پتانسیل دهیاری ها، تاثیرگذاری در قیمت گذاری محصولات و خدمات، مشاوره امور كشاورزی به مدیران جهادكشاورزی و فرمانداری ها،پیگیری بیمه تكمیلی كشاورزان،پیگیری مسائل رفاهی و تفریحی كشاورزان و...

 

مهندس علی شفیعی در ادامه افزود: متاسفانه به گونه ای شده كه برخی می گویند نظام صنفی چه چیزی به كشاورزان داده است كه كشاورزان بیایند و عضو آن شوند این در حالی است كه عمده فعالیت ها و اقدامات نظامهای صنفی كاملاً پنهان است و ممكن است كشاورزان از وجود آن آگاهی نداشته باشند لذا وظیفه اعضای هیأت مدیره نظام هاست كه این كاركردهای پنهان را برای مخاطبین خود روشن نمایند.

 

وی از كاركردهای پنهان نظام های صنفی به تأثیر گذاری بر قیمت محصولات، كالاها و نهاده های كشاورزی ناشی از پیگیری ها و جلساتی كه نظام در آنها شركت می كند، پیگیری گسترش كاربردهای پروانه فعالیت در محاكم قضایی، مراجع بانكی و اداری، پیگیری مسائل بازار و انعكاس آن به مراجع ذیربط،شناسایی كشاورزان واقعی و كمك به نهادهای دولتی و بانكی برای ارائه خدمات به آنها و حضور نمایندگان كشاورزان در مجامع و جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با وضعیت آنها اشاره داشت.