تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  موضوع تشکیل فدراسیون بذر در نشست سازمان مرکزی تعاون روستایی با بخشهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد

نشست مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با معاونت های تخصصی و مراکز پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بذر، پیرو تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم سازماندهی تشکل فراگیر و ملی در حوزه تولید، تامین و توزیع بذر تحت عنوان فدراسیون بذر کشور برای ایجاد ساز و کارهای حقوقی جهت پیگیری مطالبات تخصصی فعالان این حوزه و اتخاذ سیاست‌های مشترک و همصدایی این تشکل ها در شرایط تحریم، روز 29 تیرماه 1398 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در آغاز مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ضمن خوشامدگویی به حاضران به تبیین اجمالی اهداف، وظایف و ضرورت های تشکیل و سازماندهی فدراسیون بذر و همچنین در ادامه به تشریح سیاست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تجمیع تمامی تشکل های حوزه بذر در یک پوشش واحد فدراسیون پرداخت.

سپس معاون توسعه تعاونیها، تشکلها و نظامهای بهره برداری در این جلسه گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسب وظیفه و ماموریت های سازمانی در چارچوب برنامه و در تعامل با زیر بخش های تخصصی و بنا به الزامات قوانین و مقرراتی بخش، ماموریت دارد تا نسبت به ایجاد، توسعه و سازماندهی تشکل هایی که به نوعی مجری سیاست ها و برنامه های بخش های تخصصی و بخش کشاورزی هستند اقدام بکند. این وظایف و ماموریت ها در قالب چهارده عنوان قانونی است که اجرای آن بر عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی می باشد و مشارکت هر چه بیشتر ذینفعان را فراهم می سازد و جدا از ابعاد اقتصادی ناشی از فعالیت نزدیک به شش هزار شرکت و اتحادیه و غیره، منجر به شکل گیری انواع نهادهای صنفی و انجمن ها و تشکل های محصولی و موضوعی شده است که حیطه اصلی وظایف آنها بازرگانی نیست اما در تصمیم سازی ها و اجرای سیاست های بخش کشاورزی کمک رسان هستند.

دکتر عبدالرضا مسلمی افزود: فدراسیون بذر، زبان واحد و گویا و تامین کننده هماهنگی ملی و تکمیل کننده منافع حلقه های متعدد زنجیره تولید و تامین و توزیع بذر در کنار وزارتخانه و بخش های تخصصی و اجرایی باشد و مطالبات را در دستگاههای بیرونی مطرح نماید. این فدراسیون خدشه ای به لحاظ منافع و حقوقی به تشکلهای مربوطه وارد نمی سازد.

در ادامه این نشست هر یک از حاضران و نمایندگان معاونت ها و موسسات تخصصی دولتی در حوزه بذر، دیدگاه ها و نقد و تحلیل در باره سازماندهی فدراسیون بذر، الزام و چرایی تشکیل این تشکل فراگیر را ارائه نمودند و علاوه بر طرح مباحث اصلی و مهم و تبیین اهداف مورد انتظار به سوال ها و ابهامات اعضای جلسه از سوی معاون و دیگر مدیران سازمان مرکزی پاسخ داده شد که در نتیجۀ آن، اتفاق نظر جامعی برای شکل گیری فدراسیون بذر حاصل گردید.

اعضای حاضر در این نشست عبارت بودند از: آقایان مسلمی معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری،  عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، ادیب معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، نجفی مشاور معاونت توسعه مدیریت سازمان تحقیقات کشاورزی، احمدی فر سرپرست گروه بذر معاونت زراعت، شیخی معاون مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، آزادی قائم مقام پژوهشگاه بیوتکنولوژی، اسماعیل زاده معاون پژوهشی موسسه اصلاح بذر، تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه معاونت باغبانی، عنایتی کلیجی سرپرست معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی، جبرئیلی مدیرکل دفتر توسعه خدمات فنی، تواضع مشاور معاون امور فنی و بازرگانی و مجری در امر صنعت بذر شبکه تعاونی های روستایی، قره قول رئیس اداره خدمات کشاورزی سازمان مرکزی، دادجو کارشناس مسئول گروه انجمن های تخصصی و تشکلهای مردم نهاد و نایبی کارشناس مسئول اداره حمایت و توانمندسازی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد.

گفتنی است پیش از این در تاریخ 19 تیرماه سال جاری، نخستین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برای سازماندهی و تشکیل فدراسیون بذر کشور با حضور معاون توسعه تعاونی ها، تشکل ها و نظام های بهره برداری، مدیرکل و کارشناسان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، نماینده معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و همچنین معاون فنی و اجرایی سازمان و معاون امور فنی و بازرگانی و مجری در امر صنعت بذر شبکه تعاونی های روستایی و نمایندگان دفتر نظام های بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار شده بود.


  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خواستار تشکیل فدراسیون تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان کشور شد


دکتر حسین شیرزاد در مراسم گشایش پنجمین همایش بین‌المللی و نمایشگاه جانبی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: شرکت‌های تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان نیاز به شیوه‌های جدید جلب مشارکت برای تأمین مالی و کاهش مخاطرات کنونی صنعت دارند و در قالب یک فدراسیون، مسایل این حوزه تولید می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

شیرزاد تصریح کرد: ساختار غالب این حوزه فعالیت، سرمایه‌گذاریهای خرد و متوسط (SME) است درصورتیکه استانداردهای ترازنامه ای ما، این صنعت را حمایت نمی‌کند و بیشتر متناسب با واحدهای بزرگ است و از این رو ساختار ترازنامه ای صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان نیاز به حمایت همه جانبه دارد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی و وجود ریسک بالا، صنعت خوراک دام نیاز به شرکای جدید، هم در عرصه تولید و هم حوزه تجارت به منظور کاهش قیمت تمام شده و پوشش مخاطرات موجود در تولید دارد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرایط حاد تحریم‌ها و سرکوب قیمت در انتهای زنجیره را از دیگر مشکلات کارخانه‌های تولید خوراک دام، طیور و آبزیان عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی باید به فکر مکانیزم‌های حمایتی بیشتر از این صنعت باشیم.

معاون وزیر جهادکشاورزی، آمادگی کامل سازمان مرکزی تعاون روستایی را در راستای تشکیل فدراسیون صنایع تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، با مشارکت کلیه ذیمدخلان و ذینفعان بمنظور هم افزایی و تمرکز قوا در جهت نیل به توسعه پایدار این صنعت اعلام داشت.


  تشکیل ۸ نهاد فراگیر ملی جدید در بخش کشاورزی

بخش کشاوزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که تاثیر بسیاری عمده ای در تولید ناخالص ملی اشتغال و تامین امنیت غذایی و صادرات غیر نفتی دارد اما با وجود قابلیتهای بسیار و مزیتهای نسبی ،توان رقابت پذیری این حوزه خصوصا در بازارهای داخلی و خارجی و مضافا چانه زنی با دستگاههای مقنن ، سیاستگذار و خدمات رسان دولتی و غیر دولتی محدود بوده که یکی از دلایل عمده آن فقدان تشکلها و نهادهای توانمند و کارآمد تولیدکنندگان و دست اندرکاران این بخش با نگرش بازرگانی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: درهمین راستا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و مقررات بالا دستی نظیر قانون تعاون مصوب سال ۱۳۵۰، قانون تشکیل تعاونی های تولید، ماده ۵ قانون افزایش بهره وری ،بند خ ماده ۱آیین نامه اجرایی قانون تعاون تمرکز و سایر قوانین در طول یکسال گذشته پیگیریها و اقدامات مختلفی برای تشکیل و ساماندهی امور نهادهای اقتصادی و اجتماعی _ صنفی با رویکرد حمایت های بازرگانی و شغلی کشاورزان و بهره برداران در سازمان مرکزی تعاون روستایی صورت گرفته که ماحصل آن در سال ۱۳۹۷ تشکیل ۸ نهاد ملی،۱۴۵ شرکت تعاونی تولید،۹۴ شرکت تعاونی کشاورزی،تشکل صنفی و محصولی بوده است که مراحل ساماندهی،صدور مجوز و ثبت آنها به اتمام رسیده مراحل ایجاد و صدور مجوز فعالیت نهادهای جدید در بخش کشاورزی نیز در دست انجام است.

وی ضمن تاکید برتداوم همکاری و حمایت از زیربخش های تخصصی و محصولی وزرات جهاد کشاورزی ،پایداری و پویایی این تشکلها افزود: در سال ۹۷نهادسازی جدید در بخش کشاورزی منجر به تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی توسعه کشاورزی تخصصی بذر پایتخت(ملی)، شرکت مرکزی سهامی زراعی ایران(ملی)،انجمن گلخانه سازان، فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی،تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی(ملی)،اتحادیه ملی دام سبک کشور،اتحادیه مرکزی گیاهان دارویی،انجمن توزع کنندگان عمده نهاده های دام،طیور و آبزیان استان تهران،انجمن گلخانه سازان کشور(ملی)،شرکت زنجیره سیب گردیده و اتحادیه ملی دانه های روغنی ،شرکت گسترش اقتصادی تعاون کشاورزی ارس،شرکت ملی بازرگانی کشاورزی ارگانیک،انجمن گل نرگس ایران،انجمن گل رز ایران،انجمن تولید کنندگان قارچ استان اصفهان،انجمن پرورش دهندگان زالو،انجمن تولید کنندگان نهال کشور در شرف تاسیس هستند وی در پایان اظهار امیدواری کرد که درآینده نزدیک با برنامه ریزی های انجام شده مراحل تاسیس نهادهای جدیدی مانند فدراسیون های برنج ، بذر ، طیور کشور در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


  پیش نویس اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان در جلسه کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی


پیش نویس اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان در جلسات مورخ 18 و 19 تیرماه 1398 کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی جهت ارائه و تصویب در هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران نهایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در این سلسله نشست های کارشناسی و چالشی که پیرو تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت، با حضور نمایندگان دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد و نظام صنفی کشاورزی کشور در تعامل با امور حقوقی و مرکز تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود، تاکنون پیش نویس های تشکیل اتحادیه های صنفی کشاورزی و اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و همچنین دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، نهایی شده است.

بنا به تصمیم کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در جلسات مذکور، مقرر است در نشست آتی کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی، اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی ایران و همچنین دستورالعمل صدور پروانه فعالیت(کسب) مورد بررسی و تضارب آرا قرار بگیرد.

گفتنی است در ساختار آتی نظام صنفی کشاورزی جهت تصریح قانون مبنی بر انطباق ساختار این نظام با ساختار و تشکیلات نظام صنفی کشور، در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند و در ادامه در هر شهرستان یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان تشکیل خواهد شد.

 

   نخستین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی تشکیل شد

نخستین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران دستور جلسۀ تبیین و تشریح اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی مصوب 1397/9/25هیات محترم وزیران؛ هماهنگی برای نحوه تشکیل کمیسیون های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان ها در کشور با حضور دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، رحیمی( عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی)، مسلمی(معاون توسعه تعاونی و تشکل ها سازمان مرکزی تعاون روستایی)،شریعتمدار (نماینده اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی)، رضایی(نماینده وزارت کشور)، گل گواهی(نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت)، محجوب(نماینده وزارت دادگستری)، ، مفید(نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، رجایی(نماینده وزارت نیرو)، ملک زاده(رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور)، امینی(مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور)، خاکزاد رستمی(مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور)، عدل طلب(مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد)، شفیعی(مسئول دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی)، عنایتی(سرپرست معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی) در مورخ 1398/4/10 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تشکل ها و صنوف کشاورزی، در ابتدای جلسه، دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به تشریح دستاوردهای ده ساله نظام صنفی کشاورزی از زمان تشکیل آن پس از خلاء تاریخی چهار دهه ای از زمان شکل گیری اصناف(شهری) در کشور پرداخت. کدگذاری بین‌المللی بیش از ۳۵۰ شغل در بخش کشاورزی، صدور بیش از ۹۵۰ هزار فقره پروانه فعالیت در جهت هویت بخشی به کشاورزان، فعالیت 413 نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستان های کشور تحت نظر ۳۲ نظام استانی، برخورداری جامعه کشاورزی از طیف وسیعی از معافیت ها و تخفیف ها و گستره پوشش بیمه(تامین اجتماعی) معافیت کارفرمایی، عضویت نمایندگان نظام صنفی در سطوح استانی و شهرستان ها در شوراها و کارگروه های کشاورزی باعث شده تا این ساختار به عنوان یک پایگاه مستقل، هویت مستقلی را برای پیگیری مطالبات بخش کشاورزی تدارک دیده است.

 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار امیدواری کرد که این اصلاح ساختار مدیریتی نظام صنفی و تخصصی محور نمودن سازمان های کارِ نظام صنفی کشاورزی بتواند جایگاه نظارتی مناسبی هم در درون و هم در بیرون بخش نظام صنفی کشاورزی کشور بوجود بیاورد. همچنین برای اولین بار این امکان را می تواند فراهم آورد که به ردّ یابی شدن تولید در بخش کشاورزی به استانداردهای بالاتر و متعالی تر تولید در بخش کشاورزی، کمک شایانی کند.

وی افزود: برای اولین بار همسویی بیشتری در ساختار نظام صنفی کشور با سیاست های بخش کشاورزی در حال پیگیری است. تصحیح بیشتر در انجام امور و پیگیری وظایف با همت نظام صنفی کشور قطعا با رونق بیشتری دنبال می شود و شفاف سازی بیشتری بر مناسبات مالی و حقوقی و تولیدی در بخش کشاورزی صورت می گیرد و همه اینها کمک می کند که در دو مساله امنیت غذایی، سلامت غذایی و به دنبال آن رونق تولید به حضور نظام صنفی کشاورزی اعتقاد راسخ داشته باشیم؛ با علم به اینکه حقوق و امتیازات جامعه کشاورزان در دستور کار برنامه ریزان، سیاستگذاران و مسئولین قرار گرفته است و می تواند حیات نوینی را در زنجیره های تولید بخش کشاورزی ایجاد کند.

سپس دکتر مسلمی معاون محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تشریح ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و عمده تغییرات اعمال شده در ساختار قبلی (جاری)جهت افزایش همسویی ساختار نظام صنفی کشاورزی با نظام صنفی کشور کشور(ساختار- ماموریت- اختیارات- نظارت) پرداخت.

وی افزود: نظام صنفی کشاورزی در ساختار جدید، شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران بوده که در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در آیین نامه اقدام می کنند و در ادامه هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکب از هیات مدیره اتحادیه های صنفی کشاورزی هر شهرستان خواهد بود. در ساختار جدید بجای نظام صنفی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و بجای هیات مدیره نظام صنفی بخش شهرستان، هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و کمیسیون نظارت بر اصناف در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل می شود. همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران می تواند 100 عضو غیردولتی و چند عضو دولتی داشته باشد.

وی تصریح کرد: درصد قابل توجهی از تدوین مقررات داخلی انجام پذیرفته است و به کمک همه نمایندگان حاضر در جلسه، نظام صنفی کشاورزی کشور و بدنه وزارت جهاد کشاورزی تلاش کنیم دستورالعمل های اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی را آماده کنیم تا زمینه شکل گیری اتحادیه ها و سپس اتاق ها انجام شود.

در ادامه مهندس رحیمی عضو محترم هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در وزارت صمت، ساختاری با عنوان اتاق اصناف استان موجود نیست و در ساختار اصلاحی نظام صنفی نیز چنین است و در شهرستان ها مرکز استان در شورای گفتگوی استان و کمیسیون نظارت استان هیچ صدایی ندارند و از نظراتشان محروم هستیم. بحث اتاق اصناف شهرستان مرکز استان دقیقاً مدل اتاق اصناف است. متاسفانه تقریباً ارتباطی میان این اتاق با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی وجود ندارد به غیر از یک مورد تحت عنوان شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی که ارتباط تقریبی موجود است و اتفاقاً موضوع لزوم وجود اتاق اصناف استان، آن ارتباط را سیستماتیک می کند.

مصوبات این نشست عبارت بود از:

-        اساسنامه های مربوطه پس از تهیه و تدوین در جلسات کارگروه اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی برای اعضا و نمایندگان محترم ارسال گردد.

-         نظرات نهایی در باره پیش نویس تشکیلات اداری دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی اعلام گردد.

-        نمایندگان محترم وزارتخانه ها و سازمان ها، اقدامات مقتضی در ارتباط با انجام مکاتبه با دستگاه های متناظر استانی برای همکاری و تسهیل امور تشکیل کمیسیون های نظارت در شهرستان را معمول دارند.

-         زمان برگزاری جلسات، دو هفته پس از دریافت پیش نویس ها توسط نمایندگان محترم مقرر گردد.


  پیام دکتر حسین شیرزاد به مناسبت اول تیرماه روز ملی اصناف

اول تیرماه "روز ملی اصناف" را به کلیه اصناف و صاحبان مشاغل، بویژه صنوف فعال در بخش کشاورزی در همه سطوح و حلقه‌های پیش تا پس از تولید تبریک می‌گویم.

نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک نهاد اجتماعی و صنفی در سطح جامعه چند میلیونی کشاورزان ایران، دارای مسئولیت‌های مختلفی از جمله؛ دفاع از حقوق و منافع صنفی کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، حفظ منافع و حقوق آحاد مردم جامعه بعنوان مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات بخش کشاورزی و تعامل، مشارکت و همراهی با دولت در تحقق اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای کشور است و بدون شک، این ساختار صنفی همچنین، تأثیرات متقابلی بر سایر مجموعه‌های صنفی همچون صنوف صنعتی و خدماتی شهری نیز دارد.

امروزه بر هیچیک از مدیران بخش کشاورزی و همکاران بخش دولتی در سطوح مختلف پوشیده نیست که براساس تجارب ارزشمند ملی و بین‌المللی، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی از تحقیقات و آموزش گرفته تا تأمین و تدارک نهاده‌ها، پشتیبانی تولید و تبدیل و فرآوری، بازارسازی و بازاررسانی محصولات و... بدون سازماندهی صنفی افراد ذینفع، امکانپذیر نبوده و نخواهد بود.

امید آن داریم که نظام صنفی کشاورزی در چهارچوب مقررات و وظایف ذاتی خود، بمنظور کمک در استمرار تأمین امنیت غذایی کشور، پیشبرد اهداف کلان اجتماعی و صنفی جامعه بهره‌برداران کشاورزی و دفاع از حقوق و منافع صنفی آنان کوشا و پرتلاش بوده و زمینه های مناسبتری را برای حضور و تأثیرگذاری هرچه بیشتر صنوف بخش کشاورزی در حوزه‌های تصمیم‌سازی مربوط رقم زده و بیش از پیش بمثابه وجدان بیدار و صدای رسا و قدرتمند کشاورزان غیور کشور در سپهر آینده کشاورزی ما بدرخشد.

حسین شیرزاد

اول تیرماه ۱۳۹۸