تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور تاكید كرد:رعایت نظم و توجه به روال قانونی در اجرای امور نظامهای صنفی

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن تاكید بر رعایت نظم و انجام روال قانونی در امور اداری و مالی نظام های صنفی گفت: هر موسسه، ارگان و نهاد برای آن كه بتواند امورات خود را پیش ببرد نیازمند برقراری نظم و روال قانونی كار اداری و مالی است. نظام صنفی كشاورزی نیز بر اساس قوانین و مقررات، مكلف به رعایت این قوانین است و عدول از چارچوب قانون و ضوابط مالی، پذیرفتنی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه به ارائه اخبار و گزارشات مربوط به اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی كشور در بحث های بیمه تامین اجتماعی اعضای نظام صنفی و چالش بودجه اندك در نظر گرفته شده بدین منظور ، بیمه تكمیلی بر مبنای اعلام تعداد اعضاء ‌از سوی نظام های استان و شهرستان، موضوع و حواشی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی در هیات دولت و هماهنگی تعیین وقت ملاقات برای اعضای نظام های صنفی كشاورزی با مقام معظم رهبری پرداخت.

مهندس محمدشفیع ملك زاده در ادامه در ارتباط با پیگیری موضوع نرم افزار های اتوماسیون اداری، عضوگیری و صدور پروانه فعالیت، هماهنگی های برگزاری نمایشگاه محصولات ارگانیك در سراسر كشور از طریق تعامل نظام های صنفی با شركت های نمایشگاهی استان ها كه در زمینه برپایی نمایشگاه های كشاورزی توانمندی دارند، و همچنین كسب مجوزها و مراحل اداری برای انتشار نشریه نظام صنفی كشاورزی در آینده، به ارائه توضیحاتی پرداخت.

وی تصریح كرد: هم در بدنه دولت و هم نزد كشاورزان، نظام صنفی كشاورزی هنوز به خوبی معرفی نشده است.

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور، روز سه شنبه 4 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.