تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    گفت و گوی خبرگزاری كشاورزی ایران با رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور

آقای ملک زاده، وضعیت نظام صنفی كشاورزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟  

نظام صنفی كشاورزی با وجود آنکه می‌تواند اثرگذاری زایدالوصفی در حوزه اجرا و تصمیم‌گیری داشته باشد، هنوز در محور تفکری مدیران قرار ندارد و به‌ علت آن که حمایت‌های مؤثری از این ساختار به‌عمل نیامده، نتوانسته در حد و اندازه و مختصاتی که باید، نقش ایفا کند.  

پروانه نظام صنفی که قرار بود توسط نظام صنفی صادر شود و در مراکز اداری مورد توجه قرار گیرد، چقدر از جایگاه قانونی برخوردار است و توانسته به کمک کشاورزان بیاید؟  

پروانه نظام صنفی کشاورزی نظیر پروانه نظام صنفی بازرگانی از اهمیت و جایگاه قانونی برخوردار است، اما از آنجا که نظیر بخش خدمات و بازرگانی مسبوق به سابقه نیست، هنوز برای مدیران بخش دولتی و خصوص شناخته نشده است.  

از مجلس دهم به‌ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس دهم چه انتظاری دارید؟  

این نظام معتقد است همه امور بخش کشاورزی ازجمله فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی مرتبط با بخش کشاورزی ازجمله صنایع فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی، صنایع مرتبط با تولید نهاده‌های بخش کشاورزی، امور مربوط به توزیع صادرات و واردات و بازاریابی محصولات کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا وزارتخانه مذکور به‌عنوان متولی بخش بتواند با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم مراحل قبل از تولید، تولید و پس از تولید را مدیریت کند.  

مهم‌ترین اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در حمایت از حوزه تولید داشته باشد، چیست؟  

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بخش کشاورزی باید با حمایت از اعضای نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، زمینه کاهش هزینه‌های تولید ازجمله نهاده‌ها، خدماتی، فنی و مهندسی و سایر خدماتی که به کشاورزان ارائه می‌شود را در مراحل قبل از تولید و پس از تولید فراهم کند. هزینه‌هایی که از کشاورزان دریافت می‌شود، هیچ تناسبی با میزان خدمات ارائه‌شده ندارد و به‌نوعی اجحاف به آنان بوده و موجب کاهش درآمد شاغلان را به‌دنبال دارد؛ لذا این نظام مصمم است با پیگیری این موارد از مراجع ذی‌ربط از حقوق اعضای خود دفاع کند.  

گفته می‌شود بازار در حوزه کشاورزی رها و یله در اختیار دلال‌ها و واسطه‌ها است. چگونه می‌توان این معضل را از بین برد؟  

عرضه بدون واسطه محصولات کشاورزی و رساندن آن به‌دست مصرف‌کنندگان، از آرزوهای دیرین تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و متولیان بخش برای حمایت از بهره‌برداران و کشاورزان با حمایت از تشکل‌های فعال ازجمله اتحادیه‌ها و تعاونی‌های موجود که متشکل از کشاورزان و بهره‌برداران باشند و توانمندسازی آنها از نظر مدیریتی و تأمین منابع لازم می‌تواند زمینه حضور فعال آنها را در مرحله بعد از تولید فراهم کند؛ به این معنا که با حذف واسطه‌ها، زمینه رساندن محصولات کشاورزی بدون واسطه به‌دست مصرف‌کنندگان محقق می‌شود. لذا به‌نظر می‌رسد برای حذف دلال‌ها و جلوگیری از مانور واسطه‌ها در بازار، باید دولت و مجلس به کمک بخش خصوصی بیایند.  

در تدوین برنامه ششم توسعه از نظام صنفی چقدر هم‌فکری به عمل آمد؟  

نظام صنفی نیز نظیر سایر سازمان‌های درون‌بخشی ایده‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کرد، اما به‌نظر می‌رسد نظام صنفی به‌عنوان یک تشکل نوپا، نیازمند حمایت‌های دولتی است. بنابراین حمایت‌های مالی و اعتباری از این نظام یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که در برنامه ششم توسعه می‌توان به آن توجه کرد.  

مصادیق حمایت از نظام صنفی كشاورزی را در چه مواردی ارزیابی می كنید؟ 

پیشنهاد اختصاص دو درصد از خرید تضمینی به بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان عضو نظام صنفی و همچنین سه درصد از تعرفه وارداتی سم و کود به نظام صنفی برای نظارت در محصولات سالم و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی به‌منظور پرورش میوه‌ها و محصولات کشاورزی ارگانیک و سالم ازجمله مواردی بود که در جریان تدوین برنامه ششم توسعه توسط نظام صنفی به اطلاع اتاق فکر وزارت جهاد کشاورزی رسید.