تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور در زنجان برگزار شد

گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور، صبح روز جاری سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 95 با حضور دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مهندس خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان كشاورزی، مهندس نوری مدیر تعاون روستایی استان زنجان و مسئولان امور تشكل های كشاورزی استان ها در زنجان آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان زنجان در ابتدای این گردهمایی گفت: کار در حیطه امور تشکلهای كشاورزی از وزن و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و ظرافت های خاص خود را در عرصه عمل به همراه دارد و در حوزه تشکلها هر چه آموخته شود باز هم به عنوان یك نیاز موضوعیت دارد.

مهندس محمود نوری افزود: امروزه طرح مطالبات در حوزه فردی، از جایگاه خاصی برخوردار نبوده و در حوزه های مشاركتی و تشکلهاست که جایگاه ویژه ای برای پیگیری مطالبات و اقدامات وجود دارد.

وی تصریح كرد: بدون شک سرمایه گذاری تکنولوژیک به تنهایی پاسخگو نیست و سرمایه گذاری انسانی با به کارگیری تکنیک های لازم در امور مشاركتی ضروری است به کار گرفته شود.

در ادامه مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: نقش و اهمیت نیرو و سرمایه انسانی در فرآیند تولید به عنوان اصلی ترین عامل تعیین كننده مطرح است. در این نشست ارزیابی آنچه گذشته و تعیین سمت و سوی آینده به همراه پیشنهادهایی در ارتباط با برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد می شود.

 

 

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود:كشاورزی در همه دنیا جایگاه ویژه ای دارد. موضوع اقتصاد مقاومتی عاملی شده است كه ما مجددا و مرتبا بخش كشاورزی را مرور كنیم كه از چه ظرفیت هایی برای حركت در این مسیر برخوردار هستیم.

وی اظهار داشت: در حوزه كشاورزی با محدودیت های اكولوژیكی و اقلیمی در كشور مواجه هستیم به طوری كه از پنجاه و چهار بلایای طبیعیف پنجاه مورد آن را در كشورمان داریم. حوزه فناوری و تكنولوژیكی نیز چالش دیگر در بخش كشاورزی است.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در ادامه گفت: مساله و چالش دیگر در بخش كشاورزی، مربوط به ‌نیروی انسانی آن است. در این میان، برون رفت منابع انسانی از بخش،‌بالا رفتن میانگین سنی بخش، بدون سوادی و كم سوادی بالغ بر 50 در صد آن از دیگر چالش های نیروی انسانی بخش كشاورزی است. چالش مهم دیگر در حوزه بازار و رقابت پذیری بخش می باشد و اینجاست كه موضوع شبكه سازی برای مدیریت این چالش ها روشن می شود.

مسلمی تصریح كرد: كشور ما از تمرین و تجربه زیاد در تمرین كار تیمی و كار گروهی و از بهترین بسترها برای كار مشاركتی برخودار است.

وی اضافه نمود:برای تكمیل زنجیره ارزش، نیاز به نهادهایی است كه این امر را پیگیری نمایند و صرفا تولید نمی تواند توسعه كشاورزی را باعث شود و نیاز به كنترل و مدیریت بخش از لحاظ زنجیره كامل تولید هستیم كه این كار را تشكل ها و اصناف بخش كشاورزی می باید انجام دهند. بدون توسعه فعالیت آنها نمی توان این زنجیره را كامل كرد چرا كه وارد شدن به بحث زنجیره ارزش در بیشتر كشورهای دنیا توسط تشكل ها كنترل می شود.

گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور، فردا نیز پیگیری می شود.