تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    مجمع عمومی فوق العاده نظام صنفی کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد/ تاكید بر اهمیت مشاركت و تعامل درونی نظام های صنفی كشاورزی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نظام صنفی کشاورزی استان کرمانشاه با حضور اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و شهرستان های عضو مجمع عمومی نظام صنفی استان، نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و تعاون روستایی استان كرمانشاه،‌ روز 22 اردیبهشت ماه 95 در محل سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان در شهر كرمانشاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این جلسه كه به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین نظام صنفی كشاورزی استان برگزار گردید،در ابتدا با قرائت آیاتی از كلام الله مجید شروع و با بیان دستور جلسه و اعلان رسمیت با حضور 28 نفر از مجموع 54 نفر توسط هیات رئیسه جلسه تشکیل گردید.

در آغاز آقای امیری رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمانشاه گزارشی از فعالیت های انجام شده در نظام صنفی استان را به جلسه ارائه نمود.

سپس مهندس مهرداد دالوند كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی تشکلها و صنوف دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه بر ضرورت و اهمیت كار مشاركتی و تلاش جمعی برای حل مشكلات كشاورزان از طریق همصدایی و تعامل درونی در نظام های صنفی جهت نائل شدن به اهداف نظام صنفی و دفاع از حقوق كشاورزان و بهره برداران، تاكید كرد.

پس از آن اسامی کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسین قرائت گردید. افراد کاندید شده هر کدام به مدت دو دقیقه خود را معرفی نمودند. سپس رای گیری شروع شد كه نتیجه آن به این شرح است:

آقایان فرزاد امیری از سنقر ، خسرو زرافشان از کرمانشاه ، جلال صفری از دالاهو، ابوالقاسم رحیمی از اسلام آباد ، حمید فرجی از جوانرود به عنوان هیات مدیره اصلی و آقایان جبار مرادی بعنوان علی البدل اول و مسلم عبدالملکی بعنوان علی البدل دوم به مدت سه سال انتخاب شدند. همچنین آقایان اسماعیل محمدی به عنوان بازرس اصلی و حسن فعلی بعنوان بازرس علی البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند.