تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    گردهمایی بررسی جایگاه نظام صنفی كشاورزی در همدان برگزار شد

گردهمایی بررسی جایگاه نظام صنفی كشاورزی با حضور مدیركل دفتر امور تشکلهای کشاورزی، رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها و صنوف دفتر امور تشكل های كشاورزی، مسئولین تعاون روستایی استان همدان، روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان های همدان، رئیس نظام صنفی كشاورزی استان همدان، دبیران اجرایی نظام صنفی شهرستان ها و تعدادی از کارشناسان و کارکنان تعاون روستایی استان در روز دهم خرداد ماه 95 در محل سالن جلسات اداره تعاون روستایی استان همدان برگزار شد.

مدیركل دفتر امور تشکل های کشاورزی در این جلسه بیان داشت: مسئولیت ها و فعالیت های بخش دولتی در حوزه تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در سازمان تعاون روستایی، دارای اثرات اقتصادی ملموس بر روی فعالیت های سازمان و شبكه است.

دكتر عبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: این فعالیت ها برای جامعه هدف یا کشاورزان همانند دوروی یك سكه؛ یک روی اقتصادی و یک روی اجتماعی، فرهنگی دارد. اصلی ترین مسئولیت سازمان، حمایت از جامعه روستایی است و این حمایت با پشتیبانی، آموزش و هدایت امکانپذیر است.

وی یکی از معایب موجود در شبكه تعاونی ها را عدم حضور بیش از 90درصد اعضاء در مجامع عنوان نموده و در ادامه اظهار داشت: دلیل این وضعیت به خاطر وجود دو شکاف اصلی است. شکاف اول شکاف بین منافع تعاونی با اعضاء و شکاف دوم ناشی از شکاف بین اتحادیه ها و تعاونی ها است. برای حل شکاف اول ایجاد جذابیت های بیشتر برای کشاورزان و برای شکاف دوم، حمایت هرچه بیشتر اتحادیه ها از تعاونی ها راهکاری موثر است.

مدیركل دفتر امور تشکل های کشاورزی، زمینه سازی به منظور مشارکت و همفكری در اجرای برنامه ها؛ هموار کردن تعامل بین روستاییان با شبکه های اقتصادی؛ پیگیری مشكلات با مجموعه دستگاه هایی نظیر وزارت نیرو، بانک ها و بیمه های اجتماعی توسط نظام های صنفی كشاورزی را از جمله انتظارات از مدیران تعاون روستایی بیان كرد.

وی با بیان این كه پروژه ها را باید با قدرت ایجاد همگرایی در جامعه عملیاتی کرد، افزود: همگرایی باعث احساس امنیت در کشاورزی می شود و تمام کارهایی که در نظام صنفی انجام شده به منظور افزایش همگرایی بوده است. اما از آنجایی که كار در این بخش، دو بعد فرهنگی- اجتماعی(نرم افزاری)و بعد سخت افزاری دارد، کار مقداری مشکل است. زیرا در بعد سخت افزاری و کارهای عمرانی با اشیای فیزیکی سر و کار داریم که کار را راحت می کند امادر بعد فرهنگی، اجتماعی با انسان ها سر و کار داریم. بنابراین فرهنگ سازی، آسان نیست.

 

با تشكر از خانم مهندس شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان برای ارسال گزارش