تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
  منابع مالی نظام صنفی كشاورزی

منابع مالی و دریافتی نظام صنفی كشاورزی، عبارت است از وجوهی که از منابع ذیل حاصل می شود:

 

1-   دریافت حق عضویت اعضای نظام.

 

2-   دریافت بهای صدور و تمدید پروانه فعالیت اعضا و صدور هر گونه مجوزهایی كه به نظام واگذار می گردد.

 

3-   دریافت وجوه حاصل از درج آگهی و اطلاعیه در نشریات، پایگاههای اطلاع رسانی و سایر منابع اطلاع رسانی نظام.

 

4-   كمك های اعطایی و داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی

 

5-   دریافت بهای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، کارشناسی، فروش نشریات، برگزاری هم اندیشی ها و نمایشگاهها و سایر موارد مشابه.

 

6-   ایجاد بانك اطلاعات درآمدهای مترتب از آن.

 

7-   سود ناشی از سپرده گذاری در بانكها و مؤسسات معتبر مالی و اعتباری.

 

8-   سایر منابع درآمدی در چارچوب اساسنامه، آیین نامه و دستورالعملهای مصوب.


  تسلیت

با تاسف، مطلع شدیم كه پدر گرامی آقای مهندس رضا هداوند میرزایی عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان تهران به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم میرزایی شکیبایی آرزو داریم.


  چند نكته در باره اظهارنامه مالیاتی

1-تکمیل اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی حسب قوانین و مقررات جاری کشور توسط نظام‌های صنفی کشاورزی شهرستان و استان، الزامی است و طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه كشور،"تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است."

2-آخرین زمان اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی كشور برای تكمیل اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی، پایان تیر ماه جاری است. (نشانی سامانه امور مالیاتی: www.tax.gov.ir)

3-عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

4- بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و همچنین ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدور مجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزی، رسمیت می یابد.

5-بر اساس بند "ی" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:"حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است".

6- از طریق سامانه امور مالیاتی و در مرحله پیش ثبت نام با وارد كردن" شناسه ملی"، مراحل تكمیل اظهار نامه و در ادامه اخذ كد اقتصادی انجام می پذیرد.

7- در هنگام تكمیل اظهارنامه مالیاتی، نظام های صنفی دقت كنند در سرفصل های ارائه شده در دفاتر مالی، عناوینی را ذكر كنند كه مشمول مالیات نباشد. مثلا دریافت هزینه بابت جی پی اس مزارع، مشمول مالیات می شود و یا عنوان صدور پروانه فعالیت نیز مشمول مالیات است كه باید عنوان "تمدید حق عضویت" جایگزین آن گردد.


  عدم سوء پیشینه

پرسش: آیا برای اشخاصی که هم اکنون عضو هیات مدیره نظام صنفی شهرستان یا استان هستند گرفتن عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد ، گواهی حسن شهرت شغلی و غیره الزامی دارد با توجه به اینکه این افراد تعیین صلاحیت شده اند و هم اکنون در هیات مدیره شهرستان و یا استان مشغول فعالیت می باشند؟

پاسخ: برای اعضای كنونی هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان جهت داوطلب شدن در سمت عضو هیات مدیره و یا بازرس نظام صنفی، ارائه مدارك احراز صلاحیت (گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، گواهی حرفه ای و شغلی و ...) الزامی می باشد. ولی در صورت داوطلب شدن همین شخص برای عضویت در هیات مدیره استان در همان سال و پس از برگزاری انتخابات نظام های صنفی شهرستان ها، نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد نمی باشد.


  كارگروه نظارت و ارزیابی تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی در تعاون روستایی استانها سازماندهی می شود

سازمان های تعاون روستایی استان ها موظف شدند كارگروه نظارت و ارزیابی جهت نظارت بر فرآیندهای اجرایی تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی را سازماندهی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر اساس ابلاغیه دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با توجه به اهمیت و ضرورت ارزیابی عملكرد تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها جهت جلوگیری از بروز انحرافات و تخلفات احتمالی، بر اساس بند 11 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی، سازمان های تعاون روستایی استان موظفند كارگروه یاد شده را طبق تبصره ماده 1 شیوه نامه نظارت و ارزیابی سازماندهی كنند.

كارگروه نظارت و ارزیابی استان، مركب از سه نفر شامل: مسئول امور تشكل های كشاورزی، كارشناس حقوقی و كارشناس امور مالی خواهد بود.

در بند 11 دستور العمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی آمده است: تعیین تركیب گروه نظارت و ارزیابی نظام های صنفی كشاورزی در سطح ملی به عهده مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی ، در سطح استان به عهده مدیر تعاون روستایی استان و در سطح شهرستان به عهده رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان می باشد. 

تبصره ماده 1 این دستورالعمل نیز بیان می دارد محورها و حدود نظارت بر تشکل‌ها و نظام‌های صنفی بر مبنای آیین‌نامه و اساسنامه شامل مقررات اداری، مالی، حقوقی و اجرایی از مرحله سازماندهی و ساماندهی و عضوگیری، صدور و تمدید پروانه، تعیین تعرفه ها ،تشکیل مجامع و انتخابات تا آموزش و توانمندسازی و حمایت از تشکل‌ها و صنوف می‌باشد.  


  جلسه كارگروه شناسایی مشاغل بخش كشاورزی در حوزه باغبانی برگزار شد

جلسه كارگروه شناسایی مشاغل بخش كشاورزی در حوزه باغبانی با حضور آقایان ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، حسینی و دادجو رئیس و كارشناس مسئول گروه استاندارد سازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی و  نمایندگان دفاتر تخصصی معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در روز دوم تیر ماه 95 برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این جلسه معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره جایگاه نظام صنفی كشاورزی و لزوم تعامل با بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی در بحث شناسایی مشاغل بخش كشاورزی به ارائه توضیحاتی پرداخت.

سپس رئیس گروه استاندارد سازی مشاغل دفتر امور تشكل های كشاورزی در زمینه شناسایی مشاغل كشاورزی در گروه های شغلی، شیوه ها و مكانیسم های كدگذاری مشاغل بخش كشاورزی مواردی را عنوان داشت.

مهندس حسینی تصریح كرد: لازمه تعریف هر شغل در بخش كشاورزی، تعریف فنی آن شغل از طرف مرجع تخصصی مربوط به آن است و بدین منظور تعداد 39 شغل شناسایی شده در بخش باغبانی جهت بررسی به معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی ارائه شده است تا پس از جمع آوری نظرات بخش های تخصصی نسبت به انتشار جلد دوم و چاپ جدید مشاغل بخش كشاورزی اقدام گردد.

مهندس دادجو كارشناس مسئول گروه استاندارد سازی مشاغل نیز در این جلسه اظهار داشت: ارائه پیشنهاد و درخواست شغل در فرآیند استاندارد سازی مشاغل بخش كشاورزی به دو گونه انجام می شود؛ یا اینكه ارسال پیشنهاد شغل از طریق معاونت ها و بخش های تخصصی به دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام می پذیرد و یا اینكه فرد متقاضی با مراجعه به نظام صنفی كشاورزی درخواست خود را اعلام نموده و سپس این درخواست از طریق سازمان تعاون روستایی استان به دفتر امور تشكل های كشاورزی ارسال می گردد.

سپس هر یك از نمایندگان دفاتر تخصصی معاونت باغبانی به ارائه دیدگاه ها و نظرات در ارتباط با بحث استانداردهای فنی مشاغل مربوطه پرداختند و نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز توضیحات لازم را ارائه نمودند.

در پایان این جلسه مقرر گردید كه عناوین مشاغل ارائه شده، در هر یك از دفاتر تخصصی معاونت باغبانی به كمك سایر كارشناسان بررسی شده و سپس عناوین نهایی شده از طریق نماینده معاونت باغبانی به دفتر امور تشكلهای كشاورزی ارسال گردد.


  در باره حقوق دبیر اجرایی

سوال: برخی از پرداخت قانونی حقوق دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان و یا شهرستان اجتناب می كنند. راه كار چیست؟ چه باید كرد؟

پاسخ: بر اساس تبصره ماده 5 نظام نامه اداری مالی نظام صنفی كشاورزی، دبیر اجرایی اعم از عضو هیات مدیره یا غیر عضو در قبال خدمت در نظام صنفی حق الزحمه دریافت می نماید.

این امر به شرطی محقق می شود كه بر اساس ماده 8 همین نظام نامه، اشتغال به كار وی تمام وقت باشد.

لذا در صورت عدم تحقق موضوع، دبیر اجرایی می تواند نسبت به گزارش موضوع به هیات مدیره و سایر مراجع ذیصلاح اقدام نماید.


  یادداشت به مناسبت یكم تیر ماه روز ملی اصناف

روز اول تیرماه روز ملی اصناف را به اصناف تازه استقرار یافته بخش كشاورزی در همه سطوح و حلقه های آن از تولید، تا خدمات و توزیع محصولات و فرآورده های كشاورزی تبریك می گویم.

 نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك نهاد اجتماعی و صنفی، دارای مسئولیت های مختلفی از جمله: دفاع از حقوق و منافع صنفی كشاورزان و بهره برداران بخش كشاورزی؛ حفظ و دفاع از منافع و حقوق افراد جامعه بعنوان مصرف كنندگان تولیدات بخش كشاورزی و  تعامل و همراهی با دولت در تحقق اهداف و سیاستهای توسعه ای كشور می باشد.

اگر چه شكل گیری اصناف در ایران به دوره ساسانیان باز می گردد، اما اولین قانون نظام صنفی كشورمان در روز اول تیرماه سال 1350 تصویب و به عنوان نخستین قانون مستقل برای اصناف در كشور محسوب می گردد. با وجود این پیشینه، اما كشاورزان و بهره برداران كشور دیرتر از همه مشاغل با تاخیری طولانی و تاریخی اصناف خود را در حال شكل دادن هستند.

همه اینها علیرغم اهمیتی است كه بخش كشاورزی دارا می باشد و تاثیراتی است كه نظام صنفی كشاورزی بر سایر حلقه های صنفی همچون اصناف صنعتی و خدماتی شهری دارد.

به بهانه این روز امید می رود كه جامعه علمی كشور نیز وارد این حوزه شده و نسبت به بررسی اثر بخشی نظام صنفی كشاورزی برای جامعه كشاورزان و در راه توانمندشدن آنان قلم بزند.

از بخش های قانونگذار هم انتظار است در تصویب مقررات و قوانین نظام صنفی كشاورزی و تسریع این امور اهتمام بیشتری داشته باشند تا نظام صنفی كشاورزی جایگاه اصلی خود را پیدا كند.

از مدیران بخش كشاورزی و همكاران بخش دولتی در سطوح مختلف هم می خواهیم این واقعیت را بپذیرند كه امروزه اجرای برنامه توسعه ای در بخش كشاورزی از تحقیقات و آموزش تا تامین و تدارك نهاده ها، پشتیبانی تولید و تبدیل و فرآوری و بازار و بازار رسانی، بدون سازماندهی صنفی افراد ذینفع اصلا امكانپذیر نیست.

ممكن است در كوتاه مدت اثرات مثبت موقتی را شاهد باشیم اما تداوم و پایداری امر منوط به این خواهد بود كه خود بهره برداران برای تامین منافع صنفی خود متشكل شوند. این موضوع مهمی است كه تجربه آن چه در ایران در دیگر اصناف و همچنین در دنیا و در بحث صنوف مشاغل و از جمله كشاورزی ثابت شده است.

و امیدوارم نظام صنفی كشاورزی در چارچوب مقررات و وظایف ذاتی خود برای افراد صنفی تحت پوشش در جهت دفاع از حقوق و منافع صنفی آنان بیش از پیش برآید.

عبدالرضا مسلمی- مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی

1/4/1395


  تسلیت

با تاسف، مطلع شدیم كه خواهر محترم جناب آقای عبداله فرجی رئیس نظام صنفی كشاورزی استان كردستان به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در غم از دست دادن خواهر به سوگ نشسته است. پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی كشور، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوید.


  جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری برگزار شد/نتایج و افق های فعال شدن نظام صنفی كشاورزی در حوزه باغبانی

جلسه کمیته تخصصی محصولات سردسیری(سیب) با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیركل دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد كشاورزی، معاون فنی و اجرایی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی، دبیر كمیته محصولات سردسیری و نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی عضو كمیته مذكور از استان های كشور با دستور جلسة ارائه گزارش آخرین وضعیت تولید سیب استان ها، بررسی مشكلات حوزه باغبانی و پیگیری حذف مالیات بر ارزش افزوده برای سردخانه های انبار سیب از طریق تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 25 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در ابتدای جلسه با ارائه گزارش در باره تشكیل كمیته محصولات سردسیری نظام صنفی كشاورزی از سال 1393 و برخی از مصوبات جلسات تشكیل شده اخیر در جهت رسیدگی به مسائل و مشكلات باغداران و بخش باغبانی گفت: مشكلات مازاد بر مصرف داخلی محصول سیب و صادرات این محصول در سال گذشته،‌ خسارات زیادی به تولیدكنندگان وارد آورد و حتی هنوز نیز در بعضی مناطق سیب های سال قبل در سردخانه ها نگهداری می شود.

مهندس محمدشفیع ملك زاده ضمن تقدیر از اقدامات وزیر جهاد كشاورزی در بحث صادرات و جلوگیری از واردات میوه های خارجی به كشور تاكید كرد: تولیدكنندگان و باغداران در كنار بخش دولتی و با ارائه راهكارها پیگیر مسائل باشند.

وی با اشاره به یكی از مصوبات جلسه كمیته محصولات سردسیری در ارتباط با فرهنگ سازی مصرف سیب در كشور اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم كه در صدا و سیما برای مصرف محصولات غذایی مضر، وقت و تبلیغ صرف می شود در حالی كه در زمینه تبلیغات و فرهنگ سازی مصرف میوه ها بویژه محصول سیب كه دارای بیشترین مواد مغذی برای سلامت انسان ها و جامعه است كار رسانه ای انجام نشده است.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور اظهار داشت: با فعال شدن نظام صنفی كشاورزی در حوزه باغبانی در قالب تعاملات پیوسته با معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی به افق های مشتركی برای حل مسائل و مشكلات دست یافته ایم.

سپس منصوری دبیر كمیته تخصصی محصولات سردسیری به قرائت مصوبات جلسه پیشین این كمیته مورخ 11/11/94 در آذربایجان غربی و ارائه گزارش مختصری از پیگیری های انجام یافته جهت اجرایی سازی برخی از مصوبات مربوط پرداخت. اصلاح تعرفه واردات موز از طریق تعامل نظام صنفی كشاورزی با معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی، پیگیری ترویج مصرف سیب در رسانه های گروهی و مبادلات كالا به كالا سیب و موز برخی از این موارد مطرح شده بود.

در ادامه شادلو، نایب رییس اتحادیه باغداران کشور با اشاره به این كه نسبت به سال قبل، در سال جاری نیز همان مقدار تقریبی چهار میلیون تن تولید سیب پیش بینی می شود، تاكید كرد: بهترین راهكار برای عدم تكرار ضرر و زیان باغداران، توجه جدی به صادرات با تولیگری دولت است و مسئولان با تمام جرات و قدرت باید برای این امر اهتمام نمایند.

سپس رئیس نظام صنفی كشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به این كه میزان تولید سیب در این استان در سال گذشته 605 هزار تن بوده است، گفت: پیش بینی تولید سیب در سال 95 حدود 480 تا 520 هزار تن می باشد كه نسبت به سال قبل به علت سرما زدگی باغات حدود یكصد هزار تن كاهش تولید داریم.

هاشمی اظهار داشت: آن موضوعی كه تشكل ها و نظام صنفی از بخش دولتی باید مطرح كنند و پیگیر باشند تا تسهیلات و شرایط تحقق آن را فراهم آورد، در مسائلی همچون افزایش تعرفه میوه ها، صادرات میوه های تولید شده افزون بر نیاز داخلی و غیره خلاصه می شود. سال ها تجربه نشان داده است كه هر جا بخش دولتی به عنوان تاجر و بازرگان وارد شده است شكست در بازار را شاهد بوده ایم.

وی تصریح كرد: در روند تصویب قانون انتزاع، نظام صنفی كشاورزی بیشترین تاثیرگذاری و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در جهت تحقق این قانون داشت و دولت باید دست نظام صنفی را در امر بازرگانی محصولات باز بگذارد.

در ادامه مدیركل دفتر میوه های سردسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد كشاورزی در این جلسه گفت: مشكل عمومی در كشور ما این است كه همیشه اعلام می شود كشاورزی متعلق به گذشته بوده است و اكنون نیز پس از گذار از عصر صنعتی و تكنولوژی، در عصر اطلاعات هستیم. اما كشورهای توسعه یافته و پیشرفته مقدم بر هر چیز توشه و بار خود را از لحاظ كشاورزی بسته اند و از توسعه و پیشرفت آن اطمینان حاصل نموده اند و كشاورزی جایگاه بالایی دارد. نظام صنفی كشاورزی باید در پی این تفكر باشد كه برای تبیین و اصلاح این رویه و تلقی، در تعاملات خود با دولت و مجلس این تاثیرگذاری جهت تبیین موضوع را داشته باشد.

مهندس رویین تن افزود: برای نظام صنفی این نكته مد نظر باشد كه موضوع دفاع از حقوق تولیدكنندگان و بهره برداران در گرو گران شدن محصول خریداری شده از كشاورزان خلاصه نمی شود. بلكه باید روش هایی را اتخاذ نمود كه منجر به كاهش هزینه های تولید و استفاده از نهاده ها گردد.

معاون فنی و اجرایی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: از چهار سال و نیم قبل تعداد 400 پروژه زیرساختی در شركت های تعاونی روستایی و كشاورزی و كشت و صنعت با پشتیبانی و ارائه تسهیلات این معاونت اجرا شده است.

مهندس طباطبایی همچنین بر ضرورت برنامه ریزی نظام صنفی كشاورزی و بهره مندی از ظرفیت های موجود رسانه ای به منظور فرهنگ سازی در حوزه ترویج مصرف سیب در جامعه از طریق تعامل با روابط عمومی سازمان مركزی تعاون روستایی تاكید كرد.

سپس مرتضی ادیب معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: نظام صنفی باید به این باور برسد كه از جایگاه بالایی برخوردار بوده و می تواند بخش هایی از مشكلات بخش كشاورزی را حل و فصل نماید. شرط این امر رسیدن به یك زبان مشترك و وحدت رویه بر اساس یك برنامه جهت ارتقای جایگاه بخش كشاورزی است كه تعامل و پیوستگی عقائد و آراء نظام صنفی و بخش دولتی از نمونه های آن است.


  نظام های صنفی كشاورزی استان، نظارت های مالی و اداری بر نظام های شهرستان را با همکاری تعاون روستایی به حالت مستمر و قانونمند انجام دهند

هر ساله با نزدیك شدن به پایان سال مالی كشور افراد، مؤسسات، شركت ها، و كلیه مودیان مالیانی تلاش مضاعفی را برای تهیه و تدارك مستندات لازم جهت پرداخت، معافیت و تخفیف در پیش می گیرند. این درحالی است كه در طول سال فرصت زیادی برای فراهم نمودن تمهیدات لازم و مورد نظر دارایی، امور مالیاتی و سایر ارگان های مربوطه وجود دارد.

اگرچه مطابق قوانین و مقررات بخشی از افراد، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و تشكل های صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست كه فرآیند قانونی را طی ننمایند. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان فراگیرترین نهادهای مشاركتی بخش كشاورزی و تشكلی نوبنیاد نیز از جمله نهادهایی است كه علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی باید نسبت به تنظیم و ثبت دفاتر مالی  و انجام فرآیندهای قانونی اقدام نمایند.

برابر  مقررات و اساسنامه های مصوب، تشكل های كشاورزی از جمله نظام صنفی كشاورزی موظف به انجام كلیه اموری كه در اساسنامه ذكر شده می باشند و بویژه رعایت قوانین و مقررات كشور در كلیه امور اعم از اداری و مالی لازم و ضروری است و بدیهی است هیچ عذر و بهانه ای برای عدم انجام آن قابل پذیرش نیست.

اگرچه همه دست اندركاران موظفند نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و آموزش تشكل ها در امور مالی و اداری همت نمایند اما اركان تشكل ها بویژه هیآت مدیره محترم نظام های صنفی برابر وظایف و مأموریت های محوله مكلفند نسبت به پیگیری این قبیل امور از ابتدای سال مالی اقدام نمایند. كما اینكه در طول سال مكاتبات متعددی با تشكل های بخش كشاورزی و بویژه نظام های صنفی برای پیگیری و انجام این امور انجام و بر رعایت مواردی همچون نظارت های مالی، انجام حسابرسی، داشتن دفاتر قانونی، پرداخت سهم بیست درصد، الزام اخذ تضامین، مراجعه به ادارات مالیاتی تاكید شده است. بنابر این انتظار می رود كه نظام های صنفی كشاورزی استان، نظارت های مالی را به حالت مستمر و قانونمند انجام دهند.

به هر حال ضمن اجر نهادن به تلاش ها و دغدغه های هیأت مدیره های محترم تشكل های كشاورزی بویژه نظام های صنفی، امیدواریم سال مالی را با رعایت تمام تكالیف قانونی مالی و اداری از جمله ثبت وقایع مالی، پلمپ دفاتر مالی، رعایت مقررات در استخدام های كاركنان، حسابرسی و سایر موارد مورد توجه در اساسنامه ها مد نظر قرار دهند.

دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن احترام به استقلال تشكل های كشاورزی در چارچوب وظایف قانونی هدایتی، حمایتی و نظارتی خود آماده همكاری با تشكل ها می باشد و  امیدواریم تشكل های بخش كشاورزی در انجام وظایف خود موفق بوده و بتوانند نقش و تأثیر واقعی خود را در جهت تأمین منافع كشاورزان و توسعه كشاورزی كشور ایفا نمایند. در این خصوص انتظار می رود برابر نص صریح مواد 35 و 36 اساسنامه نظام صنفی شهرستان از مشورت و راهنمایی های نظارتی و کارشناسی تعاون روستایی استان و ادارات تابعه شهرستان بهره برداری لازم و کافی به عمل اید. مسلما سلامت و دقت و نظم مالی نظام های صنفی می تواند در اعتباربخشی این تشکل نقش اساسی داشته باشد و در ارتقای جایگاه و منزلت انها موثر واقع شود.

  

*دكتر عبدالرضا مسلمی،‌ مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی


  ابلاغ دستور العمل طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی

دستور العمل طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس گروه تامین و سازماندهی تشكل های صنفی تخصصی دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: كلیات این طرح در پانصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در تاریخ 12/8/94 به تصویب رسید. سپس راهكارهای اجرایی آن نیز در جلسه مورخ 22/1/95 كارگروه ملی بررسی و سپس در پانصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره مورخ 12/3/95 تصویب نهایی گردید. در نهایت دستورالعمل اجرایی طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی،كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی در تاریخ16/3/95 از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی به تعاون روستایی استان ها و متعاقبا توسط مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی نیز جهت عملیاتی شدن دستورالعمل در تاریخ 23/3/95 به استان ها ابلاغ شد.

مهندس نبی سپهریان افزود: هدف از تدوین و اجرای این طرح، شفاف سازی اعضاء تعاونی ها از لحاظ شاغل بودن در بخش كشاورزی، برخورداری اعضاء تعاونی ها از منافع و مزیت های صنفی، ارائه خدمات به شاغیلن واقعی بخش كشاورزی، شفاف سازی مشاغل مرتبط با بخش كشاورزی با دریافت پروانه فعالیت نظام صنفی اعضاء تعاونی ها، ایجاد بانك اطلاعاتی جامع از فعالان بخش كشاورزی در حوزه صنوف و تعاونی ها و ایجاد زمینه تعامل و همگرایی بیشتر بین شبكه تعاونی ها و تشكل های زیر بخش كشاورزی است.

وی اظهار داشت: اجرای آزمایشی (پایلوت) این طرح، سال جاری 95 در نظر گرفته شده است و اجرای کامل آن در کل تعاونی های كشاورزی كشور از سال 1396 آغاز خواهد شد. در اجرای پایلوت مقرر شد در سال 1395 در هر شهرستان، یك شركت تعاونی كشاورزی، یك شركت تعاونی تولید روستایی و یك شركت كشت و صنعت یا شركت سهامی زراعی به عنوان پایلوت انتخاب و طبق دستور العمل اجرایی با تشكیل كارگروه استانی و برنامه ریزی توسط این كارگروه عملیاتی می شود.


  31 خرداد 95 ؛ آخرین مهلت تكمیل اظهار نامه مالیاتی

با توجه به نزدیك بودن پایان زمان تكمیل اظهارنامه مالیاتی الكترونیكی در تاریخ 31/3/1395 و برای جلوگیری از بروز مشكلات بعدی در این خصوص، نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان ها حداكثر تا زمان یاد شده فرصت دارند تا نسبت به تكمیل اظهارنامه مالیاتی اقدام كنند.

معافیت مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر اساس بند ی ماده 139 قانون مالیات های مستقیم " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است" و همچنین تبصره 1این ماده "وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند".

 به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی بند(ی) ماده 139، رعایت مواد 10 و 13 و 15 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 3 این ماده قانونی و ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه سود و زیان متكی بر اسناد و دفاتر قانونی تا پایان تیرماه هر سال الزامی است.

طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی این ماده قانونی، عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد بود.

الزام در تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی امری است كه كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به آن می باشند.

غیر انتفاعی بودن نظام صنفی كشاورزی

بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و همچنین ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدورمجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزی، رسمیت می یابد. لذا نظامهای صنفی تشكیلاتی غیرانتفاعی می باشند كه مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی و سود آور نیستند و براساس ماده17 نظام نامه مالی تقسیم سود و سهام را ندارند.

بر اساس ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران، هیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز می باشند.

www.tax.gov.ir  

حسب قوانین و مقررات جاری كشور و جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی نظام های صنفی كشاورزی همانند سایر افراد حقوقی لازم است به سامانه امور مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir  مراجعه نموده و با مطالعه راهنمای مندرج در آن ثبت نام نمایند.

اگرچه مطابق قوانین و مقررات بخشی از افراد، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و تشكلهای صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست كه فرآیند قانونی را طی ننمایند. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان فراگیرترین نهادهای مشاركتی بخش كشاورزی و تشكلی نوبنیاد  نیز از جمله نهادهایی است كه علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی باید نسبت به ثبت و انجام فرآیندهای قانونی اقدام نمایند.


  مدرك تحصیلی برای تصدی در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی

بر اساس بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی با موضوع نحوه تشكیل نظام صنفی كشاورزی بخش-شهرستان، داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام قدیم یا جدید) یكی از شرایط عضویت در هیات موسس نظام صنفی كشاورزی است. از آنجایی كه همانند بند 7 ماده 22 مكرر قانون نظام صنفی كشور، شرایط لحاظ شده برای هیات موسس برای هیات مدیره و بازرس نیز مترتب است بنابراین بندهای یاد شده در مورد اعضای هیات مدیره و بازرس نیز صادق می باشد و داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام قدیم یا جدید) یكی از شرایط عضویت برای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی است.

همچنین در مصوبات هفتمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور آمده است: با عنایت به این كه در قانون نظام صنفی كشور حداقل سواد جهت احراز مسئولیت در هیات مدیره دیپلم می باشد، داشتن حداقل مدرك دیپلم(نظام قدیم و یا جدید) برای اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی شرط لازم است.


  گردهمایی بررسی جایگاه نظام صنفی كشاورزی در همدان برگزار شد

گردهمایی بررسی جایگاه نظام صنفی كشاورزی با حضور مدیركل دفتر امور تشکلهای کشاورزی، رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکل ها و صنوف دفتر امور تشكل های كشاورزی، مسئولین تعاون روستایی استان همدان، روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان های همدان، رئیس نظام صنفی كشاورزی استان همدان، دبیران اجرایی نظام صنفی شهرستان ها و تعدادی از کارشناسان و کارکنان تعاون روستایی استان در روز دهم خرداد ماه 95 در محل سالن جلسات اداره تعاون روستایی استان همدان برگزار شد.

مدیركل دفتر امور تشکل های کشاورزی در این جلسه بیان داشت: مسئولیت ها و فعالیت های بخش دولتی در حوزه تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در سازمان تعاون روستایی، دارای اثرات اقتصادی ملموس بر روی فعالیت های سازمان و شبكه است.

دكتر عبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: این فعالیت ها برای جامعه هدف یا کشاورزان همانند دوروی یك سكه؛ یک روی اقتصادی و یک روی اجتماعی، فرهنگی دارد. اصلی ترین مسئولیت سازمان، حمایت از جامعه روستایی است و این حمایت با پشتیبانی، آموزش و هدایت امکانپذیر است.

وی یکی از معایب موجود در شبكه تعاونی ها را عدم حضور بیش از 90درصد اعضاء در مجامع عنوان نموده و در ادامه اظهار داشت: دلیل این وضعیت به خاطر وجود دو شکاف اصلی است. شکاف اول شکاف بین منافع تعاونی با اعضاء و شکاف دوم ناشی از شکاف بین اتحادیه ها و تعاونی ها است. برای حل شکاف اول ایجاد جذابیت های بیشتر برای کشاورزان و برای شکاف دوم، حمایت هرچه بیشتر اتحادیه ها از تعاونی ها راهکاری موثر است.

مدیركل دفتر امور تشکل های کشاورزی، زمینه سازی به منظور مشارکت و همفكری در اجرای برنامه ها؛ هموار کردن تعامل بین روستاییان با شبکه های اقتصادی؛ پیگیری مشكلات با مجموعه دستگاه هایی نظیر وزارت نیرو، بانک ها و بیمه های اجتماعی توسط نظام های صنفی كشاورزی را از جمله انتظارات از مدیران تعاون روستایی بیان كرد.

وی با بیان این كه پروژه ها را باید با قدرت ایجاد همگرایی در جامعه عملیاتی کرد، افزود: همگرایی باعث احساس امنیت در کشاورزی می شود و تمام کارهایی که در نظام صنفی انجام شده به منظور افزایش همگرایی بوده است. اما از آنجایی که كار در این بخش، دو بعد فرهنگی- اجتماعی(نرم افزاری)و بعد سخت افزاری دارد، کار مقداری مشکل است. زیرا در بعد سخت افزاری و کارهای عمرانی با اشیای فیزیکی سر و کار داریم که کار را راحت می کند امادر بعد فرهنگی، اجتماعی با انسان ها سر و کار داریم. بنابراین فرهنگ سازی، آسان نیست.

 

با تشكر از خانم مهندس شعبانی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان همدان برای ارسال گزارش


  عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم استان اصفهان نماینده مجلس دهم شد

عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم استان اصفهان به عنوان نماینده با کسب اکثریت آراء مردم شهرستان به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه در دورهٔ دهم مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

دكتر اصغر سلیمی از كشاورزان پیشرو فعال در پرورش سیب درختی در منطقه دناكوه گنجگان و از اعضای دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم می باشد.

منبع خبر: دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم


  نظام های صنفی كشاورزی برای اجرایی سازی ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی چه كرده اند؟/بخش دوم و پایانی گزارش اقدامات نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان

در ارتباط با اقدامات نظام های صنفی كشاورزی در ذیل ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی شماره 9791/02 مورخ 6/4/94 با موضوع "تقویت فنی و علمی نظام های صنفی به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و حمایت و توانمندسازی نظام صنفی در  اجرای وظایف و ماموریت های غیرحاكمیتی بخش كشاورزی" كه مهندس محمود حجتی بدانها تصریح نموده بود، چندی پیش بخش نخست گزارش اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان در این مورد ارائه شد.

در اینجا در بخش دوم و پایانی به سایر اقدامات نظام صنفی كشاورزی این استان اشاره می شود كه این شیوه عمل قطعا می تواند به عنوان یك الگو مورد استفاده نظام های صنفی كشاورزی قرارگیرد.

.....

9-برگزاری نشست مشترك دبیران نظام صنفی كشاورزی شهرستان های استان با استاندار و مدیركل مدیریت بحران در مورخ 3/10/94

برخی از مصوبات(ابلاغ مصوبات جلسه از طرف استانداری طی مكاتبه با مدیرعامل شركت آب منطقه ای استان و اداره كل مدیریت بحران): انتخاب مشاور بخش كشاورزی برای استاندار و به طور مشابه در سطح شهرستان برای فرمانداران از شبكه نظام صنفی/تشكیل كمیته ای مركب از نمایندگان استانداری، سازمان جهاد كشاورزی استان و نظام صنفی كشاورزی استان برای پیگیری مسائل و مشكلات از طریق وزارتخانه ها و نهادها/ حضور فعال بخش كشاورزی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی استان/ مشاركت نظام صنفی در بحث های مربوط به حوزه انتقال آب،‌ ساماندهی رودخانه زاینده رود، بیمه محصولات كشاورزی و رفع مشكل امهال وام های بخش كشاورزی.

10-برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با بخش های تخصصی جهاد كشاورزی استان(مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی) در مورخ 5/10/94

موضوع: واگذاری امور حاكمیتی و قابل پیگیری مرتبط با صنایع كشاورزی و مكانیزاسیون توسط نظام صنفی كشاورزی(ابلاغی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان) 

برخی از مصوبات:انجام صدور پروانه فعالیت مشاغل كارگاهی در حوزه مكانیزاسیون كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی / حضور مستمر نظام صنفی كشاورزی استان در جلسات پدافند غیرعامل و كمیته بهداشت و كارگروه تامین و تدارك شوخت در بخش كشاورزی و كمیته تخصصی مكانیزاسیون

11- برگزاری جلسه نظام صنفی  كشاورزی با بخش های تخصصی جهاد كشاورزی استان(معاونت بهبود تولیدات گیاهی) در مورخ  4/11/94

موضوع: واگذاری امور حاكمیتی و قابل پیگیری در حوزه معاونت تولیدات گیاهی توسط نظام صنفی كشاورزی (ابلاغی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان)    

برخی از مصوبات: مشاركت نظام صنفی كشاورزی در مباحث ترویجی حوزه نظارت و اجرای الگوی صحیح آبیاری و كشت/ مشاركت و حضور هیات مدیره نظام صنفی شهرستان ها برای تعیین خسارت وارده بر محصولات كشاورزی/ ملاك قرار گرفتن پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی بعنوان مدرك معتبر شغلی توسط بانك ها و موسسات دولتی و غیردولتی/ حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی در جلسات ستاد مبارزه با سن غلات استان، مدیریت آفات و نیز در چهار كمیته: زراعت، باغبانی،‌مكانیزاسیون و گیاه پزشكی.

12- برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با بخش های تخصصی جهاد كشاورزی استان(مدیریت امور سرمایه گذاری) در مورخ 5/11/94

 موضوع: واگذاری برخی از وظایف غیرحاكمیتی مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان جهاد كشاورزی استان به نظام صنفی كشاورزی

برخی از مصوبات: نظام صنفی كشاورزی شهرستان نسبت به شناسایی، ترغیب و هدایت متقاضیان سرمایه گذاری در بخش كشاورزی اقدام و نسبت به معرفی آنان جهت انجام مراحل بعدی به مدیریت های جهاد كشاورزی اقدام نمایند. / كلیه راهكارها جهت حضور رسمی و فعال نظام صنفی كشاورزی در تمامی مراحل بیمه كشاورزی توسط مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان جهاد كشاورزی بررسی و سپس موضوع آن از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود. / فراهم نمودن شرایط حضور نماینده مطلع و ثابت نظام صنفی كشاورزی استان به منظور شركت در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید.

13- برگزاری جلسه (دوم) نظام صنفی كشاورزی استان با استاندار در مورخ  30/1/95

موضوع: پیگیری اجرای مصوبات جلسه اول پیرامون واگذاری امور تصدیگری دستگاه های اجرایی به نظام صنفی كشاورزی

 

كلیه موارد مربوط دستور استاندار در خصوص حمایت از نظام صنفی كشاورزی در راستای تقویت بخش كشاورزی و كشاورزان و نهایی سازی پیشنهادهای اجرایی در بخش های آب،‌كشاورزی، بازرگانی و صنایع مرتبط با بخش كشاورزی جهت هماهنگی های بیشتر برای واگذاری به نظام صنفی كشاورزی و انجام مكاتبات مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری با مدیرعامل شركت آب منطقه ای اصفهان

14- مكاتبه دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان با رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ( رونوشت ها به: مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس جهاد كشاورزی استان، مدیر تعاون روستایی استان و نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها) در مورخ 5/2/95

موضوع: شرح انجام پیگیری های نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان در خصوص ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی به منظور حمایت و توانمندسازی نظام صنفی كشاورزی

دانلود مكاتبه

 

لینك مرتبط: اجرای ابلاغیه وزیر جهادكشاوزری توسط نظامهای صنفی كشاورزی /نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان(بخش نخست) 


  مصوبات شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، معاون و نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و روسای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان های کشور، روز سه شنبه 4 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصوبات شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور به این شرح است:

1-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس،‌نایب رئیس و خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور

2-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی استان

3-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس،‌نایب رئیس، خزانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان

4-تصویب كلیات نظام پیشنهادات در نظام صنفی كشاورزی كشور

5- مقرر شد تا به منظور اجرای وصول سهم نظام صنفی استان و كشور از نظام های صنفی شهرستان(ماده 27 نظام نامه مالی اداری نظام صنفی كشاورزی)، رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان نسبت به اعزام دو نفر كارشناس خبره و معتمد نظام صنفی كشاورزی و سازمان تعاون روستایی استان به شهرستان ها اقدام و درآمدها و هزینه های انجام شده نظام صنفی شهرستان را بررسی و  مبلغ 15 درصد سهم استان و 5 درصد سهم كشور مجموعا 20 درصد را مشخص نماید.


  ماموریت اصلی نظام صنفی كشاورزی پیگیری حقوق صنفی است

 

كشاورزان مانند همه اقشار جامعه از حقوقی برخوردارند.  ماموریت های نظام صنفی كشاورزی از جمله پیگیری حقوق اجتماعی و اقتصادی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در شانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با بیان این مطلب افزود: حقوق اجتماعی مانند انواع بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی و غیره  جزو حقوق لاینفك افراد جامعه است و باید اهمیت داشته باشد. حقوق اقتصادی نیز شامل خدماتی همچون اشتغال، درآمد است كه نظام صنفی در تحقق آن باید تلاش نماید. اما از همه مهم تر، حقوق صنفی و در واقع پیگیری حقوق صنفی كشاورزان و بهره برداران از سوی نظام صنفی كشاورزی است. این حقوق هیچ یك نمی تواند جایگزین یكدیگر شوند و حقوق صنفی آن جایی است كه منافع صنفی كشاورزان دنبال می شود.

دكتر عبدالرضا مسلمی تاكید كرد: تا زمانی كه جایی در قوانین و مقررات برای اصناف كشاورزی وجود نداشته باشد مشكلات همچنان برقرار است. باید به دنبال این باشیم كه در شرایط خاص نظیر قانون  برنامه ششم توسعه كشور و سایر قوانین برای نظام صنفی جایگاه پیدا كنیم. باید به پاسخ این پرسش رسید كه نظام صنفی كشاورزی تا چه میزان توانسته است برای ذینفعان خود كه بهره برداران و كشاورزان هستند، منافع ایجاد نماید و چه حقی را برای كشاورزان می خواهد مطالبه كند.

وی، رصد قوانین و مقررات موجود، تعریف مكانیسم های كاری به منظور احقاق حقوق تولیدكنندگان و لحاظ جایگاه حضور برای نظام صنفی را راهی برای صدور احكام یا دستورالعمل های جدید و یا حذف و اصلاح قوانین در تضاد با منافع حقوقی كشاورزان عنوان داشت. اینها برخی از مواردی است كه در ذیل پنج كارگروه در حال تشكیل در نظام صنفی كشاورزی كشور می باید مطرح باشد.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی اظهار داشت: در ارتباط با موضوع منافع صنفی، به عنوان مثال طی یك سال گذشته تاكنون كه بحث اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی طی 16 جلسه و با چالش هایی مختلف در هیات دولت مطرح گردید. در اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی تلاش گردیده است تا فضای حیاتی نظام های صنفی توسعه یابد و اتاق اصناف كشاورزی در كشور پیش بینی شده است.  

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی همچنین بر ضرورت پیگیری و انجام تعاملات لازم از سوی تشكل ها و نظام های صنفی به منظور دریافت سهمی از مبلغ 8 میلیارد تومان بودجه مصوبه ویژه حمایت از نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، هماهنگی حمایتی کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی كه در بودجه سالیانه گذشته مصوب گردیده بود، تاكید كرد.

مسلمی همچنین افزود: بهتر آن است هنگامی كه جمعی را متشكل نموده و در جلسه ای و یا مراكز تصمیم گیر یا تصمیم ساز حضور می یابیم دقت شود كه آن جمع در وهله نخست، تاثیر گذار باشد و با تجمیع انرژی گروهی بر روی اولویت دارترین موضوع متمركز شده و راهكارهای آن را ارائه نمود. در فضای ملی نیز جایگاه نظام صنفی كشاورزی را مشخص نماییم و نگاه ملی به نظام صنفی داشته باشیم.


  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران: قدرت نظام صنفی در پیگیری مسائل بخش كشاورزی با بخش دولتی قابل مقایسه نیست

بخش كشاورزی در نهاد سازی برای اینكه امور كشاورزان در مسیر حرفه ای و منطقی جریان یابد عقب افتادگی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در شانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با بیان این مطلب افزود: بخشی از مجموعه قوانینی كه ساختارهای كشاورزی را منظم می كند در دهه 50 و در قالب تعاونی ها شكل گرفت. بخشی از آن در اوایل دهه 80 با شكل گیری پنج ساختار قانونی برای بخش كشاورزی به دست آمد كه نظام صنفی كشاورزی یكی از آنها بود.با فرصتی كه هیات دولت در آخرین ماده قانونی آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در باره بازنویسی آیین نامه پس از سه سال، لحاظ نموده بود خوشبختانه با استفاده از تجربیات به دست آمده در عرصه و شناسایی نقاط قوت و ضعف در موضوع نظام صنفی كشاورزی شرایط لازم برای اصلاحیه این آیین نامه فراهم آمد و ضمن پیگیری های متعدد تاكنون 16 جلسه تخصصی در كمیته ها و كمیسیون های هیات دولت در این ارتباط تشكیل شده است.

تلاش برای تطبیق آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور

مهندس حسین صفایی گفت: در این جلسات سعی شد تا تطبیق آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور را به حداكثر برسانیم. نخستین نفع در این تطبیق و انطباق، در عنوان شناخته شده قانون نظام صنفی كشور در جامعه خلاصه می شود. دیگر آن كه بار اجتماعی و فرهنگی مثبت قانون نظام صنفی به موضوع نظام صنفی كشاورزی نیز منتقل خواهد شد.

فشار رسانه ای برای رفع تاخیر در تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی

وی تصریح كرد: با توجه به تاخیر حاصل آمده در رسیدگی به اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در هیات دولت، آن دسته از نظام های صنفی كشاورزی كه از استعداد كار اجتماعی و رسانه ای قوی تری برخوردارند، همفكری نمایند و فشار رسانه ای جدی تری را جهت رفع تاخیر و موانعی كه از سوی اتاق اصناف و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است، وارد نمایند.

لزوم راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی از سوی نظام صنفی كشاورزی كشور

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با تاكید بر لزوم راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی كشور اظهار داشت: اطلاع رسانی به روز یكی از نیازهای اصلی كار نظام های صنفی است. وقتی نظام صنفی از یك وب سایت قوی برخوردار شد، دستگاه هایی كه مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش كشاورزی مرتبط هستند نمی توانند بی توجهی كنند.

به روز رسانی و مدیریت وب سایت از راه اندازی مهمتر است

صفایی اضافه نمود: اطلاع رسانی در شكل های مختلف ارائه خبر، مصاحبه، نامه و غیره خلاصه می شود و باید مسائل، به روز بیان شود و اطلاع رسانی بطور سریع انجام گیرد تا این فوریت، تاثیراتش را بر مجریان و مخاطبین خبر به همراه داشته باشد. بعد از راه اندازی وب سایت نظام صنفی كشاورزی آنچه اهمیت فراوان دارد به روز بودن و همچنین مدیریت آن است كه توسط تیمی هدایت شود كه حساسیت های مربوط به نظام صنفی را بتوانند بزرگنمایی كرده، خوب جلوه داده و به بهترین روش اطلاع رسانی نماید.

قدرت نظام صنفی در پیگیری مسائل بخش كشاورزی با بخش دولتی قابل مقایسه نیست

وی با بیان این كه فضای فعلی وزارت جهاد كشاورزی مانع از آن نیست كه صدای كشاورزان از طریق نظام صنفی به مسئولین و یا افكار عمومی منتقل نشود، افزود: نظام صنفی كشاورزی به عنوان بخش غیردولتی و سخنگوی كشاورزان باید رسا، بی پرده و اصولی صحبت های خود را مطرح كند. نظام صنفی در حداقل ترین وضعیت موجود نماینده 700 هزار عضو كشاورز و بهره بردار خود می باشد و احاطه كاملی در ارتباط با مسائل بخش كشاورزی و بهره برداران در اختیار دارد، ضمن این كه نظام صنفی ملاحظات بخش دولتی را به همراه خود ندارد.

لزوم شناسایی بسترهای قانونی موجود جهت ایجاد جایگاه برای نظام صنفی كشاورزی

مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی، تمامی بسترهای قانونی موجود كه می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای آن موقعیت حضور و جایگاهی را فراهم آورد، شناسایی و مستند نموده و الزاماتش را فراهم كند. بحث تعرفه ها و عوارض، برنامه پنج ساله، نظام بازار و غیره برخی از این موارد می تواند باشد. در قسمت ها و گلوگاه هایی كه قانونگذار شرایطی را برای حضور فراهم ساخته است آن موارد تبدیل به دستور العمل و آیین نامه شود تا مرجع مربوطه الزام به پذیرش آن را داشته باشد.

در بحث ها، حرفه ای تر وارد شوید

صفایی همچنین در ادامه اظهار داشت: نظام صنفی در بحث های حمایتی از تولیدكنندگان كشاورزی به صورت حرفه ای تر وارد شود و اغلب صرف بیان مشكلات كفایت نمی كند. وقتی موجی مانند آنچه در موضوع شیر ایجاد شد باید بر پایه آن یك ساختار دراز مدت و دائم شكل بگیرد و طوری نباشد كه صرفا به یك واكنش تدافعی و تصمیماتی مقطعی منجر شود. این امر در تمامی امور كشاورزی می تواند صورت گیرد.

كارشناسان با دانش

وی در پایان تصریح كرد: همانند اتحادیه ها، در نظام های صنفی نیز به وجود كارشناسان با دانش نیاز داریم و این خلاء باید پر شود و از نظام های صنفی درخواست می شود كه مسائل اصلی كشاورزان را به همراه بسته های اجرایی و پیوست های كارشناسی شده برای حل مشكل كه از نگاه كشاورزی و تولید كننده تهیه شده است، اظهار نماید.


  رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور تاكید كرد:رعایت نظم و توجه به روال قانونی در اجرای امور نظامهای صنفی

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور ضمن تاكید بر رعایت نظم و انجام روال قانونی در امور اداری و مالی نظام های صنفی گفت: هر موسسه، ارگان و نهاد برای آن كه بتواند امورات خود را پیش ببرد نیازمند برقراری نظم و روال قانونی كار اداری و مالی است. نظام صنفی كشاورزی نیز بر اساس قوانین و مقررات، مكلف به رعایت این قوانین است و عدول از چارچوب قانون و ضوابط مالی، پذیرفتنی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور در این جلسه به ارائه اخبار و گزارشات مربوط به اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی كشور در بحث های بیمه تامین اجتماعی اعضای نظام صنفی و چالش بودجه اندك در نظر گرفته شده بدین منظور ، بیمه تكمیلی بر مبنای اعلام تعداد اعضاء ‌از سوی نظام های استان و شهرستان، موضوع و حواشی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی در هیات دولت و هماهنگی تعیین وقت ملاقات برای اعضای نظام های صنفی كشاورزی با مقام معظم رهبری پرداخت.

مهندس محمدشفیع ملك زاده در ادامه در ارتباط با پیگیری موضوع نرم افزار های اتوماسیون اداری، عضوگیری و صدور پروانه فعالیت، هماهنگی های برگزاری نمایشگاه محصولات ارگانیك در سراسر كشور از طریق تعامل نظام های صنفی با شركت های نمایشگاهی استان ها كه در زمینه برپایی نمایشگاه های كشاورزی توانمندی دارند، و همچنین كسب مجوزها و مراحل اداری برای انتشار نشریه نظام صنفی كشاورزی در آینده، به ارائه توضیحاتی پرداخت.

وی تصریح كرد: هم در بدنه دولت و هم نزد كشاورزان، نظام صنفی كشاورزی هنوز به خوبی معرفی نشده است.

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور، روز سه شنبه 4 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.


  تاكید رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور بر ضرورت ارتقای آموزش دست اندركاران دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام صنفی

نظام صنفی كشاورزی یكی از فراگیرترین تشكل های فعال در بخش كشاورزی است اما بخش عمده مسائل و مشكلات گریبانگیر نظام صنفی كشاورزی به آموزش و آگاهی ضعیف دست اندكاران مرتبط با این نظام اعم از دولتی و غیردولتی بر می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با بیان این مطلب در گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی تعاون روستایی استان های کشور گفت: برای بهتر كار كردن و پیشرفت امور نیاز به آموزش در نظام های صنفی است و در نظام صنفی كشور برنامه ریزی هایی را به منظور توسعه و تقویت آموزش در نظر داریم كه برای اركان استانی برگزار شود و آنها در سطح استان ها برنامه های آموزشی را اجرا نمایند.

مهندس محمدشفیع ملك زاده افزود: با توجه به ابلاغیه وزیر محترم جهاد كشاورزی برای به رسمیت شناختن این نظام،‌از مسئولان امور تشكل ها می خواهیم در این راستا و تحقق بخشی هر چه بیشتر موضوع فعالیت نموده و همچنین برای حضور نظام صنفی در رسانه ها برای طرح مسائل و مشكلات آن اقدام داشته باشند.

وی همچنین از تمامی دست اندركاران و كارگزاران وزارت جهاد كشاورزی در تمامی سطوح و بویژه سازمان مركزی تعاون روستایی و رئیس هیات مدیره این سازمان به خاطر حمایت از نظام صنفی كشاورزی در زمینه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری تشكر خود را ابراز نمودند.


  مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در گردهمایی ملی كارگزاران امور تشكلهای كشاورزی:باید تلاش كنیم محیط پیرامون نظام صنفی را نسبت به آن حساس كنیم

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی استان های کشور در حضور مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان كشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان زنجان و مسئولان امور تشكل های كشاورزی استان ها به تشریح زیرساختهای فراهم كننده مشاركت مردم در مسایل اجتماعی و اقتصادی بخش كشاورزی و جایگاه و الزامات نظام صنفی كشاورزی در این روند پرداخت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی مهندس حسین صفایی گفت: برای ایجاد زیرساختهای فراهم كننده مشاركت مردم در مسایل اجتماعی و اقتصادی بخش كشاورزی دو فراز مهم را داریم یك فراز آن در دهه پنجاه می باشد كه در این دهه چند قانون مهم وضع شده است و فراز بعد در دهه هشتاد می باشد.

 

وی افزود: در فراز اول بستر گسترش تعاونی های كشاورزی فراهم شد.  بر اساس قانون تعاونی ها مصوب سال 1350 تعاونی های تخصصی در نزدیك به ده رشته تخصصی بخش كشاورزی شكل گرفتند. ماهیت قانونی این تعاونی ها فراگیری و پوشش حداكثری می باشد و تاكنون پایدار مانده اند. ساختار این تعاونی ها و فراگیری آنها به گونه ای است كه انحلال آنها را نیز به راحتی امكان پذیر نمی سازد. این تعاونی ها ماهیت بنگاههای اقتصادی و تا حدودی مالی دارند و خدمات بازرگانی و تخصصی و در مجموع اقتصادی به اعضا می دهند. در فراز دوم قوانینی تصویب می شود كه تشكلهای غیر تعاونی و صنفی با ماهیت اجتماعی در آن شكل می گیرند. علاوه بر ایجاد تعاونی ها، تشكلهای صنفی و حرفه ای نیز كه برای توسعه كشاورزی می باشند در حیطه وظایف سازمان تعاون روستایی قرار می گیرند. در این حیطه تشكلهای صنفی و حرفه ای نظام صنفی كشاورزی شكل گرفت.

 

صفایی در ادامه تصریح كرد: در صورتی كه سازماندهی نظام صنفی به غیر از تعاون روستایی به بخش دیگری محول می شد عملكرد آن به این قوت نبود.

 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران گفت: با توجه به تأخیری كه تشكیل صنف كشاورزی نسبت به سایر صنوف دارد ما باید تلاش كنیم كه این تأخیر را جبران كنیم و محیط نظام صنفی را نسبت به نظام صنفی حساس كنیم. نظام صنفی كشاورزی یك نهاد مردمی قدرتمند و نماینده كشاورزان است و منافع عمومی كشاورزان را دنبال می كند.

 

صفایی با اشاره به این كه نظام صنفی باید در موازات و در كنار ما در مسایل اجتماعی و اقتصادی كشاورزی حضور داشته باشد و با این حضور خود را تعریف كند و اقتدار خود را نشان دهد، افزود: ما بخشی از نهادسازی را كه بر اساس قوانین و وظایف به ما واگذار شده است را دنبال می كنیم كه با توجه به نیاز بخش برای آن شكلی را طراحی می نماییم تا برای رفع این نیازها فعالیت نماید. تلاشی كه برای آموزش و تجهیز و برقراری و پایداری این ساختار انجام می گیرد، كاری ماندنی برای كشاورزی ایران و بدون شك در آینده مایه مباهات خواهد بود.

 

وی در پایان اظهار امیدواری نمود با باوری كه در دولت به ایجاد نهادهای مدنی وجود دارد بستر روشنی برای استقرار نظام صنفی و پیشرفت آن وجود دارد و امید است با اصلاحاتی كه در آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی شده است این نظام بتواند بیش از پیش منشاء خدمات صنفی و سازماندهی و مشاركت كشاورزان در امورشان باشد.


  گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور در زنجان برگزار شد

گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور، صبح روز جاری سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 95 با حضور دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، مهندس خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان كشاورزی، مهندس نوری مدیر تعاون روستایی استان زنجان و مسئولان امور تشكل های كشاورزی استان ها در زنجان آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان زنجان در ابتدای این گردهمایی گفت: کار در حیطه امور تشکلهای كشاورزی از وزن و ظرفیت بالایی برخوردار بوده و ظرافت های خاص خود را در عرصه عمل به همراه دارد و در حوزه تشکلها هر چه آموخته شود باز هم به عنوان یك نیاز موضوعیت دارد.

مهندس محمود نوری افزود: امروزه طرح مطالبات در حوزه فردی، از جایگاه خاصی برخوردار نبوده و در حوزه های مشاركتی و تشکلهاست که جایگاه ویژه ای برای پیگیری مطالبات و اقدامات وجود دارد.

وی تصریح كرد: بدون شک سرمایه گذاری تکنولوژیک به تنهایی پاسخگو نیست و سرمایه گذاری انسانی با به کارگیری تکنیک های لازم در امور مشاركتی ضروری است به کار گرفته شود.

در ادامه مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در این جلسه گفت: نقش و اهمیت نیرو و سرمایه انسانی در فرآیند تولید به عنوان اصلی ترین عامل تعیین كننده مطرح است. در این نشست ارزیابی آنچه گذشته و تعیین سمت و سوی آینده به همراه پیشنهادهایی در ارتباط با برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد می شود.

 

 

دكتر عبدالرضا مسلمی افزود:كشاورزی در همه دنیا جایگاه ویژه ای دارد. موضوع اقتصاد مقاومتی عاملی شده است كه ما مجددا و مرتبا بخش كشاورزی را مرور كنیم كه از چه ظرفیت هایی برای حركت در این مسیر برخوردار هستیم.

وی اظهار داشت: در حوزه كشاورزی با محدودیت های اكولوژیكی و اقلیمی در كشور مواجه هستیم به طوری كه از پنجاه و چهار بلایای طبیعیف پنجاه مورد آن را در كشورمان داریم. حوزه فناوری و تكنولوژیكی نیز چالش دیگر در بخش كشاورزی است.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در ادامه گفت: مساله و چالش دیگر در بخش كشاورزی، مربوط به ‌نیروی انسانی آن است. در این میان، برون رفت منابع انسانی از بخش،‌بالا رفتن میانگین سنی بخش، بدون سوادی و كم سوادی بالغ بر 50 در صد آن از دیگر چالش های نیروی انسانی بخش كشاورزی است. چالش مهم دیگر در حوزه بازار و رقابت پذیری بخش می باشد و اینجاست كه موضوع شبكه سازی برای مدیریت این چالش ها روشن می شود.

مسلمی تصریح كرد: كشور ما از تمرین و تجربه زیاد در تمرین كار تیمی و كار گروهی و از بهترین بسترها برای كار مشاركتی برخودار است.

وی اضافه نمود:برای تكمیل زنجیره ارزش، نیاز به نهادهایی است كه این امر را پیگیری نمایند و صرفا تولید نمی تواند توسعه كشاورزی را باعث شود و نیاز به كنترل و مدیریت بخش از لحاظ زنجیره كامل تولید هستیم كه این كار را تشكل ها و اصناف بخش كشاورزی می باید انجام دهند. بدون توسعه فعالیت آنها نمی توان این زنجیره را كامل كرد چرا كه وارد شدن به بحث زنجیره ارزش در بیشتر كشورهای دنیا توسط تشكل ها كنترل می شود.

گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور، فردا نیز پیگیری می شود.


  مجمع عمومی فوق العاده نظام صنفی کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد/ تاكید بر اهمیت مشاركت و تعامل درونی نظام های صنفی كشاورزی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نظام صنفی کشاورزی استان کرمانشاه با حضور اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان و شهرستان های عضو مجمع عمومی نظام صنفی استان، نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و تعاون روستایی استان كرمانشاه،‌ روز 22 اردیبهشت ماه 95 در محل سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی استان در شهر كرمانشاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این جلسه كه به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین نظام صنفی كشاورزی استان برگزار گردید،در ابتدا با قرائت آیاتی از كلام الله مجید شروع و با بیان دستور جلسه و اعلان رسمیت با حضور 28 نفر از مجموع 54 نفر توسط هیات رئیسه جلسه تشکیل گردید.

در آغاز آقای امیری رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمانشاه گزارشی از فعالیت های انجام شده در نظام صنفی استان را به جلسه ارائه نمود.

سپس مهندس مهرداد دالوند كارشناس مسئول گروه سازماندهی و ساماندهی تشکلها و صنوف دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه بر ضرورت و اهمیت كار مشاركتی و تلاش جمعی برای حل مشكلات كشاورزان از طریق همصدایی و تعامل درونی در نظام های صنفی جهت نائل شدن به اهداف نظام صنفی و دفاع از حقوق كشاورزان و بهره برداران، تاكید كرد.

پس از آن اسامی کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسین قرائت گردید. افراد کاندید شده هر کدام به مدت دو دقیقه خود را معرفی نمودند. سپس رای گیری شروع شد كه نتیجه آن به این شرح است:

آقایان فرزاد امیری از سنقر ، خسرو زرافشان از کرمانشاه ، جلال صفری از دالاهو، ابوالقاسم رحیمی از اسلام آباد ، حمید فرجی از جوانرود به عنوان هیات مدیره اصلی و آقایان جبار مرادی بعنوان علی البدل اول و مسلم عبدالملکی بعنوان علی البدل دوم به مدت سه سال انتخاب شدند. همچنین آقایان اسماعیل محمدی به عنوان بازرس اصلی و حسن فعلی بعنوان بازرس علی البدل به مدت 2 سال انتخاب شدند.


  سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در زنجان برگزار می شود: گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور

گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل های کشاورزی استان های کشور، با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، مدیركل دفتر امورتشكل های كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و مسئولان امور تشكل های كشاورزی تعاون روستایی استان ها طی روزهای 28 و 29 اردیبهشت ماه 95 در شهرستان زنجان برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در این گردهمایی كه با تسهیلگری روسای ادارات دفتر امور تشكل های كشاورزی انجام می پذیرد موضوع ها و عناوین آموزشی در ذیل پنج كار گروه در حوزه مربوط به تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی ارائه می شود.

دفتر امور تشکل های کشاورزی با اعتقاد به نقش موثر یادگیری مستمر و تبادل اطلاعات در موفقیت طرح ها و پروژه های مورد احراز در حوزه تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی، هر ساله گردهمایی های آموزشی - توجیهی منطقه ای را برگزار می کند و امیدوار است كارگزاران استانی بتوانند در توسعه و پیشرفت امور تشكل های كشاورزی استان خود بیش از پیش تاثیرگذار باشند.


  بازدید مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی از نظام صنفی كشاورزی استان سیستان و بلوچستان

جلسات مشترك مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام های صنفی كشاورزی استان سیستان و بلوچستان طی روزهای 21 و 22  اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در نشست دكتر عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام صنفی كشاورزی شهرستان های شمال استان سیستان و بلوچستان، مسائل و مشكلات نظام های صنفی مطرح و راهكارهای رفع آنها تشریح شد.

در ادامه این بازدید، جلسه مشترك مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. در این نشست موضوع نحوه پوشش بهره برداران شیلاتی استان در نظام صنفی كشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام صنفی كشاورزی استان سیستان و بلوچستان در چابهار از دیگر برنامه های انجام یافته در طی این بازدید بود. تشریح و بررسی مسائل نظام صنفی كشاورزی استان و نقش اقدامات نظام صنفی كشاورزی در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی بخش كشاورزی و جامعه روستایی، برخی از موضوعهای مطرح شده در این جلسه به شمار می آمد.


  انتخابات مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور برگزار شد

مجمع عمومی عادی نوبت اول و انتخابات هیات مدیره و بازرس مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور با حضور 24 نماینده کانون های استانی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، ناظرین وزارت كشور و دفتر امور تشكل های كشاورزی، مدیركل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد كشاورزی در روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه جاری در سالن جلسات سازمان مركزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این جلسه دكتر كرامت اله وكیلی پور رئیس هیات مدیره مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور ضمن قدردانی از اعضای مجمع و تلاش های انجام یافته به رغم مشكلات متعدد، به نتایج فعالیت های این مجمع در ارتقا بخشی و حل مشكلات بخش كشاورزی اشاره كرد.

 سپس مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور به ارائه گزارش اقدامات و پیگیری های مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور، كمیته های تخصصی و كانون های یادگیری مربوط طی دو سال گذشته در جهت دانش افزایی شاغلان و كاهش هزینه های تولید در بخش كشاورزی پرداخت.

علی خان‌محمدی افزود:مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور در راستای استاندارد سازی محصولات كشاورزی تنها تشكلی بوده است كه با اقدامات و برنامه ریزی و حضور در مراكز راهبردی باعث شد تا از سال گذشته با كودهای غیر استاندارد برای كشاورزی مواجه نباشیم و این امر پر افتخارترین كار مجمع به شمار می آید.

سپس دكتر عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن بیان اهمیت جایگاه خبرگان در انتقال تجارب و دانش فنی به شاغلین بخش كشاورزی و تاثیر در افزایش بهره وری، نكاتی را در باره آسیب شناسی كارهای تیمی و امر مشاركت بیان كرد.

در ادامه با توجه به حضور حد نصاب لازم اعضای مجمع،‌جلسه رسمیت یافته و سه نفر به عنوان هیات رئیسه سنی مجمع انتخاب و با تایید اعضای حاضران، دستور جلسه توسط منشی جلسه قرائت و در اجرای یكی از بندهای دستور جلسه، پس از ثبت نام كاندیداهای هیات مدیره و بازرس و تشریح برنامه های هر كدام از آنها، انتخابات برگزار شد.

سپس برگه های رأی توسط ناظرین طبق لیست ثبت نام به اعضای مجمع تحویل گردید. با جمع آوری و شمارش برگه ها برای تطبیق با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است:

 سید محمد هاشمی 17 رای، رضا بابازاده 14 رای، حسین كاكاوند 14 رای، علی خان محمدی 13 رای، منوچهر مراد علی وند 12 رای، سجاد سنجابی 12 رای، سیدمحمد فشاركی 11 رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و گیتی سالاری با كسب 9 رای،  فخرالدین خرابات با كسب 8 رای به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و علی كاظمی با 15 رای و ابراهیم فرازی با 6 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین دكتر امیری مدیركل ترویج سازمان تات ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه اظهار امیدواری نمودند هیئت مدیره جدید مجمع ملی خبرگان كشاورزی با داشتن برنامه مناسب وارد فعالیت شده و بتواند از ظرفیت نمونه ها برای توسعه كشاورزی كشور بهره لازم بعمل آید. ایشان با اشاره به راه اندازی كانونهای یادگیری در حوزه های فنی و تخصصی، مجمع ملی و كانونهای استانی خبرگان كشاورزی را به مشاركت فعال در این كانونها فراخواندند. امیری در پایان اعلام داشتند كه از خبرگان كشاورزی به عنوان مدرسین دوره های آموزشی كاربردی استفاده خواهد شد و این تشكل را به مشاركت بیشتر در تولید دانش فنی كشاورزی و انتشار تجارب خود در حوزه های مختلف دعوت نمودند.

در ادامه مجمع فوق العاده مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور نیز به منظور تصویب موارد اصلاحی در اساسنامه مجمع برگزار گردید كه در پایان موارد اصلاحی اساسنامه مورد تصویب اعضای مجمع و تایید نماینده وزارت كشور قرار گرفت.


  اقدامات آموزشی نظام های صنفی كشاورزی

توجه به امر " آموزش" در نظام های صنفی كشاورزی از جمله موارد مهمی است كه هم قوانین و مقررات (بند 5 ماده 6 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی بخش-شهرستان) و هم الزامات كار مشاركتی ضرورتهای آن را به صراحت بیان نموده است.

هدف از تشکیل نظام صنفی كشاورزی صرفا در عضوپذیری و صدور پروانه فعالیت خلاصه نمی شود. لذا به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی در واحدهای تولیدی و ... نظامهای صنفی كشاورزی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مناسب و هدف دار بر اساس حوزه وظایف خود و بخش كشاورزی می نمایند.

اخیرا برخی از نظام های صنفی كشاورزی در تداوم برگزاری دوره های آموزشی و برنامه ریزی های هماهنگ شده از سوی اعضای هیات مدیره نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با حضور اساتید دانشگاهی و كارآفرینان مربوط اقدام داشته اند كه در این گزارش به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:

كرمان

برگزاری نخستین دوره آموزشی آشنایی با بیمه تكمیل درمان، شخص ثالث، بدنه خودرو، حوادث و آتش سوزی، سرمایه گذاری عمر ویژه كاركنان دفاتر نظام صنفی كشاورزی شهرستان های استان.

اراك

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه محصولات بهاره (تغذیه مناسب گیاهان و معرفی کودهای نانو و روشهای آبیاری نوین) برای اعضای نظام صنفی كشاورزی و فعالان كشاورزی شهرستان ساروق.

 

همدان

برگزاری نخستین كارگاه آموزشی كشت زعفران(تئوری كلاسی و عملی باغ گیاهان دارویی) با حضور كشاورزان عضو و غیرعضو در شهرستان همدان.

اقدام و تعامل نظام صنفی كشاورزی همدان با رسانه های خبری/ لینك انتشار خبر برگزاری این كلاس آموزشی در: خبرگزاری ایانا ، خبرگزاری مهر ،خبرگزاری فارس، صدا و سیمای مركز همدان ، باشگاه خبرنگاران جوان ، پایگاه خبری فردای همدان.

 

 پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی آماده دریافت و انعكاس اخبار مربوط به فعالیت نظام های صنفی كشاورزی در زمینه ارائه خدمات آموزشی به اعضای نظامها است.

* تنظیم: اسماعیل حسن نایبی کارشناس دفتر امور تشکلهای کشاورزی


  تعیین حد نصاب قانونی تشكیل مجامع عمومی

به استناد ماده 16 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان، مبنا و ملاك تعیین حد نصاب قانونی در مجامع عمومی نظام صنفی كشاورزی "شهرستان"، تعداد اعضای پایدار نظام صنفی است که حداقل حق عضویت سالانه را پرداخت نموده اند.

اعضای پایدار شامل اعضایی است كه به عنوان عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان به رسمیت شناخته می شود كه حق عضویت سالانه خود را پرداخت نماید.

بنابراین:

1-حضور کلیه اعضایی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت کرده باشند، در جلسه مجمع و با حق رای بلامانع است.

2-درصورت داوطلب شدن جهت تصدی عضویت در "هیات مدیره و بازرس نظام صنفی"، داشتن و ارائه پروانه فعالیت معتبر از نظام صنفی كشاورزی الزامی است.

3-حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومی نظام صنفی در مبنای تعیین حد نصاب قانونی و رسمیت مجمع محاسبه نخواهند شد. 


کل صفحات : 35    ...    5    6    7    8    9    10    11    ...