تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    یادداشت/ سال نو؛ مرور دیروز، افق فردا

 

هم خداقوت و هم عرض تبریك دارم به مناسبت فرارسیدن سال نو برای تمامی مجموعه دست اندركاران نظام صنفی كشاورزی در سطوح مختلف آن. از اعضاء بخاطر اعتمادشان، از اعضای هیات مدیره، رؤسا، ‌دبیران اجرایی، كاركنان و بازرسان نظام های صنفی شهرستان ها و استان ها برای تلاش هایشان و همچنین رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور تشكر و قدردانی می نمایم. همچنین جا دارد كه از مدیران تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها به رغم وجود محدودیت ها و حداقل امكانات و اعتبارات و همكاران ستادی در دفتر امور تشكل های كشاورزی بخاطر پشتیبانی امور و تطبیق قوانین و مقررات نظام صنفی و بویژه از دست اندركاران پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی كه با به روز رسانی مستمر اخبار و گزارش ها تلاش نمودند در جهت توانمندسازی مجازی شبكه نظام صنفی گام بر دارند تقدیر كنم.

فرصت مناسبی است تا چند تجربه خوب در مسیر كاری نظام صنفی كشاورزی را یادآور شده و چند نكته ای را هم در كنار هم به یكدیگر، گفته باشیم. خوشبختانه نظام صنفی كشاورزی در این شش سال گذشته توانسته است كه در كنار شبكه تشكلهای اقتصادی بخش كشاورزی، بعنوان یك شبكه اجتماعی با حضور مستقیم كشاورزان در ساختار خود، عملكرد قابل دفاعی را داشته باشد و تا حدودی نیز به واسطه پیوندهای بیرونی بویژه با دستگاه ها، نهادها و خصوصاً مجلس شورای اسلامی اتقافات خوبی را در این مدت برای بخش كشاورزی رقم بزند. به رغم گذشت این مدت كوتاه، در گسترش اعضاء در درون شبكه نسبتا خوب عمل شده است و نظام صنفی در پیگیری امور و احقاق حقوق كشاورزان تا حدودی به لحاظ موضوعی شروع خوب و اقدامات موثری داشته است.

اما دغدغه هایی نیز برای نظام وجود دارد كه می توانند به عنوان تهدید كننده نظام تلقی شده و نظام را در كلیت آن با چالشهای جدی مواجه سازند: بی نظمی مالی، تنوع بخشی ضعیف به خدمات و فعالیتها و اقدامات نظام در عرصه های مختلف مرتبط با اهداف و وظایف، عدم حمایت طولی و عرضی نظامها از همدیگر، كم توجهی به معرفی نظام و جذب اعضا، كم توجهی به نقش نهادها و سازمانهای دیگر در مسائل و مشكلات بخش كشاورزی و بازدهی پایین جلسات نظام در سطوح مختلف و آگاهی و اطلاع ضعیف از احكام و قوانین و مقرراتی كه بر اساس آن می خواهیم در این ساختار عمل كنیم و موارد دیگر از مهم ترین چالشهای ماست.

همچنین برای پاسخگویی به مطالبات قانونی كشاورزان،‌ به نظر می رسد كه همسو با سایر اصناف بهتر است تعاملات درونی و بیرونی بیشتری داشته و در جهت گسترش این پیوندها تلاش داشته باشیم. البته كه برای اثر گذاری بیشتر،‌ در كنار این تعامل، چه بهتر كه اعضای پیوسته خود در نظام های صنفی را نیز تعمیم و گسترش دهیم و موجبات ماندگاری آنها را در نظام فراهم آوریم.

بنا به فلسفه وجودی نظام صنفی كشاورزی، وظیفه ذاتی و جوهری این نظام در پیگیری حقوق و منافع كشاورزان خلاصه می شود. اما اشتباه است كه این پیگیری صرفاً در مكاتبات خلاصه شود آنهم عمدتاً با جهاد كشاورزی، در حالی كه تنها بخشی از مطالبات بهره برداران و كشاورزان و اعضای نظام های صنفی در این مجموعه وجود دارد و می باید با درك صحیح از مشكلات و شناخت مساله در دستگاه های مرتبط مورد پیگیری قرار بگیرد و در این راه همراهی و پیوستگی مجموعه نظام صنفی و جهاد كشاورزی ضروری است.

در سال 1394 تلاشهای متعددی برای نقش آفرینی قانونمند، عمیق تر و اثربخش تر انجام شد كه مهمترین آن پیگیری اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاوزری در هیأت دولت بوده است كه بر اساس اصلاحات انجام شده ظرفیت های مناسبی برای مشاركت هدفمند شاغلین بخش و نظامهای صنفی كشاورزی فراهم خواهد شد. در این میان جا دادرد از همت، تلاش و اقدامات شایسته همه دست اندركاران بویژه اعضای هیأت مدیره و همچنین آقای مهندس صفایی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران كه همواره پیگیر مسائل و مشكلات نظامهای صنفی بوده اند تشكر و قدردانی شود.

موضوع نتایج عملكرد نظام صنفی كشاورزی، مهم و متعدد است؛ از جمله: رفاه اجتماعی كشاورزان، برخورداری از نهاده های مناسب، تاثیر در بازار، تأثیر در زیر ساخت ها، سوخت و غیره. برای سال 1395 با ملاحظه جمیع فرصت ها و محدودیت هایی كه همگی با آن مواجه هستیم اما آرزو دارم كه با تعامل بیشتر و ایجاد هم افزایی و تجمیع انرژی های مثبت همگی، گام های خوبی را برای افزایش و نیز تداوم عضویت كشاورزان و بهره برداران بخش برداریم. با وفاق و همدلی در جهت شناخت از ظرفیت های نظام صنفی و ارتقاء‌ بخش كشاورزی، در تعامل با زیر بخش های تخصصی شرایط حضور قوی تر نظام صنفی در مسیر توسعه و پیشرفت كاركردهای آن حركت كنیم.  همچنین با استمرار پیگیری های خود در جهت احقاق حقوق كشاورزان بستری را برای رقم خوردن یك زندگی توام با آرامش، ایجاد درآمد مكفی و رفاه مناسب برای كشاورزان فراهم نموده و شاهد یك كشاورزی توسعه یافته با تولید سالم و كافی برای مردم عزیز كشورمان باشیم. امید كه همه ما در سال جدید با انرژی مضاعف در مسیر این توفیقات حركت داشته باشیم و در راستای مسئولیت های قانونی و اجتماعی گامهای هدفمند و تأثیرگذاری برای توسعه همه جانبه كشور برداریم.

 

                                                                                                                                                                                                         عبدالرضا مسلمی

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی