تبلیغات

ابزار هدایت به بالای صفحه

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی

فرض بگیریم یک کشاورز به جای این که هر روز در زمین کشاورزی کار کند و با دستمزد خود، مایحتاج و خورد و خوراک خانواده اش را تامین کند، به هر دلیلی از این کار امتناع می کند و قسمتی از زمین هایش را می فروشد تا بتواند نیازهای ضروری و اولیه خانواده (همچون غذا، پوشاک و …) را تامین کند. حال اگر در بازار، خریداری بی رحم هم باخبر باشد که این کشاورز وقتی امروز زمین خود را نفروشد اهل خانه اش باید سر را گرسنه به بالین بگذارند، تا می تواند به او زور می گوید و هر قیمتی را که دلش بخواهد برای اجناس کشاورز تعیین خواهد کرد!

طبق همین فرض، کشاورز در واقع «سرمایه فروشی» یا به نوعی «سرمایه سوزی» می کند و دیر یا زود این «سرمایه محدود» او تمام خواهد شد و آن وقت است که «کاسه چه کنم!» به دست خواهد گرفت و احتمالاً خانواده اش هم او را سرزنش خواهند کرد که چرا از همان روز اول به فکر امروز نبودی؟!

حکایت اقتصاد ما، حکایت همین کشاورز است. سال هاست که «نفت می فروشیم» و با آن «واردات» می کنیم و بخش اعظمی از بودجه جاری دولت را هم از نفت فروشی تامین می کنیم، به جای آن که نفت را بگذاریم برای روز مبادا و یا با پول نفت سرمایه گذاری و اشتغال زایی کنیم. نفت سرمایه ای در دست ما است و "به ذات خود ندارد عیبی و هر عیب که هست از شیوه  استفاده ماست»؛ همچون حکایت همان کشاورز و آن خریدار بی رحم.

مفهوم اقتصاد مقاومتی از طریق همین مثال می تواند مطرح باشد. یعنی غیر از نفت و منایع نفتی بگردیم و با اراده مردمی، بسترهای دیگری را برای كنترل و بی اثر كردن فشارهای وارده به مردم و جامعه شناسایی كنیم.

اقتصاد مقاومتی بر سه رکن اساسی استوار است: 1- مردمی کردن اقتصاد 2- کاهش وابستگی اقتصاد به نفت 3- مدیریت و تعادل در مصرف.

از آن جا كه بخش کشاورزی بیشترین نقش را در اقتصاد خانوار دارد، می تواند به عنوان مبنای اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد و با برخی تغییرات زیر ساختی و بومی سازی می توان آن را شکوفا کرد و دل به آن بست؛ چنانچه در سال 95 بخش كشاورزی به عنوان تنها بخش موفق در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در كشور معرفی گردید. بنابر این با توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی به‌دلیل مالکیت مردم بر عمده زمین‌های کشاورزی، یکی از این شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی «مردمی کردن اقتصاد»، را خود به‌خود داراست.

با توجه به ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی؛ «کاهش وابستگی به نفت» توجه به بخش کشاورزی می تواند موجبات کاهش وابستگی به نفت را در پی داشته باشد. از دو جنبه می‌توان به این موضوع نگاه کرد: جنبه اول این که با تقویت و توسعه بخش کشاورزی،  به‌صورت خودکار و پی در پی، سیاست جایگزینی واردات پیگیری خواهد شد و از جنبه دیگر، با تقویت این بخش، صادرات کشاورزی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توسعه سیاست صادرات غیرنفتی باشد. بنابراین با اهمیت دادن به بخش کشاورزی و نگاه توسعه‌ای به آن، نه تنها وابستگی کشور به نفت کم خواهد شد، بلکه می‌توان از این بخش برای تأمین ارز کشور نیز بهره برد.

علم اقتصاد به ما می گوید كه باید با تخصیص حداقل منابع، حداکثر استفاده حاصل شود. در اقتصاد مقاومتی نیز باید از امکانات داخلی،  بیشترین بهره را برد و منابع را به شکل دقیق‌تری تخصیص داد.

اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ کشاورزی عبارت است از: تولید بیشتر، بهره‌وری بیشتر با هزینه‌ کمتر، توجه بیشتر به محصولات استراتژیک، تلاش برای حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید محصولات استراتژیک و اساسی برای کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش بهره‌وری تا حد امکان، تولید کالاهایی که وابستگی به خارج را هر چه کمتر می‌کنند و تأمین نهاده‌های لازم به شکل کامل و در زمانی مناسب و همچنین توجه به سرمایه گذاری در بخش كشاورزی به موازات این موارد.


تهیه و تنظیم: اسماعیل حسن نایبی کارشناس دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرانارسال در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

پیرو هماهنگی و دعوت نظام صنفی كشاورزی استان همدان از دفتر امور تشكل های كشاورزی به منظور شركت و برگزاری دوره آموزشی ویژه اعضای هیأت مدیره، بازرسین و دبیران اجرایی شهرستان ها جهت آشنایی با وظایف اركان نظام صنفی كشاورزی، این كارگاه آموزشی با حضور آقای نصرتعلی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان مدرس دوره برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی کامل اعضای هیأت مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی با وظایف و ماموریت های نظام صنفی و بر اساس مسئولیت در هیأت مدیره عنوان شده است.

 

اهم مباحث و موضوعات مطرح شده در این كارگاه عبارت بود از:

1-     تعریف مفاهیم مندرج در آیین نامه و اساسنامه نظام صنفی شامل فرد صنفی، واحد صنفی، عضویت و پروانه فعالیت

 

2-     تشریح وظایف، ماموریت های نظام صنفی، هیأت مدیره و هر یک از اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی

 

3-     تشریح شرایط عضویت در نظام صنفی کشاورزی

 

4-     ضرورت و نحوه تشكیل کمیته تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای تعیین شرایط عضویت فرد در نظام صنفی و تعیین حق صدور پروانه های فعالیت

 

5-     تشریح فرآیندهای عضوگیری، مراحل و نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت

 

6-     تشریح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و نحوه اطلاع رسانی به اعضا و دستگاههای ذیربط

 

7-     تشریح شرایط تصدی عضویت در هیأت مدیره و بازرس شرایط داوطلبین تصدی هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی

 

 

نكات و تذكرات مهم ارائه شده در دوره آموزشی شامل این موارد بود:

1.        مقامات مجاز برای امضا اسناد مالی نظام صنفی خزانه دار ثابت، رئیس هیأت مدیره و یا دبیر اجرایی و یا هرسه نفر و اسناد اداری دبیر اجرایی می باشد.

 

2.        مقامات مجاز برای امضا اسناد مالی نظام صنفی خزانه دار ثابت، رئیس هیأت مدیره و یا دبیر اجرایی و یا هرسه نفر و اسناد اداری دبیر اجرایی می باشد.

 

3.        نظام صنفی موظف به پیگیری تمدید عضویت و پروانه فعالیت سالانه اعضا برای استمرار فعالیت نظام صنفی است.

 

4.        اخذ همه وجوه مربوط به نظام صنفی از طریق عملیات بانکی و ممنوعیت اخذ هرگونه وجه نقدی از متقاضیان عضویت و یا اعضا ضمن اینكه پوزهای نصب شده در نظامهای صنفی نیز به صورت دوره ای تحت كنترل قرار گیرند.

 

5.        نظام صنفی شهرستان ملزم به پرداخت سهم 20 درصد نظام استان ها از محل اخذ حق عضویت، صدور و تمدید پروانه است.

 

6.        هیأت مدیره نظام صنفی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی بویژه در مباحث مالی است و می بایست کلیه هزینه های نظام صنفی بر اساس مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره در چهارچوب وظایف و اختیارات آنها هزینه شود.

 

7.        مجمع عمومی سالیانه حداقل سالی یکبار با هدف تصویب گزارش هیأت مدیره، تراز مالی و تصویب برنامه و بودجه باید برگزار  شود و در صورت نیاز مجمع عادی بصورت فوق العاده به دفعات نیز برگزار شود.

 

8.        مجمع فوق العاده حسب نیاز و با درخواست هیأت مدیره، بازرس و یا یک سوم اعضا و در دوران فترت توسط تعاون روستایی شهرستان برگزار می شود.

 

9.        نصاب لازم برای رسمیت جلسسات مجمع عمومی در نویت اول نصف بعلاوه یک نفر از اعضا ، در نوبت دوم یک سوم ، در نوبت سوم یک پنجم و در نوبت چهارم به بعد یک دهم بشرطی که در شهرستان های با بیش از 1000 نفر عضو کمتر از 100 نفر و زیر 1000 نفر عضو کمتر از 50 نفر در جلسه حاضر باشند. برای شهرستان های با عضو کمتر 150 نفر حضور حداقل 15 نفر ( شرط اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان) الزامی می باشد.

 

10.     کارمندان دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، کارکنان نظام صنفی و ... در سمت عضو هیأت مدیره نظام صنفی ممنوعیت دارند.

 

11.     برگزاری جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یکبار، برگزاری مجامع عمومی در موعد مقرر از اهم وظایف هیأت مدیره است.

 ارسال در تاریخ شنبه 26 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی به منظور ارج نهادن به زحمات، پیگیری ها و اقدامات تأثیرگذار نظامهای صنفی در پیشبرد امور و انجام وظایف و مأموریتهای محوله در اقدامی كه در آینده نیز تداوم خواهد داشت از تعدادی نظامهای صنفی (رؤسای هیأت مدیره و یا دبیران اجرایی به نمایندگی نظام صنفی) تشكر و قدردانی بعمل آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، از عوامل و شاخص های مورد نظر در موفقیت بیشتر نظامهای صنفی در انجام وظایف و مأموریتها كه توسط دبیرخانه مركزی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است می توان به برنامه ریزی و تصمیم گیری های مناسب برای پیشبرد امور، ارتباط و تعامل مؤثر با مجموعه تعاون روستایی، جهادکشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، توجه ویژه به رعایت قوانین و مقررات، پیگیری در معرفی نظام صنفی به ادارات دولتی و كشاورزان، شركت در جلسات تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش كشاورزی، توسعه مشاركت اعضا در پیشبرد امور و ورود حرفه ای به مسایل و مشكلات بخش اشاره كرد. نظام صنفی های صنفی كه  در مرحله اول مورد تقدیر قرار گرفته اند عبارتند از:

1-دبیر اجرایی شهرستان ارومیه، آقای پرویزی

2-دبیر اجرایی شهرستان شبستر، آقای آزادشندی

3- دبیر اجرایی طرقبه و شاندیز، آقای موسوی نژاد

4-دبیر اجرایی شهرستان قزوین، آقای باقری

5-دبیر اجرایی شهرستان اصفهان، آقای ملك پور

6-عضو هیات مدیره شهرستان بهشهر، آقای خاكزاد رستمی

7-رئیس هیات مدیره شهرستان همدان،‌آقای سوزنچی

8-دبیر اجرایی شهرستان همدان،‌ خانم شعبانی

9-دبیر اجرایی شهرستان سیمرغ، آقای اسماعیل زاده

10-دبیر اجرایی شهرستان شازند، آقای مختاری

11-دبیر اجرایی شهرستان شاهرود،‌آقای باقری

12- دبیر اجرایی شهرستان فردوس، آقای محمدزاده

13- رئیس هیات مدیره شهرستان شهرضا،‌آقای رهنماییارسال در تاریخ چهارشنبه 23 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی


رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تشكیل جلسات اتاق فكر نظام صنفی كشاورزی كشور خبر داد.

مهندس محمد شفیع ملك زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی با بیان این مطلب گفت: تاكنون دو  نشست از جلسات اتاق فكر نظام صنفی كشاورزی كشور  با هدف شناسایی مسائل و آسیب شناسی وضعیت موجود، شناسایی فرصت ها و تهدیدها، و نهایت استفاده از ظرفیت های قانونی نظام صنفی، ایجاد بستر های مناسب برای ارائه فكر و تجارب موفق و برنامه مند نظام های صنفی تشكیل شده است.

وی افزود: یكی از بندهای مهم پیشنهاد شده در جلسه اتاق فكر مربوط به لزوم تهیه برنامه راهبردی نظام صنفی و تصویب آن در شورای مركزی برای اجرا در سطح كشور بود كه بدین منظور جهت بررسی برنامه چهار ساله طراحی شده برای نظام صنفی و نیز تاكید بر لزوم برنامه ریزی و حركت بر مبنای این اولویت، تشكیل كمیته راهبردی نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك ضرورت مطرح گردید كه نخستین جلسه مربوط به آن در مورخ 23 تیرماه جاری برگزار خواهد شد و از همفكری و مشورت نظام های صنفی استانی و نمایندگان بخش دولتی استفاده خواهیم نمود.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور همچنین اظهار داشت: یكی دیگر از موارد مهم مطرح شده، در ارتباط با پیگیری تهیه و نصب سیستم نرم افزار جامع عضوگیری، تمدید،‌صدور پروانه فعالیت و اتوماسیون اداری برای نظام های صنفی كشاورزی بود كه به همین منظور نیز جلسه ای در روز 22 تیرماه جاری برای پیگیری و نهایی سازی آن برگزار خواهد شد و امید است پس از احصاء نیازهای نرم افزاری از استان ها و شهرستان ها، رفع نواقص و بازبینی گروه انفورماتیك، شاهد نصب این سیستم برای استفاده تحت وب نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان ها در آینده ای نزدیك باشیم كه خود نیازمند همكاری و حمایت نظام های صنفی استان ها و شهرستان ها می باشد.

ملك زاده با اشاره به لزوم قانون مندی اقدام و فعالیت نظام های صنفی تاكید كرد: رعایت ضوابط و مقررات موجود برای نظام صنفی موجبات تقویت این ساختار مردمی بخش كشاورزی را فراهم می سازد كه باید سرلوحه كارها قرار گیرد.ارسال در تاریخ دوشنبه 21 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

پخش دوره جدید برنامه مجله كشاورزی از اواخر تابستان امسال از طریق شبكه تلویزیونی آموزش آغاز خواهد شد.

مدیر کل دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش وزارت جهاد كشاورزی با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی گفت: به منظور پیگیری ادامه فعالیت برنامه مجله كشاورز و نیز موارد مطرح شده در جلسه وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان صدا و سیما، طی جلسه مشترك روز گذشته چهاردهم تیر ماه جاری با رئیس شبكه آموزش در موضوع هایی همچون اهمیت انتقال مفاهیم آموزشی ترویجی مورد نیاز كشاورزان و بخش كشاورزی از طریق تولید و پخش برنامه های كشاورزی، ظرفیت های رسانه ای شبكه آموزش برای ارائه برنامه ویژه با محور بخش كشاورزی، رئوس و عناوین موضوعی مرتبط با نیازهای آموزشی و شغلی بهره برداران و كشاورزان مرتبط با برنامه های كلان بخش كشاورزی به نتایج مثبتی دست یافتیم.

مهران ابوالحسنی در باره طرح موضوع و نحوه حضور نمایندگان تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی در برنامه های مجله كشاورزی افزود: هدایت موضوعی برنامه ها در هسته های كارشناسی كه با حضور نمایندگان استان ها در سطح ملی فعال است میسر می شود كه این هسته های كارشناسی از قبل در قالب یازده كارگروه پیش بینی شده است و فعالیت آن دوباره از پی خواهد گرفته شد. یكی از این هسته ها، هسته تخصصی تشكل ها و تعاونی ها نام دارد و موضوع تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در آن پیگیری خواهد شد.

قطعا اقدام و تقویت نظام های صنفی كشاورزی در امور رسانه ای و اطلاع رسانی از طریق حضور پر رنگ و مستمر در این برنامه می تواند موجبات موفقیت و ارتقای جایگاه نظام صنفی و حفظ موجودیت آن را فراهم سازد.ارسال در تاریخ سه شنبه 15 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

منابع مالی و دریافتی نظام صنفی كشاورزی، عبارت است از وجوهی که از منابع ذیل حاصل می شود:

 

1-   دریافت حق عضویت اعضای نظام.

 

2-   دریافت بهای صدور و تمدید پروانه فعالیت اعضا و صدور هر گونه مجوزهایی كه به نظام واگذار می گردد.

 

3-   دریافت وجوه حاصل از درج آگهی و اطلاعیه در نشریات، پایگاههای اطلاع رسانی و سایر منابع اطلاع رسانی نظام.

 

4-   كمك های اعطایی و داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی

 

5-   دریافت بهای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، کارشناسی، فروش نشریات، برگزاری هم اندیشی ها و نمایشگاهها و سایر موارد مشابه.

 

6-   ایجاد بانك اطلاعات درآمدهای مترتب از آن.

 

7-   سود ناشی از سپرده گذاری در بانكها و مؤسسات معتبر مالی و اعتباری.

 

8-   سایر منابع درآمدی در چارچوب اساسنامه، آیین نامه و دستورالعملهای مصوب.ارسال در تاریخ دوشنبه 14 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

با تاسف، مطلع شدیم كه پدر گرامی آقای مهندس رضا هداوند میرزایی عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان تهران به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم میرزایی شکیبایی آرزو داریم.ارسال در تاریخ دوشنبه 14 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

1-تکمیل اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی حسب قوانین و مقررات جاری کشور توسط نظام‌های صنفی کشاورزی شهرستان و استان، الزامی است و طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه كشور،"تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است."

2-آخرین زمان اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی كشور برای تكمیل اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی، پایان تیر ماه جاری است. (نشانی سامانه امور مالیاتی: www.tax.gov.ir)

3-عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

4- بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و همچنین ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدور مجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزی، رسمیت می یابد.

5-بر اساس بند "ی" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:"حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است".

6- از طریق سامانه امور مالیاتی و در مرحله پیش ثبت نام با وارد كردن" شناسه ملی"، مراحل تكمیل اظهار نامه و در ادامه اخذ كد اقتصادی انجام می پذیرد.

7- در هنگام تكمیل اظهارنامه مالیاتی، نظام های صنفی دقت كنند در سرفصل های ارائه شده در دفاتر مالی، عناوینی را ذكر كنند كه مشمول مالیات نباشد. مثلا دریافت هزینه بابت جی پی اس مزارع، مشمول مالیات می شود و یا عنوان صدور پروانه فعالیت نیز مشمول مالیات است كه باید عنوان "تمدید حق عضویت" جایگزین آن گردد.ارسال در تاریخ شنبه 12 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

پرسش: آیا برای اشخاصی که هم اکنون عضو هیات مدیره نظام صنفی شهرستان یا استان هستند گرفتن عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد ، گواهی حسن شهرت شغلی و غیره الزامی دارد با توجه به اینکه این افراد تعیین صلاحیت شده اند و هم اکنون در هیات مدیره شهرستان و یا استان مشغول فعالیت می باشند؟

پاسخ: برای اعضای كنونی هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان جهت داوطلب شدن در سمت عضو هیات مدیره و یا بازرس نظام صنفی، ارائه مدارك احراز صلاحیت (گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، گواهی حرفه ای و شغلی و ...) الزامی می باشد. ولی در صورت داوطلب شدن همین شخص برای عضویت در هیات مدیره استان در همان سال و پس از برگزاری انتخابات نظام های صنفی شهرستان ها، نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد نمی باشد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 9 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

سازمان های تعاون روستایی استان ها موظف شدند كارگروه نظارت و ارزیابی جهت نظارت بر فرآیندهای اجرایی تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی را سازماندهی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر اساس ابلاغیه دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با توجه به اهمیت و ضرورت ارزیابی عملكرد تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها جهت جلوگیری از بروز انحرافات و تخلفات احتمالی، بر اساس بند 11 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی، سازمان های تعاون روستایی استان موظفند كارگروه یاد شده را طبق تبصره ماده 1 شیوه نامه نظارت و ارزیابی سازماندهی كنند.

كارگروه نظارت و ارزیابی استان، مركب از سه نفر شامل: مسئول امور تشكل های كشاورزی، كارشناس حقوقی و كارشناس امور مالی خواهد بود.

در بند 11 دستور العمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی آمده است: تعیین تركیب گروه نظارت و ارزیابی نظام های صنفی كشاورزی در سطح ملی به عهده مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی ، در سطح استان به عهده مدیر تعاون روستایی استان و در سطح شهرستان به عهده رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان می باشد. 

تبصره ماده 1 این دستورالعمل نیز بیان می دارد محورها و حدود نظارت بر تشکل‌ها و نظام‌های صنفی بر مبنای آیین‌نامه و اساسنامه شامل مقررات اداری، مالی، حقوقی و اجرایی از مرحله سازماندهی و ساماندهی و عضوگیری، صدور و تمدید پروانه، تعیین تعرفه ها ،تشکیل مجامع و انتخابات تا آموزش و توانمندسازی و حمایت از تشکل‌ها و صنوف می‌باشد.  ارسال در تاریخ سه شنبه 8 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

جلسه كارگروه شناسایی مشاغل بخش كشاورزی در حوزه باغبانی با حضور آقایان ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، حسینی و دادجو رئیس و كارشناس مسئول گروه استاندارد سازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی و  نمایندگان دفاتر تخصصی معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در روز دوم تیر ماه 95 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این جلسه معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره جایگاه نظام صنفی كشاورزی و لزوم تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی در بحث شناسایی مشاغل بخش كشاورزی به ارائه توضیحاتی پرداخت.

سپس رئیس گروه استاندارد سازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی در زمینه شناسایی مشاغل كشاورزی در گروه های شغلی، شیوه ها و مكانیسم های كدگذاری مشاغل بخش كشاورزی مواردی را عنوان داشت.

مهندس حسینی تصریح كرد: لازمه تعریف هر شغل در بخش كشاورزی، تعریف فنی آن شغل از طرف مرجع تخصصی مربوط به آن است و بدین منظور تعداد 39 شغل شناسایی شده در بخش باغبانی جهت بررسی به معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی ارائه شده است تا پس از جمع آوری نظرات بخش های تخصصی نسبت به انتشار جلد دوم و چاپ جدید مشاغل بخش كشاورزی اقدام گردد.

مهندس دادجو كارشناس مسئول گروه استاندارد سازی مشاغل نیز در این جلسه اظهار داشت: ارائه پیشنهاد و درخواست شغل در فرآیند استاندارد سازی مشاغل بخش كشاورزی به دو گونه انجام می شود؛ یا اینكه ارسال پیشنهاد شغل از طریق معاونت ها و بخش های تخصصی به دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام می پذیرد و یا اینكه فرد متقاضی با مراجعه به نظام صنفی كشاورزی درخواست خود را اعلام نموده و سپس این درخواست از طریق سازمان تعاون روستایی استان به دفتر امور تشكل های كشاورزی ارسال می گردد.

سپس هر یك از نمایندگان دفاتر تخصصی معاونت باغبانی به ارائه دیدگاه ها و نظرات در ارتباط با بحث استانداردهای فنی مشاغل مربوطه پرداختند و نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز توضیحات لازم را ارائه نمودند.

در پایان این جلسه مقرر گردید كه عناوین مشاغل ارائه شده، در هر یك از دفاتر تخصصی معاونت باغبانی به كمك سایر كارشناسان بررسی شده و سپس عناوین نهایی شده از طریق نماینده معاونت باغبانی به دفتر امور تشكلهای كشاورزی ارسال گردد.ارسال در تاریخ یکشنبه 6 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

سوال: برخی از پرداخت قانونی حقوق دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان و یا شهرستان اجتناب می كنند. راه كار چیست؟ چه باید كرد؟

پاسخ: بر اساس تبصره ماده 5 نظام نامه اداری مالی نظام صنفی كشاورزی، دبیر اجرایی اعم از عضو هیات مدیره یا غیر عضو در قبال خدمت در نظام صنفی حق الزحمه دریافت می نماید.

این امر به شرطی محقق می شود كه بر اساس ماده 8 همین نظام نامه، اشتغال به كار وی تمام وقت باشد.

لذا در صورت عدم تحقق موضوع، دبیر اجرایی می تواند نسبت به گزارش موضوع به هیات مدیره و سایر مراجع ذیصلاح اقدام نماید.ارسال در تاریخ شنبه 5 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

روز اول تیرماه روز ملی اصناف را به اصناف تازه استقرار یافته بخش كشاورزی در همه سطوح و حلقه های آن از تولید، تا خدمات و توزیع محصولات و فرآورده های كشاورزی تبریك می گویم.

 نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك نهاد اجتماعی و صنفی، دارای مسئولیت های مختلفی از جمله: دفاع از حقوق و منافع صنفی كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزی؛ حفظ و دفاع از منافع و حقوق افراد جامعه بعنوان مصرف كنندگان تولیدات بخش كشاورزی و  تعامل و همراهی با دولت در تحقق اهداف و سیاستهای توسعه ای كشور می باشد.

اگر چه شكل گیری اصناف در ایران به دوره ساسانیان باز می گردد، اما اولین قانون نظام صنفی كشورمان در روز اول تیرماه سال 1350 تصویب و به عنوان نخستین قانون مستقل برای اصناف در كشور محسوب می گردد. با وجود این پیشینه، اما كشاورزان و بهره برداران كشور دیرتر از همه مشاغل با تاخیری طولانی و تاریخی اصناف خود را در حال شكل دادن هستند.

همه اینها علیرغم اهمیتی است كه بخش كشاورزی دارا می باشد و تاثیراتی است كه نظام صنفی كشاورزی بر سایر حلقه های صنفی همچون اصناف صنعتی و خدماتی شهری دارد.

به بهانه این روز امید می رود كه جامعه علمی كشور نیز وارد این حوزه شده و نسبت به بررسی اثر بخشی نظام صنفی كشاورزی برای جامعه كشاورزان و در راه توانمندشدن آنان قلم بزند.

از بخش های قانونگذار هم انتظار است در تصویب مقررات و قوانین نظام صنفی كشاورزی و تسریع این امور اهتمام بیشتری داشته باشند تا نظام صنفی كشاورزی جایگاه اصلی خود را پیدا كند.

از مدیران بخش كشاورزی و همكاران بخش دولتی در سطوح مختلف هم می خواهیم این واقعیت را بپذیرند كه امروزه اجرای برنامه توسعه ای در بخش كشاورزی از تحقیقات و آموزش تا تامین و تدارك نهاده ها، پشتیبانی تولید و تبدیل و فرآوری و بازار و بازار رسانی، بدون سازماندهی صنفی افراد ذینفع اصلا امكانپذیر نیست.

ممكن است در كوتاه مدت اثرات مثبت موقتی را شاهد باشیم اما تداوم و پایداری امر منوط به این خواهد بود كه خود بهره برداران برای تامین منافع صنفی خود متشكل شوند. این موضوع مهمی است كه تجربه آن چه در ایران در دیگر اصناف و همچنین در دنیا و در بحث صنوف مشاغل و از جمله كشاورزی ثابت شده است.

و امیدوارم نظام صنفی كشاورزی در چارچوب مقررات و وظایف ذاتی خود برای افراد صنفی تحت پوشش در جهت دفاع از حقوق و منافع صنفی آنان بیش از پیش برآید.

عبدالرضا مسلمی- مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی

1/4/1395ارسال در تاریخ سه شنبه 1 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی

با تاسف، مطلع شدیم كه خواهر محترم جناب آقای عبداله فرجی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان كردستان به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن خواهر به سوگ نشسته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی كشور، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوید.ارسال در تاریخ سه شنبه 1 تیر 1395 توسط گروه كارشناسان كشاورزی