تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    یادداشت رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور به مناسبت آغاز سال جدید

فرا رسیدن سال نو، آمدن بهار زیبا وتحول طبیعت، امید به فردایی پراز نشاط ونیکبختی را در دل ها شعله ور می سازد.

 

بهار فصل تلاش و تکاپوی بیشتر و تجدید عهد با زندگی است، خصوصاً برای مردمی که با آب و آفتاب و خاک، با سبزه و بوته و درخت، با دام و مرغ و ماهی، با صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مأنوسند و اینها را دست مایه قرار می دهند که نه تنها رزق و روزی خود و خانواده خود را از آن کسب کنند که قوت و غذای بسیاری از دیگر مردمان کشور خود و حتی مردم دنیا را فراهم کنند.

 

گرچه تاکنون صنوف فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سوی مردم و مسئولان کشور مورد احترام بوده اند، اما در مقایسه با دیگر اصناف از جایگاهی متناسب با تلاش جانفرسای خود برخوردار نبوده اند. نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی تأسیس شده است تا این جایگاه به کمک اعضای این صنف ها احیاء شود.

 

امنیت غذایی مردم در گرو ارتقاء فعالیت صنوف کشاورزی است، در نتیجه ی کار ما مردم راحت تر زندگی می کنند، نگرانی کمتری دارند و به آینده کشور و فرزندانشان امیدوارخواهند بود.

 

تأمین 96 درصد از نیاز های غذایی کشور،

تأمین 90 درصد مواد خام مورد نیاز صنایع غذایی کشور،

14.2درصد از تولید ناخالص داخلی کشور،

20 درصد صادرات غیر نفتی و

تولید سالانه بیش از 100میلیون تن محصولات کشاورزی،

 با تلاش چهارمیلیون و سیصد هزار بهره بردار فعال حاصل شده است.

 

حفظ و ارتقاء این جایگاه مهم وقتی میسر می شود که همه ما تجدید عهد کنیم؛ که سال 1395 را به سالی برای هویت بخشی به مشاغل کشاورزی تبدیل کنیم.

 

ما در نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تلاش همه عزیزانی که در بخش کشاورزی برای خود و دیگران و برای آبادی این زمین که لبیکی است به خواست پروردگار عالم، می ستاییم.

 

هر شخص حقیقی یا حقوقی که فعایت خود را در زمینه بهره برداری از آب و خاک به منظور تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، جنگلداری، جنگل کاری، مرتعداری، آبخیز داری، بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره ای کشاورزی ومنابع طبیعی قرار داده است، می تواند عضو نظام صنفی باشد و حفظ و دفاع از حقوق اجتماعی و صنفی و پیگیری مطالبات قانونی ایشان وظیفه ما است.

 

ما تمام تلاش خود را برای ارتقای اعتبار بخش کشاورزی انجام می دهیم. برای ایجاد ظرفیت های بیشتر و برای سرمایه گذاری در این بخش تلاش خواهیم کرد وبه تدبیر دلسوزان کشور در دولت، مجلس و سایر قوای کشور امید داریم.

 

                                                                                                                       محمد شفیع ملك زاده

رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور