تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در زنجان برگزار می شود: گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور

گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور، با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، مدیركل دفتر امورتشكل های كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مسئولان امور تشكل های كشاورزی تعاون روستایی استان ها طی روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه 95 در شهرستان زنجان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این گردهمایی كه با تسهیلگری روسای ادارات دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام می پذیرد موضوع ها و عناوین آموزشی در ذیل پنج كار گروه در حوزه مربوط به تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی ارائه می شود.

دفتر امور تشکل های کشاورزی با اعتقاد به نقش موثر یادگیری مستمر و تبادل اطلاعات در موفقیت طرح ها و پروژه های مورد احراز در حوزه تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی، هر ساله گردهمایی های آموزشی - توجیهی منطقه ای را برگزار می کند و امیدوار است كارگزاران استانی بتوانند در توسعه و پیشرفت امور تشكل های كشاورزی استان خود بیش از پیش تاثیرگذار باشند.